Byla 2-105-864/2015
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo D. V. ieškinį atsakovui T. B. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo 12 230 Lt skolą, 26,72 Lt palūkanas, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014 m. spalio 4 d. ieškovas su atsakovu pasirašė skolos lapelį dėl 12 230 Lt skolos grąžinimo dviem etapais, t. y. iki 2014 m. spalio 10 d. atsakovas įsipareigojo grąžinti 7 745 Lt, o kitą 4 485 Lt sumą įsipareigojo grąžinti iki 2014 m. lapkričio 14 d. Ieškovo teigimu, atsakovas iki šiol nėra grąžinęs ieškovui skolos, nesiūlo mokėjimo dalimis grafiko, vengia bendradarbiauti, dėl ko ieškovas prašo teismo tenkinti ieškininius reikalavimus (b. l. 2-6).

3Atsakovui Civilinio proceso kodekso 123 straipsnyje nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus (b.l. 22). Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. spalio 4 d. ieškovas su atsakovu pasirašė paprastą neprotestuotiną vekselį dėl 12 230 Lt skolos grąžinimo dviem etapais, t. y. iki 2014 m. spalio 10 d. atsakovas įsipareigojo grąžinti 7 745 Lt sumą, o kitą 4 488,64 Lt sumą įsipareigojo grąžinti iki 2014 m. lapkričio 14 d. (toliau – vekselis) (b.l. 8). Duomenų apie tai, kad šiame vekselyje nurodyta suma yra apmokėta, byloje nėra. Įrodymų, patvirtinančių, kad vekselis buvo tinkamai pateiktas vykdyti Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) nustatyta tvarka, byloje taip pat nėra.

7Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (Civilinio kodekso 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja ĮPVĮ. Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (Civilinio kodekso 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis). Civilinio kodekso 1.105 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vekselis gali būti įsakomasis (trata) arba paprastasis (solo vekselis). Nagrinėjamu atveju atsakovas išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Paprastuoju vekseliu (solo) jo davėjas pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą (Civilinio kodekso 1.105 straipsnio 3-4 dalys, ĮPVĮ 2 straipsnio 3-4 punktas). Iš įstatyme įtvirtintos vekselio, kaip vertybinio popieriaus, sąvokos matyti, kad paprastasis vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė.

8Pagal ĮPVĮ 40 straipsnį vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Pagal ĮPVĮ 55 straipsnį, kuris taikytinas ir paprastajam vekseliui (ĮPVĮ 79 straipsnio 1 dalies 4 punktas), 1 dalies 5 punktą, kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tokia išvada atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010, Vilniaus apygardos teismo 2014-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-271-553/2014).

9Atsižvelgiant į aplinkybes, kad vekselis ieškinio teismui pateikimo momentu buvo pas ieškovą, įvertinus šiame dokumente įtvirtintą atsakovo įsipareigojimą besąlygiškai sumokėti ieškovui jame nurodytą sumą bei nesant duomenų apie tinkamą bei visišką atsiskaitymą su ieškovu, darytina išvada, kad ieškovas turi 12 230 Lt dydžio reikalavimo teisę į atsakovą, kuri yra kilusi būtent iš 2014 m. spalio 4 d. išduoto vekselio. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 12 230 Lt dydžio skola.

10Pagal Civilinio kodekso 6.210 straipsnį palūkanos kartu yra ir civilinės atsakomybės forma, kurios atlieka kompensacinę funkciją. Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis numato 5 procentų dydžio palūkanas tarp fizinių asmenų. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui prašant iš atsakovo priteisiamos 26,72 Lt palūkanos (b.l. 3).

11Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Civilinio kodekso 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 366,90 Lt žyminio mokesčio (b. 1, l4a) ir 450 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 7), iš viso 816,90 Lt bylinėjimosi išlaidų suma (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 10 Lt dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

14Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovo T. B., a. k. ( - ) ieškovo D. V., a. k. ( - ) naudai 3 542,05 EUR (trijų tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 5 ct) (kas atitinka 12 230 Lt) skolą, 7,74 EUR (septynių eurų 74 ct) (kas atitinka 26,72 Lt) palūkanas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3 549,79 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. gruodžio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 236,59 EUR (dviejų šimtų trisdešimt šešių eurų 59 ct) (kas atitinka 816,90 Lt) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

18Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai