Byla e2-27430-819/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovei A. L.-Y. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 7 500 Eur skolos, 406,06 Eur kompensacinių palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-5). Ieškinys buvo priimtas 2018 m. liepos 13 d. Ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 str. 1 d.).

4Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka, t. y. asmeniškai (e.b.l. 24-25). Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą 14 dienų laikotarpį atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Vadovaujantis CPK 285 str. 2 d., teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. liepos 7 d. pradinė kreditorė E. S.-B. paskolino atsakovei 2 500 Eur, o atsakovė pradinei kreditorei išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo pradinei kreditorei 2 500 Eur sumą sumokėti 2017 m. liepos 11 d. (e.b.l. 9). Taip pat nustatyta, kad 2017 m. liepos 7 d. pradinė kreditorė E. S.-B. paskolino atsakovei 5 000 Eur, o atsakovė pradinei kreditorei išdavė du paprastuosius neprotestuotinus vekselius, kuriais įsipareigojo pradinei kreditorei 5 000 Eur sumą sumokėti 2017 m. rugsėjo 1 d. (e.b.l. 10-11). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų tinkamai atsiskaičiusi su pradine kreditore E. S.-B. (CPK 178 str., 185 str.). 2018 m. balandžio 12 d. pradinė kreditorė E. S.-B. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2018-04/58 perleido reikalavimo teisę į atsakovės įsiskolinimą ieškovei (e.b.l. 7-8, 16). Ieškovė 2018 m. balandžio 12 d. raštu pranešė atsakovei apie reikalavimo teisių į jos įsiskolinimą perleidimo faktą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė (e.b.l. 17-18, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 str. 1 d., 6.109 str. 1 d.). Atsakovė liko skolinga ieškovei 7 500 Eur skolos. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovei susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178 str., 185 str.).

8Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 str. 1 d. nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Šių reikalavimų neįvykdžius atsiranda Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 55 str. 1 d. 3 p. įtvirtinti padariniai – pasibaigus nustatytiems terminams pateikti neprotestuotiną vekselį apmokėti, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, indosantams ir kitiems įsipareigojusiems asmenims. Aiškindamas ir taikydamas nurodytas Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad vekselio turėtojo teisė pareikšti reikalavimus reiškia kreipimąsi į notarą dėl reikalavimo apmokėti vekselį patenkinimo ne ginčo tvarka, notarui išduodant vykdomąjį įrašą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2013). Atsakovė nustatytais terminais prievolės sumokėti 7 500 Eur sumą neįvykdė, tačiau pradinė kreditorė įstatyme nustatyta tvarka ir terminu nesikreipė į notarą dėl reikalavimo apmokėti vekselius patenkinimo ne ginčo tvarka, notarui išduodant vykdomuosius įrašus (e.b.l. 1). Taigi pradinė kreditorė, kurios reikalavimo teisę į atsakovės įsiskolinimą perėmė ieškovė, praleido įstatymo nustatytą paprastųjų vekselių pateikimo apmokėti terminą, todėl neteko teisės notarui teikti rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš atsakovės vykdomaisiais įrašais. Praleidus įstatymo nustatytą paprastųjų vekselių pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselius apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatyta tvarka pagal notaro išduotus vykdomuosius įrašus ne ginčo tvarka, vekseliai tapo paprastais skolos rašteliais, kuriais kaip rašytiniais įrodymais įtvirtinama atsakovės pareiga atsiskaityti su ieškove.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 str. 1 d.). Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 7 500 Eur skolos yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.870 str., 6.873 str., 6.878 str.).

10Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovės 6 proc. kompensacines palūkanas už termino įvykdyti prievolę praleidimą, t. y. 149,60 Eur palūkanų už prievolės apmokėti vekselį iki 2017 m. liepos 11 d. pažeidimą ir 256,46 Eur palūkanų už prievolės apmokėti du vekselius iki 2017 m. rugsėjo 1 d. pažeidimą. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė (fizinis asmuo) santykiuose su pradine kreditore ir / ar ieškove būtų veikusi kaip verslininkė, todėl šešių procentų dydžio metinės palūkanos negali būti išieškomos (CK 6.210 str. 2 d.). Taip pat negali būti taikomas ir Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 50 str. 1 d. 2 p., nes, kaip ir minėta, pradinė kreditorė praleido Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 str. 1 d. nustatytą paprastųjų vekselių pateikimo apmokėti terminą, todėl vekseliai prarado vertybinių popierių bei civilinių teisių objektų statusą ir jiems nebetaikytinos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010, 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2013 ir kt.). Atsižvelgiant į nurodytą, ieškovės reikalavimas dėl kompensacinių palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies: už prievolės apmokėti vekselį iki 2017 m. liepos 11 d. pažeidimą ieškovės naudai iš atsakovės priteistini 123,76 Eur palūkanų (2 500 x 5 proc. / 365 x 364), už prievolės apmokėti du vekselius iki 2017 m. rugsėjo 1 d. pažeidimą – 212,16 Eur (2 500 x 5 proc. / 365 x 312 x 2), iš viso 335,92 Eur palūkanų. Likusioje dalyje ieškovės reikalavimas dėl palūkanų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas.

11Remiantis pirmiau išdėstytais motyvais ir vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovės reikalavimas dėl 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies – ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 7 835,92 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. liepos 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Ieškovė byloje patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro jos už ieškinį sumokėtas 178,00 Eur žyminis mokestis (e.b.l. 14) ir 48,40 Eur patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (e.b.l. 6, 15, 19), iš viso 226,40 Eur. Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 99,11 proc. ieškinio reikalavimų), ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 224,39 Eur (226,40 Eur x 99,11 proc.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis CPK 93 str.,142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

14ieškovės UAB „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679, ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovei UAB „Legal Balance“, į. k. 302528679, iš atsakovės A. L.-Y., a. k. ( - ), 7 500,00 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai eurų) skolos, 335,92 Eur (trys šimtai trisdešimt penki eurai 92 ct) palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 7835,92 Eur (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki eurai 92 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. liepos 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 224,39 Eur (du šimtai dvidešimt keturi eurai 39 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

18Ieškovė sprendimą gali apskųsti per 20 (dvidešimt) dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai