Byla 1-158-817/2016

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Gavelytė-Kalytienė,

2sekretoriaujant Gretai Čiuladaitei,

3vertėjaujant Natalijai Reut, Erikai Vencevičienei, Giedriui Račkauskui, Svetlanai Minakovai, Andriui Krušnai, dalyvaujant prokurorams I. D., V. J., kaltinamajam R. K., kaltinamojo R. K. gynėjui advokatui Eugenijui Karažinui, kaltinamajai M. K., kaltinamosios M. K. gynėjui advokatui Alfred Sokolovski, kaltinamajam G. V., kaltinamojo G. V. gynėjui advokatui Gražvydui Gudoniui, kaltinamajam V. B., kaltinamojo V. B. gynėjui advokatui Aleksandr Polomarčuk, kaltinamajam V. Š., kaltinamojo V. Š. gynėjai advokatei Emilijai Gorskienei, nukentėjusiajam D. J., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje R. K., a. k. ( - ), gimęs ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, gyvenantis. Vilniaus r., ( - ), turintis vidurinį išsilavinimą, bedarbis, teistas: 1) Vilniaus rajono apylinkės teismo 2007-06-13 nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 str. 1 d., paskiriant laisvės atėmimą 4 metams; 2) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-05-15 baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259 str. 1 d. ir 259 str. 2 d., paskiriant 60 parų arešto bausmę, kuri vadovaujantis BK 641 str. sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė – 40 parų arešto bausmė, kaltinamas pagal BK 182 str. 2 d., 259 str. 2 d., M. K., a. k. ( - ), gimusi ( - ) Vokietijoje, Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi, gyvenanti Vilniaus r., ( - ), turinti aukštesnįjį išsilavinimą, užimanti UAB ( - ) direktorės pareigas, neteista, kaltinama pagal BK 182 str. 2 d., G. V., a. k. ( - ), gimęs ( - ) Palangoje, Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, gyvenantis Vilniuje, ( - ), turintis aukštąjį išsilavinimą, bedarbis, neteistas, kaltinamas pagal BK 182 str. 2 d., V. B., a. k. ( - ), gimęs ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, gyvenantis Vilniuje, ( - ), turintis vidurinį išsilavinimą, teistas Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012-05-31 baudžiamuoju įsakymu, paskiriant 14 MGL (1820 Lt) dydžio baudą, kaltinamas pagal BK 182 str. 2 d., V. Š., a. k. ( - ), gimęs ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis išsituokęs, gyvenantis Vilniuje, ( - ), turintis vidurinį išsilavinimą, bedarbis, neteistas, kaltinamas pagal BK 182 str. 2 d.,

Nustatė

4Kaltinamasis R. K. apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę į svetimą D. J. turtą, o būtent: R. K., parengęs nusikalstamo veikos planą, 2013 m. rudenį, tiksliai nenustatytu metu, pasiūlė V. B. ir V. Š. už 1000 Lt (289,62 eurų) dydžio piniginį atlygį nuvykti pas nukentėjusįjį D. J. ir prisistačius AB „Lesto“ darbuotojais, paskelbti nukentėjusiajam, kad jis vagia elektros energiją, už ką yra numatyta daugiau kaip 30 000 Lt (8688, 60 eurų) bauda, imituoti fotografavimą elektros įrenginio, esančio nukentėjusiojo namuose, kaip patvirtinimą, kad D. J. vagia elektros energiją, iki tol, kol pasirodys jis ir pasiūlys D. J. savo pagalbą, V. Š. ir V. B. sutikus atlikti šiuos R. K. pasiūlytus veiksmus, R. K. 2013-12-17 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, susitiko su V. Š. ir V. B. R. K. ir M. K. namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), pateikė V. Š. ir V. B. veikimo plano nurodymus, įteikė V. B. ir V. Š. fotoaparatą, nurodė D. J. gyvenamosios vietos adresą. R. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, po to kai 2013-12-17 apie 20.00 val. V. B. ir V. Š. atvyko į D. J. namus, esančius Vilniaus r., ( - ), ir melagingai prisistatę AB „Lesto“ elektros tinklų darbuotojais, paskelbė jam, kad jis vagia elektros energiją, už ką numatyta bauda siekia daugiau kaip 30 000 Lt (8688, 60 eurų), V. B. fotografavo D. J. namuose esančius elektros prietaisus, V. Š. D. J. vardu dėl neteisėto elektros energijos naudojimo rašė paaiškinimą, atvyko pas D. J. ir pasinaudodamas D. J. susijaudinimu ir piktnaudžiaudamas D. J. pasitikėjimu, pažadėjo jam susitarti su tariamais AB „Lesto“ darbuotojais, sudarydamas situacijas aptarimo įvaizdį išėjo su V. B. ir V. Š. iš nukentėjusiojo namo į lauką, iš kur sugrįžęs paskelbė D. J., kad su AB „Lesto“ darbuotojais pavyko susitarti dėl mažesnės baudos, kurios dydis sudarys 25000 Lt (7240,50 eurų), sumokėjimo, nurodė, kad apmokėjimą būtina atlikti nedelsiant, bei, žinodamas apie sunkią nukentėjusiojo materialinę padėtį, įtikino D. J. reikiamą 25000 Lt (7240,50 eurų) sumą pasiskolinti iš jo žmonos M. K. bendrovės. R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, apgaulės būdu suklaidintam D. J. sutikus su R. K. pasiūlymu, kartu su D. J., V. B., V. Š. nuvyko į R. K. ir M. K. namus, esančius Vilniaus r., ( - ), V. B. ir V. Š. likus automobilyje, jam su D. J. nuėjus į namus, kur D. J. paprašius M. K. paskolinti jam 25000 Lt (7240,50 eurų), o M. K., iš anksto žinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, sutikus iš savo įkurtos UAB ( - ) paskolinti D. J. jo prašomą 25000 Lt (7240,50 eurų) sumą, R. K., žinodamas, kad realiai pinigai perduoti nebus, nurodė D. J. užpildyti vekselį, po ko D. J., vadovaudamasis M. K. patarimais ir paliepimais, surašė du vertybinius popierius - paprastuosius vekselius 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai, kuriuose įrašė savo, kaip pinigų gavėjo duomenis ir pasirašė. R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, turėdamas D. J. surašytus du paprastuosius vekselius, kiekvieną 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai, kartu su M. K., V. B., V. Š. ir nukentėjusiuoju D. J. nuvyko į Vilnių, prie stoties, ir tiksliai nenustatytoje vietoje inscenizavo pinigų perdavimą tariamiems elektros tinklų darbuotojams, žinodamas, kad atsiskaitymas realiai neįvyko, apgaule įgijo 50000 Lt (14481,00 eurų) dydžio turtinę teisę. R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, vieną iš nukentėjusiojo D. J. apgaulės būdu gautą paprastąjį vekselį, 25000 Lt sumai, pasiliko sau, o kitą paprastąjį vekselį, 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, 2013-12-17 Vilniuje, ( - ) jis perdavė G. V.. R. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, 2013-12-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, kartu su M. K. jų namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), turėdamas iš D. J. apgaulės būdu įgytą vekselį 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir žinodamas, kad realiai pinigai iš M. K. firmos D. J. naudai paimti ir perduoti tretiesiems asmenims nebuvo, tuo manipuliuodami, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pasakė D. J., kad M. K. firmoje turi būti parodytas pirkimas paskolintai 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir dėl to D. J. M. K. firmai privalo perrašyti savo automobilį, o automobilis jam bus grąžintas po skolos sumokėjimo, ir nuvežė D. J. į VĮ „Regitra“, esančią Vilniuje, ( - ), kur 2014-12-19 16.35 val. M. K. užpildžius Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį tarp R. K. ir D. J., apgaulės būdu savo naudai įgijo D. J. priklausantį turtą – 2000 Lt (579,24 eurų) vertės automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2013-12-30 vakare, savo namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), veikdamas kartu su M. K., pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pareikalavo iš D. J. surašyti naują vekselį už neva susidariusį didesnį įsiskolinimą, o M. K. davus nurodymus, patarimus ir paliepimus, D. J. užpildė naują vertybinį popierių - paprastojo vekselio blanką, įrašydamas savo duomenis ir įsipareigojimą 26000 Lt (7530,12 eurų) sumai, kuriame nebuvo nurodytas piniginių lėšų davėjas ir kuris tiksliai nenustatytu laiku, buvo perduotas G. V.. R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2014-02-18 Vilniaus r., ( - ), prie D. J. namo, esančio ( - ), veikdamas kartu su M. K., turėdami D. J. apgaulės būdu įgytą paprastąjį vekselį 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, įtikinę jį, kad 2013-12-17 surašyto paprastojo vekselio galiojimo data pasibaigė, o D. J. iki šiol M. K. firmai pinigų negrąžino, dėl ko M. K. turi savo bendrovėje nemalonumų, todėl yra būtina nuvažiuoti pas bendrovės buhalterį ir pratęsti paskolos terminą, tokiu būdu pateikdami melagingą informaciją, suklaidino D. J., įkalbėjo jį 2014-02-19 nuvažiuoti pas buhalterį. R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2014-02-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, veikdamas kartu su M. K., nuvežė nukentėjusįjį D. J., pas tariamą buhalterį, M. K. likus automobilyje, R. K. nuvedė D. J. pas G. V., buvusį ( - ), Vilniuje, kur D. J. užpildė paprastojo vekselio blanką, kuriame įrašė savo duomenis ir įsipareigojimą 26000 Lt (7530,12 eurų) sumai savo vardu, o vekselio grafoje „pinigų davėjas“ G. V. įrašė savo duomenis, tai patvirtinęs savo parašu. Tokiu būdu R. K., veikdamas kartu su M. K., laikotarpiu nuo 2013-12-17 iki 2014-02-19 apgaule savo ir kitų asmenų narių naudai įgijo svetimą didelės vertės – 102 000 Lt (29541,24 eurų) dydžio, turtinę teisę ir 2000 Lt (579,24 eurų) vertės turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ).

5Kaltinamasis R. K. neteisėtai laikė ir gabeno narkotinę medžiagą, neturėdamas tikslo jos parduoti ar kitaip platinti, o būtent: R. K. 2014-02-19 apie 14.00 val. ( - ), Vilniuje, po to, kai A. A., neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, iš S. P. už 80 Lt įgijo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kiekį (2 pakelius) narkotinės medžiagos – kanapių, pasiliko sau dalį narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių), kurių masė - 0,234 g (9 – tetrahidrokanabinolio kiekis jose – 15,1 %), kurią laikė ir gabeno automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), iš ( - ), Vilniaus, į Vilniaus r., ( - ), o iš ten – Vilniaus, ( - ), link, kol 2014-02-19 18.00 val. ( - ), Vilniuje, nedidelis kiekis narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminės dalys), kurių masė yra 0,234 g (9 –tetrahidrokanabinolio kiekis jose –15,1 %), buvo rasta ir paimta Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnų.

6Kaltinamoji M. K. apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę į svetimą D. J. turtą. Ji žinojo, jog R. K., parengęs nusikalstamos veikos planą, 2013 m. rudenį, tiksliai nenustatytu metu, pasiūlė V. B. ir V. Š. už 1000 Lt (289,62 eurų) dydžio piniginį atlygį nuvykti pas nukentėjusįjį D. J. ir, prisistačius AB „Lesto“ darbuotojais, paskelbti nukentėjusiajam, kad jis vagia elektros energiją, už ką yra numatyta daugiau kaip 30 000 Lt (8688, 60 eurų) bauda, imituoti elektros įrenginio, esančio nukentėjusiojo namuose, fotografavimą kaip patvirtinimą, kad D. J. vagia elektros energiją, iki tol, kol pasirodys R. K. ir pasiūlys D. J. savo pagalbą, taip pat žinojo, kad V. Š. ir V. B. sutiko atlikti šiuos R. K. pasiūlytus veiksmus ir dėl to R. K., M. K. dalyvaujant, 2013-12-17 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, susitiko su V. Š. ir V. B. R. K. ir M. K. namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), pateikė V. Š. ir V. B. veikimo plano nurodymus, įteikė V. B. ir V. Š. fotoaparatą, nurodė D. J. gyvenamosios vietos adresą. M. K. žinojo, kad R. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, po to kai 2013-12-17 apie 20.00 val. V. B. ir V. Š. atvyko į D. J. namus, esančius Vilniaus r., ( - ), ir melagingai prisistatę AB „Lesto“ elektros tinklų darbuotojais, paskelbė jam, kad jis vagia elektros energiją, už ką numatyta bauda siekia daugiau kaip 30 000 Lt (8688, 60 eurų), V. B. fotografavo D. J. namuose esančius elektros prietaisus, V. Š. D. J. vardu dėl neteisėto elektros energijos naudojimo rašė paaiškinimą, atvyko pas D. J. ir pasinaudodamas D. J. susijaudinimu ir piktnaudžiaudamas D. J. pasitikėjimu, pažadėjo jam susitarti su tariamais AB „Lesto“ darbuotojais, sudarydamas situacijas aptarimo įvaizdį išėjo su V. B. ir V. Š. iš nukentėjusiojo namo į lauką, iš kur sugrįžęs paskelbė D. J., kad su AB „Lesto“ darbuotojais pavyko susitarti dėl mažesnės baudos, kurios dydis sudarys 25000 Lt (7240,50 eurų), sumokėjimo, nurodė, kad apmokėjimą būtina atlikti nedelsiant, bei, žinodamas apie sunkią nukentėjusiojo materialinę padėtį, įtikino D. J. reikiamą 25000 Lt (7240,50 eurų) sumą pasiskolinti iš jo žmonos, t.y. kaltinamosios M. K., bendrovės. M. K., žinodama apie minėtus veiksmus, apgaulės būdu suklaidintam D. J. sutikus su R. K. pasiūlymu, atvykus pas R. K. ir N. K. į namus, esančius Vilniaus r., ( - ), ir paprašius jos paskolinti jam 25000 Lt (7240,50 eurų), sutiko iš savo įkurtos UAB ( - ) paskolinti D. J. jo prašomą 25000 Lt (7240,50 eurų) sumą. M. K., tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad realiai pinigai perduoti nebus, R. K. nurodžius D. J. užpildyti vekselį, padėjo D. J. surašyti du paprastuosius vekselius, po ko D. J., vadovaudamasis M. K. patarimais ir paliepimais, surašė du vertybinius popierius - paprastuosius vekselius 25000 Lt (7240,50 eurų), kuriuose įrašė savo, kaip pinigų gavėjo duomenis ir pasirašė. M. K., tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama apie R. K. turimus D. J. surašytus du paprastuosius vekselius, kiekvieną 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai, kartu su R. K., V. B., V. Š. ir nukentėjusiuoju D. J. nuvyko į Vilnių, prie stoties, ir tiksliai nenustatytoje vietoje inscenizavo pinigų perdavimą tariamiems elektros tinklų darbuotojams, žinodama, kad atsiskaitymas realiai neįvyko, apgaule įgijo 50000 Lt (14481,00 eurų) dydžio turtinę teisę. M. K., tęsdama nusikalstamą veiką, 2013-12-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, kartu su R. K. pastarųjų namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), turėdami iš D. J. apgaulės būdu įgytą vekselį 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir žinodama, kad realiai pinigai iš jos firmos D. J. naudai paimti ir perduoti tretiesiems asmenims nebuvo, tuo manipuliuodami, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pasakė D. J., kad jos firmoje turi būti parodytas pirkimas paskolintai 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir dėl to D. J. jos firmai privalo perrašyti savo automobilį, o automobilis jam bus grąžintas po skolos sumokėjimo, ir nuvežė D. J. į VĮ „Regitra“, esančią Vilniuje, ( - ), kur 2014-12-19 16.35 val. M. K. užpildžius Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį tarp D. J. ir R. K., apgaulės būdu R. K. savo naudai įgijo D. J. priklausantį turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), 2000 Lt (579,24 eurų) vertės. M. K., tęsdama nusikalstamą veiką, 2013-12-30 vakare, savo namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), kartu su R. K., pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pareikalavo iš D. J. surašyti naują vekselį už neva susidariusį didesnį įsiskolinimą, o jai davus nurodymus ir patarimus, D. J. užpildė vertybinį popierių - paprastojo vekselio blanką, jame įrašydamas savo duomenis ir įsipareigojimą 26000 Lt (7530,12 eurų) sumai, kuriame nebuvo nurodytas piniginių lėšų davėjas. M. K., tęsdama nusikalstamą veiką, 2014-02-18 Vilniaus r., ( - ), prie D. J. namo, esančio ( - ), kartu su R. K. turėdami D. J. apgaulės būdu įgytą paprastąjį vekselį 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, įtikinę jį, kad 2013-12-17 surašyto paprastojo vekselio galiojimo data pasibaigė, o D. J. iki šiol jos firmai pinigų negrąžino, dėl ko M. K. turi savo bendrovėje nemalonumų, todėl yra būtina nuvažiuoti pas bendrovės buhalterį ir pratęsti paskolos terminą, tokiu būdu pateikdami melagingą informaciją, suklaidino D. J., įkalbėjo jį 2014-02-19 nuvažiuoti pas buhalterį. M. K., tęsdama nusikalstamą veiką, 2014-02-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, kartu su R. K. nuvežė D. J. iš Vilniaus r., ( - ), į Vilnių, pas tariamą buhalterį, jai likus automobilyje, o R. K. nuvedus D. J. pas G. V., buvusį ( - ), Vilniuje, D. J. užpildė paprastojo vekselio blanką, kuriame įrašė savo duomenis ir įsipareigojimą 26 000 Lt (7530,12 eurų) sumai savo vardu, o vekselio grafoje „pinigų davėjas“ G. V. įrašė savo duomenis, tai patvirtinęs savo parašu. Tokiu būdu M. K., veikdama kartu su R. K., laikotarpiu nuo 2013-12-17 iki 2014-02-19 apgaule, savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą didelės vertės - 102 000 Lt (29541,24 eurų) dydžio, turtinę teisę ir 2000 Lt (579,24 eurų) vertės turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ).

7Kaltinamasis G. V. buvo kaltinamas tuo, kad 2013 m. rudenį, tiksliai nenustatytu metu, R. K. subūrus organizuotą grupę, parengus nusikalstamos veikos planą, R. K. vadovaujant šios organizuotos grupės nariams: V. B. ir V. Š. padedant daryti nusikalstamą veiką, jam ir M. K. vykdant ir realizuojant nusikalstamus ketinimus, kartu su organizuotos grupės nariais turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą apgaule įgyti D. J. didelės vertės turtą, veikdamas organizuotoje grupėje apgaule savo naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į svetimą D. J. turtą, o būtent: R. K. parengus nusikalstamos veikos planą, šiam planui įgyvendinti paskirsčius vaidmenis, o būtent pasiūlius V. B. ir V. Š. už 1000 Lt (289,62 eur) dydžio piniginį atlygį apsimesti AB „Lesto“ pareigūnais, nuvykti pas D. J., pasinaudoti nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, suklaidinti D. J., prisistačius AB „Lesto“ pareigūnais, ir paskelbti nukentėjusiajam, kad jis vagia elektros energiją, už ką yra numatyta bauda daugiau kaip 30 000 Lt (8688,60 eurų), imituoti fotografavimą elektros įrenginio, esančio nukentėjusiojo namuose, kaip patvirtinimą, kad D. J. neva vagia elektros energiją, pradėti tartis su nukentėjusiuoju dėl galimybės sumažinti skolos sumą ir pinigų apmokėjimą atlikti nedelsiant, gaišti laiką D. J. namuose iki tol, kol pasirodys R. K., nes pastarasis iš anksto buvo susitaręs su D. J., kad atvykęs į pastarojo namus atneš alaus, kad jo atvykimas į D. J. namus nekeltų nukentėjusiajam įtarimų, o R. K. pasiūlys D. J. savo pagalbą, pasiūlęs savo sutuoktinei M. K. teikti visapusišką pagalbą, tarpininkauti dokumentų surašyme, realizuojant nusikalstamus ketinimus, pasiūlęs jam duoti patarimus turtiniais reikalais ir dokumentų surašyme, visiems sutikus su šiais pasiūlymais, tęsiant nusikalstamą sumanymą, 2013-12-17 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), R. K. kartu su M. K., V. B. ir V. Š. aptarus ir sukonkretinus nusikalstamos veikos planą, R. K. pateikus veikimo plano nurodymus, įteikus V. B. ir V. Š. fotoaparatą ir nurodžius D. J. gyvenamosios vietos adresą, tęsiant nusikalstamą veiką, 2013-12-17 apie 20.00 val. V. B. ir V. Š. atvykus į D. J. namus, esančius Vilniaus r., ( - ), ir prisistačius, melagingai nurodant tikrovės neatitinkančius duomenis, kad jie yra AB „Lesto“ elektros tinklų darbuotojai, apgaulės būdu suklaidino D. J., paskelbiant, kad jis vagia elektros energiją, už ką numatyta bauda siekia daugiau kaip 30 000 Lt (8688,60 eurų), ir už ką yra numatyta baudžiamoji atsakomybė, V. B. atlikus imituojantį fotografavimą, fotografuojant elektros prietaisus, esančius D. J. namuose, V. Š. sudarius įvaizdį, kad rašomas pažeidimo protokolas, tuo momentu D. J. namuose pasirodžius R. K., o V. B. ir V. Š. nurodžius nukentėjusiajam rašyti paaiškinimą dėl neteisėto elektros energijos naudojimo, bet D. J. dėl didelio susijaudinimo to padaryti negalėjo ir paprašė R. K. patarimo, o R. K., pasinaudodamas D. J. susijaudinimu ir piktnaudžiaudamas D. J. pasitikėjimu, pažadėdamas jam susitarti su tariamais AB „Lesto“ pareigūnais, išeidamas su V. B. ir V. Š. iš nukentėjusiojo namo į lauką, sudarant situacijos aptarimo įvaizdį, iš kur sugrįžęs R. K. D. J. paskelbė, kad pavyko susitarti su AB „Lesto“ darbuotojais dėl mažesnės baudos, kurios dydis sudarys 25 000 Lt (7240,50 eurų), bet apmokėjimą būtina atlikti nedelsiant, R. K., žinodamas apie nukentėjusiojo sunkią materialinę padėtį, įtikinus D. J. reikiamą 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumą pasiskolinti iš jo sutuoktinės M. K. bendrovės, apgaulės būdu suklaidintam D. J. sutikus su pasiūlymais ir kartu su V. B., V. Š. ir su R. K. nuvykus į pastarojo namus, esančius Vilniaus r., ( - ), V. B. ir V. Š. likus automobilyje, R. K. su D. J. nuėjus į namus, kur dalyvaujant R. K., jo sutuoktinei M. K., iš anksto žinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką ir sutikusiai iš savo įkurtos UAB ( - ) paskolinti D. J. jo prašomą 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumą, žinant, kad realiai pinigai perduoti nebus, jos nurodymu, patarimais ir paliepimais D. J. surašė du vertybinius popierius - paprastuosius vekselius 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, kuriuose M. K. įrašė R. K., kaip pinigų davėjo, duomenis, ir vėliau R. K. pasakė, jog reikia nuvažiuoti į miestą pasiimti pinigus. Tęsiant nusikalstamą veiką, turint D. J. surašytus du paprastuosius vekselius, kiekvieną 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, R. K. kartu su M. K., V. B., V. Š. ir nukentėjusiuoju D. J. nuvykus į Vilnių, prie stoties, tiksliai nenustatytoje vietoje, inscenizavus pinigų perdavimą tariamiems elektros tinklų darbuotojams, žinant, kad atsiskaitymas realiai neįvyko, R. K. apgaule savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai įgijo 50 000 Lt (14481,00 eurų) dydžio turtinę teisę. Tęsiant nusikalstamą veiką, vieną iš nukentėjusiojo D. J. apgaulės būdu gautą paprastąjį vekselį, 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, R. K. pasiliko sau, o kitą paprastąjį vekselį, 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, 2013-12-17 Vilniuje, ( - ) R. K. perdavė jam. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2013-12-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. kartu su M. K. pastarųjų namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), turėdami iš D. J. apgaulės būdu įgytą vekselį 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir žinodami, kad realiai pinigai iš jos firmos D. J. naudai paimti ir perduoti tretiesiems asmenims nebuvo, tuo manipuliuodami, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pasakė D. J., kad M. K. firmos balanse turi būti parodytas pirkimas paskolintai 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir dėl to D. J. jos firmai privalo perrašyti savo automobilį, o automobilis jam bus grąžintas po skolos sumokėjimo, ir nuvežė D. J. į VĮ „Regitra“, esančią Vilniuje, ( - ), kur 2014-12-19 16.35 val. M. K. užpildžius transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį tarp D. J. ir R. K., apgaulės būdu R. K. savo naudai įgijo D. J. priklausantį turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), 9000 Lt (2606,58 eurų) vertės. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2013-12-30 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. kartu su M. K. pastarųjų namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pareikalavo iš D. J. surašyti naują vekselį už neva susidariusį didesnį įsiskolinimą, o M. K. davus nurodymus, patarimus ir paliepimus, D. J. užpildė naują vertybinį popierių - paprastojo vekselio blanką, iš naujo įrašydamas savo duomenis ir įsipareigojimą 26 000 Lt (7530,12 eurų) sumai, kuriame nebuvo nurodytas piniginių lėšų davėjas ir kuris 2014 m. sausio mėn. pradžioje, tiksliai nenustatytu laiku, buvo perduotas jam. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2014-02-18 Vilniaus r., ( - ), prie D. J. namo, esančio ( - ), R. K. kartu su M. K., turėdami D. J. apgaulės būdu įgytą paprastąjį vekselį 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, įtikinę jį, kad 2013-12-17 surašyto paprastojo vekselio galiojimo data pasibaigė, o D. J. iki šiol jos firmai pinigų negrąžino, dėl ko M. K. turi savo bendrovėje nemalonumų, todėl yra būtina nuvažiuoti pas bendrovės buhalterį ir pratęsti paskolos terminą, tokiu būdu pateikdami melagingą informaciją, suklaidino D. J., įkalbėjo jį 2014-02-19 nuvažiuoti pas buhalterį. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2014-02-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. kartu su M. K. nuvežė suklaidintą D. J. iš Vilniaus r., ( - ), į Vilnių, pas tariamą buhalterį, M. K. likus automobilyje, o R. K. nuvedus D. J. pas jį, buvusį ( - ), Vilniuje, kurį D. J. palaikė M. K. bendrovės buhalteriu, jam pateikus nukentėjusiajam D. J. naują tuščią paprastojo vekselio blanką, kuriame pastarasis iš naujo įrašė savo duomenis ir įsipareigojimą 26 000 Lt (7530,12 eurų) sumai savo vardu, o vekselio grafoje „pinigų davėjas“ jis įrašė savo duomenis, tai patvirtinęs savo parašu, tokiu būdu, veikiant organizuota grupe, jis savo naudai įgijo turtinę teisę į 26 000 Lt (7530,12 eurų). Tokiu būdu G. V. kaltinamasis tuo, kad jis, R. K., M. K., V. B. ir V. Š., veikdami organizuotoje grupėje nuo 2013-12-17 iki 2014-02-19 apgaule, savo naudai įgijo svetimą didelės vertės, 102 000 Lt (29541,24 eurų) dydžio, turtinę teisę ir 9 000 Lt (2606,58 eurų) vertės turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), bendrai padarydami D. J. 111 000 Lt (32147,82 eurų) turtinę žalą.

8Kaltinamasis V. B. buvo kaltinamas tuo, kad 2013 m. rudenį, tiksliai nenustatytu metu, R. K. subūrus organizuotą grupę, parengus nusikalstamos veikos planą, R. K. vadovaujant šios organizuotos grupės nariams: jam ir V. Š. padedant daryti nusikalstamą veiką, M. K. ir G. V. vykdant ir realizuojant nusikalstamus ketinimus, kartu su organizuotos grupės nariais turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą apgaule įgyti D. J. didelės vertės turtą, veikdamas organizuotoje grupėje apgaule savo naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į svetimą D. J. turtą, o būtent: R. K. parengus nusikalstamos veikos planą, šiam planui įgyvendinti paskirsčius vaidmenis, o būtent pasiūlius jam ir V. Š. už 1000 Lt (289,62 eur) dydžio piniginį atlygį apsimesti AB „Lesto“ pareigūnais, nuvykti pas D. J., pasinaudoti nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, suklaidinti D. J., prisistačius AB „Lesto“ pareigūnais, ir paskelbti nukentėjusiajam, kad jis vagia elektros energiją, už ką yra numatyta bauda daugiau kaip 30 000 Lt (8688,60 eurų), imituoti fotografavimą elektros įrenginio, esančio nukentėjusiojo namuose, kaip patvirtinimą, kad D. J. neva vagia elektros energiją, pradėti tartis su nukentėjusiuoju dėl galimybės sumažinti skolos sumą ir pinigų apmokėjimą atlikti nedelsiant, gaišti laiką D. J. namuose iki tol, kol pasirodys R. K., nes pastarasis iš anksto buvo susitaręs su D. J., kad atvykęs į pastarojo namus atneš alaus, kad jo atvykimas į D. J. namus nekeltų nukentėjusiajam įtarimų, o R. K. pasiūlys D. J. savo pagalbą, pasiūlęs savo sutuoktinei M. K. teikti visapusišką pagalbą, tarpininkauti dokumentų surašyme, realizuojant nusikalstamus ketinimus, pasiūlęs G. V. duoti patarimus turtiniais reikalais ir dokumentų surašyme, visiems sutikus su šiais pasiūlymais, tęsiant nusikalstamą sumanymą, 2013-12-17 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), R. K. kartu su M. K., V. Š. ir juo aptarus ir sukonkretinus nusikalstamos veikos planą, R. K. pateikus veikimo plano nurodymus, įteikus jam ir V. Š. fotoaparatą ir nurodžius D. J. gyvenamosios vietos adresą, tęsiant nusikalstamą veiką, 2013-12-17 apie 20.00 val. jam ir V. Š. atvykus į D. J. namus, esančius Vilniaus r., ( - ), ir prisistačius, melagingai nurodant tikrovės neatitinkančius duomenis, kad jie yra AB „Lesto“ elektros tinklų darbuotojai, apgaulės būdu suklaidino D. J., paskelbiant, kad jis vagia elektros energiją, už ką numatyta bauda siekia daugiau kaip 30 000 (8688,60 eurų) litų, ir už ką yra numatyta baudžiamoji atsakomybė, jam atlikus imituojantį fotografavimą, fotografuojant elektros prietaisus, esančius D. J. namuose, V. Š. sudarius įvaizdį, kad rašomas pažeidimo protokolas, tuo momentu D. J. namuose pasirodžius R. K., o jam ir V. Š. nurodžius nukentėjusiajam rašyti paaiškinimą dėl neteisėto elektros energijos naudojimo, bet D. J. dėl didelio susijaudinimo to padaryti negalėjo ir paprašė R. K. patarimo, o R. K., pasinaudodamas D. J. susijaudinimu ir piktnaudžiaudamas D. J. pasitikėjimu, pažadėdamas jam susitarti su tariamais AB „Lesto“ pareigūnais, išeidamas su V. Š. ir juo iš nukentėjusiojo namo į lauką, sudarant situacijos aptarimo įvaizdį, iš kur sugrįžęs R. K. D. J. paskelbė, kad pavyko susitarti su AB „Lesto“ darbuotojais dėl mažesnės baudos, kurios dydis sudarys 25 000 Lt (7240,50 eurų), bet apmokėjimą būtina atlikti nedelsiant, R. K., žinodamas apie nukentėjusiojo sunkią materialinę padėtį, įtikinus D. J. reikiamą 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumą pasiskolinti iš jo sutuoktinės M. K. bendrovės, apgaulės būdu suklaidintam D. J. sutikus su pasiūlymais ir kartu su juo, V. Š. ir su R. K. nuvykus į pastarojo namus, esančius Vilniaus r., ( - ), jam ir V. Š. likus automobilyje, R. K. su D. J. nuėjus į namus, kur dalyvaujant R. K., jo sutuoktinei M. K., iš anksto žinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką ir sutikusiai iš savo įkurtos UAB ( - ) paskolinti D. J. jo prašomą 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumą, žinant, kad realiai pinigai perduoti nebus, jos nurodymu, patarimais ir paliepimais D. J. surašė du vertybinius popierius - paprastuosius vekselius 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, kuriuose M. K. įrašė R. K., kaip pinigų davėjo, duomenis, ir vėliau R. K. pasakė, jog reikia nuvažiuoti į miestą pasiimti pinigus. Tęsiant nusikalstamą veiką, turint D. J. surašytus du paprastuosius vekselius, kiekvieną 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, R. K. kartu su juo, M. K., V. Š. ir nukentėjusiuoju D. J. nuvykus į Vilnių, prie stoties, tiksliai nenustatytoje vietoje, inscenizavus pinigų perdavimą tariamiems elektros tinklų darbuotojams, žinant, kad atsiskaitymas realiai neįvyko, R. K. apgaule savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai įgijo 50 000 Lt (14481,00 eurų) dydžio turtinę teisę. Tęsiant nusikalstamą veiką, vieną iš nukentėjusiojo D. J. apgaulės būdu gautą paprastąjį vekselį, 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, R. K. pasiliko sau, o kitą paprastąjį vekselį, 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, 2013-12-17 Vilniuje, ( - ) R. K. perdavė G. V.. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2013-12-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. kartu su M. K. pastarųjų namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), turėdami iš D. J. apgaulės būdu įgytą vekselį 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir žinodami, kad realiai pinigai iš jos firmos D. J. naudai paimti ir perduoti tretiesiems asmenims nebuvo, tuo manipuliuodami, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pasakė D. J., kad M. K. firmos balanse turi būti parodytas pirkimas paskolintai 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir dėl to D. J. jos firmai privalo perrašyti savo automobilį, o automobilis jam bus grąžintas po skolos sumokėjimo, ir nuvežė D. J. į VĮ „Regitra“, esančią Vilniuje, ( - ), kur 2014-12-19 16.35 val. M. K. užpildžius transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį tarp D. J. ir R. K., apgaulės būdu R. K. savo naudai įgijo D. J. priklausantį turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), 9000 Lt (2606,58 eurų) vertės. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2013-12-30 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. kartu su M. K. pastarųjų namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pareikalavo iš D. J. surašyti naują vekselį už neva susidariusį didesnį įsiskolinimą, o M. K. davus nurodymus, patarimus ir paliepimus, D. J. užpildė naują vertybinį popierių - paprastojo vekselio blanką, iš naujo įrašydamas savo duomenis ir įsipareigojimą 26 000 Lt (7530,12 eurų) sumai, kuriame nebuvo nurodytas piniginių lėšų davėjas ir kuris 2014 m. sausio mėn. pradžioje, tiksliai nenustatytu laiku, buvo perduotas G. V.. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2014-02-18 Vilniaus r., ( - ), prie D. J. namo, esančio ( - ), R. K. kartu su M. K., turėdami D. J. apgaulės būdu įgytą paprastąjį vekselį 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, įtikinę jį, kad 2013-12-17 surašyto paprastojo vekselio galiojimo data pasibaigė, o D. J. iki šiol jos firmai pinigų negrąžino, dėl ko M. K. turi savo bendrovėje nemalonumų, todėl yra būtina nuvažiuoti pas bendrovės buhalterį ir pratęsti paskolos terminą, tokiu būdu pateikdami melagingą informaciją, suklaidino D. J., įkalbėjo jį 2014-02-19 nuvažiuoti pas buhalterį. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2014-02-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. kartu su M. K. nuvežė suklaidintą D. J. iš Vilniaus r., ( - ), į Vilnių, pas tariamą buhalterį, M. K. likus automobilyje, o R. K. nuvedus D. J. pas G. V., buvusį ( - ), Vilniuje, kurį D. J. palaikė M. K. bendrovės buhalteriu, G. V. pateikus nukentėjusiajam D. J. naują tuščią paprastojo vekselio blanką, kuriame pastarasis iš naujo įrašė savo duomenis ir įsipareigojimą 26 000 Lt (7530,12 eurų) sumai savo vardu, o vekselio grafoje „pinigų davėjas“ G. V. įrašė savo duomenis, tai patvirtinęs savo parašu, tokiu būdu, veikiant organizuota grupe, G. V. savo naudai įgijo turtinę teisę į 26 000 Lt (7530,12 eurų). Tokiu būdu V. B. kaltinamas tuo, jog jis, R. K., M. K., G. V. ir V. Š., veikdami organizuotoje grupėje nuo 2013-12-17 iki 2014-02-19 apgaule, savo naudai įgijo svetimą didelės vertės, 102 000 Lt (29541,24 eurų) dydžio, turtinę teisę ir 9 000 Lt (2606,58 eurų) vertės turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), bendrai padarydami D. J. 111 000 Lt (32147,82 eurų) turtinę žalą.

9Kaltinamasis V. Š. buvo kaltinamas tuo, kad 2013 m. rudenį, tiksliai nenustatytu metu, R. K. subūrus organizuotą grupę, parengus nusikalstamos veikos planą, R. K. vadovaujant šios organizuotos grupės nariams: jam ir V. B. padedant daryti nusikalstamą veiką, M. K. ir G. V. vykdant ir realizuojant nusikalstamus ketinimus, kartu su organizuotos grupės nariais turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą apgaule įgyti D. J. didelės vertės turtą, veikdamas organizuotoje grupėje apgaule savo naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į svetimą D. J. turtą, o būtent: R. K. parengus nusikalstamos veikos planą, šiam planui įgyvendinti paskirsčius vaidmenis, o būtent pasiūlius jam ir V. B. už 1000 Lt (289,62 eurų) dydžio piniginį atlygį apsimesti AB „Lesto“ pareigūnais, nuvykti pas D. J., pasinaudoti nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, suklaidinti D. J., prisistačius AB „Lesto“ pareigūnais, ir paskelbti nukentėjusiajam, kad jis vagia elektros energiją, už ką yra numatyta bauda daugiau kaip 30 000 Lt (8688,60 eurų), imituoti fotografavimą elektros įrenginio, esančio nukentėjusiojo namuose, kaip patvirtinimą, kad D. J. neva vagia elektros energiją, pradėti tartis su nukentėjusiuoju dėl galimybės sumažinti skolos sumą ir pinigų apmokėjimą atlikti nedelsiant, gaišti laiką D. J. namuose iki tol, kol pasirodys R. K., nes pastarasis iš anksto buvo susitaręs su D. J., kad atvykęs į pastarojo namus atneš alaus, kad jo atvykimas į D. J. namus nekeltų nukentėjusiajam įtarimų, o R. K. pasiūlys D. J. savo pagalbą, pasiūlęs savo sutuoktinei M. K. teikti visapusišką pagalbą, tarpininkauti dokumentų surašyme, realizuojant nusikalstamus ketinimus, pasiūlęs G. V. duoti patarimus turtiniais reikalais ir dokumentų surašyme, visiems sutikus su šiais pasiūlymais, tęsiant nusikalstamą sumanymą, 2013-12-17 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), R. K. kartu su M. K., V. B. ir juo aptarus ir sukonkretinus nusikalstamos veikos planą, R. K. pateikus veikimo plano nurodymus, įteikus jam ir V. B. fotoaparatą ir nurodžius D. J. gyvenamosios vietos adresą, tęsiant nusikalstamą veiką, 2013-12-17 apie 20.00 val. jam ir V. B. atvykus į D. J. namus, esančius Vilniaus r., ( - ), ir prisistačius, melagingai nurodant tikrovės neatitinkančius duomenis, kad jie yra AB „Lesto“ elektros tinklų darbuotojai, apgaulės būdu suklaidino D. J., paskelbiant, kad jis vagia elektros energiją, už ką numatyta bauda siekia daugiau kaip 30 000 Lt (8688,60 eurų), ir už ką yra numatyta baudžiamoji atsakomybė, V. B. atlikus imituojantį fotografavimą, fotografuojant elektros prietaisus, esančius D. J. namuose, jam sudarius įvaizdį, kad rašomas pažeidimo protokolas, tuo momentu D. J. namuose pasirodžius R. K., o jam ir V. B. nurodžius nukentėjusiajam rašyti paaiškinimą dėl neteisėto elektros energijos naudojimo, bet D. J. dėl didelio susijaudinimo to padaryti negalėjo ir paprašė R. K. patarimo, o R. K., pasinaudodamas D. J. susijaudinimu ir piktnaudžiaudamas D. J. pasitikėjimu, pažadėdamas jam susitarti su tariamais AB „Lesto“ pareigūnais, išeidamas su V. B. ir juo iš nukentėjusiojo namo į lauką, sudarant situacijos aptarimo įvaizdį, iš kur sugrįžęs R. K. D. J. paskelbė, kad pavyko susitarti su AB „Lesto“ darbuotojais dėl mažesnės baudos, kurios dydis sudarys 25000 Lt (7240,50 eurų), bet apmokėjimą būtina atlikti nedelsiant, R. K., žinodamas apie nukentėjusiojo sunkią materialinę padėtį, įtikinus D. J. reikiamą 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumą pasiskolinti iš jo sutuoktinės M. K. bendrovės, apgaulės būdu suklaidintam D. J. sutikus su pasiūlymais ir kartu su juo, V. B. ir su R. K. nuvykus į pastarojo namus, esančius Vilniaus r., ( - ), jam ir V. B. likus automobilyje, R. K. su D. J. nuėjus į namus, kur dalyvaujant R. K., jo sutuoktinei M. K., iš anksto žinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką ir sutikusiai iš savo įkurtos UAB ( - ) paskolinti D. J. jo prašomą 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumą, žinant, kad realiai pinigai perduoti nebus, jos nurodymu, patarimais ir paliepimais D. J. surašė du vertybinius popierius - paprastuosius vekselius 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, kuriuose M. K. įrašė R. K., kaip pinigų davėjo, duomenis, ir vėliau R. K. pasakė, jog reikia nuvažiuoti į miestą pasiimti pinigus. Tęsiant nusikalstamą veiką, turint D. J. surašytus du paprastuosius vekselius, kiekvieną 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, R. K. kartu su juo, M. K., V. B. ir nukentėjusiuoju D. J. nuvykus į Vilnių, prie stoties, tiksliai nenustatytoje vietoje, inscenizavus pinigų perdavimą tariamiems elektros tinklų darbuotojams, žinant, kad atsiskaitymas realiai neįvyko, R. K. apgaule savo ir kitų organizuotos grupės narių naudai įgijo 50 000 Lt (14481,00 eurų) dydžio turtinę teisę. Tęsiant nusikalstamą veiką, vieną iš nukentėjusiojo D. J. apgaulės būdu gautą paprastąjį vekselį, 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, R. K. pasiliko sau, o kitą paprastąjį vekselį, 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, 2013-12-17 Vilniuje, ( - ) R. K. perdavė G. V.. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2013-12-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. kartu su M. K. pastarųjų namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), turėdami iš D. J. apgaulės būdu įgytą vekselį 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir žinodami, kad realiai pinigai iš jos firmos D. J. naudai paimti ir perduoti tretiesiems asmenims nebuvo, tuo manipuliuodami, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pasakė D. J., kad M. K. firmos balanse turi būti parodytas pirkimas paskolintai 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir dėl to D. J. jos firmai privalo perrašyti savo automobilį, o automobilis jam bus grąžintas po skolos sumokėjimo, ir nuvežė D. J. į VĮ „Regitra“, esančią Vilniuje, ( - ), kur 2014-12-19 16.35 val. M. K. užpildžius transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį tarp D. J. ir R. K., apgaulės būdu R. K. savo naudai įgijo D. J. priklausantį turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), 9000 Lt (2606,58 eurų) vertės. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2013-12-30 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. kartu su M. K. pastarųjų namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pareikalavo iš D. J. surašyti naują vekselį už neva susidariusį didesnį įsiskolinimą, o M. K. davus nurodymus, patarimus ir paliepimus, D. J. užpildė naują vertybinį popierių - paprastojo vekselio blanką, iš naujo įrašydamas savo duomenis ir įsipareigojimą 26 000 Lt (7530,12 eurų) sumai, kuriame nebuvo nurodytas piniginių lėšų davėjas ir kuris 2014 m. sausio mėn. pradžioje, tiksliai nenustatytu laiku, buvo perduotas G. V.. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2014-02-18 Vilniaus r., ( - ), prie D. J. namo, esančio ( - ), R. K. kartu su M. K., turėdami D. J. apgaulės būdu įgytą paprastąjį vekselį 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, įtikinę jį, kad 2013-12-17 surašyto paprastojo vekselio galiojimo data pasibaigė, o D. J. iki šiol jos firmai pinigų negrąžino, dėl ko M. K. turi savo bendrovėje nemalonumų, todėl yra būtina nuvažiuoti pas bendrovės buhalterį ir pratęsti paskolos terminą, tokiu būdu pateikdami melagingą informaciją, suklaidino D. J., įkalbėjo jį 2014-02-19 nuvažiuoti pas buhalterį. Tęsiant nusikalstamą veiką, 2014-02-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. kartu su M. K. nuvežė suklaidintą D. J. iš Vilniaus r., ( - ), į Vilnių, pas tariamą buhalterį, M. K. likus automobilyje, o R. K. nuvedus D. J. pas G. V., buvusį ( - ), Vilniuje, kurį D. J. palaikė M. K. bendrovės buhalteriu, G. V. pateikus nukentėjusiajam D. J. naują tuščią paprastojo vekselio blanką, kuriame pastarasis iš naujo įrašė savo duomenis ir įsipareigojimą 26 000 Lt (7530,12 eurų) sumai savo vardu, o vekselio grafoje „pinigų davėjas“ G. V. įrašė savo duomenis, tai patvirtinęs savo parašu, tokiu būdu, veikiant organizuota grupe, G. V. savo naudai įgijo turtinę teisę į 26 000 Lt (7530,12 eurų). Tokiu būdu kaltinamasis V. Š. kaltinamas tuo, jog jis, R. K., M. K., G. V. ir V. B., veikdami organizuotoje grupėje nuo 2013-12-17 iki 2014-02-19 apgaule, savo naudai įgijo svetimą didelės vertės, 102 000 Lt (29541,24 eurų) dydžio, turtinę teisę ir 9 000 Lt (2606,58 eurų) vertės turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), bendrai padarydami D. J. 111 000 Lt (32147,82 eurų) turtinę žalą.

10Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis R. K. nurodė, jog kaltės nepripažįsta. R. K. teigė, kad su D. J. susipažino 2010-2011 m., žinojo, kad nukentėjusysis vagia elektros energiją. R. K. paaiškino, kad 2013 m. lapkričio mėn. sulaukė skambučio iš A. S., kuris gyvena Panevėžio raj., ( - ), su prašymu padėti suremontuoti namą, t. y. atlikti staliaus darbus. Jis sutiko, dirbo 4 dienas, paskui važiavo namo, darbų dar buvo nemažai ir A. S. paklausė, ar jis galės dar kitą kartą atvykti. Jis pasakė, kad pats turi darbų ir gali pasiūlyti ką nors, kas padirbtų, pasakė, kad tai bus D. J.. Atvykus į Vilnių, stotyje juos pasitiko M. K., nuvažiavo pas G. V.. A. S. pasidėjo krepšius, į vidų užėjo jis su M. K. ir A. S.. A. S. jį G. V. pristatė kaip stalių. Taip jis susipažino su G. V.. Paskui važiavo į Vilniaus r., ( - ), susipažinti su D., kuris tuo metu nedirbo ir galėjo dirbti vietoj jo. Jis kartu su A. S. nuėjo pas D. J., D. nerado namuose, tačiau A. S. pamatė kieme stovintį mikroautobusiuką, jis A. S. pasakė, kad jis neveikia, reikia daug investuoti, sakė, kad D. lyg ir parduoda jį už 700 Lt. A. S. jam pasakė, kad, jei D. parduos, paduoti užstatą ir paliko jam 200 Lt. Po dviejų dienų ar sekančią dieną, A. S. atvažiavo anksti ryte, apie 7.15 val., ar 7.30 val. Kai jie priėjo prie D. J. namo, A. S. atkreipė dėmesį į raudoną laidą, kuris gulėjo ant žemės, jis A. S. pasakė, kad D. vagia elektros energiją. Užėjus pas D. J., A. S. pasiūlė D. J. padirbėti pastarojo sodyboje, pasakė kokius darbus reikės atlikti, kiek sumokės, D. iš karto neatsakė, sakė, kad reikia pagalvoti. Grįžtant atgal A. S. pasakė, kad iš elektros vogimo galima pasipelnyti. Jis atsakė, kad D. J. geria, pusė namo priklauso D. J. buvusiai žmonai, pats nieko neturi, tuo pokalbis ir baigėsi. A. S. dažnai atvažiuodavo į Vilnių, tikslios datos neprisimena, tai buvo gruodžio pirmomis dienomis, jis pasitiko A. S. stotyje, A. S. užpylė benzino ir jie važiavo į Pabradę. Važiuojant A. S. pasakė, kad turi keletą žmonių, kurie gali apsimesti elektrikais ir pagąsdinti D. J., kuris vagia elektros energiją. Jis nurodė nesupratęs kam to reikia, sakė A. S., kad D. nieko neturi, nieko iš jo negausi. Vėliau A. S. vėl atvažiavo, jis su žmona M. K. jį pasitiko Vilniuje. A. S. sėdėjo automobilyje, jie buvo parduotuvėje, A. S. pamatė kaip jis atsitiktinai susitiko su V. Š. ir V. B.. Kai jis atsisėdo į automobilį, A. S. jo paklausė kas jie tokie, jis pasakė, kad pažįstami, V. dirbo pas žmoną autoservise, tuomet A. S. paklausė, ar jie negalėtų apsimesti elektrikais, suvaidinti spektaklį, pagąsdinti D. J.. Jis A. S. paklausė ką jiems už tai pasiūlyti, A. S. pasakė, kad galima pasiūlyti 500 Lt, tuomet jis atsakė, jog paklaus. Jis kalbėdamas su A. S., paklausė kam viso to reikia, kodėl A. S. to nori, A. S. pasakė, kad kartais nakvoja pas G. V., kuris yra stambus verslininkas, iš kurio norėtų pasiskolinti nemažą pinigų sumą, bet neturi užstato. A. S. pasakė, kad galbūt ir taip jam paskolintų, bet būtų gerai, kad turėtų užstatą, reikia, kad elektrikai suvaidintų spektaklį. A. S. sakė, kad jis užeis pas D., kuris paprašys tam tikros pagalbos, tuomet jis pasiūlys D. J., kad susitars su tariamais elektrikais, D. J. turės parašyti vekselį, A. S. tą vekselį paims ir paliks G. kaip užstatą, taip galės pasiskolinti tam tikrą pinigų sumą. A. S. pasakė, kad kai atiduos pinigus, vekselį išmes, D. nenukentės, pasakė, kad, jei kas, tegul kreipiasi į policiją, vekselis reikalingas parodyti G., palikti jį užstatui. Jis paklausė, ar nebūtų gerai, jei pasirašytų bet kas, į ką jam A. S. paaiškino, kad, jei G. paskambins, paklaus, ar žmogus turi kažkokį turtą, kur gyvena, turi būti tikra, negali būti bet koks benamis žmogus. Tada jis suprato dėl ko tai bus daroma. Jis paklausė A. S. koks bus jo užmokestis už suvaidinimą, už tai, kad jis pasiūlys D. pasirašyti, A. S. pasakė, kad sumokės 500 Lt. Tuomet jis sutiko, nes tuo metu nedirbo, pagalvojo, kad už tai nėra jokios baudžiamosios atsakomybės, nes niekas nenukentės, iš D. nebus reikalaujama pinigų. Tą pačią ar kitą dieną jis paskambino V. Š., paklausė, ar nenorėtų užsidirbti, pasakė, kad reikia susitikti, taip pat pasakė, kad reikia dviejų žmonių, V. Š. sakė, kad pakalbės su V. ir pasakys. Jis susitiko su V. B. ir V. Š., pasakė, kad žmogus vagia elektrą, reikia tą žmogų pagąsdinti, padaryti nuotraukas, pasakyti, kad už elektros energijos vagystę gresia didelė bauda, tačiau pinigų iš pastarojo prašyti nereikia. V. ar V. B. klausė kam to reikia, jis pasakė, kad žmogus nenori parduoti savo namo dalies, pasakė, kad tai ne jų reikalas. Jis jiems pasakė, kad už tai jie užsidirbs po 500 Lt, jie sutiko apsimesti elektrikais. Antras jų susitikimas buvo ( - ), apie 20 val., jis pasakė jiems, kad atveš 200 Lt, kad jie galėtų atvažiuoti, turėtų pinigų benzinui, nes gal būt reikės ne vieną kartą atvažiuoti. A. S. buvo sakęs, kad tuos pinigus, t. y. 200 Lt, kurie jam buvo duoti automobilio užstatui, galima duoti elektrikams, kad jie galėtų atvažiuoti, pakalbėti, pamatyti D. J. namą, kur kabinasi „meškerės“. Jis davė V. Š. ir V. B. 160 Lt ar 170 Lt, kad jie galėtų atvažiuoti, apžiūrėti D. J. namą. R. K. nurodė, kad gruodžio 17 d. jis nuėjo pasižiūrėti, ar D. J. vis dar nelegaliai pasijungęs elektrą, pamatė, kad D. J. name dega šviesa, užėjo į vidų pažiūrėti, ar D. J. adekvatus. D. atidarė duris, paklausė, ar jis turi išgerti, jis atsakė, kad namie turi alaus, vėliau užneš. Tuomet jis paskambino V., pasakė, kad galima šiandien atvažiuoti, elektra vis dar vagiama, galima suvaidinti spektaklį. Kai V. Š. su V. B. atvažiavo, užėjo pas jį į namus, namie buvo M. K., kuri gamino valgyti. Jie pakalbėjo, jis davė porą tuščių lapų, fotoaparatą, kad nufotografuotų vagystę, paaiškino, kad neprašytų D. nei cento už elektros energijos vogimą, pasakė, kad reikia tik užeiti pas D. į namus, prisistatyti elektrikais iš LESTO, pagąsdinti, jog kvies policiją, nes užfiksavo vagystę ir jų darbas bus baigtas. Jis jiems pasakė, kad internete už tokią vagystę vienai moteriai buvo skirta 33 000 bauda, kitai 15 000, taip pat kad galima pasakyti, jog tokios baudos yra. Jie turėjo palaukti kol jis ateis. Kas bus toliau, kai jis ateis, tartasi nebuvo, viskas vyko spontaniškai. M. K. kartais išeidavo iš virtuvės, ji pasiteiravo V. B. kaip jo vaikas, pastarasis pasakė, kad naktimis verkia, M. sakė, kad nesijaudinti, kad taip būna, viskas bus gerai. Pokalbis truko apie 5-10 min., tada jie išėjo į lauką, V. Š., V. B. ir jis sėdo į V. B. automobilį, nuvažiavo pas D. J., jis parodė kur yra „meškerė“, kur laidas. Tada jis nuėjo namo pasiimti alaus, turėjo su alumi pas D. J. ateiti po 10 minučių. Atėjęs pas D. J., jis atnešė alaus, pamatė persigandusį D., šviesa buvo įjungta, V. B. fotografavo, o V. Š. su nukentėjusiuoju, kuris sėdėjo už stalo, skaitė ar rašė lapą dėl elektros vagystės. Yra D. pasirašytas lapas, kuriame prisipažįsta, kad vagia elektrą iš sodų bendrijos. D. J. jau buvo vieną kartą pirmininko pagautas vagiant, pirmininkas tada pasakė, kad tai bus paskutinis kartas, D. dėl to ir bijojo. V. pasakė, kad už elektros vogimą yra numatyta labai didelė bauda, atrodo, kad pasakė 33 000, nors yra atveju, kad bauda yra iki 100 000 ir daugiau už elektros vagystę 1,5 m., tačiau buvo pasakyta, kad D. J. už pusantrų metų gresia 30-33 tūkst. bauda. Jis paklausė D. J. kas atsitiko, D. J. pasakė, kad jį pagavo elektrikai, ruošiasi iškviesti policiją. D. paklausė, ar jis gali pakalbėti su elektrikais, kad jie nekviestų policijos, tada jis elektrikų paklausė, ar gali su jais pakalbėti lauke. Jis kartu su V. Š. ir V. B. išėjo į lauką, ten parūkė, nieko nešnekėjo. Tada jis grįžo pas D., pastarajam pasakė, kad susitarė su elektrikais, tačiau reikės duoti kyšį, pasakė nukentėjusiajam, kad reikės duoti 25 000 Lt. V. B. ir V. Š. buvo lauke, o jis pasakė nukentėjusiajam kiek reikės sumokėti. Nukentėjusysis daugiau su V. B. ir V. Š. nekalbėjo. Jis pasiūlė D. J. pasiskolinti pinigų iš jo žmonos, nes reikia sumokėti elektrikams. Jis pasiūlė paprašyti paskolinti tam tikrą pinigų sumą, nors žinojo, kad tokios pinigų sumos nėra ir negali būti. D. sutiko, jis pasakė, kad važiuojam pas jo žmoną. R. K. teisme teigė, jog nėra skirtumo ką jis pasakytų iš kur skolinsis pinigus, jis sakė, kad galima pasiskolinti pas buhalterę, tačiau buvo galima pasakyti bet ką, nes D. J. viskuo tikėjo, jis būtų patikėjęs tuo metu bet kuo. Jo žmonos įmonė tuo metu buvo bankrutavusi, jie buvo skolose. Po to visi jis, D. J., V. B. ir V. Š. nuvažiavo pas jį į namus. Važiuodami automobilyje nieko nekalbėjo. Jis su D. užėjo į jo namus, V. Š. ir V. B. sėdėjo automobilyje, jie nieko negirdėjo. D. J. paprašė jo žmonos paskolinti pinigų, D. J. dažnai iš jų skolindavosi pinigus, kadangi yra išgeriantis, žmona paskolindavo iki 300 Lt, nes žinodavo, kad D. J. gauna pašalpą ir atiduos. D. atiduodavo skolą ir vėl skolindavosi. Kai D. pasakė kokios sumos prašo paskolinti, žmona apstulbo, paklausė kam tokie pinigai jam reikalingi, D. J. pasakė, kad jį pagavo elektrikai. Žmona pasakė, kad taip turėjo įvykti, tačiau tokios pinigų sumos neturi paskolinti. R. K. pasakė, kad gal galima pasiskolinti iš „sponsoriaus“. „Sponsoriumi“ jie vadino A. S., nes jis jiems padėdavo, parūpindavo jam darbo, duodavo pinigų, tuo metu jis nedirbo, užsidirbdavo iš atsitiktinių darbų. Jis pasakė, kad galima paprašyti „sponsoriaus“, tačiau reikia parašyti vekselį, jei D. nori gauti pinigų iš „sponsoriaus“. Prieš tai A. S. jam buvo davęs tuščių vekselių, nes jis pats nežinojo iš kur jų gauti, nėra su tuo susidūręs. Jis pasiūlė D. J. pildyti vekselį, pasakė, kad už tą vekselį bus galima pasiskolinti pinigų. Vekselyje parašyta suma – 25 000, paskui data, parašyta D. J., D. J. asmens kodas, ( - ), gavo 25 000. Vekselio gavėjo įrašyto nėra. Egzempliorių buvo vienas, kitas yra užbrauktas, negalioja. Jis D. pasakė, kad viskas parašyta ką reikia įrašyti, pasakė, kad reikia įrašyti vardą, pavardę. D. J. sutiko parašyti vekselį, kad būtų galima pasiskolinti pinigų, pats viską parašė. Jis nepasakė D. J. kas tas žmogus, kuris paskolins pinigus, D. J. pažinojo A. S., nes pastarasis jam siūlė darbą. Jis pasakė, kad „skolinsimės iš žmogaus“. Nukentėjusysis užpildė vieną lapą, paskui antrą sugadino, jis pasakė D. J. rašyti atidžiau, nes laukia elektrikai. R. K. teisme teigė, kad jie vekselį pildė, tam kad A. S. galėtų palikti G. užstatą, tai buvo ne apgaulė, o tiesiog, kad žmogus už užstatą galėtų pasiskolinti pinigų. D. J. parašius vekselį, jis paskambino A. S., kuriam pasakė atvažiuoti prie stoties. Į Vilnių važiavo susitikti su A. S., kad būtų galima atsikaityti su elektrikais ir paduoti vekselį. Jis A. S. pasakė, kad atvažiuos su elektrikais, reikia su jais atsiskaityti. D. nenorėjo imti kartu, tačiau D. J. paklausė kada jie grįš, jis atsakė, kad už kelių valandų, tada D. J. paklausė, ar gali važiuoti kartu, nori alaus, labai nervuojasi. D. J. įsiprašė važiuoti kartu. Į stotį jis, M. K. ir D. J. važiavo vienu automobiliu, o V. Š. ir V. B. kitu, jiems jis pasakė, kad pinigus turi paduoti žmogus, kuris užsakė visą vaidinimą. Kai nuvažiavo į stotį, jis paskambino A. S., kuris pasakė, kad yra prie kioskelio, jis paėmė vekselius, vienas buvo sugadintas. Parodė A. S., kad vekselis pasirašytas, tačiau A. S. pasakė, kad vekselis klaidingai užpildytas, sakė gal išeis vekselį perrašyti. R. K. teisme teigė, jog jis nežino kiek vekselio egzempliorių turi būti surašoma, teigė, kad 25 000 sumai nei vienas vekselis nebuvo galiojantis, jam A. S. pasakė, kad vekselis yra klaidingas, buvo sugadinti abu vekseliai, vienas užbrauktas, o kitame parašyti žodžiai su klaidomis. Jis pasakė, kad elektrikams vis tiek reikia sumokėti, jie laukia. A. S. ištraukė 700 Lt, liepė paduoti 500 Lt elektrikams ir 200 Lt pasilikti sau, galbūt A. S. davė 750 Lt, gerai nepamena. A. S. pasakė, kad važiuoja į Panevėžį, vekselio A. S. nepaėmė, nes jis buvo blogai surašytas. A. S. jis vekselio nedavė, nes vekselis buvo negeras, vekselis pasiliko pas jį. Pas jį liko du blogi vekseliai, vienas užbrauktas ir kitas, kuris buvo blogas, tačiau kodėl pastarasis vekselis buvo blogas jis nežino. Tada jis priėjo prie V. Š. ir V. B. automobilio, padavė 500 Lt, pasakė jiems, kad vėliau dar bus 500 Lt, ir jie išsiskyrė. V. Š. ir V. B. jis 25 000 Lt nedavė. Tuomet jis grįžo prie automobilio, pasakė D. J., kad pinigus paskolino, su elektrikais atsiskaitė, elektrikai išvažiavo, kad D. gali būti ramus. Pinigų D. J. už vekselį jis nedavė. D. J. pasakė, kad gerai, jog taip viskas gavosi, paklausė jo, ar gali jam nupirkti alaus. Jis nupirko porą butelių alaus, degtinės ir sulčių, tada važiavo namo. D. J. buvo įkaušęs, pasakė, kad eina namo. R. K. nurodė, kad jis 2013-12-17 pas G. V. nesilankė. Sekančią dieną D. J. vėl atėjo, prašė jo nupirkti alkoholio. R. K. nurodė nepamenantis, ar M. tada važiavo pirkti, jam atrodo, kad važiavo į Vilnių ir nupirko alaus bei degtinės. D. J. sakydavo, kad už benziną sumokės, nuo jų iki degalinės reikėdavo apie 2 litrų benzino, prie sąskaitos už alkoholį D. J. būdavo pridedama ir benzino kaina. M. rinkdavo kiekvieną kvitą, parodydavo D. J., susekdavo į segtuvą. Kai jau D. J. reikėdavo grąžinti skolą, M. paduodavo kvitus, D. J. pasižiūrėdavo, būdavo pridėta ir suma už benziną. R. K. paaiškino, kad būdavo atvejų, kai D. J. duodavo jam savo banko kortelę, pasakydavo jos PIN kodą. Kai D. J. būdavo jam skolingas, gaudavo pašalpą, iš tų pinigų jam atiduodavo 200-250 Lt ir dar pasilikdavo sau, tačiau D. J. jam būdavo daugiau skolingas nei leisdavo nusiimti. Jis pristatydavo D. J. čekį. Važiuojant D. J. nupirkti alaus, tuo pačiu jie nusipirkdavo maisto sau, D. J. apmokėdavo benziną, jiems nereikėdavo važiuoti antrą kartą pirkti maisto sau, tiesiog D. J. apmokėdavo kelionę. 19 d. D. J. buvo skolingas apie 200 Lt, D. J. atėjo pas juos apie 15 val. prašė, kad M. paskolintų pinigų, kad nuvažiuotų nupirkti alkoholio. R. K. pasakė D. J., kad jie pinigų neturi, reikia patiems gyventi, pasakė, kad D. J. turi supuvusią mašiną, kuri neveikia. D. J. tuo autobusu paslėpdavo laidus, kurie eidavo per kelią. Jis pasakė D. J., kad nėra pinigų, taip pat pasakė, kad gali nupirkti automobilį už 500 Lt. D. J. pasakė, kad turės 300 Lt kreditą, todėl sutinka. Nebuvo kalbama, kad automobilis bus už skolą vadinamiems elektrikams. Jis su D. J. užėjo pas juos į namus, paprašė žmonos nuvežti juos iki „Regitros“ ( - ), pasakė, kad D. J. parduos autobusiuką. M. žinojo, kad A. S. sutiko nupirkti automobilį už 700 Lt, jis pasakė jai, kad D. parduoda už 500 Lt, o jie gali 200 Lt užsidirbti. „Regitroje“ D. pildė dokumentus, bet jam nesigavo, D. paprašė M. užpildyti dokumentus, ji užpildė, D. pasirašė. Jie priėjo prie langelio, moteris pažiūrėjo dokumentus, pasakė, kad negali perrašyti automobilio, nes automobilis neapdraustas, pasakė, kad yra kioskelis, kuriame galima automobilį apdrausti. Kioskelyje pasakė, kad norint apdrausti reikia 74 Lt, jie neturėjo pinigų, grįžo atgal prie „Regitros“ langelio, pasakė, kad neturi pinigų apdrausti automobilį. Moteris pasakė, kad, jei sumokės 10 Lt, bus galima automobilį išregistruoti, o sekančią dieną perregistruoti, pardavėjas nebebus reikalingas. Jie sumokėjo 10 Lt, automobilį išregistravo. Jis paskambino A. S., pasakė, kad D. sutiko parduoti automobilį, tačiau neturi pinigų sumokėti už draudimą. A. S. apsidžiaugė ir pasakė, kad anksti ryte bus Vilniuje, jie nuvažiuos į „Regitrą“, A. S. sumokės už draudimą. Kitą dieną A. S. atvažiavo, tai buvo gruodžio 20 d., jis kartu su A. S. nuvažiavo į „Regitrą“, čia jis pasakė, kad automobilį išregistravo, jam prie langelio pasakė, kad norint pirkti automobilį pardavėjas nereikalingas, nebūtina registruoti automobilio R. K. vardu, galima registruoti A. S. vardu. A. S. sumokėjo už draudimą ir autobusiuką užregistravo A. S. vardu. Tada važiavo pas juos į sodą apžiūrėti pirkinio. A. S. jam sumokėjo 700 Lt, nes užstatas, kuris buvo duotas A. S., jau buvo panaudotas kitiems tikslams, t. y. jis sumokėjo elektrikams. Jis uždirbo 200 Lt, o likusius pinigus turėjo atiduoti D. J.. A. S. pasakė nutemti autobusiuką pas jį į kiemą, nes autobusiukas buvo nevažiuojantis, A. S. atvažiuos ir žiūrės kaip galima jį išsivežti. Jis paprašė kaimyno iš vieno sodo iki kito nutempti autobusiuką, D. J. davė raktelius. Kadangi galinės autobusiuko durys neatsidarė, ten negalėjo įmesti sėdynių, todėl pasakė D. J., kad vėliau paims sėdynes. A. S. atvažiavo su kažkokiu meistru apžiūrėti pirkinio, pamatė, kad visi kapoto dažai su burbuliukais, pasakė, kad greičiausiai kažkas blogai motorui. Meistras apžiūrėjo autobusiuką, pasakė, kad reikia keisti daug detalių, kai atrakino sulūžusias duris, sklido labai nemalonus kvapas, D. J. tame automobilyje miegodavo ir ten atlikdavo gamtinius reikalus. Meistras pasakė, kad remontuoti nepasimoka, lengviau nupirkti veikiantį automobilį. A. S. nuliūdo, nežinojo ką daryti, paklausė gal jis žino, kas norėtų automobilį nupirkti. Jis pasakė, kad pasiūlys, nes žinojo, kad V. S. norėjo pirkti autobusiuką už 700 Lt. Jis paskambino V. S., paklausė, ar vis dar nori įsigyti autobusą, tokį kaip pas D. J.. V. S. paklausė kainos, tada jis paklausė, kiek V. S. galėtų sumokėti ir V. S. pasakė, kad gali sumokėti 1000 Lt. Jis pasakė V. S. kokie automobilio defektai, kad automobilis nevažiuojantis. V. S. pasakė, kad pats remontuoja automobilius, detales ima iš sąvartyno, jam remontas daug nekainuos ir jis gali atvažiuoti. V. atvažiavo, pasakė, kad tai D. J. automobilis, R. K. atsakė, kad žmogus norėjo pirkti, tačiau jam pasakė, kad reikės daug sumokėti autoservise. V. S. pasakė, kad 1000 Lt jis nekainuoja, bet kadangi taip sutarė, jis sumokės. R. K. pasakė V. S. su kuo reikia bendrauti dėl automobilio, taip jis uždirbo dar kelis šimtus litų. R. K. pasakė, kad sėdynes reikės atgabenti iš D., V. S. nutempė automobilį pas save. R. K. nurodė, kad už automobilį iš A. S. jis užsidirbo 200 Lt ir iš V. S. dar 200 Lt. R. K. nurodė, kad D. J. toliau gėrė, nes žinojo, kad turi 300 Lt kreditą. M. norėjo atiduoti D. J. pinigų likutį, kad D. J. daugiau nebesibelstų pas juos. D. J. vėl atėjo, sakė, kad bloga, klausė, ar gali nuvežti į parduotuvę. Keletą kartų M. paimdavo D. J. kartu į parduotuvę, kad jis galėtų nusipirkti maisto. M. K. rinkdavo čekius ir juos segdavo į segtuvą. Gruodžio mėnesio pabaigoje jie su D. J. atsikaitė, buvo suskaičiuoti visi čekiai, suma buvo 500 Lt. A. S. pasakė, kad reikia su D. J. suderinti, kad D. J. perrašytų vekselius, kurie blogai užpildyti. A. S. gruodžio 28 dieną prašė perrašyti vekselį į 26 000. Prieš tai A. S. buvo sakęs jam, kad vekselis reikalingas kaip užstatas, tačiau A. S. nepasakė kodėl reikia 26 000 Lt vekselio. 30 d. jis pasakė D. J., kad reikia perrašyti vekselį, nes vekselis blogai užpildytas, taip pat pasakė, perrašyti vekselį 26 000 Lt sumai. Jis parodė D. J. kvitus, pasakė, kad už automobilį jie atsiskaitė ir, jei D. J. nori pinigų, reikia perrašyti vekselį iš 25 000 Lt į 26 000 Lt, tuomet žmogus duos D. J. 1000 Lt dalimis, kuriuos D. J. galės leisti. Tas jo minimas žmogus buvo A. S., tačiau jis nepasakė D. J., kad tai A. S., vadino jį „sponsoriumi“. D. J. žinojo, kad jau pragėrė 300 Lt, daugiau pinigų nebebuvo. D. pasakė, kad perrašys vekselį, bet reikia degtinės ir alaus, taip ir buvo padaryta. Atvažiavo pas R. K. į namus, perrašė vekselį iš 25 000 Lt į 26 000 Lt. Perrašant vekselį, dalyvavo jis, M. K., kuri patarė kaip taisyklingai rašyti, kad vekselis nebūtų sugadintas. Jis D. pasakė, kad atidžiau žiūrėtų kaip rašo, kad vekselis nebūtų sugadintas. G. V. yra susidūręs su nekilnojamuoju turtu, jei bus klaidų, G. V. pinigų nepaskolins. Vekselis buvo atidžiai pildomas iš 25 000 Lt į 26 000 Lt. Buvo pasakytos klaidos, kur reikia dėti nosines raides, kaip rašosi žodis Vilnius. D. J. jo klausė, kaip rašyti žodį „tūkstantis“, M. D. J. patarė kaip taisyklingai parašyti šį žodį. Dėl humoro buvo nufotografuota ir nufilmuota, kaip D. rašo žodį „tūkstantis“. R. K. nurodė, kad byloje esančios fotonuotraukos (t. 1, b. l. 66) yra darytos jo, nuotraukose pavaizduotas gruodžio 30 d. pas jį namuose vykęs vekselio perrašymas iš 25 000 Lt į 26 000 Lt, nufotografuotas D. J. ir M. K., ant stalo padėti alkoholiniai gėrimai. R. K. paaiškino, kad D. rašydamas vartojo alkoholinius gėrimus. Jis taip pat nurodė, kad dar yra ir filmuota medžiaga, jis norėjo padaryti video įrašą, buvo juokinga, kad rusakalbė mokina lietuvį rašyti žodį „tūkstantis“, garso įraše girdisi jo žmonos M. K. balsas. D. J. perrašė vekselį, bet jokių pinigų pagal vekselį negavo. Kas gaus nurodytą vekselyje sumą, nebuvo nurodyta. R. K. teigimu, galiojo vienas vekselis, kuris buvo surašytas 26 000 Lt. Vienas vekselis 26 000 Lt sumai buvo sugadintas, o vienas buvo gerai užpildytas. Naudos gavėjas vekseliuose nebuvo nurodytas, buvo tuščios vietos abiejuose vekseliuose ir 25 000 Lt ir 26 000 Lt sumai. R. K. nurodė, jog, kai vekselis buvo perrašytas, vekselis 25 000 Lt sumai buvo suplėšytas. Jis paskambino A. S., pasakė, kad vekselis perrašytas, A. S. pasakė, kad po Naujųjų metų susitiks. Vekselis 26 000 Lt sumai buvo perduotas A. S., kaip jis suprato, A. S. vekselį perdavė G. V., nes bute pas G. jis šį vekselį matė, pats R. K. G. V. asmeniškai vekselio neperdavė. Vekselio terminas turėjo baigtis vasario 17 d., R. K. paskambino A. S., pasakė, kad nespėjo grąžinti pinigų, paprašė pratęsti vekselio terminą mėnesiui laiko, nes per mėnesį A. S. spės sumokėti. Jis nežinojo kas vyksta tarp A. S. ir G., A. S. nieko daugiau neaiškino. Pas R. K. nebuvo vekselio, kad jį perrašyti. A. S. paklausė, ar jis galėtų D. J. nuvežti pas G. V., kad D. J. galėtų pratęsti vekselį 1 mėnesiui, A. S. nespėja atiduoti pinigų. Kokią pinigų sumą A. S. buvo pasiskolinęs, jam nežinoma. A. S. pasakė, kad iš D. J. nereikalaus nei cento, D. nenukentės, jei kas jau būtų, D. pas jį būtų atėjęs ir pasakęs. Jis pasakė, kad nuveš D. J. pas G. V., kad D. J. perrašytų vekselį. Vasario 19 dieną vekselio terminas buvo pasibaigęs, R. K. sutarė 18 dieną su D. J. važiuoti pas G., tačiau D. J. pasakė, kad geriau važiuos rytoj, nes yra išgėręs. M. K., D. J. bei jis nuvažiavo pas G. perrašyti vekselio. A. S. skambino jam iš Ispanijos, todėl kartu nevažiavo. Nuvažiavus pas G., jis ir D. J. nuėjo pas G. V. į namus. Jam atrodo, kad G. V. pasakė, jog vekselis pasibaigęs. R. K. teigimu, D. J. galėjo jo neperrašyti. G. V. perdavė D. J. vekselį, bet ar vekselis buvo užpildytas, jis nežino. D. perrašė vekselį iš 25 000 Lt į 26 000 Lt ir pratęsė vekselio terminą 1 mėnesiui. G. klausė, ar D. J. gavo pinigus, nebuvo pasakyta suma. D. pasakė, kad negavo, tuomet jis pasakė D. J., kad alkoholis buvo juk ne už dyką, jis pasakė, ar už išgertuves D. J. negavo (tikslių žodžių R. K. neprisimena). Apie tai, kad D. J. gavo pinigų elektrikams jis nieko nesakė. Tada D. J. pasakė, kad pinigus gavo. Vasario 19 d., kai buvo perrašyti vekseliai, išeinant iš G. V. buto, jie buvo sučiupti policijos pareigūnų. R. K. pažymėjo, kad, jei jie būtų norėję turėti kažkokią naudą, kai baigėsi vekselis, galėjo paduoti jį notarui, notaras pats sprendžia kaip pasielgti su neatsiskaičiusiu žmogumi, tačiau jie į notarą nesikreipė.

11R. K. nurodė, kad A. S. pasakė, kad D. J. buvusi žmona parduoda pusę namo, A. S. paklausė kokios sumos ji nori, prašė surasti jos telefono numerį. R. K. atrodo, kad ji pasakė, jog parduos už 35 000 Lt. A. S. paklausė, ar R. K. neturi pažįstamo, kuris dirbtų su nekilnojamuoju turtu. Jis susitarė su S. B.. A. S. pasakė, kad turi keletą klausimų, A. S. dažnai atvažiuoja į Vilnių, nori turėti kur permiegoti. R. K. klausė, ar jam bus malonu gyventi su geriančiu žmogumi, A. S. pasakė, kad sutvarkys D., duos darbo. Namą pirko ne G. V., o A. S.. R. K. susitiko su S. B., dalyvavo ir M. K. bei A. S.. S. B. pasižiūrėjo registre, ar turtas neįkeistas, ar nėra skolų, ar galima pirkti namą. A. S. pasakė, kad norėtų apžiūrėti namą, sakė paskambinti V., nes A. S. nebuvo antrame aukšte, norėjo pažiūrėti ką ruošiasi pirkti. Jie susitiko su V., kuri yra namo savininkė, kieme buvo D. J., ji pasakė, kad buvęs vyras aprodys namą. Jiems aprodė pirtį, patalpas apačioje, į antrą aukštą A. S. nėjo. R. K. teigė, kad jis bendravo su to paties namo, kuriame gyvena D. J., bendraturte, supažindino ją su pirkėju, buvo atvažiavęs G. V., A. S., kuris norėjo įsigyti pusę namo, ir S. B., kurio A. S. paprašė jį atstovauti. Daugiau su G. V. jis nebendravo.

12R. K. nurodė, kad 2013 m. lapkričio mėnesį, po darbų pas A. S. vienkiemyje, grįžtant namo su A. S., jie užvažiavo pas G. V.. A. S. juos supažindino, pasakė, kad R. K. yra stalius ir atliko darbus sodyboje. Po to jis su G. V. nebendravo. Kitą kartą buvo susitikęs tik tada, kai buvo su D. J.. Jis vieną kartą bendravo su G. telefonu, kai A. S. paprašė paskolinti jam 200 Lt, A. S. pasakė, kad yra Panevėžyje, pasakė, kad paskambins G., tada jis nuvažiavo į ( - ) ir G. davė jam 200 Lt. A. S. skolą atidavė. Daugiau iš G. V. jokių pinigų negavo ir su G. V. susitikęs nebuvo. R. K. nurodė, kad nei vieno vekselio G. V. nenešė. Pagarsinus 2014-12-19 R. K. apklausos protokolą (t. 2, b. l. 115), R. K. nurodė, kad jis nesupranta kaip čia taip parašyta, teigė, jog jis galėjo pasirašyti ir neskaityti protokolo, paaiškino, kad jis pas G. V. nebuvo ir jokio vekselio neperdavė.

13Kaltinamasis R. K. teisme taip pat nurodė, kad kaltės dėl narkotinių medžiagų laikymo nepripažįsta. A. A. parodymuose yra, kad A. A. paskambino jam vasario 19 d. ir paklausė, ar jis turi Skomanto telefono numerį. R. K. pasakė, kad telefono numerį turi, taip pat pasakė, kad yra prie Antakalnio poliklinikos, A. A. atsakė, kad tuoj privažiuos. A. A. atvažiavo už 5-7 minučių, tuomet jis surinko S. numerį ir davė A. A. pašnekėti. A. A. paklausė, ar S. gali padėti parūpinti parūkyti, A. A. turi 100 Lt. S. po kiek lako priėjo, pasakė, kad A. A. nuėjo link bendrabučių, grįžo ir pasakė, kad nieko nėra. S. kažkas paskambino, pasakė, kad reikia pavažiuoti iki Valakampių. Tuomet jis, M. K., S. ir A. A. nuvažiavo, atvažiavus S. nuėjo miškelio link, susitiko su dviem jaunuoliais, atsinešė du paketus „žolės“. Jie „žolę“ lauke susisuko, parūkė. Jis suprato, kad buvo nupirktos narkotinės medžiagos, jie vartojo narkotines medžiagas, ne visos medžiagos buvo sunaudos, likutis liko pas A. A.. Tuomet jie S. nuvežė į degalinę, nuo degalinės A. A., jis ir M. nuvažiavo pas juos į namus kavos. Iki tol narkotinių medžiagų pas juos nebuvo, o paskui atsirado vienas paketas automobilyje. Kišenėje pas jį ir Mariną nieko nerado, A. A. galėjo išeidamas per priekines duris išmesti, kai policijos pareigūnai juos areštavo. Vieną paketą rado pas A. A..

14R. K. teisme nurodė, jog A. S. pasakė, kad iš nukentėjusiojo nebuvo reikalaujami pinigai, prašė A. S. neminėti. Jei būtų norima apgauti, prieš surašant vekselius, būtų pasidomėta, ar nukentėjusysis turi turto, pinigų, o šiuo atveju niekas tuo nesidomėjo. A. S. sakė neminėti jo, nes nieko nebus, niekas nenukentėjo, todėl jis A. S. pirmose apklausose neminėjo. Paskui persigalvojo, nes A. S. sakė jam, kad pasamdys advokatą, pakalbės su tyrėja ir byla pasibaigs, tačiau vėliau jis pamatė, kad byla tęsiasi, A. S. advokato nesamdo, todėl jis nesupranta, kodėl jis turi prisiimti A. S. planą.

15Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-20 R. K. parodė, kad savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos jis pripažįsta dalinai. Nuo 2013 m. balandžio mėn. jis gyvena Vilniaus r., ( - ), kartu su žmona M. K.. Tai yra M. K. turtas, kurį ji įgijo iki jų santuokos. Jie yra susituokę 10 metų. D. J. gyvena ( - ), pažįsta apie metus laiko, kuomet jis su M. persikėlė gyventi į sodą. Jis žinojo, kad D. J. yra atjungta elektra už nemokėjimą, dėl ko pastarasis prisijungdamas prie elektros stulpo neteisėtai naudojo elektros energiją. Kartais su D. jis vartodavo alkoholį. Išgertuvių metu D. kelis kartus paminėjo, kad už neteisėtą elektros energijos naudojimą yra skiriamos didelės baudos. 2013 m. spalio mėn. jam kilo mintis iš D. J. išvilioti tam tikrą pinigų sumą už neteisėtą elektros energijos naudojimą. Jis nebuvo numatęs konkrečios pinigų sumos ir dar nežinojo, kokiu būdu tai galėtų padaryti. Su pažįstamu, kurio vardo nežino, susitiko atsitiktinai ir gėrė alkoholinius gėrimus. Pokalbio metu jis užsiminė, kad yra galimybė iš vieno žmogaus išvilioti kažkokią pinigų sumą. Jis pats sukūrė veikimo planą, surado pažįstamus V. (pavardės nežino, kontaktinis Nr. ( - ), gyv. Vilniuje, ( - )) ir S. (pavardės nežino, kontaktinis Nr. ( - ), gyv. ( - )), kuriems yra apie 38 m., pasiūlė jiems apsimesti AB „Lesto“ darbuotojais ir nuvykti prie namo, kurį jiems ketino parodyti. Jokios specialios aprangos jis nepirko. Jie iš anksto aptarė veikimo planą. Jo manymu, žmona M. nieko nežinojo apie jo sugalvotą planą. 2013-12-17 V. su S. nuvyko pas D. ir prisistatė elektrikais iš AB ,,Lesto“. Jis nežino, apie ką jie kalbėjo, nes nebuvo su jais nuo pat pradžių. Atėjęs pas D. į namus jis pamatė jį sėdintį vieną. Jis atnešė D. alaus, kaip iš anksto buvo prašytas, ir laukė jo. S. apžiūrinėjo elektros įrenginius, o V. kalbėjo su D.. Tuo metu įsiskolinimo suma paskelbta dar nebuvo. Vienas iš vaikinų paskelbė D., kad AB „Lesto“ įsiskolinimas yra 33 000 (trisdešimt trys tūkstančiai) litų, o D. pasidomėjo, ar galima susitarti dėl mažesnės sumos. Tada vienas iš vaikinų pasakė, kad dėl tokios susidariusios skolos reikia kviesti policiją, o D. prašė to nedaryti. Vaikinas pasakė, kad 33 000 Lt sumą reikia išieškoti per teismą, bet galima sumažinti įsiskolinimo sumą iki 25 000 litų, tačiau pinigai tada turi būti sumokami nedelsiant. Tada D. pradėjo pokalbį su juo, prašydamas pakalbėti su vaikinais, prisistačiusiais elektrikais. Jis vaikinams pasiūlė sprendimą, kad reikia laiko paieškoti pinigų. D. paklausė, ar nurodytą pinigų sumą galės duoti jo žmona M.. Jis D. pasakė, kad reikia nuvažiuoti pas M.. Jie visi keturiese (jis, D., V. ir S.) nuvažiavo iki jo namų, esančių Vilniaus r., ( - ), su S. automobiliu „Mitschubishi“ (valstybinių numerių nežino). V. ir S. liko automobilyje, o jis su D. nuėjo į jo namus paprašyti M. paskolinti pinigų. Jo žmona M. buvo namuose. Iš anksto nebuvo su ja susitarta, kad jis ateis su D.. D. M. paaiškino, kas atsitiko ir kad dėl to jam reikalinga tam tikra pinigų suma, o būtent – 25 000 Lt. M. pasakė, kad tokios pinigų sumos namuose neturi. Tada jis pasiūlė, kad pinigus galima paimti iš jų šeimos bendrovės, kurios savininkė ir direktorė yra jo žmona M.. Ji pasakė D., kad reikia nuvažiuoti pas buhalterę ir paprašyti tokios pinigų sumos. Jis padavė D. vekselį, tušinuką. D. klausė, kaip rašyti, nes D. savijauta dėl apsvaigimo nuo alkoholio buvo negera. M. paaiškino D., kaip užpildyti vekselį. D. vekselį pildė savarankiškai. Buvo užpildytas vienas vekselio egzempliorius, kuris liko pas jį. Jis pasakė D., kad su šiuo vekseliu jie važiuos pas buhalterę į Vilnių. M. sutiko juos pavežti, nes jis nevairuoja - neturi vairuotojo pažymėjimo ir transporto priemonės. Jie važiavo tam, kad imituotų pinigų skolinimą. Jis, M. ir D. važiavo jų automobiliu „VW Golf kabrioletu“, valst. Nr. ( - ) (raidžių neatsimena), o V. ir S. savo automobiliu. Jie nuvažiavo prie stoties, kur jis vaidino, jog įeina į pastatą. M. su D. liko automobilyje. Grįžęs prie automobilio jis D. parodė pinigus, skaičiuoti nedavė ir pasakė, kad neštų elektrikams. D. galvojo, kad elektrikams neša 25 000 Lt, tačiau D. nunešė V. ir S. 500 Lt, nes 200 Lt jis buvo davęs iš anksto. V. ir S. nuvažiavo savo keliu, o jie grįžo į ( - ), prieš tai nupirkę D. alaus, nes D. paprašė. Kitą dieną D. atėjo pas jį ir paprašė pinigų alkoholiui. Tačiau jis pasakė, kad D. yra ir taip jam skolingas virš 600 Lt. Jis pasiūlė D. perrašyti jam savo automobilį „VW Transporter“, kuris tuo metu buvo nevažiuojantis, ir tokiu būdu padengti susidariusią 600 Lt skolą, papildomai sumokant dar 200 Lt. D. sutiko. 2013-12-18 ar 2013-12-19 jis su M. ir D. nuvažiavo į „Regitrą“, kur automobilis buvo perrašytas jo vardu. „Regitroje“ dokumentą pildė M., prie langelio ėjo jis ir D.. Kitą dieną D. automobilį jis pardavė pažįstamam A. (pavardės neprisimena), gyv. Ukmergės r., bet dažnai būnančiam Vilniuje. Automobilį A. iš D. pasiėmė vėliau. 2014 m. sausio mėn. (tikslios datos neprisimena, galimai 12-15 d.). D. skolos vekselis buvo perrašytas iš 25 000 Lt į 26 000 Lt, nes D. pasiskolino dar grynųjų pinigų alkoholiui, maistui, mašinai, už nuvežimą į parduotuvę. D. naują vekselį pasirašė jo namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), o jo žmona M. patarinėjo D. kur ką pildyti, nes pastarasis nelabai suvokė ką rašyti. Naujo vekselio kopija D. įteikta nebuvo. Naujame vekselyje buvo įrašyta ta pati data -2013-12-17 ir tas pats pinigų grąžinimo terminas - du mėnesiai. Laikotarpiu nuo 2013-12-17 iki naujo vekselio surašymo dienos jis buvo pakalbėjęs apie šią situaciją su G., su kuriuo jį supažindino pažįstamas. Kai D. 2014 sausio mėn. surašė naują vekselį, G. jau buvo informuotas apie esamą situaciją ir su juo buvo aptarta, kaip veikti toliau. Jis žinojo, kad J., kuriai priklauso D. namo kita dalis su žemės sklypu, pardavinėja savo dalį. G. jam pasakė viską sužinoti apie J. pardavinėjamą namo dalį. Dėl to jis buvo susitikęs su J. ir supažindino ją su G.. Vėliau jie reikalus tvarkė tarpusavyje. Jo žmona M. taip pat buvo kartu, kai jis supažindino J. su G.. Kadangi pasibaigė vekselio galiojimo data, o D. neieškojo galimybių grąžinti 26 000 litų sumos, G. pasakė, kad reikia pratęsti vekselio galiojimo datą, nes vekselis neteks galios. Nepratęsus vekselio galiojimo termino, vekselis turi būti paduotas teismui. Jis su G. buvo aptaręs du skolos iš D. išieškojimo variantus. Jis ketino skolą išieškoti arba teismo keliu, arba D. savanoriškai perrašius namą G.. Nei pirmame, nei antrame vekseliuose nebuvo nurodytas gavėjas, grafos buvo neužpildytos. 2014 m. sausio mėn. G. įrašė savo duomenis į du pirminius vekselius, kai jis pateikė jam šiuos vekselius. Abu vekseliai buvo palikti G., o jis gavo 250 Lt savo išlaidoms. Reikėjo dar kartą suvesti J. su G., kad pastarasis paduotų jai užstatą už parduodamą namo dalį. Po to paskambino G. ir pranešė, kad baigiasi vekselio galiojimas ir reikia jį perrašyti. Jie dvi dienas ieškojo D., kuris kartais neatsilepdavo į jo skambučius. Kai jis surado D., ragino jį važiuoti perrašyti vekselio galiojimo datą. 2014-02-19 jis, būdamas kartu su M., Vilniuje susitiko su A. A., kuris su savimi atsinešė narkotinių medžiagų ir davė jam vieną maišelį žolės. Jis nežino, koks buvo kiekis, pinigų A. nedavė, dalį žolės suvartojo kartu. Jis žinojo, kad A. turėjo dar žolės su savimi. Kadangi žolės liko, pasiūlė jam kartu pasivažinėti, nesakęs visų aplinkybių, dėl ko važiuoja ir ką veiks. Tačiau ne A. A. 2013-12-17 D. buvo prisistatęs elektriku. 2014-02-19 vakare, M. vairuojant jų automobilį, jis ir A. nuvažiavo pas D., paėmė jį ir nuvažiavo pas G. į Vilnių, į G. butą. Jie sustojo prie Katedros, prie ( - ) gatvės. M. su A. liko automobilyje, o jis su D. nuėjo pas G.. Jis paskambino G. ir pranešė apie atvykimą. G. atidarė koduotus vartus ir pasitiko juos kieme. Jie kartu pakilo į buto paskutinį aukštą. Buto paskutiniame aukšte, laiptinės bendrame koridoriuje, ant sienos, kabo daug elnių ragų. Jie užėjo į butą, kur G. su D. kalbėjo apie vekselio termino pratęsimą. D. pildė vekselį savarankiškai, o G. jam patarė, ką į grafą rašyti. G. vekselio apačioje parašė savo duomenis, o senus du vekselius prie jų suplėšė ir padėjo ant stalo. Jis nežino, ką G. su suplėšytais vekseliais padarė. G. padarė naujo vekselio kopiją, kurią įteikė D.. G. D. pasakė, kad nurodyta suma yra pasiskolinta iš jo ir dabar D. yra skolingas jam (G.). G. uždavė D. klausimą, kaip jis ketina atiduoti skolą – 26 000 litų. D. pasakė, kad yra iš notaro gavęs laišką, jog gali išpirkti J. namo dalį. Minėtą namo dalį pirks jos kažkokia teta, kuri tuo pačiu nupirktų ir jo namo dalį. Tokiu būdu ji grąžintų nurodytą sumą vekselyje. Iš G. veido išvaizdos jis suprato, kad jam toks variantas nepatiko, bet jis D. nieko nepasakė. Jie atsisveikino ir nuėjo prie automobilio. Jiems dar nespėjus atsisėsti į automobilį, jie buvo sulaikyti (t. 2, b. l. 51-52).

16Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-25 R. K. parodė, kad prisiminė V. pavardę - tai Š.. V. tėvai gyvena ( - ), o V. pats gyvena ( - ) (tikslaus adreso nežino). V. Š. darbas – siuntų vežimas. Pirminėje apklausoje jis pasakė nežinantis V. pavardės dėl to, kad buvo ją pamiršęs iš susijaudinimo, nes buvo sulaikytas, o pabuvęs ramybėje, pavardę prisiminė. Jo mobiliojo ryšio telefone yra įvestas V. kontaktinis numeris. Telefone V. yra pavadintas „V. Š. darbo“ ar „V. darbo Š.“. 2014-02-25, atliekant parodymų patikrinimą vietoje, jis nurodė, kur gyvena V. Š.. Jis nurodė ( - ) gatvėje esantį namą Nr. ( - ), o pakilus į antrą aukštą jis nurodė butą Nr. ( - ). S. pavardės jis nežino, nes tai yra V. draugas. Jis žino, kad S. dirba ( - ) turguje, užėjus pro centrinį įėjimą, pastarojo stalas yra pirmas iš kairės. S. prekiauja pieno produktais. Atliekant parodymų patikrinimą vietoje, jis iš toli nurodė pareigūnams S. prekybos vietą. Pastarasis tuo momentu prekiavo. 2013-12-17 jis nepateikė G. V. D. J. pasirašyto vekselio 26 000 Lt sumai ir iš G. V. 26 000 Lt negavo. G. V. D. J. vekselį perdavė tik 2014 sausio mėn. Kad vekselis G. buvo perduotas ne 2013-12-17 patvirtina keli faktai. Pirma, pirminis vekselis buvo surašytas 25 000 Lt sumai, ką gali patvirtinti jo žmona ir pats nukentėjusysis D. J.. Antra, antrinį vekselį D. J. perrašinėjo jo namuose, turėdamas pirmojo vekselio originalą, ką patvirtina jo kompiuteryje esančios nuotraukos. Kompiuteris buvo automobilyje, kai juos sulaikė. D. J. taip pat gali patvirtinti, kad vekselio perrašymas iš 25 000 Lt sumos į 26 000 Lt sumą vyko 2014 m. sausio mėn., prieš pastarojo gimtadienį. Kompiuteryje yra automatiškai užfiksuota kiekvienos nuotraukos padarymo data. Buvo fotografuojama tą pačią dieną, kai D. perrašinėjo vekselį iš 25 000 Lt sumos į 26 000 Lt sumą. Jis susitiko su A. prie „Orlen“ degalinės, esančios ( - ). Kaip visada, automobilį „VW Golf“ vairavo M.. A. pasakė, kad turi pinigų, nori parūkyti „žolės“ ir jo paklausė, ar jis gali paskambinti jų bendram pažįstamam S. (pavardės nežino, pravarde –S.). S. sutiko gauti „žolės“. Jie susitiko prie ( - ) poliklinikos, S. įsėdo į automobilį ir pradėjo skambinti savo pažįstamiems, prašydamas gauti „žolės“. S. pasakė, kad rado „žolės“, tačiau reikia važiuoti į kitą vietą. Jie važiavo visi kartu, M. vairavo automobilį. Jie nuvažiavo netoli Valakampių, A. davė S. pinigus, o pastarasis susitiko su kažkokiu jaunuoliu, kuris jam kažką perdavė. Kaip jis suprato, S. buvo perduoti narkotikai – „žolė“, kurią jis atsinešė į automobilį. S. maišelius su narkotikais perdavė A., o A. vieną maišelį davė jam. Tai buvo permatomas mažas maišelis, kuriame buvo džiovintos kanapės („žolė“). Kiekvienas toks maišelis kainavo po 40 Lt. Jo nuožiūra, kiekviename maišelyje buvo iki 1 g „žolės“. Jie visi kartu, t. y. jis, A., M., S., parūkė „žolės“, po to nuvežė S. į „Orlen“ degalinę ir ten jį paliko. A. nuvažiavo kartu su jais į jų namus išgerti kavos. Po to jie nuvažiavo pas D.. A. liko su jais, kad dar parūkytų „žolės“. S. atpažinti galėtų (t. 2, b. l. 65-66).

172014-02-25 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu įtariamasis R. K. atpažino vaikiną, vardu S., iš kurio 2014-02-19 pirko narkotinę medžiagą – „žolę“. Už narkotinę medžiagą mokėjo A. A., o jis su S. tarėsi dėl žolės pirkimo (t. 2, b. l. 67-72).

18Iš 2014-04-07 Vilniaus apskr. VPK Vilniaus r. PK KPS I-ojo poskyrio tyrėjo R. V. tarnybinio pranešimo nustatyta, kad jame yra nurodyta, jog atliekant ikiteisminį tyrimą Nr. 57-1-00178-14 buvo nustatyta, kad R. K., veikdamas kartu su A. A., būdami Valakampių mikrorajone, Vilniaus mieste, neteisėtai, neturėdami tikslo parduoti ar kitaip platinti, už 80 Lt įgijo nenustatytą kiekį augalinės kilmės medžiagos, galimai narkotinės medžiagos, kurią laikė ir gabeno automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), iki ( - ), Vilniaus mst., kol 2014-02-19 augalinės kilmės medžiaga, galimai narkotinė medžiaga, buvo rasta ir paimta Vilniaus apskr. VPK Vilniaus r. PK pareigūnų. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad vaikinas, vardu S., yra S. P. (t. 2, b. l. 76).

19Iš Įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo nustatyta, kad 2014-12-11 įtariamasis R. K. parodymų patikrinimo vietoje metu nurodė aikštelę, esančią ( - ), prie pastato Nr. 10, Vilniuje, kur 2014-02-19 jis kartu su S. ir A. A., sėdėdami automobilyje, rūkė narkotines medžiagas – kanapes. M. nerūkė (t. 2, b. l. 73-75).

20Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-07-02 R. K. parodė, kad nebuvo minties išvilioti iš D. J. turtą, norėjo užsidirbti kažkiek pinigų iš D., nes žinojo, kad jis vagia elektrą, pats apie tai jam papasakodamas. Jis yra kinomanas ir žiūrėdamas filmus prisifantazuoja, kas įvyko ir šioje situacijoje. Žinodamas, kad D. vagia elektrą, jis sukūrė planą, kaip kažkas ateina pas D. ir prisistato atstovais iš elektros tinklų. Jis pasidomėjo internete, kokios būna baudos už neteisėtą naudojimąsi elektros energija, kad tokio dydžio bauda būtų paviešinta D.. Jis manė, kad tai turi būti nemaža pinigų suma, kuri išgąsdintų D.. Jis nusprendė D. paviešinti maždaug 30 000 Lt sumą. Šiam reikalui jam reikėjo pagalbininkų, nes D. jį pažinojo. Jis pasiūlė tokį veiksmą suvaidinti savo pažįstamam V. Š., kuris yra dirbęs jo autoservise. Jis V. pasakė susirasti sau pagalbininką, ir pastarasis pasiūlė savo pažįstamam S.. Jis nežino S. pavardės, bet pažįsta jį jau seniau. Jis sutiko, kad dalyvautų abu vaikinai, kiekvienam pažadėjo po 500 Lt. 2013 m. (tikslaus mėnesio neprisimena), maždaug 3 savaites iki vaidinimo, jis ( - ) susitiko su V. Š. ir V.. Į minėtą vietą jį atvežė M., kuri nežinojo, kokiu tikslu ten važiuoja. Atvažiavus į susitikimą, M. liko savo automobilyje, o jis įsėdo į S. automobilį „Mitsubichi“ (valstybinio numerio neįsidėmėjo), todėl M. negirdėjo jų pokalbio. Automobilyje jie aptarė kaip veiks, jis paaiškino vaikinams namo ir elektros skydinės išdėstymą ir kitas smulkmenas. Jis taip pat pasakė vaikinams, kad aukščiau jo yra ir kiti žmonės, kuriems toks vaidinimas reikalingas, o jis iš to gaus naudą. Jis sakė vaikinams netiesą todėl, kad jie neužduotų nereikalingų klausimų ir kad nepavykus planui, t. y. D. nepasirašius vekselio, jis galėtų nesumokėti vaikinams pažadėtos 1000 Lt sumos, pasiteisindamas, kad atsisako mokėti aukščiau jo esantys žmonės, nes sandėris neįvyko. Jis taip pat minėjo vaikinams, kad vaidinimas reikalingas ir tam, kad to vyriškio giminaitė niekaip negali parduoti savo namo dalies, nes jie dalinasi vienu namu. Jis taip pasakė vaikinams todėl, kad jie nereikalautų didesnės uždarbio sumos negu jiems buvo pasiūlyta. Iš tikrųjų, nebuvo jokio išankstinio susitarimo su D. namo bendrasavininke apgauti D.. Maždaug po savaitės, antro susitikimo metu, jis vaikinams sumokėjo 200 Lt. Praėjus maždaug savaitei laiko po antro susitikimo, o gal ir praėjus ilgesniam laiko tarpui, jis vėl susitiko su vaikinais, kad įgyvendintų minėtą planą. Tą dieną D. minėjo, kad pas jį ateis ir atneš alaus. Jam atrodo, kad D. tą dieną buvo po išgertuvių, todėl jo savijauta buvo bloga. Jis nebuvo pasakojęs savo žmonai M. šios istorijos, todėl nežino, kiek ji pati girdėjo ir kiek suprato, kas vyksta. Su vaikinais jis susitiko vaidinimo dieną ir nuvyko į jo namus, esančius Vilniaus r., ( - ), kur aptarė veikimo planą. M. buvo virtuvėje, kuri yra įrengta bendrai su kambariu, kuriame jie aptarinėjo savo veiksmus. Jis nežino, ką M. girdėjo. Susitikimo su vaikinais metu M. nedavė jokių patarimų dėl jų veikimo plano. Jis davė vaikinams fotoaparatą, kad jie veikdami pas D. įtikimai atrodytų. Vaikinai išvyko pas D., o jis pagal aptartą planą turėjo ten pasirodyti maždaug po 10-15 minučių. Apie tolimesnius jų veiksmus jis yra papasakojęs 2014-02-20 apklausos metu. Nors M. nežinojo šios situacijos, ji patarė D., kaip rašyti vekselį, kadangi ji yra anksčiau rašiusi vekselius. Anksčiau jis net neplanavo važiuoti į Vilnių, tačiau važiuodamas su tariamais elektrikais nuo D. namo iki jo namų jis sugalvojo, kad reikia iki galo vaidinti įtikimai. Jis suprato, kad D. juo labai tiki ir gali sutikti su bet kokia pinigų suma ir bet kokiomis sąlygomis. Atvykus D. į jo namus, pastarasis M. papasakojo, kas atsitiko, kad jį pagavo elektrikai ir reikia mokėti baudą. M. nieko nesuprasdama pažiūrėjo į jį, o jis M. pasakė, kad reikia nuvažiuoti prie stoties pas buhalterę ir paimti pinigus. Jis pamatė iš M. žvilgsnio, kad ji nieko nesupranta. M. žinojo, kad jų buhalterė dirba ne prie stoties ir kad ji tokiu metu nedirba. Tačiau M. nieko neklausinėjo ir tęsė savo darbą virtuvėje, pažadėdama juos nuvežti. Gaudamas D. J. pasirašytą vekselį, jis tikėjosi, kad D. pasiskolins iš kur nors pinigų ir grąžins jam tariamą skolą, kuri buvo nurodyta vekselyje. Su J. K. – K. jis susitiko po vekselio pasirašymo. Jis papasakojo savo pažįstamam A. S. apie pasirašytą sutartį. Jis pasakė A., kad nežino, ką daryti su turimu vekseliu. Pokalbio metu jis paminėjo A., kad D. turi sodo namelį. A. pasakė, kad D. gali parduoti savo sodo namelį. Tačiau jis A. paaiškino, kad namas yra padalintas per pusę ir kad yra namo bendrasavininkė. Galimai šio pokalbio metu jis prisiminė, kad D. namo bendrasavininkė parduoda savo namo dalį. Jis apie tai užsiminė A.. Antro susitikimo metu A. paprašė jo pasidomėti, ar minėta moteris parduoda savo namo dalį. Dar kito susitikimo metu A. davė jam G. kontaktus. Pas G. jis yra dirbęs anksčiau sodyboje, bet jo asmeniškai nepažinojo. Kai A. jam davė G. kontaktus, jis tik tuomet su juo susisiekė. Tai yra dar vienas patvirtinimas, kad jis negalėjo aptarti su G. pirminio plano dėl vekselio pasirašymo. Jis susitiko su G. tik 2014 m. sausio mėn. Su J. jis buvo susitikęs du kartus. Pirmą kartą jis buvo atvykęs vienas, apsimesdamas, kad namą nori pirkti mamai, tačiau tą kartą Jurgita neturėjo laiko aprodyti namo ir paprašė D.tai padaryti. Pirmo susitikimo su J. metu teisininkas S. nedalyvavo, jis atvyko tik antrą kartą. Galimai kažką supainiojo pati J.. Jis nežinojo, kad G. verčiasi nekilnojamojo turto pirkimu – pardavimu. Jis su G. susitiko, vadovaudamasis A. pasiūlymu. Jis papasakojo G., kad turi vekselį ir nežino, ką su juo daryti. Tačiau jis negavo iš G. jokio konkretaus patarimo. Jis perdavė G. vekselį todėl, kad nežinojo, ką su juo daryti. G. pasakė, kad nori pirkti J. namo dalį, nes jis jau buvo pasidomėjęs. Jis tikėjo, kad sėkmingai įvykus sandoriui dėl J. namo dalies pardavimo, G. pavyks panaudoti D. vekselį, kurį jis jam perdavė, o ateityje jis turės iš to kažkokią naudą - atgaus nors savo prarastus 700 Lt, kuriuos sumokėjo vaikinams už vaidinimą. Dėl šios priežasties 2014 m. sausio mėn. jis įkyriai G. prašymu ieškojo D., kad pratęstų vekselio galiojimo laiką. Kitą dieną po vekselio pasirašymo jis nepranešė D., kad buhalterė reikalauja grąžinti vekselyje nurodytą pinigų sumą. Jis negalėjo to padaryti, nes vekselyje yra nurodyta, kad pinigų grąžinimo data yra po 2 mėnesių. 2013-12-19 D. jam pardavė savo automobilį už 560 Lt. Iki vekselio pasirašymo D. jam buvo skolingas 360 Lt, o kitą dieną ar po dviejų dienų, po vekselio pasirašymo, D. vėl atėjo prašyti pinigų. Dėl šios priežasties jis pasiūlė D. parduoti savo „geldą“ už 560 Lt, nes automobilis buvo nevažiuojantis, be draudimo ir be techninės apžiūros paso. Kadangi D. jam buvo skolingas 360 Lt, jis pažadėjo jam duoti dar 200 Lt už parduodamą automobilį. Taigi, D., pardavęs savo automobilį, neliks jam skolingas ir dar gaus prašomą 200 Lt sumą. D. sutiko, todėl jie nuvažiavo į „Regitrą“ ir perrašė automobilį jo vardu. Kitą dieną jis pardavė minėtą automobilį A., uždirbo 200 Lt ir susigrąžino pinigus, kuriuos buvo skolinęs D.. A. iš karto ketino remontuoti minėtą automobilį, bet jį apžiūrėjęs suprato, kad reikės tam išleisti didesnę sumą pinigų, negu tikėjosi. Todėl vėliau automobilis buvo perparduotas V. S., ir A. taip pat dar užsidirbo. Automobilio pardavimą, kuris priklausė jau A., derino jis A. prašymu. „Regitroje“ perrašant automobilį dalyvavo pats A.. Visur jį vežiojo M., ir jos vaidmuo šioje veikoje buvo tik kaip vairuotojos (t. 2, b. l. 97-98).

21Iš Akistatos protokolo nustatyta, kad 2014-07-04 akistatos tarp įtariamųjų R. K. ir G. V. metu G. V. parodė, kad 2013 m. gruodžio mėn. viduryje R. K. jam pateikė pasiūlymą pirkti namelį, esantį Vilniaus r., ( - ), priklausantį bendrasavininkams moteriškei ir vyriškiui. R. K. parodė, kad pokalbis su G. V. dėl namelio, priklausančio D. J. ir jo buvusiai žmonai Jurgitai, pardavimo įvyko 2013 m. gruodžio mėn. pabaigoje, nors jis apklausos metu minėjo, kad pokalbis įvyko 2014 m. sausio mėn. Jis tik po apklausos prisiminė, kad jų pokalbis įvyko prieš Kalėdas. G. V. parodė, kad 2013 m. gruodžio mėn., prieš Kalėdas, R. K. jam į namus, esančius ( - ), atvežė vekselį 25 000 Lt sumai, kuriame buvo nurodyti D. J. duomenys. R. K. parodė, kad vekselį 25 000 Lt sumai jis vežė G. V. ne 2013 m. gruodžio mėn., o 2014 m. sausio mėn. G. V. parodė, kad 2014 m. sausio mėn. pradžioje R. K. jam atvežė naują vekselį 26 000 Lt sumai, kuris buvo pasirašytas D. J.. R. K. jam paaiškino, kad D. J. reikia pinigų gėrimui, todėl pasikeitė vekselyje nurodyta suma. R. K. parodė, kad jis negavo iš G. V. 26 000 Lt už D. J. vekselį. G. V. parodė, kad jis perdavė 26 000 Lt R. K. už gautą vekselį, nes norėjo pirkti namą. R. K. parodė, kad abu vekselius, tiek 25 000 Lt sumai, tiek 26 000 Lt sumai jis perdavė G. V.. R. K. parodė, kad tikėjosi pasipelnyti iš turimų vekselių, tačiau pelno negavo iki šiol. G. V. parodė, kad jis R. K. davė 25 000 Lt 2013 m., prieš Kūčias. G. V. paklausė R. K., kaip jam pavyko įtikinti D. J. parašyti ant kitos pusės vekselio, kad jis gavo pinigų sumą iš jo ir jokių pretenzijų jam neturi, kuomet jo namuose, esančiuose ( - ) Vilniuje, buvo perrašomas vekselio galiojimo laikas. R. K. parodė, jog nežino, kodėl D. J. taip parašė (t. 2, b. l. 100-101).

22Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-11 R. K. apklausos metu parodė, kad savo kaltę pripažįsta dalinai dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų. Nuo 2013 m. balandžio mėn. jis gyvena Vilniaus r., ( - ), kartu su žmona M. K.. Apsigyvenus ( - ), jis susipažino su D. J., kuris gyvena Vilniaus r., ( - ) sodų bendrijoje ( - ) (namo numerio nežino). Kartais su D. J. jis vartodavo alkoholį. Išgertuvių metų D. J. jam papasakojo, kad pusė jo namo priklauso jo žmonai Jurgitai. D. J. namuose buvo atjungta elektra, todėl D. J. vogė elektros energiją. Jis pats matė, kad D. J. tai darė. 2013 m. lapkričio mėn. (tikslios datos neprisimena) jis dirbo staliaus darbus sodyboje, esančioje ( - ) Panevėžio r., pas pažįstamą A. S.. Užbaigus darbą minėtoje sodyboje, jis kartu su A. S. atvažiavo į Vilnių. A. jo paklausė, gal jis turi pažįstamą stalių, kuris galėtų dirbti ( - ). Jis pasakė, kad turi vieną pažįstamą - D. J., kuris gyvena vienas, neturi šeimos, galbūt sutiktų padirbėti. A. S. atvažiavo pas jį į svečius, į ( - ), ir jie kartu nuėjo pas D. J. į namus. Tačiau tą dieną D. J. nebuvo namuose. A. S. atkreipė dėmesį į D. J. automobilį „VW Transporter“, juo susidomėjo, nes ieškojo sau pirkti didesnio automobilio. Jis pasakė A. S., kad D. J. lyg ir parduoda automobilį. A. S. davė jam 200 Lt ir paprašė pasidomėti D. J. dėl automobilio pardavimo bei duoti pastarajam 200 Lt užstatą, jeigu jis sutiktų parduoti. Tą dieną A. S. išvažiavo. Praėjus kelioms dienoms po A. S. apsilankymo, pastarasis vėl atvažiavo pas jį į svečius, ir jie vėl kartu nuėjo pas D. J.. A. S. pamatė ant elektros laidų užmestą „meškerę“ ir suprato, kad D. J. tikriausiai neteisėtai naudoja elektros energiją. Jis supažindino A. S. su D. J.. A. S. pasiūlė D. J. darbą, tačiau pastarasis nieko konkrečiai neatsakė. Susitikimo metu A. S. suprato, kad D. J. piktnaudžiauja alkoholiu, todėl išėjęs iš D. J. namų pasakė, kad nežino, ar toks žmogus galės dirbti jo sodyboje. Grįžtant į jo namus, A. S. jo paklausė, ar D. J. vis dar parduoda savo automobilį. Jis pasakė, kad neparduoda ir kad jo duotas 200 Lt avansas yra pas jį. A. S. pasakė, kad galima užsidirbti iš D. J., pasiunčiant tariamus elektrikus, kad D. J. sumokėtų tariamą baudą jiems. A. S. užsiminė, kad turi pažįstamų, galinčių už 1000 Lt prisistatyti elektrikais D. J.. Jis pasakė A. S., kad iš D. J. nieko nepaimsi, nes jis nedirba, geria, turi tik pusę namo, o kita pusė namo priklauso buvusiai žmonai. Praėjus kažkuriam laikui po jų susitikimo, A. S. vėl jam užsiminė apie D. J. naudojamą elektros energiją ir elektrikų prisistatymą jo namuose. Jis pasakė A. S., kad kaime sklinda kalbos apie D. J. buvusios žmonos norą parduoti savo namo dalį. Tada A. S. pasakė, kad iš minėtos moters galima nusipirkti jos namo dalį, o iš D. J. apgaulės būdu, t. y. prisistačius tariamais elektrikais ir jam pasirašius vekselį, išreikalauti jo namo dalį. Nebuvo sprendžiamas klausimas, kokiai sumai turėtų būti surašytas vekselis. Jie aptarė šį variantą ir susitarė jį įgyvendinti. Po kelių dienų jis susitiko su A. S. Vilniuje. Į Vilnių jį atvežė žmona M. automobiliu „VW GOLF“. Jis atsitiktinai Vilniuje sutiko savo pažįstamus V. Š. ir V. B., su kuriais pakalbėjęs nuėjo prie savo automobilio, kuriame sėdėjo M. ir A. S.. A. S. jo paklausė, ar minėti vaikinai, su kuriais jis kalbėjo, nepažįsta D. J. ir ar jie nenorėtų užsidirbti, prisistatydami D. J. elektrikais. Praėjus kažkuriam laikotarpiui po jų pokalbio, jis paskambino V. Š. ir pasiūlė užsidirbti, pasakydamas, kad apie atliekamą darbą jis papasakos susitikimo metu ir kad jis dirbtų su V. B.. Jis susitiko su V. Š. ir V. B. Antakalnyje. Į susitikimą jį atvežė M., o V. Š. ir V. B. atvažiavo pastarojo automobiliu „Mitsubishi“ (valstybinio numerio nežino). M. liko sėdėti savo automobilyje, o jis įsėdo į V. B. automobilį. Pokalbis su vaikinais vyko M. nedalyvaujant. Jis pasiūlė vaikinams apsimesti AB „Lesto“ darbuotojais, papasakodamas jiems išgalvotą istoriją, kodėl reikia tokio vaidinimo. Jis papasakojo jiems, kad namas priklauso dviem savininkams, viena savininkė nori parduoti namą, o kitas savininkas nesutinka, todėl jiems prisistačius elektros tinklų darbuotojais ir konstatavus, kad jis vagia elektros energiją, už ką yra numatyta bauda, išsigandęs vyriškis sutiks pasirašyti reikiamus dokumentus. Išgalvotos istorijos, kurią papasakojo V. Š. ir V. B., mintį jam davė A. S.. Jis vaikinams neminėjo, kad planuojama iš D. J. apgaulės būdu gauti pasirašytą vekselį. Vaikinai sutiko atlikti tokį darbą ir užsidirbti pinigų. Kiekvienam vaikinui buvo pasiūlytas 500 Lt uždarbis. Vaikinai jo paprašė dar 200 Lt kelionės išlaidoms. Taigi, pirmo susitikimo metu jis sumokėjo vaikinams 200 Lt, kuriuos jis buvo gavęs iš A. S. kaip užstatą už D. J. automobilį, prieš tai atsiklausus A. S.. Jis pateikė vaikinams veiksmo planą ir susitarė susitikti vėliau. 2013-12-17 jis paskambino V. Š. ir pasakė jam kartu su V. B. atvažiuoti į jo namus. Jis pasakė D. J., kad pas jį atvyks tos pačios dienos vakare ir atneš alaus. 2013-12-17 jis buvo nuėjęs prie D. J. namo ir patikrino, ar yra užkabintas laidas ant elektros laidų, padarydamas išvadą, kad D. J. vis dar neteisėtai naudoja elektros energiją. Todėl tą dieną buvo galima vykdyti veiksmo planą. Jis informavo A. S. telefonu, kad jie veiks šiandien, kadangi pavykus planui, bus reikalinga sumokėti žmonėms, o jis pats pinigų neturėjo. Jis susitarė susiskambinti po atlikto darbo. Jis turėjo tuščius vekselio blankus, anksčiau gautus iš A. S.. V. Š. ir V. B. atvykus į jo namus, jie patikslino visą veiksmo planą, jokios specialios aprangos tam vaidinimui nepirko, vaikinai buvo apsirengę savo kasdieniniais drabužiais. Jis davė vaikinams fotoaparatą, kad būdami D. J. namuose jie fotografuotų elektros prietaisus, tarsi rinkdami įrodymus apie D. J. vagiamą elektros energiją. Jis pasakė vaikinams, kad yra reikalingi kažkokie elektros tinklų darbuotojų pažymėjimai, bet V. Š. pasakė, kad turi savo darbo pažymėjimą ir jam nieko nereikia. Jis pasakė vaikinams, kad D. J. jo lauks ateinančio su alumi ir kad jie vaidindami užgaištų 10-15 minučių. Pokalbis su vaikinais vyko jo namo pirmo aukšto kambaryje, kuris yra bendras su virtuve, todėl jo žmona M. buvo toje pačioje patalpoje, kur jie aptarė veikimo planą. Tačiau jų pokalbyje M. nedalyvavo. A. S. gyvena Panevėžio r., ( - ), G. V. sodyboje. Paskutinį kartą su A. S. jis bendravo maždaug prieš tris mėnesius, kuomet buvo susitikęs su juo Vilniuje (t. 2, b. l. 110-111).

23Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-15 įtariamasis R. K. parodė, kad atvykus vaikinams į jo namus aptarti veikimo planą, jų pokalbis prasidėjo kieme, prie namo, todėl pokalbio pradžios žmona M. negirdėjo, nes ji buvo namuose. M. nieko nežinojo apie jų planą ir jų pokalbyje nedalyvavo. Aptarus veikimo planą, jis kartu su vaikinais jų automobiliu nuvažiavo prie D. J. namo. Vaikinai nuėjo pas D. J. į namus, o jis liko prie namo ir laukė apie 15 min. Maždaug po 15 minučių jis nuėjo į D. J. namus su 1 litro buteliu alaus. Jis pamatė D. sėdintį ant kėdės prie šaldytuvo, padavė jam alaus butelį ir pasidomėjo, kas atsitiko. S. su V. vaikščiojo po kambarį. Vienas iš vaikinų D. J. pasiūlė rašyti pasiaiškinimą, tačiau pastarajam neišėjo to padaryti, nes buvo išsigandęs ir apsvaigęs nuo alkoholio. Vienas iš vaikinų pasakė, kad už elektros energijos vogimą yra numatyta bauda apie 33 000 litų. Jis pasakė D. J., kad gali pamėginti susitarti su „Lesto“ darbuotojais dėl mažesnės baudos. D. J. sutiko. Todėl jis kartu su V. ir V. išėjo į lauko verandą aptarti situacijos. Tai buvo vaidinimas. Sugrįžus į namus, su D. J. bendravo tik jis, o vaikinai stovėjo nuošalyje ir klausėsi. Jis pasakė, kad „Lesto“ darbuotojai sutiko dėl mažesnės baudos, t. y. 25 000 Lt sumos, kurią reikia sumokėti iš karto, neatidedant mokėjimo. D. J. pasakė, kad jis neturi tokios sumos ir nežino, iš kur gali paimti. Tada jis pasiūlė reikiamą pinigų sumą pasiskolinti iš jo žmonos M. bendrovės, jeigu ji turės tokią galimybę. D. J. sutiko, ir jie visi kartu vaikinų automobiliu „Mitsubishi“ nuvažiavo į jo namus, esančius Vilniaus r., ( - ). V. ir S. liko automobilyje, o jis su D. nuėjo į jo namus paprašyti M. paskolinti pinigų. M. buvo namuose, tačiau su ja iš anksto nebuvo susitarta, kad jis grįš su D.. Jis pats M. paaiškino, kad D. pagavo elektros tinklų darbuotojai, vagiant elektrą, ir D. būtina sumokėti baudą. Vėliau D. pats papasakojo, kad jam reikia sumokėti 25 000 Lt baudą. M. pasakė, kad tokios pinigų sumos ji neturi. Tada jis pasiūlė D. surašyti dokumentą, kad jis skolinasi pinigų, ir nuvažiuoti pas bendrovės buhalterį, galbūt jis duotų pinigų. D. sutiko. Jis pasakė M., kad reikės nuvažiuoti į stotį pas bendrovės buhalterį. M. jam nieko nepasakė, nes žinojo, kad jos bendrovės buhalteris gyvena ne prie stoties, o kitame miesto rajone. M. taip pat žinojo, kad tos dienos vakare jie ketino važiuoti į Vilnių, prie stoties, susitikti su A. S.. M. nežinojo susitikimo tikslo, jis jai nieko neaiškino. Kuomet jis pasakė, kad reikia nuvažiuoti prie stoties susitikti su buhalteriu, M. neuždavė jam jokių papildomai klausimų. Jis padavė D. J. vekselio lapus, kuriuos jam iš anksto buvo davęs A. S.. D. pildė vekselį savarankiškai. D. buvo sunku pildyti dokumentą, rašydamas sugadino kelis blankus. Tuo metu M. darbavosi virtuvėje, o jis persirenginėjo. Jis davė D. patarimų, o M. buvo kelis kartus priėjusi ir patarė, kokioje grafoje kaip pildyti. Iš surašytų vekselių jis atrinko du labiausiai tinkančius vekselius ir pasiėmė juos abu sau, D. nei vieno neduodamas. Vekselis yra surašomas vienu egzemplioriumi, antro egzemplioriaus rašyti nereikia. Jis tai žino todėl, kad yra susidūręs su vekselių surašymu, kuomet pardavė savo butą. Jis negali paaiškinti, kodėl pasiėmė du vekselius. Jis įsidėjo minėtus du vekselius į segtuvą ir nuvažiavo prie Vilniaus autobusų stoties. Jis važiavo susitikti su A. S., o D. J. važiavo kartu todėl, kad norėjo gauti alkoholio. D. J. nebuvo jam reikalingas, imituojant pinigų perdavimo aktą, nes jis turėjo D. J. pasirašytą vekselį, tačiau D. J. nenumaldomai prašė alkoholio. Jis, M. ir D. važiavo jų automobiliu „VW Golf Cabrioletas“, valst. Nr. ( - ), raidžių nepamena. V. ir S. važiavo savo automobiliu. Nuvažiavus prie stoties, M. su D. ir V. su V. liko automobiliuose. Jo susitikimas su A. S. įvyko jiems nematomoje vietoje. Jis parodė A. S. D. J. užpildytus vekselius. A. S. pasakė, kad viskas yra gerai ir davė jam 700 Lt. Jis pasakė, kad vaikinams reikia sumokėti 1000 Lt, tačiau A. pasakė, kad neturi reikiamos sumos ir kad sumokės vėliau, tačiau vėliau jis nesumokėjo. Iš gautos 700 Lt sumos, 200 Lt pasiliko sau, nes D. J. reikėjo nupirkti alkoholio, o 500 Lt nunešė Viačeslavui ir Vitalijui. Pastarieji išvažiavo, nieko nežinodami apie D. J. vekselius. Daugiau jis nesinaudojo V. ir V. paslaugomis. Jis nupirko ir padavė D. J. du butelius 1 l talpos alaus, po to nuvažiavo į parduotuvę, esančią prie „Skrajos“, nupirko D. J. 0,3 l talpos butelį degtinės, ir nuvežė D. J. namo. Kitą dieną pas jį atėjo D. ir paprašė jį nuvežti į parduotuvę. Jie nuvažiavo į ( - ) esančią parduotuvę, kur D. J. išsirinko maisto, alkoholio. Už prekes jis sumokėjo 30 Lt ir įrašė skolon. Kadangi D. J. visada padengdavo savo įsiskolinamus, jis pirkdavo D. J. maistą ir alkoholį. Dar kitos dienos ryte apie 10.00-11.00 val. D. J. vėl atėjo į jo namus skolintis pinigų. Jis pasakė D. J., kad pinigų neturi, pasiūlė parduoti savo automobilį jam už 500 Lt. D. J. sutiko. Pokalbis vyko jo namų verandoje, negirdint M.. Užėjus į namus, jis paprašė M. nuvežti juos į „Regitrą“ ir jai pasakė, kad ketina pirkti D. J. automobilį. M. žinojo, kad jis automobilį pirks ne sau, o A. S., todėl nieko neklausinėjo. Jis neminėjo D. J., jog automobilį reikia perrašyti M. bendrovei, kad būtų parodytas pirkimas bendrovės balanse ir kad matytųsi pinigų skolinimas iš M. bendrovės. 2013-12-19 jis su M. ir D. nuvažiavo į „Regirtą“. D. negalėjo perrašyti savo automobilio, nes automobilis nebuvo apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Kadangi jis pinigų neturėjo, už draudimą nemokėjo. Buvo užpildyta pirkimo pardavimo sutartis jo (R. K.) vardu, tačiau transporto priemonė jo vardu registruota nebuvo. „Regitroje“ pirkimo pardavimo sutartį pildė M., nes to paprašė tiek jis, tiek D.. Grįžtant namo iš „Regitros“, jis nupirko D. J. alkoholio. Tą pačią dieną jis paskambino A. S. ir pranešė, kad D. J. automobilis yra „nuimtas nuo įskaitos“. Dar kitą dieną jis susitiko su A. S. Vilniuje, ir jie kartu nuvažiavo į „Regitrą“, kur D. J. automobilis „VW Transporter“ buvo perrašytas A. S. vardu. A. S. sumokėjo draudimą, o jis gavo 625 Lt už D. J. automobilį. D. J. nebuvo sumokėta už automobilį, o buvo nupirkti keli buteliai alaus, degtinės, maisto. 2013-12-20 jis vėl nupirko D. J. alkoholio ir maisto. Jis parodė A. S. filmuotą medžiagą, kurioje yra užfiksuotas D. J., pasakojantis, kad džiaugiasi atsikratęs savo automobilio, su kuriuo turėjo daug vargo. D. J. minėjo automobilio gedimus: perkaitusį variklį, daužtą karterį, starterio problemas, akumuliatorių, padangas. Ši filmuota medžiaga yra jo senajame kompiuteryje, kuris yra sugedęs ir kurį jis atidavė taisyti pažįstamam A. maždaug prieš metus laiko, tačiau jo kontaktinis numeris pasikeitė, ir jis negali jo rasti. Jis filmuoja beveik visus pokalbius su pažįstamais. Jis filmavo pokalbį su D. J. todėl, kad nereikėtų užsirašyti ant popieriaus jo automobilio gedimų. Įrašus jis gali visada peržiūrėti, jie nepasimeta, tai yra patogus būdas ir nieko nereikia įsiminti. A., sužinojęs apie automobilyje esančius gedimus, suprato, kad tokio automobilio jam nereikia ir pradėjo domėtis, kam galėtų jį parduoti. Jis prisiminė, kad anksčiau D. J. automobiliu domėjosi vyriškis, vardu V., todėl pasiūlė pastarajam. V. sutiko pirkti automobilį. Jis su M. nuvežė A. S. prie „Regitros“, tačiau į vidų jie nėjo. Įvykus šiam sandėriui, per kelis mėnesius jis gavo 500 Lt. V. šį automobilį paėmė iš D. J. kiemo (t. 2, b. l. 113-114).

24Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-19 R. K. apklausos metu parodė, jog ankstesnėje apklausoje minėjo, kad vekselis buvo perrašytas iš 25 000 Lt į 26 000 Lt sumą 2014 m. sausio mėn. pradžioje, tačiau, iš tikrųjų, jis suklydo, vekselis buvo perrašytas 2013 m. gruodžio mėn. pabaigoje (tikslios datos nepamena, bet neprieštarauja įtarime nurodytai datai - 2013-12-30). Nuo 2013-12-19 iki 2013 m. gruodžio mėn. pabaigos D. J. skolinosi iš jo grynuosius pinigus, maistą, alkoholį. Bendra įsiskolinimo suma susidarė virš 400 Lt. Tokios sumos jis asmeniškai neturėtų, pinigus jam duodavo A. S., kad aprūpintų D. J.. Jis rinkdavo čekius, kad vėliau A. S. pateiktų ataskaitą apie pirkinius. Jis išsaugojo visus čekius. A. S. juos peržiūrėdavo ir grąžindavo atgal jam. Jis čekius laikė dėžutėje, kad galėtų parodyti D. J., jeigu jis pamirštų apie pirkinius. 2013-12-19 automobilio perrašymo dieną, D. J. jam nebebuvo skolingas, visa skola buvo padengta. 2013 m. gruodžio mėn. pabaigoje, t. y. 2013-12-30, D. J. atėjo pas jį pasiskolinti pinigų, nors jo skola viršijo 400 Lt. Jis pasakė D. J., kad neturi pinigų ir paskambino A. S., papasakodamas apie D. J. prašymą. Jis perdavė ragelį D. J., ir pastarasis su A. S. kalbėjo asmeniškai. D. J. aiškino A. S., kad jam reikia pinigų. D. J. baigus pokalbį, jis perėmė ragelį ir kalbėjo su A. S.. A. S. patarė perrašyti D. J. vekselį iš 25 000 Lt į 26 000 Lt. Jis pasidomėjo A. S., kodėl tokiai didelei pinigų sumai reikia perrašyti vekselį, o A. S. paaiškino, kad D. J. dar pragers didesnei pinigų sumai. A. S. paminėjo, kad po vekselio perrašymo jis (R. K.) turės nuvažiuoti pas G. V. perduoti perrašytą vekselį ir paimti iš jo 200 Lt, o A. S. pats to padaryti negali, nes yra Panevėžio r. Laikotarpiu nuo 2013-12-17 (vekselio pasirašymo dienos) iki 2013-12-30 (vekselio perrašymo dienos) jis buvo susitikęs su G. V. vieną kartą. Tą kartą jis buvo su A. S., jie kartu nuėjo į G. V. butą. Susitikimo metu nebuvo kalbama apie D. J. surašytus vekselius. Nuo 2013-12-17 iki 2013-12-30 jis neperdavė G. V. nei vieno D. J. vekselio ir iš G. V. negavo 25 000 Lt grynųjų pinigų. Grįžtant prie 2013-12-30 pokalbio su A. S., jis įvykdė pastarojo nurodymą ir davė D. J. naują tuščią vekselio blanką. D. J. užpildė vekselį savarankiškai, vis paklausdamas jo ir M. patarimų. Jis nufilmavo labai trumpą vekselio perrašymo momentą, nes to prašė A. S.. D. J. užpildė du vekselius 26 000 Lt sumai. Vienas iš vekselių buvo užpildytas neteisingai, todėl buvo sunaikintas. Vekselio apačioje nebuvo užpildytos grafa „pinigų davėjas“. Du vekseliai 25 000 Lt sumai buvo sudeginti: vieną sudegino D. J. asmeniškai. Tą dieną jis kartu su M. nuvažiavo pas G. V. į Vilnių. Jis nepamena, ar kartu važiavo D. J.. M. liko automobilyje, o jis nuėjo į G. V. butą ir nunešė vieną vekselį 26 000 Lt sumai. Jis taip pat parodė jam seną vekselį 25 000 Lt sumai, kaip įrodymą, kad buvo perrašytas vekselis. G. V. pasakė, kad vekselis 25 000 Lt sumai jai yra nereikalingas. Jis padavė G. V. vekselį 26 000 Lt sumai, o vekselis 25 000 Lt sumai buvo sunaikintas (neprisimena, kokiu būdu ir kas jį naikino). G. davė jam 200 Lt. Iš šios sumos jis paėmė 40 Lt benzinui, nupirko D. J. alkoholio, maisto. Kažkiek pinigų liko kitam kartui, kuomet D. J. reikės nupirkti alkoholio ir maisto. Jis nežino, kokią informaciją G. V. turėjo apie vekselius, nes su juo nebendraudavo, o A. S. jam nepasakojo, ar jis apie tai kalbėjo su G. V.. A. S. žinojo, kad D. J. buvusi žmona norėtų parduoti savo namo dalį, todėl po vekselio 26 000 Lt sumai perdavimo G. V., praėjus kažkuriam laikotarpiui, A. S. paprašė jo surasti D. J. buvusios žmonos kontaktus. Jis surado tos moters kontaktus, jai paskambino ir pasidomėjo, ar ji parduoda savo namo dalį. Ji jam pasakė, kad galėtų parduoti. Jis moteriai pasakė, kad namas reikalingas ne jam, o mamos broliui. Jis susitarė su ja dėl namo apžiūrėjimo. Jam ir M. atvažiavus apžiūrėti namo, moteris pasakė neturinti laiko ir paprašė D. J. aprodyti namą, pati išvažiavo. Tačiau namo jis neapžiūrinėjo, o išvažiavus moteriškei jis išvažiavo taip pat. Vėliau jis vėl paskambino D. J. buvusiai žmonai ir pasakė, kad jo mamos brolis nori susitikti ir susipažinti su ja. Į susitikimą atvažiavo A. S. kartu su G. V.. Jis su M. juos palydėjo iki ( - ) mokyklos, kur dirba minėta moteris. Jis supažindino juos ir išėjo, pokalbyje nedalyvavo. Tik vėliau sužinojo iš A. S., kad namo bendrasavininkei buvo duotas užstatas už namą. 2014-02-18 vakare jam paskambino G. V. ir pasakė, kad reikia pratęsti vekselio terminą. Nuėjęs pas D. J. į namus, jis paskambino G. V. ir perdavė ragelį D. J.. Apie ką jie kalbėjo, jis negirdėjo. Tik sužinojo, kad kitą dieną reikės D. J. nuvežti pas G. V. į namus. 2014-02-19 vakare jis su M. nuvežė D. J. pas G. V.. Su jais dar buvo A. A.. M. su A. liko automobilyje, o jis su D. J. nuėjo pas G. V., prieš tai jam paskambinęs ir pranešęs apie atvykimą. G. su D. pakalbėjo apie vekselio termino pratęsimą. D. pildė vekselį savarankiškai, o G. patarė, ką ir į kokią grafą rašyti. G. vekselio apačioje savarankiškai užpildė savo duomenis. Jis matė seną vekselį ir kažkokius plėšomus lapus, tik neatsimena, kas juos suplėšė. G. V. pasidomėjo D. J., ar pastarasis gavo pinigus. D. J. nieko nesakęs pažiūrėjo į jį (R. K.), o jis priminė D. J., kad buvo atvežęs jam 200 Lt. Tada D. J. pasakė G. V., kad gavo pinigus. A. S. šiame susitikime nedalyvavo. Jis nematė, ar D. J. gavo iš G. V. kokį nors dokumentą,. Jis su D. J. išėjo iš G. V. buto ir buvo sulaikytas policijos pareigūnų prie savo automobilio. Dėl narkotinės medžiagos (kanapių), rastos jo ir M. automobilyje „VW Golf Cabriolet“, savo kaltės nepripažįsta. 2014-02-19 jis, būdamas su M. ir D. J. automobilyje, kuris buvo pastatytas ( - ) poliklinikos automobilio aikštelėje, atsitiktinai pamatė S.. Pastarąjį dažnai galima pamatyti prie bendrabučio, esančio ( - ). Bekalbant su S. paskambino A. A., kuris paklausė, kur galima įsigyti narkotinės medžiagos – kanapių. Jis pasakė A., kad šiuo metu yra su S., o A. A. pasakė, kad greitai atvažiuos. Jie abu žinojo, kad S. gali rasti, iš ko nusipirkti narkotikų. Atvažiavęs A. A. paklausė S., ar jis gali gauti narkotinės medžiagos – kanapių ir padavė jam pinigus. S. pasakė, kad reikia nuvažiuoti į kitą vietą. Jie visi susėdo į automobilį, kurį vairavo M., ir nuvažiavo į ( - ), Vilniuje. S. susitiko su dviem vaikinais, kurių atpažinti negalėtų, ir nuėjo prie miškelio. Grįžęs į automobilį S. padavė A. A. du peršviečiamus maišelius su kanapėmis. Jis nežino, koks kiekis narkotikų buvo maišeliuose. Jis, A. A. ir S. automobilyje rūkė kanapes, o M, ir D. J. nerūkė. Du maišeliai narkotinės medžiagos liko pas A. A.. Jis matė, kad vieną pakelį A. A. įsidėjo į savo drabužių kišenę, o iš kito pakelio jie rūkė. Jis nematė, kur A. A. padėjo narkotinės medžiagos likutį, į rankas jam neperdavė. A. A. nepasakė, kad likusi narkotinė medžiaga – kanapės lieka jam. Po to jie nuvežė S. į „Orlen“ degalinę ir ten jį paliko. A. liko su jais. Jie kažkurį laiko tarpą važinėjo po miestą, nes buvo per anksti susitikti su G. V.. Jis nesutinka su jam pareikšto įtarimo formuluote, nes jis nesugalvojo nusikalstamos veikos plano, nusikalstamos veikos organizatorius buvo A. S.. Vienintelis teisingas vekselis 26 000 Lt sumai buvo tinkamas išgryninti, kuris buvo surašytas G. V. namuose. Anksčiau surašyti vekseliai buvo netinkamai užpildyti arba jų terminas buvo suėjęs, todėl jų nebuvo galima išgryninti. Iš 26 000 Lt D. J. reikmėms buvo išleista apie 1000 Lt. Jis turi namuose tai patvirtinančius kvitus. Likusi suma sudaro sukčiavimo sumą. Jis nekalbėjo su G. V. apie pinigų, išviliotų iš D. J., pasidalinimą. Tačiau A. S. jam pasakė, kad jis neliks nuskriaustas, jei viskas gausis, nors konkrečios sumos neminėjo. Jis nesutinka su įtarime nurodyta 102 000 Lt dydžio suma, į kurią jis neva įgijo turtinę teisę, nes faktiškai jie įgijo vekselį 26 000 Lt sumai, iš kurios 1000 Lt buvo išleista D. J. reikmėms. Jis taip pat nesutinka su įtarime nurodyta automobilio „VW Transporter“ valst. Nr. ( - ), įvertinimo suma - 9000 Lt, kadangi D. J. automobilį pats įvertino 500 Lt, kuomet jis buvo perrašomas. Be to, automobilis buvo techniškai netvarkingas, reikėjo draudimo, techninės apžiūros, todėl realią automobilio vertę atitinkanti suma yra 500 Lt (t. 2, b. l. 115-117).

25Apklausta teisiamajame posėdyje M. K. nurodė, kad su nukentėjusiuoju susipažino 2013-04-13, nukentėjusysis yra išgeriantis žmogus. Ji žinojo, kad D. J. turi priklausomybę alkoholiui. M. K. nurodė, kad V. B. yra mačiusi iki ikiteisminio tyrimo, taip pat V. Š., jis buvo autošaltkalviu jų turėtame autoservise, santykiai buvo geri, draugiški. Po to, kai susipažino su G. V., dar gal keletą kartų matėsi, santykiai neblogi. M. K. paaiškino, jog rudenį kartu R. K. mieste susitiko su A. S., pokalbio metu jis pasiūlė R. K. staliaus darbą, pasakė, kad vienam pažįstamam, kuris Panevėžio rajone turi sodybą, reikia staliaus kelioms dienoms. Tuo metu jos firma nedirbo, buvo bankroto būsenoje, R. K. buvo be darbo, bet koks darbas buvo gerai. R. išvažiavo ir pasakė, kad po trijų dienų grįš. Ketvirtą dieną ryte jis paskambino ir pasakė jai atvažiuoti prie stoties, prie ten esančios „Iki“ parduotuvės, ji važiavau jo pasitikti. Paskui automobiliu nuvažiavo link ( - ) parko, paliko automobilį, nuėjus į butą A. S. supažindino juos su G. V.. Atidirbo R. nemokamai, negavo nei cento už darbą. Iš G. V. nuvažiavo namo, R. pasakė, kad ten daugiau nevažiuos dirbti. R. su A. S. kalbėjo tarpusavyje, A. S. klausė gal turi darbuotojų, R. pasakė, kad yra kaimynas, kuris dirbo statybų firmoje ir pasakė nueiti pas jį, bet pastarojo nebuvo namuose. A. S. kitą dieną atvažiavo kažkokiu automobiliu ir vėl nuėjo pas kaimyną, bet jo nebuvo namuose. Paskui A. S. jai pasakė, kad užpils benzino ir jie trise išvažiavo į miestą, ji girdėjo pokalbio nuotrupas, nes vairavo, buvo susikaupusi. Girdėjo, kad kalbėjo apie nuotraukas, kažkokius laidus, kad kaimynas vagia elektrą ir galima tuo pasinaudoti. R. K. klausė kaip A. S. tuo pasinaudos, sakė, kad kaimynas neturi savo namų, gyvena pas savo buvusią žmoną, kuri nori namą parduoti. A. S. pasakė, kad pakalbės su savo vyrais kaime, kad jie ateitų pas nukentėjusįjį, prisistatytų, kad yra LESTO darbuotojai ir visi žino, kad jis vagia elektrą. M. K. visko nesiklausė, tai jau jų reikalai. Apie tai, kad D. J. neteisėtai naudoja elektros energiją ji žinojo, nes kaime apie tai visi žinojo. Nuvažiavus į miestą, jie nuėjo į ( - ), prie ( - ) tilto esantį paštą, kur teikiamos kopijavimo paslaugas. Paskui aptarinėjo dokumentus, R. K. klausė kam to reikia, A. S. pasakė, kad dėl viso ko, taip reikia. R. K. sakė, kad reikia susitikti su V. Š. ir V. B., jai atrodo, kad susitiko su jais prie Akropolio. Po kurio laiko jie atvažiavo pas R. K. į namus. V. Š. ir V. B. atvažiavo pas juos gruodžio 17 d., ji klausė V. B. apie vaiką, nes pas V. neseniai buvo gimęs vaikas. V. B. ir V. Š. pokalbio turinio ji negirdėjo, dėl ko jie atvažiavo nežinojo. Jiems atėjus, į namus pokalbio apie elektros vogimą nebuvo. Jie pabuvo trumpai ir tuomet visi trys išėjo į lauką, po to R. K. grįžo vienas. Ji gamino maistą, buvo virtuvėje, kada ir kaip išėjo R. K. nematė, pamatė, kad jo namuose nėra. Paskui į namus R. K. grįžo su nukentėjusiuoju. Nukentėjusysis įbėgo ir susijaudinęs sakė: „M. padėkit, gelbėkit, mane pagavo elektrikai“. Visi žino apie jo vagystes ir ji D. J. pasakė, kad taip kažkada turėjo atsitikti. Atbėgęs D. J. prašė padėti, jis pasakė, kad jam reikia 25 000 Lt sumokėti baudai, prašė jos paskolinti šią sumą, ji atsakė, kad neturi tokių pinigų. D. J. pasakė, kad ji turi firmą, bet ji atsakė, kad firmoje nėra tiek pinigų, ji bankrutuojanti. Nukentėjusysis prašė, nes žinojo, kad ji yra autoserviso UAB ( - ) direktorė. R. K. pasakė, kad „gal pasiskolinsime iš „sponsoriaus““, už akių jie vadino A. S. „sponsoriumi“, pas juos buvo sunkūs laikai, A. S. padėjo ir jie jį taip vadino. Ji pasakė, kad tai jų reikalai, išėjo į virtuvę. Po kurio laiko atėjo R. K. ir pasakė, kad reikia važiuoti į miestą susitikti su A. S.. Dėl ko reikia važiuoti, jis nepasakė. Kaip buvo surašytas vekselis 25 000 Lt sumai, ji nematė. Kur tuo metu buvo V. B. su V. Š. ji nežino. Nukentėjusysis klausė kada jie grįš, jie pasakė, kad po kelių valandų, nukentėjusysis sakė, kad jam reikia nupirkti alaus, tačiau jis tiek neišlauks ir paklausė, ar gali važiuoti kartu. Tuomet išvažiavo visi trys. LUKOIL degalinėje pylėsi kurą. Degalinėje matė, kad ten atvažiavo V. B. ir V. Š. automobilis. Kai užsipylė kuro, nuvažiavo prie IKI parduotuvės, ji pastatė ( - ) gatvėje automobilį. Nukentėjusysis sėdėjo automobilio gale, jaudinosi, kad uždarys parduotuvę. R. K. išėjo, po kelių minučių atėjo A. S., pabendravo su R. K.. Po to R. K. buvo nuėjęs prie kažkokio automobilio, jai nekilo klausimų kur jis eina, ji jo neklausė. R. K. grįžo po 5-10 min., pasakė, kad važiuojame namo. Kai atėjo R. K., D. J. prašė alaus. Ar R. K. kalbėjo su D. J., ji negirdėjo, buvo kalbama tik, kad reikia nupirkti alaus, ar automobilyje nebuvo kitokio pokalbio, ar ji kitokio pokalbio negirdėjo, jai sunku atsakyti. R. K., kai grįžo prie automobilio, nieko nerodė, sakė važiuojam namo. R. nuėjo į kavinę ir nupirko du butelius alaus. Pakeliui D. J. prašė nupirkti degtinės, jie sustojo ( - ), prie BITĖS salono, nupirko butelį alaus. Kitą dieną vėl pas juos atėjo nukentėjusysis ir klausė, ar jie turi ko išgerti, ji pirko vėl vieną ar du butelius. Ji nukentėjusiajam pasakė, kad jis jai skolingas, kad kai atsiskaitys, tada bus. M. K. nurodė, kad ji turi visus čekius, kuriuose viskas ką ji pirko D. J., jai tų kvitų reikėjo, nes A. S. buvo jų „sponsorius“. Po to, kai D. J. atidavė 200 Lt skolą, jis dar buvo skolingas, buvo susitarimas už kiekvieną jos pirkimą skaičiavo po litrą benzino. M. K. pažymėjo, kad jie turėjo D. J. kortelę lapkričio ar gruodžio mėnesį, nes pats D. J. prašė kortelę pasaugoti, bet, M. K. teigimu, jie pinigų neėmė, o, kai važiavo į miestą nukentėjusysis pats asmeniškai nuėmė 200 Lt ir atidavė jiems skolą, kuri buvo dėl jo girtavimo. D. J. sakė, kad gauna 350 litų, skolą atiduos, ji negalėjo paimti už skolą visų pinigų, reikėjo palikti ir maistui, nes artėjo Nauji metai, reikėjo, kad liktų ir jam pinigų. D. J. turėjo mikroautobusiuką, R. pasiūlė jam jį parduoti, pasiūlė 500 litų, nes tai metalo laužas, D. J. sutiko. Nukentėjusysis paklausė kiek jis skolingas, jie iš 500 Litų atėmė skolą ir pasakė, kad dar lieka pinigų. Nuvažiavo į „Regitrą“, D. J. buvo drebantis, ji ne pirmą kartą pildė tokius dokumentus, todėl ir šį kartą ji užpildė pirkimo – pardavimo sutartį. Pirkėjas buvo parašytas R. K.. Regitroje klausė kur yra draudimas, sakė, kad negali būti jokių veiksmų, jei nėra jokio draudimo, pasakė, kad reikia 73-74 litus mokėti už „Ergo‘ draudimą, bet jie tokių pinigų neturėjo. „Regitroje“ pasiūlė, kad šeimininkas išregistruotų automobilį, klausė, ar turi 10 litų. Jie išregistravo automobilį, pirkėjas buvo ne R. K., jie sakė, kad atvyks žmogus kitą dieną, tačiau „Regitroje“ pasakė, kad automobilis išregistruojamas ir kitą dieną turi atvykti R. K. su tuo žmogumi. Tada atvažiavo A. S. ir R. K., užregistravo automobilį A. S. vardu. Kiek M. K. žino, R. K. automobilį perdavė A. S. už 700 litų, jie užsidirbo 200 litų A. S. atvažiavo pasiimti mikroautobuso, A. S. pats nevairuoja, kai priėjo apžiūrėti automobilio, atidarė kapotą, jis pasakė „ką tu nupirkai, kad ji važiuotų reikia daug pinigų“. A. S. paklausė gal yra kokių pažįstamų, kurie nupirktų tą automobilį. Pasiūlė parduoti V. S. už 700 Lt, tačiau pas juos nebuvo dokumentų ir sandoris neįvyko. Jie žinojo apie tai, kad V. norės nusipirkti automobilį, pasakė, kad tai D. automobilis, klausė iš kur, pasakė, kad nusipirko. V. verslas yra, kad jis superka, remontuoja ir po to parduoda automobilį. M. K. žinojo, kad V. S. vardu reikia įregistruoti automobilį, todėl važiavo į „Regitrą“ ir galutiniu savininku tapo V. S.. Po kiek laiko, kai važiavo namo, paskambino D. J., prašė jo palaukti, jie jį pavežė iki namų. Atvažiavus pas juos į namus, M. K. išgirdo R. K. juoką, jam buvo juokinga, kad lietuvis nemoka parašyti žodžio tūkstantis. M. K. matė, kad nukentėjusysis sėdi, prieš jį ant stalo yra vekselis ir jis negali parašyti žodžio „tūkstantis“ be klaidų. M. K. jam padėjo, pasakė kaip rašyti, o R. K. sakė, kad rusakalbė moteris pataria kaip reikia parašyti žodį „tūkstantis“. M. K. matė, kad nukentėjusysis rašė vekselį 26 000 sumai, ji pati nieko nerašė. Kodėl šis vekselis buvo rašomas, ji nežino. Jai yra tekę rašyti vekselius, kai jie įsiteigė firmą. Vekselis, kurį pasirašinėjo D. J., buvo paprastasis vekselis, kuriame nurodomas vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, apačioje yra žodis „gavau“. Vekselyje buvo nurodyta, kad D. J. prašo 26 000 litų, tiesiog tai sumai rašo vekselį. Kai ji priėjo prie nukentėjusiojo, pamatė, kad jis rašo žodį „Vilnius“ su klaida, tai pagalvojo, kad tas vekselis blogas, o kitas tikriausiai buvo geras. Paskui ji nebematė, ar jis pasirašė tą vekselį, taip pat nematė, kur tą vekselį padėjo. Tą dieną M. K. matė ir du vekselių egzempliorius, surašytus 25 000 sumai. Iš vekselio, kuris buvo 25000 Lt sumai, buvo nurašoma į kitą vekselį, vienas vekselis buvo subraukytas, o pinigų davėjai nebuvo nurodyti. Kai D. J. pasirašė vekselį 26 000 Lt sumai vekselį, M. K. atidavė jam 25 000 vekselį, o kitą vekselio egzempliorių 25 000 sumai su D. J. sudegino, jis buvo negaliojantis, nes subraukytas, davėjas nebuvo užrašytas. Liko 26 000 sumai vekselis. Buvo surašyti du egzemplioriai, bet vienas buvo sugadintas, nes buvo neteisingai parašytas žodis Vilnius, buvo padaryta gramatinė klaida. M. K. galvoja, kad dėl to vekselis negaliojo. M. K. nežino, iš kur jų namuose D. J. gavo vekselį.

26M. K. teisiamajame posėdyje nurodė, kad sausio 6-7 d. R. K. susitiko su A. S., pasakė, kad jie turi informacijos, jog D. J. žmona nori parduoti pusę namo. Turėdamas tokią informaciją, A. S. sakė, kad reikia paskambinti jai ir paklausti, reikia telefono numerio. Jie gavo telefono numerį, R. K. paskambino, susitarė susitikti. Moteris sakė, kad labai skuba į darbą tegul D. J. aprodo namą. A. S. klausė, ar M. K. žino kas užsiima nekilnojamuoju turtu. Jie pasakė, kad žino S. B., nes jie per jo firmą norėjo parduoti butą. Atvažiavo pas S., paskui važiavo į mokyklą kur dirba nukentėjusiojo žmona J., visi užėjo į mokyklą. Atvažiavęs buvo ir S. B.. A. S., R. K. ir ji išėjo į lauką, po kurio laiko jie sugrįžo. Vasario pradžioje ar sausio mėn. nukentėjusysis parašė pareiškimą, o po to atėjo su prašymu gerti, ji nupirko du butelius alaus. Paskambino pažįstamas A. A., jie pasakė, kad yra ( - ), klausė, ar R. pakeitė telefoną, paprašė jo numerio. Kažką R. su juo pasikalbėjo, R. pasakė, kad reikia važiuoti. Ji pasistatė automobilį aikštelėje, prie automobilio vyrai rūkė, priėjo kažkokie vaikinai. Dėl ko jie susitiko su S. bei kas jam mokėjo pinigus, ji nežino. Vėliau nuvažiavo atsigerti kavos, papietauti. Vėliau į miestą važiavo su D. J., kaip D. J. pas juos atsirado ji nepamena. Ji su A. sėdėjo automobilyje, kai buvo sulaikyti policijos pareigūnų. Narkotinės medžiagos buvo rastos, vienas maišelis pas A. A. kišenėje, o kitą jis numetė jos automobilyje gale, nes A. A. ten sėdėjo.

27Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis G. V. paaiškino, kad V. Š., V. B. nepažįsta, pirmą kartą juos pamatė teisme, M. K. yra matęs vieną ar du kartus, ji atveždavo R. K., su ja tik pasisveikindavo, nebendravo. G. V. nurodė, kad 2013 m. lapkričio mėn. jo sodyboje gyvenantis A. S. paskambino ir pasakė, kad reikia padaryti kažkokius staliaus darbus, pasakė, kad turi stalių, G. V. sutiko ir nevažiavo į sodybą. Tai buvo R. K., kuris atvažiavo ir padėjo padaryti kažkokius darbus. G. V. paskambino A. S., paklausė, ar jis užsiima nekilnojamuoju turtu, ar jam būtų įdomus sodo namelis ir pasakė kokioje vietoje yra sodo namelis. G. V. internete „Ortofoto“ pažiūrėjo, pasakė, kad įdomu priklausomai nuo kainos. Jam atsakė, kad ten du šeimininkai, vienam apie 30 tūkst. ir kitam apie 30 tūkst. Tuo metu, tai buvo labai gera kaina, G. V. pažinojo moterį, kuri norėjo išsikelti iš Pilaitės mikrorajono, pakeisti dviejų kambarių butą į sodą, G. V. paskaičiavo, kad sodas kainuos 70 tūkst., remontui reikės 30 tūkst., o pelnas gaunasi apie 200 tūkst., todėl jis pasakė, kad gerai.

28Maždaug po savaitės atvažiavo A. S. su R. K. pas jį pasitikslinti, ar jam tikrai būtų įdomu, jiems jis atsakė, kad įdomu. Jie paaiškino, kad supažindins su moterimi, kuri parduoda pusę namo, o kitos pusės šeimininkas yra stipriai geriantis, labai prasiskolinęs, turi kažkokių problemų, sakė, kad su juo pakalbės ir viską sutvarkys. Lapkričio viduryje G. V. telefonu paskambino R. K., kuris pasakė, kad pakalbėjo, galima bus tai padaryti ir klausė, ar G. V. turės pinigų, G. V. pasakė, kad turės. R. K. 2013 m. gruodžio 17 d. paskambino ir pasakė, kad atvažiuos, atvažiavo tarp 22-23 val., atvežė užpildytą vekselį 25 tūkst. sumai. Vekselis buvo pasirašytas D. J., įrašytas jo vardas, pavardė, G. V. reikėjo tik įrašyti savo duomenis. R. K. padavė vekselį, paėmė iš G. V. 25 tūkst., buvo vienas pakelis po 200, maždaug 20 tūkst., kiti pinigai buvo kupiūromis po 50, 100. Jis skubėjo, G. V. greitai užpildė vekselį, pasidėjo pas save, R. K. jam dar pasakė adresą, G. V. „Ortofoto“ nuotraukoje parodė R. K. vietą, jis pasakė, kad tai ta vieta. G. V. paklausė kaip bus su antra puse, R. K. pasakė, kad viskas gerai, yra agentas, jis paskambins. Prieš atiduodant pinigus D. J. V. V. nebuvo sutikęs, su juo nebendravo, R. K. niekur nepažymėjo, kad gavo 25 tūkst., tačiau jis atvežė vekselį, kuris buvo surašytas ne jo vardu, sakė, kad D. J. jam įsiskolinęs ir kažkokią dalį tų pinigų jis pasiims sau, o kita dalis bus panaudota spręsti problemai, pasakė, kad D. J. turi kažkokią problemą, jis nori išgerti ir jam reikia pinigų alkoholiui. G. V. paklausė, ar jis turi kur kitur gyventi, jam R. K. pasakė, kad jis turi seną sodybą Varėnos r., kurią jis padės bendromis jėgomis suremontuoti už likusius pinigus ir jis ten gyvens. G. V. suprato, kad R. K. nori užsidirbti kaip tarpininkas, turi interesų, o D. J. įvardino kaip draugą, kuris gyvena kaimynystėje. G. V. nurodė, kad davė pinigus R. K., nes A. S. garantavo, kad yra tas sodo sklypas, tai ne afera, pasakė, kad matė šeimininką, sodą, tik pasakė neduoti pinigų be dokumentų. G. V. pasakė A. S., kad jei jį apgaus, tai A. S. atiduos jam pinigus, jis sakė gerai, A. S. buvo kaip garantas. Gruodžio 27 d. ar 28 d. G. V. paskambino R. K., pasakė, kad reikia susitikti, trūksta 1000 Lt, nes žmogus geriantis, truputį pritrūko pinigų. Kadangi G. V. buvo minėta 30 tūkst., jis pasakė, kad gerai. R. K. atvažiavo, atvežė vekselį 26 000 sumai, kuris buvo surašytas taip pat, raštas tas pats. G. V. paklausė kur šeimininkas, R. K. pasakė, kad šeimininkas dabar geria, girto neatveš, G. V. pasakė atvežti blaivų. R. K. pasakė, kad kitą dieną atveš blaivų, dabar to 1000 Lt labai reikia. G. V. davė 1000 Lt. G. V. nurodė, kad, kai R. K. atvažiavo pas jį paimti 1000 Lt ir atvežė vekselį 26 000 sumai, vekselis 25 000 sumai buvo pas G. V.. R. K. atvežus vekselį 26 000 Lt sumai, šis vekselis liko pas G. V., o kas buvo padaryta su vekseliu 25 000 Lt sumai, G. V. tiksliai neatsimena - ar jie jį suplėšė ir išmetė, ar R. K. pasiėmė jį ir išsivežė. Iki to laiko G. V. su D. J. susitikęs nebuvo, bet buvo nuvažiavęs prie namo, tačiau pastarojo nebuvo namuose, buvo sutikęs kaimyną, kuris pasakė, kad D. J. šiame name gyvena, tačiau jo neras, nes jis geria. R. K. niekur G. V. nepažymėjo, kad gavo pinigus. Praėjus savaitei po Naujų metų R. K. atsiliepė į G. V. skambutį, G. V. pasakė, kad važiuojam pas antrą namo šeimininkę, R. K. sutiko. Maždaug po savaitės paskambino, jie išvažiavo į mokyklą. R. K. sakė, kad mokykloje namo šeimininkė dirba mokytoja. Nuvažiavus į mokyklą, ten jau buvo agentas, kuris kaip tarpininkas norėjo gauti 3 procentus už namo pardavimą, G. V. jam pasakė, kad ne iš jo, o iš šeimininkės gaus 3 proc. G. V., agentas ir R. K. nuėjo į mokyklą, R. K. pradėjo kalbėti, G. V. pasakė R. K., kad namą perka jis, todėl kalbės pats. G. V. su moterimi pasiderėjo, ji dar nuleido, tačiau dar nebuvo sutvarkyti dokumentai ir ji paprašė 5000 Lt avanso. Agentas turėjo atspausdintus avansinius blankus, jie užpildė juos kartu su ja, G. V. padavė 5000 Lt ir ji paprašė mėnesio laiko susitvarkyti namo dokumentus, jis davė du mėnesius laiko. Taigi su kita namo savininke J. K. G. V. sudarė preliminarią pirkimo – pardavimo sutartį. Turėdamas dokumentus, t. y. vekselį ir avansinį mokėjimą, G. V. prašė R. K. supažindinti jį su D. J., R. K. pasakė, kad pastarasis geria, dabar negali. Kai važiavo į mokyklą, jie dar nuvažiavo apžiūrėti ir namo, tačiau D. J. nebuvo namuose. G. V. žinojo D. J. adresą, buvo atvažiavęs dar du kartus, norėjo pats susirasti D. J., tačiau jo nerado. Paskui G. V. pradėjo skambinti R. K., kad reikia D. J.. Iš G. V. R. K. jokių pinigų neprašė, o pagal nekilnojamojo turto taisykles tarpininkui moka parduodantis asmuo. Jau buvo vasario mėnesio vidurys, o G. V. dar nebuvo matęs šeimininko, todėl jis skambino R. K. ir prašė, kad atvežtų šeimininką. R. K. žadėjo, tačiau laikas ėjo, tada G. V. griežtai pasakė, kad pats važiuoja ir toliau derina reikalus, nes ateina 17 d. ir vekselio galiojimo laikas baigiasi, vekselis liks kaip skolos raštelis. R. K. prižadėjo atvažiuoti 17 dieną, tačiau neatvažiavo. 19 d. atvažiavo dviese, užėjo pas G. V. į namus, adresu ( - ). G. V. D. J. pasiteiravo kokie pasikeitimai, kokia dabar situacija. D. J. pasakė, kad namo parduoti nenori ir negalvoja parduoti, G. V. nustebo, nes jam sakė kitaip. G. V. paklausė ko tada D. J. atvažiavo pas jį, pastarasis pasakė, kad nori atidėti mėnesiui laiko skolos sumokėjimą. G. V. paklausė D. J. iš kur gaus pinigų, D. J. pasakė, kad teta parduoda mišką ir jis už tuos pinigus atsiskaitys. G. V. tai buvo labai netikėta, jis pažiūrėjo į R. K., R. K. parodė, kad viską sutvarkys. Tada G. V. D. J. paklausė, ar jis nori perrašyti vekselį, pastarasis pasakė, kad taip. Atėjo G. V. sūnus, G. V. paprašė jo atspausdinti vekselio blankus, jis atspausdino, padavė ir išėjo. G. V. paklausė D. J. kaip buvo su pinigais, G. V. buvo įdomu kokią dalį pasiėmė R. K. už tarpininkavimą, D. J. pasakė, kad pinigų negavo. G. V. pasakė, kad pinigus padavė ne jam, o R. K.. R. K. paklausė D. J. už kokius pinigus pastarasis gėrė, paklausė už kokius pinigus tvarkė jo problemas, tada D. J. pripažino, kad pinigus gavo. G. V. pasakė, kad rašome naują vekselį, t. y. seno vekselio pratęsimą, paklausė, ar D. J. turi jam kokių nors pretenzijų dėl pinigų, pasakė, kad pinigus skolina jis, parašyta jo pavardė. G. V. supratimu, D. J. tuo metu buvo blaivus, kvapas buvo, bet jis nebuvo girtas. D. J. pasakė, kad neturi pretenzijų, viskas gerai su pinigais. Kai D. J. pas G. V. pats pildė naują vekselį, G. V. turėjo vekselį 26 tūkst. sumai. Naujame vekselyje jie pakeitė kitą datą, suma liko tiems patiems 26 tūkst. Buvo sudarytas vienas vekselio originalas ir D. J. prašymu G. V. padarė kopiją. Senąjį vekselį 26 tūkst. sumai jie suplėšė kartu ir įmetė į židinį. Byloje esantis vekselis yra tas pats, kurį surašė D. J., tyrėjai šį vekselį paėmė iš G. V.. Kai D. J. užpildė vekselį, G. V. pasakė kitoje pusėje, jei jis neturi jam pretenzijų ir gavo pinigus vienokiu ar kitokiu būdu, parašyti, kad jis pinigus gavo ir pretenzijų jam neturi, D. J. taip ir parašė. G. V. tai nuramino ir jis R. K. paklausė kaip bus su namo pardavimu, R. K. pasakė, kad D. J. namą parduos, nes pastarojo teta jokių pinigų jam neduos. Prieš išeinant D. J. pasakė, kad jis geria, pamiršta ir paprašė vekselio kopijos, G. V. atšvietė vekselį, kad D. J. turėtų kažkokį tai dokumentą, pagalvojo, kad jis nori parodyti tetai, kuri žadėjo duoti pinigų, ir jie išėjo. G. V. asmeniškai D. J. pinigų nedavė. Kitą dieną jo namuose buvo atlikta krata, vekselis gulėjo ant stalo, jis nebuvo paslėptas, policijos pareigūnai jį paėmė. Jei D. J. būtų pripažinęs, kad negavo pinigų, G. V. būtų su D. J. nuvažiavęs į policiją ir parašęs pareiškimą arba būtų sakęs R. K. atiduoti pinigus, jei R. K. būtų pasakęs, kad neturi, neduos, būtų parašęs pareiškimą. D. J. pripažino pinigus, o kur juos išleido nebuvo G. V. reikalas. G. V. nurodė, kad A. S. vekselių perdavimo momentuose nedalyvavo, jis A. S. paminėjo, kad davė pinigus ir paėmė vekselį. A. S. tai žinojo, bet niekur nedalyvavo. G. V. neskolino A. S. pinigų, t. y. 25 tūkst. ar 26 tūkst., A. S. jam neatvežė D. J. pasirašyto vekselio.

29Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-21 G. V. nurodė, kad savo kaltės dėl pareikšto įtarimo nepripažįsta. Jis pažįsta R. K. kaip stalių. Jo pavardę – K. jis sužinojo, tik susipažinęs su įtarimu. R. pažįsta nuo 2013 metų rudens. Jie susipažino tam, kad R. jo nupirktoje sodyboje atliktų staliaus darbus. Su R. buvo sutarta, kad atliks staliaus darbus Panevėžio r., ( - ), jo sūnui A. V. priklausančioje sodyboje. R. minėtoje sodyboje dirbo 3 dienas. Jie buvo apsikeitę kontaktinais numeriais. R. baigus darbą minėtoje sodyboje, jie susitikęs nebuvo iki tol, kol 2013-12-16 R. jam paskambino ir pasiūlė susitikti, užsimindamas, kad turi gerą pasiūlymą. R. nežinojo jo gyvenamosios vietos adreso, bet telefonu jis R. pranešė, kur gali atvažiuoti. Atvažiavęs į jo butą, esantį ( - ) Vilniuje, R. papasakojo, kad Vilniaus r. ( - ) sodų bendrijoje, viena šeima parduoda gyvenamąjį namą. R. pasiūlė jam investuoti į parduodamą namą, o konkrečiau - jį nupirkti, kadangi R. žinojo, kad jis perka ir parduodu nekilnojamąjį turtą. 2013-12-16, pokalbio metu, R. minėjo, kad šeima yra išsiskyrusi, viena namo pusė priklauso buvusiai žmonai, kuri namuose negyvena, kita namo pusė priklauso R. draugui ir kaimynui. Pokalbio metu R. minėjo, kad su moterimi bus paprasta, o su vyriškiu gali kilti problemų, nes teks vyriškį įkalbėti parduoti savo namo pusę. Be to vyriškis yra išgeriantis ir jam labai reikia pinigų. Moteris už savo dalį prašo 35 000 Lt, todėl jis pagalvojo, kad vyriškis gali tiek pat užsiprašyti už savo dalį. Jis patikrino internete, kur yra R. minėta vietovė, apgalvojo R. pateiktą pasiūlymą ir suprato, kad jam gali būti pelningas šis pasiūlymas, todėl sutiko bendradarbiauti. R. pasakė, kad jis gali šiai dienai tam vyriškiui sumokėti 25 000 Lt. Jis pasiūlė R. atvežti pas jį vyriškį (namo savininką), bet R. nenorėjo to daryti. R. pasakė, kad viską pats sutvarkys. Jis R. paaiškino, kad pirmiau reikia užpildyti vekselį. 2013-12-17 R. jam atvežė pasirašytą vekselį 26 000 Lt sumai ir paaiškino, kad tam žmogui 25 000 Lt neužteks. Jis perdavė R. 26 000 Lt su tikslu, kad šią sumą jis perduos žmogui, kuris pasirašė vekselį. Jis įteikė pinigus R. savo namuose, esančiuose ( - ), ir R. išvažiavo. Vekselio galiojimas buvo iki 2014-02-17. 2014 m. jis pradėjo raginti R., kad supažindintų jį su namo dalį parduodančią moterimi. R. nuvežė jį į Vilniaus r., į mokyklą, esančią prie ( - ), kur ji dirba mokytoja. Dalyvavo turto agentas, kuris buvo pakviestas R.. Su moterimi jis bendravo asmeniškai. Susitikimo metu jie pasirašė avansinį mokėjimą, kurį nuvežė į „Registrų centrą“ ir įregistravo. 2014 m. vasario 12-15 d., tikslios datos nepamena, jis pradėjo raginti R., kad jo vekselis, pagal kurį jis perdavė 26 000 Lt, neprarastų galios, ir jis galėtų tęsti tolesnes derybas dėl parduodamo turto, norėtų matyti šeimininką. R. pasakė, kad neranda šeimininko, nes turbūt pastarasis užgėrė. R. pažadėjo atvykti pas jį, kai tik suras pusės namo dalies šeimininką. 2014-02-18 R. paskambino ir pranešė, kad surado vyriškį, kurį atveš 2014-02-19. 2014-02-18 jis nekalbėjo telefonu su vyriškiu, kuris parduoda namą. 2014-02-19 vakare, tikslios valandos nepamena, tarp 19.00 ir 20.00 val., R. atvežė vyriškį į jo būtą, esantį ( - ). Jis paklausė nepažįstamo vyriškio, kuris jam buvo pristatytas namo savininku, ką pastarasis darysiantis. Vyriškis pasakė, kad namo neparduos, jam močiutė duos pinigų ir jis atsiskaitys pagal vekselį. Jis nustebo, nes buvo įtikintas R., kad vyriškis tikrai parduos savo namo dalį ir nebus keblumų. Jis pasidomėjo, kaip bus su pinigais, nes vyriškis turėjo ilgą terminą - du mėnesius. Vyriškis pasakė, kad nori pratęsti pinigų grąžinimo terminą. Kadangi seno vekselio terminas pasibaigė, reikėjo perrašyti naują vekselį, kurį pildė vyriškis savarankiškai. Jis savo ranka įrašė savo duomenis vekselio apačioje, nes vyriškiui sunkiai sekėsi rašyti. Vyriškis paprašė padaryti užpildyto vekselio kopiją, nes vėl gali užmiršti datą. Kol jis darė kopiją, jam kilo mintis pasidomėti, ar vyriškis yra gavęs pinigus. Vyriškis sutriko, tada įsiterpė R., kuris visą laiką tylėjo. R. pasakė vyriškiui, kad jis (vekselį pasirašęs vyriškis) visas problemas sprendė, visą mėnesį gėrė už tuos pinigus, ir paklausė jo, kaip jis pinigų negavo. Tada įtikintas vyriškis pritarė R.. Tada jis dar kartą paklausė vyriškio, ar jis gavo tuos pinigus, o vyriškis atsakė, kad gavo. Tada jis paprašė vyriškio atversti vekselio originalo antrą pusę ir savarankiškai užrašyti: „pinigus gavau, pretenzijų neturiu“, ką pastarasis ir padarė. R. su vyriškiu išėjo kartu. Kitą dieną jis buvo sulaikytas. Jis nepamena vyriškio, kuris rašė vekselį, vardo ir pavardės. Jis nežinojo, kad R. iš minėto vyriškio išgavo vekselį apgaulės būdu. Dar nori pridurti, kad į butą užėjo jo sūnus G. V., kuris padėjo pajungti kompiuterį su spausdintuvu, tik neprisimena, kokiu momentu sūnus užėjo (t. 3, b. l. 78-79).

30Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-09-16 G. V. nurodė, kad laikotarpiu nuo 2013-12-17 iki 2014-02-19 jis neturėjo galimybės įforminti pirkimo - pardavimo sutarties tarp savęs ir namo dalį parduodančio vyriškio, nes R. K. vis atidėdavo šio vyriškio atvežimą, o pats asmeniškai to žmogaus nepažinojo ir nebuvo susitikę iki tos dienos, kai R. K. jį atvežė į jo namus. 2014-02-19 D. J. susitikimo metu paprašė dar mėnesiui atidėti sandorio įforminimą dėl namo pirkimo pardavimo, nes turi galimybę iš savo giminaitės gauti pinigų ir atsiskaityti grynais pinigais. Kadangi vekselio galiojimo laikas buvo pasibaigęs, jau dvi dienas buvo pradelstas terminas, todėl nebuvo galima įforminti jo notariškai. Dėl šios priežasties buvo perrašytas (pratęstas) tik vekselio galiojimo laikas, kad jis neprarastų savo galios. D. J. pats paprašė pratęsti vekselio galiojimą vienam mėnesiui. 2014-02-19 jo namuose vekselis buvo perrašytas tik dėl jo galiojimo pratęsimo. Dėl minėtos priežasties jis negalėjo įforminti pirkimo – pardavimo sutarties (t. 3, b. l. 87).

31Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-16 G. V. apklausos metu parodė, kad savo kaltės nepripažįsta visiškai dėl pareikšto įtarimo. Susipažinęs su įtarimu, įteiktu 2014-12-09, jis suprato, kad nežinojo, jog veikė organizuota grupė, o įtarime paminėtos pavardės „B.“ ir „Š.“ jam yra nepažįstamos, jis neturi tokių pažįstamų. R. K. žmoną M. K. jis yra matęs vieną kartą maždaug prieš metus. Su M. K. asmeniškai nebendravo, to susitikimo metu R. K. minėjo, kad M. K. jį vežioja, nes jis neturi teisės vairuoti transporto priemonės. Jis nežinojo apie organizuotos grupės veiklą, apie sukurtą veikimo planą vekselio gavimui iš D. J.. Susipažinęs su įtarimu, jis suprato, kad R. K. planas buvo ne tik vekselio gavimas iš D. J., o pinigų išviliojimas ir iš jo (G. V.). 2013-12-17 R. K. atvežė vekselį 25 000 Lt sumai, o 2014-02-21 d. apklausoje, duodamas parodymas, jis buvo gal neteisingai suprastas tyrėjos dėl 26 000 Lt sumos. Gavęs D. J. vekselį 25 000 Lt sumai, jis perdavė R. K. 25 000 Lt grynais pinigais. A. S. pažįsta seniai, maždaug 30 metų, jie yra pažįstami, bendravimas yra epizodinis. 2012 m. A. S. sugrįžo iš Ispanijos, kur pastarasis buvo apie pusmetį, ir pasiprašė jo suteikti gyvenamąją vietą laikinai pagyventi. Kaip tik tuo metu reikėjo žmogaus, kuris prižiūrėtų sodybą, esančią Panevėžio r. ( - ). Jis pasiūlė A. S. tokią galimybę, o A. S. sutiko. Abiem tai buvo patogu. A. S. yra dekoratorius, vienu metu turėjo darbą Vilniuje, kažką dekoravo, todėl gyveno jo bute Vilniuje, neilgiau nei dvi savaites. Kur dabar yra A. S., jis nežino, kontaktų neturi, nes senesni A. S. kontaktiniai numeriai yra išjungti. Užsiimant nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo ir remonto verslu, teko vekselius pildyti, naudoti maždaug vieną kartą per kelis metus. Jis nežino, kad yra vekselio įstatymas, ir nėra susipažinęs su tokiu įstatymu. 2013-12-17 d., kuomet gavo D. J. vekselį iš R. K., jis davė pastarajam 25 000 Lt sumą, nors norėjo asmeniškai susitikti su D. J.. Tačiau R. K. pasakė, kad D. J. yra išgėręs ir nebus galimybės su juo susikalbėti. R. K. pažadėjo jų susitikimą suorganizuoti už kelių dienų, bet susitikimas neįvyko, nes R. K. sugalvodavo įvairių priežasčių. Jam kilo įtarimas, kad R. K. nenori jo susitikimo su D. J. todėl, kad už tarpininkavimą R. K. yra pasilikęs kažkokią pinigų sumą ir nenori, jog jis apie tai sužinotų. Prieš pasirašant antrąjį vekselį dėl 26 000 Lt sumos, jis reikalavo R. K. atvežti D. J., nes per visą laikotarpį R. K. nesuorganizavo jų susitikimo, o kitu atveju jis būtų pats ieškojęs galimybės susitikti su D. J.. R. K. išsisukinėjo, sakydamas, kad D. J. yra išgėręs, tačiau jis kategoriškai reikalavo, kad įvyktų susitikimas su D. J., todėl D. J. ir buvo pristatytas. Jis neturėjo įtarimo, kad R. K. neperdavė jo duotų pinigų D. J., bet turėjo įtarimą, kad R. K. nemažą pinigų sumą iš gautos sumos yra pasilikęs sau, todėl ir nenorėjo, kad įvyktų jo susitikimas su D. J., kadangi susitikimo metu galėtų paaiškėti toks faktas (t. 3, b. l. 93-94).

32Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis V. Š. paaiškino, jog jis nėra LESTO darbuotojas, nurodė, kad prieš vienerius ar porą metų, prieš Šv. Kalėdas, jam paskambino R. K., kurį kaltinamasis pažinojo iš anksčiau, nes dirbo pas jį autoservise, ir pasiūlė užsidirbti pinigų – suvaidinti elektros darbuotojus iš LESTO. R. K. nesakė kodėl reikia vaidinti tuos darbuotojus. V. Š. sutiko, nes jam reikėjo pinigų prieš šventes, o už vaidinimą buvo pasiūlyta 1000 Lt. Kodėl tas vaidinimas tiek kainavo, niekas nieko neaiškino, tiesiog reikėjo suvaidinti. R. K. pasakė, kad reikia dviejų žmonių, todėl jis paskambino vaikystės draugui V. B., pasiūlė jam suvaidinti LESTO darbuotojus ir pasakė, kad iš to galima užsidirbti 1000 Lt. Pirmas susitarimas dėl vaidinimo buvo aptartas susitikimo metu, jie buvo susitikę Antakalnyje. R. K. tuo metu buvo su žmona, bet, ar ji girdėjo pokalbį, jis neatsimena. Jie susitarė, kad reikės nufotografuoti visus elektros įrenginius ir pagąsdinti, kad už elektros vagystę gresia didelė bauda, kalbos apie konkretų baudos dydį nebuvo. Iki vykstant pas nukentėjusįjį jis šiuo klausimu su R. K. buvo susitikęs tris kartus. Ar jų pokalbiuose dalyvaudavo M. K., jis neatsimena. Kartą susitikimo metu R. K. davė jam 170 Lt automobilio kurui. Vaidinimo dieną, prieš pat tą vaidinimą susitiko pas R. K. namuose. Pas R. K. namuose M. K. pokalbyje nedalyvavo, buvo kitoje patalpoje. R. K. davė fotoaparatą V., segtuvą, ir jis kartu su V. B., V. B. automobiliu nuvažiavo pas kaimyną vaidinti. Su R. K. buvo susitarę, kad R. K. pas nukentėjusįjį ateis su alumi vėliau, po jų atvažiavimo. D. atidarius duris, jie prisistatė LESTO darbuotojais, pradėjo fotografuoti, pasakė D., kad jie rado, jog pastarasis vagia elektrą ir už tai yra labai didelė bauda, tačiau baudos dydžio nesakė. Nukentėjusysis išsigando, atsisėdo, drebėjo, pastarajam dar ir buvo bloga po išgertuvių. Nukentėjusysis prisipažino, kad vagia elektrą, gailėjosi. Jie nukentėjusiajam pasakė, kad parašytų pasiaiškinimą, tačiau pastarasis negalėjo, nes drebėjo rankos po išgertuvių. Tuomet jis pats rašė nukentėjusiojo žodžiais, t. y. nukentėjusysis sakė, o jis rašė. Vėliau pas nukentėjusįjį atėjo R. K. su alumi. Jie trise išėjo į lauką parūkyti, paskui grįžus namo prie jo ir V. B. R. K. pasakė, kad gali padėti, paskolinti pinigų iš firmos. Pinigus paskolintų, kad nukentėjusysis galėtų atsikaityti su jais, kaip tariamais LESTO darbuotojais. Nukentėjusysis sutiko, tuomet visi nuvažiavo iki R. K. namų. Jis su V. B. liko sėdėti automobilyje, o nukentėjusysis su R. K. nuėjo į R. K. namus. Ten buvo apie 15-20 min. Jiems išėjus iš R. K. namų, visi nuvažiavo į miestą, kad duotų jam ir V. B. pinigų už suvaidinimą. Prie stotyje esančios IKI parduotuvės R. K. buvo nuėjęs su kažkuo susitikti, jis pats jokio žmogaus nematė, nežino ar R. K. buvo susitikęs ar ne, R. K. tiesiog buvo išėjęs. Po to R. K. prie stoties susitiko su žmogumi, atnešė jam ir V. B. 500 Lt, pinigus R. K. išsitraukė pinigus iš kišenės, pinigai jau buvo paruošti. Jis nematė, kad pas R. K. tuo metu būtų buvusi didelė pinigų suma. Po to jie išsiskyrė ir toliau nebendravo. Nukentėjusysis jokių pinigų jam nedavė, po to, kai nuvažiavo į miestą su nukentėjusiuoju, M. K., jis nebendravo. Jis tolimesnių veiksmų nežinojo, G. V. nepažįsta. V. Š. nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu buvau apklaustas, tada geriau prisiminė aplinkybes, gal kažkur kažkas perdėta jo parodymuose. Pagarsinus kaltinamojo V. Š. 2014-02-26 ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, V. Š. nurodė, kad šitie parodymai toje dalyje yra teisingi. Buvo duoti pinigai išlaidoms kurui, reikmenims, kurie buvo duoti prieš suvaidinimą, o vėliau jokių pinigų be 500 Lt nebuvo. V. Š. teigė, kad prieš bylą neturėjo žinių, kad R. K. turėjo naudos iš jų vaidinimo, tai jam paaiškėjo proceso metu, iš bylos medžiagos jis suprato, kad R. K. sukčiavo, norėjo pagąsdinti ir parduoti pusę namo.

33Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-26 V. Š. parodė, kad prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, kuria yra įtariamas. R. K. jis pažįsta kelis metus. Pastarasis turėjo autoservisą, kuriame jis dirbo. Išėjęs iš minėto darbo, 2012 rugsėjo 1 d. jis išvyko į užsienį. Jis grįžo 2013 kovo mėn. ir su R. nebendravo. 2013 m. lapkričio mėn. pabaigoje gruodžio mėn. pradžioje jam paskambino Remigijus ir pasiūlė susitikti, nes turi darbo pasiūlymą. R. jam pasakė, kad darbas gali būti ne vienam. Jis neprisimena, ar tuo momentu, kai jam paskambino R., jis buvo kartu su B.. Jis taip pat neprisimena, ar susitikimas su R. įvyko tą pačią dieną, kai pastarasis paskambino. V. B. automobiliu „Mitsubishi Carizma“, valst. Nr. nepamena, jie nuvažiavo į Antakalnį susitikti su R. K.. R. buvo atvažiavęs M. juodos spalvos automobiliu „VW GOLF kabrioletu“, valst. Nr. ( - ). Už vairo buvo R. žmona M., nes R. neturi teisės vairuoti transporto priemonės. Jie bendravo visi kartu, dalyvaujant M. ir R., viename automobilyje, tik nepamena, kieno automobilyje vyko pokalbis. R. paaiškino, kad pažįsta alkoholiu piktnaudžiaujantį vyriškį, kuris vagia elektrą. R. jiems pasiūlė šiam vyriškiui prisistatyti „Lesto“ darbuotojais, atlikti kelias naudojamų elektros įrenginių nuotraukas vyriškio namuose, paskelbti susidariusios skolos sumą, kurios dydžio šio susitikimo metu R. neminėjo. R. pažadėjo jiems abiems už vaidybą sumokėti 1000 Lt. R. K. minėjo, kad tas vyriškis jo (R. K.) namuose yra ne kartą gėręs alkoholinius gėrimus. Pirmojo pokalbio metu R. neminėjo, kokią naudą pats asmeniškai iš tokio vaidinimo gaus. R. minėjo, kad „virš jo yra kiti žmonės, kuriems toks vaidinimas reikalingas“. Jeigu jis neklysta, R. minėjo, kad šie žmonės yra iš kito miesto. R. taip pat sakė, kad tokios veiklos reikia dar ir tam, kad vyriškio, pas kurį jiems buvo siūloma nuvažiuoti, buvusi žmona negali parduoti savo namo dalies, nes vyriškis nenori parduoti savo namo pusės. R. minėjo, kad gaus atlygį, tik nesakė sumos. Jie išsiskyrė, o maždaug po savaitės laiko jie vėl susitiko su R.. Antrojo susitikimo metu jie gavo iš R. 160 Lt, kad padengtų išlaidas automobilio kurui. Trečią kartą su R. jie susitiko tam, kad nuvažiuotų į R. nurodytą vietą ir prisistatytų „Lesto“ darbuotojais. 2013 metais gruodžio mėn., tikslios datos nepamena, bet tai vyko iki Kalėdų, jie nuvažiavo pas R. K. į namus. Su R. K. nuvažiavo prie minėto vyriškio namo, ir R. K. parodė ant elektros laidų užmestą „meškerę“, kurios pagalba neteisėtai naudoja elektros energiją. Po to jie grįžo į R. K. namus, kur viską repetavo. Buvo aptariamas veikimo planas. Pokalbis vyko R. K. namuose, dalyvaujant M. K.. Ji patarė jiems nebijoti, įtikinamai kalbėti. R. minėjo, kad D. yra po pagirių ir gali net nesuvokti, kas vyksta. R. K. minėjo, kad buvo susitaręs su D., jog atneš pastarajam alaus. R. įteikė V. kažkokią kortelę. Jis pats turėjo savo kortelę ant grandinėlės, kurios nesimatė, nes buvo po viršutiniais rūbais. R. davė jiems vieną fotoaparatą, kurį paėmė V.. R. patarė mažiau fotografuoti lauke, kad neatkreiptų kaimynų dėmesio. R. jiems pasakė vyriškio duomenis – tai D. J.. R. minėjo, kad D. laukia, kol R. atneš alaus. R. liepė tempti laiką, kol jis pasirodys. R. pasakė, kad pasirodęs pas D., pastarajam pasiūlys išsigelbėjimą. R. pasakė, jog D. reikia paskelbti, kad D. J. neteisėtai naudoja elektros energiją, už ką D. J. gresia didelė bauda, virš 30 000 Lt, jis tikslios sumos nepamena. Jie išėjo iš R. namo, o R. su M. liko namuose. Jis buvo apsirengęs verstos odos tamsiai rudos spalvos puspalčiu ir tamsiomis kelnėmis. Jie priėjo prie nurodyto namo, pasibeldė ir prisistatė duris atidariusiam vyriškiui „Lesto“ darbuotojais. Jie pranešė, kad vyksta patikrinimas ir kad D. J. namuose yra nustatytas elektros energijos vagystės faktas. Iš vyro veido išraiškos matėsi, kad vyriškis išsigando. D. J. buvo paskelbta, kad apylinkėje, kurioje gyvena, yra pavogta elektros energijos už 33 000 litų. Jie paprašė vyriškio pateikti asmens dokumentą, bet vyriškis pasakė, kad neturi. Tačiau jie jau žinojo, kad D. asmens dokumentas yra pas R. K., apie tai R. pats pasakė. Kodėl D. dokumentas buvo pas R., jis nežino. V. fotografavo elektros prietaisus ir kartu bendravo su D.. Jis paprašė D. nukraustyti stalą, nes ketino rašyti patikrinimo aktą. V. paskelbė straipsnį, kokį pažeidė D., ir pasakė, kad jam gresia didelė bauda bei yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Tuo metu pasirodė R. ir atnešė D. vieną butelį alaus. Atėjus R., jie pareikalavo, kad D. ranka parašytų pasiaiškinimą, tačiau D. negalėjo to padaryti, nes jam labai drebėjo rankos. D. paklausė R., „ką jam daryti?“. R. pareiškė, kad gali pabandyti susitarti su „Lesto“ darbuotojais. Jie trise, be D., išėjo į lauką, parūkė ir grįžo į namus. R. iš karto pasakė D., kad susitarė su jais, jog D. galės jiems sumokėti baudą, konkrečios sumos R. neminėjo. R. sakė D., jog baudą reikia sumokėti staigiai, paminėjo, jog pinigus tam reikalui galės pasiskolinti iš M.. Bet taip pat minėjo, kad pinigus galės duoti kažkoks vyriškis, tačiau kas tai per vyriškis neminėjo. Jie visi išėjo iš D. namo, susėdo į V. automobilį ir nuvažiavo prie R. K. namo. D. su R. nuėjo į R. K. namus. Jų nebuvo apie pusvalandį. Jie nežino, kas vyko namuose. Išėję iš namų R., M. ir D. įsėdo į K. automobilį. R. priėjo prie jų ir liepė jiems važiuoti iš paskos. K. automobilį vairavo M.. Jie užsuko į ( - ) degalinę, kur R. užsipylė kuro. Iš kolonėlės jie nuvažiavo į Vilniaus autobusų stotį, kur sustojo prie „IKI“ parduotuvės esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Jis su V. iš automobilio neišlipo. R. pasakė, kad eina susitikti su vyriškiu dėl pinigų. Jie nematė, kur R. išėjo ir su kuo susitiko. Sugrįžęs R. sumokėjo jiems 500 Lt. Jie pasidomėjo, kur yra likusieji žadėti pinigai, o R. pasakė, kad bus vėliau, bet taip ir nesumokėjo. Dėl nesumokėtos likusios sumos jie kelis kartus kalbėjosi su R., tačiau R. savo pažado neįvykdė. R. pasakė, kad jeigu domėsis policija, tai jų šioje vietoje iš viso nebuvo. Jis nežinojo, kad R. tokiu būdu gavo D. J. pasirašytą vekselį 25 000 Lt sumai ir kad vekselis buvo pasirašytas R. K. namuose tą pačią dieną, kai jie vaidino elektros tinklų darbuotojus. Jis taip pat nežinojo, kad R. tokiu būdu norėjo užvaldyti D. J. automobilį ir namą (t. 2, b. l. 146-147).

34Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-07-03 V. Š. parodė, kad iki prisistatant D. J. „Lesto“ darbuotojais jis ir V. B. buvo susitikę su R. 3 kartus. Kažkurio susitikimo metu M. buvo su jais automobilyje. Tą dieną, kai jis su V. prisistatė elektrikais, R. namuose prieš tai vyko aptarimas. M. visą laiką šalia jų nebuvo. Ji kelis kartus buvo nuėjusi į virtuvę, kažką ten tvarkėsi. Kiek jis atsimena, M. duodavo kažkokius patarimus, kuomet prie jų prieidavo (t. 2, b. l. 153).

35Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-12 V. Š. parodė, kad savo kaltę pripažįsta dalinai dėl veikos, kuria yra įtarimas. Jis nežinojo, kad dėl jo ir V. B. veiksmų R. K. reikalaus iš D. J. pasirašinėti pinigų skolinimosi vekselį, apie vekselius su R. K. nebuvo kalbos. R. K. pasiūlė suvaidinti AB „Lesto“ elektros tinklų darbuotojų vaidmenį, sakė, kad tokio vaidmens reikia kažkokiems kitiems žmonėms. Jis nežinojo, kad 2013-12-17, po jų vaidinimo D. J. K. namuose surašė įsiskolinimo vekselį 25 000 Lt sumai. K., eidamas su D. J. į savo namus, paminėjo, kad jiems reikia pasišnekėti, tačiau neminėjo apie ką. O išėję iš K. namų R. K., D. J. ir M. K. važiavo savo automobiliu, o jis su V. B. važiavo pastarojo automobiliu. Todėl jie neturėjo galimybės kalbėtis su D. J.. Jis taip pat nežinojo, kad 2013-12-19 R. K. už pasirašytą vekselį reikalavo D. J. perrašyti automobilį. Jis nežinojo, kad vekseliai buvo perrašomi ir kad šioje veikoje dalyvavo įtarime paminėtas G. V.. Tik susipažinęs su įtarimu jis sužinojo apie G. V., anksčiau pastarojo nepažinojo. Jis taip pat nepažįsta A. S.. 2013-12-17, kuomet K. namuose jie aptarinėjo veikimo planą, R. K. davė jiems nurodymus, kaip veikti, o M. K. buvo kelis kartus prie jų priėjusi, kažką patarė, kaip jiems elgtis pas D. J., bet jis neprisimena, kokie tai buvo patarimai. Patarusi M. K. nueidavo nuo jų, bet buvo toje pačioje pirmo namo aukšto patalpoje (t. 2, b. l. 159).

36Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis V. B. nurodė, jog kaltu prisipažįsta dalinai, nurodė, kad jam paskambino V. Š., pasiūlė užsidirbti pinigų, jis sutiko. Tuomet susitiko su R. K., kuris pasiūlė suvaidinti elektrikus – LESTO darbuotojus, ir už tai sumokėti 1000 Lt. R. K. sakė, kad už 10 min. bus 1000 Lt, V. B. sutiko. Kokiu tikslu R. K. pasiūlė suvaidinti elektrikus, jis nežino, to jam R. K. nepaaiškino. Jam paklausus R. K., kodėl prašo vaidinti elektrikus, šis atsakė, kad tai ne V. B. reikalas. Jo tikslas buvo užsidirbti 1000 Lt, jokių kitų tikslų jis neturėjo. Susitikus antrą kartą, R. K. jo automobilyje padavė 170 Lt degalams. Ar M. K. buvo automobilyje, jis neatsimena. Trečią kartą susitiko, kai važiavo pas nukentėjusįjį. Iki tol jis nukentėjusiojo D. J. nepažinojo. Pirmame ar trečiame susitikime su R. K. jie susitarė, kad nukentėjusiajam pasakys, jog bauda 30 000, tokią sumą reikėjo sakyti tam, kad nukentėjusysis išsigąstų. Prieš pat važiuojant pas nukentėjusįjį, jis ir V. Š. buvo susitikę su R. K., pastarojo namuose, tuo metu namuose buvo ir M. K., tačiau ji su jais nebendravo. R. K. parodė kur gyvena D.. R. K. nesakė, kuris fotografuos, R. K. pasiūlė suvaidinti, o kas fotografuos, kas rašys jie nusprendė patys. R. K. turėjo ateiti su alumi pas D. J., o jų tikslas buvo fotografuoti kol R. K. ateis. Jis ir V. Š. nuvažiavo pas nukentėjusįjį, prisistatė LESTO darbuotojais, pasakė, kad atėjo patikrinti, nes kaimynai parašė pranešimą, kad nukentėjusysis vagia elektrą. Jis turėjo fotoaparatą, pradėjo fotografuoti, nufotografavo tą vadinamą „meškerę“. V. fiksavo kokie įrenginiai yra įrengti. Jis sakė nukentėjusiajam, kad už tai numatyta 30 000 litų bauda, šią sumą jis paėmė iš straipsnio kompiuteryje. Buvo sutarę su R. K., kad jie pasakys tokią sumą. Nukentėjusysis išsigando, prašė nerašyti, atleisti. Tuo metu R. K. pas nukentėjusįjį namuose nebuvo, R. K. atėjo už 20-25 min. R. K. atėjo su alumi ir paklausė nukentėjusiojo kas pas jį atėjo, kas atsitiko, kas tie žmonės. Jie pasakė, kad yra LESTO darbuotojai, kad kaimynas vagia elektrą. R. K. pasakė nukentėjusiajam, kad gali su jais susitarti, padėti, kad nebūtų baudos, tuomet jie su R. K. išėjo į lauką, parūkė, o grįžus R. K. pasakė, kad reikia važiuoti pas R. K. į namus, kur perduos jiems pinigus. Nukentėjusysis tada jau nieko nesakė. Tada visi nuvažiavo iki R. K. namų. Nuvažiavus prie R. K. namų, jis ir V. Š. laukė automobilyje, nukentėjusysis nuėjo į R. K. namus. Už 15-20 min., gal už pusvalandžio, išėjo R. K., M. K. ir D. J.. Jie įsėdo į automobilį GOLF, o jis ir V. Š. važiavo paskui juos. Nuvažiavo iki stoties, iki IKI parduotuvės. Jis kartus su V. Š. liko laukti aikštelėje prie IKI parduotuvės savo automobilyje, R. K. kažkur nuėjo, grįžo, padavė jiems 500 Lt. Šių pinigų perdavimo metu dalyvavo jis, V. Š. ir R. K., M. K. nebuvo. Jis pats tuo metu pas R. K. jokios didelės pinigų sumos nematė. Tuo jų santykiai su R. K. pasibaigė. V. B. nurodė, kad jis buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, davė teisingus parodymus. V. B. teigė, kad jis prisistatė LESTO darbuotoju, tačiau juo nebuvo ir tai suvokė, sakė nukentėjusiajam, kad bauda yra 30 000, tačiau jokio tikslo dėl D. neturėjo, nieko iš D. neėmė, nieko neprašė, jo tikslas buvo paimti iš R. K. 500 Lt. V. B. supranta, kad jie išgąsdino nukentėjusįjį, tačiau nukentėjusysis pats vogė elektrą ir taip pat nebuvo teisus. V. B. nurodė, jog detalesnį planą suprato paskaitęs kaltinamąjį aktą. Jis labai gailisi dėl to ką padarė, tačiau tuo metu jam reikėjo pinigų.

37Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-26 V. B. parodė, kad prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką. R. K. jis pažįsta apie pusę metų, supažindino V. Š.. 2013 m. gruodžio mėn. pradžioje, tikslios datos nepamena, V. Š. paskambino R. K.. Tuo metu jis buvo su V.. R. pasiūlė užsidirbti 500 Lt. Pastarasis pažadėjo papasakoti susitikimo metu, kokiu būdu tai galima padaryti. Jis savo automobiliu „Mitsubichi Carizma“, valst. Nr. ( - ), kartu su V. Š. nuvažiavo susitikti su R. K.. Susitikimas įvyko Antakalnyje. R. atvažiavo savo juodos spalvos automobiliu „VW“ (kabrioletu), valst. Nr. nežino, kurį vairavo jo žmona M.. Pastaroji liko sėdėti savo automobilyje, o R. įsėdo į jų automobilį. R. paaiškino, kad pažįsta vyriškį, kuris kelis metus vagia elektrą ir piktnaudžiauja alkoholiu. Šio susitikimo metu R. neminėjo vyriškio vardo. R. jiems pasiūlė prisistatyti minėtam vyriškiui „Lesto“ darbuotojais, atlikti kelias naudojamų elektros įrenginių nuotraukas to vyriškio namuose, paskelbti susidariusios skolos sumą, kurios dydžio šio susitikimo metu R. neminėjo. R. pasakė, kad reikės suvaidinti paprastą cirką, už ką jiems abiem pažadėjo 1000 litų. R. K. minėjo, kad „virš jo yra kiti žmonės, kuriems reikalingas toks vaidinimas“ ir kad pats asmeniškai iš to gaus naudą. R. taip pat minėjo, kad toks vaidinimas reikalingas dar ir tam, kad to vyriškio, pas kurį jiems buvo siūloma nuvažiuoti, giminaitė negali parduoti savo namo dalies. Jie paklausė R., kiek jis pats už tai gaus, tačiau R. pasakė, kad tai ne jų reikalas. Jie išsiskyrė, o maždaug po savaitės jie vėl susitiko su R.. Šio susitikimo metu jie gavo 200 litų automobilio kurui. Trečią kartą susitikimas su R. įvyko tam, kad jie nuvažiuotų į R. nurodytą vietą prisistatyti „Lesto“ darbuotojais. 2013 m. gruodžio m., tikslios datos nepamena, bet tai vyko iki Kalėdų, jie nuvažiavo pas R. K. į namus. Jis su V. stovėjo namo viduje, prie įėjimo durų, R. stovėjo šalia jų, o jo žmona M. buvo toje pačioje patalpoje, maždaug 3 metrų atstumu nuo jų. Pastaroji sėdėjo prie kompiuterio ir kažką veikė. R. jiems įteikė darbo pažymėjimus, kuriuose buvo ne jų duomenys ir ne jų nuotraukos. Šie pažymėjimai nebuvo net AB „Lesto“ darbuotojų pažymėjimais. Jis neatkreipė dėmesio, kieno vardu ir kokios darbovietės buvo pažymėjimas. R. pakartojo veikimo planą, kokį buvo nupasakojęs pirmo susitikimo metu. R. davė fotoaparatą, kurį jis paėmė, kadangi buvo sutarta fotografuoti elektros prietaisus to vyriškio namuose. R. paskelbė jiems to vyriškio duomenis – tai D. J.. R. paminėjo, kad D. laukia, kol R. K. atneš pastarajam alaus, liepė jiems užtrukti apie dešimt minučių, kol jis, t. y. R. K., pasirodys. R. taip pat pasakė, kad pasiūlys D. išsigelbėjimą, o būtent kad jo žmona M. duos D. pinigų. Taip pat R. paminėjo, kad jie turi D. pasakyti baudos dydį - apie 20 000 Lt, tikslios sumos nepamena, už neteisėtą elektros energijos naudojimą. M. į jų pokalbį įsiterpusi nebuvo. R. su jais kalbėjo įprastu tonu, nesistengdamas kalbėti tyliau. Ar M. girdėjo šį pokalbį, jis nežino. R. jiems parodė D. J. namą, kabančią „elektros meškerę“, kurios pagalba neteisėtai buvo naudojama elektros energija. R. pasakė išeinantis į savo namus ir pasirodysiantis už 10 minučių. R. paduotus darbo pažymėjimus jie prisisegė prie viršutinių darbužių, matomoje vietoje. Jis buvo apsirengęs juodos spalvos striuke ir šviesios spalvos kelnėmis. Jie priėjo prie nurodyto namo, pasibeldė ir duris atidariusio vyriškio paklausė, ar jis yra D. J.. Vyriškis patvirtino, kad yra D. J.. Jie paprašė pateikti asmens dokumentą, bet vyriškis pasakė, kad neturi. Jie jau žinojo, kad D. asmens dokumentas yra pas R. K., apie tai pastarasis pats pasakė. Jie nežino, kodėl D. dokumentas buvo pas R.. Kadangi jie turėjo fotoaparatą, pradėjo vaidinti, kad fotografuoja elektros prietaisus. Jis kartu su V. bendravo su D., kuriam buvo pasakyta, kad jie yra elektros tinklų darbuotojai ir pagavo D. J. vagiant elektros energiją jau kelis metus. V. pradėjo rašyti ant tuščio lapo pažeidimo protokolą. Jis pasakė D., kokį straipsnį jis pažeidė, kad jam gresia didelė bauda ir kad už tai yra numatyta baudžiamoji atsakomybė. Jis pasakė baudos dydį, tačiau neatsimena tikslios nurodytos sumos. Tada pasirodė R., atnešė D. alaus. Atėjus R., jie pareikalavo, kad D. ranka parašytų pasiaiškinimą. Tačiau D. negalėjo to padaryti, nes labai drebėjo rankos. D. pradėjo bendrauti su R., klausdamas, ką jam daryti. R. pasakė, kad gali pabandyti susitarti su „Lesto“ darbuotojais. R. pradėjo tartis su jais, tada jie trise išėjo į lauką be D.. Jie visi parūkė ir grįžo į namus. R. pasakė D., kad susitarė su „Lesto“ darbuotojais, tačiau baudą reikia sumokėti staigiai, o pinigus galėtų paimti iš R. žmonos M.. Visi jie išėjo iš D. namo, susėdo į automobilį ir nuvažiavo prie R. K. namo. D. su R. ten prabuvo ilgai, apie pusvalandį. Kas vyko namuose, jie nežino. Išėję iš namų R., M. ir D. įsėdo į K. automobilį. R. priėjo prie jų ir pasakė važiuoti iš paskos. Automobilį vairavo M., nes kiek žino, R. pats nevairuoja. Jie nuvažiavo į ( - ) esančią kolonėlę, užsipylė kuro, o R. pylė kurą į savo automobilį. Iš kolonėlės jie nuvažiavo į Vilniaus autobusų stotį, kur sustojo prie „IKI“ parduotuvės esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Jis su V. iš automobilio neišlipo. R. priėjo prie jų, įsėdo į jo automobilį ir padavė 500 Lt kupiūrą. Jie pasidomėjo, kur yra likusieji žadėti pinigai, o R. pasakė, kad bus vėliau, bet taip ir nesumokėjo. Dėl nesumokėtos likusios sumos jis ir V. skambino kelis kartus R., tačiau jis savo pažado neįvykdė. R. pasakė, kad jeigu domėsis policija, jis nepažįsta jų, o jie nepažįsta jo. R. pavardę (K.) jis sužinojo susipažinęs su sulaikymo nutarimu. Jis nežinojo, kad R. tokiu būdu norėjo užvaldyti D. J. automobilį ir namą (t. 2, b. l. 125-126).

38Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-10 V. B. parodė, kad dėl pareikšto įtarimo savo kaltę pripažįsta dalinai. Jis pažįsta R. K. apie kelis metus. V. Š. yra jo draugas nuo vaikystės. 2013 m. gruodžio mėn. pradžioje, tikslios datos nepamena, jis susitiko su V. Š., kuris jam pasakė, kad jų bendras pažįstamas R. K. pasiūlė jiems abiems užsidirbti 1000 litų. Jis nežinojo, koks tai galėjo būti darbas su V. Š., nes telefonu R. K. neinformavo. Kadangi artėjančioms Kalėdų šventėms reikėjo pinigų, jis kartu su V. Š. nutarė susitikti su R. K. ir sužinoti ką siūlo. Jis kartu su V. Š., jo automobiliu „Mitsubishi Carizma“, valst. Nr. ( - ), nuvažiavo į Antakalnį susitikti su R. K.. R. atvažiavo automobiliu „VW Golf“ (kabrioletu). Susitikimo vietoje R. K. įsėdo į jo automobilį ir pateikė informaciją, kokiam darbui nori juos pasamdyti. R. K. jiems pasiūlė suvaidinti AB „Lesto“ elektros tinklų darbuotojų vaidmenį, nuvykti į R. K. kaimyno namus ir paskelbti, kad pastarasis vagia elektros energiją, už ką yra numatyta 30 000 Lt dydžio bauda. R. K. pasakė duosiantis jiems fotoaparatą, kad jie nufotografuotų to vyriškio namuose esančius elektros įrenginius. R. taip pat nurodė jiems reikalauti iš vyriškio parašyti pasiaiškinimą. R. K. paaiškino, kad toks vaidinimas reikalingas tam, kad šio vyriškio buvusi žmona turi su juo bendrai namą ir negali savo dalies parduoti, nes jos buvęs vyras nesutinka. Tačiau jiems prisistačius „Lesto“ darbuotojais, vyriškis išsigąs dėl 30 000 Lt baudos už elektros energijos vogimą ir sutiks parduoti savo namo dalį. Jis ir V. Š. sutiko atlikti tokį vaidmenį, nes tuo metu jiems labai reikėjo pinigų. R. K. neminėjo, kad su minėtu vyriškiu surašys vekselius dėl finansinio įsipareigojimo. Jis žinojo, kad tokie jų veiksmai bus neteisėti. Tačiau jis nebūtų sutikęs, jeigu būtų žinojęs, kad jų veiksmai atitinka sunkias nusikalstamas veikas, kokios yra nurodytos įtarime. Su R. K. buvo kalbama tik apie vieną paminėtą atvejį. Jis nežinojo R. K. ir M. K. tolimesnių veiksmų to vyriškio atžvilgiu. Jis nežinojo, kad R. K. ir M. K. turės tikslą užvaldyti minėto vyriškio turtą sumai, kuri yra nurodyta įtarime. Už vaidinimą jis su V. Š. gavo tik po 250 Lt, visos pažadėtos sumos, t. y. po 500 Lt, jie negavo. 200 Lt, kuriuos R. K. davė pirmojo susitikimo metu, buvo skirti degalams. Jis nepažįsta G. V., apie jį sužinojo tik iš pranešimo apie įtarimą. Dėl šių priežasčių jis savo kaltę pripažįsta dalinai (t. 2, b. l. 137-138).

39Teisiamajame posėdyje nukentėjusysis D. J. nurodė, kad R. K. pažįsta, iki įvykio pažinojo jį kažkiek mėnesių, M. K. taip pat pažinojo, žinojo, kad ji yra R. K. žmona, santykiai buvo draugiški. V. Š., V. B., G. V. anksčiau nepažinojo. Nukentėjusysis paaiškino, kad 2013 m. gruodžio mėnesį, jam vienam būnant namuose, pas jį į namus atvažiavo du elektrikai, prisistatė LESTO darbuotojais, pasakė, kad jis nelegaliai prisijungęs elektrą ir pradėjo rašyti baudą. Pas vieną iš jų nukentėjusysis matė, kad kažkas kabėjo prisegta, tačiau nesidomėjo, ar tai darbo pažymėjimas. Šie elektrikai yra teismo posėdžio salėje (parodo į kaltinamuosius V. Š. ir V. B.), tačiau jis šiaip jų nepažintų, vizualiai jų neatsimena, juos žino iš teismo posėdžių. Kai atėjo vadinamieji elektrikai nukentėjusysis nebuvo blaivus. Kuris tiksliai iš atėjusių elektrikų minėjo baudą, nukentėjusysis neatsimena. Jam atrodo, kad elektrikai sakė, jog bauda didesnė nei 30 000 litų, tačiau tiksliai to nukentėjusysis neatsimena. Nukentėjusiajam pasakė rašyti pasiaiškinimą, tačiau jis pasiaiškinimo nerašė, negalėjo. Atėjus elektrikams, neužilgo atėjo R. K. ir pasakė, jog susitars su elektrikais, kad nebūtų baudos, sakė, kad sumokės elektrikams 25 000 Lt ir tik tada viskas bus tvarkoje. R. K. pasiūlė paskolinti D. J. pinigų sumokti elektrikams, pasakė, kad 25 000 Lt paims iš žmonos firmos. Nukentėjusysis sutiko. Kodėl sutiko, dabar nesuvokia, tuo metu nebuvo skolingas už elektrą, elektra buvo atjungta, tačiau skola buvo sumokėta, kai atėjo vadinamieji elektrikai, elektra buvo atjungta, namuose buvo tamsu, nors nukentėjusysis nelegaliai retkarčiais prisijungdavo. Niekas apie tai, kad jis retkarčiais nelegaliai prisijungdavo, nežinojo, tačiau galbūt matė. Nukentėjusysis nurodė, kad susitarimo, jog R. K. elektrikams duos pinigus, vadinamieji elektrikai negirdėjo, R. K. jam pasakė, kad einam į lauką pasikalbėti, sakė, kad R. K. žmona gali gauti pinigų iš firmos. Nukentėjusiojo manymu, tie LESTO darbuotojai to negirdėjo, nes buvo viduje. R. K. pasakė nukentėjusiajam, kad viską sureguliuos, susitars su vadinamaisiais elektrikais, nukentėjusiajam reikia tik pasirašyti skolos vekselį, jie paims pinigus, o R. K. pinigus atiduos elektrikams ir viską išspręs. Jam sutikus, su vadinamaisiais elektros darbuotojais jis nebendravo, elektrikų automobiliu visi nuvažiavo pas R. K. į namus. R. K. namuose buvome trise – jis, R. K. ir jo žmona M. K.. Nukentėjusysis pasakė M. K. kokiu tikslu jam reikia pinigų. R. sakė prašyti pinigų jo žmonos, ji gali išgelbėti, nukentėjusysis jos paprašė paskolinti ir ji sutiko. R. K. namuose jis pasirašė skolos vekselį, jam atrodo, kad vekselį pildė M., nes jis tuo metu negalėjo rašyti. Vekselis buvo panašus į blanką, panašu, kad jis buvo atspausdintas, tokio nukentėjusysis nebuvo matęs. Vekselyje buvo nurodyta, kad nukentėjusiajam skolina 25 000 litų, nukentėjusysis nepamena, ar buvo parašyta kas skolina, bet buvo užpildyta pilnai. Nukentėjusysis tiksliai neatsimena kas buvo įrašytas kaip pinigų skolintojas, tačiau tik iš kalbos žino, kad pinigai iš M. firmos. Vekselyje pasirašė pats nukentėjusysis. Vekselio egzemplioriaus nukentėjusysis negavo, paskui jam buvo keista, kodėl jis jo negavau, nes pildė du. Jis nepamena, ar abiejų vekselių turinys buvo identiškas, suma buvo nurodyta 25 000 abiejuose egzemplioriuose, pasirašė nukentėjusysis abu, bet nei vieno iš jų negavo. Buvo parašyta, kad pinigus skolina dviem mėnesiams. Nukentėjusysis nurodė, kad, kai viską rašė tyrėja, gal ir daugiau prisiminė, dabar jau pamiršo. Nukentėjusysis nurodė, kad pasirašius vekselius, važiavo į Vilnių paimti pinigų. Jis važiavo viename automobilyje su R., M., o kitame automobilyje važiavo elektrikai. Kai važiavo, nukentėjusysis mažai ką prisimena, nes jam jau buvo “rūkas”. Nuvažiavus į Vilnių, nukentėjusysis buvo automobilyje, R. K. grįžo ir pasakė, kad viskas tvarkoje, kad jau sumokėjo elektrikams. Nukentėjusysis nurodė, kad jis pats pinigų pagal du vekselių egzempliorius negavo, pinigų nematė, pats su elektrikais neatsiskaitė ir jų daugiau nematė. Taip pat nematė, kad R. K. perduotų pinigus vadinamiesiems elektrikams. Po kelių dienų, gruodžio 19 d. R. K. paskambino nukentėjusiajam, sakė ateiti, klausė ar jam bloga, pasakė, kad įpils ir nukentėjusiajam atėjus pas R. K. į namus, R. K. ir M. K. pradėjo reikalauti perrašyti automobilį. R. K. ir M. K. sakė jam, kad reikia perrašyti automobilį, kadangi buhalterė reikalavo parodyti kur išleisti pinigai ir, kad jie įsigijo automobilį už tuos pinigus. Susitarė, kad, kai nukentėjusysis atiduos skolą, jam automobilį perrašys atgal. Tuomet trise – jis, R. ir M. – nuvažiavo į „Regitrą“. Dokumentus „Regitroje“ užpildė M., naujuoju automobilio savininku tapo R. K.. Tą dieną nukentėjusiajam nekilo įtarimų, kodėl automobilio savininku tapo R. K., tik paskui pasidarė neaišku. Nukentėjusysis nurodė, kad automobilis buvo ( - ) VOLKSWAGEN TRANSPORTER, automobilio būklė buvo normali, buvo važiuojantis, tyrėjui pažiūrėjus internete krovininiai automobiliai kainavo 7-9 tūkstančius litus, o jo buvo keleivinis automobilis, kuris yra brangesnis. Todėl nukentėjusysis palaiko byloje pareikštą civilinį ieškinį.

40Nukentėjusysis nurodė, kad perrašius automobilį, R. K. labai dažnai pradėjo pas jį lankytis. Vekseliuose buvo parašyta, kad skola yra dviem mėnesiams. Tačiau tų pačių metų gruodžio pabaigoje, jis perrašė vekselį 26 000 Lt sumai. Vekselį pasirašė dar kartą, nes jam pasakė, kad jis prisiskolins į priekį, sakė, kad jis perrašytų tūkstančiu litų daugiau, tai įeis į tą sumą. Šis vekselis buvo surašytas pas R. K. namuose, namuose be nukentėjusiojo ir R. K. buvo ir M. K., tuo metu nukentėjusysis buvo neblaivus. Nukentėjusysis pats rašė, perrašinėjo iš kito vekselio, jam atrodo, kad tą kitą vekselį turėjo pasidėjęs prieš save. Naujai surašytame vekselyje viskas buvo tas pats, tik suma tūkstančiu litų didesnė, datos liko tos pačios, liko, kad skolinta gruodžio 17 d. iki vasario 17 d. Nukentėjusiajam aiškino, kad čia vienas vekselis. Vekselyje buvo nurodyta, kad pinigai skolinami iš R. žmonos firmos, pamena, kad jis pildė tik savo skiltį, o kitų nepildė, todėl negali pasakyti koks firmos pavadinimas. Nukentėjusysis nurodė, kad 26 000 litų negavo. Kiek buvo šio vekselio egzempliorių, tiksliai nepamena, mano, kad rašė du kartus. Jam kilo mintis, kad vienas egzempliorius turi būti pas jį, bet jis jo nežinia kodėl nepaėmė. Ar M. K. dalyvavo pildant vekselį, jis nepamena. Pirmojo vekselio, iš kurio perrašinėjo, nukentėjusysis neturėjo, viskas liko ten, klausė, kodėl jam nėra vieno egzemplioriaus, tiksliai neatsimena, bet jam atrodo, kad R. K. sakė, jog ankstesnius vekselius sunaikins.

41Nukentėjusysis nurodė, kad iš K. skolinosi pinigų alui, buvo susikaupusi apie 200 litų suma, tačiau gruodžio pradžioje, apie 13 d., gavęs pašalpą, jis davė R. K. kortelę, pasakė PIN kodą, kad R. K. nusiimtų skolą. R. K. skolą ir nusiėmė. Kadangi sunku nuvykti į Vilnių, o R. K. dažnai būna prie bankomato, jie sutarė, kad R. K. pats nusiims pinigus, tai buvo gruodžio mėn., iki vekselių pasirašymo. Kai jam K. nupirkdavo alaus, rašė skolą, buvo kalbama, kad reikia parašyti vekselį 300-500 litų didesnei sumai, o paskui rašyti 1000 Lt didesnei sumai, nes nukentėjusysis galės ateiti, jam paskolins arba nupirks alaus. Kai rašė vekselį 26 000 litų sumai, nukentėjusysis buvo kažkiek jiems skolingas, bet ne 1000 Lt ir ne 500 Lt, nepamena kiek, tyrėjai buvo viską tiksliau surašę. Tuo metu tiksliau atsiminė, nes viskas buvo iš karto po įvykio.

42Nukentėjusysis, kai pasirašinėjo vekselius, sakė, kad gaus pinigų iš tetų ir atiduos. Po to, kai atėjo laikas atiduoti pinigus, R. su M. sakė, kad jie jį išgelbėjo, o jis nesirūpina atiduoti pinigus, sake, kad reikia perrašyti ilgesniam laikui, jei dabar negali atiduoti. Reikalavo atiduoti pinigus arba perrašyti namą ir, jei jis pats nevažiuos, nerašys, ateis antstoliai ir atims. Jam taip pasakė M.. R. sutarė, kad galima dar nemokamai palaukti, atidėti ilgesniam laikui, tik reikia vėl perrašyti vekselį. Tuomet jie nuvažiavo į butą prieš Gedimino pilį. Bute turėjo būti M. firmos buhalterė ir su ja būtų reikėję susitarti, kad ji atidėtų skolos gražinimą, bet ten buvo vyriškis, kuris yra teismo posėdžių salėje (parodo į G. V.). Pas šį žmogų ėjo su R. dviese, R. jam sakė, kad šis žmogus paskolins pinigus. Nukentėjusiajam prieš tai sakė, kad važiuos pas buhalterę, bet, kai atvažiavo, buvo šis vyriškis. Einant R. pasakė, kad buhalterė negali dalyvauti. Nukentėjusysis nurodė, kad jis nepamena, kaip jį pristatė minėtam vyriškiui, tik sakė, kad reikės perrašyti vekselio pratęsimą vyriškio vardu. Nukentėjusysis nurodė, kad jau nesidomėjo kodėl reikės perrašyti vekselį vyriškio vardu, o ne M. firmos, nes jis jau buvo buvęs policijoje. Nuvykę pas šį žmogų, nukentėjusysis pats užpildė vekselį, šis vyras buvo nurodytas kaip skolintojas. Nukentėjusysis nurodė, jog jokių pinigų nebuvau matęs. Parodžius byloje esantį vekselį (t. 3, b. l. 63), nukentėjusysis nurodė, kad jame esantis parašas yra jo, jis parašė, kad pinigus gavo ir neturi pretenzijų. Parašė, nes taip parašyti sake R., nes jis atsiskaitęs su elektrikais. Nukentėjusysis nurodė, kad jis nepamena, kad bute buvęs vyras būtų su juo bendravęs, apie pinigų perdavimą nekalbėjo, kalbų apie pinigų atidavimą nebuvo. R. K. nukentėjusiajam paaiškino, kad jis dabar skolingas šiam žmogui

43Nukentėjusysis nurodė, jog pradžioje tikėjo, ieškojo pinigų, jam R. K. sakė, kad už šituos vekselius reikia perrašyti namą, sakė, kad to reikalauja buhalterė. Nukentėjusysis pasakė, kad neturi dokumentų ir tai neįmanoma, nors pusė namo priklauso jam. Vėliau jam draugai paaiškino, kad jį apgavo ir liepė kreiptis į policiją. Kada viską suvokė, nepamena, berods tai buvo sausio mėn., po to karto, kai pasirašė 26 000 litų vekselį K. namuose. Kreipėsi į policiją, nes suprato, kad jį apgavo, jokių pinigų nebuvo, o jis liko skolingas ir iš jo išviliojo automobilį. Kai pasirašė vekselį prie Gedimino pilies, jis jau buvo nuėjęs į policiją. Kai atėjo laikas atiduoti pinigus, R. pasakė, kad sutarė su kažkuo ir kad jie važiuos į Vilnių, nukentėjusysis tada paskambino tyrėjai, pasakė, kad reikalauja atiduoti pinigus arba pratęsti terminą, klausė jos ką daryti, jam liepė važiuoti, nebijoti, taip pat sakė, jog jį seks, sakė jam elgtis kaip įprasta. Kai išėjo iš buto, prie automobilio buvo policija.

44Iš 2014-01-15 D. J. prašymo, 2014-01-16 pateikto Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūrai, nustatyta, kad D. J. šiame prašyme nurodė, jog 2013-12-17 apie 20 val. į namus atvažiavo asmenys, apsimetę esantys iš elektros tinklų, kurie pradėjo gąsdinti skolomis tinklams ir didele bauda, vienas iš jų – V.. Prieš tai D. J. buvo išgėręs. Netrukus atėjo kaimynas R. K., atnešė alaus, kurio D. J. išgėrė. R. K. pasiūlė išsigelbėjimą, kad jo žmona iš savo firmos ( - ) paskolins pinigų. Nuvažiavę pas ją, D. J. pasirašė, kad paskolino 25 000 Lt. Po to važiavo atseit pinigų į Vilnių, asmenys, apsimetę esantys iš elektros tinklų, važiavo iš paskos. Vilniuje D. J. nebuvo išlipęs iš mašinos, jokių pinigų nematė, R. K. pasakė, kad sumokėjo baudą. Po kelių dienų pradėjo reikalauti, kad D. J. perrašytų automobilį ir savo namo dalį, nes to reikalauja tos firmos buhalterė, t. y. rodyti pirkimus už skolą. Skolą D. J. buvo pasirašęs 2 mėn., automobilį perrašė 2013-12-19. Automobilį žadėjo perrašyti jam atgal. D. J. priklausančią namo dalį jis perrašyti atsisakė, nes neturi daugiau kur gyventi. R. K. su žmona siūlė leis po to gyventi. Pradžioje D. J. pradėjo galvoti parduoti savo giminaičiams, kad užmokėtų skolą. 2013-12-30 D. J. buvo Vilniuje, kaimynai pasiūlė parvežti jį namo, pakeliui nupirko išgerti. Grįžus iš Vilniaus, pareikalavo perrašyti skolą į 26 000 Lt, kurią D. J. perrašė. Kai D. J. visiškai atsigavo, pasitarė su draugais, kurie patarė rašyti pareiškimą. D. J. suprato, kad asmenys iš elektros tinklų yra kaimyno pažįstami (t. 1, b. l. 3-4).

45Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-01-27 nukentėjusysis D. J. apklausos metu parodė, kad 2013-12-17 apie 20 val. jis buvo neblaivus namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), kai į duris pasibeldė nepažįstami asmenys. Atidaręs duris, jis pamatė du vyrus, kurie prisistatė AB „Lesto“ darbuotojais, pasakė, kad jis turi didelę skolą už AB “Lesto” paslaugas. Vienas iš jų jį fotografavo. Jie liepė rašyti pasiaiškinimą, tačiau jis atsisakė. Vienas iš vyrų kažką parašė ant balto lapo, liepė jam pasirašyti, jis pasirašė, tačiau jokios kopijos negavo. Kol vienas iš vyrų rašė, pas jį atėjo kaimynas R. K., kuris išsivedė jį į lauką ir pasakė, kad reikės sumokėti „Lesto“ darbuotojams. Žinodamas, kad yra skolingas už elektrą ir kad ją vagia, jis su kaimynu sutiko. D. J. sutiko pasiskolinti pinigų iš R. K., kuris jam pasiūlė paskolą. Susitarė visi važiuoti į Vilnių pas R. K. žmoną, o tiksliau - į R. K. žmonos firmą. D. J. į Vilnių važiavo kartu su R. K. ir jo žmona jų automobiliu, „Lesto“ darbuotojai važiavo savo automobiliu. Kokioje Vilniaus vietoje jie sustojo, jis negali pasakyti, tačiau žino, kad R. K. žmonos firma vadinasi ( - ). Vilniuje D. J. išlipęs iš automobilio nebuvo, išlipo R. K.. Kai pastarasis grįžo, pasakė, kad viskas sutvarkyta, 25 000 Lt suma sumokėta. Apie pinigų sumą D. J. sužinojo dar būdamas savo namuose, kai pasirašinėjo ant „Lesto“ darbuotojo išrašyto lapo. Pats jis jokių pinigų nematė, niekam jų nedavė. Viską sutvarkė R. K.. 2013-12-19 apie 12-13 val. jam paskambino R. K. ir pasakė, kad reikia perrašyti jo automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), R. K. vardu kaip garantą už paskolą. Jie kartu nuvyko į „Regitrą“ ir perrašė automobilį R. K. vardu. 2014-02-17 baigsis skolos lapelio terminas. R. K. jam neskambino, nes jis R. K. pasakė, kad parduos savo namo dalį giminaičiams ir atiduos skolą. D. J. taip pat nurodė, jog vieno iš vyrų, kurie buvo neva “Lesto” darbuotojai, vardas buvo Vitalikas, tai D. J. išgirdo iš pokalbio bei iš R. K. telefoninių pokalbių. Kito vyro nelabai atsimena. Abu vyrai buvo apsirengę kaip civiliai, be „Lesto“ darbuotojų aprangos, jų automobilis taip pat nebuvo pažymėtas AB „Lesto“ skiriamaisiais ženklais (t. 1, b. l. 32-34).

46Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-07 nukentėjusysis D. J. parodė, kad palaiko savo anksčiau duotus parodymus. Klausimas: Ar yra tikras, kad vyrai, kurie apsilankė pas jį ir prisistatė elektros tinklų darbuotojais, buvo atėję 2013-12-17? Atsakymas: Jis pamena, kad ant skolos raštelio, kurį jam davė pasirašyti, buvo data - 2013-12-17, todėl ir įsiminė minėtą datą, nes skolos raštelį jis pasirašė tą pačią dieną, kai pas jį apsilankė vyrai, prisistatę elektros tinklų darbuotojais. Klausimas: Ar tą dieną namuose buvo vienas? Atsakymas: Taip, namuose jis buvo vienas. Klausimas: Ar gyvena vienas? Atsakymas: Taip, gyvena vienas. Klausimas: Ar jis, iš tikrųjų, buvo skolingas elektros tinklams? Atsakymas: Taip, jis yra skolingas elektros tinklams, ir nuo 2012 m. jam yra atjungta elektra. Klausimas: Kokio dydžio įsiskolinimas yra už elektrą? Atsakymas: Tikslios įsiskolinimo sumos jis nežino, bet ji gali būti keli šimtai litų, nesiekiant tūkstančio. Klausimas: Kodėl žinodamas, kad jo įsiskolinimas yra nedidelis, patikėjo vyrais, prisistačiusiais elektros tinklų darbuotojais, kad turi didelę skolą už elektros naudojimą? Atsakymas: Taip jam paaiškino apsilankę vyrai, ir jis jais patikėjo. Be to tą dieną jo būsena buvo sunki dėl praėjusių išgertuvių. Tą dieną jis nebuvo girtas, bet po didelio alkoholio padauginimo jam buvo sunku. Klausimas: Kodėl užėję vyrai jį fotografavo? Atsakymas: Tik atidarius jam duris du vyrai prisistatė „Lesto“ darbuotojais, nepasakė savo vardų, dokumentų nerodė, jis to ir neprašė, ir staigiai vienas iš jų, turėdamas rankoje fotoaparatą, pradėjo jį fotografuoti. Jį fotografavęs vyras paaiškino apie įsiskolinimą, kažkuris iš jų pareikalavo parašyti pasiaiškinimą. Jis atsisakė parašyti pasiaiškinimą. Tada kažkuriuo momentu į jo namus užėjo kaimynas R. K.. R. K. jis pažįsta nuo 2013 m. vasaros, jis gyvena su žmona M. K. netoliese, maždaug kilometro atstumu, kitoje sodų bendrijoje, kurios pavadinimas yra lyg ir ( - ). Su R. susipažino atsitiktinai, jo prašytas pavežė jį savo automobiliu, ir nuo to momento pradėjo bendrauti. Jis vengė bendrauti su R., nes pastarasis pasirodė jam nemalonus, bet R. pats jo ieškojo, įkyriai norėjo bendrauti. Klausimas: Ar buvo susitaręs su R. K., kad jis turi pas jį apsilankyti? Atsakymas: Nepamena, ar tą dieną R. K. ruošėsi ateiti pas jį, o nepamena dėl to, kad jo būsena buvo labai sunki. Jau esant R. K. jo namuose, du nepažįstami vyrai aiškino, kad jo įsiskolinimas „LESTO“ viršija 30 000 litų, todėl jam reikia sumokėti 25 000 litų baudą. Tuo momentu vienas iš vyrų, prisėdęs prie jo stalo, pradėjo rašyti kažkokį raštelį. Ką vyriškis rašė, nežino ir neskaitė, vyriškis tik pasakė, kad tai surišta su susidariusia skola ir su tuo, kad jis buvo neteisėtai prisijungęs prie elektros stulpo, vyriškis liepė jam pasirašyti. Minėtą skolos raštelį jis pasirašė. Klausimas: Ar jis tikrai neteisėtai buvo pasijungęs prie elektros tinklų? Atsakymas: Jis bandė prisijungti, bet jam tai nepavyko ir neteisėtai elektros energijos nenaudojo. Klausimas: Ar R. K. žinojo, kad jis bandė neteisėtai prisijungti prie elektros stulpo? Atsakymas: Nežino, ar sakė R. K. apie tai, girtas galėjo prasitarti. R. K., lankydamasis pas jį, galėjo tai matyti. Klausimas: Kol nepažįstamas vyras rašė raštelį, ką darė R. K.? Atsakymas: Tuo metu, kai nepažįstamas vyras rašė raštelį, R. K. tylėjo, nesikišo. Kai jis pasirašė raštelį, R. K. išsivedė D. J. į lauką, o du nepažįstami vyrai liko jo namuose. Lauke jie buvo dviese, ir niekam kitam negirdint R. K. pasakė, kad 25 000 Lt skolą reikia sumokėti, tada pasinaikins didesnis įsiskolinimas. Jis pasakė R. K., kad tokios sumos neturi. Tada R. K. kažkaip įtikino jį, kad reikia pasiskolinti pinigų iš jo žmonos firmos, jis sutiko. Tada du nepažįstami vyrai, jis ir R. K. įsėdo į „Lesto“ darbuotojų automobilį. Prieš įsėdant į automobilį, jis dar paminėjo, kad „Lesto“ darbuotojai važinėja su kitokiais automobiliais, o būtent - „Nivom“. Kažkuris iš trijų vyrų pasakė, kad tai yra specialus tikrintojų automobilis, kuriuo važinėja pas skolininkus. Automobilį vairavo vienas iš „Lesto“ darbuotojų. Jis neįsidėmėjo automobilio modelio. Jis nuvažiavo prie R. K. namo, į sodų bendriją ( - ). Jis kartu su R. K. nuėjo į pastarojo namus, o du „Lesto“ darbuotojai liko automobilyje. R. K. namuose, pirmo aukšto kambaryje, prie žemo stalo D. J. savo ranka rašė skolos raštelį. Jis neprisimena tikslaus teksto, nes M. K. jam diktavo tą skolos raštelį. Jis pamena, kad jam paduotas lapas buvo ne tuščias, baltas, o jau kažkoks spausdintas blankas, į kurio grafas jis įrašinėjo tekstą: savo vardą, pavardę, asmens kodą, ir kad gavo 25 000 Lt sumą. Jis užpildė du tokius blankus, bet negavo nei vieno iš jų. Klausimas: Pokalbis vyko apie tai, kad pinigus skolina M. K. firma, ar jis matė raštelyje M. firmos pavadinimą? Atsakymas: Ne, raštelyje firmos pavadinimo nematė, bet nori paminėti tokį faktą, kad M. K. jo parašytame raštelyje įrašė gimimo metus – ( - ). Jis M. paklausė, ar tai yra jos gimimo metai, o M. atsakė, kad tai yra R. gimimo metai. Jam tai pasirodė keista, nes pinigus skolinasi iš M. firmos, o raštelyje rašomi R. K. gimimo metai. Tačiau jo būsena buvo sunki ir neadekvati visų veiksmų įvertinimui. Abu rašteliai liko K. namuose. M. pasakė, kad pinigų reikia nuvažiuoti į miestą, į jos firmą. Todėl visi kartu važiavo į Vilnių. Jis važiavo kartu su M. ir R., M. juodos spalvos automobiliu kabrioletu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), Lesto darbuotojai važiavo jiems iš paskos savo automobiliu. Buvo tamsu, jis nepamena, į kokią vietą jie nuvažiavo, nes važiuodamas automobiliu jis gėrė R. K. duotą alų. Jis iš automobilio nelipo, bet pamena, kad kažkas išlipo iš automobilio, o atėjęs R. K. pasakė, kad su „Lesto“ darbuotojais jau atsiskaityta. D. J. pinigų nematė ir daugiau „Lesto“ darbuotojų nematė. Tada jie grįžo į kaimą. Klausimas: Atvykus pas M. skolintis pinigų, jis ar R. aiškino M. K., kam reikalingi pinigai? Atsakymas: Jis M. paprašė paskolinti 25 000 litų, nes jam reikėjo sumokėti už įsiskolinimą elektros tinklams. M. ilgai nemąsčiusi sutiko iš savo firmos paskolinti nurodytą pinigų sumą. Praėjus kelioms dienoms po minėto įvykio, 2013-12-19 (gali ir klysti), jam paskambino R. K. ir paklausė, ar jam nėra bloga, siūlė ateiti pas jį „pataisyti sveikatą“. Jis pasakė, kad negali ateiti, nes reikia važiuoti į Vilnių, į biržą, nes jau kelias dienas vėluoja. R. pasakė, kad į Vilnių galės pavežti, nes jis su žmona turi reikalų. Jis nuėjo pas juos į namus, kur buvo M. ir R.. Pastarasis pavaišino jį alumi. R. užsiminė, kad M. firmos buhalterė reikalauja, jog firmoje būtų užfiksuota, kad už išimtus pinigus buvo padarytas pirkimas, todėl reikalavo, kad D. J. firmai perrašytų savo turimą automobilį. To buvo reikalaujama kelis kartus, girdint M.. Pastaroji taip pat įrodinėjo, kad to reikia. Pokalbio metu lyg tai suskambėjo R. telefonas, kuris sudarė vaizdą, kad kalbasi su firmos buhaltere. Pastaroji neva domėjosi, kokie yra reikalai su perrašymu. Baigęs pokalbį, R. vėl jį įtikinėjo, kad būtina perrašyti automobilį ir jam priklausančią namo dalį. D. J. paklausė, kur gyvensiąs, jeigu perrašys namą. R. pasakė, kad namas bus perrašytas M. firmai, o notariškai bus parašyta, kad jis galės gyventi 99 metus. Klausimas: Kodėl jis sutiko važiuoti perrašyti automobilį? Atsakymas: R. įtikino, kad atgavęs pinigus, automobilis bus atgal perrašytas jo vardu. Todėl jis su R. nuėjo į D. J. namus, paėmė automobilio „VW Trasporter“, valst. Nr. ( - ), dokumentus ir kartu su M., R. nuvažiavo į „Regitrą“, esančią už Gariūnų. „Regitroje“ jis M. pateikė savo asmens tapatybės kortelę ir automobilio dokumentus, o R. M. taip pat padavė asmens tapatybės kortelę, bet jis nematė, kieno vardu ji buvo. Tik jam pasidarė keista, kad ne firmos dokumentais remdamasi M. pildė „Regitros“ pažymą. M. užpildė dokumentą, o jis su R. nuėjo prie „Regitros“ langelio, pateikė asmens tapatybės korteles, ir jo automobilis buvo perrašytas. Klausimas: Ar „Regitroje“ kartu su jais buvo koks nors R. ar M. pažįstamas? Atsakymas: Ne, jokio kito asmens su jais nebuvo. Klausimas: Kokiu laiku perrašinėjo automobilį? Atsakymas: Vakare, tikslios valandos nematė. Klausimas: Ar tą dieną jis nuvažiavo į biržą? Atsakymas: Ne, tą dieną nevažiavo į biržą, nes nespėjo. Klausimas: Savo apklausoje paminėjo vieną vyriškį, neva „Lesto“ darbuotoją, kaip V.. Kaip jis suprato, kuris buvo vadinamas V.? Ar tai buvo tas vyriškis, kuris fotografavo, ar tas vyriškis, kuris rašė raštelį jo namuose? Atsakymas: Jis suprato, kad V. vadino vyriškį, kuris jį fotografavo. Klausimas: Kaip mano, koks vyriškių, prisistačiusių „Lesto“ darbuotojais, amžius? Atsakymas: Jų amžius apie 30 metų, bet gali klysti. V. buvo apsirengęs lengva (ne žiemine) tamsios spalvos striuke. Kaip buvo apsirengęs kitas vyriškis, jis nepamena. Klausimas: Ar galės atpažinti vyriškius, prisistačiusius „Lesto“ darbuotojais? Atsakymas: Jis mano, kad V. atpažinti galės iš išvaizdos, o kito vyriškio negalės atpažinti, nes jis rašė prie stalo pasilenkęs. Dar nori paminėti tokį faktą, kad 2013-12-30 D. J. paskambino R., iš anksto žinojęs, kad jis bus Vilniuje, ir pasiūlė pavežti į kaimą. Tai buvo pietų metas, tikslios valandos nepamena. Jie užvažiavo į „Norfos“ parduotuvę, esančią ( - ), ten apsipirko. Tada R. kažkas paskambino, ir R. pasakė M., kad skambina V.. Jis girdėjo, kad R. K. ir V. kalbėjosi apie jį, nes pokalbio metu buvo pasakyta: „štai jį vežam namo.“ (t. 1, b. l. 44-46).

47Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-20 nukentėjusysis D. J. parodė, kad palaiko savo anksčiau duotus parodymų ir papildomai parodė, jog 2014-02-18 dienos metu R. K. daug kartų skambino į jo Nr. ( - ), jis buvo atsiliepęs kelis kartus. R. K. jo paklausė, kurioje vietoje jis yra. O tuo metu jis dirbo prie ( - ) mokyklos, tvarkė malkas. R. K. apie turto perrašymą telefonu nieko neužsiminė. O jis R. K. pasakė, kad turi pirkėją namui. Į darbo pabaigą R. paskambino dar kartą ir pasakė, kad prie jo namų stovi jam nematytas automobilis, liepė greičiau lėkti namo. Jis paaiškino, kad iš darbo išeiti negali. Jam baigus darbą, R. K. skambino daug kartų, bet jis neatsiliepė ir iš karto po darbo namo negrįžo, nenorėdamas susitikti su R.. Jis sugrįžo namo dviračiu tik 21.30 val. Važiuodamas per sodo bendriją, jis pamatė nuo savo namo pusės važiuojantį automobilį. Kai susilygino su automobiliu, jis pamatė jame M. K. ir R. K.. R. pasidomėjo, kur jis buvo dingęs ir pasakė, kad tuoj privažiuos prie jo namo. Pokalbis su R. vyko lauke, šalia jo namo, prie M. automobilio. M. sėdėjo automobilyje, atsidariusi langą. M. pradėjo pokalbį dėl skolos grąžinimo, nes ji turi nemalonumų dėl skolos. Ji pasakė, kad jį išgelbėjo, o jis juos paveda. Ji taip pat pasakė, kad skolos raštelio terminas yra iki 2014-02-17. Jis atsakė, kad užpildyto raštelio antro egzemplioriaus jie jam nedavė, ir jis pamiršo, kada baigiasi terminas. Jis paminėjo, kad buvo įsitikinęs, jog terminas sueina vėliau. Tada R. savo planšetiniame kompiuteryje parodė jam nuotrauką, kurioje buvo užfiksuotas dokumentas. Padidinęs šią nuotrauką R. parodė datą, kada buvo surašytas šis dokumentas, tai buvo 2013-12-17. Jis prisimena, kad paskolos raštelio terminas buvo 2 mėnesiai. R. su M. pasakė, kad buhalteris juos ragina dėl skolos grąžinimo ir skolos termino pratęsimo. Jie pasakė, kad jam reikia važiuoti su jais pratęsti paskolos raštelio terminą. R. surinko kažkokį numerį savo telefone ir perdavė jam ragelį, kad jis asmeniškai kalbėtų su tuo žmogumi ir prašytų pratęsti paskolos terminą. Telefonu nepažįstamas vyriškis sakė, kad jam reikia atvažiuoti ir pratęsti skolos terminą, o jeigu jis neatvažiuos, dokumentus jis perduos antstoliams. Jis pasakė vyriškiui, kad negali atvažiuoti vakare, nes jau yra vėlu, o darbo dienomis jis dirba ir negali atvažiuoti. Jis pasakė vyriškiui, kad galėtų per išeigines, bet vyriškis pasakė, kad tada bus per vėlu. R. su M. liepė jam kitą dieną, po darbo, eiti tiesiai namo ir važiuoti pratęsti pinigų skolos raštelio terminą. R. su M. išvažiavo. Klausimas: Ar galės pagal balsą atpažinti vyriškį, su kuriuo kalbėjo telefonu? Atsakymas: Mano, kad to vyriškio balso atpažinti negalės. Jis kitą dieną ryte išėjo į darbą ir tyrėjai telefonu pranešė, kad iš jo reikalaujama važiuoti perrašyti pinigų skolos raštelio termino pratęsimą. 2014-02-19 R. kelis kartus jam skambino ir domėjosi, ką jis veikia. Pastarasis minėjo, kad jie važiuos pas buhalterę dėl skolos termino pratęsimo. Jis suprato, kad tai bus moteris, nes R. liepė apsirengti gražiau ir atrodyti padoriau. Po darbo jis grįžo namo, išgėrė alaus, elgėsi kaip įprasta, kad R. nekiltų įtarimų. Jis sulaukė R., ir jie išvažiavo automobiliu „Cabriolet“, kurį vairavo M.. R. sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje, o jis – galinėje. Šalia jo sėdėjo nepažįstamas vaikinas, kurį matė pirmą kartą. Kodėl važiavo minėtas vaikinas kartu, jis nežino. Važiuojant automobiliu apie skolą ir raštelius jie nekalbėjo. Jie sustojo prie „IKI“ parduotuvės, esančios ( - ). R. ten sutiko kažkokį aukštoką vaikiną su ilgais plaukais ir jo (D. J.) paklausė, ar nepamena šio vaikino, tačiau jis pasirodė jam nematytas. R. su tuo vaikinu kažkur nuėjo, vėliau R. grįžo vienas. Tada jie nuvažiavo į Vilnių ir sustojo šalia Katedros. M. ir kartu važiavęs vaikinas liko automobilyje, o jis su R. nuėjo prie pastato, esančio senamiestyje. Pastato durys buvo koduotos, R. surinko kodą, ir jie užėjo į vidinį kiemą. Į kiemą atėjo nepažįstamas vyriškis, kuris nuvedė į patalpą. Pagal išvaizdą tai buvo ne butas, o biuras, pro kurio langus matėsi Gedimino pilis. Tai buvo didelis kambarys, kuriame buvo keli langai vienoje sienoje. Jis atkreipė dėmesį, kad buvo dar kažkokia patalpa, panaši į virtuvėlę. Jie susėdo prie stalo, ir R. jam aiškino, kad tai yra tas žmogus, kuris D. J. paskolino pinigus ir kad šio žmogaus reikia prašyti pratęsti paskolos terminą. D. J. mintyse pasidarė įdomu ir keista, kodėl R. paminėjo šį vyrą, kaip paskolinusį jam pinigus, nes 2013-12-17 pasirašant paskolos raštelį R. namuose buvo sakoma, kad pinigus jam duoda M. K. firma. D. J. buvo pateiktas paruoštas ir atspausdintas blankas, kuriame jis savarankiškai pildė tuščias grafas. Lapo apačioje esantis įrašas yra atliktas ne jo ranka. Originalas liko pas nepažįstamą vyriškį, o jam padavė to rašto kopiją. Jie nuėjo prie automobilio, kur laukė M. ir vaikinas. R. ir jam nespėjus įsėsti į automobilį, privažiavo policijos pareigūnai. Klausimas: Ar žino adresą, kurioje vietoje 2014-02-19 pasirašinėjo dokumentą? Atsakymas: Adreso nežino, bet nuvykęs prie tos vietos gali nurodyti įėjimą ir pačią patalpą. Šios patalpos durys buvo šarvuotos, šviesaus medžio spalvos. Užėjus pro duris pateko į nedidelį koridoriuką, iš kurio perėjo į didelę patalpą. Koridoriuko ir didelės patalpos neskiria durys, tik stačiakampė arka. Užėjus į didelį kambarį, jo dešinėje pusėje stovi didelis kelių spalvų stalas, kurio kraštas yra apjuostas juosta. Prie stalo stovi trys minkšti dideli foteliai. Stalo dešinėje pusėje matė didelio ekrano juodo korpuso plokščią televizorių. Patalpos langai yra beveik per visą sieną. Jis matė praėjimą į kitą patalpą, kuri pasirodė kaip virtuvėlė, bet joje jis nebuvo. Dar nori paminėti, kad bendroje laiptinėje, prie įėjimo į butą, ant sienų yra pakabinta labai daug ragų. Klausimas: Ar žino vardą ir pavardę vyriškio, su kuriuo susitiko 2014-02-19 Vilniuje, pasirašant piniginės skolos termino pratęsimo raštelį? Atsakymas: Pasirašant dokumentą, jis matė surašytus duomenis: vardas G., pavardės nepamena. Klausimas: G., ar tai tas pats asmuo, kuris buvo atėjęs 2013-12-17 į jo namus ir prisistatęs darbuotoju iš AB „Lesto“? Atsakymas: Tai nėra tas pats asmuo, nes tie du vyriškiai buvo jauni, o G. yra vyresnio amžiaus. Klausimas: Ar žino vardą vaikino, 2014-02-19 kartu važiavusio automobiliu iš ( - ) į Vilnių? Atsakymas: Ne, vardo nežino. Klausimas: Ar 2014-02-19 automobiliu „Cabriolet“ važiavęs vaikinas yra panašus į vieną iš vaikinų, kurie 2013-12-17 buvo atėję į jo namus ir prisistatę AB „Lesto“ darbuotojais? Atsakymas: Automobiliu važiavęs vaikinas yra jam nepanašus nei į vieną iš vaikinų, kurie buvo atėję į jo namus 2013-12-17. Vaikinas, važiavęs automobiliu, yra aukštas, o, kiek jis pamena, AB „Lesto“ darbuotojais prisistatę vaikinai yra žemesnio ūgio. Klausimas: Ar kada nors M. K. ar R. K. davė jam pinigų? Atsakymas: Iš M. K. buvo paskolinęs vieną kartą 14 litų alui, o R. yra davęs jam kelis kartus smulkių pinigų alui, bendra suma neviršija 30 litų. Jis niekada nėra paėmęs iš M. ar R. pinigų sumos dideliems pirkiniams (t. 1, b. l. 68-69).

48Iš 2014-02-20 parodymų patikrinimo vietoje protokolo nustatyta, kad nukentėjusysis D. J. parodė butą, esantį ( - ), Vilniuje, kur jis 2014-02-19 pasirašinėjo vekselį dėl 26 000 Lt sumos (t. 1, b. l. 70-71).

49Iš 2014-02-28 asmens parodymo atpažinti protokolo nustatyta, kad asmens parodymo atpažinti metu nukentėjusysis D. J. neatpažino V. Š., kaip asmens, buvusio jo namuose 2013-12-17 (t. 1, b. l. 76-78).

50Iš 2014-02-28 asmens parodymo atpažinti protokolo nustatyta, kad asmens parodymo atpažinti metu nukentėjusysis D. J. neatpažino V. B., kaip asmens, buvusio jo namuose 2013-12-17 (t. 1, b. l. 79-81).

51Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-28 nukentėjusysis D. J. parodė, kad 2014-02-28, atpažinimo metu, jis negalėjo atpažinti tarp pateiktų asmenų vyriškių, kurie 2013-12-17 buvo apsilankę jo namuose, Vilniaus r., ( - ). Jis yra minėjęs ankstesnėje apklausoje, kad vieno iš vaikinų atpažinti negalės, o dėl kito abejojo. Jiems apsilankius, viskas įvyko greitai, jis neturėjo laiko įsižiūrėti į jų veido bruožus. O užėjus į namus R. K., bendravo su pastaruoju, nekreipdamas dėmesio į vyrus „elektrikus“. Klausimas: 2014-02-25 turėjo vykti atpažinimas, apie kurį jam buvo pranešta iš anksto, o jis atvyko apsvaigęs nuo alkoholio, kodėl? Atsakymas: Jis gėrė per naktį ir tikėjosi, kad iki vidurdienio išsiblaivys, jis neapskaičiavo išgerto alkoholio kiekio ir išsiblaivinimo laiko. Klausimas: 2013-12-17 d., kai į jo namus buvo atėję vyriškiai, prisistatę „elektros tinklų darbuotojai“, vėliau atėjo R. K.. Ar R. K. su šiais vyrais buvo išėjęs iš namų pasitarti? Atsakymas: Taip, R. K. su tais vyrais buvo išėjęs pasitarti į lauką, tik nepamena, ar su R. K. buvo išėjęs vienas vyriškis, ar abu. Klausimas: 2014-02-19 išėjus iš G. buto, ar R. nešėsi kokius nors dokumentus? Atsakymas: R. turėjo rankoje kažkokį aplankalą su dokumentais (t. 1, b. l. 82).

52Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-08-27 nukentėjusysis D. J. parodė: Klausimas: Kokia buvo susidariusi jo skola R. K. 2013 m. gruodžio mėn., kai įvyko incidentas su „Lesto“ darbuotojais? Atsakymas: 2013-12-17 R. K. buvo skolingas ne daugiau kaip 200 Lt, bet tikslios sumos nepamena. Klausimas: Nuo 2013-12-17 iki tos dienos, kai savo automobilį „VW Tranporter“, valst. Nr. ( - ), perrašė R. K. vardu, ar buvo pasiskolinęs iš R. K. ir M. K. kažkokią pinigų sumą? Atsakymas: 2013-12-17 buvo apsilankę tariami „Lesto“ darbuotojai ir tą dieną, grįžtant iš Vilniaus, R. jam nupirko vieną ar du butelius alkoholio. 2013-12-18 su R. nesimatė, nes tą dieną buvo girtas. 2013-12-19 R. jį pasikvietė į savo namus, pavaišino alumi ir pradėjo pokalbį, kad buhalterei, kuri paskolino jam pinigų, o būtent 25 000 litų, reikia parodyti kažkokį pirkimą. Todėl R. pats pasiūlė, kad jis perrašytų savo automobilį „VW Tranporter“, valst. Nr. ( - ), ir dalį savo namo. Jis iš karto prieštaravo dėl automobilio perrašymo, o dėl namo pasakė, kad neturi dokumentų. Bet R. įkyriai ir įžūliai reikalavo, kad jis nuvažiuotų perrašyti automobilį, todėl tą dieną nuvažiavo. Jis taip pat reikalavo, kad paimtų iš Registro namo dokumentų dublikatą. Klausimas: Ar R. K. automobilį perrašė už susidariusią grynųjų pinigų skolą ar už pasirašytą vekselį? Atsakymas: Automobilį R. K. perrašė už pasirašytą vekselį. Pokalbio net nebuvo, kad automobilis R. K. perrašomas už susidariusią grynųjų pinigų skolą. Kaip jis žino, R., pavaišinęs jį alumi, skaičiuodavo tai į skolą. 2013-12-19 jo susidariusi skola R. neviršijo 200 Lt ir tikrai nesiekė 600 Lt, kaip teigia R.. Klausimas: Ar jo automobilis „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), kurį perrašė R. K., buvo važiuojantis, kokie jame buvo gedimai, ar jis buvo vertas 10 000 Lt? Atsakymas: Jo automobilyje „VW Tranporter“, valst. Nr. ( - ), buvo vienintelis „starterio“ gedimas, kurį pats pastoviai taisė. Kadangi automobilis ilgai stovėjo, jo akumuliatorius buvo „nusėdęs“. Kitų gedimų automobilyje nebuvo. Šio automobilio vertė – 10 000 Lt. Automobilis buvo ne krovininis, o keleivinis. Vėliau pasitikslino internete tokių automobilių vertę ir pamatė, kad jie parduodami už 9000 Lt. Todėl automobilį jis parduotų už 9000 Lt. Klausimas: Ar žino, kad V. buvo nupirkęs jo automobilį „VW Tranporter“, valst. Nr. ( - ). Atsakymas: Ne, nežino. Klausimas: Ar prisimena, kad 2013 m. gruodžio mėn., po automobilio perrašymo R. K., V. buvo atvažiavęs prie jo namų jį apžiūrėti? Atsakymas: Ne, tokio atvejo neprisimena. Klausimas: Ar 2013 m. lapkritį/gruodį J. K. – K. prašymu rodė Jurgitos namo dalį R. K. kaip pirkėjui? Atsakymas: 2013 m. lapkričio mėn. pabaigoje ar gruodžio mėn. pradžioje, iki 2013-12-17 d., iki „Lesto“ darbuotojų apsilankymo jo namuose ir vekselio pasirašymo, J. prašymu turėjo aprodyti jos namo dalį pirkėjams. Kai pirkėjai atvyko, jis pamatė, kad tai yra R. K., M. K. ir R. draugas A.. Tą dieną J. skubėjo, o K. ir kiti paminėti žmonės, J. išvykus, namo net neapžiūrėjo. Apie tą atvejį su R. nekalbėjo (t. 1, b. l. 84).

53Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-03 nukentėjusysis D. J. parodė: Klausimas: 2013-12-17 atvykus vaikinams, prisistačiusiems „Lesto“ darbuotojais, ar tuo momentu savo namuose naudojo elektros energiją? Atsakymas: Nepamena, ar tuo momentu naudojo elektros energiją. Klausimas: Jūsų namuose 2013 m. gruodžio mėn. buvo naudojama elektros energija? Atsakymas: 2013 m. gruodžio mėn. namuose elektros energija naudojama nebuvo, nes buvo atjungta elektra. Klausimas: Kaip gyvenote be elektros? Atsakymas: Namas šildomas, kūrenant krosnį, valgį gamino ant viryklės, prie kurios prijungtas dujų balionas. Elektra buvo reikalinga tik televizoriui, kurio galima nežiūrėti. Gyveno vienas, todėl buitiniai poreikiai yra nedideli ir išsisukdavo be elektros. Šiai dienai elektra pajungta, nes yra padengtas sunaudotos elektros įsiskolinimas. Jis nežino, kas padengė įsiskolinimą, todėl nepamena, kada namuose vėl buvo pajungta elektra. Klausimas: Ar Jūsų asmens dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė) yra pas R. K.? Atsakymas: Šie asmens dokumentai nėra pas R. K. ir niekada nebuvo. Iki 2013-12-17 (vekselio pasirašymo dienos) jis buvo „atsiskaitęs“ su R. K., nes buvo jam davęs savo banko kortelę ir leido nusiimti skolą. R. grąžino jam šią banko kortelę 2013 m. gruodžio mėn. (tikslios datos nepamena). Jis patikrino ir pamatė, kad R. per kelis kartus „nusiėmė“ 240 litų. Jo manymu, 2013-12-17 dienai jis nebuvo skolingas R.. 2013-12-17 R. atėjo pas jį į namus ir atsinešė vieną butelį alaus, tokiu būdu vėl pradėjo kauptis skola jam. Klausimas: Nuo 2013-12-17 (vekselio pasirašymo dienos) iki 2013-12-19 (automobilio perrašymo dienos) ar prašė R. pasiskolinti 200 Lt? Atsakymas: Tokių didelių skolų niekad prašęs nebuvo, ir nuo 2013-12-17 iki 2013-12-19 neprašė R. 200 Lt dydžio skolos. Didžiausia prašoma suma būdavo buteliui alkoholio. 2013-12-19, važiuojant iš „Regitros“, R. jam nupirko vieną butelį 200 ml ar 300 ml talpos alkoholio. Klausimas: 2014-02-07 liudytojo apklausos metu minėjo, kad 2013-12-17, pildant skolos raštelį (kaip vėliau sužinojo - vekselį), užpildė juos du. Ar yra tikras, kad užpildė du vekselius, ar tik galvojo, kad turėjo būti du vekseliai? Atsakymas: Jis yra tvirtai įsitikinęs, kad 2013-12-17 R. K. namuose užpildė du vienodus vekselius 25 000 Lt sumai. Abiejuose vekseliuose pildė tas pačias grafas savarankiškai, galvodamas, kad vienas vekselis liks jam. Jis matė, kaip viename vekselyje K. parašė gimimo datą - ( - ). Jis jos paklausė, kieno tai yra gimimo metai, o ji atsakė, kad tai yra R. gimimo data. Ar rašė M. ką nors antrame vekselyje, jis neatkreipė dėmesio. Po užpildymo jis negavo antro vekselio, abu vekseliai liko pas K.. Tik vėliau jis susimąstė, kad K. turint du jo vekselius, bendra įsiskolinimo suma sudarys 50 000 Lt, bet šio klausimo su R. neaptarinėjo. Klausimas: 2013-12-17, kai važiavo į Vilnių neva „Lesto“ darbuotojams perduoti 25 000 Lt, kiek kartų buvo sustoję? Ar R. K. buvo išlipęs iš automobilio? Atsakymas: Jis neatsimena, kiek kartų buvo sustoję ir kiek kartų R. buvo išlipęs iš automobilio. Klausimas: Ar pamena, kada perrašinėjo vekselį iš 25 000 Lt sumos į 26 000 Lt sumą ? Kodėl reikėjo perrašyti vekselį? Atsakymas: 2013 m. gruodžio mėn. pabaigoje, galimai po Kalėdų, tikrai iki Naujųjų Metų, po pietų (tikslaus laiko nepamena), buvo tamsu, jis važiavo iš Vilniaus ir stovėjo Antakalnio stotelėje. Vilniuje buvo biržoje atsižymėti. Buvo darbo pabaiga, ir biržos darbuotoja pyko, kad jis atėjo taip vėlai - į darbo pabaigą, todėl jam įsiminė, kokiu tikslu buvo Vilniuje. Jis laukė stotelėje, ( - ), žinodamas, kad namo jį parveš R. su M., nes buvo susiskambinę. Važiuojant su jais namo, R. jam nupirko vieną butelį 0,5 l talpos degtinės. Jis kažkiek išgėrė alkoholio, iš karto gavęs butelį, o kažkiek paliko. R. pradėjo kalbėti, kad reikia perrašyti vekselį į didesnę sumą, nes jis buvo vėl jam skolingas kelis šimtus litų, bet jo skaičiavimais tokios skolos nebuvo, nes skolindavosi tik buteliui, o didelių pirkinių nebuvo pirkęs. Tačiau R. pavyko jį įkalbėti, kad jis yra tiek skolingas. Nuvažiavę į R. namus, esančius Vilniaus r., ( - ), jis perrašė vekselį iš 25 000 Lt į 26 000 Lt. Iš pradžių R. pasakė jam rašyti naują vekselį 25 500 Lt sumai, bet vėliau pakeitė savo nuomonę ir pasakė rašyti 26 000 Lt sumai, neva jis dar prisiskolins ateityje. Jis pasakė, kad tai bus skola į priekį. M. K. vėl padėjo jam surašyti vekselį. Rašant naują vekselį 26 000 Lt sumai, prieš jį gulėjo vienas senas vekselis 25 000 Lt sumai. Žiūrėdamas į seną vekselį, jis pildė grafas naujajame vekselyje, o M. jam kažką patarinėjo. Jis nematė, kad R. filmavo vekselių perrašymą. Ar M. ką nors pildė naujojo vekselio apačioje, jis neatkreipė dėmesio. Seno vekselio 25 000 Lt sumai jam neatidavė. Jis neatkreipė dėmesio, ar senąjį vekselį sunaikino. R. K. minėjo, kad vekselį reikės sunaikinti. Sunaikinimo momento nematė. Klausimas: Ar gavo kokią nors pinigų sumą po vekselių pasirašymo? Atsakymas: Jis negavo grynųjų pinigų nei vieno cento. Klausimas: Ar perrašęs savo automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), gavo iš R. K. kažkokią pinigų sumą? Atsakymas: Perrašęs automobilį R. K., jis negavo jokios pinigų sumos, tik važiuojant namo, R. K. nupirko jam vieną butelį 200 ml ar 300 ml degtinės. Klausimas: 2014-02-19 nuvažiavęs į Vilnių pratęsti vekselio galiojimo termino, ar suprato, pas ką buvo atvežtas? Atsakymas: Jis galvojo, kad jį veža pas M. K. firmos buhalterę. Tačiau atvažiavus R. pasakė, kad buhalterė yra užsiėmusi, priimti negali, todėl jis buvo pristatytas vyriškiui. R. jam pasakė, kad šis vyriškis jam paskolino pinigų. Klausimas: Pildant Vilniuje naują vekselį, t. y. pratęsiant jo galiojimą, ar senas vekselis gulėjo prieš Jus? Atsakymas: Senas vekselis, kuris buvo išrašytas 26 000 Lt sumai, gulėjo prieš jį. Jis perrašė naują vekselį, įrašydamas naują datą, palikdamas visus kitus analogiškus rekvizitus ir tą pačią sumą – 26 000 Lt. Tik naujajame vekselyje pasirašė pats vyriškis, įrašęs savo duomenis. Jis pildė vieną egzempliorių, o vyriškis įteikė jam kopiją, kurią perdavė pareigūnams (t. 1, b. l. 85-86).

54Iš 2014-12-03 akistatos protokolo nustatyta, kad akistatos tarp D. J. ir R. K. metu D. J. parodė, kad 2013-12-17, būdamas R. K. namuose, jis užpildė du egzempliorius vekselių, kiekvieną – 25 000 Lt sumai. R. K. patvirtino, kad D. J. užpildė du analogiškus egzempliorius vekselių 25 000 Lt sumai, kurie abu liko pas R. K.. D. J. parodė, kad 2013-12-19 jis perrašė savo automobilį „VW Transporter“, valst. nr. ( - ), R. K. todėl, kad pastarasis ir jo žmona M. K. abu kartu reikalavo tai padaryti pagal 2013-12-17 pasirašytą vekselį 25 000 Lt sumai, tvirtindami, jog M. K. firmai reikia parodyti pirkimą, tvarkant firmos apskaitą. R. K. ir M. K. jį įtikino ir nuvežė į „Regitrą“, esančią už Gariūnų. „Regitroje“ M. K. užpildė automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, kurią jis apsirašė. Pirkimo-pardavimo sutartis buvo pasirašyta tarp jo ir R. K.. Jis negavo jokių grynų pinigų nei iš R. K., nei iš M. K., tik važiuojant namo, pastarieji nupirko jam butelį degtinės 200 ml ar 300 ml talpos. R. K. parodė, kad D. J. jam perrašė automobilį dėl susidariusių jam skolų. 2014-12-17, vekselio pasirašymo dieną, jis pirko D. J. 3-4 butelius alaus, vieną butelį degtinės, jam maisto, ėdalo šuniui ir katei, jis taip pat sumokėjo už D. J. žemės mokestį. Tokiu būdu per mėnesį susikaupė D. J. skola, kuri siekė 375 Lt. Po vekselio pasirašymo D. J. atėjo pas juos į namus ir prašė pinigų alkoholiui bei nuvežti pastarąjį iki parduotuvės. Jis pasiūlė D. J. parduoti už 500 Lt savo nevažiuojantį automobilį ir tokiu būdu padengti jam 375 Lt dydžio įsiskolinimą, nesumokant D. J. likusių pinigų, o užsipylus kuro nuvažiuoti iki „Regitros“, apmokant automobilio draudimą (73 Lt). Atėmus visas išlaidas nuo 500 Lt sumos, kuria buvo įvertintas D. J. automobilis, jam liko 15 ar 16 Lt, už kuriuos jis nupirko D. J. degtinės. Tokiu būdu jam buvo grąžinta skola. D. J. parodė, kad jis buvo skolingas R. K., tikslios įsiskolinimo sumos neprisimena, tačiau 2013 m. gruodžio mėn. jis buvo davęs R. K. savo banko kortelę, kad R. K. Vilniuje iš bankomato nusiimtų skolos sumą. ( - ) nėra bankomato, o R. K. su žmona dažnai važiuoja į Vilnių. R. K. grąžinus jam kortelę, jis patikrino, kad R. K. per du kartus nusiėmė 240 Lt. Taigi, jo skaičiavimais, skola R. K. buvo padengta. Jo automobilis turėjo smulkų gedimą, kurį visada pataisydavo pats, todėl jo planuose nebuvo automobilio pardavimo, ypač už tokią žemą kainą – 500 Lt. R. K. patvirtino, kad D. J. jam davė savo banko kortelę, tačiau jis nusiėmė 200 Lt, o ne 240 Lt, kuriuos pasiliko sau už skolą. Pinigus jis nusiėmė 2013-12-11/13 d., tačiau iki automobilio perrašymo dienos, t. y. 2013-12-19, D. J. spėjo jam įsiskolinti už 375 Lt. Skola susidarė tokiu būdu, kad važiuojant pirkti 25 Lt vertės degtinės, degalams jis išleisdavo 25 Lt, nes kartais buvo važiuojama iki Vilniaus ar Nemenčinės. D. J. sutinka, kad buvo tokių prašymų, tačiau nesutinka su tokiomis didelėmis sumomis, nes R. K., žinodamas jo pomėgį alkoholiui, pats kviesdavosi jį į svečius „pataisyti sveikatos“ arba atsinešdavo alkoholio jo neprašytas, tačiau skaičiuodamas tai kaip skolą. D. J. žinojo, kad R. K. namuose gali būti alaus, todėl pas pastarąjį nueidavo pasivaišinti, tačiau išgerdavęs tik keletą butelių, ne daugiau kaip 3-4 butelius, buteliai buvo litriniai. D. J. pripažino, kad M. retkarčiais parveždavo jį namo, tačiau dažniausiai jį palydėdavo R. K. pėsčiomis. R. K. paklausė D. J., ar V. ketino iš jo pirkti automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), už 700 Lt., tačiau jis V. nepardavęs dėl to, kad neradęs automobilio dokumentų. D. J. parodė, kad prieš kelis metus V. norėjo iš jo pirkti automobilį, tačiau kalba ėjo ne apie 700 Lt, o apie tūkstančius. Tačiau jis kategoriškai tą kartą atsisakė parduoti automobilį V., nes jam buvo jis reikalingas (t. 1, b. l. 87-88).

55Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-12 nukentėjusysis D. J. parodė: Klausimas: Kokiomis aplinkybėmis jis susipažino su R. K. draugu A. S. (2014-02-07 šį vyrą atpažino iš nuotraukos kaip R. K. draugą) ir kiek kartų jį buvo matęs? Atsakymas: 2013 m. lapkričio mėn. viduryje, tikslios datos neatsimena, R. K. kartu su A. (tada A. pavardės nežinojo, sužinojo ikiteisminio tyrimo metu) atvažiavo į jo namus R. K. A. pristatė kaip savo draugą. R. K. pasakė, kad A. siūlo darbą statybose kažkur prie Nemenčinės. R. K. ir A. minėjo, kad R. K. taip pat dirbs statybose, todėl jam reikia porininko. Jis konkretaus atsakymo nepateikė, nes jam reikėjo atidirbti seniūnijai už gaunamą pašalpą. Klausimas: R. K. su A. siūlė dirbti prie Nemenčinės, o ne Panevėžio rajone? Atsakymas: Pirmas siūlymas, dalyvaujant A., buvo dirbti prie Nemenčinės, o vėliau R. K. jam pasiūlė kartu su juo važiuoti dirbti į Panevėžio r., į A. sodybą. Klausimas: Ar jis yra stalius? Atsakymas: Jis atlieka visus statybos darbus, staliaus darbus taip pat. R. K. ir A. nesidomėjo nei dėl jo automobilio, nei dėl jo gyvenamojo namo. Antrą kartą A. matė savo namuose tada, kai J. K., neturėdama laiko aprodyti savo namo dalies pirkėjams, paprašė jo tą padaryti. Tada buvo atvažiavę R. K., M. K. ir A., kurie trumpai pabuvo, nieko nežiūrėjo, kaip suprato, sudarė pirkėjų įvaizdį ir išvažiavo. Klausimas: Vieną kartą R. K. davė jam telefonu kalbėtis su tariamu buhalteriu? Ar to vyro balsas nebuvo panašus į A. S. balsą? Atsakymas: Jam nebuvo to vyro balsas panašus į A. balsą. Klausimas: Perrašęs vekselį iš 25 000 Lt į 26 000 Lt, ar jis pats sudegino vieną vekselį, kuris buvo išrašytas 25 000 Lt sumai? Atsakymas: Po vekselio perrašymo iš 25 000 Lt sumos į 26 000 Lt sumą jis nedegino vekselio, išrašyto 25 000 Lt sumai, ir nematė, kad R. K. sudegintų nors vieną vekselį. R. K. tik užsiminė, kad reikės tai padaryti. Klausimas: Kiek vekselių egzempliorių surašė, kuomet buvo perrašytas vekselis iš 25 000 Lt sumos į 26 000 Lt sumą? Atsakymas: Jis nepamena, ar surašė vieną vekselį, ar du vekselius 26 000 Lt sumai. Jis atsimena, kad rašydamas vieną vekselį sugadino, todėl lyg ir turėjo jį perrašyti. Klausimas: Ar sakė V. S. po savo automobilio perrašymo R. K., kad džiaugiasi atsikratęs automobiliu. Atsakymas: Viktorui nėra sakęs, kad džiaugiasi atsikratęs savo automobiliu, nes dėl to nesidžiaugė (t. 1, b. l. 91).

56Iš 2014-12-12 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolo nustatyta, kad 2014-12-12 nukentėjusysis D. J. savo iniciatyva pateikė SEB banko sąskaitos ( - ) išrašą. Iš šio išrašo matyti, jog laikotarpiu nuo 2013-12-01 iki 2013-12-20 buvo gautos pajamos iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (2013-12-13 gauta 350 Lt pašalpa), o lėšos buvo nurašytos 2013-12-08 (Maxima, X-383, Vilnius Lt, suma – 3,97 Lt, atsiskaitymo data 2013-12-06), 2013-12-16 (( - ) ( - ), Vilniuje, suma 50 Lt, atsiskaitymo data – 2013-12-14), 2013-12-16 (( - ) ( - ), Vilniuje, suma 200 Lt, atsiskaitymo data – 2013-12-14), 2013-12-16 (Maxima, X-286, Vilnius Lt, suma – 16,99 Lt, atsiskaitymo data 2013-12-14), 2013-12-16 (Maxima, X-286, Vilnius Lt, suma – 33,17 Lt, atsiskaitymo data 2013-12-14), 2013-12-19 (( - ) ( - ), Vilniuje, suma 40 Lt, atsiskaitymo data 2013-12-17), 2013-12-20 (Norfa-NP, Vilniuje, suma 7,95 Lt, atsiskaitymo data 2013-12-18) (t. 1, b. l. 92-94).

57Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-12 nukentėjusysis D. J. parodė, kad pateikė tyrimui 2013 m. gruodžio mėn. SEB banko sąskaitos išrašą. 2013-12-13 jis gavo iš savivaldybės socialinę pašalpą ir iš karto šią kortelę perdavė R. K., kad R. K. nusiimtų sau 200 Lt už susidariusią skolą. R. K. buvo atėjęs pas jį ir reikalavo grąžinti skolą. Kadangi jis retai būna Vilniuje, o kaime bankomato nėra, jis davė R. K. banko kortelę, kurią pastarasis grąžino tik po automobilio perrašymo, t. y. po 2013-12-19. Todėl visi atsiskaitymai nuo 2013-12-13 iki 2013-12-19 buvo atlikti R. K.. Tuo laikotarpiu jis nebuvo parduotuvėje. Klausimas: 2013-12-17 jo banko kortele buvo atsiskaityta ( - ), o ši data (2013-12-17) yra vekselio surašymo data. Ar jis asmeniškai tą dieną Vilniuje, ( - ), buvo parduotuvėje ir ką nors pirko? Atsakymas: 2013-12-17 banko kortelės jis neturėjo, todėl negalėjo būti parduotuvėje ir mokėti už kažkokius pirkinius. 2013-12-18 jis į Vilnių nevažiavo, nors turėjo važiuoti į biržą, todėl Vilniuje pirkinių nepirko. Laikotarpiu nuo 2013-12-13 iki 2013-12-19 R. K., naudodamasis jo banko kortele, mokėjo už visus pirkinius. Taigi, tokiu būdu nusirašė įsiskolinimas R. K. (t. 1, b. l. 95).

58Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2015-02-03 nukentėjusysis D. J. papildomos apklausos metu parodė, kad pareiškia 2608,69 eurų (9000 Lt) civilinį ieškinį, kadangi apgaulės būdu kitam asmeniui buvo perrašytas jo automobilis „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ). Dėl nusikalstamos veikos jis prarado savo automobilį, kurio vertė buvo būtent 9000 Lt, t. y. 2608,69 eurų. Žala yra reali ir iki šiol neatlyginta (t. 1, b. l. 96).

59Apklausta teisiamajame posėdyje liudytoja J. K.-K. paaiškino, kad iki R. K. skambučio nei vieno iš teismo salėje esančių asmenų nepažinojo, nurodė, kad su nukentėjusiuoju yra bendraturčiai. Liudytoja paaiškino, kad jai paskambino p. R. ir paklausė, ar ji parduoda savo namelio dalį, ji atsakė, kad parduoda. Jokio skelbimo apie namelio pardavimo nebuvo, apie tai, kad ji nori parduoti savo dalį žinojo tik keli žmonės. Iš kur tiksliai R. K. gavo jos telefono numerį, ji nežino, kad šį numerį R. K. gavo iš tų žmonių, su kuriais liudytojos buvęs vyras D. J. geria. Viskam vadovavo R. K., liudytoja galvojo, kad pirkėjas yra p. R., nes R. K. jai sakė, kad nori nupirkti namelio dalį savo pagyvenusiai tetai. Liudytoja sutiko parodyti R. savo namelio dalį, kartu su jais tada buvo nukentėjusysis ir ponia K.. Buvo dar vienas vyras, tačiau liudytoja nepamena kas. Kartu su jie atsivežė p. G., atrodo, jo pavardė V.. R. liudytojai jį pristatė, kaip savo dėdę. Visą laiką visus reikalus liudytoja vedė su ponu R.. Kai jai pasakė, kad p. G. nori pirkti jos namelio dalį, ji kalbėjo su p. Re.. Jokių įtarimų liudytojai nekilo. Kai liudytoja suprato su kuo turi kalbėtis apie namo dalies pardavimą, kalbėjo su p. G.. Liudytoja vyko pas notarą, kuris siuntė dokumentus bendraturčiui, informuodamas pastarąjį apie tai, kad liudytoja nori parduoti savo turto dalį. Kai visi dokumentai buvo sutvarkyti, ji paskambino, bet jai pasakė, kad kažkas vyksta. Vėliau jie pratęsė sutartį, bet viskas nutrūko, ji su p. G. liko nesusipratime kas vyksta ir kodėl. Liudytoja nurodė, kad visas rajonas žino, kad jos buvęs vyras D. J. geria.

60Apklausta ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-26 liudytoja J. K.-K. parodė, kad Vilniaus rajone, ( - ), ji turi pusę namo, kita namo pusė priklauso D. J.. Ji savo dalyje negyvena. Ji ruošiasi parduoti savo namo pusę, apie ką buvo papasakojusi tik kaimo gyventojams, skelbimo apie namo pardavimą nebuvo pateikusi viešai, per internetą, laikraščius, turto agentus. Parduoti savo namo dalį norėjo dėl to, kad neturėjo galimybės jame gyventi dėl pastovių D. išgėrinėjimų, besirenkančių kompanijų jo namo dalyje, susidariusių skolų už elektros energiją. Sutartis su AB „Lesto“ buvo pasirašyta jos vardu. 2013 m. lapkričio ar gruodžio mėnesį ji sulaukė nepažįstamo vyriškio skambučio, kuris pasiteiravo dėl jos parduodamo namo. Jis skambino iš numerio ( - ), kuris jos telefono adresų knygoje yra užfiksuotas pavadinimu „pirk namelio“. Vyriškis paprašė susitikti, nes norėjo apžiūrėti namą. Jie susitiko, vyriškis prisistatė R., pavardės neminėjo, buvo su akiniais, aukštas, nestambus, pailgo veido, kalbėjo lietuviškai. Jis atvažiavo su moterimi, kuri neprisistatė. Moteris kalbėjo lietuviškai, tačiau jautėsi akcentas, išduodantis, kad ji nėra lietuvė. Taip pat su jais buvo vyriškis, kuris vėliau jai buvo pristatytas kaip S.. Pastarasis buvo pristatytas kaip teisininkas. Juos visus matė pirmą kartą. Ji pasakė, kad kitame namo gale gyvena geriantis vyriškis. R. pasakė, kad tai jo negąsdina, kad namą nori pirkti mamai, kuriai reikia tik žemės lopinėlio pasikrapštyti darže. Kadangi R. gerokai vėlavo, ji neturėjo laiko jiems aprodyti namo, todėl paprašė aprodyti D., kuris tuo metu buvo namuose, buvo blaivus, kieme tvarkė savo automobilį. Savo namo dalies ji nerakina, todėl leido apžiūrėti, jai nedalyvaujant. Ji išvyko, palikusi D. R. su kompanija. Maždaug po savaitės paskambino R. ir paprašė pažiūrėti namo dokumentus. Ji padarė dokumentų kopijas ir atvažiavusiam R. jas padavė. Jis buvo atvažiavęs su moterimi, su kuria apžiūrinėjo namą. Iki 2014 m. sausio mėn. pabaigos R. neskambino. Jis paskambino 2014 m. sausio mėn. (tikslios datos nepamena) ir pasakė, kad nori pasirašyti preliminarią sutartį bei duoti užstatą už namelį. R. pasakė, kad atvažiuos pas ją. Ji buvo darbe, mokykloje, kur jis ir atvažiavo. R. kartu su ta pačia moterimi, S. ir dar vienu jai nematytu žmogumi atėjo į mokyklos pastatą. Jai pristatė G. kaip dėdę - mamos brolį. S. įteikė jai preliminariosios sutarties paruoštą blanką, kuriame ji užpildė visas tuščias grafas. Sutartyje buvo įrašyta reali tos dienos data: 2014-01-21. Sutartį pasirašė G. V., kuris sutarties kitoje pusėje ranka užrašė savo kontaktinį telefono numerį ( - ) ir vardą G.. Tą dieną S. pasakė jai savo kontaktinį telefono numerį ( - ). Kitą sutarties egzempliorių G. pasiliko sau. Jai buvo duotas 5000 Lt užstatas. Ji pateikė sutartį notarui, ir D. buvo išsiųstas pranešimas apie namo pardavimą. 2014-02-18 jai paskambino R. ir pranešė, kad G. su mama nori apžiūrėti namelį. Tačiau tuo metu ji buvo užsiėmusi ir nuvykti į tą vietą negalėjo. Daugiau su jais susitikusi nebuvo. Klausimas: Ar jai buvo daromos moralinis spaudimas dėl namo pardavimo? Ar šie žmonės, jos nuomone, nenorėjo ją apgauti? Atsakymas: Jokio spaudimo nebuvo iš R. ar jo kompanijos dėl jos namo dalies, ir nebuvo nustatytas nei vienas faktas, kad R., S., G. ar su jais buvusi moteris norėjo ją apgauti ir užvaldyti jos turtą (t. 1, b. l. 116).

61Apklausta ikiteisminio tyrimo metu 2014-07-07 liudytoja J. K.-K. parodė, kad ji galėjo ir suklysti dėl S. dalyvavimo pirmą kartą apžiūrint jos namą ir laiko, kada pirmą kartą su juo susipažino. Kadangi nuo to laiko, kai R. apžiūrinėjo jos namą iki pirmos apklausos (2014-02-26) praėjo nemažas laiko tarpas, ji galėjo suklysti savo parodymuose dėl minėto įvykio. Gal „S.“ apžiūrint namą, nebuvo (t. 1, b. l. 119).

62Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas V. S. paaiškino, kad ankščiau pažinojo tik kaltinamąjį R. K., M. K. bei nuketėjusįjį. Liudytojas nurodė, kad jam R. K. pasiūlė nupirkti „VW Transporter“ automobilį. R. K. pasakė, kad automobilis jau nupirktas, bet per brangus, todėl automobilį pasiūlė liudytojui. Liudytojas teigė, kad, kai jis įsigijo minėtą automobilį, reikėjo keisti padangas, priekinis stiklas buvo skilęs, salonas visiškai apleistas, mašiną reikėjo virinti. Automobilio sėdynės buvo pas nukentėjusįjį sode. Automobilio kaina galėjo būti iki 1000 litų, 700-800 litų. Liudytojas teigė, kad mašiną nupirko, nes, jo skaičiavimais, tai buvo gera kaina tokiai mašinai, mašinos pirkimui pinigus pasiskolino. Liudytojas nurodė, kad mašiną jis remontavo, dar investavo į ją 1000 litų ir 2014 m. rudenį pardavė. Liudytojas nurodė, kad automobilis negalėjo kainuoti 9000 litų, nes tai neįmanoma kaina. Anksčiau, prieš keletą dienų D. J. liudytojui siūlė pirkti automobilį, bet liudytojas neturėjo pinigų. Kai liudytojas atvažiavo, D. J. automobilio jam nepardavė, pasakė, kad jį remontuoja kitas žmogus.

63Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-27 liudytojas V. S. nurodė: Klausimas: Jo vardu 2013-12-28 buvo registruotas automobilis „VW Trasporter“, valst. Nr. ( - ), Iš ko pirko minėtą automobilį ir už kiek jį nupirko? Atsakymas: Minėtą automobilį jam pasiūlė pirkti R., pavardės nežino, jis nešioja akinius. R. žinojo, kad jis jau seniai ieškojo didesnio automobilio, todėl jam ir pasiūlė. R. telefonu paaiškino, kad automobilis yra toks, kaip D.. Jis norėjo apžiūrėti automobilį. R. pasakė, kad automobilis stovi prie jo namo. Atvažiavęs pamatė, kad tai yra D. automobilis, o D. vaikščiojo šalia, kaip visada apsvaigęs nuo alkoholio. Sutikrino dokumentus ir sutiko pirkti. Jis paklausė R., iš kur pas pastarąjį yra D. automobilis. R. atsakė, kad pirko iš D.. Kitą dieną jie nuvažiavo į „Regitrą“. Automobilis buvo registruotas ne R., o kito žmogaus vardu, kurio duomenų nepamena. Vyriškis, kurio vardu buvo registruotas automobilis „VW Transporter“, buvo „Regitroje“. Jis matė šį vyriškį pirmą kartą. Jis paklausė R., kas yra minėtas vyriškis. R. pasakė, kad jis yra šiaip pažįstamas. „Regitroje“ už automobilį „VW Transporter“ jis sumokėjo nepažįstamam vyriškiui 2000 Lt. Kitą dieną jis pasiėmė automobilį iš R. kiemo, nedalyvaujant vyriškiui, kurio vardu jis buvo registruotas. Klausimas: Iš kur pažįsta D. J.? Atsakymas: Jo pažįstamas D. J., apsigyvenęs netoli D., juos supažindino prieš kelis metus. D. turi pirtį, kurioje jis lankėsi. Atvažiuojant į pirtį, D. visada būdavo girtas. Automobilis „VW Transporter“ šiuo metu yra pas jį (t. 1, b. l. 120).

64Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas S. B. nurodė, kad R. K. ir jo žmoną M. K. pažįsta 5-6 metus, susipažino, kai jis vykdė individualią veiklą. Su R. susipažino, rodydamas vieną butelį, jis atstovavo pardavinėjant sodą SB ( - ). Prieš porą metų K. žmona prašė atstovauti parduodant butą, su ja buvo pasirašyta sutartis, apie metus atstovavo pardavime, tačiau buto nepardavė. Liudytojas nurodė, kad laikas nuo laiko pagal darbo pobūdį jie užeidavo pasiteirauti nekilnojamojo turto srityje, R. liudytojo buvo paklausęs apie sodo bendrijos pastatą, t. y. apie jo rinkos vertę. Paminėjo, kad yra keli bendrasavininkai. Klausė, ar liudytojas gali padėti. Bendrasavininką pirmą kartą liudytojas pamatė praeitame posėdyje teismo salėje, anksčiau buvo matęs bendrasavininkę (moterį), su kuria buvo pasirašę preliminarią sutartį. R. K. į liudytoją kreipėsi vėlyvą rudenį apytiksliai prieš 2 metus – 1,5 metų, žiemą sudarė preliminarią sutartį.

65Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-07-04 liudytojas S. B. parodė, kad R. K. pažįsta maždaug 3 metus. Klausimas: Koks jo vaidmuo buvo dėl namelio, esančio Vilniaus r., ( - ), pirkimo? Atsakymas: Jis turi savo individualią veiklą, sprendžiant nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo klausimus. 2014 m. sausio mėn. viduryje tuo klausimu į jį kreipėsi R. K.. Atvykęs jis parodė namelio, esančio Vilniaus r., ( - ), nuotraukas. Jis pasakė, kad yra du namelio savininkai. Jis turi teisę prisijungti prie „Registro“, todėl patikrino, ar namelis nėra įkeistas arba kitaip suvaržytos namelio pardavimo teisės. Jis suteikė informaciją R., pasakė jam preliminarią namelio kainą. Vėlesnio susitikimo metu R. prašymu jis sudarė namelio preliminariąją sutartį J. K. vardu. Sutartis buvo surašyta 2014-01-21. Buvo įrašyti tik J. K. duomenys, kitos reikiamos grafos buvo paliktos tuščios. R. prašymu jis dalyvavo, pasirašant šią sutartį. Jis buvo pristatytas kaip pirkimo agentas. Jis nuvyko į Vilniaus r., ( - ), prie mokyklos, kurioje dirbo J., kur buvo pasirašyta preliminarioji sutartis. Užstatą J. už namelio pirkimą sumokėjo ne R., o jam nepažįstamas vyriškis, kuris rašė sutartį, jo duomenų nepamena. Jis tikėjosi už padarytą darbą gauti atlygį, bet iki šiol negavo. Jis patikrino, ar sutartyje viskas surašyta teisiškai teisingai. Preliminariosios sutarties originalai liko pas pardavėją ir pirkėją. Kadangi prie mokyklos jis buvo privažiavęs savo automobiliu, iš mokyklos važiavo be R.. R. prie mokyklos atvežė jo žmona M., nes pastarasis pats neturi teisės vairuoti transporto priemonės. 2014-01-21, niekam nežinant, jis nuvažiavo ir apžiūrėjo namelį, dėl kurio buvo pasirašyta sutartis, tik iš išorės. Jis apžiūrėjo namelį tam, kad žinotų ir pats įsitikintų, dėl kokio turto buvo pasirašyta sutartis. Tą dieną namelį matė pirmą kartą. Kartu su juo nebuvo R. ir M., nes jis nebuvo nuvažiavęs prie minėto namelio prieš sudarant sutartį. Jis nepažįsta ir nėra matęs šio namelio bendrasavininko D. J. (t. 1, b. l. 121).

66Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas G. V. nurodė, kad iš asmenų, esančių teismo salėje, pažįsta tik savo tėvą – G. V., kitų asmenų nepažįsta. Liudytojas paaiškino, kad jis atvažiavo pas savo tėvą, užėjus pas jį buvo du svečiai – nukentėjusysis ir kaltinamasis R. K., tėvas jo paprašė atspausdinti sutartį - vekselį. Liudytojas „įlindo“ į internetą, atspausdino vekselį ir padavė jį tėvui. Liudytojas su tėvo svečiais nebendravo. Liudytojas nurodė, kad jam išeinant, tėvas su svečiais šnekėjo apie pinigus, klausė jų, ar gavo pinigus, į tai atsakė kažką labai tyliai.

67Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas A. A. nurodė, kad jis įsigijo narkotines medžiagas, smulkmenų nelabai atsimena. Teisėjui pagarsinus A. A. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (t. 2, b. l. 18-20), liudytojas nurodė, kad šie parodymai yra teisingi. Liudytojas teigė, kad kanapių maišelis buvo pardavėjų, liudytojas įsigijo tik vieną maišelį. Pinigai buvo liudytojo, jis nusipirko 2 maišelius kanapių, vieną pasiliko sau, kitą atidavė R. K.. Liudytojas teigė, kad jis turėjo pinigų, nurodė, kad pirkimą organizavo R. K.. Liudytojas turėjo nupirkti visą kiekį kanapių, kad kažkiek turės likti K., o vienas maišelis liks liudytojui. Liudytojas nurodė, kad rūkė iš vieno maišelio, kurį davė K. ir K..

68Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-20 A. A. parodė, kad jis narkotikus vartoja apie 10 metų. 2014-02-19, apie 12.30 val., jis paskambino iš savo mobilaus telefono, kurio numerio mintinai neatsimena, savo pažįstamam R. K. (telefono numerio neatsimena). Norėjo draugiškai pabendrauti, pasikalbėti. R. K. sutiko susitikti apie 13.30 val. „Orlen“ degalinėje prie ( - ). Jis laukė R. degalinėje. Jis atvažiavo su žmona M. K. jų automobiliu VW Golf, juodos spalvos, valst. numerių neatsimena (kabrioletas). Automobilį vairavo M.. Jis įsėdo į jų automobilį. Automobilyje paprašė R. K. surasti jam parūkyti „žolės“. R. telefonu paskambino jų bendram pažįstamam S. (pavardės nežino, pravarde „S.“). R. susitarė su S. susitikti prie ( - ) poliklinikos. R. susitarė su S. susitikti, duos S. pinigų, nes A. A. turėjo pinigų, o S. nueis kažkur prie poliklinikos ir nupirks jiems „žolės“. Pradėjo judėti automobiliu link ( - ) poliklinikos. S. įsėdo į automobilį prie ( - ) poliklinikos, pradėjo skambinti savo pažįstamiems prašydamas gauti „žolės“. Po to S. pasakė, kad už pusvalandžio bus „žolė“, išlipo iš automobilio, liko jų laukti. Per tą laiką R. nutarė nuvažiuoti kažkur į ( - ), iš kur turi paimti pinigus. (Duomenys neskelbtini) gatvėje R. jam matant susitiko su kažkokiu vyru (jo neatpažintų), kuris R. kažką gatvėje padavė. R. įsėdo į automobilį, pasakė, kad gavo pinigų. Visi kartu nuvažiavo link ( - ) bibliotekos, kur į automobilį vėl įsėdo S., kuris pasakė, kad reikia važiuoti link ( - ), pasakė gatvės pavadinimą, tačiau jis pavadinimo neatsimena. Nuvažiavo į tą gatvę, kur S. susitiko su kažkokiu jaunuoliu (jo neatpažintų) ir tas jaunuolis jam kažką perdavė. S. grįžo į automobilį, kur jam ir R. perdavė po vieną permatomą mažą maišelį, kuriuose buvo džiovintos kanapės („žolė“). Kiekvienas toks maišelis kainavo po 40 Lt. Kiekvienam maišelyje buvo iki 1 g „žolės“ (pagal jo nuožiūrą). S. jis sumokėjo 80 Lt už 2 pakelius „žolės“. (Duomenys neskelbtini) toje gatvėje keturiese parūkė „žolę“: jis, R., M., S.. Po to nuvežė S. į „Orlen“ degalinę ( - ). Po to nuvažiavo pas R. į namus išgerti kavos. Toliau R. pasakė, kad reikia važiuoti link jo sodo, kad R. K. su kažkokiu žmogumi vardu D. nori susitikti, kad nuvežtų pastarąjį pratęsti kažkokio vekselio termino. Nuvažiavo į sodą pas D. į namus. M. ir R. nuėjo pas D. į namus, o jis liko mašinoje. Po 10 min. jie grįžo kartu su D., kurį jis savo gyvenime matė tik vieną kartą, nes matė, kad anksčiau R. vairuojant M. buvo atvežęs D. alaus. O 2014-02-19 apie 17.00 val. D. įsėdo į M. mašiną, jie nuvažiavo iki PC „IKI“ ( - ). R. išlipo iš automobilio, kažkur nuėjo, pasakė jiems, kad eina padaryti kažkokių dokumentų kopijų. Jie liko mašinoje. R. greitai grįžo, įsėdo į mašiną, ir jie visi nuvažiavo prie ( - ) parko, į ( - ) gatvę. R. su D. išlipo ir nuėjo kažkur, pasukdami už dviejų pastatų (namų numerių neatsimena). Jis su M. liko mašinoje. Maždaug po 20 min. jis pamatė, kad R. ir D. grįžta prie automobilio. Jiems nespėjus susėsti į automobilį, automobilį apsupo policijos pareigūnai. Sulaikymo metu pareigūnai pareikalavo visų atiduoti nusikalstamu būdu įgytus daiktus. Jis pareigūnams savo noru pateikė vieną maišelį „žolės“, kurį turėjo. Kiek atsimena, kitas narkotikų maišelis buvo rastas automobilio salone. Abu maišeliai su „žole“ priklauso jam, nes jis juos pirko. Nesuprato dėl ko jį ir kitus sulaikė, viskas įvyko labai staigiai. Maždaug prieš mėnesį, t. y. kažkur 2014 m. sausio viduryje-pabaigoje (tikslios datos neatsimena), jis su R. eilinį kartą rūkė „žolę“ automobilyje, ir tada R. jam prasitarė, kad su D. nori padaryti tokią machinaciją: pasiųsti D. į namus netikrus LESTO darbuotojus, kurie D. prisipažintų, kad yra tikri „Lesto“ darbuotojai, kurie D. skirtų baudą už elektros vagystę. Tai buvo vienintelis R. K. toks prasitarimas. Daugiau R. K. jam nieko nepasakojo, detalių nesakė (t. 2, b. l. 18-20).

69Apklausta teisiamajame posėdyje liudytoja I. D. nurodė, kad R. K., V. Š., V. B., M. K., G. V. pažįsta iš tyrimo eigos, liudytoja, dirbdama tyrėja, vykdė ikiteisminį tyrimą, o jie buvo įtariamaisiais, iki tyrimo eigos asmeniškai jų nepažinojo. D. J. liudytojai žinomas taip pat iš ikiteisminio tyrimo. Liudytoja paaiškino, kad tyrimas prasidėjo kaip visada protokolu – pareiškimu, tada vyko tyrimas ir versijų tikrinimas. Šią bylą liudytoja tyrė pati asmeniškai. Kiek liudytoja pamena, D. J. kreipėsi į ikiteisminio tyrimo instituciją. Koks konkrečiai buvo nukentėjusiojo pranešimas, liudytoja nepamena, bet esmė buvo dėl sukčiavimo. Liudytoja iš nukentėjusiojo pasakymo suprato, kad jis suprato, jog buvo apgautas ir dėl to su pareiškimu kreipėsi į juos. Liudytoja nurodė, kad, kiek pamena, ikiteisminį tyrimą pradėjo ji, tačiau kokiu dokumentu šiuo atveju pradėjo ikiteisminį tyrimą nepamena. Data apie pradėtą ikiteisminį tyrimą rašoma ant protokolo – pareiškimo arba ant pareiškimo rašoma nukentėjusiojo ranka, tačiau kaip buvo konkrečiai šioje byloje liudytoja neatsimena. Prokurorui apie pradėtą ikiteisminį tyrimą pranešama atskiru pranešimu, pranešime nurodyta data reiškia, kad tą dieną pradėtas tyrimas, tačiau kaip buvo dėl šios bylos, liudytoja negali atsakyti. Liudytoja paaiškino, jog, jei gerai prisimena, buvo gautas nukentėjusiojo ranka parašytas pareiškimas, kurį tikslino liudytojos kolega. Gali būti, jog po to protokolą – pareiškimą priiminėjo liudytoja. Liudytoja paaiškino, jog gali būti, kad žmogus kreipėsi ir vėliau tikrinama versija, sprendžiama, ar pradėti ikiteisminį tyrimą, ar atsisakyti, patikslinimui yra terminas, tačiau kaip buvo šiame tyrime, liudytoja nepamena. Liudytoja nurodė, kad buvo surašytas protokolas – pareiškimas, po to vykdoma apklausa ir, kiek liudytoja pamena, nuosekliai, kaip ir reikia tokiose bylose, buvo surašomi parodymai. Parodymai buvo rašomi ne vieną kartą, buvo tikrinamos paaiškėjusios naujos aplinkybės, kviečiamas nukentėjusysis, tikrinama ta versija, kuri atsirado. Tyrimo eigoje buvo atliekamos apklausos, parodymų patikrinimas vietoje, kiti veiksmai. Nukentėjusysis apklausų metu būdavo blaivus, išskyrus, jei liudytoja neklysta, du kartus. Kai nukentėjusysis atvyko akivaizdžiai neblaivus, su juo jokie veiksmai nebuvo atlikti, jis buvo išsiųstas namo ir suderintas kitas laikas. Liudytoja nurodė, kad ji nepamena, ar buvo atlikinėjami kažkokie tai veiksmai, kai nukentėjusysis veikė su institucijos žinia. Liudytoja kaltinamųjų sulaikymo procedūroje nedalyvavo. Liudytoja nurodė, jog nepamena, ar žinojo, kad nukentėjusysis važiavo pas kaltinamąjį G. V.. Liudytoja paaiškino, jog tyrėja dirba ne viena, dirba dar ir operatyviniai darbuotojai, kurie taip pat atlieka ikiteisminį tyrimą, po to, kai jie išvažiuoja dirbti, pareigūnai jai neskambina ir nepraneša kas vyksta, jie veikimo planą aptaria bendrai. Koks tiksliai operatyvinis darbuotojas dirbo tą dieną, šioje byloje sulaikant kaltinamuosius, liudytoja nepamena. Liudytoja nurodė, jog nukentėjusysis neslėpė, kad piktnaudžiauja alkoholiu ir tokio žmogaus versijos tikrinamos nuosekliai, ne tik pagal jo parodymus, bet ir kitų liudytojų, įtariamųjų, buvo tikrinama ar tai vaizduotė, žmogaus, kuris piktnaudžiauja alkoholiu, ar iš tikrųjų parodymai, dėl to kartais apklausose gali kartotis tie patys klausimai. Liudytoja suprato, kad pas nukentėjusįjį su atmintimi viskas gerai, pastarasis lėto būdo, apklausos buvo ilgos, bet viskas vyko sklandžiai. Liudytoja nurodė, kad ji pamena, kad buvo kalbama apie vekselį, jai jokių įtarimų dėl vekselio nekilo, kiek liudytoja pamena, ji vekselį tikrino, nagrinėjo ir jis buvo tikras, galiojantis kaip dokumentas. Liudytoja pažymėjo, kad ji pati asmeniškai įvertinti nukentėjusiojo automobilio kainos nepadėjo. Liudytoja nurodė, kad A. A. apklausos metu mušamas nebuvo.

70Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas A. S. nurodė, kad R. K. pažįsta, susipažino su juo gal 2014 metais įkalinimo įstaigoje, išėjęs iš ten R. K. paremdavo pinigais ir suteikdavo pastarajam darbo. Liudytojas paaiškino, kad V. Š., V. B. nepažįsta ir nėra matęs, M. K. pažįsta – kai liudytojas davė darbo R. K., M. pastarajam padėdavo. G. V. yra liudytojo žemietis, santykiai normalūs, paskutinį kartą buvo susitikę prieš dvejus metus. Liudytojas nurodė, kad D. J. nepažįsta, tačiau teismo posėdyje D. J. atsistojus, liudytojas paaiškino, kad šį asmenį jis yra matęs, kai R. K. buvo pastarąjį atsivežęs pas save į namus, liudytojas yra buvęs ne pas vieną iš R. K. draugų, tarp jų yra buvęs ir pas nukentėjusįjį, tačiau jo vardo ir pavardės nežino. Kur gyvena nukentėjusysis liudytojas nežino, yra pas nukentėjusįjį važiavęs, bet adreso dabar neatsimena, tos vietos nerastų. Liudytojas nurodė, kad jis nežino jog D. J. buvo neteisėtai pasijungęs elektros energiją, apie tai, kad būtų galima užsidirbti iš nukentėjusiojo, su R. K. nekalbėjo, nesiūlė R. K. sukčiauti D. J. atžvilgiu, kad gauti pinigų, liudytojui niekas nesiūlė prisistatyti firmos buhalteriu. Liudytojas nurodė, kad jis R. K. jokių pinigų už vekselius nėra davęs, niekada su vekseliais nėra susidūręs, jam niekas pinigų už vekselius neskolindavo, kaip užpildyti vekselį jis nežino. Liudytojas A. S. teigė, kad jis su R. K. yra bendravęs apie nekilnojamojo turto pirkimą, kai liudytojas ir R. K. buvo užėję pas nukentėjusįjį, R. užsiminė, kad nukentėjusysis yra jiems skolingas, jie nukentėjusįjį maitina, nukentėjusysis geria ir, jei gautų pinigų, galima būtų pigiai nupirkti namą, automobilį. R. K. pasakė, kad nukentėjusysis turi skolų, skolingas ir jiems, pasakė, kad galima nupirkti namą, bet jam reikia sumokėti 25 tūkst. ir bus galima nupirkti nukentėjusiojo namo dalį, kitą dalį bus galima nupirkti iš jo buvusios žmonos. R. K. paaiškino, kad nukentėjusysis visada jam skolingas, pasakė, kad galima už nedidelę sumą nupirkti namo dalį, nes nukentėjusysis vis tiek tą namą pragers, nėra skirtumo kas tą namą nupirks. Liudytojas pasakė R. K., kad jo draugas užsiima nekilnojamuoju turtu ir gali nupirkti namą, taip pat pasakė, kad reikia garantijos, pvz.: pasirašyti kažkokį vekselį, nes niekas taip neduos pinigų. R. K. taip pat pasakė liudytojui, kad pigiai nupirks liudytojui automobilį, paaiškino, kad automobilis yra geras, nukentėjusysis su juo nevažinėja, vairuotojo teises pragėrė. Liudytojas sutiko, pasakė, kad bus gerai miške vežioti malkas. Liudytojas vis duodavo R. K. pinigų, duodavo po 100 Lt, 200 Lt, kai duota suma jau viršijo 800-900 Lt, liudytojas priminė, kad R. K. sakė, jog jam nupirks mašiną, nurodė R. K., kad arba automobilis, arba nebeduos pinigų. R. K. paskambino, pasakė, kad perrašys liudytojui automobilį, jie nuvažiavo į „Regitrą“, ten sudarė pirkimo - pardavimo sutartį ir R. K. perrašė automobilį liudytojui. Liudytojas iki įsigijimo automobilio neapžiūrėjo, apie techniką neišmano. Po to R. K. pasakė, kad automobilis blogas, neapsimoka jo pirkti ir nurodė, jog jau rado klientą, kuris gali automobilį nupirkti, tuomet liudytojas perrašė automobilį. Liudytojas pardavė minėtą automobilį, jam davė 400 Lt, likusius pinigus sakė pasiimti R. K., kai dirbs, liudytojas iš jo atskaičiuos. Liudytojas nesitarė su tuo pirkėju už kiek jis pirks automobilį, tarėsi R. K., liudytojui sumokėjo 400 Lt, turėjo dar duoti 400 Lt, tačiau, liudytojui atrodo, kad davė dar 100 Lt, viskas tempėsi ir jis pavargo laukti. Liudytojas nurodė, jog dėl namo R. K. pasakė, kad nukentėjusysis turi skolų, skolingas ir jiems, pasakė, kad galima nupirkti namą, bet nukentėjusiajam reikia sumokėti 25 tūkst. ir bus galima nupirkti nukentėjusiojo namo dalį, kitą dalį bus galima nupirkti iš nukentėjusiojo buvusios žmonos. R. K. paaiškino, kad nukentėjusysis visada jam skolingas, sako galima už nedidelę sumą nupirkti namo dalį, nes nukentėjusysis vis tiek tą namą pragers, nėra skirtumo kas tą namą nupirks. Tada liudytojas pasakė savo draugui G. V., kad yra tokia galimybė, G. V. pasakė, kad reikia apžiūrėti, nes gal namas nevertas tų pinigų. Liudytojas, R. K. ir G. V. buvo nuvažiavę prie nukentėjusiojo namo, pažiūrėjo kokia tai vieta, G. V. norėjo pakalbėti su nukentėjusiuoju, tačiau pastarojo nebuvo namuose, į vidų užėję nebuvo. Vakare, datos liudytojas neatsimena, atrodo tai buvo 2014 m. žiemą ar ankstyvą pavasarį, jis, R. K. ir G. V. buvo pas G. V. namuose, R. K. atvežė vekselį ir paėmė iš G. V. pinigus – 25 000 Lt. Liudytojas tai matė, tačiau pinigų neskaičiavo, pinigus perskaičiavo R. K.. G. V. davė pinigus R. K. už vekselį, kadangi buvo interesas dėl namo, buvo pokalbis apie namą, R. K. sakė, kad nukentėjusysis skolinasi pinigus mėnesiui laiko, pasakojo, kad nukentėjusiojo sesuo pinigus grąžins, o jei negrąžins, bus pusė namo, teismo keliu bus galima prisiteisti. Pats liudytojas su nukentėjusiuoju nešnekėjo. Liudytojas vekselio turinio nematė, tačiau R. K. sakė, kad vekselis yra nukentėjusiojo. Liudytojas nukentėjusįjį buvo matęs, dėl to ir žinojo, kad tai nukentėjusysis, neatsimena kaip jį vadindavo, bet žinojo, kad tai būtent tas asmuo. Liudytojas nežiūrėjo kas parašyta vekselyje, jam atrodo, kad vekselis buvo užpildytas, atrodo, kad G. V. padėjo parašą, bet tiksliai liudytojas neatsimena. Vekselį atsivežė R. K., liudytojas negali pasakyti kiek buvo vekselio egzempliorių, liudytojui atrodo, jog vienas, bet jis neatkreipė dėmesio. Liudytojui atrodo, kad vekselis liko pas G. V., tačiau tiksliai to teigti jis negali. Liudytojas matė, kad G. V. perdavė pinigus R. K., nukentėjusysis pinigų perdavime nedalyvavo. Liudytojas nurodė, kad jis su nukentėjusiuoju dėl vekselio, nukentėjusiojo turto pirkimo, perleidimo, dėl automobilio pirkimo nebendravo, apie piniginius reikalus su nukentėjusiuoju nėra kalbėjęs. R. K. vekselio blankų nedavė, liudytojas nekilnojamuoju turtu neužsiima ir neturi supratimo apie tokius dalykus. Kiek pamena, R. K. tarėsi su nukentėjusiuoju dėl namo dalies, dėl pinigų paskolos. Liudytojas paaiškino, kad yra skolinęsis pinigų iš G. V. nedidelėmis sumomis, tačiau 25 000 Lt iš G. V. nėra gavęs, jokio vekselio savo ar kito asmens vardu G. V. niekada nėra davęs. Liudytojas nurodė, kad jis R. K. pristatė kaip patikimą žmogų, kuris liudytojo nebuvo pavedęs, tik vėliau liudytojas sužinojo, kad R. K. kitoks nei liudytojas manė, dėl to su pastaruoju nutraukė draugystę. G. V. po įvykio pareiškė liudytojui nepasitenkinimą, nes G. V. liko be pinigų ir dar patrauktas baudžiamojon atsakomybėn kaip kaltinamasis, nors nieko nepadarė.

71Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad ½ žemės sklypo ir ½ sodo pastato, esančių Vilniaus r. sav., ( - ) nuosavybės teise priklauso D. J., kita pusė minėto žemės sklypo bei sodo pastato priklauso J. K.. Nekilnojamojo turto registre 2014-01-27 įregistruota 2014-01-21 G. V. ir J. K. sudaryta preliminarioji sutartis (t. 1, b. l. 105-107). Iš 2014-01-21 Preliminariosios sutarties patvirtintos kopijos nustatyta, kad šia sutartimi G. V. ir J. K. sutarė sudaryti ½ žemės sklypo ir ½ sodo pastato, esančių Vilniaus r. sav., ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau kaip iki 2014-05-01 (1 t., b. l. 114).

72Iš AB „Lesto“ 2014-01-31 rašto nustatyta, kad jame yra nurodyta, jog objekte, esančiame Vilniaus r., ( - ), 2012-09-27 dėl įsiskolinimo, kurio suma buvo 385,81 Lt, buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas. Šiuo metu įsiskolinimas yra pilnai apmokėtas, tačiau klientas dėl elektros energijos tiekimo įjungimo nesikreipė. Vilniaus klientų aptarnavimo centro elektros apskaitų grupės inžinieriai minėtame objekte paskutinį kartą lankėsi 2012-10-02 ir 2014-01-29, gavus paklausimą (t. 1, b. l. 38).

73Iš Valstybinės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialo viršininko K. J. rašto nustatyta, kad jame yra nurodyta, jog 2013-12-19 D. J. deklaravo automobilio „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), nuosavybės teisės perdavimą R. K. (t. 1, b. l. 52). 2013-12-19 transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyta, kad D. J. parduoda transporto priemonę „VW transporter“, valst. nr. ( - ), R. K. už 500 Lt (t. 1, b. l. 53).

74Iš išrašo iš Kelių transporto priemonių registro nustatyta, kad 2013-12-20 automobilio „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), valdytoju – savininku įregistruotas A. S., o 2014-01-09 – V. S. (t. 1, b. l. 47-48).

75Iš UAB (duom,enys neskelbtini) 2007-12-12 Pažymos –sąskaitos Nr. 0000358 nustatyta, kad joje yra nurodyta, kad UAB ( - ) pardavė D. J. automobilį „VW transporter“ už 12 000 Lt (t. 6, b. l. 116B).

76Iš 2014-02-20 kratos protokolo nustatyta, kad kratos, atliktos G. V. gyvenamojoje vietoje, esančioje ( - ), Vilniuje, metu buvo rastas ir paimtas 2014-02-17 paprastasis vekselis 26 000 Lt sumai. Iš 2014-02-17 paprastojo neprotestuotino vekselio nustatyta, kad D. J. pagal šį vekselį įsipareigojo 2014-03-17 be sąlygų sumokėti 26 000 Lt, kaip vekselio davėjas yra nurodytas G. V., jo adresas – ( - ), a. k. ( - ) patvirtinta parašu. Vekselio kitoje pusėje yra užrašas: „pinigus gavęs, pretenzijų neturiu“ ir parašas (t. 3, b. l. 60-62).

77Iš 2014-02-19 apžiūros protokolo nustatyta, kad 2014-02-19 automobilio apžiūros metu buvo apžiūrėtas juodos spalvos automobilis „VW Golf“, valst Nr. ( - ). Apžiūros metu nustatyta, kad ant automobilio priekinės keleivio sėdynės guli juodas nešiojamas planšetinis kompiuteris „Ipad“. Po kompiuteriu guli trys neužpildyti paprastojo vekselio blankai, vienas užpildytas 2014-02-17 paprastasis vekselis 26 000 Lt sumai, kuriuo D. J. besąlygiškai įsipareigoja sumokėti 26 000 Lt G. V., gyv. ( - ), Vilniuje. Tarp sėdynių esančioje dėtuvėje po priekine panele guli plastikinis maišelis su augalinės kilmės medžiaga, mėlynos spalvos kompiuterio laikmena. Ant galinės sėdynės guli juodos spalvos moteriška rankinė, kurioje yra Lietuvos Respublikos pasas, išduotas M. K. vardu, rudos spalvos piniginė, kurioje yra R. K. asmens tapatybės kortelė ir įvairios kitos kortelės bei mobiliojo ryšio telefonas „Sony Ericson“. Atlikus apžiūrą paimta: planšetinis kompiuteris, kompiuterio laikmena, plastikinis maišelis su augalinės kilmės medžiaga, trys neužpildyti paprastojo vekselio blankai ir užpildytas vekselis (t. 1, b. l. 153-158).

78Iš 2014-02-20 daiktų apžiūros protokolų nustatyta, kad 2014-02-20 metu buvo apžiūrėtas planšetinis kompiuteris, kompiuterinė laikmena, trys neužpildyti paprastojo vekselio blankai ir vienas užpildytas paprastasis vekselis. Planšetinis kompiuteris buvo paimtas 2014-02-19, automobilio „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), apžiūros metu. Planšetinis kompiuteris yra juodame guminiame dėkle. Kompiuterio ekrano apačioje yra aplankalas „Foto“, kurį paspaudus atsidaro nuotraukos. Nuotraukose yra užfiksuotas rašantis žmogus, kuris pildo paprastąjį vekselį. Rašančio žmogaus veido bruožų nesimato. Matosi užpildytos šios grafos: suma – „26 000 Lt“, išrašymo data – „2013-12-17“, išrašymo vieta – „( - )“, mokėjimo terminas – „2014-02-17“, pinigų gavėjas – „D. J., a. k. ( - ), ( - )“ Matosi parašytas žodis „gavau“, toliau teksto nėra, nes jis rašomas. Matosi spausdintas tekstas: „paprastasis vekselis, neprotestuotinas, pagal šį paprastąjį vekselį, mokėjimo terminas, be sąlygų įsipareigoju sumokėti“. Toje pačioje nuotraukoje matyti šalia gulintis analogiškas vekselis su analogiškais užrašais tik nesimato sumos, esančios dešiniame viršutiniame lapo kampe, o apačioje matosi padarytas įrašas: „dvidešimt penki tūkstančiai Lt“. Kitoje nuotraukoje matyti trys paprastojo vekselio blankai. Dviejuose vekseliuose matomas analogiškas spausdintas tekstas ir įrašyti žodžiai kaip ir pirmoje nuotraukoje, išskyrus ranka užrašytą užrašą: „gavau dvidešimt šešis tūkstančius litų“. Trečiajame vekselyje matosi parašyti žodžiai: „dvidešimt penki tūkstančiai“. Žiūrint kompiuteryje esantį vaizdo įrašą, girdima, kaip kalba moteris, kurios veido bruožų nesimato. Moteris rodo pirštu rašančiam žmogui į blanką ir paraidžiui aiškina, kaip rašyti: „tu“ „tūk“, „sta“, „t-t-t“, „tūkstančių“. Garso įrašo trukmė - 17 sekundžių. Įjungus kompiuterinę laikmeną, matomi du failai: „Elki 3.2013“ ir „Hobbit.Pustoch.Smouga“, kurie yra vaidybiniai filmai, neturintys reikšmės ikiteisminiam tyrimui. Apžiūrėti trys neužpildyti paprastojo vekselio blankai. Apžiūrėtas vienas užpildytas paprasto vekselio blankas, kuriame yra užrašas „Paprastasis vekselis“, suma skaitmenimis ir valiutos kodas – „26 000 Lt“, išrašymo vieta – „( - )“, išrašymo data – „2014-02-17“, pinigų gavėjas – „D. J., a. k. ( - ), ( - )“, suma žodžiais ir valiutos pavadinimas – „dvidešimt šeši tūkstančiai Lt“, mokėjimo vieta – „Vilniaus m.“, vekselio davėjas – „V. G.“, adresas - „( - )“, asmens kodas, parašas – ( - ) (t. 1, b. l. 159-162).

79Iš 2013-12-17 Pasiaiškinimo AB “Lesto” direktoriui nustatyta, kad jame yra nurodyta, kad D. J. nelegaliai prisijungęs prie elektros laidų, vadinamu prietaisu „meškerė”. Elektra vagiama nuo 2012-10-01 imtinai (t. 6, b. l. 91). Šį pasiaiškinimą 2016-04-28 teismo posėdžio metu į bylą pateikė kaltinamasis R. K.. 2016-05-06 vykusiame teisiamajame posėdyje kaltinamasis V. Š. nurodė, jog minėtas pasiaiškinimas yra rašytas V. Š., pasirašytas nukentėjusiojo D. J.. D. J. teisiamajame posėdyje patvirtino, kad 2013-12-17 pasiaiškinimas yra pasirašytas jo, tačiau tekstas rašytas ne jo paties.

80Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-06 baudžiamojo įsakymo nustatyta, kad šiuo baudžiamuoju įsakymu A. A. buvo pripažintas kaltu, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 259 str. 2 d.. Šiame baudžiamajame įsakyme konstatuota, kad A. A. neteisėtai įgijo, laikė ir gabeno narkotines medžiagas be tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, o būtent: jis 2014-02-19, apie 14.00 val., būdamas kartu su R. K. ir M. K., ( - ), Vilniuje, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti iš S. P. už 80 Lt įgijo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kiekį (2 pakelius) narkotinės medžiagos – kanapių, būdamas ( - ), Vilniuje kartu su R. K., M. K. ir S. P. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kiekį narkotinės medžiagos – kanapių suvartojo, 0,234 g. narkotinės medžiagos – kanapių perdavė R. K., o likusią dalį narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių), kurios masė yra 0,866 g, \ 9 – tetrahidrokanabinolio kiekis jose – 9,3 % laikė ir gabeno automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ) iš ( - ), Vilniuje, Vilniaus r., ( - ) link, o iš ten ( - ), Vilniuje link, laikydamas prie savęs, kol 2014-02-19, 18.00 val. ( - ), Vilniuje nedidelis kiekis narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių), kurios masė yra 0,866 g, \ 9 –tetrahidrokanabinolio kiekis jose – 9,3 % buvo rasta ir paimta Vilniaus aps. VPK Vilniaus r. PK pareigūnų. Šiame baudžiamajame įsakyme nurodyta, kad 2014-09-19 ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. A. kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2014-02-19, apie 12.30 val., paskambino iš savo mobilaus telefono, kurio numerio atmintinai neatsimena, nes jo jau nenaudoja, savo pažįstamam R. K. (telefono numerio neatsimena). Norėjo pabendrauti, pasikalbėti. R. K. sutiko susitikti apie 13.30 val. „Orlen“ degalinėje prie ( - ). R. laukė degalinėje. R. atvažiavo su žmona M. K. jų automobiliu VW Golf juodos spalvos, valstybinio numerio neatsimena (kabrioletas). Automobilį vairavo M.. Jis įsėdo į jų automobilį. Automobilyje paprašė R. K. surasti narkotikų - „žolės“ parūkyti. R. telefonu paskambino bendram pažįstamam S. (pavardės nežino, pravardė „S.“). R. susitarė su S. susitikti prie ( - ) poliklinikos. Susitikimo tikslas įgyti narkotinių medžiagų – kanapių, kurias galėjo gauti S. ir parduoti jiems. Jis (A. A.) turėjo pinigų. Automobiliu nuvažiavo prie ( - ) poliklinikos, kur į automobilį įsėdo S.. Būdamas automobilyje S. skambino pažįstamiems, tikslu gauti narkotikų – kanapių („žolės“). Už pusvalandžio kartu su S. nuvažiavo ( - ) link, parodymų patikrinimo metu parodė tą vietą, tai yra ( - ) gatvė, automobilio aikštelė prie pastato Nr. 10. Nuvažiavo į tą gatvę, kur S. susitiko su kažkokiu jaunuoliu (jo neatpažins) ir tas jaunuolis jam kažką perdavė. S. grįžo į automobilį, kur perdavė du permatomus mažus maišelius, kuriuose buvo džiovintos kanapės („žolė“). Kiekvienas toks maišelis kainavo po 40 Lt. Kiekvienam maišelyje buvo iki 1 g „žolės“ (pagal jo nuožiūrą). S. sumokėjo 80 Lt už 2 pakelius „žolės“. Toje gatvėje keturiese parūkė „žolę“: jis, R., M., S.. Po to nuvežė S. į „Orlen“ degalinę ( - ). Po to nuvažiavo į R. namus, esančius Vilniaus rajone, link ( - ), konkretaus adreso nežino, išgerti kavos. Toliau R. pasakė, kad reikia nuvažiuoti ir susitikti su kažkokiu žmogumi vardu „D.“, nuvežti pastarąjį pratęsti kažkokio vekselio terminą. Nuvažiavo į sodą pas „D.“ į namus. M. ir R. nuėjo pas „D.“ į namus, o jis liko mašinoje. Po 10 min. jie grįžo kartu su „D.“, kurį jau buvau matęs vieną kartą iki tos susitikimo dienos. Buvo susitikę atsitiktinai, su „D.“ jokių reikalų neturėjo ir neturi, tai yra R. pažįstamas. 2014-02-19 apie 17.00 val., „D.“ įsėdo į M. mašiną, jie nuvažiavo iki PC „IKI“ ( - ). R. išlipo iš automobilio, kažkur nuėjo, pasakė, kad eina padaryti kažkokių dokumentų kopijų. Jie liko mašinoje. R. greitai grįžo, įsėdo į automobilį, ir visi nuvažiavo prie ( - ) parko, į ( - ) gatvę. R. su „D.“ išlipo ir kažkur nuėjo, pasukdami už dviejų pastatų (namų numerių neatsimena). Jis su M. liko mašinoje. Maždaug po 20 min. pamatė, kad R. ir „D.“ grįžta prie automobilio. Jiems nespėjus susėsti į automobilį, automobilį apsuko policijos pareigūnai. Sulaikymo metu pareigūnai pareikalavo iš visų atiduoti nusikalstamu būdu įgytus daiktus. Jis (A. A.) pareigūnams savo noru pateikė vieną maišelį „žolės“, kurį turėjo. Kiek atsimena, kitas narkotikų maišelis buvo rastas automobilio salone. Narkotines medžiagas – kanapes pirko už savo pinigus, vienas maišelis liko pas jį (A. A.), o kitą pasiėmė R. K. sau. Kokiu momentu R. paėmė vieną maišelį su kanapėmis sau, šiuo metu jau nepamena, nes praėjo ilgas laiko tarpas (t. 1, b. l. 16-26).

81Iš reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo nustatyta, kad 2014-02-19 A. A., vykdydamas Vilniaus apskr. VPK Vilniaus r. PK KPS tyrėjo A. P. reikalavimą, pateikė plastikinį maišelį su augalinės kilmės medžiaga (t. 2, b. l. 2).

82Iš 2014-03-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvados Nr. 140-(1204)-IS1-1189 nustatyta, jog rusvai žalsvos spalvos sausa dalinai susmulkinta augalinės kilmės medžiaga, kuri 2014-02-19 paimta iš A. A., iš bespalvio plastikinio uždaromo maišelio, yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurios masė yra 0,866 g, ? 9- tetrahidrokanabinolio kiekis jose – 9,3%. O rusvai žalsvos spalvos sausa dalinai susmulkinta augalinės kilmės medžiaga, kuri 2014-02-19 rasta automobilyje „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), apžiūros metu, yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurios masė yra 0,234 g, ? 9- tetrahidrokanabinolio kiekis jose – 15,1% (t. 2, b. l. 5-6).

83Įrodymų vertinimas ir teismo išvados

84Dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos

85Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas panaudojant apgaulę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-112/2012, 2K-7-322/2013). Sukčiavimo objektyvieji požymiai – apgaule savo ar kitų naudai svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės išvengimas ar turtinės prievolės panaikinimas – BK 182 straipsnio dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš nurodytų veikų. Apgaulė yra esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų, tarp jų ir nuo civilinio delikto, ir darantis turto užvaldymą ar turtinės teisės įgijimą neteisėtą baudžiamąja teisine prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-620/2010). Sukčiaujant apgaulė naudojama kaip turto užvaldymo, turtinės teisės įgijimo, turtinės prievolės išvengimo ar panaikinimo būdas. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui arba kaltininko turtinės prievolės įvykdymu, tačiau kaltininko naudojama apgaulė turi būti esminė, t. y. turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui minėtiems veiksmams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje Nr. 2K-7-322/2013). Vienas iš apgaulės sukčiaujant būdų yra piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Pažymėtina, kad piktnaudžiavimas pasitikėjimu nėra savarankiškas sukčiavimo požymis, o tik vienas iš apgaulės būdų, naudojamų siekiant įgyti turtą, turtinę teisę. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu kaip apgaulės būdas sukčiaujant yra tada, kai kaltininkas BK 182 straipsnyje numatytas veikas padaro piktnaudžiaudamas tarp jo ir turto savininko susiklosčiusiais pasitikėjimo santykiais, tokie santykiai gali susiklostyti dėl asmeninių, tarnybinių, giminystės ar kitokių kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio ryšių. Sukčiavimas įgyjant turtinę teisę laikomas baigtu, kai apgaule įtvirtinamas juridinis faktas, suteikiantis kaltininkui turtinę teisę nepriklausomai nuo to, ar šis ją įgyvendino. Sukčiavimas padaromas tiesiogine tyčia: kaltininkui suvokiant, kad jis apgaudinėja turto savininką pranešdamas neteisingus duomenis, meluodamas, nutylėdamas ar iškraipydamas esmines aplinkybes, faktus ir pan., numatant, kad taip veikiant asmuo bus suklaidintas, ir norint tokiu būdu įgyti svetimą turtą ar turtinę teisę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-133/2010, 2K-346/2012, 2K-589/2013, 2K-161/2013).

86Iš kaltinamųjų V. Š., V. B., R. K. parodymų teisme bei ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad R. K. pasiūlė V. B. ir V. Š. už 1000 Lt (289,62 eurų) dydžio piniginį atlygį apsimesti AB „Lesto“ darbuotojais, nuvykti pas D. J. į namus, suklaidinti D. J., prisistačius AB „Lesto“ darbuotojais, paskelbti nukentėjusiajam, kad jis vagia elektros energiją, už ką yra numatyta bauda daugiau kaip 30 000 Lt (8688, 60 eurų), fotografuoti elektros įrenginius, iki tol, kol pasirodys R. K.. Šiuo klausimu jie buvo susitikę tris kartus. Iš V. Š., V. B., R. K. parodymų nustatyta, kad R. K. V. Š. ir V. B. neminėjo, kokią konkrečiai naudą jis gaus iš V. Š. ir V. B. pasiūlyto vaidinimo, tik pasakė, kad virš jo yra kiti žmonės, kuriems toks vaidinimas yra reikalingas. Paskutinio susitikimo metu, prieš pat vaidinimą R. K. davė V. Š. ir V. B. fotoaparatą, kad jie, būdami pas D. J. namuose, fotografuotų elektros prietaisus, tarsi rinkdami įrodymus apie D. J. vagiamą elektros energiją. R. K. teisme nurodė, kad, kas bus toliau, kai R. K. ateis pas D. J. į namus, tartasi nebuvo. Iš V. Š., V. B. parodymų ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad R. K. pasakė, jog, pasirodęs pas D. J., jis pasiūlys jam išsigelbėjimą. Iš R. K., V. Š. ir V. B. parodymų nustatyta, kad 2013-02-17 V. Š. ir V. B. atvyko pas R. K. ir M. K. į namus, pasikalbėjo, R. K. davė jiems fotoaparatą, tuomet R. K. parodė V. B. ir V. Š. D. J. gyvenamąją vietą.

87Kaltinamieji R. K. ir M. K. neigė, jog M. K. žinojo apie R. K. pasiūlymą V. Š. ir V. B. bei apie jų numatomus atlikti veiksmus D. J. namuose, tačiau iš V. Š. parodymų ikiteisminio tyrimo metu, duotų 2014-02-26, t.y. praėjus palyginti neilgam laiko tarpui po jo susitarimo su R. K., nustatyta, kad V. Š. nurodė, kad susitikimo su R. K. metu, kai R. K. pasiūlė jam ir V. B. D. J. namuose suvaidinti „Lesto“ darbuotojus, bendravo visi kartu, dalyvaujant ne tik R. K., bet ir M. K., be to V. Š. nurodė, kad vėliau prieš vaidinimą R. K. ir M. K. namuose, dalyvaujant M. K., buvo aptariamas veikimo planas, o M. K. patarė jiems nebijoti, įtikinamai kalbėti. Vėlesnių apklausų metu 2014-07-03 bei 2014-12-12 V. Š. taip pat teigė, kad būnant pas R. K. ir M. K. namuose ir aptarinėjant veikimo planą, M. K. buvo priėjusi, duodavo patarimus kaip jiems elgtis pas D. J.. Teismas pažymi, kad kaltinamasis V. Š. teisme iš dalies pakeitė savo parodymus, nurodydamas, kad, jis neatsimena, ar M. K. dalyvaudavo V. Š., V. B. ir R. K. pokalbiuose, taip pat teigė, kad pas R. K. namuose, ji pokalbyje nedalyvavo, buvo kitoje patalpoje, tačiau tuo pačiu V. Š. patvirtino, kad, kai buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, geriau atsiminė visas aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, jog ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-26 V. Š. pakankamai išsamiai ir aiškiai nurodė M. K. dalyvavimo jų pokalbiuose aplinkybes, o parodymus pakeitė tik teisme, be to teisme jis buvo apklaustas praėjus daugiau nei dvejiems metams po įvykių, dėl kurių davė parodymus, todėl išsamiai visų aplinkybių galėjo ir nebeprisiminti, teismas daro išvadą, kad V. Š. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, įrodo, kad kaltinamoji M. K. žinojo apie R. K. pasiūlymą V. Š. ir V. B. suvaidinti „Lesto“ darbuotojus D. J. namuose, taip pat žinojo apie veiksmus, kuriuos jie ir R. K. turėjo atlikti nukentėjusiojo D. J. namuose.

88Iš nukentėjusiojo D. J., taip pat kaltinamųjų R. K., V. Š., V. B. parodymų teisme bei ikiteisminio tyrimo metu, kitų byloje surinktų įrodymų (2013-12-17 V. Š. surašyto ir D. J. pasirašyto pasiaiškinimo (t. 6, b.l. 91), AB „Lesto“ 2014-01-31 rašto, kuriame nurodyta, kad Vilniaus klientų aptarnavimo centro elektros apskaitos grupės inžinieriai objekte, esančiame Vilniaus r., ( - ) paskutinius kartus lankėsi 2012-10-02 ir 2014-01-29 (t. 1, b.l. 38), 2015-10-28 teisiamojo posėdžio metu kaltinamojo R. K. pateiktų fotonuotraukų (t. 5, b.l. 163), kurias padarė kaltinamasis V. B. (tai jis patvirtino 2015-10-28 teisiamajame posėdyje)) nustatyta, kad 2013-12-17 apie 20.00 val. V. B. ir V. Š. atvyko į D. J. namus, esančius Vilniaus r., ( - ), ir melagingai prisistatę AB „Lesto“ elektros tinklų darbuotojais, paskelbė D. J., kad jis vagia elektros energiją, už ką numatyta bauda siekia daugiau kaip 30 000 Lt (8688, 60 eurų), grasino iškviesti policiją, V. B. fotografavo elektros prietaisus, esančius D. J. namuose, V. Š. D. J. vardu rašė pasiaiškinimą, kurį vėliau D. J. pasirašė. Kaltinamieji V. B. ir V. Š. patvirtino, kad tuo metu nukentėjusysis D. J. buvo išsigandęs, V. Š. nurodė, kad D. J. drebėjo, gailėjosi, V. B. teigė, kad nukentėjusysis prašė nieko nerašyti, jam atleisti. Iš nukentėjusiojo D. J., kaltinamųjų R. K., V. Š., V. B. parodymų teisme bei ikiteisminio tyrimo metu, kitų byloje surinktų įrodymų (2013-12-17 V. Š. surašyto ir D. J. pasirašyto pasiaiškinimo (t. 6, b.l. 91), 2015-10-28 teisiamojo posėdžio metu kaltinamojo R. K. pateiktų fotonuotraukų (t. 5, b.l. 163) ir kt.) taip pat nustatyta, kad po kurio laiko, į D. J. namus atėjo R. K., kuris, D. J. paprašius jo patarimo, pasiūlė susitarti su tariamais AB „Lesto“ darbuotojais, kartu su V. B. ir V. Š. išėjo iš nukentėjusiojo namo į lauką, sudarydamas situacijos aptarimo įvaizdį, iš kur sugrįžęs pasakė D. J., kad pavyko susitarti su AB „Lesto“ darbuotojais dėl mažesnės sumos, bet apmokėjimą būtina atlikti nedelsiant.

89Kaltinamasis R. K. bei nukentėjusysis D. J. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu patvirtino, kad R. K. nukentėjusiajam nurodė, jog tariamiems AB „Lesto“ darbuotojams reikia sumokėti 25 000 Lt. R. K. teisme teigė, jog šią 25000 Lt sumą D. J. nurodė V. B. bei V. Š. negirdint, nukentėjusysis D. J. teisme tvirtino, jog jų susitarimo, kad R. K. duos elektrikams pinigus, vadinamieji elektrikai negirdėjo, o ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-07 paaiškino, jog 25000 Lt sumą R. K. jam įvardino niekam kitam negirdint. Kaltinamasis V. Š. ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-26 taip pat nurodė, jog R. K. sakė nukentėjusiajam, kad su jais susitarė, tačiau konkrečios sumos neminėjo. Atsižvelgiant į šiuos nukentėjusiojo bei kaltinamųjų parodymus, kitus byloje surinktus įrodymus, teismas sprendžia, kad nėra galimybės daryti vienareikšmiškos išvados, jog kaltinamieji V. Š. ir V. B. žinojo, jog R. K. nurodė nukentėjusiajam D. J., kad jis susitarė būtent dėl 25000 Lt sumos V. Š. ir V. B. sumokėjimo.

90Nukentėjusysis D. J. tiek 2014-01-15 prašyme, pateiktame Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūrai, tiek ikiteisminio tyrimo metu vykusiose apklausose, tiek teisme nuosekliai teigė, kad kaltinamasis R. K. pasiūlė jam išsigelbėjimą – pasiūlė pasiskolinti 25000 Lt iš R. K. žmonos M. K. bendrovės ir šiais pinigais sumokėti vadinamiesiems elektrikams, D. J. su šiuo pasiūlymu sutiko. Iš kaltinamųjų V. Š. bei V. B. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, taip pat nustatyta, kad jie nurodė, jog girdėjo, kad R. K. sakė D. J., jog baudą reikia sumokėti staigiai, o pinigus galėtų paimti iš R. K. žmonos Marinos. Iš nukentėjusiojo, kaltinamųjų R. K., V. Š., V. B. parodymų taip pat nustatyta, kad iš karto po to jie visi nuvažiavo prie R. K. namų, kur V. Š. ir V. B. liko laukti automobilyje, o R. K. ir nukentėjusysis D. J. nuėjo į R. K. namus. Nukentėjusysis teisme ir ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad atėjęs pas R. K. į namus, paprašė M. K. paskolinti jam 25000 Lt, pasakė jai kokiu tikslu jam šie pinigai reikalingi, tuomet M. K. sutiko nurodytą pinigų sumą jam paskolinti. Aplinkybę, kad D. J. prašė M. K. jį gelbėti, padėti, paskolinti jam 25000 Lt baudai jį pagavusiems elektrikams sumokėti, teisme patvirtino ir M. K.. Nors R. K. ir M. K. teisme neigė, kad M. K. sutiko paskolinti D. J. 25000 Lt bei nurodė, kad pasakė jam, jog šią sumą galėtų paskolinti kitas asmuo – A. S., tačiau, teismo vertinimu, tokią kaltinamųjų R. K. ir M. K. versiją paneigia kiti byloje surinkti įrodymai, t.y. nuoseklūs nukentėjusiojo D. J. parodymai teisme bei ikiteisminio tyrimo metu, kai jis nurodė, kad M. K. sutiko iš savo firmos paskolinti jam 25000 Lt, iš dalies kaltinamųjų V. Š. bei V. B. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, kai jie nurodė, jog girdėjo, kad R. K. sakė D. J., jog pinigus baudai sumokėti galėtų paimti iš R. K. žmonos M.. Teismas pažymi, kad R. K. parodymai teisme ir ikiteisminio tyrimo metu šiuo klausimu buvo prieštaringi – apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-20 R. K. teigė, kad D. J. paprašius M. K. paskolinti jam 25000 Lt, R. K. pasiūlė paimti šiuos pinigus iš jų šeimos bendrovės, kurios savininkė ir direktorė yra M. K., tuomet ji pasakė D., kad reikia nuvažiuoti pas buhalterę paprašyti tokios pinigų sumos, vėlesnių apklausų metu R. K. šiuos parodymus keitė, be to teisme nurodė, kad nėra skirtumo ką jis pasakytų iš kur skolinasi pinigus, jis sakė, kad galima pasiskolinti pas buhalterę, tačiau buvo galima pasakyti bet ką, nes D. J. tuo metu būtų patikėjęs bet kuo. Atsižvelgiant į tai bei byloje surinktus įrodymus, teismas sprendžia, kad byloje yra nustatyta, kad nukentėjusiajam D. J. paprašius, M. K. sutiko iš savo bendrovės paskolinti D. J. jo prašomą 25000 Lt sumą. Iš nukentėjusiojo D. J. parodymų, taip pat R. K. parodymų teisme nustatyta, kad R. K. pasakė D. J., kad norint gauti pinigų, reikia užpildyti vekselį. Nukentėjusysis D. J. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu nuosekliai teigė, kad tuomet jis pasirašė du vekselius, kiekviename iš jų buvo nurodyta, kad nukentėjusiajam dviems mėnesiams skolinama 25000 Lt, abu šie vekseliai liko pas K.. Nors M. K. teisme neigė, kad ji matė, kaip buvo surašyti šie vekseliai, nukentėjusysis D. J., apklaustas praėjus palyginus neilgam laiko tarpui po šių vekselių pildymo, 2014-02-07 paaiškino, kad skolos raštelio tekstą jam diktavo M. K., jam buvo paduotas kažkoks spausdintas blankas, į kurio grafas jis įrašinėjo tekstą – savo vardą, pavardę, asmens kodą ir, kad gavo 25000 Lt, jis užpildė du tokius blankus, bet negavo nei vieno iš jų, abu rašteliai liko Kurų namuose. Nukentėjusysis teisme negalėjo nurodyti, ar vekseliuose buvo įrašyta kas skolina pinigus, todėl, nukentėjusiojo teigimu, jis tik iš kalbos žino, jog pinigai buvo iš M. K. firmos. Kaltinamasis R. K. akistatos tarp jo ir D. J. metu taip pat patvirtino, kad 2013-12-17 R. K. namuose D. J. užpildė du egzempliorius vekselių 25000 Lt sumai, kurie abu liko pas R. K.. Aplinkybę, jog D. J. 2013-12-17 pasirašė du vekselius iš dalies patvirtina kaltinamojo G. V. parodymai teisme, kai jis nurodė, kad 2013-12-17 vėlai vakare R. K. atvežė jam D. J. pasirašytą vekselį 25000 Lt sumai bei M. K. parodymai, kai ji teigė, kad vėliau (D. J. rašant vekselį 26000 Lt), ji namuose matė du vekselių egzempliorius, surašytus 25000 Lt sumai. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas laiko įrodyta, kad nukentėjusysis D. J., norėdamas gauti pinigų iš M. K. įmonės, R. K. siūlymu 2013-12-17 pasirašė du vekselius, kiekvieną - 25000 Lt sumai, kuriuose įrašė savo, kaip pinigų gavėjo duomenis.

91Iš nukentėjusiojo parodymų nustatyta, jog jam pasirašius vekselius, jis, M. K. ir R. K. M. K. vairuojamu automobiliu važiavo į Vilnių paimti pinigų, vadinamieji elektrikai (V. B. ir V. Š.) važiavo kitu automobiliu. Nukentėjusysis tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad atvažiavus į Vilnių, jis pats iš automobilio išlipęs nebuvo, jokių pinigų nematė ir pats niekam pinigų nedavė, R. K. išlipo iš automobilio, o grįžęs pasakė nukentėjusiajam, kad viskas tvarkoje, kad pinigus paskolino ir jau sumokėjo elektrikams. Šiuos nukentėjusiojo parodymus iš esmės patvirtina ir R. K. parodymai teisme. Kaltinamasis R. K., V. Š., V. B. teisme nurodė, kad atvažiavus į Vilnių, R. K. priėjo prie V. Š. bei V. B. automobilio, padavė jiems 500 Lt, pasakė, kad dar 500 Lt bus vėliau ir jie išsiskyrė, R. K. 25000 Lt nei V. B., nei V. Š. nedavė.

92Iš nukentėjusiojo parodymų teisme nustatyta, kad 2013-12-19 R. K. ir M. K. pradėjo reikalauti perrašyti jo automobilį, nurodydami, kad buhalterė reikalavo parodyti kur dėti pinigai ir kad jie įsigijo automobilį už tuos pinigus. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis taip pat nurodė, kad R. K. ir M. K. įrodinėjo, kad reikia perrašyti jo automobilį M. K. firmai, nes jos buhalterė reikalauja, jog firmoje būtų užfiksuota, kad už išimtus pinigus buvo padarytas pirkimas. Iš nukentėjusiojo, R. K. ir M. K. parodymų, taip pat kitų byloje surinktų įrodymų (Valstybinės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialo viršininko K. J. rašto (t. 1, b. l. 52), 2013-12-19 Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutarties (t. 1, b. l. 53)) nustatyta, kad 2013-12-19 D. J. deklaravo automobilio „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), nuosavybės teisės perdavimą R. K. (t. 1, b. l. 52), 2013-12-19 buvo sudaryta Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis, kurioje nurodyta, kad D. J. parduoda transporto priemonę „VW transporter“, valst. Nr. ( - ), R. K. už 500 Lt. Nukentėjusysis, R. K. ir M. K. nurodė, kad 2013-12-19 į VĮ „Regitra“ kartu važiavo R. K., M. K. ir D. J., o sudarytą transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį užpildė M. K.. Nukentėjusysis D. J. nurodė, kad perrašęs automobilį, jis negavo jokios pinigų sumos.

93R. K. ir M. K. teisme tvirtino, kad R. K. pasiūlė D. J. už 500 Lt parduoti R. K. savo automobilį, kadangi D. J. jiems buvo skolingas už jam jų pirktus alkoholinius gėrimus bei kurą, kurį jie sunaudodavo važiuodami šių alkoholinių gėrimų pirkti. Teismo vertinimu, šią kaltinamųjų R. K. ir M. K. versiją paneigia kiti byloje surinkti įrodymai. Iš nukentėjusiojo D. J. parodymų nustatyta, kad jis tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu nuosekliai nurodė, kad 2013-12-13 gavęs socialinę pašalpą, davė savo SEB banko kortelę R. K., kad šis bankomate nusiimtų susidariusią skolą, R. K. skolą nusiėmė. Nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu pažymėjo, kad R. K. naudojosi D. J. banko kortele iki 2013-12-19, todėl visi mokėjimai ir atsiskaitymai, atlikti šia kortele nuo 2013-12-13 iki 2013-12-19 buvo atlikti R. K.. R. K. teisme pripažino, jog būdavo atvejų, kad D. J. duodavo jam savo banko kortelę, pasakydavo jos PIN kodą ir leisdavo nusiimti skolą iš gautos pašalpos. Akistatos tarp D. J. ir R. K. metu R. K. patvirtino, kad 2013 m. gruodžio mėnesį D. J. buvo davęs jam savo banko kortelę ir R. K. už skolą nusiėmė sau 200 Lt, tačiau nurodė, jog iki 2013-12-19 D. J. spėjo jam prisiskolinti už 375 Lt. Iš D. J. SEB banko sąskaitos ( - ) išrašo matyti, jog 2013-12-13 buvo gauta 350 Lt pašalpa, o lėšos buvo nurašytos 2013-12-08 (Maxima, X-383, Vilnius Lt, suma – 3,97 Lt, atsiskaitymo data 2013-12-06), 2013-12-16 (( - ) ( - ), Vilniuje, suma 50 Lt, atsiskaitymo data – 2013-12-14), 2013-12-16 (( - ) ( - ), Vilniuje, suma 200 Lt, atsiskaitymo data – 2013-12-14), 2013-12-16 (Maxima, X-286, Vilnius Lt, suma – 16,99 Lt, atsiskaitymo data 2013-12-14), 2013-12-16 (Maxima, X-286, Vilnius Lt, suma – 33,17 Lt, atsiskaitymo data 2013-12-14), 2013-12-19 (( - ) ( - ), Vilniuje, suma 40 Lt, atsiskaitymo data 2013-12-17), 2013-12-20 (Norfa-NP, Vilniuje, suma 7,95 Lt, atsiskaitymo data 2013-12-18) (t. 1, b.l. 92-94). D. J. ikiteisminio tyrimo metu taip pat teigė, kad pokalbio apie tai, kad automobilis R. K. bus perrašomas už susidariusią grynųjų pinigų skolą, net nebuvo. Kaltinamojo R. K. teismui pateikti pirkimo kvitai (t. 6, b.l. 96) neįrodo, jog šiuose kvituose nurodyti gėrimai buvo pirkti būtent D. J. jo prašymu, iš anksto susitarus, kad jis už šiuos gėrimus sumokės. Be to, net jei ir tikėti, kad minėtuose kvituose nurodytas alkoholis buvo pirktas D. J., iš šių kvitų, o taip pat R. K. teismui pateikto tariamo D. J. įsiskolinimo paskaičiavimo (t. 6, b.l. 97) akivaizdu, kad R. K. 2013-12-14 nusiėmus 200 Lt iš D. J. banko kortelės (kaip jau buvo minėta, šią aplinkybę R. K. pripažino akistatos metu), D. J. skola negalėjo siekti tokios sumos, dėl kurios jis būtų turėjęs perrašyti R. K. savo automobilį.

94Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas laiko įrodyta, kad 2013-12-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. ir M. K. jų namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), pasakė D. J., kad M. K. firmoje turi būti parodytas pirkimas paskolintai 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir dėl to D. J. jos firmai privalo perrašyti savo automobilį, o automobilis jam bus grąžintas po skolos sumokėjimo, ir nuvežė D. J. į VĮ „Regitra“, esančią Vilniuje, ( - ), kur 2014-12-19 16.35 val. M. K. užpildžius Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį tarp R. K. ir D. J., įgijo D. J. priklausantį turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ).

95Teismas pažymi, kad D. J. nurodė, kad jo turėto automobilio „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), vertė buvo 9000 Lt (2606,58 eurų). Iš UAB ( - ) 2007-12-12 Pažymos –sąskaitos Nr. 0000358 nustatyta, kad joje yra nurodyta, kad UAB “GENA” pardavė D. J. automobilį „VW transporter“ už 12000 Lt (t. 6, b. l. 116 B). Teisme apklaustas liudytojas V. S., įgijęs minėtą automobilį (1 t., b. l. 47-48), paaiškino, kad jam įsigijus šį automobilį, reikėjo keisti padangas, priekinis stiklas buvo skilęs, salonas visiškai apleistas, mašiną reikėjo virinti. Teisme V. S. nurodė, jog šio automobilio kaina galėjo būti iki 1000 litų, 700-800 litų, tačiau liudytojas V. S., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-27, praėjus palyginus ne ilgam laiko tarpui po šios transporto priemonės įsigijimo, nurodė, kad jo vardu įregistruotą automobilį „VW Trasporter“, valst. Nr. ( - ), R. K. siūlymu jis įsigijo iš nepažįstamo asmens už 2000 Lt. Teismas, įvertinęs šiuos liudytojo V. S. parodymus, jo nurodytus automobilio „VW transporter“ trūkumus, nenustatęs šio liudytojo suinteresuotumo bylos baigtimi, sprendžia, kad byloje yra įrodyta, jog „VW Trasporter“, valst. Nr. ( - ), vertė 2013-12-19 buvo 2000 Lt.

96Iš nukentėjusiojo D. J. parodymų teisme bei ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad jis nurodė, jog 2013 m. gruodžio pabaigoje R. K. pasakė jam, kad reikia perrašyti vekselį į didesnę sumą, nes jis jam yra skolingas, o be to dar prasiskolins ateityje. Nukentėjusysis D. J., o taip pat kaltinamasis R. K. teisme nurodė, kad tuomet R. K. ir M. K. namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), D. J. užpildė naują vekselį, jame įrašė savo duomenis ir įsipareigojimą 26000 Lt (7530,12 eurų) sumai, šiame vekselyje buvo įrašyta data -2013-12-19 ir numatytas dviejų mėnesių pinigų grąžinimo terminas. Nukentėjusysis apklausose nurodė, kad 26000 Lt negavo. Nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad M. K. padėjo jam surašyti vekselį, prieš jį gulėjo vekselis 25000 Lt sumai ir jis, žiūrėdamas į seną vekselį, pildė grafas naujajame vekselyje. Iš byloje esančių fotonuotraukų bei garso įrašo nustatyta, kad D. J. užpildė ir pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriame nurodė vekselio išrašymo datą – 2013-12-17, nurodė savo duomenis, sumą – 26000 Lt, mokėjimo terminą – 2014-02-17, vekselio davėjas nėra nurodytas (t. 6, b.l. 92, t. 1, b. l. 167). Aplinkybę, kad kaltinamoji M. K. padėjo nukentėjusiajam užpildyti šį vekselį akivaizdžiai patvirtina byloje pateiktas vaizdo įrašas, kuriame matyti, jog M. K. (aplinkybę, jog vaizdo įraše yra nufilmuota būtent M. K. teisme patvirtino šį vaizdo įrašą daręs R. K.) sėdėdama šalia D. J. rodo pirštu į vekselio blanką ir paraidžiui aiškina kaip rašyti (t. 1, b.l. 159-161, 167). Teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, sprendžia, kad byloje yra įrodyta, kad M. K. padėjo D. J. surašyti minėtą vekselį, rodė jam ką reikia rašyti, o jos ir R. K. parodymai, kad ji tik padėjo D. J. gramatiškai taisyklingai parašyti kelis žodžius, laikytina jų gynybine pozicija, siekiant išvengti atsakomybės. Be to, iš M. K. parodymų teisme yra nustatyta, kad jai buvo žinomi vekseliams keliami reikalavimai. Nukentėjusysis D. J. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad šis 26000 Lt sumai užpildytas vekselis liko pas R. K.. Aplinkybę, kad kaltinamasis R. K. 2013 m. gruodžio pabaigoje atvežė D. J. pasirašytą vekselį 26000 Lt sumai, teisme patvirtino ir kaltinamasis G. V.. Taigi teismas laiko, kad byloje yra įrodyta, jog 2013-12-30 vakare R. K. ir M. K. namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), R. K. pareikalavo iš D. J. surašyti naują vekselį už neva susidariusį didesnį įsiskolinimą ir M. K. davus nurodymus ir patarimus, D. J. užpildė vertybinį popierių - paprastojo vekselio blanką, jame įrašydamas savo duomenis ir įsipareigojimą 26000 Lt (7530,12 eurų) sumai, kuriame nebuvo nurodytas piniginių lėšų davėjas.

97Iš nukentėjusiojo D. J. parodymų teisme nustatyta, kad jis nurodė, jog po to, kai atėjo laikas atiduoti pinigus, R. K. ir M. K. sakė, kad jie jį išgelbėjo, o jis nesirūpina atiduoti pinigus, taip pat sakė, kad, jei negali dabar jų atiduoti, reikia perrašyti vekselį ilgesniam laikui. D. J. taip pat nurodė, kad M. K. jam sakė, kad, jei jis nevažiuos ir nerašys vekselio, ateis antstoliai ir atims namą. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-20 nukentėjusysis D. J. taip pat nurodė, kad 2014-02-18 vakare prie jo namo atvažiavo M. K. ir R. K., M. K. pradėjo pokalbį dėl skolos grąžinimo, nes ji turi nemalonumų dėl skolos, taip pat M. K. pasakė, jog jį išgelbėjo, o jis juos paveda, nurodė, kad skolos raštelio terminas yra iki 2014-02-17, M. K. ir R. K. jam pasakė, kad buhalteris juos ragina dėl skolos grąžinimo ir skolos termino pratęsimo, todėl reikia su jais važiuoti pratęsti paskolos raštelio terminą. Nukentėjusysis D. J. taip pat parodė, kad 2014-02-19 jis su R. K. bei M. K. nuvažiavo į Vilnių, R. K. jam sakė, kad važiuos pas buhalterę, tačiau atvažiavus nuėjo pas, kaip vėliau sužinojo, G. V. (kurio anksčiau nepažinojo), nuvykus pas G. V., R. K. paaiškino, kad tai yra tas žmogus, kuris jam paskolino pinigus ir kad jo reikia prašyti pratęsti paskolos terminą, tuomet nukentėjusysis užpildė vekselį 26000 Lt sumai, G. V. buvo nurodytas kaip pinigų skolintojas. D. J. patvirtino, kad tuomet buvo užpildytas byloje esantis vekselis (t. 3, b.l. 63), kuriame jis parašė, kad pinigus gavo ir pretenzijų neturi. Nukentėjusysis nurodė, kad vekselio originalas liko pas G. V., o jam buvo duota vekselio kopija. Iš 2014-02-17 paprastojo neprotestuotino vekselio nustatyta, kad D. J. pagal šį vekselį įsipareigojo 2014-03-17 be sąlygų sumokėti 26 000 Lt, kaip vekselio davėjas yra nurodytas G. V., jo adresas – ( - ), a. k. ( - ), patvirtinta parašu. Vekselio kitoje pusėje yra užrašas: „pinigus gavęs, pretenzijų neturiu“ ir parašas (t. 3, b. l. 60-62). Kaltinamasis G. V. teisme nurodė, kad 2014-02-19 pas jį atvažiavo R. K. ir D. J., kuris pasakė jam, kad namo parduoti nenori, o atvažiavo pratęsti skolos sumokėjimo terminą vienam mėnesiui, tuomet D. J. užpildė vekselį 26000 Lt. Kaltinamasis G. V. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu nurodė, jog paklausė D. J., ar jis pinigus gavo, tuomet D. J. atsakė, kad pinigų negavo, tačiau į pokalbį įsiterpė R. K., kuris paklausė D. J., už kokius pinigus jis gėrė ir už kokius pinigus jie tvarkė jo problemas. Tuomet, G. V. teigimu, D. J. pripažino, kad jis pinigus gavo ir, G. V. reikalavimu, vekselio kitoje pusėje parašė, kad pretenzijų neturi ir pinigus gavo.

98Atsižvelgiant į šiuos byloje surinktus įrodymus, teismas laiko įrodyta, kad 2014-02-18 Vilniaus r., ( - ), prie D. J. namo, esančio ( - ), R. K. ir M. K. įtikino jį, kad 2013-12-17 surašyto paprastojo vekselio galiojimo data pasibaigė, o D. J. iki šiol M. K. firmai pinigų negrąžino, dėl ko M. K. turi savo bendrovėje nemalonumų, todėl yra būtina nuvažiuoti pas bendrovės buhalterį ir pratęsti paskolos terminą, tokiu būdu įkalbėjo D. J. 2014-02-19 nuvažiuoti pas buhalterį. Taip pat byloje yra įrodyta, kad 2014-02-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, R. K. ir M. K. nuvežė D. J. iš Vilniaus r. pas tariamą buhalterį, M. K. likus automobilyje, R. K. nuvedė D. J. pas G. V., buvusį ( - ), Vilniuje, ir D. J. užpildė paprastojo vekselio blanką, kuriame įrašė savo duomenis ir įsipareigojimą 26000 Lt (7530,12 eurų) sumai savo vardu, o vekselio grafoje „pinigų davėjas“ G. V. įrašė savo duomenis, tai patvirtinęs savo parašu.

99Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, sprendžia, kad kaltinamasis R. K. apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę į svetimą D. J. turtą, o būtent: R. K., parengęs nusikalstamos veikos planą, 2013 m. rudenį, tiksliai nenustatytu metu, pasiūlė V. B. ir V. Š. už 1000 Lt (289,62 eurų) dydžio piniginį atlygį nuvykti pas nukentėjusįjį D. J. ir, prisistačius AB „Lesto“ darbuotojais, paskelbti nukentėjusiajam, kad jis vagia elektros energiją, už ką yra numatyta daugiau kaip 30 000 Lt (8688, 60 eurų) bauda, imituoti fotografavimą elektros įrenginio, esančio nukentėjusiojo namuose, kaip patvirtinimą, kad D. J. vagia elektros energiją, iki tol, kol pasirodys jis ir pasiūlys D. J. savo pagalbą, V. Š. ir V. B. sutikus atlikti šiuos R. K. pasiūlytus veiksmus, R. K. 2013-12-17 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, susitiko su V. Š. ir V. B. R. K. ir M. K. namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), pateikė V. Š. ir V. B. veikimo plano nurodymus, įteikė V. B. ir V. Š. fotoaparatą, nurodė D. J. gyvenamosios vietos adresą. R. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, po to kai 2013-12-17 apie 20.00 val. V. B. ir V. Š. atvyko į D. J. namus, esančius Vilniaus r., ( - ), ir melagingai prisistatę AB „Lesto“ elektros tinklų darbuotojais, paskelbė jam, kad jis vagia elektros energiją, už ką numatyta bauda siekia daugiau kaip 30 000 Lt (8688, 60 eurų), V. B. fotografavo D. J. namuose esančius elektros prietaisus, V. Š. D. J. vardu dėl neteisėto elektros energijos naudojimo rašė paaiškinimą, atvyko pas D. J. ir pasinaudodamas D. J. susijaudinimu ir piktnaudžiaudamas D. J. pasitikėjimu, pažadėjo jam susitarti su tariamais AB „Lesto“ darbuotojais, sudarydamas situacijas aptarimo įvaizdį išėjo su V. B. ir V. Š. iš nukentėjusiojo namo į lauką, iš kur sugrįžęs paskelbė D. J., kad su AB „Lesto“ darbuotojais pavyko susitarti dėl mažesnės baudos, kurios dydis sudarys 25000 Lt (7240,50 eurų), sumokėjimo, nurodė, kad apmokėjimą būtina atlikti nedelsiant, bei, žinodamas apie sunkią nukentėjusiojo materialinę padėtį, įtikino D. J. reikiamą 25000 Lt (7240,50 eurų) sumą pasiskolinti iš jo žmonos M. K. bendrovės. R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, apgaulės būdu suklaidintam D. J. sutikus su R. K. pasiūlymu, kartu su D. J., V. B., V. Š. nuvyko į R. K. ir M. K. namus, esančius Vilniaus r., ( - ), V. B. ir V. Š. likus automobilyje, jam su D. J. nuėjus į namus, kur D. J. paprašius M. K. paskolinti jam 25000 Lt (7240,50 eurų), o M. K., iš anksto žinojusiai apie vykdomą nusikalstamą veiką, sutikus iš savo įkurtos UAB ( - ) paskolinti D. J. jo prašomą 25000 Lt (7240,50 eurų) sumą, R. K., žinodamas, kad realiai pinigai perduoti nebus, nurodė D. J. užpildyti vekselį, po ko D. J., vadovaudamasis M. K. patarimais ir paliepimais, surašė du vertybinius popierius - paprastuosius vekselius 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai, kuriuose įrašė savo, kaip pinigų gavėjo duomenis ir pasirašė. R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, turėdamas D. J. surašytus du paprastuosius vekselius, kiekvieną 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai, kartu su M. K., V. B., V. Š. ir nukentėjusiuoju D. J. nuvyko į Vilnių, prie stoties, ir tiksliai nenustatytoje vietoje inscenizavo pinigų perdavimą tariamiems elektros tinklų darbuotojams, žinodamas, kad atsiskaitymas realiai neįvyko, apgaule įgijo 50000 Lt (14481,00 eurų) dydžio turtinę teisę. R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, vieną iš nukentėjusiojo D. J. apgaulės būdu gautą paprastąjį vekselį, 25000 Lt sumai, pasiliko sau, o kitą paprastąjį vekselį, 25 000 Lt (7240,50 eurų) sumai, 2013-12-17 Vilniuje, ( - ) perdavė G. V.. R. K., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, 2013-12-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, kartu su M. K. jų namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), turėdamas iš D. J. apgaulės būdu įgytą vekselį 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir žinodamas, kad realiai pinigai iš M. K. firmos D. J. naudai paimti ir perduoti tretiesiems asmenims nebuvo, tuo manipuliuodami, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pasakė D. J., kad M. K. firmoje turi būti parodytas pirkimas paskolintai 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir dėl to D. J. M. K. firmai privalo perrašyti savo automobilį, o automobilis jam bus grąžintas po skolos sumokėjimo, ir nuvežė D. J. į VĮ „Regitra“, esančią Vilniuje, ( - ), kur 2014-12-19 16.35 val. M. K. užpildžius Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį tarp R. K. ir D. J., apgaulės būdu savo naudai įgijo D. J. priklausantį turtą – 2000 Lt (579,24 eurų) vertės automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2013-12-30 vakare, savo namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), veikdamas kartu su M. K., pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pareikalavo iš D. J. surašyti naują vekselį už neva susidariusį didesnį įsiskolinimą, o M. K. davus nurodymus, patarimus ir paliepimus, D. J. užpildė naują vertybinį popierių - paprastojo vekselio blanką, iš naujo įrašydamas savo duomenis ir įsipareigojimą 26000 Lt (7530,12 eurų) sumai, kuriame nebuvo nurodytas piniginių lėšų davėjas ir kuris tiksliai nenustatytu laiku, buvo perduotas G. V.. R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2014-02-18 Vilniaus r., ( - ), prie D. J. namo, esančio ( - ), veikdamas kartu su M. K., turėdami D. J. apgaulės būdu įgytą paprastąjį vekselį 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, įtikinę jį, kad 2013-12-17 surašyto paprastojo vekselio galiojimo data pasibaigė, o D. J. iki šiol M. K. firmai pinigų negrąžino, dėl ko M. K. turi savo bendrovėje nemalonumų, todėl yra būtina nuvažiuoti pas bendrovės buhalterį ir pratęsti paskolos terminą, tokiu būdu pateikdami melagingą informaciją, suklaidino D. J., įkalbėjo jį 2014-02-19 nuvažiuoti pas buhalterį. R. K., tęsdamas nusikalstamą veiką, 2014-02-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, veikdamas kartu su M. K., nuvežė nukentėjusįjį D. J., pas tariamą buhalterį, M. K. likus automobilyje, R. K. nuvedė D. J. pas G. V., buvusį ( - ), Vilniuje, kur D. J. užpildė paprastojo vekselio blanką, kuriame įrašė savo duomenis ir įsipareigojimą 26000 Lt (7530,12 eurų) sumai savo vardu, o vekselio grafoje „pinigų davėjas“ G. V. įrašė savo duomenis, tai patvirtinęs savo parašu. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, byloje surinktus įrodymus teismas sprendžia, kad kaltinamasis R. K., žinodamas, kad nukentėjusysis D. J. piktnaudžiauja alkoholiu, galimai neteisėtai naudoja elektros energiją, taip pat žinodamas, jog D. J. turi nekilnojamąjį turtą bei automobilį, laikotarpiu nuo 2013-12-17 iki 2014-02-19 piktnaudžiaudamas D. J. pasitikėjimu, priklausomybe nuo alkoholio, apgaule, tyčia savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą didelės vertės – 102 000 Lt (29541,24 eurų) dydžio, turtinę teisę ir 2000 Lt (579,24 eurų) vertės turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ). Teismas pažymi, kad byloje yra įrodyta, jog D. J. pasirašė keturis vekselius – 2 vekselius po 25000 Lt ir 2 vekselius po 26000 Lt. Vekselis yra vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (CK 1.101 str. 1 d., 6 d., 1.105 str., Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas). Taigi nukentėjusysis D. J. pasirašydamas minėtus vekselius, įtvirtino besąlygišką savo įsipareigojimą sumokėti kiekviename iš šių vekselių nurodytą pinigų sumą vekselio turėtojui. Bendra D. J. įsipareigojimų pagal šiuos vekselius suma 102 000 Lt (29541,24 eurų), atsižvelgiant į tai, kaltinamojo R. K. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 182 straipsnio 2 dalį. Byloje nėra įrodymų, kad minėti vekseliai buvo pateikti apmokėti, tačiau teismas pažymi, jog tais atvejais, kai įstatymo reikalavimus atitinkantis vekselis įstatyme nustatytais terminais nebuvo pateiktas apmokėti ir dėl jo nėra išduoto notaro vykdomojo įrašo, nereiškia, kad pagal tokį vekselį atsiradusi prievolė savaime pasibaigė ar vekselis netenka teisinės galios, tokiais atvejais vekselio turėtojas praranda teisę reikalavimui, atsiradusiam pagal vekselį, patenkinti kreiptis ne ginčo tvarka į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, bet jam išlieka teisė kreiptis dėl skolos priteisimo teismine tvarka. Neapmokėtas vekselis patvirtina mokėjimo prievolę, kol ji nepasibaigia arba kol vekselis nepripažįstamas negaliojančiu įstatymų nustatytais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-706/2016). Be to, nors R. K. apklausose nurodė, kad dalis vekselių buvo nepilnai užpildyti, teismas pažymi, jog nors vekselio patikimumui civiliniuose santykiuose užtikrinti įstatyme yra nustatyti griežti vekselio formalumo reikalavimai, tačiau net ir pripažinimas, jog atitinkamas dokumentas, kuriame jis įvardijamas kaip paprastasis vekselis, neturi paprastojo vekselio galios, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

100Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, sprendžia, kad M. K. apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę į svetimą D. J. turtą. Byloje nustatyta, kad ji žinojo, jog R. K., parengęs nusikalstamo veikos planą, 2013 m. rudenį, tiksliai nenustatytu metu, pasiūlė V. B. ir V. Š. už 1000 Lt (289,62 eurų) dydžio piniginį atlygį nuvykti pas nukentėjusįjį D. J. ir, prisistačius AB „Lesto“ darbuotojais, paskelbti nukentėjusiajam, kad jis vagia elektros energiją, už ką yra numatyta daugiau kaip 30 000 Lt (8688, 60 eurų) bauda, imituoti elektros įrenginio, esančio nukentėjusiojo namuose, fotografavimą kaip patvirtinimą, kad D. J. vagia elektros energiją, iki tol, kol pasirodys R. K. ir pasiūlys D. J. savo pagalbą, taip pat žinojo, kad V. Š. ir V. B. sutiko atlikti šiuos R. K. pasiūlytus veiksmus ir dėl to R. K., M. K. dalyvaujant, 2013-12-17 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, susitiko su V. Š. ir V. B. R. K. ir M. K. namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), pateikė V. Š. ir V. B. veikimo plano nurodymus, įteikė V. B. ir V. Š. fotoaparatą, nurodė D. J. gyvenamosios vietos adresą. M. K. žinojo, kad R. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, po to kai 2013-12-17 apie 20.00 val. V. B. ir V. Š. atvyko į D. J. namus, esančius Vilniaus r., ( - ), ir melagingai prisistatę AB „Lesto“ elektros tinklų darbuotojais, paskelbė jam, kad jis vagia elektros energiją, už ką numatyta bauda siekia daugiau kaip 30 000 Lt (8688, 60 eurų), V. B. fotografavo D. J. namuose esančius elektros prietaisus, V. Š. D. J. vardu dėl neteisėto elektros energijos naudojimo rašė paaiškinimą, atvyko pas D. J. ir pasinaudodamas D. J. susijaudinimu ir piktnaudžiaudamas D. J. pasitikėjimu, pažadėjo jam susitarti su tariamais AB „Lesto“ darbuotojais, sudarydamas situacijas aptarimo įvaizdį išėjo su V. B. ir V. Š. iš nukentėjusiojo namo į lauką, iš kur sugrįžęs paskelbė D. J., kad su AB „Lesto“ darbuotojais pavyko susitarti dėl mažesnės baudos, kurios dydis sudarys 25000 Lt (7240,50 eurų), sumokėjimo, nurodė, kad apmokėjimą būtina atlikti nedelsiant, bei, žinodamas apie sunkią nukentėjusiojo materialinę padėtį, įtikino D. J. reikiamą 25000 Lt (7240,50 eurų) sumą pasiskolinti iš jo žmonos, t.y. kaltinamosios M. K., bendrovės. M. K., žinodama apie minėtus veiksmus, apgaulės būdu suklaidintam D. J. sutikus su R. K. pasiūlymu, atvykus pas R. K. ir N. K. į namus, esančius Vilniaus r., ( - ), ir paprašius jos paskolinti jam 25000 Lt (7240,50 eurų), sutiko iš savo įkurtos UAB ( - ) paskolinti D. J. jo prašomą 25000 Lt (7240,50 eurų) sumą. M. K., tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama, kad realiai pinigai perduoti nebus, R. K. nurodžius D. J. užpildyti vekselį, padėjo D. J. surašyti du paprastuosius vekselius, po ko D. J., vadovaudamasis M. K. patarimais ir paliepimais, surašė du vertybinius popierius - paprastuosius vekselius 25000 Lt (7240,50 eurų), kuriuose įrašė savo, kaip pinigų gavėjo duomenis ir pasirašė. M. K., tęsdama nusikalstamą veiką, žinodama apie R. K. turimus D. J. surašytus du paprastuosius vekselius, kiekvieną 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai, kartu su R. K., V. B., V. Š. ir nukentėjusiuoju D. J. nuvyko į Vilnių, prie stoties, ir tiksliai nenustatytoje vietoje inscenizavo pinigų perdavimą tariamiems elektros tinklų darbuotojams, žinodama, kad atsiskaitymas realiai neįvyko, apgaule įgijo 50000 Lt (14481,00 eurų) dydžio turtinę teisę. M. K., tęsdama nusikalstamą veiką, 2013-12-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, kartu su R. K. pastarųjų namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), turėdami iš D. J. apgaulės būdu įgytą vekselį 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir žinodama, kad realiai pinigai iš jos firmos D. J. naudai paimti ir perduoti tretiesiems asmenims nebuvo, tuo manipuliuodami, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pasakė D. J., kad jos firmoje turi būti parodytas pirkimas paskolintai 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai ir dėl to D. J. jos firmai privalo perrašyti savo automobilį, o automobilis jam bus grąžintas po skolos sumokėjimo, ir nuvežė D. J. į VĮ „Regitra“, esančią Vilniuje, ( - ), kur 2014-12-19 16.35 val. M. K. užpildžius Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį tarp D. J. ir R. K., apgaulės būdu R. K. savo naudai įgijo D. J. priklausantį turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), 2000 Lt (579,24 eurų) vertės. M. K., tęsdama nusikalstamą veiką, 2013-12-30 vakare, savo namuose, esančiuose Vilniaus r., ( - ), kartu su R. K., pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, pareikalavo iš D. J. surašyti naują vekselį už neva susidariusį didesnį įsiskolinimą, o jai davus nurodymus ir patarimus, D. J. užpildė vertybinį popierių - paprastojo vekselio blanką, jame įrašydamas savo duomenis ir įsipareigojimą 26000 Lt (7530,12 eurų) sumai, kuriame nebuvo nurodytas piniginių lėšų davėjas. M. K., tęsdama nusikalstamą veiką, 2014-02-18 Vilniaus r., ( - ), prie D. J. namo, esančio ( - ), kartu su R. K. turėdami D. J. apgaulės būdu įgytą paprastąjį vekselį 25000 Lt (7240,50 eurų) sumai, pasinaudodami nukentėjusiojo neišprusimu ir patiklumu, įtikinę jį, kad 2013-12-17 surašyto paprastojo vekselio galiojimo data pasibaigė, o D. J. iki šiol jos firmai pinigų negrąžino, dėl ko M. K. turi savo bendrovėje nemalonumų, todėl yra būtina nuvažiuoti pas bendrovės buhalterį ir pratęsti paskolos terminą, tokiu būdu pateikdami melagingą informaciją, suklaidino D. J., įkalbėjo jį 2014-02-19 nuvažiuoti pas buhalterį. M. K., tęsdama nusikalstamą veiką, 2014-02-19 vakare, tiksliai nenustatytu laiku, kartu su R. K. nuvežė D. J. iš Vilniaus r., ( - ), į Vilnių, pas tariamą buhalterį, jai likus automobilyje, o R. K. nuvedus D. J. pas G. V., buvusį ( - ), Vilniuje, D. J. užpildė paprastojo vekselio blanką, kuriame įrašė savo duomenis ir įsipareigojimą 26 000 Lt (7530,12 eurų) sumai savo vardu, o vekselio grafoje „pinigų davėjas“ G. V. įrašė savo duomenis, tai patvirtinęs savo parašu. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, byloje surinktus įrodymus teismas sprendžia, kad kaltinamoji M. K., veikdama kartu su R. K., nuo 2013-12-17 iki 2014-02-19 apgaule, tyčia savo ir kitų asmenų naudai įgijo svetimą didelės vertės - 102 000 Lt (29541,24 eurų) dydžio, turtinę teisę ir 2000 Lt (579,24 eurų) vertės turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ). Teismas pažymi, kad byloje yra įrodyta, jog D. J. pasirašė keturis vekselius – 2 vekselius po 25000 Lt ir 2 vekselius po 26000 Lt. Nukentėjusysis D. J. pasirašydamas minėtus vekselius, įtvirtino besąlygišką savo įsipareigojimą sumokėti kiekviename iš šių vekselių nurodytą pinigų sumą vekselio turėtojui. Bendra D. J. įsipareigojimų pagal šiuos vekselius suma 102 000 Lt (29541,24 eurų), atsižvelgiant į tai, kaltinamosios M. K. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 182 straipsnio 2 dalį. Nors M. K. teisme neprisipažino padariusi šią nusikalstamą veiką, teigė nieko nežinojusi, nedariusi bei iš esmės atlikusi tik R. K. vairuotojos vaidmenį, teismas sprendžia, jog šie kaltinamosios parodymai yra iš esmės paneigti kitais byloje surinktais įrodymais (nukentėjusiojo D. J. parodymais teisme bei ikiteisminio tyrimo metu, V. Š. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, foto nuotraukomis, vaizdo įrašu (t. 1, b.l. 159-161, 167), 2013-12-19 Transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartimi ir kt.). Iš byloje surinktų įrodymų teismas sprendžia, kad kaltinamoji M. K. ne tik žinojo apie R. K. nusikalstamą sumanymą, bet ir pati aktyviai dalyvavo jį įgyvendinant.

101Kaltinamieji V. B. ir V. Š. buvo kaltinami tuo, kad R. K. subūrus organizuotą grupę, parengus nusikalstamos veikos planą, R. K. vadovaujant šios organizuotos grupės nariams, V. B. ir V. Š. padedant daryti nusikalstamą veiką, veikdami organizuotoje grupėje nuo 2013-12-17 iki 2014-02-19 apgaule, savo naudai įgijo svetimą didelės vertės, 102 000 Lt (29541,24 eurų) dydžio, turtinę teisę ir 9 000 Lt (2606,58 eurų) vertės turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), bendrai padarydami D. J. 111 000 Lt (32147,82 eurų) turtinę žalą. Teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra nurodyta, jog BK 182 straipsnio prasme dėl padėjimo sukčiauti, reikia įrodyti, kad asmuo suvokė, jog savo veiksmais padeda kitiems asmenims (nusikaltimo vykdytojams) apgauti kitą asmenį ir užvaldyti jam priklausantį turtą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006 m. vasario 14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-27/2006). Kaltinamieji V. Š. bei V. B. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu kategoriškai neigė turėję žinių apie vekselius bei D. J. automobilio perrašymą R. K., taip pat nurodė, jog jie jokių pinigų iš D. J. nereikalavo, jų tikslas buvo užsidirbti R. K. pasiūlytus 1000 Lt. Kaltinamasis R. K. taip pat nurodė, jog jis V. Š. ir V. B. neminėjo, kokią konkrečiai naudą gaus iš V. Š. ir V. B. pasiūlyto vaidinimo. Kaip jau buvo aptarta šiame nuosprendyje, atsižvelgiant į nukentėjusiojo bei kaltinamųjų parodymus, kitus byloje surinktus įrodymus, teismas sprendžia, kad nėra galimybės daryti vienareikšmiškos išvados, jog kaltinamieji V. Š. ir V. B. žinojo, jog R. K. nurodė nukentėjusiajam D. J., kad jis susitarė būtent dėl 25000 Lt sumos V. Š. ir V. B. sumokėjimo. Be to, iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad 2013-12-17 V. Š. ir V. B. kartu su D. J. ir R. K. į R. K. namus nėjo, D. J. pasirašant vekselį nedalyvavo, su nukentėjusiuoju nebendravo, o po to, kai R. K. perdavė jiems 500 Lt, jokiuose tolimesniuose veiksmuose nedalyvavo. Vienas iš bendrininkavimo požymių yra tyčinis susitarimas su kitais bendrininkais kartu daryti nusikaltimą. Teismas sprendžia, kad įrodymų apie tokį susitarimą ir apie V. B. ir V. Š. žinojimą, kas ir kokiam tikslui panaudoja V. B. ir V. Š. padarytus veiksmus, byloje nėra. Teismų praktikoje, teisės doktrinoje pripažinta, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 31 straipsnio 1 dalį asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Iš nekaltumo prezumpcijos kyla imperatyvas, kad visos abejonės, kurių byloje negalima pašalinti, turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai. Teisme buvo išnaudotos visos galimybės prieštaravimams, neaiškumams ir abejonėms pašalinti, todėl vadovaujantis principu, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai, konstatuotina kad įrodymų, neginčijamai patvirtinančių, kad kaltinamasis V. Š. ir kaltinamasis V. B. padarė BK 182 str. 2 d. numatytą nusikalstamą veiką byloje nėra. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, byloje surinktus įrodymus, kaltinamasis V. Š., o taip pat ir kaltinamasis V. B. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį išteisintini, nenustačius jų veiksmuose nusikalstamos veikos sudėties (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

102Kaltinamasis G. V. buvo kaltinamas tuo, kad 2013 m. rudenį, tiksliai nenustatytu metu, R. K. subūrus organizuotą grupę, parengus nusikalstamos veikos planą, R. K. vadovaujant šios organizuotos grupės nariams, G. V., R. K., M. K., V. B. ir V. Š., veikdami organizuotoje grupėje nuo 2013-12-17 iki 2014-02-19 apgaule, savo naudai įgijo svetimą didelės vertės, 102 000 Lt (29541,24 eurų) dydžio, turtinę teisę ir 9 000 Lt (2606,58 eurų) vertės turtą – automobilį „VW Transporter“, valst. Nr. ( - ), bendrai padarydami D. J. 111 000 Lt (32147,82 eurų) turtinę žalą. Iš nukentėjusiojo D. J. parodymų teisme bei ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad jis kaltinamojo G. V. nepažinojo, su juo dėl mokėjimo tariamiems elektrikams V. B. bei V. Š. nesitarė, jokių pinigų iš jo negavo, dėl automobilio perdavimo nekontaktavo, o pirmą kartą su juo susipažino 2014-02-19, kai R. K. ir M. K. iniciatyva atvažiavo pas G. V. į namus. Byloje taip pat nėra jokių įrodymų, patvirtinančių tai, kad G. V. žinojo apie R. K. susitarimą su V. Š. ir V. B. apsimetus AB „Lesto“ darbuotojais pagąsdinti D. J., taip pat apie V. Š., V. B. ir R. K. veiksmus D. J. namuose bei 2013-12-17 vekselio iniciavimo ir užpildymo aplinkybes. Kaltinamasis G. V. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu nuosekliai teigė, jog su R. K. jis bendravo dėl G. V., kaip nekilnojamojo turto pirkimu-pardavimu užsiimančiam verslininkui, pasiūlyto sodo namelio pardavimo, būtent dėl to R. K. 2013-12-17 atvežė jam vieno iš namo bendraturčių D. J. pasirašytą vekselį 25000 Lt sumai, taip pat jog šiuo tikslu jis pagal minėtą vekselį perdavė R. K. 25000 Lt. Aplinkybę, kad R. K. pateikė G. V. pasiūlymą dėl namo, kurio dalis priklauso D. J., pirkimo, teisme patvirtino ir liudytojas A. S.. Liudytojas A. S. teisme taip pat teigė, kad matė kaip R. K. atvežė G. V. vekselį, liudytojui R. K. nurodė, kad vekselis yra nukentėjusiojo, liudytojas matė kaip G. V. perdavė R. K. pinigus ir girdėjo, kad R. K. sakė, jog nukentėjusysis skolinasi pinigus ir jei, jis pinigų negrąžins, pusę namo bus galima prisiteisti. Kaltinamasis G. V. teisme taip pat teigė, kad 2013 m. gruodžio pabaigoje R. K. atvežė jam D. J. užpildytą vekselį 26000 Lt sumai, paaiškindamas, kad žmogus yra geriantis, pritrūko pinigų, todėl reikia dar 1000 Lt. G. V. teigimu, jis R. K. perdavė dar 1000 Lt. Be to G. V. nurodė, kad R. K. suvedė jį ir su kita namo, kuriame gyvena D. J., bendraturte, su kuria G. V. pasirašė Preliminarią pirkimo pardavimo sutartį. Šią aplinkybę teisme patvirtino liudytoja J. K.-K.. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad ½ žemės sklypo ir ½ sodo pastato, esančių Vilniaus r. sav., ( - ) nuosavybės teise priklauso D. J., kita pusė minėto žemės sklypo bei sodo pastato priklauso J. K.. Nekilnojamojo turto registre 2014-01-27 įregistruota 2014-01-21 G. V. ir J. K. sudaryta preliminarioji sutartis (t. 1, b.l. 105-107). Iš 2014-01-21 Preliminariosios sutarties patvirtintos kopijos nustatyta, kad šia sutartimi G. V. ir J. K. sutarė sudaryti ½ žemės sklypo ir ½ sodo pastato, esančių Vilniaus r. sav., ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau kaip iki 2014-05-01 (1 t., b.l. 114). Iš G. V., nukentėjusiojo D. J. parodymų, 2014-02-17 paprastojo neprotestuotino vekselio (t. 3, b. l. 60-62) nustatyta, kad D. J. pagal šį vekselį įsipareigojo 2014-03-17 be sąlygų sumokėti 26 000 Lt, kaip vekselio davėjas yra nurodytas G. V., jo adresas – ( - ), a. k. ( - ), patvirtinta parašu, vekselio kitoje pusėje yra užrašas: „pinigus gavęs, pretenzijų neturiu“ ir parašas. Kaltinamasis G. V. teisme nurodė, kad 2014-02-19 pas jį atvažiavo R. K. ir D. J., kuris pasakė jam, kad namo parduoti nenori, o atvažiavo pratęsti skolos sumokėjimo terminą vienam mėnesiui, tuomet D. J. užpildė vekselį 26000 Lt. Kaltinamasis G. V. tiek teisme, tiek ikiteisminio tyrimo metu teigė, jog paklausė D. J., ar jis pinigus gavo, tuomet D. J. atsakė, kad pinigų negavo, tačiau į pokalbį įsiterpė R. K., kuris paklausė D. J., už kokius pinigus jis gėrė ir už kokius pinigus jie tvarkė jo problemas. Tuomet, G. V. teigimu, D. J. pripažino, kad jis pinigus gavo ir, G. V. reikalavimu, vekselio kitoje pusėje parašė, kad pretenzijų neturi ir pinigus gavo. Aplinkybę, kad G. V. klausė D. J., ar jis pinigus gavo, o D. J. atsakė, jog pinigų negavo ir tik įsikišus R. K. patvirtino, kad pinigus gavo, teisme nurodė ir kaltinamasis R. K.. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir byloje surinktus įrodymus sprendžia, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog G. V. panaudojo apgaulę prieš nukentėjusįjį D. J., dėl to įgijo svetimą turtą, svetimą turinę teisę ir neteisėtai gavo turtinę naudą. Pažymėtina, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis. Iš Konstitucijoje įtvirtintos nekaltumo prezumpcijos kyla imperatyvas, kad visos abejonės, kurių byloje negalima pašalinti, turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai. Teisme buvo išnaudotos visos galimybės prieštaravimams, neaiškumams ir abejonėms pašalinti, todėl vadovaujantis principu, kad abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai, konstatuotina kad įrodymų, neginčijamai patvirtinančių, kad kaltinamasis G. V. padarė BK 182 str. 2 d. numatytą nusikalstamą veiką byloje nėra. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, byloje surinktus įrodymus, kaltinamasis G. V. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį išteisintinas, nenustačius jo veiksmuose nusikalstamos veikos sudėties (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

103Dėl BK 259 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos

104BK 259 straipsnio 2 dalyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą nedidelio kiekio narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą ar siuntimą, neturint tikslo jų parduoti ar kitaip platinti. Šiame BK straipsnyje nurodyti nusikalstamos veikos sudėties požymiai yra alternatyvūs, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla padarius bent vieną iš šiame straipsnyje nurodytų veikų, o neteisėti veiksmai laikomi baigti nuo jų padarymo momento (formali nusikalstamos veikos sudėtis).

105Kaltinamasis R. K. teisme neprisipažino padaręs šią nusikalstamą veiką, tačiau, teismo vertinimu, jo kaltę įrodo byloje surinkti įrodymai. Liudytojas A. A. teisme bei ikiteisminio tyrimo metu patvirtino, kad jis nupirko narkotinę medžiagą, kurios dalį kartu su R. K. surūkė, kitą dalį pasiliko sau, o trečią dalį atidavė R. K.. Be to, iš A. A. parodymų nustatyta, kad narkotinės medžiagos pirkimą A. A. prašymu organizavo būtent R. K.. Liudytojo A. A. parodymus patvirtinta ir tai, kad 2014-02-19 sulaikymo metu jis, vykdydamas policijos pareigūnų reikalavimą, pateikė tik vieną turėtą plastikinį maišelį su jame buvusia narkotine medžiaga (t. 2, b. l. 2), tuo tarpu kitas plastikinis maišelis, su jame buvusia narkotine medžiaga, buvo rastas M. K. priklausiusiame automobilyje VW Golf“, valst. Nr. ( - ), tarp sėdynių esančioje dėtuvėje po priekine panele (t. 1, b.l. 153-158). R. K., neigdamas savo kaltę, teisme užsiminė, kad pareigūnai, apklausdami A. A., naudojo fizinį smurtą, tačiau tokių įrodymų byloje nėra, A. A. buvo apklaustas ir teisiamojo posėdžio metu, todėl teismas neturi pagrindo daryti išvados, kad A. A. buvo priverstas ar dėl kitų priežasčių melagingai apkalbėjo kaltinamąjį R. K.. Be to, kaip jau buvo minėta, A. A. parodymus patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai.

106Iš 2014-03-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto išvados Nr. 140-(1204)-IS1-1189 nustatyta, kad rusvai žalsvos spalvos sausa dalinai susmulkinta augalinės kilmės medžiaga, kuri 2014-02-19 rasta automobilyje „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), apžiūros metu, yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurios masė yra 0,234 g, ? 9- tetrahidrokanabinolio kiekis jose – 15,1%. (t. 2, b. l. 5-6). Vadovaujantis Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr.V-239, toks narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių) kiekis laikytinas nedideliu.

107Teismas sprendžia, kad byloje surinktų, ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma rodo, kad kaltinamasis R. K. neteisėtai laikė ir gabeno narkotinę medžiagą, neturėdamas tikslo jos parduoti ar kitaip platinti, o būtent: R. K. 2014-02-19 apie 14.00 val. ( - ), Vilniuje, po to, kai A. A., neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, iš S. P. už 80 Lt įgijo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kiekį (2 pakelius) narkotinės medžiagos – kanapių, pasiliko sau dalį narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių), kurių masė - 0,234 g (9 – tetrahidrokanabinolio kiekis jose – 15,1 %), kurią laikė ir gabeno automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), iš ( - ), Vilniaus, į Vilniaus r., ( - ), o iš ten – Vilniaus, ( - ), link, kol 2014-02-19 18.00 val. ( - ), Vilniuje, nedidelis kiekis narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminės dalys), kurių masė yra 0,234 g (9 –tetrahidrokanabinolio kiekis jose –15,1 %), buvo rasta ir paimta Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnų. Kaltinamojo R. K. nusikalstama veika kvalifikuotina pagal BK 259 straipsnio 2 dalį.

108Bausmės skyrimo ir kiti klausimai

109Teismas, skirdamas kaltinamajam R. K. bausmę, atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, pavojingumo laipsnį (kaltinamasis padarė vieną sunkų nusikaltimą ir vieną baudžiamąjį nusižengimą), kaltės formą (kaltinamasis veikė tyčia), vaidmenį nusikalstamų veikų padaryme, kaltinamojo asmenybę (teistas (t. 4, b. l. 80-84), baustas administracine tvarka (t. 4, b. l. 94), nedirba (t. 4, b. l. 95-96), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (t. 4, b. l. 67), Vilniaus priklausomybės ligų centre nuo 2002-07-10 įrašytas į priežiūros grupę, diagnozė – psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas (t. 4, b. l. 69), VšĮ Vilniaus miesto psichikos centre gydytas nuo 1984-02-06 iki 1984-02-10 (t. 4, b. l. 70), specialisto išvada – teismo psichiatrinę ekspertizę skirti nėra pagrindo (t. 4, b. l. 73)). Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Šių kaltinamąjį ir nusikalstamas veikas charakterizuojančių aplinkybių visuma rodo, kad BK straipsnyje numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta tik paskyrus realią laisvės atėmimo bausmę, savo dydžiu artimą straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatytam laisvės atėmimo bausmės minimumui ir arešto bausmę, savo dydžiu artimą straipsnio sankcijoje už padarytą baudžiamąjį nusižengimą numatytam arešto vidurkiui.

110Kaltinamasis R. K. buvo laikinai sulaikytas 2014-02-19 18.00 val. (t. 2, b. l. 45), Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-02-21 nutartimi jam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas 10 (dešimčiai) dienų, šį terminą skaičiuojant nuo 2014-02-21 iki 2014-03-02 (t. 2, b. l. 59-60), kaltinamasis R. K. paleistas į laisvę nuo 2014-02-28, kardomoji priemonė – suėmimas, panaikinta (t. 2, b. l. 90). R. K. į paskirtos bausmės laiką įskaičiuotinas laikino sulaikymo ir suėmimo laikas (BK 66 str.).

111Kaltinamajam R. K. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje – paliktinos galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

112Teismas, skirdamas kaltinamajai M. K. bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį (kaltinamoji padarė sunkų nusikaltimą), kaltės formą (kaltinamoji veikė tyčia), vaidmenį nusikalstamos veikos padaryme, kaltinamosios asmenybę (neteista (t. 4, b. l. 160), bausta administracine tvarka (t. 4, b. l. 165), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nesigydė (t. 4, b. l. 149), Vilniaus priklausomybės ligų centre į narkologinę įskaitą neįrašyta (t. 4, b. l. 151), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (t. 4, b. l. 152), specialisto išvada – teismo psichiatrinę ekspertizę skirti nėra pagrindo (t. 4, b. l. 154)). Kaltinamosios atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Šių kaltinamąją ir padarytą nusikalstamą veiką charakterizuojančių aplinkybių visuma rodo, kad BK 41 straipsnyje numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta kaltinamajai skiriant įstatymo sankcijoje numatytą laisvės atėmimo bausmę. Teismas, įvertinęs tai, jog kaltinamoji praeityje neteista, vieną kartą bausta administracine tvarka, yra 57 metų amžiaus, sprendžia, kad bausmės tikslai kaltinamajai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, t. y. bausmės vykdymą atidedant.

113Kaltinamoji M. K. buvo sulaikyta nuo 2014-02-19 18.00 val. iki 2014-02-21 16.30 val. (t. 3, b. l. 5, 20). M. K. į paskirtos bausmės laiką įskaičiuotinas laikino sulaikymo laikas (BK 66 str.).

114Kaltinamajai M. K. paskirtos kardomosios – priemonės rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, dokumento paėmimas – paliktinos galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

115Civiliniame ieškinyje D. J. nurodė, kad dėl nusikalstamos veikos prarado savo automobilį VW Transporter, valstybinis numeris ( - ), kurio vertė 2608,69 eurų (9000 Lt), todėl jam padaryta 2608,69 eurų turtinė žala, kurią prašo atlyginti. Atsižvelgiant į nuosprendyje aptartus motyvus, D. J. ieškinys tenkintinas iš dalies ir D. J. iš R. K. ir M. K. solidariai priteistina 579,24 eurų (2000 Lt) turtinės žalos atlyginimo (CK 6.6. str. 3 d., 6.263 str., 6.279 str. 1 d.).

116Byloje gautos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymos, kuriomis prašoma priteisti iš kaltinamojo R. K. 599,27 eurus ir iš kaltinamosios M. K. 396,62 eurus antrinės teisinės pagalbos išlaidų valstybės naudai. Sistemiškai vertinant baudžiamojo proceso nuostatas, darytina išvada, kad teisingumo interesai reikalauja būtino gynėjo dalyvavimo tais atvejais, kurie yra išvardinti BPK 51 str. 1 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001 m. vasario 12 d. nutarime konstatuota, kad asmens teisė į gynybą, taip pat teisė turėti advokatą, yra absoliuti, ji negali būti paneigta ar suvaržyta jokiais pagrindais ir jokiomis sąlygomis. Iš konstitucinės teisės į gynybą, taip pat ir teisės turėti advokatą, kyla valstybės pareiga užtikrinti, kad galimybė įgyvendinti šias teises būtų reali. Siekiant šios konstitucinės teisės užtikrinimo, Baudžiamojo proceso įstatyme numatyta teisė įtariamiesiems, kaltinamiesiems ir nuteistiesiems, neturintiems pakankamai lėšų pasikviesti savo norimą gynėją, prašyti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančio advokato dalyvavimo užtikrinimo. Šioje baudžiamojoje byloje, siekiant įgyvendinti kaltinamųjų teisę į gynybą, gynėjų dalyvavimas, vadovaujantis BPK 51 str. 1 d. 4 p., ikiteisminio tyrimo metu buvo pripažintas būtinu, nepriklausomai nuo kaltinamųjų valios, todėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymai dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo netenkintinas.

117Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 2 CD su vekselio surašymo nuotraukomis ir vaizdo įrašu (t. 1, b. l. 167); 4 paprastieji vekseliai (vienas užpildytas ir trys tušti) (t. 1, b. l. 162); CD su R. K. telefono išklotinėmis (t. 1, b. l. 151); vekselis paimtas G. V. bute (t. 3, b. l. 62) - paliktini saugoti prie bylos; 1 vokas su likusiomis po tyrimo kanapėmis (antžeminės dalys) 0,484 g ir 0,089 g, supakuotomis į polietileninį maišelį, saugomas Vilniaus r. PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje (t. 2, b. l. 9-10) – įsiteisėjus nuosprendžiui konfiskuotini ir sunaikintini.

118Teismas, vadovaudamasis BPK 302-307 straipsniais,

Nutarė

119R. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, ir nubausti jį laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams.

120R. K. pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje, ir skirti jam 25 (dvidešimt penkių) parų arešto bausmę.

121Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 5 d. 2 p., šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, ir skirti R. K. galutinę subendrintą – 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

122Vadovaujantis BK 66 str., į bausmės laiką įskaityti R. K. laikino sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2014-02-19 iki 2014-02-28, viso 9 (devynias) dienas. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinio asmens sulaikymo dienos vykdant bausmę. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

123M. K. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, ir nubausti ją laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

124Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d., paskirtos bausmės vykdymą M. K. atidėti 2 (dvejų) metų laikotarpiui, įpareigojant nuteistąją per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi.

125Vadovaujantis BK 66 str., į bausmės laiką įskaityti M. K. laikino sulaikymo laiką nuo 2014-02-19 18.00 val. iki 2014-02-21 16.03 val., viso 2 (dvi) dienas. Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

126Išaiškinti M. K., kad pagal BK 75 straipsnio 5 dalį bausmės vykdymo atidėjimo tvarka ir sąlygos numatytos Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme. Išaiškinti M. K., jog:

  1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, jeigu ji bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu įvykdys baudžiamojo poveikio priemones ir pareigas, nepadarys Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytų pažeidimų, kai sueis bausmės vykdymo atidėjimo terminas, bus laikoma atlikusi bausmę;
  2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu, jeigu ji probacijos vykdymo laikotarpiu dėl pateisinamų priežasčių per teismo nustatytą laiką neįvykdys baudžiamojo poveikio priemonių ir pareigų, teismas probacijos tarnybų teikimu šį laiką gali pratęsti;
  3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu, jeigu ji probacijos vykdymo laikotarpiu vykdys baudžiamojo poveikio priemones ir pareigas, tačiau padarys kitus teisės pažeidimus, už kuriuos jai ne mažiau kaip du kartus bus taikytos administracinės nuobaudos, arba nevykdys kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybų teikimu gali jai papildomai paskirti BK IX skyriuje numatytų baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) BK 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytų pareigų.
  4. vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktu, jeigu ji probacijos vykdymo laikotarpiu be pateisinamų priežasčių nevykdys teismo paskirtų baudžiamojo poveikio priemonių ir pareigų arba ir po papildomų baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) pareigų paskyrimo jų nevykdys ar padarys teisės pažeidimą, už kurį jai būtų taikyta administracinė nuobauda, arba nevykdys kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybų teikimu priimtų sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir nuteistoji turės įvykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę.

127G. V. išteisinti dėl kaltinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nustačius, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 2 dalyje, požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

128V. B. išteisinti dėl kaltinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nustačius, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 2 dalyje, požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

129V. Š. išteisinti dėl kaltinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nustačius, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto BK 182 straipsnio 2 dalyje, požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

130R. K. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios, pradėjus bausmės vykdymą – panaikinti.

131M. K. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir dokumento paėmimą palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios. Pradėjus bausmės vykdymą, kardomąsias priemones panaikinti ir M. K. grąžinti paimtą dokumentą – Lietuvos Respublikos pasą LTU ( - ), išduotą 2014-01-14 Vilnius (19), M. K. vardu.

132G. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

133V. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

134V. Š. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

135Iš dalies patenkinti D. J. civilinį ieškinį ir iš R. K. ir M. K. solidariai priteisti D. J. 579,24 eurus turtinės žalos.

136Netenkinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymo dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų iš kaltinamojo R. K. priteisimo.

137Netenkinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymo dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų iš kaltinamosios M. K. priteisimo.

138Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: voką, kuriame yra 2 CD su vekselio surašymo nuotraukomis ir vaizdo įrašu; voką, kuriame yra 4 paprastieji vekseliai (vienas užpildytas ir trys tušti); voką, kuriame yra CD su R. K. telefono išklotinėmis; voką, kuriame yra vekselis paimtas G. V. bute – palikti saugoti prie baudžiamosios bylos; 1 voką, su likusiomis po tyrimo kanapėmis (antžeminės dalys) 0,484 g ir 0,089 g, supakuotomis į polietileninį maišelį, saugomą Vilniaus r. PK daiktinių įrodymų saugojimo kameroje - nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

139Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Gavelytė-Kalytienė,... 2. sekretoriaujant Gretai Čiuladaitei,... 3. vertėjaujant Natalijai Reut, Erikai Vencevičienei, Giedriui Račkauskui,... 4. Kaltinamasis R. K. apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę į svetimą... 5. Kaltinamasis R. K. neteisėtai laikė ir gabeno narkotinę medžiagą,... 6. Kaltinamoji M. K. apgaule įgijo didelės vertės turtinę teisę į svetimą... 7. Kaltinamasis G. V. buvo kaltinamas tuo, kad 2013 m. rudenį, tiksliai... 8. Kaltinamasis V. B. buvo kaltinamas tuo, kad 2013 m. rudenį, tiksliai... 9. Kaltinamasis V. Š. buvo kaltinamas tuo, kad 2013 m. rudenį, tiksliai... 10. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis R. K. nurodė, jog kaltės... 11. R. K. nurodė, kad A. S. pasakė, kad D. J. buvusi žmona parduoda pusę namo,... 12. R. K. nurodė, kad 2013 m. lapkričio mėnesį, po darbų pas A. S.... 13. Kaltinamasis R. K. teisme taip pat nurodė, kad kaltės dėl narkotinių... 14. R. K. teisme nurodė, jog A. S. pasakė, kad iš nukentėjusiojo nebuvo... 15. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-20 R. K. parodė, kad savo kaltę... 16. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-25 R. K. parodė, kad prisiminė V.... 17. 2014-02-25 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką metu įtariamasis R.... 18. Iš 2014-04-07 Vilniaus apskr. VPK Vilniaus r. PK KPS I-ojo poskyrio tyrėjo R.... 19. Iš Įtariamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolo nustatyta, kad... 20. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-07-02 R. K. parodė, kad nebuvo... 21. Iš Akistatos protokolo nustatyta, kad 2014-07-04 akistatos tarp įtariamųjų... 22. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-11 R. K. apklausos metu parodė,... 23. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-15 įtariamasis R. K. parodė, kad... 24. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-19 R. K. apklausos metu parodė,... 25. Apklausta teisiamajame posėdyje M. K. nurodė, kad su nukentėjusiuoju... 26. M. K. teisiamajame posėdyje nurodė, kad sausio 6-7 d. R. K. susitiko su A.... 27. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis G. V. paaiškino, kad V. Š., V.... 28. Maždaug po savaitės atvažiavo A. S. su R. K. pas jį pasitikslinti, ar jam... 29. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-21 G. V. nurodė, kad savo kaltės... 30. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-09-16 G. V. nurodė, kad laikotarpiu... 31. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-16 G. V. apklausos metu parodė,... 32. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis V. Š. paaiškino, jog jis nėra... 33. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-26 V. Š. parodė, kad... 34. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-07-03 V. Š. parodė, kad iki... 35. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-12 V. Š. parodė, kad savo kaltę... 36. Apklaustas teisiamajame posėdyje kaltinamasis V. B. nurodė, jog kaltu... 37. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-26 V. B. parodė, kad... 38. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-10 V. B. parodė, kad dėl... 39. Teisiamajame posėdyje nukentėjusysis D. J. nurodė, kad R. K. pažįsta, iki... 40. Nukentėjusysis nurodė, kad perrašius automobilį, R. K. labai dažnai... 41. Nukentėjusysis nurodė, kad iš K. skolinosi pinigų alui, buvo susikaupusi... 42. Nukentėjusysis, kai pasirašinėjo vekselius, sakė, kad gaus pinigų iš... 43. Nukentėjusysis nurodė, jog pradžioje tikėjo, ieškojo pinigų, jam R. K.... 44. Iš 2014-01-15 D. J. prašymo, 2014-01-16 pateikto Vilniaus apygardos... 45. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-01-27 nukentėjusysis D. J. apklausos... 46. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-07 nukentėjusysis D. J. parodė,... 47. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-20 nukentėjusysis D. J. parodė,... 48. Iš 2014-02-20 parodymų patikrinimo vietoje protokolo nustatyta, kad... 49. Iš 2014-02-28 asmens parodymo atpažinti protokolo nustatyta, kad asmens... 50. Iš 2014-02-28 asmens parodymo atpažinti protokolo nustatyta, kad asmens... 51. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-28 nukentėjusysis D. J. parodė,... 52. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-08-27 nukentėjusysis D. J. parodė:... 53. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-03 nukentėjusysis D. J. parodė:... 54. Iš 2014-12-03 akistatos protokolo nustatyta, kad akistatos tarp D. J. ir R. K.... 55. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-12 nukentėjusysis D. J. parodė:... 56. Iš 2014-12-12 Daiktų, dokumentų pateikimo protokolo nustatyta, kad... 57. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-12-12 nukentėjusysis D. J. parodė,... 58. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2015-02-03 nukentėjusysis D. J. papildomos... 59. Apklausta teisiamajame posėdyje liudytoja J. K.-K. paaiškino, kad iki R. K.... 60. Apklausta ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-26 liudytoja J. K.-K. parodė, kad... 61. Apklausta ikiteisminio tyrimo metu 2014-07-07 liudytoja J. K.-K. parodė, kad... 62. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas V. S. paaiškino, kad ankščiau... 63. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-27 liudytojas V. S. nurodė:... 64. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas S. B. nurodė, kad R. K. ir jo... 65. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-07-04 liudytojas S. B. parodė, kad R.... 66. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas G. V. nurodė, kad iš asmenų,... 67. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas A. A. nurodė, kad jis įsigijo... 68. Apklaustas ikiteisminio tyrimo metu 2014-02-20 A. A. parodė, kad jis... 69. Apklausta teisiamajame posėdyje liudytoja I. D. nurodė, kad R. K., V. Š., V.... 70. Apklaustas teisiamajame posėdyje liudytojas A. S. nurodė, kad R. K.... 71. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta,... 72. Iš AB „Lesto“ 2014-01-31 rašto nustatyta, kad jame yra nurodyta, jog... 73. Iš Valstybinės įmonės „Regitra“ Vilniaus filialo viršininko K. J.... 74. Iš išrašo iš Kelių transporto priemonių registro nustatyta, kad... 75. Iš UAB (duom,enys neskelbtini) 2007-12-12 Pažymos –sąskaitos Nr. 0000358... 76. Iš 2014-02-20 kratos protokolo nustatyta, kad kratos, atliktos G. V.... 77. Iš 2014-02-19 apžiūros protokolo nustatyta, kad 2014-02-19 automobilio... 78. Iš 2014-02-20 daiktų apžiūros protokolų nustatyta, kad 2014-02-20 metu... 79. Iš 2013-12-17 Pasiaiškinimo AB “Lesto” direktoriui nustatyta, kad jame... 80. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-06 baudžiamojo įsakymo... 81. Iš reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo nustatyta, kad... 82. Iš 2014-03-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto... 83. Įrodymų vertinimas ir teismo išvados... 84. Dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos... 85. Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau... 86. Iš kaltinamųjų V. Š., V. B., R. K. parodymų teisme bei ikiteisminio tyrimo... 87. Kaltinamieji R. K. ir M. K. neigė, jog M. K. žinojo apie R. K. pasiūlymą V.... 88. Iš nukentėjusiojo D. J., taip pat kaltinamųjų R. K., V. Š., V. B.... 89. Kaltinamasis R. K. bei nukentėjusysis D. J. tiek teisme, tiek ikiteisminio... 90. Nukentėjusysis D. J. tiek 2014-01-15 prašyme, pateiktame Vilniaus apygardos... 91. Iš nukentėjusiojo parodymų nustatyta, jog jam pasirašius vekselius, jis, M.... 92. Iš nukentėjusiojo parodymų teisme nustatyta, kad 2013-12-19 R. K. ir M. K.... 93. R. K. ir M. K. teisme tvirtino, kad R. K. pasiūlė D. J. už 500 Lt parduoti... 94. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas laiko įrodyta, kad... 95. Teismas pažymi, kad D. J. nurodė, kad jo turėto automobilio „VW... 96. Iš nukentėjusiojo D. J. parodymų teisme bei ikiteisminio tyrimo metu... 97. Iš nukentėjusiojo D. J. parodymų teisme nustatyta, kad jis nurodė, jog po... 98. Atsižvelgiant į šiuos byloje surinktus įrodymus, teismas laiko įrodyta,... 99. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, sprendžia, kad kaltinamasis... 100. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, sprendžia, kad M. K. apgaule... 101. Kaltinamieji V. B. ir V. Š. buvo kaltinami tuo, kad R. K. subūrus... 102. Kaltinamasis G. V. buvo kaltinamas tuo, kad 2013 m. rudenį, tiksliai... 103. Dėl BK 259 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos... 104. BK 259 straipsnio 2 dalyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už... 105. Kaltinamasis R. K. teisme neprisipažino padaręs šią nusikalstamą veiką,... 106. Iš 2014-03-03 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro specialisto... 107. Teismas sprendžia, kad byloje surinktų, ištirtų ir įvertintų įrodymų... 108. Bausmės skyrimo ir kiti klausimai... 109. Teismas, skirdamas kaltinamajam R. K. bausmę, atsižvelgia į padarytų... 110. Kaltinamasis R. K. buvo laikinai sulaikytas 2014-02-19 18.00 val. (t. 2, b. l.... 111. Kaltinamajam R. K. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis... 112. Teismas, skirdamas kaltinamajai M. K. bausmę, atsižvelgia į padarytos... 113. Kaltinamoji M. K. buvo sulaikyta nuo 2014-02-19 18.00 val. iki 2014-02-21 16.30... 114. Kaltinamajai M. K. paskirtos kardomosios – priemonės rašytinis... 115. Civiliniame ieškinyje D. J. nurodė, kad dėl nusikalstamos veikos prarado... 116. Byloje gautos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymos,... 117. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 2 CD su... 118. Teismas, vadovaudamasis BPK 302-307 straipsniais,... 119. R. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2... 120. R. K. pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 259... 121. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 5 d. 2 p., šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes... 122. Vadovaujantis BK 66 str., į bausmės laiką įskaityti R. K. laikino sulaikymo... 123. M. K. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2... 124. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d., paskirtos bausmės vykdymą M. K. atidėti... 125. Vadovaujantis BK 66 str., į bausmės laiką įskaityti M. K. laikino sulaikymo... 126. Išaiškinti M. K., kad pagal BK 75 straipsnio 5 dalį bausmės vykdymo... 127. G. V. išteisinti dėl kaltinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nustačius,... 128. V. B. išteisinti dėl kaltinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nustačius,... 129. V. Š. išteisinti dėl kaltinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nustačius,... 130. R. K. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą... 131. M. K. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą... 132. G. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 133. V. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 134. V. Š. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 135. Iš dalies patenkinti D. J. civilinį ieškinį ir iš R. K. ir M. K.... 136. Netenkinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymo dėl... 137. Netenkinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymo dėl... 138. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: voką,... 139. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...