Byla e2-4763-734/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „L. B.“ ieškinį atsakovui R. Ž. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 2000 Eur negrąžintos kredito dalies, 65,34 Eur kompensacinių palūkanų, 30 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai.

4Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (e. bylos priedo 10 l.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių bei nustačius, kad yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai, esant tik vienos iš šalių įrodymams, teismas priima sprendimą už akių. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad tarp atsakovo ir G. M. 2017 m. gegužės 4 d. buvo sudarytas paprastasis neprotestuotinas vekselis 2000 Eur sumai, pagal kurį atsakovas įsipareigojo Kreditoriui iki 2017 m. birželio 4 d. sumokėti vekselyje nurodytą sumą (e. bylos priedo 6 l.).

7Sutinkamai su LR CK 6.101 str. 1 d., 2 d. nuostatomis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės.

8Nustatyta, kad 2017 m. rugsėjo 19 d. pirminis kreditorius perleido reikalavimo teisę į atsakovo skolą ieškovui (e. b. l. 17-19). Atsakovas apie Reikalavimo perleidimo faktą informuotas pranešimu (e. b. l. 14).

9Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Pagal CK 6.870 str. 1 d. ir 2 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.873 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

10Iš ieškinyje išdėstytų aplinkybių bei pareikštų reikalavimų matyti, kad atsakovas prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo ieškovui 2000 Eur skolos pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.260-6.261 str., 6.886 str., 6.870-6.873 str. ).

11Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jų patirtų nuostolių, už termino prievolei įvykdyti praleidimą privalo mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Šios palūkanos, vykdančios nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1).

12Nustatyta, kad atsakovas prisiėmė prievolę apmokėti skolą iki 2017 m. birželio 4 d., tačiau pažeidė šią prievolę ir skolos, bei palūkanų nesumokėjo, todėl remiantis Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsakovui už termino įvykdyti prievolę praleidimą skaičiuotinos šešių procentų metines palūkanos, skaičiuojamos nuo mokėjimo termino pasibaigimo. Remiantis aukščiau išdėstytu iš atsakovo priteistina 65,34 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 4 d. iki 2017 m. gruodžio 19 d.,

13Atsakovui praleidus terminą piniginei prievolei įvykdyti, iš jo ieškovo naudai taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo priteistos (2065,34 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. sausio 11 d.) iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

14Iš esmės tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina 47,00 Eur žyminio mokesčio, 169,40 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą, 30 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų, iš viso – 246,40 Eur bylinėjimosi išlaidų (e. b. l. 7,9,11)(CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, CK 6.63 straipsnis).

15Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

16Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-286 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo R. Ž., ( - ) 2000 Eur skolos, 65,34 Eur palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2065,34 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. sausio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 246,40 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „L. B.“, į. k. 302528679, naudai.

19Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

20Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai