Byla 2-453-494/2012
Dėl įpareigojimo sumokėti pinigus pagal paprastąjį vekselį ir atsakovės D. V. priešieškinį dėl 2007-04-19 Paprastojo vekselio pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant J.Cemnolonskai, J.Vavruščak, dalyvaujant ieškovo (ieškovo teisių perėmėjo) atstovams adv. Ž.Šlyžiutei, I.Smirnovui (Smirnov), atsakovei D. V., jos atstovei adv. R.Cibulskienei, vertėjai L.Jasnauskienei, teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. D. teisių perėmėjo A. D. ieškinį atsakovei D. V. dėl įpareigojimo sumokėti pinigus pagal paprastąjį vekselį ir atsakovės D. V. priešieškinį dėl 2007-04-19 Paprastojo vekselio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovo V. D. (jo teisių perėmėjas A. D.) (b.l.2-3) ieškinyje nurodė, kad 2007 m. balandžio 19 dieną atsakovė D. V. pasirašė Paprastąjį neatšaukiamąjį vekselį, pagal kurį iki 2007 m. balandžio 27 dienos įsipareigojo sumokėti V. D. šešiasdešimt tūkstančių litų, tačiau iki vekselyje nurodytos datos savo įsipareigojimo neįvykdė. Paprastasis vekselis - vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą (ĮPVĮ 2 str. 4 p.). LR CK 1.105 str. l d. numatyta, kad vekselis, kaip vertybinis popierius, - tai dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui. Nurodė, kad įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui. 2007 m. balandžio 19 dieną atsakovės D. V. išrašytas Paprastasis vekselis turi visus ĮPVĮ 77 straipsnyje nurodytus rekvizitus, yra galiojantis. Kadangi šalys yra fiziniai asmenys, tai už termino praleidimą, remiantis LR CK 6.210 straipsniu, privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas, kas, ieškovo paskaičiavimu, sudaro 3000 + 2758,56 = 5758,56 Lt. Palūkanų skaičiavimas: nuo 60 000 Lt 5 % palūkanų per metus - 3000 Lt., už laikotarpį nuo 2007-04-27 iki 2008-04-28 palūkanos 3000 Lt; už laikotarpį nuo 2008-04-28 iki 2009-03-30 - 336 dienos. 3000 : 365 dienų = 8,21 Lt. 8,21 x 336 = 2758,56 Lt.

3Prašo priteisti iš atsakovės D. V. 60000 Lt, 5758,56 Lt palūkanų, 5 % dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos 60000 Lt skolos nuo ieškinio padavimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4V. D. teisių perėmėjas – ieškovas A. D., atsiliepime į atsakovės priešieškinį (b.l.126-128), nesutikdamas su priešieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovė savo poziciją grindžia rašytiniu įrodymu 2006-11-09 įgaliojimu, išduotu V. D. ir panaikintu 2007-07-03, savo paaiškinimais ir liudytojų parodymais. Nei vieno dokumento, kuris patvirtintų, kad vekselio išdavimas pakeistų kitą tarp šalių buvusį susitarimą, ji nepateikė. Ieškovui 2006-11-09 išduotas įgaliojimas nesuteikė jam teisės parduoti atsakovei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, dėl ko negali būti vertinamas kaip įrodymas, patvirtinantis, jog vekselio išdavimo dienai, t.y. 2007-04-19, tarp šalių buvo susitarimas dėl atlyginimo už tarpininkavimo paslaugas pardavus sklypą. Vėlesnis įgaliojimo panaikinimas patvirtina tai, kad atsakovė pati tvarkė ir siekė tvarkyti visus reikalaus, susijusius su jos sklypu, tame tarpe ir jo pardavimu, o atsakovas jai kaip tarpininkas nebuvo reikalingas. Visiškai neaišku kuo remiantis atsakovė teigia, kad vekselio išdavimo metu ieškovas veikė jos vardu kaip tarpininkas. Į bylą nėra pateiktas nei vienas tai patvirtinantis įrodymas. Nagrinėjant bylą pirmoje instancijoje ieškovas paaiškino, kad atsakovė pati susirado pirkėją, dėl ko ir buvo ir buvo numatytas toks trumpas vekselio apmokėjimo terminas, nes ji patikino, kad pardavus žemės sklypą, grąžins ieškovui skolą. Ieškovas pateikė teismui 2007-03-22 Pavedimo sutartį, kaip įrodymą, kad jo atlyginimas už tarpininkavimo paslaugas buvo numatytas visai kitokiu susitarimu, šis susitarimas ginčijamu vekseliu nebuvo pakeistas bei buvo galiojantis iki jame nustatyto termino. Kiekvienas iš civilinių santykių dalyvis prieš atlikdamas bet kokį teisinį veiksmą, tarp jų išrašyti vekselį, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimas tokio teisinio veiksmo pasekmes. Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamos įtakos šalies valios susiformavimui. Nagrinėjamu atveju atsakovė ne tik pasirašė vekselį, bet ir pati surašė visą dokumentą, dėl ko sunku patikėti, kad ji įrašydama į vekselį savo ranka datą, sumą, vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, dar kartą vardą, pavardę ir padėdama parašą, nesuprato kokį dokumentą pasirašo. Atsakovė vekselį užpildė ir pasirašė savo artimųjų – sesers J. G. ir jos vyro T. G. akivaizdoje ir nei vienas iš jų jos nesulaikė bei neprieštaravo tokiam jos veiksmui. Šie įrodymai patvirtina, kad atsakovė žinojo, jog vekselis suteikia ieškovui reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą ir pareigą sumokėti vekselio turėtojui, o tai paneigia atsakovės teiginius, kad ji buvo ieškovo apgauta ir jos veiksmai, išduodant vekselį, neatitiko vidinės valios. Kad ieškovo reikalavimo teisė pagal ginčo vekselį nebuvo sukurta apgaulės būdu patvirtina ir 2009-11-03 Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nurodytos išvados, kad tarp šalių susiformavę civiliniai kreditoriaus ir skolininko teisiniai santykiai, o V. D. veiksmuose nėra apgaulės požymių. Atsakovės argumentas, kad ji neturėjo neatidėliotino tikslo, kuriam reikėjo pasiskolinti 60000 Lt ir, kad ieškovas kreipėsi į teismą tik po dviejų metų nuo vekselyje nurodyto atsiskaitymo termino, nesudaro pagrindo pripažinti ginčijamą vekselį negaliojančiu, nes atsakovės skolinimosi motyvai nagrinėjamoje byloje savaime neturi teisinės reikšmės, o ieškovas turi teisę savarankiškai spręsti kokiu būdu ir kada kreiptis savo pažeistų teisių gynybos. Be to ieškovas teisme paaiškino, kad atsakovė, jai nepavykus parduoti žemės sklypo, nuolat žadėjo grąžinti pinigus arba atsiskaityti su juo žeme, o jis būdamas bendraturčiu ir kurį laiką tvarkęs bendrus reikalus, neturėjo jokio pagrindo ja nepasitikėti, dėl ko sąžiningai praleido ginčo vekseliu nustatytą terminą.

5Ieškovas A. D. (V. D. teisių perėmėjas) į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai, jis yra atstovaujamas atstovo, todėl byla narinėjama jam nedalyvaujant.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Nurodė, kad vien ta aplinkybė, jog ieškovas nepasinaudojo įstatymo nustatytu terminu kreiptis į notarus dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal paprastąjį vekselį, nepanaikina fakto, kad buvo suteikta atsakovei paskola. Mano, kad atsakovė, prašydama pripažinti vekselį kaip sandorį turintį valios trūkumų, kaip sudarytą dėl apgaulės ir neatitinkantį jos valios, to neįrodė, kadangi bet kokiu atveju turi būti vertinami ne vien žodiniai ieškovo veiksmai, bet ir atsakovės elgesys prieš sandorio sudarymą ir po sandorio sudarymo. Ginčo vekselis buvo pasirašytas jos pačios, ji surašė visą tekstą, jo neginčijo. Dabar neva atsakovė teigia, kad nesuprato šio dokumento reikšmės. Be to, pagal atsakovės ir jos sesers J. G. pareiškimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl apgaulės panaudojimo jų atžvilgiu ir sukčiavimo iš V. D. pusės, tačiau prokuratūra nustatė, kad jokios apgaulės jo veiksmuose nėra, ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas. Atsakovė apeliavo į įgaliojimą, kuriuo V. D. buvo įgaliotas pardavinėti žemę ir ieškoti pirkėjus, tačiau pagal šį įgaliojimą V. D. nebuvo įgaliotas atlikti jokių pardavimo veiksmų ar disponuoti jos žeme, jis tik buvo įgaliotas atstovauti jai valstybės įstaigose, tiesiog atlikti matavimo darbus.

7Taip pat nurodė, kad liudytojai patvirtino, kad V. D. tvarkė žemės sklypą, dalis bendrasavininkų su juo atsiskaitė, kad su juo atsiskaitė kita dalis bendrasavininkų, tame tarpe atsakovė, nėra duomenų. Yra vekselis, kaip paprastas skolos raštelis, nes ieškovas laiku į notarą nesikreipė. Jei vekselis būtų pateiktas notarui, tai nereikėtų įrodinėti už ką tie pinigai. Byloje bandoma priversti ieškovą įrodinėti, kad jis perdavė pinigus, tai, kad negavo pinigų įrodinėti yra atsakovo pareiga. Kaip teigia atsakovė, kad pasirašė dokumentą kaip garantiją, kad grąžins pinigus, garantiją, kad atsiskaitys už tarpininkavimo paslaugas. Reikia skaityti, kas parašyta vekselyje. Mano, kad nereikia aukštojo išsilavinimo, kad suprastum, kad pasirašei, jog turi grąžinti pinigus. Tada buvo galiojanti notarinė sutartis. Atsakovė teigia, kad ją apgavo bei jos seserį, kuri sakė, kad ir ją ir jos vyrą apgavo. Atsakovė ir jos sesuo pasiskolino pinigus pagal vienodą vekselį. Iš ieškovo pusės yra įrodymai: sutartis, vekselis, paskolos sutartys, kurie rodo, kad tuo metu, kai ieškovas skolino pinigus, jis pinigų turėjo, ką patvirtino ir liudytojai.

8Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu, atsiliepime (b.l. 6-8) nuorodė savo nesutikimo su ieškiniu argumentus, kuriuos atitinkamai išdėstė savo priešieškinėje (b.l.117-120). Nurodė, kad kad 2007 m. balandžio 19 d. pasirašė Paprastąjį vekselį, kuriame nurodyta, kad ji privalo sumokėti V. D. 60000 Lt iki 2007 m. balandžio 27 d., tačiau jokių pinigų iš V. D. atsakovė nėra gavusi, o vekselį pasirašė dėl nesąžiningų ieškovo veiksmų, jam nurodžius kad taip turi įforminti atlyginimą už V. D. būsimas tarpininkavimo paslaugas, parduodant atsakovės nuosavybės teise turimą žemės sklypą. Pasirašydama vekselį dėl ieškovo apgaulės nesuprato, kad tai ne susitarimas dėl atlygio už būsimas tarpininkavimo paslaugas, o besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą. Taip pat nurodė, kad 2006-11-09 ( - ) notarų biure atsakovė išdavė ieškovui V. D. įgaliojimą tvarkyti, valdyti jai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, kurio dydis 11,3000 ha, ( - ). Su ieškovu susitarė, kad jis sutvarkys visus reikalingus dokumentus, atidalins žemės sklypą ir padės jį parduoti. 2007 m. balandžio mėnesį ieškovas atsakovei pasakė, kad surado pirkėją, kuris pirktų neatidalinto žemės sklypo dalį. 2007 m. balandžio 19 d. susitiko atsakovės sesers, J. G., namuose, kur ieškovas paaiškino, kad atsakovė turi pasirašyti jo pateiktą dokumentą, nes būtina įforminti jo, kaip tarpininko, atlygį už tarpininkavimą parduodant žemės sklypo dalį. Ieškovas pasakė, kad jo surastas pirkėjas pirks apie 66 arų, atsakovė gaus už 1 a - 2100 Lt, o pirkėjas mokės 3000 Lt. Skirtumas- 900 Lt/a bus jo atlygis, kurio V. D. sakė negalįs kitaip įforminti, kaip atsakovei pasirašant vekseliu pavadintą dokumentą. Nematydama nieko blogo, atsakovė pasirašė V. D. pateiktą dokumentą. Analogišką dokumentą pasirašė ir jos sesuo J. G., nes ieškovo surastas pirkėjas turėjo pirkti ir sesers žemės dalį. Dokumentų pasirašymo metu dalyvavo ir sesers vyras T. G. (T. G.). Žemės sklypo dalių pardavimas neįvyko, kaip sakė ieškovas - pirkėjui negavus paskolos. Paklausus apie pasirašytą dokumentą, ieškovas atsakė, kad to dokumento jau nebėra, jis sunaikintas, nes sandoris neįvyko. Žemės sklypas nebuvo atidalintas, kitų pasiūlymų dėl galimo pirkėjo iš ieškovo nesulaukė, todėl 2007 m. liepos 3 d. ( - ) notarų biure V. D. išduotą įgaliojimą panaikino. 2008 m. vasario mėnesį atsakovės dėdė B. B. (B. B.), kuris tuo metu bylinėjosi su V. D. dėl pagal įgaliojimą parduotos žemės sklypo dalies ir negrąžintų pinigų, paprašė atsakovės ir jos mamos J. V. paliudyti teisme apie atsakovei žinomas aplinkybes, susijusias su byla. 2008 m. vasario 10 d. atvyko į teismo posėdį Vilniaus m. l apylinkės teisme, kur susitiko su V. D.. Liudytoja nebuvo apklausta, nes teismo posėdis buvo atidėtas. Po keleto dienų V. D. paskambino kitai seseriai M. V., su kuria bendradarbiavo parduodant jos žemės sklypo dalis, ir pareiškė, kad jei atsakovė ir jos mama teisme liudys prieš jį, jis teismui pateiks atsakovės bei jos sesers J. G. pasirašytus dokumentus-vekselius, kurių kaip paaiškėjo, jis nebuvo sunaikinęs. Liudyti atsakovė neatsisakė, atvyko į kitą teismo posėdį kovo 4 d., tačiau liudytoja apklausta nebuvo, nes teismas netenkino prašymo apklausti ją liudytoja. Tai, kad iš ieškovo atsakovė nesiskolino pinigų, o ieškovas veikė nesąžiningai, patvirtina tas faktas, kad ieškovas nė karto nesikreipė į atsakovę dėl pinigų pagal vekselį grąžinimo, neatliko jokių kitų pagal įstatymus būtinų veiksmų dėl vekselio neapmokėjimo ar protestavimo. Tiesiogiai į teismą kreipėsi tada, kai ji neatsisakė liudyti ieškovui iškeltoje byloje. Teigia, jog ieškovas jokių CK 1.105 str. l d., ĮPVĮ 2 str. 1 d., 46 str. 1d., 47 str. l d. nurodytų veiksmų neatliko, kas patvirtina, kad ieškovas žinojo, jog pasirašytas vekselis neatitiko atsakovės tikrosios valios ir tai nebuvo besąlyginis įsipareigojamas per 8 dienas nuo vekselio pasirašymo sumokėti ieškovui 60000 litų.

9Surašytą dokumentą atsakovei pateikė ieškovas, kuris tyčia suklaidino, ji manė pasirašanti sutartį dėl būsimos tarpininkavimo paslaugos apmokėjimo. Pagal bendrąją ieškinio senaties termino eigos pradžios nustatymo taisyklę ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pagal ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalį vekselio turėtojo reikalavimams, kurie pareikšti indosantams ir davėjui - nuo nustatytu laiku įforminto protesto dienos, o kai vekselyje buvo sąlyga „grąžinti be išlaidų“ arba „neprotestuotinas“ - nuo mokėjimo termino dienos. Ieškinio pareiškimo dienai, senaties terminas jau yra pasibaigęs, o ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo sudaro pagrindą atmesti ieškinį (CK 1.131 straipsnio l dalis), todėl prašo taikyti senaties terminą ir ieškinį atmesti.

