Byla e2-22835-994/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovei B. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės B. B. 109,58 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2014-01-29 buvo pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis 310,10 Eur sumai, skirtas apmokėti už ieškovo suteiktas namo administravimo, eksploatavimo ir kitas paslaugas. Pagal minėtą vekselį atsakovė iki 2014-06-01 besąlygiškai įsipareigojo sumokėti 310,10 Eur sumą ieškovui, tačiau šios pareigos neįvykdė ir pagal vekselį liko skolinga 109,58 Eur sumą.

3Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti su atsakove gyvenančiam pilnamečiui šeimos nariui 2016-05-19, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 3 d. nuostatomis.

4Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-01-29 atsakovė pasirašė neprotestuotiną paprastąjį vekselį, pagal kurį įsipareigojo sumokėti ieškovui vekselyje nurodytą sumą (310,10 Eur) iki 2014-06-01 (vekselio originalas, e. b. l. 14). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė būtų sumokėjusi visą vekselyje nurodytą sumą (CPK 178 str., 185 str.). Vekselio turėtojas (ieškovas) nepateikė vekselio vykdymui priverstine ne ginčo tvarka kaip tą numato Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 81 straipsnio 2 dalis – vekselio turėtojui pateikus rašytinį prašymą pinigams iš skolininko išieškoti, notarai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka padaro vykdomuosius įrašus notaro užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose. Tokiu būdu vekselio turėtojas prarado teisę į reikalavimo patenkinimą ne ginčo tvarka. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-314/2010 ir kt.).

8Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad dėl vekselio, kaip abstraktaus vienašalio sandorio, sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta. Vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą, nes jis gali būti išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti) taip pat gali atlikti tam tikrą prievolės pagal šalių teisinį santykį dėl kurio vekselis išrašytas įvykdymo užtikrinimo funkciją, suteikdamas kreditoriui papildomą garantiją, kad skola bus sugrąžinta. Skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tam tikrą sandorį, dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį, kas reiškia, kad kreditoriaus pasirinkimu jo reikalavimas gali būti patenkinamas ne pradinės prievolės, o vekselio pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-01-31 nutartis c. b. Nr. 3K-3-14/2014 ir kt.).

9Remiantis byloje esančiais įrodymais, kad ieškovas teikė atsakovei administravimo, eksploatavimo ir kitas paslaugas, o susidarius įsiskolinimui už teiktas paslaugas, buvo pasirašytas vekselio davėjos (atsakovės B. B.) 2014-01-29 neprotestuotinas paprastasis vekselis, konstatuotina, kad atsakovei kyla prievolė įvykdyti įsipareigojimą ieškovui, kilusį vekselio pagrindu, kuris buvo pasirašytas kaip prievolės, kilusios iš paslaugų teikimo santykių, įvykdymą užtikrinantis vertybinis popierius. Teismas pažymi, kad kreditorius neturi teisės išsiieškoti tos pačios sumos dvigubai, t. y. ir pagal pirminį sandorį, ir pagal vekselį, atlikusį sandorio užtikrinimo funkciją. Duomenų apie vekselio nuginčijimą į bylą nėra pateikta.

10Atsakovė, pasirašydama vekselį 310,10 Eur sumai, ieškovui įsipareigojo grąžinti minėtą sumą iki 2014-06-01, tačiau ieškovo nurodymu grąžino tik 200,00 Eur (e. b. l. 2-4). CK 6.65 str. nustato, kad kreditorius, priimdamas visą skolos įvykdymą, grąžina skolininkui skolos dokumentą arba skolos dokumente daromas atitinkamas įrašas. Byloje nustatyta, kad skolos dokumentas – vekselis – yra pas ieškovą. Jokio įrašo apie visą skolos grąžinimą vekselyje nėra, byloje tokių duomenų nepateikė ir atsakovė (CPK 178 str.). Todėl konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 109,58 Eur skolos yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkintinas.

11CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovės priteistinos ieškovui (CPK 80 str. 1 d., 7 d., 93 str. 1 d.).

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 96 straipsnio 6 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovui UAB „Naujamiesčio būstas“, įm. kodas 121452091, iš atsakovės B. B., a. k. ( - ) 109,58 Eur (vieno šimto devynių eurų 58 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (109,58 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai