Byla 2A-1500-232/2014
Dėl notaro vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Henricho Jaglinskio, Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Vilniaus m. 7-ojo notaro biuro notarės J. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovams notarei J. Š. (Vilniaus rajono 7-asis notarų biuras) ir V. D. Š., tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Įrengimai“, antstoliui R. K. dėl notaro vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ.

4Ieškovas A. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui D. A. prašydamas pripažinti negaliojančiu Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro notarės J. Š. 2011 m. lapkričio 21 d. vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr.JŠ-10137), išduotą pagal atsakovo V. D. Š. pateiktą 2009 m. liepos 26 d. neprotestuotiną paprastąjį vekselį. Nurodė, kad 2009 m. liepos 26 d. ieškovas A. J. išdavė atsakovui V.D. Š. paprastąjį neprotestuotina vekselį, pagal kurį įsipareigojo iki 2010 m. balandžio 26 sumokėti 286 200 Lt vekselio turėtojui (atsakovui). Teigia, kad ieškovui 2010 m. balandžio 27 d. buvo įteiktas pranešimas dėl apmokėjimo pagal vekselį, pareikalauta per 30 dienų - iki 2010 m. gegužės 27 d. sumokėti vekselio turėtojui 286 200 Lt sumą. Vekselyje ir pranešime apie apmokėjimą nurodyti UAB „Įrengimai“ solidarūs įsipareigojimai tuo atveju, jei skolininkas neįvykdys prievolės atsiskaityti. Ieškovo teigimu, išduodant vykdomąjį įrašą buvo pažeisti įstatymo reikalavimai, kadangi vekselio turėtojas (atsakovas) praleido vienerių metų terminą, nustatytą LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 72 str. 2 d. Teigia, jog vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipėsi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą (LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 str.1 d., 47 str.1d., 55 str.1d. 3 p.). Kadangi vykdomasis įrašas išduotas 2011 m. lapkričio 21 d., ieškovo teigimu yra praleistas terminas (pagal vekselį apmokėjimo terminas - ne vėliau 2010 m. balandžio 26 d.), todėl notarė privalėjo atsisakyti išduoti vykdomąjį įrašą. Be to vekselyje nurodyti UAB „Įrengimai“ garantiniai įsipareigojimai, o vykdomajame įraše - neatitinkantis įstatymo reikalavimas išieškoti solidariai 287 654 Lt sumą iš UAB „Įrengimai“ ir A. J., nors pagal Civilinio kodekso 6.90 str. 1 dalį nustatyta solidari garanto atsakomybė.

5A. V. D. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad su ieškiniu nesutinka bei prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad vykdomasis įrašas buvo išduotas vadovaujantis 1999 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 988 dėl čekių ir vekselių protestavimo taisyklių ir notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos patvirtinimo nuostatomis. Atsakovas dar 2010 m. balandžio 27 d. pateikė ieškovui ir UAB „Įrengimai“ pranešimą – reikalavimą dėl 2009 m. liepos 26 d. vekselio apmokėjimo ir tą pačią dieną minėti subjektai šį pranešimą gavo ir tai paliudijo ieškovas savo parašu. Teigia, kad ieškovas neginčija paties vekselio teisėtumo, o notarės atliktą veiksmą – vykdomojo įrašo išdavimą, todėl tai yra neturtinis ginčas. Nors notarės išduotas vykdomasis įrašas išduotas praleidus terminą, tačiau vekselyje nurodyta prievolė, išmokėti 286 200 Lt sumą išlieka, kadangi pats vekselis nėra ginčijamas ir išduotas laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų.

6Trečiasis asmuo UAB „Įrengimai“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti ir pripažinti negaliojančiu Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro notarės J. Š. 2011-11-21 vykdomąjį įrašą Nr. JŠ-10137. Teigia, kad atsakovė notarė J. Š. neteisėtai išdavė vykdomąjį įrašą, be to jame visiškai nepagrįstai nurodė, kad UAB „Įrengimai“ solidariai atsakinga kartu su ieškovu, kai vekselyje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad įmonė garantuoja vekselio vykdymą. Garanto atsakomybė yra subsidiari, o ne solidari.