10Teismo posėdžio metu atsakovė D. V. palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad pasirašė vekselį, bet ne taip, kad ji skolinasi tuos pinigus, o jai buvo pasakyta, kad reikia pasirašyti tokį dokumentą, kad V. D. būtų paskui lengviau atsiimti tą savo uždarbį, už tai, kad jis ras pirkėją ir tą žemę parduos. Ji supratusi, kad ji pasirašo tokį dokumentą, kad V. D. nebijotų, kad ji jo neapgaus ir paskui sumokės už darbą. Ji iki šiol nebuvo susidūrusi su vekseliu, nežinojo, kad vekselis toks rimtas dokumentas. Vekselio forma buvo atspausdinta, ji savo ranka įrašė savo vardą, pavardę, sumą, kiek reikia sumokėti. Vekselį pasirašė sesers J. G. namuose ( - ) kaime, ten buvo ji (atsakovė), jos sesuo J. G., sesrs vyras T. G. ir V. D.. D. jiems siūlėsi sutvarkyti dokumentus, žemę reikėjo padalinti. Jie sutarė su V. D., kad pastarasis už darbą, kurį jis padarys paims gabaliuką žemės – 30 arų, o 60000 Lt už tai, kad jis parduos jų atidalintą gabaliuką. Jos išsilavinimas vidurinis. Jie pasitikėjo V. D., jis sakė, kad tas vekselis nieko nereiškia, čia tik popiergalis. Jis įtikino, kad jau yra pirkėjas ir tas pirkėjas perka žemę, sandoris bus sudarytas ant dienų, tai reikia pasirašyti dokumentą, kad atiduoti paskui jam tuos pinigus už darbą. V. D. sakė, kad suplėšė tą popieriuką, t.y. pasirašytą dokumentą ir ji juo patikėjo. Tą pačią dieną, tuo pačiu metu ir jos sesuo pasirašė vekselį 60000 Lt sumai. Seseriai irgi buvo sakoma tas pats, kad jos žemę irgi parduos, 60000 Lt už jo atliktą darbą, kad parduos žemės gabaliuką. Jai priklausė 1 hektaras, o susitarta buvo dėl 60 arų pardavimo, nes jis sakė, kad ten galima kažkiek parduoti, kažkiek palikti, padaryti namų valdą, o ateityje žemę galima bus parduoti brangiau. Ji viena augina du vaikus, su vyru išsiskyrė gal jau devyni metai, gyvena su mama. Savo gabaliuko žemės dar nepardavė.

11Atsakovės atstovė nurodė, jog byloje nėra įrodymų, kad atsakovei buvo paskolinti pinigai. Liudytoja R. K. patvirtino, kad žemės sklypas turėjo kelis savininkus, kurie norėjo atsidalinti ir tame atsidalinime dalyvavo V. D.. Kiekvienas savininkas su juo tarėsi atskirai dėl skirtingo atlyginimo, tarp jų vyko tarpininkavimo santykiai. Dėl N. D. sumos, tai keista, jeigu žmogus skolinosi didelę pinigų sumą ir rengėsi po 8 dienų ją atsiimti, tai kodėl jis pasakė mamai, kad rengiasi investuoti į žemę. Realiai vekselis buvo pasirašytas nesuprantant jo prigimties. Logiška, kad žmogus nėra su vekseliu susidūręs, jis nesupranta, ką reiškia besąlyginis įsipareigojimas. Dėl V. D. žmonos Audronės parodymų, tai ji iš vyro žodžių žinojo, kad jis skolino pinigus ir kažkur vežė. T. P., tai asmuo, kuris tampriai susijęs su V. D., jis taip pat yra bendrasavininkas to skypo. Reikia atkreipti dėmesį, kad bylos aplinkybių nustatymą apsunkina faktas, kad V. D. miręs ir negali papasakoti kaip viskas vyko. Kitoje byloje yra J. G. parodymai, buvo nustatyti faktai, kad J. G. pinigų nepaėmė, kad tai buvo įforminti V. D. komisiniai pagal 2007-03-22 pavedimo sutartį. Sunkiai tikėtina, kad tuo pačiu metu pasirašant tuos pačius dokumentus, viena pasirašo, kad gavo pinigus, kita taip įformino komisinius. Tie patys faktai buvo ir D. V. atveju. Mano, kad ieškinį reikia atmesti bei tenkinti priešieškinį.

12Liudytoja A. D. parodė, kad V. D. buvo jos vyras. 2007 metų pavasarį vyras jai pasakė, kad jis nori paskolinti 120000 Lt šeimai iš kaimo. Sakė, kad jie yra sklypo bendrasavininkiai, o pinigus jis pasiskolins iš jo mamos. Ji vyrą barusi, sakiusi, kad kokia garantija, jog jie pinigus grąžins, o vyras sakė, kad jie vekselius pasirašys. Vieną dieną vyras pinigus atsinešė maišelyje, sakė, kad pinigus jis pasiskolino iš T. P.. Ji pinigų neskaičiavusi, bet mačiusi, kad jų buvo daug, vyras sakė, kad 60000 Lt. Kitą dieną vyras vėl pinigus atsinešė, sakė, kad iš mamos, ji neklausė kiek tų pinigų. Trečią dieną vyras tuos pinigus susirinko, ji supratusi, kad skolinimui. Matė, kad jis kažkiek paliko, ji paklausė, kodėl jis ne visus ima, o vyras atsakė, kad čia 20000 Lt darbui. Tai ji supratusi, kad iš mamos 80000 Lt pasiskolino. Vyras sakė, kad ne vienas su pinigais važiuos, o su A. N.. Po to, kai vyras grįžo, jis parodė du vekselius rašytus ne jo ranka, juose buvo užrašytas J. G., D. V., rekvizitai. Vyras dirbo su nekilnojamuoju turtu ( - ) institute, užsiiminėjo žemėmis. Ji žino, kad J. G., D. V. buvo išdavusios vyrui įgaliojimą dėl sklypų tvarkymo, kad geodeziją padarytų, jis viską padarė už savo pinigus.

