Byla e2-1516-370/2018
Dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Legal Balance atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutarties, atmestas prašymas dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2120-555/2018 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Legal Balance patikslinto prašymo dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja pateikė prašymą, kuriame prašė vadovaujantis 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 655/2014 (toliau – Reglamentas) išduoti skolininko R. D. atžvilgiu Europinį sąskaitos blokavimo įsakymą.

72.

8Paaiškino, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. balandžio 22 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-1551-555/2015 priteisė iš atsakovo R. D. 631 867,47 Eur skolos ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

93.

10Pareiškėjos vertinimu, kilo reali grėsmė, kad skola nebus padengta nesiėmus atitinkamų priemonių, numatytų Reglamente. Pareiškėja pažymėjo, kad neturi galimybės sužinoti tikslių skolininko duomenų, t. y. nei užsienio valstybėje esančių bankų pavadinimų ir (arba) adresų, nei IBAN, BIC ar kitų bankų numerių, iš kurių būtų galima identifikuoti bankus ir juose esančių skolininko sąskaitų numerius. Dėl šios priežasties pareiškėja prašė teismo kreiptis į Ispanijos Karalystės informavimo institucijas gauti informacijos, kuri yra būtina tam, kad būtų galima nustatyti skolininko banką (-us) ir sąskaitą (-as) Ispanijos Karalystėje.

114.

12Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 27 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą pareiškimo trūkumams pašalinti. Nutartyje teismas nurodė, kad teikdama prašymą pareiškėja nepagrindė, kodėl ji mano, jog skolininkas R. D. turi vieną ar kelias sąskaitas banke tam tikroje valstybėje narėje ir nepateikė visos jai žinomos aktualios informacijos apie skolininką bei blokuotiną (-as) banko sąskaitą (-as) (Reglamento 14 straipsnio 2 dalis). Pareiškėja taip pat nėra užpildžiusi ir privalomos formos 10.1 punkto (Blokavimo įsakymo prašymo priežastys), t. y. nenurodė, kodėl blokavimo įsakymas skubiai reikalingas ir ypač, kodėl esama realios rizikos, kad be šio įsakymo bus trukdoma arba bus gerokai sunkiau vėliau įvykdyti reikalavimą skolininko atžvilgiu (Reglamento 7 straipsnio 1 dalis).

135.

14Pareiškėja 2018 m. rugpjūčio 1 d. pateikė pareiškimą dėl trūkumų pašalinimo. Pateikė antstolės A. A. pažymą Nr. 0036/16/00511 dėl informacijos pateikimo, pranešimą skolininkui R. D. dėl kreditoriaus pasikeitimo, taip pat patikslintą prašymą dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo, pranešimo skolininkui išsiuntimą patvirtinantį 2018 m. birželio 12 d. perdavimo – priėmimo aktą.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

176.

18Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo atmetė.

197.

20Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėja, tikslindama prašymą dėl Europinio sąskaitos įsakymo išdavimo, nepateikė Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 27 d. nutartyje siūlomų pateikti įrodymų, t. y. nepagrindė teiginių, kodėl ji mano, jog skolininkas turi vieną ar kelias sąskaitas banke tam tikroje valstybėje narėje ir nepateikė visos jai žinomos aktualios informacijos apie skolininką. Teismo vertinimu, taip pat nepateikta ir kita aktuali informacija apie skolininką bei blokuotiną (-as) banko sąskaitą (-as).

218.

22Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos prašyme nurodytas priežastis, sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog pareiškėja įrodė aplinkybę dėl realios rizikos, kad bus trukdoma arba bus gerokai sunkiau vėliau įvykdyti kreditoriaus reikalavimą skolininko atžvilgiu. Pareiškėja nepateikė jokių duomenų apie tai, kad skolininkas žino apie iš jo priteistą skolą, taip pat nėra duomenų apie skolininko nesąžiningumą, siekiant išvengti skolos mokėjimo, ar kad skolininkas aktyviais veiksmais siekia išvengti skolos sumokėjimo (slapstosi, ėmėsi kitų aktyvių veiksmų, siekdamas paslėpti ar realizuoti jam priklausantį turtą bei kaip kitaip apsunkinti išieškojimą). Tai, kad skolininkas deklaravo gyvenamąją vietą Ispanijoje, Lietuvoje turto ir pajamų neturi, neįrodo, kad jis vengia ar gali vengti vykdyti sprendimą.

23III.

24Atskirojo skundo argumentai

259.

26Pareiškėja atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašyme nurodytą reikalavimą visa apimtimi. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

279.1.