7Atsakovė notarė J. Š. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog jai buvo pateikti visi vykdomajam raštui gauti reikalingi dokumentai, o taip pat buvo pateikti įrodymai, kad visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims yra pranešta, kad vekselis yra neapmokėtas. 2011 m. lapkričio 21 d. išdavė vykdomąjį raštą, notarinio registro Nr. JŠ-10137 dėl 287 654 Lt nesumokėtos vekselio sumos bei notaro atlyginimo ir kitų išlaidų išieškojimo iš vekselio mokėtojo ir laiduotojo. Nurodė, kad paprastojo vekselio specifika yra ta, kad jo davėjas išrašydamas vekselį pats be sąlygų įsispareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą. Paprastajam vekseliui netaikomos vekselių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios vekselio akceptą, kadangi jau išrašydamas paprastąjį vekselį vekselio davėjas kartu jį ir akceptuoja, t.y. įsipareigoja pats be sąlygų sumokėti vekselyje nurodytą sumą. Nurodė, kad pagal Įstatymo 80 str. 1 d. paprastojo vekselio davėjas yra prilyginamas įsakomojo vekselio akceptantui, reikalavimų pateikimui pagal pastaruosius vekselius turi būti taikoma ĮPVĮ 72 str. 1 d. – 3 metų senaties terminas. Pažymėjo, kad padarydama įrašą pirmoje vekselio pusejė UAB „Įrengimai“ užtikrino vekselio apmokėjimą vieninteliu būdu, kurį numato įstatymas - laidavimu. II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino; pripažino negaliojančiu Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro notarės J. Š. išduotą 2011 m. lapkričio 21 d. vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr.JŠ-10137) pagal atsakovo V. D. Š. pateiktą 2009 m. liepos 26 d. neprotestuotiną paprastąjį vekselį; priteisė lygiomis dalimis iš atsakovų Vilniaus rajono 7 notarų biuro notarės J. Š. ir V. D. Š., ieškovo A. J. naudai 144 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nustatė, kad ieškovo A. J. 2009 m. liepos 26 d. pasirašyto neprotestuotino vekselio apmokėjimo terminas baigėsi 2010 m. balandžio 26 d. A. V. D. Š. 2010 m. balandžio 27 d. išsiuntė pranešimą ieškovui A. J. dėl vekselio neapmokėjimo ir pareikalavo atsiskaityti per 30 dienų, t.y. iki 2010 m. gegužės 27 d. Teismas vadovaudamasis LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 72 str. 2 dalies nuostata padarė išvadą, kad vekselio turėtojas turėjo teisę pareikšti reikalavimus indosantams ir davėjui per vienerius metus nuo nustatytu laiku įforminto protesto dienos, o kai vekselyje buvo sąlyga „neprotestuotinas“, - nuo mokėjimo termino dienos t.y. vykdomasis įrašas galėjo būti išduotas ne vėliau, kaip iki 2011 m. balandžio 26 d. Taip pat teismas vadovaudamasis Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 6, 8 punktų nuostatomis, ĮPVĮ 72 str. 2 d., 76 str., konstatavo, jog notarė, išduodama 2011 m. lapkričio 21 d. vykdomąjį įrašą, pagal atsakovo V.D. Š. 2011 m. lapkričio 21 d. pateiktą prašymą išduoti vykdomąjį įrašą pasibaigus įstatymo nustatytam vienerių metų terminui reikalavimams vekselio davėjui pareikšti, pažeidė minėto įstatymo reikalavimus. Praleidus reikalavimų pateikimo terminą, vekselis prarado vertybinio popieriaus statusą ir dėl šios priežasties negali būti vykdomas ne ginčo tvarka, todėl vykdomąjį įrašą pripažino negaliojančiu. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovų prieštaravimus dėl trejų metų senaties termino taikymo ir skaičiavimo bei vekselio akceptavimo tvarkos. Nurodė, jog pagal ĮPVĮ 72 str. 1 dalį, per trejus metus reikalavimai pagal vekselį gali būti pareikšti akceptantui. Vekselio akceptas įforminamas Įstatymo 27 str. nustatyta tvarka ir nėra pagrindo pripažinti, kad vekselis buvo akceptuotas jo išdavimo (pasirašymo) metu. Pasirašydamas vekselį jo davėjas įsipareigojo sumokėti nurodytą 286 200,00 Lt sumą iki 2010 m. balandžio 26 d. ir pasirašė kaip vekselio davėjas. Vekselio pasirašymas ir jo akceptavimas yra skirtingos sąvokos, skiriasi ir reglamentavimas (ĮPVĮ, Vekselio sudarymas ir forma, Vekselio akceptas). Teismui nepateikti įrodymai ir nenustatyta bylos nagrinėjimo metu, jog vekselis buvo akceptuotas įstatymo nustatyta tvarka (Civilinio proceso kodekso 178 str.). Todėl teismas atsižvelgęs į minėtų aplinkybių visumą ieškovo ieškinį tenkino visiškai. Kadangi vykdomasis įrašas pripažįstamas negaliojančiu, teismas nepasisakė dėl vekselyje ir vykdomajame įraše nurodytų UAB „Įrengimai“ įsipareigojimų. Vekselio davėjo, akceptanto, indosanto ir laiduotojo atsakomybė nustatyta ĮPVĮ 49 str. III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.