13Liudytojas T. P. parodė, kad 2007-04-17 jis skolino V. D. 60000 Lt, turi skolos raštelį. V. D. ketino ( - ) kaime daryti sklypo detalųjį planą, ten buvo daug bendrasavininkių su kuriais tarėsi, reikėjo jų visų sutikimo. Skola turėjo būti grąžinta 2009-04-17, bet suėjus terminui jis neturėjo kaip grąžinti tų pinigų. Buvo prasidėję teisminiai procesai, skolos jis neatgavo nei dalies, tarp jų buvo dalykiniai, darbiniai santykiai. Tame sklype ( - ) kaime jie abu turėjo nuosavybę.

14Liudytoja R. K. parodė, kad 2006 metų pavasarį V. D. darė geodeziją jų žemės sklypui, esančiam ( - ), kad galima būtų atsidalinti. Sklypas nuosavybės teise priklausė keliems savininkams: J. V. – atsakovės motinai, M. B., B. B., L. P., J. B., jai (liudytojai). Žemės sklypas apie 11-13 ha. Kaip atsiskaityti su V. D. kiekvienas tarėsi atskirai. Ji pati asmeniškai su juo susitarė, kad kai turės dokumentus, tada jam perrašys 30 arų. Kaip D. ketino su juo atsiskaityti ji neprisimena, tik žino, kad D. ir J. G. iš jo ėmė pinigus. Nežino kaip ir kiek ėmė. Žino, tik, kad atvažiavo A. N., kuris irgi bendrasavininkas, jis nupirko pas atsakovės motiną 40 arų žemės ir jis sakė, kad buvo vakar vakare pas tavo giminaičius, V. jiems vežė pinigus. Kaip pinigai buvo perduoti ji nemačiusi. D. V. iš V. D. pasiskolino 60000 Lt, buvo pasirašyti vekseliai. Jei V. D. būtų apgavęs, tai būtų apgavęs visus, o jis nieko nereikalavo nei iš jos, nei iš J. B., nei iš L. P..

15Liudytoja J.N. D. parodė, kad V. D. jos sūnus, jis užsiiminėjo nekilnojamuoju turtu. 2007 metų balandžio mėnesį ji jam paskolino 80000 Lt. Ji pasitikėjo savo sūnumi. Po poros dienų jis jai atnešė vekselius, pasakė, kad investavo į žemės sklypą, į kokį neatsimena. Su sūnum ji sudarė dokumentą, kad skolino 80000Lt.

16Liudytoja J. G. parodė, kad ji yra D. V. sesuo. V. D. 2006 metų ar 2007 metų pavasarį žadėjo atidalinti žemės sklypą ( - ), padaryti pirkimą-pardavimą, pakeisti žemės paskirtį. Sklypas turėjo daug savininkų. Kai V. D. pradėjo daryti žemės atidalijimą, jis atvažiavo pas ją su D. ir sakė, kad rado pirkėją ir kad reikia pasirašyti tokį vekselį 60000 Lt sumai, kad jos jo neapgautų. Jos su juo sutiko, kad kai jis parduos jų žemę, jos atsiskaitys už jo darbą, paslaugas. Tiek ji pati, tiek sesuo pas ją namuose, ( - ) kaime pasirašė vekselius kiekviena 60000 Lt sumai, pasirašant vekselius dalyvavo ji, jos vyras, D. ir V. D.. Vekselio tekstas buvo atspausdintas, ji savo ranka parašė tik vardą, pavardę, datą, skaičių, tą patį parašė ir D.. Jos nežinojo kas tai yra vekselis. Jis sakė, kad per 8 dienas jis parduos žemę, jos su juo atsiskaitys, o jis tuos vekselius sunaikins. Per 8 dienas žemės nepardavė, o jis vis žadėjo kad nupirks. Pamačiusios, kad prasidėjo apgavystės, nutraukė su juo sutartį ir po to jis pradėjo šantažuoti vekseliu. Tarp jos ir V. D. irgi buvo teisminis procesas. Tarp V. D. ir jos dėdės B. buvo teismas, tai V. D. paskambino ir pasakė, kad jei ji bus liudytoja, jis ją paduos į teismą dėl vekselio.

17Liudytojas T. G. parodė, kad D. V. yra jo žmonos J. G. sesuo. V. D. apgavo atsakovę. Įkalbinėjo pasirašyti ją vekselį, kad kai parduos žemę, pinigus perves į sąskaitą, tai 60000 Lt jam reiks pervesti, kad jo neapgautų. Vekselio pasirašymas vyko jo namuose, dalyvavo jis, jo žmona, D., V.. Vekseliai buvo pasirašyti tarp V. ir D. bei tarp V. ir jo žmonos. Jis asmeniškai neskaitė ką žmona pasirašo, vekseliai buvo 60000 Lt sumai.

18Liudytojas A. B. parodė, kad atsakovė yra jo dukterėčia. V. D. žadėjo žemės sklypui 13 ha, ( - ) kaime padaryti greitai geodeziją, jį atidalinti. Sklypas priklausė keliams savininkams – J. V., S. B. ir H. B.. Su V. D. buvo susitarta žodžiu, po to sudarė sutartį pas notarą. V. D. pardavė 31 arų jo žemės, apie tai jis tada nežinojo, sužinojo po sutarties su V. D. nutraukimo. Už paslaugas jis paėmė pas J. V. 4 arų. J. V. turėjo viso 4 ha 4 arų žemės, 4 ha ji padalino vaikam, o 4 arų V. D. pasiėmė. V. D. irgi turi 4 sklypus ( - ) kaime. Iš karto santykiai su V. D. buvo geri, o kai jos pradėjo liutyti, kai jis (liudytojas) teisėsi su V. D., tai jis tada pradėjo iš jų reikalauti pinigų, kurių nedavė.

19Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas.

20Byloje nustatyta, kad 2007-04-19 atsakovė D. V. išrašė Paprastąjį vekselį, kuriuo iki 2007-04-27 įsipareigojo sumokėti V. D. 60000 Lt (civilinė byla Nr. L2-1164-723, b.l. 4).

212006-11-09 J. G., M. Z., M. V. (M. V.) ir D. V. ( - ) notarų biure patvirtintu įgaliojimu įgaliojo V. D. tvarkyti, valdyti jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, kurio bendras plotas 11,3900 ha, ( - ), atstovauti sudarant projektą sklypo padalinimui ir statinių statybai, gauti reikiamus leidimus, suformuoti atskirus sklypus, atstovauti sudarant žemės sklypo geodezinius planus, derinti sklypų ribas ir pasirašyti sklypų ribų nustatymo aktuose, parengti kadastrinių matavimų bylą, atidalinti, padalinti, aukščiau minėtą žemės sklypą, pasirašyti atidalinimo, padalinimo sutartis notarų biure, tuo tikslu atstovauti įgaliotojų interesams nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis atitinkamose įstaigose, įmonėse, bendrovėse, bendrijose ir kt. (...) atidalinus žemės sklypus, esant reikalui sudaryti preliminariąsias sutartis (susitarimus) dėl turto pardavimo, įgaliotojų vardu rašyti prašymus, pareiškimus, už juos pasirašyti ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu. Įgaliojimas išduotas iki 2008-11-09 (b.l. 9).

22Vilniaus miesto 30 notaro biuras 2007-07-03 V. D., Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Vilniaus rajono savivaldybei ir Vilniaus rajono 4 notarų biurui persiuntė J. G., M. V., M. Z. ir D. V. pareiškimą, kuriame pranešama, kad jie naikina įgaliojimą, sudarytą 2006-11-09 ir patvirtintą Vilniaus rajono 4notaro biuro notarės, reg. Nr. 7744 dėl žemės sklypo ( - ) tvarkymo ir valdymo (b.l. 10).

23Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 11-13), matyti, jog žemės sklypas, kurio bendras plotas 11,3900 ha, unikalus ( - ), dalinės nuosavybės teise priklauso šešiolikai asmenų, tame tarpe 17349/113900 žemės sklypo R. K. 3193/113900; 12800/113900 žemės sklypo V. D.; 5192/113900 žemės sklypo T. P.; 3193/113900 žemės sklypo B. B.; po 10000/113900 žemės sklypo 2006-04-14 dovanojimo sutarties (b.l. 135-137) pagrindu – J. G., D. V..

242007-03-22 ieškovas V. D. (įgaliotinis) ir atsakovė D. V. (įgaliotoja) sudarė Pavedimo sutartį, kuria įgaliotinis įsipareigojo įgaliotojo vardu ieškoti pirkėjų įgaliotojui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), daliai. Pavedimo sutartyje (4 p.) numatyta, jog pavedimo vykdymo išlaidos apmokamos įgaliotinio; įgaliotojas sutiko parduoti turtą už 1200 Lt už vieną arą (5 p.). Septintame sutarties punkte šalys susitarė, jog atlyginimas už įgaliotojo suteiktas paslaugas (komisiniai) įeina į pardavimo kainą, kuri bus pasiūlyta turto pirkėjui. Įgaliotojas įsipareigojo sumokėti įgaliotiniui komisinius, kurių dydis bus lygus 50 procentų nuo skirtumo tarp pardavimo kainos ir 5 –ame šio pavedimo sutarties punkte nurodytos sumos. Komisiniai turi būti sumokami per dvi dienas nuo notaro patvirtintos Turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sutarties 8 punkte numatyta sąlyga, jog įgaliotojui Pavedimo galiojimo metu be pakankamos priežasties atsisakius parduoti turtą įgaliotinio surastam pirkėjui, įgaliotojas privalo sumokėti įgaliotiniui 7 ame punkte numatytus komisinius. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiems šalims ir galioja iki turto pardavimo, bet ne ilgiau kaip iki 2009 metų.

25J. G. ir D. V. skundo, dėl V. D. galimai nusikalstamų veiksmų, pagrindu, Vilniaus rajono PK 2009-05-14 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 182 str. 2 d. dėl apgaulės būdu gautų vekselių 60000 Lt sumai, kuris 2009-11-03 Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros prokuroro R. K. nutarimu buvo nutrauktas nesant padarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (b.l. 27-30, 31, 50-56).

26Liteko duomenimis 2010-03-10 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-61-577/2010 pagal ieškovo V. D. ieškinį atsakovei J. G. dėl įpareigojimo sumokėti pinigus pagal paprastąjį vekselį bei atsakovės J. G. priešieškinį dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu, ieškovo ieškinys buvo atmestas, o atsakovės priešieškinys patenkintas ir 2007-04-19 J. G. išduotas V. D. paprastasis vekselis pripažintas negaliojančiu. Minėtas teismo sprendimas 2011-01-27 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-61-623/2011 paliktas nepakeistas.

27Byloje surinktus įrodymus teismas įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 178, 185 str. str.).

