Byla 2-2160-430/2013
Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu, dalyvaujant tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų A. A. V. ir antstoliui Dainiui Šidlauskui

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Edkarsa“ atstovei advokatei Irenai Maksimovai ir V. O.,

4trečiojo asmens A. A. V. atstovui advokato padėjėjui A. T.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Edkarsa“ ieškinį atsakovams UAB „Difortis“ ir Vilniaus miesto 2 notarų biuro notarui Rolandui Kirliui dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu, dalyvaujant tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų A. A. V. ir antstoliui Dainiui Šidlauskui,

Nustatė

6teisme priimtas ieškovo UAB „Edkarsa“ ieškinys atsakovams UAB „Difortis“ ir Vilniaus miesto 2 notarų biuro notarui Rolandui Kirliui dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu, dalyvaujant tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų A. A. V. ir antstoliui Dainiui Šidlauskui, kuriame nurodyta, kad 2011 m. gruodžio mėnesį ieškovas gavo iš antstolio D.Šidlausko raginimą sumokėti kreditoriui – atsakovui 150000,00 Lt, remiantis atsakovo notaro R.Kurlio išduotu vykdomuoju įrašu Nr. 1-5290 pagal UAB „Edkarsa“ išduotą vekselį. Ieškovo vienintelė akcininkė nuo 2010-08-30 buvo ir šiuo metu yra V. O.. Tik vienintelės akcininkės sprendimu ieškovas turėjo teisę išduoti vekselį, bet tokio sprendimo akcininkė nepriminėjo, todėl buvo kreiptasi į VMI su prašymu atlikti ieškovo mokestinį patikrinimą, nes kilo įtarimu, jog vekselis buvo suklastotas. Patikrinimo metu nustatyta, kad ieškovas atsakovui UAB „Difortis“ skolingas ne 150000,00 Lt, o 43402,00 Lt. Atsakovas UAB „Difortis“ kreipėsi dėl 150000,00 Lt išieškojimo, nors tam nebuvo teisėto pagrindo. A. A. V., buvęs ieškovo vadovas, išduodamas atsakovo vardu vekselį 150000,00 Lt sumai veikė nesąžiningai, kadangi su atsakovu sandorio, kurio pagrindu būtų atsiradusi prievolė sumokėti 150000,00 Lt, ieškovas nesudarinėjo, todėl nebuvo pagrindo išduoti vekselį. Išduodamas vekselį A. A. V., tuo pačiu metu atstovavo ir ieškovą, ir atsakovą, nes jis buvo ir UAB „Difortis“ direktoriumi, todėl šios aplinkybės patvirtina vekselio turėjo nesąžiningumą, kadangi atsakovo UAB „Difortis“ vadovas žinojo, kad vekselis yra išduodamas nesant tam pagrindo. Teismo prašo pripažinti negaliojančiu 2011-07-15 neprotestuotiną paprastąjį vekselį 150000,00 Lt sumai, panaikinti Vilniaus miesto 2 notarų biuro 2011-12-02 vykdomąjį įrašą ( - ), priteisti iš atsakovo UAB „Difortis“ bylinėjimosi išlaidas.

7Teisme gautas atsakovo Vilniaus miesto 2 notarų biuro notaro Rolando Kirlio atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovas šioje byloje remiasi tik jo, kaip skolininko, ir atsakovo, kaip kreditoriaus, asmeninių santykių ydingumu. Ieškovas, formuluodamas ieškinio pagrindą, nenurodė nei vieno notaro neteisėto veiksmo, turėjusio reikšmės išduoto vykdomojo įrašo teisėtumui. Notaras šioje byloje neturi jokio teisinio ryšio nei su ieškovu, nei su atsakovu, nei su ginčo teisiniu santykiu, t.y. niekaip nėra susijęs tiek vidiniais, tiek asmeniniais skolininko bei kreditoriaus tarpusavio santykiais, todėl notaras nėra materialinio santykio, iš kurio kilo ginčas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, šalis. Notaras yra netinkama šalis CPK 45 str. kontekste, jo dalyvavimas šioje byloje bet kokiu procesiniu statusu yra neparemtas jokiais teisiniais argumentais ir juos pagrindžiančiais įrodymais, todėl yra nepagrįstas. Ieškovo veiksmai šioje byloje turėtų būti teismo ex officio tinkamai įvertinti CPK 95 str. 2 d. kontekste, kaip sąmoningas ir nesąžiningas piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, paskiriant ieškovui baudą. Teismo prašo, esant ieškovo sutikimui, pašalinti notarą iš proceso, arba tuo atveju, jeigu ieškovas patikslintų ieškinį, nurodydamas konkrečius neteisėtus notaro veiksmus išduodant vykdomąjį įrašą, pakeisti notaro procesinį statusą iš atsakovo į trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje, arba teismo nuožiūra paskirti ieškovui atžvilgiu piniginę baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, o notaro atžvilgiu pareikštą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsakovas UAB „Difortis“, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų A. A. V. ir antstolis Dainius Šidlauskas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškovo pareikštą ieškinį nepateikė.

9Parengiamojo teismo posėdžio metu, vykusio 2013-02-13, ieškovo atstovės ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad V, nebūdamas UAB „Difortis“ vadovu, veikdamas tik įgaliojimo pagrindu, tariamai paskolino 150000,00 Lt ieškovui. Vaisov 2011-07-05 tariamai įnešė į ieškovo kasą 150000,00 Lt, nurodydamas, jog įnešė pagal vekselį. Išrašytuose kasos išlaidų orderiuose nurodyta, jog pinigai išmokėti V. O. ir buvusiam direktoriui T. R., tačiau už gavusius pinigus asmenis pasirašė V.. Vekselis išrašytas 2011-07-15 ir tariamas pinigų įnešimas įformintas anksčiau nei vekselio įforminimas. VMI fiksavo, jog ieškovas skolingas 43000,00 Lt. Vekselis sukurtas tikslu pateikti išieškojimui ir gauti nesąžiningai 150000,00 Lt. Pažymėjo, kad ieškovo vienintelė akcininkė buvo V. O. ir jai nebuvo žinoma, kad ieškovas skolintųsi tokią sumą. Kai įmonė skolindavosi pinigus, kiekvienu atveju akcininkas surašydavo sprendimą. Pagal įstatus direktorius negalėjo sudaryti tokio sandorio be akcininko sprendimo (tomas 2, b.l. 41-42). Teismo prašė ieškinį tenkinti.

10Parengiamojo teismo posėdžio metu, vykusio 2013-02-13, trečiojo asmens A. A. V. atstovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovo įstatai patvirtinti 2007 metais, juose nėra jokio apribojimo įmonės vadovui be akcininko sprendimo sudaryti sutartis. Datų nesutapimas neįrodo, kad vekselis netinkamas. Pažymėjo, kad vekseliai įmonės sąskaitoje apskaitomi ne tose sąskaitose, kurias tikrino VMI. Vekselis įformintas tą pačią dieną prieš išduodant pinigus. Išrašyti orderiai įrodo sandorio faktą. Paskola yra realus faktas, kadangi pinigai užfiksuoti dokumentuose (tomas 2, b.l. 42-43). Trečiasis asmuo teismo posėdžio metu, vykusio 2013-03-26, nurodė, kad UAB „Difortis“ paskolino ieškovui 150000,00 Lt, nes ieškovas turėjo daug įsiskolinimų. Kadangi buhalterija pareikalavo įforminti sandorį, todėl buvo išrašytas vekselis. A. A. V. veikė kaip bendrovės vadovas, tuo metu jis buvo abiejų įmonių direktorius. Įmonės įstatai A. A. V. netrukdė sudaryti tokius sandorius ir niekur nėra pasakyta, kad jis turėjo atsiklausti akcininkės. Visi dokumentai iš trečiojo asmens buvo paimti, kai buvo atliekamas VMI patikrinimas. O. buvo akcininkė tik formaliai, visi reikalai buvo tvarkomi su jos tėvu, kuris žinojo, jog buvo imama 150000,00 Lt (tomas 2, b.l. 64).

11Į teismo posėdį neatvyko atsakovas notaras Rolandas Kirlys, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (tomas 2, b.l. 150), gautas prašymas bylą nagrinėti notarui nedalyvaujant (tomas 2, b.l. 153). Į teismo posėdį neatvyko atsakovas UAB „Difortis“, apie teismo posėdį atsakovui pranešta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka (tomas 2, b.l. 152). Į teismo posėdį neatvyko trečiasis asmuo antstolis Dainius Šidlauskas, apie teismo posėdį pranešta tinkamai (tomas2, b.l. 151), gautas prašymas bylą nagrinėti antstoliui nedalyvaujant (tomas 2, b.l. 156). Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 straipsnis).

12Ieškinys tenkintinas.

13 Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2011-07-15 ieškovas išrašė neprotestuotiną paprastąjį vekselį 150000,00 sumai (tomas 1, b.l. 10). 2011-12-02 notaras Rolandas Kurlys padarė vykdomąjį įrašą ( - ) pagal UAB „Edkarsa“ išduotą vekselį (tomas 1, b.l. 11). Atsakovas UAB „Difortis“ kreipėsi dėl 150000,00 Lt išieškojimo iš ieškovo UAB „Edkarsa“ į antstolį Dainių Šidlauską, kuris 2011-12-19 priėmė patvarkymą Nr. 0178/11/01845 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir pradėti vykdymo veiksmus (tomas 1, b.l. 49). Ieškovas kreipėsi į VMI su prašymu atlikti ieškovo mokestinį patikrinimą, kurio metu buvo tikrinta 2011 metų sausio – lapkričio mėnesio pardavimų/pirkimų PVM sąskaitos faktūros, įmonės kasos ir banko dokumentai, atskaitingų asmenų apskaitos registras (VMI Operatyvaus patikrinimo pažyma, tomas 1, b.l. 37-39) ir nustatyta, kad ieškovas atsakovui UAB „Difortis“ skolingas 43402,00 Lt (tomas 1, b.l. 38).

14Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 2011-07-15 sudaryto neprotestuotino paprastojo vekselio teisėtumo.

15Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮPVĮ). Vertybinis popierius – vekselis įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis).

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažįstama, jog vekselis, kaip ir kiti vertybiniai popieriai, turi viešo patikimumo savybę, kuri reiškia, kad sąžiningas šio vertybinio popieriaus turėtojas gali pasitikėti tuo, jog dokumentas, atitinkantis vekseliui įstatymo nustatytus normalius reikalavimus, patvirtina, kad jis yra teisėtas šiame dokumente išreikštos teisės subjektas ir todėl asmuo, kuris yra skolininkas pagal šį vertybinį popierių, neturi teisės atsisakyti sumokėti vekselyje nurodytą sumą, remdamasis aplinkybėmis, nenurodytomis jame, tarp jų ir tuo, kad nebuvo pagrindo šiam vertybiniam popieriui išduoti, arba tuo, kad tas pagrindas negalioja, nebent jis įrodytų, jog, įgydamas vertybinį popierių, įgijėjas žinojo arba turėjo žinoti apie nurodytus trūkumus, t. y. buvo nesąžiningas įgijėjas. Vekselio viešo patikimumo savybė lemia tai, kad šio vertybinio popieriaus turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių. Kadangi vekselio išrašymas yra valinis veiksmas, galimi atvejai, kai asmens, t.y. vekselio davėjo, veiksmai neatitinka jo vidinės valios. Tokiais atvejais vekselį išrašęs asmuo gali ginčyti šį sandorį, remdamasis ir bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais dėl valios ydingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

