Byla 2-19-474/2012
Dėl žemės sklypo ribų nustatymo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška,

2sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams S. G., Ligijai Marcinkienei,

4atsakovo atstovui E. P.,

5atsakovo ir trečiojo asmens atstovui Laimonui Striaukai,,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovui UAB „Kartografiniai projektai“, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, I. V. V. dėl žemės sklypo ribų nustatymo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

7Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose ir jos atstovai teismo posėdžio metu nurodo, kad ieškovė yra žemės sklypo, UNR( - ), esančio( - ), savininkė. Ji kreipėsi į atsakovą, kad šis atliktų kartografinius matavimus. 2009-04-06 buvo sudaryta kartografinių matavimų atlikimo sutartis ir atsakovas netinkamai atliko pagal sutartį numatytus darbus. Atsakovo atlikti kadastriniai matavimai neatitinka tikrovės ir faktinių aplinkybių. Ieškovei priklausantis pastatas, UNR( - ) patenka į trečiojo asmens I.V. V. žemės sklypą. Sklypo riba pažymėta riboženkliais Nr. 3 ir Nr. 4 faktiškai neatitinka tikrovės, nes riba kerta pastatą, kiemą. Ieškovas kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą, kuri nustatė, kad atsakovas, nederindamas žemės ribos su gretimų žemės sklypų savininkais, pažeidė 2002-04-15 nutarimą Nr. 534. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį, kuris yra vienas atskiras nekilnojamas daiktas. Todėl turi būti tikslinama jos žemės sklypo atkarpa, pažymėta riboženkliais Nr. 3 ir Nr. 4. Atsakovo atlikti kadastriniai matavimai yra netikslūs, jie nesilaikė Nekilnojamojo turto įstatymo ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų. Ieškovės prašymu IĮ „Geometrica“ atliko naujus kadastrinius matavimus pagal esamą ir faktiškai valdomą padėtį ir netikslumus ištaisė. Prašo nustatyti žemės sklypo, UNR. ( - ) sklypo ribas pagal faktiškai valdomas žemės sklypo ribas. 2009-04-15 žemės sklypo ribų paženklinimo aktas yra netikslus, prašo jį panaikinti. Taip pat prašo panaikinti 2009-08-07 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr. ( - ) Atsakovas pagal sutartį privalo atlyginti ieškovui turtinę žalą, kurią sudaro 1750 Lt: 800 Lt sumokėti atsakovui pagal sutartį, 200 Lt už topo nuotrauką ir 750 už naujo plano paruošimą. Taip pat atsakovas dėl klaidingai sudaryto plano padarė ir neturtinę žalą ir prašo priteisti 3000 Lt.

8Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodo, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas. Ieškovė pasirinko netinkamą teisių gynimo būdą. Ji turėjo kreiptis į viešąjį registrą, kad būtų ištaisyti netikslūs duomenys, nes to reikalauja nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 str. ir 14 str. Atlikusi šias procedūras, ieškovė galėjo kreiptis į teismą dėl atsakovo parengtų kadastrinių matavimų keitimo ar patikslinimo, o ne, kaip ieškinyje nurodyta, panaikinimo. Taip pat neaiškus ieškovės reikalavimas patikslinti riboženklius tarp taškų Nr. 3 ir Nr. 4. Ieškovė savo ieškinyje nenurodė CK 4. 45 str. būtinų duomenų ir jų nepateikė. Ieškovės prašo atlyginti turtinę žalą, tačiau ieškinyje nenurodo civilinės atsakomybės sąlygos-neteisėtų veiksmų, todėl toks reikalavimas turi būtin atmestas. Taip pat turi būti atmestas reikalavimas atlyginti neturtinę žalą, nes to nenumato įstatymas.

9Trečiojo asmens I.V. V. atstovas savo procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodo, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas. Ieškovė pasirinko netinkamą teisių gynimo būdą. Ji turėjo kreiptis į viešąjį registrą, kad būtų ištaisyti netikslūs duomenys, nes to reikalauja nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 str. ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 str. ir 14 str. Atlikusi šias procedūras, ieškovė galėjo kreiptis į teismą dėl atsakovo parengtų kadastrinių matavimų keitimo ar patikslinimo, o ne, kaip ieškinyje nurodyta, panaikinimo. Taip pat neaiškus ieškovės reikalavimas patikslinti riboženklius tarp taškų Nr. 3 ir Nr. 4. Ieškovė savo ieškinyje nenurodė CK 4. 45 str. būtinų duomenų ir jų nepateikė. Ieškovės prašo atlyginti turtinę žalą, tačiau ieškinyje nenurodo civilinės atsakomybės sąlygos-neteisėtų veiksmų, todėl toks reikalavimas turi būtin atmestas. Taip pat turi būti atmestas reikalavimas atlyginti neturtinę žalą, nes to nenumato įstatymas. Savo atsikirtimus L. V. įrodinėja VĮ Registrų centras pažymėjimu, žemės pirkimo-pardavimo sutartimi, žemės sklypo planais ir kadastro žemėlapio ištrauka bei kita bylos medžiaga.

10Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba savo procesiniuose dokumentuose nurodo, kad ieškovei L. G. priklausantis žemės sklypas UNR. ( - ), esantis( - ), yra suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. L. V. teisių perėmėjai I.V. V. priklausantis žemės sklypas UNR. ( - ), esantis( - ), taip pat suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Ieškovei ir trečiajam asmeniui priklausantys žemės sklypai yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Šie abu sklypai įregistruoti, jų ribos aiškios, sklypai nepersidengia. Geodeziniai matavimai yra tikslūs, jie pririšami prie koordinačių sistemos. Pagal nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie yra nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Žemės sklypų išdėstymas, konfigūracija gali būti keičiama, tačiau negali būti keičiamas žemės sklypo dydis, kuris yra nustatytas nuosavybę į žemę patvirtinančiuose dokumentuose. Ieškovė pateikė žemės sklypo planą, kuriame jos sklypo dydis neatitinka nekilnojamojo turto registre įregistruotų duomenų, tai yra jis yra padidintas. Prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra.

11Ieškinys nepagrįstas ir atmestinas visiškai.

12Nustatyta, kad ( - ) valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimis ieškovei L. G. buvo parduotas 0,0756 ir 0,0091 ha žemės sklypai, esantys ( - ) ir sutartys yra įregistruotos viešajame registre( 2 t., b.l.16). Žemės sklypas suformuotas atlikus sklypo kadastrinius matavimus 2000-03-14 ir 2009-04-15( žemės sklypo pardavimo byla, b.l. 41). Viso ieškovei buvo parduota 0,0847 ha. Trečiajam asmeniui I.V. V. 1995-03-15 buvo parduotas 0,0771 ha žemės sklypas, UNR. ( - ), esantis ( - ) ( b.l. 75-90; 1 t.). Ieškovės L. G. ir trečiojo asmens I.V. V. nuosavybės teisėmis valdomi žemės sklypai yra įregistruoti nekilnojamojo turto registre, jų ribos yra aiškios, sklypai nepersidengia. Ieškovė nurodo, kad atsakovo atlikti kadastriniai matavimai neatitinka faktinio žemės naudojimo, nes dalis ieškovei priklausančio pastato ir kiemo, patenka į trečiajam asmeniui nuosavybės teisėmis valdomą žemės sklypą. Ieškovė pateikė UAB „GEOMETRICA“ padarytą planą, kuriame nurodyta, kad žemės sklypo riba šiaurinėje pusėje, plane pažymėta taškais „3“ ir „4“ kuri ribojasi su I.V. V. žemės sklypu, kuriuo faktiškai naudojasi ieškovė ir yra jos pastatas, pagal įregistruotus nekilnojamojo turto registre duomenis, patenka į I.V. V. priklausantį žemės sklypą. Toks atsakovo UAB „Kartografiniai projektai“ sudarytas žemės sklypo planas prieštarauja nekilnojamojo turto kadastro nuostatoms, nes žemės sklypo riba negali kirsti statinį. Ieškovės L. G. pateiktame UAB „GEOMETRICA“ sudarytame žemės sklypo plane, pagal kurį ieškovė prašo nustatyti žemės sklypo ribas, ieškovės žemės sklypo plotas yra 0, 0849 ha.( b.l.39; 1 t.).

13Ieškovė prašo panaikinti žemės sklypo ribų paženklinimo aktą ir nustatyti jos žemės sklypo ribas pagal jos pateiktą žemės sklypo planą, tai yra pagal faktinį žemės sklypo naudojimą.

14Pagal CK 4.45 straipsnio 1 dalį, jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus. Jeigu ribų nustatyti neįmanoma, prie kiekvieno žemės sklypo turi būti prijungtos vienodo dydžio ginčytino ploto dalys, bet nė vienas tokiu būdu naujai suformuotas sklypas plotu neturi skirtis nuo esamo teisiškai įtvirtinto sklypo. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad riboženklių pastatymo išlaidas privalo atlyginti abi šalys lygiomis dalimis, jeigu kitaip nenustato jų tarpusavio santykius reguliuojantys susitarimai ar kitaip nenusprendžia teismas. CK 4.45 straipsnis taikomas tada, kai kyla gretimų žemės sklypų savininkų ginčas dėl sklypų ribų, kurios nėra aiškios iš esamų dokumentų. Tokio ginčo pobūdis nulemia tai, kad ieškiniu turi būti reikalaujama nustatyti sklypų ribas. Kasacinis teismas taip pat yra pasisakęs, kad, sprendžiant ginčus tarp kaimyninių žemės sklypų savininkų dėl žemės sklypų ribų, gali būti keičiamos sklypų ribos, sklypo konfigūracija, tačiau negali būti keičiamas (sumažėti ar padidėti) žemės sklypo dydis (plotas). Priešingu atveju turėtų būti keliamas klausimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagrindo, ginčijant pirkimo–pardavimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Z. P. v. Č. P., bylos Nr. 3K-3-539/2005). Nurodyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai suponuoja išvadą, kad CK 4.45 straipsnio pagrindu reiškiamas reikalavimas dėl sklypo ribų nustatymo gali būti laikomas tinkamu tik tuo atveju, kai sklypo ribų plane yra pavaizduoti visi su prašoma nustatyti riba besiribojantys žemės sklypai, nurodant šių sklypų plotą bei kitus CK 4.45 straipsnio taikymui reikšmingus duomenis(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2011). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teisėmis priklauso 847 kv.m. ploto žemės sklypą, o jos pateiktame žemės sklypo plane nurodyta, kad sklypo plotis, nustačius ieškovės sklypo ribas pagal jos pateiktą planą, būtų 849 kv.m., tai yra jis padidėtų 20 kv.m., ieškovės pateiktame žemės sklypo plane nėra pavaizduotas atsakovo bei besiribojantys žemės sklypai. CK 4.45 str. prasme teismas nustato žemės sklypo ribas, jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl ginčitinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų. Šiuo atveju, žemės sklypo riba yra aiški, ji yra nustatyta pagal faktinį žemės naudojimą, ieškovė ir tretysis asmuo daiktines teises yra įregistravę nekilnojamojo turto registre, jos nustatytos kadastriniais matavimais, todėl ieškovės reikalavimas nustatyti jos žemės sklypo ribas yra nepagrįstas ir atmestinas.