10Apeliantė (atsakovė) notarė J. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimą ir vykdomąjį įrašą palikti galioti. Nurodė, kad vekselio mokėjimo terminas yra privalomas rekvizitas ir privalo būti nurodytas vekselyje, o ne vekselio turėtojo pranešime apie neapmokėtą vekselį. Teismas vadovaudamasis vekselio turėtojo pranešimu apie neapmokėtą vekselį, neteisingai nustatė vekselio mokėjimo terminą. Teigia, kad vertinant ĮPVĮ vekseliams, reikėtų atkreipti dėmesį į šio įstatymo struktūrą ir skirtingą reglamentavimą, kas susiję su įsakomuoju vekseliu ir paprastuoju vekseliu. Nurodė, kad įsakomojo vekselio specifika yra ta, kad vekselio davėjas įsako kitam asmeniui, kad šis vekselyje įrašytą sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniui, o paprastasis vekselis – jo davėjas išrašydamas vekselį pats be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą. Teigia, kad paprastajam vekseliui netaikomos Vekselių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios vekselio akceptą, kadangi jau išrašydamas paprastąjį vekselį vekselio davėjas kartu jį ir akceptuoja. Įvertinant tai, kad pagal vekselių įstatymo 80 str. 1 d. paprastojo vekselio davėjas yra prilyginamas įsakomojo vekselio akceptantui, reikalavimų pateikimui pagal paprastuosius vekselius turi būti taikoma 72 str. 1 d. – 3 metų senaties terminas.

11Ieškovas A. J. atsiliepimu prašė atmesti apeliantės skundą. Nurodė, jog apeliantės argumentas, kad Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 72 str. 2 d. nurodytas vienerių metų terminas paprastiesiems vekseliams negali būti taikomas, nepagrįstas. Teigia, jog apeliantės teiginiai prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai dėl ĮPVĮ 72 str. 2 d. taikymo. Ieškinys pagrįstai tenkintas jau vien dėl to, kad apeliantė, išdavė vykdomąjį įrašą pažeisdama ĮPVĮ 72 str. 2 d. nustatytą terminą, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas paliktinas galioti nepakeistas.

12A. V. D. Š. atsiliepimu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimą, o atsakovės notarės J. Š. apeliacinį skundą tenkinti ir bylą išnagrinėti iš esmės, ieškovo A. J. ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal ĮPVĮ 79 str. nustatyta, kad paprastiesiems vekseliams vekselio akceptavimo taisyklės nėra taikomos, kadangi pagal ĮPVĮ 80 str. 1 d. paprastojo vekselio davėjo įsipareigojimų apimtis prilyginama įsakomojo vekselio akceptanto įsipareigojimams. Kadangi laikoma, kad paprastojo neprotestuotino vekselio davėjas (mokėtojas) ieškovas A. J. įsipareigoja kaip įsakomojo vekselio akceptantas, laikytina, kad turėtų būti taikoma ĮPVĮ 72 str. 1 d., kurioje teigiama, kad visi reikalavimai pagal vekselį akceptantui gali būti pareikšti per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos. IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

14Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009 m. liepos 26 d. A. J. išdavė paprastąjį vekselį 286 200 Lt sumai, kuriuo įsipareigojo vekselyje nurodytą sumą besąlygiškai sumokėti vekselio turėtojui V. D. Š. vekselį pateikus apmokėjimui bet ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 26 d. Minėtas vekselis neprotestuotinas. Vekselyje nurodyta, jog UAB „Įrengimai“ savo kilnojamu ir nekilnojamu turtu ir piniginėmis lėšomis garantuoja V.D. Š. A. J. neprotestuotino paprastojo vekselio pagal 2009-07-26 paskolos sutartį Nr.PS-26/07/2009 vykdymą. 2010-04-27 pranešimu dėl apmokėjimo pagal 2009-07-26 vekselį informuotas ieškovas A. J., UAB „Įrengimai“, kad pagal 2009-07-26 neprotestuotiną paprastąjį vekselį ieškovas įsipareigojo sumokėti 286 200 Lt, pareikalavo per 30 d. iki 2010-05-27 sumokėti minėtą sumą vekselio turėtojui. 2011 m. lapkričio 21 d. Vilniaus rajono 7-ojo notaro biuro notarė J. Š. išdavė vykdomąjį įrašą iš skolininko A. J. ir laiduotojo UAB “Įrengimai“ solidariai išieškoti V. D. naudai 286 200 Lt nesumokėtą vekselio sumą, taip pat 1 433 Lt notaro atlyginimą, kitas išlaidas – 21 Lt.

15Byloje kilęs ginčas dėl Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro notarės J. Š. 2011 m. lapkričio 21 d. vykdomojo įrašo galiojimo. Apeliantė, Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro notarė J. Š. teigia, jog ginčijamas vykdomasis įrašas padarytas nepraleidus Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 72 str. 1 d. senaties terminų, todėl vykdomasis įrašas yra galiojantis.

16Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.105 str. 1 d., Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str. 1 d.). Paprastasis vekselis reiškia savarankišką ir besąlygišką vekselio davėjo prievolę sumokėti vekselyje nurodytą sumą teisėtam vekselio turėtojui (CK 1.105 str. 4 d., ĮPVĮ 2 str. 4 p., 77 str. 2 p.). Byloje kilusio ginčo teisinius santykius reglamentuoja LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮPVĮ). Kaip matyti iš ĮPVĮ įstatymo sisteminės analizės, ĮPVĮ 3-76 straipsniai reglamentuoja įsakomųjų vekselių išdavimą, akceptavimą, protestavimą ir kitus su įsakomaisiais vekseliais susijusius klausimus, o paprastuosius vekselius reglamentuoja ĮPVĮ 77-80 straipsniai, o įsakomuosius vekselius reglamentuojančios nuostatos paprastiesiems vekseliams taikomos ĮPVĮ 79 str. nurodytais atvejais. ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje yra nustatyti reikalavimų pateikimo senaties terminai, ši nuostata tiesiogiai nurodyta ir ĮPVĮ 79 str.

17ĮPVĮ 72 str. 2 d. nustato, jog vekselio turėtojas turi teisę pareikšti reikalavimus indosantams ir davėjui per vienerius metus nuo nustatytu laiku įforminto protesto dienos, o kai vekselyje buvo sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, - nuo mokėjimo termino dienos. Minėto straipsnio 2 dalyje numatyta jog vekselio turėtojas turi teisę pareikšti reikalavimus indosantams ir davėjui per vienerius metus nuo nustatytu laiku įforminto protesto dienos, o kai vekselyje buvo sąlyga gražinti be išlaidų ar neprotestuotinas, nuo mokėjimo termino dienos. Taigi šio straipsnio nuostatos aiškiai nustato skirtingus terminus, per kuriuos turi būti pareiškiami reikalavimai vekselio akceptantui, vekselio davėjui ir indosantams.

