Byla e1-424-420/2020
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėjas Vladimiras Kurasovas, išnagrinėjo prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

2I. A., gimęs ( - ) Latvijos Respublikoje, Latvijos Respublikos pilietis, latvis, gyvenantis( - ), nedirbantis, profesinio išsilavinimo, vedęs, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 2811 straipsnio 1 dalį.

3Teismas

Nustatė

4I. A. 2020 m. birželio 5 d., apie 16.20 val., Zarasų mieste, Kauno gatvėje, ties namu Nr. 24, vairavo automobilį „SCANIA R 450“, v. Nr. ( - ), priklausantį įmonei( - ), būdamas neblaivus, kai jam alkoholio kiekio matuokliu buvo nustatytas 3,26 promilių neblaivumas.

5Kaltinimai I. A. grindžiami jo paties prisipažinimu (b. l. 77-78, 105), liudytojo V. Z. parodymais (b. l. 37-38), neblaivumo nustatymo aktu ir alkoholio kiekio matuoklio panaudojimo registracijos žurnalo kopija (b. l. 45,47), įvykio vietos apžiūros protokolu (b. l. 13-14, 16-18), registracijos liudijimo Nr. AF 3133243 kopija (b. l. 20-23), 2020-06-10 pakvitavimu (b. l. 33), VšĮ „Emprekis“ pažyma apie vidutinės transporto priemonės kainas Lietuvoje (b. l. 26) ir kitais įrodymais.

6Kaltinamasis I. A. neprieštarauja, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutinka su jam siūlomos bausmės rūšimi, prašo sumažinti jos dydį.

7Kaltinamojo I. A. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

8Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnis), prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, nėra jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, šiuo metu nedirba, anksčiau neteistas. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas laiko, jog bausmės tikslai, numatyti BK 41 straipsnyje, bus pasiekti paskyrus kaltinamajam bausmę – areštą (BK 49 straipsnis). Nustatydamas bausmės dydį, teismas įvertina tai, kad yra viena I. A. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, jis yra anksčiau neteistas, ir mano, kad I. A. tikslinga skirti bausmę artima minimaliai, t. y. areštą 45 paroms (BK 61 straipsnis).

9Procesą užbaigus teismo baudžiamuoju įsakymu, vadovaujantis BK 641 straipsniu, skiriama bausmė sumažinama vienu trečdaliu.

10BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis, tame tarpe teise vairuoti kelių transporto priemones, tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. Kaltinamasis I. A. nusikalstamą veiką padarė naudodamasis specialia teise vairuoti transporto priemonę, vairavo transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore buvo nustatyta 3,26 promilės etilo alkoholio koncentracija. Vairuoti kaltinamasis nusprendė, nors prieš tai suvartojo nemažą kiekį alkoholio bei nekreipdamas dėmesio į tai, kad apsvaigęs nuo alkoholio ir vairuodamas kelia pavojų tiek sau, tiek aplinkiniams. Tokios aplinkybės rodo didelį kaltinamojo neatsakingumą, lengvabūdiškumą, nerūpestingumą bei atsainų požiūrį į visuomenėje priimtas elgesio taisykles. Šie I. A. veiksmai neabejotinai kėlė realų pavojų tiek jo paties, tiek ir kitų eismo dalyvių saugumui. Pažymėtina, jog skiriant uždraudimą vairuoti transporto priemonę asmeniui, padariusiam BK 2811 straipsnyje numatytą nusikaltimą, ir nustatant jos terminą, svarbu įvertinti ir prevencinį šios baudžiamojo poveikio priemonės tikslą – užkirsti kaltininkui kelią toliau pažeidinėti Kelių eismo taisykles ir sukelti nusikalstamus padarinius. Įvertinus šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad bausmės paskirčiai įgyvendinti kaltinamajam būtina kartu su bausme skirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones, todėl skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 2 (dviejų) metų terminui (BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 68 straipsnis), šį terminą skaičiuojant nuo kardomosios priemonės – teisės vairuoti kelių transporto priemones sustabdymo taikymo dienos – 2020-06-07.

11BK 72 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas – yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. BK 72 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymas yra tiesiogiai susijęs su kelių transporto priemonės panaudojimu ir be transporto priemonės panaudojimo šios veikos padarymas neįmanomas. Tokiu atveju kelių transporto priemonė yra nusikalstamos veikos padarymo priemonė, atitinkanti turto, konfiskuotino pagal BK 72 straipsnį, požymius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 10 d. nutartis Nr. 2K-80-511/2018). Taigi automobilis „SCANIA R 450“, v. Nr. ( - ), kurį vairavo I. A., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, atitinka nusikalstamos veikos priemonės sąvoką, todėl, vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi, yra konfiskuotinas turtas. Tais atvejais, kai konfiskuotinas turtas priklauso tretiesiems asmenims, nagrinėjamu atveju( - ), teismas iš I. A. išieško nusikalstamos veikos padarymo įrankio – vilkiko „SCANIA R 450“ ekvivalentą pinigais – 10 procentų vilkiko vertės (35 851 Eur be PVM), t. y. 3 585 Eur valstybės naudai.

