Byla 2S-110-357/2019
Dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės REIKALAVIMAS.LT atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. lapkričio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės REIKALAVIMAS.LT prašymą dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja pateikė prašymą, kuriame prašė vadovaujantis 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 655/2014 (toliau – Reglamentas) gauti iš Europos sąjungos narės – Švedijos informaciją apie skolininko M. T. banko sąskaitą ir išduoti pareiškėjai europinio sąskaitos blokavimo įsakymą dėl skolininko M. T. piniginių lėšų, esančių skolininko banko sąskaitose Švedijoje, blokavimo 481,46 Eur sumai.

72.

8Pareiškėja prašymą grindė, nurodydama, kad antstoliui nepavyko išieškoti skolos, skolininkas yra išvykęs į Švediją, skolininkas turi gauti pajamas ir turi turėti banke sąskaitą. Tačiau skolos nedengia ir į pranešimus neatsiliepia.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. lapkričio 16 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo atmetė.

134.

14Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėja nepateikė teismui pakankamai įrodymų, kad jos reikalavimui skubiai reikalinga teisminė apsauga, ir kad be įsakymo gali būti trukdoma arba gerokai sunkiau įvykdyti esamą arba būsimą teismo sprendimą, nes esama realios rizikos, kad iki to laiko, kai atsiras galimybė kreditoriaus atžvilgiu vykdyti esamą arba būsimą teismo sprendimą, skolininkas gali būti iššvaistęs, paslėpęs ar sunaikinęs savo turtą arba jį perleidęs už mažesnę vertę, perleidęs neįprastą jo kiekį arba tai padaręs neįprastu būdu. Pareiškėja (kreditorė) nepateikė duomenų, jog skolininkas dirba Švedijoje, turi banke sąskaitą (ar sąskaitų), iš esmės pateikė bendro pobūdžio pasvarstymus. Byloje nėra duomenų, kad skolininko finansinė padėtis blogėja, nėra pateikta jokių duomenų apie skolininko nesąžiningumą ir siekį nuslėpti ar iššvaistyti galimai turimas lėšas.

155.

16Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog europinio sąskaitos blokavimo įsakymo prašymo formos pildymas neturi būti formalus, prašyme turi būti nurodytos visos aplinkybės, paaiškinimai bei pridėti visi jas pagrindžiantys įrodymai. Vien tai, kad skolininkas nemoka ar užginčija reikalavimą, arba vien tai, kad skolininkas turi daugiau kaip vieną kreditorių, neturėtų savaime būti laikoma pakankamu įrodymu įsakymo išdavimui pagrįsti. Be to, vien tai, kad skolininko finansinės aplinkybės yra nepalankios arba blogėja, taip pat savaime neturėtų būti pakankamu pagrindu įsakymui išduoti. Pareiškėjos nurodytas motyvas, kad skolininkas gyvendamas daugiau nei metus Švedijoje, turėtų gauti pajamas ir turėtų turėti banke sąskaitą – iš esmės nėra pagrįstas ir įrodytas.

17III.

18Atskirojo skundo argumentai

196.

20Pareiškėja atskirajame skunde prašo panaikinti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. lapkričio 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

216.1.

22Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį nevertino tos aplinkybės, jog pareiškėja turi galiojančią reikalavimo teisę į skolininką pagal įsiteisėjusį teismo įsakymą, pateiktą nagrinėjamoje byloje. Teismo įsakymo išdavimo ir įsiteisėjimo procesinės teisės normos suponuoja skolininko žinojimą apie skolą bei jos priteisimo aplinkybes, kadangi priešingu atveju teismo įsakymas negali tapti vykdytinu dokumentu bei yra naikinamas.

236.2.

24Pirmosios instancijos teismas nevertino skolininko išvykimo į Švediją aplinkybių, o būtent, kad skolininkas, žinodamas apie priteistą skolą ir nepavykusį išieškojimą, išvykdamas j užsienį nesiėmė jokių priemonių informuoti priverstinį išieškojimą iš skolininko vykdantį antstolį apie jo išvykimą. Šios aplinkybės suteikia pagrindą išvadai, kad skolininkas galimai siekė nuslėpti duomenis apie savo buvimo vietą, apriboti galimybes surasti skolininko turtą bei išvengti priteistos skolos sumokėjimo.

256.3.

26Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino pareiškėjos argumentus kaip deklaratyvius bei nepagrindžiančius rizikos, jog neinicijavus šios procedūros, priteistos skolos išieškojimas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu. Analogiškuose bylose teismai ne kartą konstatavo, jog vykdomasis dokumentas ir priverstinį išieškojimą vykdančio antstolio pažyma yra pakankami įrodymai, pagrindžiantys prašymą dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo (žr., pavyzdžiui, c. b. Nr. C2SP-6776-985/2017, c. b. Nr. e2SP-6758-374/2017, c. b. N r. e2-3848-838/2017).

276.4.