18Kasacinis teismas 2011 m. vasario 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011, aiškindamas senaties terminus dėl teisės pareikšti reikalavimus vekselio davėjui ir laiduotojui, yra nurodęs, jog ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas bendrasis terminas, per kurį vekselio turėtojas turi kreiptis į notarą ir pareikšti reikalavimus vekselio davėjui, yra vieneri metai nuo nustatytu laiku įformintos protesto dienos, o kai vekselyje buvo įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, - nuo mokėjimo termino dienos. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal įstatymą reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais ( IPVĮ 40 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas,72 straipsnio 2 dalis). Toks aiškinimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką dėl vekselių turėtojo reikalavimų pareiškimo tvarkos, kuria išaiškinta, kad kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis J. B. v. R. M., Klaipėdos miesto 6-ojo notarų biuro notarė L. P. byloje Nr. 3K-3-314/2010). Nagrinėjamu atveju 2009 m. liepos 26 d. vekselyje, nurodyta, jog tai yra „neprotestuotinas“, todėl atsižvelgiant į įstatymo formuluotę, sutiktina su pirmosios instancijos teismo konstatuota išvada, jog vekselio turėtojas pareikšti reikalavimus vekselio davėjui turėjo teisę per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos, t.y. atitinkamai per vienerius metus nuo vekselyje nustatyto mokėjimo termino kuris ginčo vekselyje suėjo 2010 m. balandžio 26 d. Vekselio turėtojas kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo ir vykdomasis įrašas išduotas 2011 m. lapkričio 21 d. t. y. praėjus vienerių metų senaties terminui.

19Pagal Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 5 punktą rašytinis prašymas notarui išieškoti pinigus iš skolininko turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatytu laiku. Tuo atveju, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą dėl vykdomojo įrašo gavimo pasibaigus įstatyme nustatytiems terminams, notaras turi atsisakyti išduoti vykdomąjį įrašą, o išduotas vykdomasis įrašas negali būti laikomas teisėtu (ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 81 straipsnis).

20A. V. D. Š. prašymą išduoti vykdomąjį įrašą notarei pateikė 2011 m. lapkričio 21 d., t.y. pasibaigus įstatymo nustatytam vienerių metų senaties terminui. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog notarė, išduodama 2011 m. lapkričio 21 d. vykdomąjį įrašą, pažeidė įstatymo reikalavimus (ĮPVĮ 72 str. 2 dalis, 76 str.), tokiu atveju notaras tokį prašymą turėjo atsisakyti priimti. Todėl šių aplinkybių kontekste teismas pagrįstai paripažino vykdomąjį įrašą negaliojančiu.

21Apeliantė teigia, kad vekseliai notarei buvo pateikti ir vykdomieji įrašai padaryti nepraleidus senaties terminų, nes ginčo santykiams taikytinos ĮPVĮ 72 straipsnio 1 dalies nuostatos. Pagal ĮPVĮ 72 straipsnio 1 dalį visi reikalavimai pagal vekselį akceptantui gali būti pareikšti per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos. Taigi kaip matyti iš minėtos įstatymo nuostatos per trejus metus reikalavimai pagal vekselį gali būti pareikšti tik akceptantui. Teisingai pirmosios instancijos teismas nurodė, jog pasirašydamas vekselį jo davėjas įsipareigojo vekselyje nurodytą sumą sumokėti iki 2010 m. balandžio 26 d. ir pasirašė kaip vekselio davėjas. Todėl šiuo atveju taikytinas ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas bendrasis terminas, per kurį vekselio turėtojas turi kreiptis į notarą ir pareikšti reikalavimus vekselio davėjui, kuris yra vieneri metai nuo nustatytu laiku įformintos protesto dienos, o kai vekselyje buvo įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, - nuo mokėjimo termino dienos.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti ar keisti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.GINČO ESMĖ.... 4. Ieškovas A. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui D. A. prašydamas... 5. A. V. D. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad su ieškiniu... 6. Trečiasis asmuo UAB „Įrengimai“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir... 7. Atsakovė notarė J. Š. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog jai... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nustatė, kad ieškovo A. J. 2009 m. liepos 26 d. pasirašyto... 10. Apeliantė (atsakovė) notarė J. Š. apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 11. Ieškovas A. J. atsiliepimu prašė atmesti apeliantės skundą. Nurodė, jog... 12. A. V. D. Š. atsiliepimu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2009 m. liepos 26 d. A. J. išdavė... 15. Byloje kilęs ginčas dėl Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro notarės J. Š.... 16. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis... 17. ĮPVĮ 72 str. 2 d. nustato, jog vekselio turėtojas turi teisę pareikšti... 18. Kasacinis teismas 2011 m. vasario 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje... 19. Pagal Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 5 punktą rašytinis... 20. A. V. D. Š. prašymą išduoti vykdomąjį įrašą notarei pateikė 2011 m.... 21. Apeliantė teigia, kad vekseliai notarei buvo pateikti ir vykdomieji įrašai... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimą palikti...