28Pagal CK 1.63 straipsnio 1 dalį, sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas, o CK 6.154 straipsnio 1 dalyje sutartis apibūdinama kaip asmenų susitarimas dėl civilinių teisinių santykių sukūrimo, pakeitimo ar nutraukimo, kai viena šalis įsipareigoja kitai šaliai atlikti tam tikrus veiksmus, o ši įgyja reikalavimo teisę. CK Sutarčių teisės dalis prasideda esminio, tai yra sutarties laisvės principo turinio atskleidimu, nurodant, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, jog draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus įstatymo įpareigojimą ar savanorišką įsipareigojimą (CK 6.156 str. 1, 2 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.).

29Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos (CK 6.193 str. 1-2 d. d.).

30Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Vertybinis popierius – vekselis - įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d.) . Paprastuoju (solo) vekseliu jo davėjas pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą (CK 1.105 str. 4 d., ĮPVĮ 2 str. 4 d.). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas.

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, formuoja praktiką taip, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, tai vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Tokiu atveju, kai vekselio išrašymas neatitinka vidinės asmens, t. y. vekselio davėjo, valios, sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto ginčyti vekselį, nelaukdamas, kada šis bus perduotas pagal indosamentą. Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

32Pagal CK 1.91 straipsnį apgaulė - tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo - sudaryti sandorį. Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamos įtakos šalies valios susiformavimui. Kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti, taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovo elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek ir sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais.

33Tiek ieškovas V. D. (ieškovo teisių perėmėjas A. D.), tiek atsakovė D. V. savaip aiškino ginčo vekselio sudarymo aplinkybes. Teismo nuomone, byloje nustatytos faktinės aplinkybės, t. y. tiek rašytiniai įrodymai, tiek atsakovės ir liudytojų R. K., J. G., B. B., T. G. parodymai patvirtina, kad tarp V. D. ir atsakovės D. V. paskolos teisiniai santykiai nebuvo atsiradę. Atkreiptinas dėmesys, jog liudytoja J.N. D. parodė, kad sūnui skolino 80000 Lt, kuriuos sūnus norėjo investuoti į žemė, kaip jai sakė sūnus. Nors, kaip nurodė V. D., ginčo vekselį siejo su paskoliniais teisiniais santykiais, nesusijusiais su jo tarpininkavimu, pavedimo sutarties vykdymu, vienok, teismo nuomone, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog ginčo vekseliu buvo užtikrintas V. D. kaip atsakovės įgaliotinio atlygis - komisiniai, nurodyti anksčiau negu ginčijamas vekselis (2007-04-19) dar 2007-03-22 sudarytoje tarp V. D. ir D. V. pavedimo sutartyje. Tai, kad tarp V. D. ir D. V. nebuvo paskolos teisinių santykių patvirtina ir tas faktas, jog V. D. į teismą su ieškiniu kreipėsi tik praėjus beveik dvejiems metams po ginčo vekselio surašymo. Duomenų apie tai, kad paskolinęs tokią didelę sumą, V. D. ragino atsakovę bei reikalavo iš atsakovės visais įmanomais būdais grąžinti skolą byloje nėra. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į skolos dydį ir 8 dienų skolos grąžinimo terminą, kuris nurodytas ginčo vekselyje. Akivaizdu, kad toks terminas prasilenkia su elementaria logika. Be to byloje nėra nei vieno įrodymo, kokiam tikslui D. V. skubiai buvo reikalinga tokia didelė pinigų suma. Todėl teismas vertindamas visus įrodymus byloje, neturi pagrindo netikėti atsakovės parodymais, kad surašytas vekselis buvo, kaip ją užtikrino V. D., kaip garantija V. D. (kaip tarpininkui) gauti atlygį už jo paslaugas, radus pirkėją ir pardavus sklypą ir kad ji tikėjusi, kad vekselis yra sunaikintas. Tuo tarpu, kaip nustatyta byloje D. V. priklausantis žemės sklypas taip ir nebuvo ir iki šiol nėra parduotas, šalys šių aplinkybių neginčijo. Todėl neaišku, jeigu remtis V. D. (jo teisių perėmėjo A. D.) procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais, kodėl D. V. skolą turėjo grąžinti būtent iki 2007-04-27. Akivaizdu, kad atsakovei D. V. nebuvo jokio pagrindo išduoti ginčo vekselį, o V. D. paprasčiausia pasinaudojo atsakovės nesuvokimu kas tai yra vekselis ir kokias pasekmes jo išdavimas gali sukelti. Todėl darytina išvada, kad atsakovė buvo sąmoningai V. D. suklaidinta dėl ginčo vekselio kaip sandorio esmės, pasirašydama ginčo vekselyje atsakovė neišreiškė tikrosios savo valios dėl tokio sandorio ir paprasčiausia buvo V. D. apgauta. Liudytojų A. D. bei T. P. parodymais teismas nesivadovauja, kadangi nei vienas jų pinigų perdavimo fakto nematė, be to, A. D. buvo V. D. žmona, o T. P. su V. D. siejo dalykiniai santykiai, be to, net jei tikėti liudytojo T. P. parodymais, keista, atsižvelgiant į V. D. paskolintą ženklią 60000 Lt sumą, dėl jos išieškojimo kreipėsi į teismą tik 2010-11-29, praėjus daugiau nei trejiems metams (b.l.111-112).

34Todėl, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei argumentus, ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas, o priešieškinys tenkintinas, pripažįstant 2007-04-19 D. V. išduotą paprastąjį vekselį negaliojančiu (CK 1.91 str. 1 d., 5 d.).

35Dėl atsakovės reikalavimo taikyti ieškinio senatį.

36Kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą, tokiu atveju, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Nors ĮPVĮ ir nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti paskolos gavimą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklosto tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą. Vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia atsakovo skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas vekseliu ir pakvitavimu, pasibaigimo. Priešingas aiškinimas prieštarautų CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. CK 6.878 straipsnis numato, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai Civilinio kodekso XLIII skyriaus normos, reglamentuojančios paskolą, šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui. CK 6.871 straipsnio 1 ir 3 dalies bei 6.873 straipsnio 1 ir dalies normos, reglamentuojančios paskolos sutarties formą ir paskolos gavėjo pareigą grąžinti paskolos sumą neprieštarauja ĮPVĮ normoms. Todėl teismas nagrinėja bylą netaikydamas senaties termino, kaip pagrindo atmesti ieškinį ir pagal esamus įrodymus ir jų analizę sprendžia ar buvo paskolos santykiai tarp šalių ar ne. taigi, esant aukščiau išdėstytom aplinkybėm, atsakovės reikalavimas taikyti ieškinio senatį – atmestinas kaip nepagrįstas.

37Kadangi ieškinys atmestinas, o priešieškinys tenkintinas, iš V. D. teisių perėmėjo A. D. atsakovei D. V. priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos: 300 Lt žyminio už priešieškinio padavimą, bei 1250 Lt advokato pagalbai apmokėti, viso 1550 Lt. Taip pat iš ieškovo V. D. teisių perėmėjo A. D. valstybei priteistina dalis žyminio, t.y.1500 Lt, kurios mokėjimas atsakovei buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo dienos bei 19,28 Lt pašto išlaidų, viso 1519,28 Lt (CPK 79, 88, 93, 96 str. str.).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., str.,

Nutarė

39Ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti.

40Pripažinti negaliojančiu paprastąjį vekselį 2007-04-19 išduotą D. V., a.k. ( - ) V. D., a.k. ( - )

41Priteisti iš ieškovo V. D., a.k. ( - ) teisių perėmėjo A. D., a.k. ( - ) atsakovei D. V., a.k. ( - ) 1550 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

42Priteisti iš ieškovo V. D., a.k. ( - ) teisių perėmėjo A. D., a.k. ( - ) 1519,28 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus devyniolika litų 28 ct.) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

43Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovo V. D. (jo teisių perėmėjas A. D.) (b.l.2-3) ieškinyje nurodė, kad... 3. Prašo priteisti iš atsakovės D. V. 60000 Lt, 5758,56 Lt palūkanų, 5 %... 4. V. D. teisių perėmėjas – ieškovas A. D., atsiliepime į atsakovės... 5. Ieškovas A. D. (V. D. teisių perėmėjas) į teismo posėdį neatvyko, apie... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinį, prašė jį... 7. Taip pat nurodė, kad liudytojai patvirtino, kad V. D. tvarkė žemės sklypą,... 8. Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu, atsiliepime (b.l. 6-8) nuorodė savo... 9. Surašytą dokumentą atsakovei pateikė ieškovas, kuris tyčia suklaidino, ji... 10. Teismo posėdžio metu atsakovė D. V. palaikė atsiliepime nurodytas... 11. Atsakovės atstovė nurodė, jog byloje nėra įrodymų, kad atsakovei buvo... 12. Liudytoja A. D. parodė, kad V. D. buvo jos vyras. 2007 metų pavasarį vyras... 13. Liudytojas T. P. parodė, kad 2007-04-17 jis skolino V. D. 60000 Lt, turi... 14. Liudytoja R. K. parodė, kad 2006 metų pavasarį V. D. darė geodeziją jų... 15. Liudytoja J.N. D. parodė, kad V. D. jos sūnus, jis užsiiminėjo... 16. Liudytoja J. G. parodė, kad ji yra D. V. sesuo. V. D. 2006 metų ar 2007 metų... 17. Liudytojas T. G. parodė, kad D. V. yra jo žmonos J. G. sesuo. V. D. apgavo... 18. Liudytojas A. B. parodė, kad atsakovė yra jo dukterėčia. V. D. žadėjo... 19. Ieškinys atmestinas, priešieškinys tenkintinas.... 20. Byloje nustatyta, kad 2007-04-19 atsakovė D. V. išrašė Paprastąjį... 21. 2006-11-09 J. G., M. Z., M. V. (M. V.) ir D. V. ( - ) notarų biure patvirtintu... 22. Vilniaus miesto 30 notaro biuras 2007-07-03 V. D., Vilniaus apskrities... 23. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l.... 24. 2007-03-22 ieškovas V. D. (įgaliotinis) ir atsakovė D. V. (įgaliotoja)... 25. J. G. ir D. V. skundo, dėl V. D. galimai nusikalstamų veiksmų, pagrindu,... 26. Liteko duomenimis 2010-03-10 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu... 27. Byloje surinktus įrodymus teismas įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą,... 28. Pagal CK 1.63 straipsnio 1 dalį, sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia... 29. Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia... 30. Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str.... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias... 32. Pagal CK 1.91 straipsnį apgaulė - tai sandorį sudarančio asmens tyčinis... 33. Tiek ieškovas V. D. (ieškovo teisių perėmėjas A. D.), tiek atsakovė D. V.... 34. Todėl, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei argumentus,... 35. Dėl atsakovės reikalavimo taikyti ieškinio senatį.... 36. Kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus... 37. Kadangi ieškinys atmestinas, o priešieškinys tenkintinas, iš V. D. teisių... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., str.,... 39. Ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti.... 40. Pripažinti negaliojančiu paprastąjį vekselį 2007-04-19 išduotą D. V.,... 41. Priteisti iš ieškovo V. D., a.k. ( - ) teisių perėmėjo A. D., a.k. ( - )... 42. Priteisti iš ieškovo V. D., a.k. ( - ) teisių perėmėjo A. D., a.k. ( - )... 43. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...