28Pirmosios instancijos teismas taip pat nevertino tos aplinkybės, kad skolininkas nebandė grąžinti skolos, nebuvo susisiekęs nei su kreditore, nei su priverstinį išieškojimą vykdančia antstolė, neinformavo apie pasikeitusią finansinę būklę, nusitarė dėl skolos mokėjimo dalimis, tiek į pareiškėjos, tiek į antstolės pranešimus nereaguoja.

296.5.

30Pareiškėja užpildė prašymo 7 dalį, joje nurodydama, kad prašo gauti šią informaciją, o 7.3. prašymo dalyje pažymėjo, kad skolininkas deklaravo išvykimą į tą valstybę narę, ką patvirtina Gyventojų registro išrašas. Šis pareiškėjos paaiškinimas iš esmės atitinka aplinkybę, jog toje valstybėje narėje yra įprastinė skolininko gyvenamoji vieta. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į šį prašymą ir skundžiamoje nutartyje pažymėjo, kad pareiškėja teismui nepateikė įrodymų, kad skolininkas turi vieną ar kelias sąskaitas banke toje valstybės narėje.

316.6.

32Reglamentas nenustato pareiškėjos pareigos įrodyti, jog skolininkas toje valstybėje narėje dirba arba verčiasi kita veikla, arba kitas aplinkybes, dėl kurių teismui neliktų abejonių, jog skolininkas toje valstybėje narėje turi vieną ar kelias sąskaitas, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėja nepagrindė prašymo dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo, neįrodžiusi, jog skolininkas turi vieną ar daugiau sąskaitų Švedijoje.

33Teismas

konstatuoja:

34IV.

35Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

367.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

388.

39Reglamentas nustato procedūrą, kuria kreditoriui sudaromos galimybės siekti, kad būtų išduotas europinis sąskaitos blokavimo įsakymas, kuriuo, neviršijant įsakyme nurodytos sumos, užkertamas kelias tam, kad kiltų pavojus vėlesniam kreditoriaus reikalavimo įvykdymui dėl lėšų, kurias turi skolininkas ar kurios turimos skolininko vardu valstybėje narėje esančioje banko sąskaitoje, pervedimo ar išėmimo. Kreditorius gali pasinaudoti blokavimo įsakymu kaip alternatyva pagal nacionalinę teisę galiojančioms blokavimo priemonėms (Reglamento 1 straipsnio 1 ir 2 dalys).

409.

41Teismas išduoda blokavimo įsakymą, jei kreditorius yra pateikęs pakankamai įrodymų, kad įtikintų teismą, jog reikia skubiai taikyti tokią apsaugos priemonę kaip blokavimo įsakymas, nes esama realios rizikos, kad be tokios priemonės bus trukdoma arba bus gerokai sunkiau vėliau įvykdyti kreditoriaus reikalavimą skolininko atžvilgiu (Reglamento 7 straipsnio 1 dalis). Teismas priima sprendimą rašytinio proceso tvarka, remdamasis informacija ir įrodymais, kuriuos kreditorius pateikė savo prašyme. Jei teismas mano, kad pateiktų įrodymų nepakanka, jis gali, jei leidžiama pagal nacionalinę teisę, prašyti kreditoriaus pateikti papildomų rašytinių įrodymų (Reglamento 9 straipsnio 1 dalis).

4210.

43Reglamente nustatyta, kad jeigu kreditorius pagrįstai mano, kad skolininkas tam tikros valstybės narės banke turi vieną ar kelias sąskaitas, bet nežino nei banko pavadinimo ir (arba) adreso nei kitų duomenų, pagal kuriuos galima identifikuoti banką, kreditorius gali prašyti, kad teismas, kuriam pateiktas prašymas dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo, paprašytų vykdymo valstybės narės informavimo institucijos gauti informacijos, kuri yra būtina, kad būtų galima nustatyti banką (-us) ir skolininko sąskaitą (-as) (Reglamento 14 straipsnio 1 dalis).

4411.

45Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, jog pareiškėja teismui nepateikė įrodymų, jog skolininkas dirba Švedijoje, turi banke sąskaitą (ar sąskaitų), skolininkas turi vieną ar kelias sąskaitas banke toje valstybės narėje, nevertino visų pateiktų duomenų. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja teismui pateiktame prašyme dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo prašė gauti informaciją apie skolininko banko sąskaitą (-as), bei prašyme pažymėjo bei pateikė įrodymus, kad skolininkas šiuo metu yra Švedijoje, todėl tikėtina, jog banko sąskaitos, iš kurių galėtų būti vykdomas išieškojimas, yra būtent Švedijoje. Pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai neatsižvelgė į šį prašymą ir dėl jo skundžiamoje nutartyje iš viso nepasisakė. Tačiau, pažymėtina, kad prašymas gauti informaciją gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu teismas nustato visas blokavimo įsakymo išdavimo sąlygas (Reglamento 14 straipsnio 3 dalis).

4612.