17Byloje nagrinėjamu atveju vienintelė UAB „Edkarsa“ akcininkė vekselio išrašymo metu buvo V. O.. Būtent akcininkės sprendimu buvo nutariama skolintis, į bylą pateikta UAB „Medicinos bankas“ 2013-04-08 pažyma Nr. ( - ) apie iš UAB „Edkarsa“ laikotarpyje nuo 2010-11-25 iki 2011-05-10 pirktus vekselius (II t. b.l. 133,134). Šioje pažymoje nurodyti vienintelio akcininko sprendimai, kurių pagrindu iš banko buvo nupirkti 5 vekseliai. Taigi, vekselio išrašymas buvo vykdomas vienintelio akcininko sprendimo valia, o ne direktoriaus, kuriuo tuo metu buvo A. A. V., sprendimu. A. A. V. išrašydamas ginčo vekselį, veikė tiek vekselio davėjo UAB „Edkarsa“, tiek vekselio turėtojo „UAB „Difortis“ vardu (I t. b.l.13,40). Teismo posėdžio metu A. A. V. be jokio teisinio pagrindo save įvardijo kaip vienu iš dviejų UAB „Edkarsa“ akcininkų (kartu su V. O.) ir negalėjo nuosekliai paaiškinti, kokiu tikslu buvo išrašytas vekselis ir kur panaudotos gautos piniginės lėšos (II t. b.l. 64). 2012-02-22 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymoje (atlikus UAB „Edkarsa“ patikrinimą) nustatyta, kad už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-11-30 UAB „Edkarsa“ skola UAB „Difortis“ yra 43402 Lt (I t. b.l. 38). 2012-03-26 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. ( - ) (atlikus UAB „Difortis“ patikrinimą) apie vekselį ir suteiktą paskolą nepasisakyta, nors operatyvaus patikrinimo metu buvo suėjęs vekselio pamokėjimo terminas, o patikrinimo tikslas – patikrinti mokesčių įstatymuose bei jų lydimuose teisės aktuose ir kitose srityse nustatytų mokesčių mokėtojų pareigų vykdymą (II t. b.l. 8-12, 100-109). Minėtame akte nurodyta, kad UAB „Difortis“ kasoje nuo 2011-03-17, 2011-04-21-22 užregistruotas atsiskaitymas grynaisiais pinigais, iš viso 154735,22 Lt, o ginčo laikotarpiu buvusių kasos operacijų neužfiksuota. Be to, mokesčių administratorius padarė išvadą, jog UAB „Difortis“ pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 13 str. nuostatą, kurioje numatyti buhalteriniai dokumentai, kurie būtų pagrindas patvirtinti, ar ūkinė operaciją įvyko ir ar ji įvyko būtent tokiomis aplinkybėmis, kurios atspindėtos buhalteriniuose dokumentuose.

18Bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovas ir tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų A. A. V. prašė atidėti bylos nagrinėjimą, tikslu papildyti bylos medžiagą įrodymais, siekiant pagrįsti realų pinigų judėjimą, t.y. ar 150000 Lt buvo įnešta į UAB „Edkarsa“ sąskaitą. Ieškovas pateikė UAB „Edakarsa“ 2011 metų birželio mėnesio SEB banko sąskaitos eurais išrašą, o tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų duomenų apie UAB „Difortis“ sąskaitas, kurias įmonė turėjo 2011 m. liepos mėnesį, nepateikė (II t. b.l. 141). Pagal bylą papildžiusius UAB „Edkarsa“ sąskaitų SEB banke ir UAB „Medicinos bankas“ išrašus duomenų apie 150000 Lt įnešimą 2011 metų liepos mėnesį nėra (II t. b.l. 144-149). Taigi, trečiojo asmens nurodoma aplinkybė, jog buvo realus pinigų judėjimas, neįrodyta (CPK 178 str.). Pažymėtina ir tai, kad A. A. V. leistinais įrodymais nepagrindė nenuosekliai aiškinamų aplinkybių apie piniginių lėšų perdavimą ar atsiskaitymą su užsienio partneriais (Vokietijos bendrove). Tai suponuoja teismo išvadą, jog UAB „Difortis“ įgydamas vekselį žinojo, kad nėra realaus pagrindo jam išduoti.

19Nurodytų aplinkybių visuma leidžia konstatuoti, jog UAB “Difortis”, atstovaujamas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų A. A. V., buvo nesąžiningas vekselio įgijėjas ir įgydamas vekselį, tyčia veikė skolininko UAB „Edkarsa“ nenaudai (ĮPVĮ 19 str.). Atsižvelgiant į išdėstytą, reikalavimas pripažinti negaliojančiu 2011-07-15 neprotestuotiną paprastąjį vekselį 150000,00 Lt sumai tenkintinas. Kadangi Vilniaus miesto 2 notarų biuro notaras Rolandas Kirlys būtent šio vekselio pagrindu padarė 2011-12-02 vykdomąjį įrašą ( - ), reikalavimas dėl jo panaikinimo tenkintinas, tačiau teismas pažymi, kad notaro kaltės nėra, nes notaras, priimdamas vekselį, neprivalo aiškintis jokių vekselio pasirašymo faktų bei aplinkybių, o, ar pateiktas vekselis atitinka ĮPVĮ 77 str. nuostatų reikalavimus, notaras įsitikino.

20Teismas atmeta kaip nepagrįstą notaro prašymą skirti baudą ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, reiškiant reikalavimą notarui. Pagal formuojamą teismų praktiką reiškiant reikalavimą panaikinti vykdomąjį įrašą atsakovu traukiamas notaras, todėl teismas laiko, kad ieškovas procesine teise ne tik, kad nepiktnaudžiavo, bet ja naudojosi tinkamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 02 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

21LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 100,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, I t. b.l. 5). Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos ieškovas įrodymų, patvirtinančių atstovavimo išlaidas nepateikė (CPK 98 str. 1 d.). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-04 nutartimi ieškovo prašymas buvo patenkintas ir 4542,00 Lt žyminio mokesčio mokėjimas atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo. Ieškinį patenkinus, 4542,00 Lt žyminio mokesčio dalis, kurio sumokėjimas buvo atidėtas, priteistina iš atsakovo valstybės naudai.

22Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, iš atsakovo priteistina 65,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

23Vadovaudamasis LR ( - ) str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

24

25Ieškinį tenkinti.

26Pripažinti negaliojančiu 2011-07-15 UAB „Edkarsa“, j.a.k. 124376916, UAB „Difortis“ j.a.k. 126334531, naudai išrašytą neprotestuotiną paprastąjį vekselį 150000,00 Lt sumai.

27Panaikinti Vilniaus miesto 2 notarų biuro notaro Rolando Kirlio 2011-12-02 vykdomąjį įrašą ( - ).

28Priteisti iš atsakovo UAB „Difortis“ j.a.k. 126334531, ieškovo UAB „Edkarsa“, j.a.k. 124376916, naudai 100,00 Lt (šimtas Lt) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Difortis“ j.a.k. 126334531, valstybės naudai 4542,00 Lt (keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt du Lt) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

30Priteisti iš atsakovo UAB „Difortis“ j.a.k. 126334531, valstybės naudai 65,00 Lt (šešiasdešimt penki Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Edkarsa“ atstovei advokatei Irenai Maksimovai ir... 4. trečiojo asmens A. 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. teisme priimtas ieškovo UAB „Edkarsa“ ieškinys atsakovams UAB... 7. Teisme gautas atsakovo Vilniaus miesto 2 notarų biuro notaro Rolando Kirlio... 8. Atsakovas UAB „Difortis“, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų... 9. Parengiamojo teismo posėdžio metu, vykusio 2013-02-13, ieškovo atstovės... 10. Parengiamojo teismo posėdžio metu, vykusio 2013-02-13, trečiojo asmens 11. Į teismo posėdį neatvyko atsakovas notaras Rolandas Kirlys, apie teismo... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2011-07-15... 14. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 2011-07-15 sudaryto neprotestuotino... 15. Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (Lietuvos... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažįstama, jog vekselis,... 17. Byloje nagrinėjamu atveju vienintelė UAB „Edkarsa“ akcininkė vekselio... 18. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovas ir tretysis asmuo nepareiškiantis... 19. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia konstatuoti, jog UAB “Difortis”,... 20. Teismas atmeta kaip nepagrįstą notaro prašymą skirti baudą ieškovui už... 21. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 22. Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, iš atsakovo priteistina 65,00 Lt išlaidų,... 23. Vadovaudamasis LR ( - ) str., 270 str., 279 str., teismas... 24. ... 25. Ieškinį tenkinti.... 26. Pripažinti negaliojančiu 2011-07-15 UAB „Edkarsa“, j.a.k. 124376916, UAB... 27. Panaikinti Vilniaus miesto 2 notarų biuro notaro Rolando Kirlio 2011-12-02... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Difortis“ j.a.k. 126334531, ieškovo UAB... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Difortis“ j.a.k. 126334531, valstybės naudai... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „Difortis“ j.a.k. 126334531, valstybės naudai... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...