15Kitu reikalavimu ieškovė prašo panaikinti 2009-04-19 žemės sklypo paženklinimo-parodymo aktą ir 2009-08-07 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymą Nr. ( - ) Ginčijamu įsakymu ieškovei buvo papildomai parduota 0,0091 ha žemės sklypas ir pakeisti kadastriniai ieškovei priklausančio žemės sklypo duomenys. Ieškovė pareiškė reikalavimą, prašydama panaikinti įsakymą, kurį priėmė tuometinis Klaipėdos apskrities viršininkas, kurio teises ir pareigas perėmė Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (2009-07-07 įstatymas Nr. XI-318; Vyriausybės nutarimas Nr. 248). Kadangi ieškovas ginčija įsakymą, kurį priėmė apskrities viršininkas, kurį sutinkamai su Vyriausybės nutarimu Nr. 248, 5.2. punktu atstovauja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, reikalavimas turi būti pareikštas nacionalinei žemės tarnybai, o ne atsakovui UAB „|kartografiniai projektai“. Ieškovė teismo posėdžio metu atsisakė pakeisti atsakovą, todėl šis reikalavimas atmestinas, kaip pareikštas ne tam atsakovui(CPK 45 str. 3d.).

16Ieškovė pareiškė reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Šis reikalavimas taip pat atmestinas, nes ieškovė neįrodė, kad atsakovas jai padarė turtinę žalą, nes nėra nustatyta, jog atsakovas padarė neteisėtus veiksmus, žalą ir nėra priežastinio ryšio. Neturtinė žala yra priteisiama įstatymų nustatytais atvejais. Bylos duomenimis nėra nustatyta, kad atsakovas būtų pažeidęs įstatymą ar teisės aktą, kuriuo yra numatytas neturtinės žalos atlyginimas.

17Bylinėjimosi išlaidos atsakovo ir trečiojo asmens naudai nepaskirstomos, nes nėra pateiktas išlaidų paskaičiavimas ir jų pagrindimas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1d.). Iš ieškovės L. G., a.k. ( - ) priteistina 33 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą(CPK 96 str. 2d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 263, 270, 273 str. str. teismas

Nutarė

19Ieškovės L. G. ieškinį atsakovui UAB „Kartografiniai projektai“, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai, I. V. V. dėl žemės sklypo ribų nustatymo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą.

20Priteisti iš ieškovės L. G., a.k( - ) 33 (trisdešimt tris) Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą, sąskaitos Nr.LT247300010112394300, AB bankas SWEDBANK, į.k. 5660.

21Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška,... 2. sekretoriaujant Aurikai Lementauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams S. G., Ligijai Marcinkienei,... 4. atsakovo atstovui E. P.,... 5. atsakovo ir trečiojo asmens atstovui Laimonui Striaukai,,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose ir jos atstovai teismo posėdžio... 8. Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodo, kad... 9. Trečiojo asmens I.V. V. atstovas savo procesiniuose dokumentuose ir teismo... 10. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba savo procesiniuose dokumentuose... 11. Ieškinys nepagrįstas ir atmestinas visiškai.... 12. Nustatyta, kad ( - ) valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimis... 13. Ieškovė prašo panaikinti žemės sklypo ribų paženklinimo aktą ir... 14. Pagal CK 4.45 straipsnio 1 dalį, jeigu sklypų savininkai nesutaria dėl... 15. Kitu reikalavimu ieškovė prašo panaikinti 2009-04-19 žemės sklypo... 16. Ieškovė pareiškė reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos... 17. Bylinėjimosi išlaidos atsakovo ir trečiojo asmens naudai nepaskirstomos, nes... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 263, 270, 273 str. str. teismas... 19. Ieškovės L. G. ieškinį atsakovui UAB „Kartografiniai projektai“,... 20. Priteisti iš ieškovės L. G., a.k( - ) 33 (trisdešimt tris) Lt bylinėjimosi... 21. Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...