Byla e2-1420-231/2015
Dėl skolos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant ieškovo T. S. atstovei advokatei E. D.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. S. ieškinį atsakovams J. N. ir A. T. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas T. S. prašo solidariai iš atsakovų J. N. ir A. T. priteisti 7935,59 EUR sumą, 5 procentų procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Pateiktame ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2013 m. spalio 2 d. atsakovas J. N. išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį įsipareigojo T. S., kaip vekselio gavėjui, be sąlygų sumokėti 27400,00 Lt sumą. Pagal šį paprastąjį neprotestuotiną vekselį atsakovas įsipareigojo ieškovui pareikalavus arba per vienerius metus nuo vekselio išrašymo dienos, t.y. iki 2014 m. spalio 2 d., sumokėti viso 27400,00 Lt sumą, kas atitinka 7935,59 EUR. Ieškovo teigimu, 2014 m. spalio 2 d., 27400,00 Lt suma ieškovui nebuvo sumokėta. Ieškovas pažymėjo, kad šio vekselio laiduotoja yra A. T., kuri, ieškovo teigimu, su skolininku ieškovui atsako solidariai. Ieškovas nurodė, kad 2015 m. kovo 5 d. pateikė teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, tačiau 2015 m. kovo 18 d. teismas pateikė pranešimą, kad buvo gauti atsakovės A. T. prieštaravimai ir įpareigojo ieškovą per 14 dienų terminą pateikti ieškinį.

5Ieškovas pateiktame ieškinyje pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškinio pateikimo dienai atsakovo išrašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis yra neapmokėtas, ieškovas kreipiasi į teismą prašydamas priteisti 7935,59 EUR skolos sumą.

6Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas neginčija aplinkybės, jog praleido vienerių metų vekselio pateikimo apmokėjimui terminą, todėl, esant tarp šalių susiklosčiusiems paskoliniams santykiams kreipėsi dėl skolos priteisimo teismine tvarka, ieškinį pateikiant tiek skolininkui J. N., tiek jo laiduotojai A. T.. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu taip pat pažymėjo, kad ieškovas prarastų teisę reikšti reikalavimą atsakovei tik tuo atveju, jei nagrinėjamoje byloje būtų sprendžiamas vekselio arba vekselio vykdomojo įrašo išdavimo per notarą teisėtumo klausimas. Atsižvelgiant į nurodytus duomenis, ieškovo atstovė prašė ieškinį patenkinti visiškai, priteisiant solidariai iš šalių skolą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovė A. T. su ieškiniu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą, vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Atsakovė pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių (toliau - ĮVPĮ) 32 str. 1 d. numato, jog: „Visos vekselio sumos arba jos dalies apmokėjimas gali būti užtikrinamas laidavimu", o ĮPVĮ 34 str. 1 d. yra įvardinta laiduotojo atsakomybės ribos, t.y. „Laiduotojas yra įpareigotas lygiai taip pat kaip ir asmuo, už kurį jis laidavo". Taigi, įstatymas nustato solidarią vekselio davėjo ir už jį laidavusio asmens atsakomybę. Kita vertus, atsakovė nurodė, jog atsižvelgus į Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, esant tam tikroms faktinėms aplinkybėms, vekselio turėtojas praranda teisę pareikšti reikalavimą laiduotojui.

8Šiuo atveju atsakovė pažymėjo, kad vekselio pateikimo apmokėti tvarką reglamentuoja ĮPVĮ 40 str., kurio 1 d. nustatyta, kad: „Vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas''. Taip pat, ĮPVĮ 47 str. nurodo vekselio turėtojo pareigą pranešti apie vekselio neapmokėjimą tiek vekselio davėjui, tiek analogiškai už jį laidavusiam asmeniui. Atsakovė pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika, vekselio pateikimas apmokėti ir pranešimas apie neapmokėjimą yra skirtingi savo prigimtimi veiksmai, todėl negali būti atlikti vienu vekselio turėtojo aktu. Pirmiausia ĮPVĮ 40 straipsnyje nustatyta tvarka vekselio turėtojas turi pateikti vekselį apmokėti ir tik po to, jeigu vekselis nebuvo apmokėtas, turi ĮPVĮ 47 straipsnyje nustatytą pareigą informuoti apie tai pagal vekselį įsipareigojusius asmenis. Papildomai buvo pažymėta, jog atsižvelgus į nurodytus įstatymo straipsnius, skiriasi ne tik šių veiksmų atlikimo tvarka, terminai, bet ir jų neatlikimo teisiniai padariniai, t.y. vekselio turėtojas, ĮPVĮ 40 str. nustatytais terminais nepateikęs apmokėti paprastojo neprotestuotino vekselio, praranda teisę pareikšti reikalavimą laiduotojui, tačiau jam išlieka reikalavimo teisė vekselio davėjui. (Lietuvos Aukščiausio Teismo 2011-07-15 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-278/2011). Atsižvelgiant į nurodytus duomenis, atsakovė pažymėjo, kad ieškovo pateiktas vekselis neatitinka įstatymu reglamentuotos vekselio pateikimo apmokėti tvarkos, kadangi ieškovas atsakovui nepateikė apmokėti vekselio įstatyme nurodytais terminais ir dėl to buvo prarasta ieškovo teisė pateikti reikalavimą dėl vekselio apmokėjimo atsakovei, kaip laiduotojai. Atsižvelgiant į nurodytą, atsakovė prašė atmesti T. S. ieškinį A. T..

9Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą jai pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama atsakovei A. T. teismo posėdyje nedalyvaujant.

10Atsakovas J. N. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta viešo paskelbimo būdu. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nėra gauta, todėl byla nagrinėjama atsakovui teismo posėdyje nedalyvaujant.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Iš byloje esančių duomenų matyti, 2013-10-02 atsakovas J. N. išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį įsipareigojo ieškovui T. S. be sąlygų sumokėti 7935,59 EUR (27400,00 Lt) sumą. J. N. išrašytame vekselyje kaip laiduotoja pasirašiusi A. T., nurodydama: ,,laiduoju visos vekselio sumos apmokėjimą už vekselio davėją“. (b.l. 19) Iš byloje esančio vekselio matyti, kad jame nėra nurodytas vekselio apmokėjimo terminas, taigi šiuo atveju taikytinos ĮVPĮ 36 str. 1 d. nuostatos, kurios numato, jog vekselis turi būti pateiktas apmokėti per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos. Šiuo atveju vienerių metu terminas nuo vekselyje nurodytos 2013-10-02 vekselio išrašymo datos suėjo 2014-10-02 d. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad pagal ĮPVĮ reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 72 straipsnio 2 dalis). Kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010, 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011). Tokiu atveju, kai praleidžiamas įstatymo nustatytas paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminas, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-514/2009). Darytina išvada, kad ĮPVĮ nustatytų terminų praleidimas neatima iš vekselio turėtojo galimybės išieškoti skolą iš vekselį išdavusio asmens ginčo teisenos tvarka.

13Iš ieškinyje ieškovo nurodytų aplinkybių, bei teismo posėdžio metu ieškovo atstovės pateiktų paaiškinimų matyti, kad ieškovas neneigia aplinkybės, kad vadovaujantis ĮPVĮ 36 str. 1 d. nuostatomis, praleido terminą pateikti ieškovo naudai išrašyto vekselio apmokėjimo reikalavimą atsakovui J. N. bei laiduotojai A. T., tačiau pažymėjo, kad nepaisant nurodytų aplinkybių, ieškovas turi teisę jam susidariusią skolą išieškoti įstatymo numatyta ginčo teisenos tvarka.

14Teismas pažymi, kad vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu bei paminėta kasacinio teismo praktika, nagrinėjamoje byloje pateiktas paprastasis vekselis laikytinas skolos rašteliu ir įrodo civilinių teisinių santykių dėl 7935,59 Eur skolos sumos egzistavimą, t.y. nagrinėjamoje byloje laikytina, kad ieškovą T. S. ir atsakovą J. N. sieja civiliniai paskolos teisiniai santykiai, kurių pagrindu atsakovas privalo ieškovui grąžinti 7935,59 EUR sumą. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad nurodyta suma yra grąžinta ieškovui - nėra, todėl ieškovo reikalavimas priteisti nurodytą skolos sumą laikytinas pagrįstu ir tenkintinas visiškai.

15Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad ieškovas prašo priteisti 7935,59 EUR sumą solidariai iš skolininko J. N. ir laiduotojos A. T.. Šiuo atveju pažymėtina, kad atsakovė su ieškovo pateiktu reikalavimu nesutinka, teigdama, kad ieškovas atsakovei įstatyme numatytu terminu vekselio apmokėti nepateikė, o vėliau neinformavo apie vekselio neapmokėjimą, todėl prarado teisę pareikšti reikalavimą laiduotojai. Savo argumentus atsakovė grindžia kasacinio teismo 2011-07-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3k-7-278/2011 pateiktais išaiškinimais.

16Vertinant ieškovės pateiktus argumentus, pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad nagrinėdamas bylas, teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (lot. – sprendimo pagrindas, motyvacija) Bandymas taikyti teisės taikymo taisykles, suformuluotas konkrečiose teismo bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluotas tas teismo precedentas, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Dėl to Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai taikytini tik teismams nagrinėjant panašias savo faktinėmis aplinkybėmis bylas į tą bylą, kurią nagrinėdamas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino atitinkamą teisės normą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kaišiadorių rajono vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-186/2009; ir kt.). Šiuo atveju, nors ir sutiktina su atsakovės išsakyta pozicija, kad kasacinis teismas 2011-07-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3k-7-278/2011 išaiškino, kad vekselio turėtojas ĮPVĮ 40 str. nustatytais terminais nepateikęs apmokėti paprastojo neprotestuotino vekselio, praranda teisę pareikšti reikalavimą laiduotojui, tačiau LAT nagrinėtoje byloje racio decidendi skyrėsi nuo nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių. Nurodytoje byloje teismas vertino prašomos priteisti sumos išieškojimo iš laiduotojo galimybę, ieškovui pateikus prašymą dėl vekselio apmokėjimo ĮPVĮ nustatyta tvarka, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje ieškovas pripažįsta, kad praleido ĮPVĮ nustatytą vekselio pateikimo apmokėjimui terminą, todėl prašo priteisti skolą ginčo teisenos tvarka, taigi nustačius, kad šalis siejo civiliniai teisniai paskolos santykiai, atsakovei atsiranda pareiga atsiskaityti su ieškovu kaip laiduotajai paskolos teisiniuose santykiuose.

17Pažymėtina, kad atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį neginčijo ieškovo nurodytų aplinkybių, kad atsakovui J. N. buvo suteikta 7935,59 EUR paskola, taip pat neprieštaravo ieškovo nurodytoms aplinkybėms, kad nurodyta suma ieškovui ieškinio pateikimo dieną apmokėta nėra. Be to, atsakovė pripažino, kad laidavo atsakovui J. N. išduodant paprastąjį neprotestuotinąjį vekselį 7935,59 EUR sumai. Vadovaujantis LR CK 6.70 str. 1 d., laidavimas yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų. Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (LR CK 6.76 str. 1 d.). Jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, tai, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (LR CK 6.81 str. 1 d.).

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas J. N. neįvykdė prievolės sumokėti ieškovui 7935,59 EUR skolą, taigi ieškovas įgijo teisę reikalauti, kad nurodytą skolą solidariai apmokėtų laiduotoja A. T.. Vadovaujantis nurodytomis nuostatomis, ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų J. N. ir A. T. 7935,59 EUR sumą yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.

19Atsižvelgiant į tai, kad LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

20Vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš kitos šalies. Nagrinėjamoje byloje teismas priėmė sprendimą, kurio ieškinį tenkino visiškai, todėl ieškovo naudai priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Iš ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad T. S. nagrinėjamoje byloje sumokėjo 179,00 EUR žyminį mokestį bei 220,00 EUR už teisines paslaugas. Atsižvelgiant į nurodytus duomenis, ieškovo naudai iš atsakovų priteistina 399,00 EUR suma.

21Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 nagrinėjamoje byloje bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei nepriteisiamos.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 98, 178, 259, 260, 270 str., teismas

Nutarė

23ieškinį patenkinti visiškai.

24Priteisti ieškovo T. S. naudai solidariai iš atsakovų J. N. ir A. T. 7935,59 EUR skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos, t.y. nuo 7935,59 EUR, nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-03-05 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 399,00 EUR bylinėjimosi išlaidų.

25Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. S.... 3. Ieškovas T. S. prašo solidariai iš atsakovų J. N. ir A. T. priteisti... 4. Pateiktame ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2013 m. spalio 2 d. atsakovas J.... 5. Ieškovas pateiktame ieškinyje pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, kad... 6. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas neginčija... 7. Atsakovė A. T. su ieškiniu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad pagal... 8. Šiuo atveju atsakovė pažymėjo, kad vekselio pateikimo apmokėti tvarką... 9. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą... 10. Atsakovas J. N. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Iš byloje esančių duomenų matyti, 2013-10-02 atsakovas J. N. išrašė... 13. Iš ieškinyje ieškovo nurodytų aplinkybių, bei teismo posėdžio metu... 14. Teismas pažymi, kad vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu bei... 15. Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad ieškovas prašo priteisti 7935,59 EUR... 16. Vertinant ieškovės pateiktus argumentus, pažymėtina, kad Lietuvos... 17. Pažymėtina, kad atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį neginčijo... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas J. N. neįvykdė prievolės... 19. Atsižvelgiant į tai, kad LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, jog skolininkas... 20. Vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 21. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96, 98, 178, 259, 260, 270 str.,... 23. ieškinį patenkinti visiškai.... 24. Priteisti ieškovo T. S. naudai solidariai iš atsakovų J. N. ir A. T. 7935,59... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...