12Į bausmės laiką įskaitytinas I. A. laikino sulaikymo laikas: nuo 2020-06-05, 16.45 val. iki 2020-06-07, 13.39 val. (dvi dienos), vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant vienai arešto parai (BK 66 straipsnio 2 dalis).

13Kaltinamajam I. A. paskirtos kardomosios priemonės: įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (b. l. 83-84), dokumentų – vairuotojo pažymėjimo Nr. AD208025, paėmimas (b. l. 87-88) ir specialiosios teisės – teisės vairuoti kelių transporto priemones, sustabdymas (b. l. 93-94), įsiteisėjus baudžiamajam įsakymui, panaikintinos.

14Teismas, vadovaudamasis BPK 418 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

15I. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio1 dalį ir nuteisti areštu 45 (keturiasdešimt penkioms) paroms.

16Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir I. A. paskirti galutinę bausmę – areštą 30 (trisdešimčiai) parų.

17Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi ir BPK 140 straipsnio 9 dalimi I. A. į bausmės laiką įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2020-06-05, 16.45 val. iki 2020-06-07, 13.39 val. (dvi dienas), vieną laikino sulaikymo dieną prilyginant arešto parai.

18Arešto bausmę paskirti atlikti Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje.

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 51 straipsnio 3 ir 4 dalimis, išaiškinant I. A., kad jis ne vėliau kaip per septynias dienas po teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo privalo darbo dienomis įstaigos darbo laiku atvykti atlikti arešto bausmės į Pravieniškių pataisos namus – atvirąją koloniją (Pravieniškių g. 5, Pravieniškių kaimas, LT-56369 Kaišiadorių r. sav.; tel. +370 346 56 222). Dėl ligos ar kitų objektyvių priežasčių negalėdamas nustatytu laiku atvykti į arešto bausmės atlikimo vietą, jis privalo iki pirmiau nurodyto termino pabaigos raštu arba elektroniniu paštu (pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt) apie tai pranešti pataisos įstaigos administracijai ir susiderinti su ja atvykimo atlikti bausmės datą. Nuteistųjų, kurie neatvyko atlikti arešto bausmės ir nepranešė pataisos įstaigos administracijai apie neatvykimo priežastis, paiešką atlieka policija.

20Vadovaujantis BK 42 straipsnio 6 dalimi, 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 68 straipsniu, paskirti I. A. baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis teise vairuoti transporto priemones dvejiems metams, šį terminą skaičiuojant nuo 2020-06-07.

21Vadovaujantis BK 72 straipsniu paskirti I. A. baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą, ir konfiskuoti iš jo nusikalstamos veikos padarymo įrankio – vilkiko „SCANIA R 450“ ekvivalentą pinigais – 10 procentų vilkiko vertės (35 851 Eur be PVM), t. y. 3 585 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus) valstybės naudai.

22I. A. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, dokumento – vairuotojo pažymėjimo Nr. AD208025, paėmimą ir specialiosios teisės – teisės vairuoti kelių transporto priemones, sustabdymą, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus panaikinti.

23I. A. vairuotojo pažymėjimą Nr. AD208025, saugomą byloje, įsiteisėjus baudžiamajam įsakymui, perduoti VĮ „Regitra“, šiai įstaigai pranešant apie specialiosios teisės – teisės vairuoti transporto priemones I. A. atėmimą 2 metams.

24Išaiškinti I. A., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmams prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajam padavus tokį prašymą, baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Surengus bylos nagrinėjimą teisme pagal jo prašymą, teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jeigu kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas BPK nustatyta tvarka.

25Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėjas Vladimiras Kurasovas,... 2. I. A., gimęs ( - ) Latvijos Respublikoje, Latvijos Respublikos pilietis,... 3. Teismas... 4. I. A. 2020 m. birželio 5 d., apie 16.20 val., Zarasų mieste, Kauno gatvėje,... 5. Kaltinimai I. A. grindžiami jo paties prisipažinimu (b. l. 77-78, 105),... 6. Kaltinamasis I. A. neprieštarauja, kad procesas būtų užbaigtas teismo... 7. Kaltinamojo I. A. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad... 8. Skirdamas bausmę kaltinamajam teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė... 9. Procesą užbaigus teismo baudžiamuoju įsakymu, vadovaujantis BK 641... 10. BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis... 11. BK 72 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – turto... 12. Į bausmės laiką įskaitytinas I. A. laikino sulaikymo laikas: nuo... 13. Kaltinamajam I. A. paskirtos kardomosios priemonės: įpareigojimas... 14. Teismas, vadovaudamasis BPK 418 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 420 straipsnio 1... 15. I. A. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811... 16. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu... 17. Vadovaujantis BK 66 straipsnio 2 dalimi ir BPK 140 straipsnio 9 dalimi I. A. į... 18. Arešto bausmę paskirti atlikti Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 51 straipsnio 3 ir... 20. Vadovaujantis BK 42 straipsnio 6 dalimi, 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1... 21. Vadovaujantis BK 72 straipsniu paskirti I. A. baudžiamojo poveikio priemonę... 22. I. A. paskirtas kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai... 23. I. A. vairuotojo pažymėjimą Nr. AD208025, saugomą byloje, įsiteisėjus... 24. Išaiškinti I. A., kad jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 25. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....