28Apeliantė pažymi, kad neturi galimybės pateikti informacijos apie skolininko banko sąskaitas užsienio valstybių bankuose, taip pat nežino nei banko pavadinimo ir (arba) adreso, nei IBAN, BIC numerio ar kito banko numerio. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismo prašė kreiptis į atitinkamos valstybės (Ispanijos Karalystės) informavimo instituciją dėl informacijos gavimo, kad būtų galima nustatyti skolininko banko sąskaitas minėtoje valstybėje.

299.2.

30Antstolio pažyma buvo pakankamas įrodymas, kad išieškojimas Lietuvoje yra negalimas, kad skolininkas piktybiškai nevykdo Teismo priimto vykdomojo dokumento ir neatlieka savo prisiimtų įsipareigojimų, todėl būtina priimti įsakymą dėl Europinio sąskaitos blokavimo.

31Teismas

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3410.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

3611.

37Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas išduoti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3812.

39Reglamentas nustato procedūrą, kuria kreditoriui sudaromos galimybės siekti, kad būtų išduotas europinis sąskaitos blokavimo įsakymas, kuriuo, neviršijant įsakyme nurodytos sumos, užkertamas kelias tam, kad kiltų pavojus vėlesniam kreditoriaus reikalavimo įvykdymui dėl lėšų, kurias turi skolininkas ar kurios turimos skolininko vardu valstybėje narėje esančioje banko sąskaitoje, pervedimo ar išėmimo. Kreditorius gali pasinaudoti blokavimo įsakymu kaip alternatyva pagal nacionalinę teisę galiojančioms blokavimo priemonėms (Reglamento 1 straipsnio 1 ir 2 dalys).

4013.

41Teismas išduoda blokavimo įsakymą, jei kreditorius yra pateikęs pakankamai įrodymų, kad įtikintų teismą, jog reikia skubiai taikyti tokią apsaugos priemonę kaip blokavimo įsakymas, nes esama realios rizikos, kad be tokios priemonės bus trukdoma arba bus gerokai sunkiau vėliau įvykdyti kreditoriaus reikalavimą skolininko atžvilgiu (Reglamento 7 straipsnio 1 dalis). Teismas priima sprendimą rašytinio proceso tvarka, remdamasis informacija ir įrodymais, kuriuos kreditorius pateikė savo prašyme. Jei teismas mano, kad pateiktų įrodymų nepakanka, jis gali, jei leidžiama pagal nacionalinę teisę, prašyti kreditoriaus pateikti papildomų rašytinių įrodymų (Reglamento 9 straipsnio 1 dalis).

4214.

43Reglamente nustatyta, kad jeigu kreditorius pagrįstai mano, kad skolininkas tam tikros valstybės narės banke turi vieną ar kelias sąskaitas, bet nežino nei banko pavadinimo ir (arba) adreso nei kitų duomenų, pagal kuriuos galima identifikuoti banką, kreditorius gali prašyti, kad teismas, kuriam pateiktas prašymas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo, paprašytų vykdymo valstybės narės informavimo institucijos gauti informacijos, kuri yra būtina, kad būtų galima nustatyti banką (-us) ir skolininko sąskaitą (-as) (Reglamento 14 straipsnio 1 dalis).

4415.

45Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėjos pastebėjimais atskirajame skunde, kad pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, kad nepateikė visos jai žinomos aktualios informacijos apie skolininką, nevertino visų pateiktų duomenų. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja teismui pateiktame prašyme dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo prašė gauti informaciją apie skolininko banko sąskaitą (-as), bei prašyme pažymėjo bei pateikė įrodymus, kad skolininkas šiuo metu yra Ispanijos Karalystėje, o Lietuvos Respublikoje turto neturi, todėl tikėtina, jog jo turtas ir sąskaitos, iš kurių galėtų būti vykdomas išieškojimas, yra būtent Ispanijos Karalystėje. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl pareiškėjos prašymo, nepagrįstai neatsižvelgė į šį prašymą ir dėl jo skundžiamoje nutartyje iš viso nepasisakė, tik pakartojo nutarties, kuria nustatytas terminas prašymo trūkumams pašalinti argumentus dėl nenurodytos sąskaitos.

4616.

47Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prašymas gauti informaciją gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu teismas nustato visas blokavimo įsakymo išdavimo sąlygas (Reglamento 14 straipsnio 3 dalis). Nors pirmosios instancijos teismas iš esmės nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėja nepateikė visos jai žinomos aktualios informacijos apie skolininką, nes tokie duomenys buvo pateikti pirmosios instancijos teismui (išvykimo į Ispanijos Karalystę faktą patvirtinantys duomenys), tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad byloje nėra duomenų apie skolininko nesąžiningumą.

4817.

49Reglamento preambulės 14 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad sąlygomis, kuriomis remiantis išduodamas blokavimo įsakymas, turėtų būti nustatyta tinkama kreditoriaus interesų siekti, kad būtų išduotas įsakymas, ir skolininko interesų užkirsti kelią piktnaudžiavimui įsakymu, pusiausvyra. Todėl kreditorius turėtų įrodyti, kad esama realios rizikos, jog gali būti trukdoma arba gerokai sunkiau įvykdyti esamą arba būsimą teismo sprendimą, nes skolininkas gali būti iššvaistęs, paslėpęs ar sunaikinęs savo turtą arba jį perleidęs už mažesnę vertę, perleidęs neįprastą jo kiekį arba tai padaręs neįprastu būdu. Teismas turėtų įvertinti kreditoriaus pateiktus įrodymus, pagrindžiančius, kad esama tokios rizikos. Pavyzdžiui, tai galėtų būti įrodymai, susiję su skolininko elgesiu reaguojant į kreditoriaus reikalavimą ar ankstesnio šalių ginčo metu, skolininko kredito istorija, skolininko turto pobūdžiu ir skolininko pastarojo meto veiksmais, kurių jis ėmėsi savo turto atžvilgiu. Vertindamas įrodymus, teismas gali laikyti, kad skolininko iš sąskaitų išimamos sumos ir jo išlaidos, reikalingos normaliai jo verslo eigai užtikrinti, arba periodinės šeimos išlaidos pačios savaime nėra neįprastos. Vien tai, kad skolininkas nemoka ar užginčija reikalavimą, arba vien tai, kad skolininkas turi daugiau kaip vieną kreditorių, neturėtų savaime būti laikoma pakankamu įrodymu įsakymo išdavimui pagrįsti. Be to, vien tai, kad skolininko finansinės aplinkybės yra nepalankios arba blogėja, savaime neturėtų būti pakankamu pagrindu įsakymui išduoti. Tačiau teismas gali atsižvelgti į šiuos veiksnius bendrai vertindamas, ar esama rizikos.

5018.

51Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus kriterijus, taip pat civilinėje teisėje galiojančią sąžiningumo prezumpciją, pirmosios instancijos teismo išvados, kad vien tai, jog skolininkas deklaravo gyvenamąją vietą Ispanijoje, Lietuvoje turto ir pajamų neturi, neįrodo, kad jis vengia ar gali vengti vykdyti sprendimą, yra visiškai teisingos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėja tiek pirmosios instancijos teismui, tiek apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių duomenų apie skolininko nesąžiningumą. Antstolės pateiktose pažymose nėra nurodyta, koks buvo skolininko sąskaitos likutis ir kaip jis keitėsi iki išvykstant iš Lietuvos Respublikos, o vien tai, kad skolininko finansinės aplinkybės yra nepalankios (t. y. Lietuvos Respublikoje jis neturi turto) savaime nėra pakankamu pagrindu įsakymui išduoti (CPK 185 straipsnis). Nesant vienos iš sąlygų įsakymui išduoti, negali būti patenkintas ir prašymas gauti informaciją (Reglamento 14 straipsnio 3 dalis).

5219.

53Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai nustatė ir įvertino bylos faktines aplinkybes, teisingai taikė teisės normas, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

54Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

55Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja pateikė prašymą, kuriame prašė vadovaujantis 2014 m.... 7. 2.... 8. Paaiškino, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. balandžio 22 d. sprendimu už... 9. 3.... 10. Pareiškėjos vertinimu, kilo reali grėsmė, kad skola nebus padengta... 11. 4.... 12. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 27 d. nutartimi nustatė pareiškėjai... 13. 5.... 14. Pareiškėja 2018 m. rugpjūčio 1 d. pateikė pareiškimą dėl trūkumų... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 6.... 18. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi pareiškėjos... 19. 7.... 20. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėja, tikslindama prašymą... 21. 8.... 22. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos prašyme nurodytas... 23. III.... 24. Atskirojo skundo argumentai... 25. 9.... 26. Pareiškėja atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018... 27. 9.1.... 28. Apeliantė pažymi, kad neturi galimybės pateikti informacijos apie skolininko... 29. 9.2.... 30. Antstolio pažyma buvo pakankamas įrodymas, kad išieškojimas Lietuvoje yra... 31. Teismas... 32. IV.... 33. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. 10.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 36. 11.... 37. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 38. 12.... 39. Reglamentas nustato procedūrą, kuria kreditoriui sudaromos galimybės siekti,... 40. 13.... 41. Teismas išduoda blokavimo įsakymą, jei kreditorius yra pateikęs pakankamai... 42. 14.... 43. Reglamente nustatyta, kad jeigu kreditorius pagrįstai mano, kad skolininkas... 44. 15.... 45. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėjos... 46. 16.... 47. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prašymas gauti... 48. 17.... 49. Reglamento preambulės 14 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad sąlygomis,... 50. 18.... 51. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus... 52. 19.... 53. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 54. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 55. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....