47Reglamento preambulės 14 punkte nustatyta, kad sąlygomis, kuriomis remiantis išduodamas blokavimo įsakymas, turėtų būti nustatyta tinkama kreditoriaus interesų siekti, kad būtų išduotas įsakymas, ir skolininko interesų užkirsti kelią piktnaudžiavimui įsakymu, pusiausvyra. Todėl kreditorius turėtų įrodyti, kad esama realios rizikos, jog gali būti trukdoma arba gerokai sunkiau įvykdyti esamą arba būsimą teismo sprendimą, nes skolininkas gali būti iššvaistęs, paslėpęs ar sunaikinęs savo turtą arba jį perleidęs už mažesnę vertę, perleidęs neįprastą jo kiekį arba tai padaręs neįprastu būdu. Teismas turėtų įvertinti kreditoriaus pateiktus įrodymus, pagrindžiančius, kad esama tokios rizikos. Pavyzdžiui, tai galėtų būti įrodymai, susiję su skolininko elgesiu reaguojant į kreditoriaus reikalavimą ar ankstesnio šalių ginčo metu, skolininko kredito istorija, skolininko turto pobūdžiu ir skolininko pastarojo meto veiksmais, kurių jis ėmėsi savo turto atžvilgiu. Vertindamas įrodymus, teismas gali laikyti, kad skolininko iš sąskaitų išimamos sumos ir jo išlaidos, reikalingos normaliai jo verslo eigai užtikrinti, arba periodinės šeimos išlaidos pačios savaime nėra neįprastos. Vien tai, kad skolininkas nemoka ar užginčija reikalavimą, arba vien tai, kad skolininkas turi daugiau kaip vieną kreditorių, neturėtų savaime būti laikoma pakankamu įrodymu įsakymo išdavimui pagrįsti. Be to, vien tai, kad skolininko finansinės aplinkybės yra nepalankios arba blogėja, savaime neturėtų būti pakankamu pagrindu įsakymui išduoti (Reglamento preambulės14 punktas, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1516-370/2018).

4813.

49Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra duomenų, jog skolininko finansinė padėtis blogėja, nėra pateikta jokių duomenų apie skolininko nesąžiningumą ir siekį nuslėpti ar iššvaistyti galimai turimas lėšas.

5014.

51Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas vertina, kad vien tai, jog skolininkas deklaravo gyvenamąją vietą Švedijoje, neįrodo, kad jis vengia ar gali vengti vykdyti sprendimą. Skolininko interesus varžančio procesinio instituto taikymas – šiuo atveju europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimas, galimas tik tuomet, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų apie skolininko nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus ar atliekamus veiksmus. Pareiškėja tiek pirmosios instancijos teismui, tiek apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių duomenų apie skolininko nesąžiningumą. Pažymėtina, kad pareiškėjos pateiktoje antstolės pažymoje nėra nurodyta, koks buvo skolininko sąskaitos likutis ir kaip jis keitėsi iki išvykstant iš Lietuvos Respublikos, o vien tai, kad skolininkas Lietuvos Respublikoje neturi turto ir pajamų savaime nėra pakankamu pagrindu įsakymui išduoti (CPK 185 straipsnis). Nesant vienos iš sąlygų įsakymui išduoti, negali būti patenkintas ir prašymas gauti informaciją (Reglamento 14 straipsnio 3 dalis).

5215.

53Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.). Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

5416.

55Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai nustatė ir įvertino bylos faktines aplinkybes, teisingai taikė teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją pakeisti ar panaikinti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

56Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

57Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. lapkričio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja pateikė prašymą, kuriame prašė vadovaujantis 2014 m.... 7. 2.... 8. Pareiškėja prašymą grindė, nurodydama, kad antstoliui nepavyko išieškoti... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. lapkričio 16 d. nutartimi... 13. 4.... 14. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėja nepateikė teismui... 15. 5.... 16. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog europinio sąskaitos blokavimo... 17. III.... 18. Atskirojo skundo argumentai... 19. 6.... 20. Pareiškėja atskirajame skunde prašo panaikinti Telšių apylinkės teismo... 21. 6.1.... 22. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį nevertino tos... 23. 6.2.... 24. Pirmosios instancijos teismas nevertino skolininko išvykimo į Švediją... 25. 6.3.... 26. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino pareiškėjos argumentus... 27. 6.4.... 28. Pirmosios instancijos teismas taip pat nevertino tos aplinkybės, kad... 29. 6.5.... 30. Pareiškėja užpildė prašymo 7 dalį, joje nurodydama, kad prašo gauti... 31. 6.6.... 32. Reglamentas nenustato pareiškėjos pareigos įrodyti, jog skolininkas toje... 33. Teismas... 34. IV.... 35. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 36. 7.... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 38. 8.... 39. Reglamentas nustato procedūrą, kuria kreditoriui sudaromos galimybės siekti,... 40. 9.... 41. Teismas išduoda blokavimo įsakymą, jei kreditorius yra pateikęs pakankamai... 42. 10.... 43. Reglamente nustatyta, kad jeigu kreditorius pagrįstai mano, kad skolininkas... 44. 11.... 45. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės... 46. 12.... 47. Reglamento preambulės 14 punkte nustatyta, kad sąlygomis, kuriomis remiantis... 48. 13.... 49. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios... 50. 14.... 51. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas vertina,... 52. 15.... 53. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 54. 16.... 55. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 56. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 57. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. lapkričio 16 d. nutartį...