Byla 2A-1370/2014
Dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-214-302/2014 pagal ieškovo A. G. ieškinį atsakovams V. G. ir A. G. dėl skolos priteisimo ir atsakovo V. G. priešieškinį ieškovui A. G. dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas jam priteisti solidariai iš atsakovų V. G. ir A. G. (toliau – ir atsakovas, atsakovė) 155 000 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad atsakovą pažįsta nuo 2005 metų rudens. Atsakovas padėjo ieškovui įsirengti sodybą Trakų rajone. 2006 m. birželio mėnesį atsakovas paprašė paskolinti verslui 150 000 Lt. Ieškovas 2006 m. birželio 4 d. paskolino atsakovui V. G. 150 000 Lt, o šis išdavė ieškovui paprastąjį vekselį. Pagal vekselį atsakovas įsipareigojo 150 000 Lt sumą grąžinti iki 2007 m. balandžio 1 d. Po mėnesio ieškovas verslo vystymui paskolino atsakovui dar 5 000 Lt. Dėl šios sumos atsakovas 2006 m. liepos 4 d. taip pat išdavė paprastąjį vekselį, pagal kurį įsipareigojo paskolintą sumą grąžinti iki 2006 m. liepos 11 d. Suėjus paskolos grąžinimo terminams, skola nebuvo grąžinta. Kadangi ieškovas skolino pinigus atsakovui šio verslo reikalais, todėl atsakovo veiksmai skolinantis pinigus buvo nukreipti jo šeimos materialinei padėčiai gerinti. Dėl šios priežasties už atsakovo skolą ieškovui yra solidariai atsakinga ir atsakovo sutuoktinė (atsakovė).

5Atsakovas V. G. pateikė teismui priešieškinį, prašydamas pripažinti negaliojančiais 2006 m. birželio 4 d. ir 2006 m. liepos 4 d. paprastuosius (neprotestuotinus) vekselius, kaip tariamus sandorius. Atsakovas nurodė, kad sandoriai buvo sudaryti dėl akių, o ginčijamuose vekseliuose užfiksuotas pinigų perdavimo faktas nėra patvirtintas, todėl paskolos sutartis pripažintina nesudaryta. Atsakovas su ieškovu susipažino atliekant statybos darbus Aukštadvaryje, kai ieškovas pasiūlė padėti statybose. Nuo 2005 m. iki 2007 m. ieškovas statėsi tris namus ( - ). Pagal projektus namų rąstinius konstruktyvus gamino UAB „Vrublevskis ir anūkai“. Su šios įmonės direktoriumi tiesiogiai daug kartų kontaktavo būtent atsakovas. Dėl šios priežasties atsakovas susitarė su ieškovu, kad ieškovo mokamus pinigus minėtos įmonės direktoriui perduos atsakovas. Surentus namų konstruktyvus, buvo dengiamas stogas. Stogų danga buvo užsakinėjama iš UAB „Tansta“. Namų stogų dangos projektuose užsakovu nurodytas atsakovas V. G., už stogo dangą apmokėjimas taip pat vyko per atsakovą. Kadangi ieškovas atsakovui perduodavo pinigus, kuriuos šis vėliau perduodavo (mokėdavo) rangovams, prekių ir (ar) paslaugų teikėjams, tokie veiksmai buvo tęstiniai, pinigai buvo perduodami įvairiomis sumomis, skirtingais laikotarpiais, todėl ieškovo prašymu atsakovas, kaip garantą, pasirašė paprastuosius (neprotestuotinus) vekselius, kuriuos ieškovas turėjo atiduoti atsakovui pasibaigus statybos darbams. Ginčijamais paprastaisiais (neprotestuotinais) vekseliais nei ieškovas, nei atsakovas realiai neįgijo civilinių teisių ar pareigų pagal paskolinius teisinius santykius, o tikroji ieškovo valia buvo užsitikrinti, kad atsakovas perduos pinigus darbų rangovams, prekių ir (ar) paslaugų teikėjams.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį tenkino, tai yra pripažino negaliojančiais 2006 m. birželio 4 d. paprastąjį (neprotestuotiną) vekselį dėl 150 000 Lt sumos, 2006 m. liepos 4 d. paprastąjį (neprotestuotiną) vekselį dėl 5 000 Lt sumos, išrašytus atsakovo V. G. ieškovui A. G., nuo jų sudarymo momento.

8Teismas nustatė, kad atsakovas V. G. 2006 m. birželio 4 d. išrašė paprastąjį vekselį dėl 150 000 Lt sumos ieškovo A. G. vardu, kuriame nurodyta, jog vekselyje nurodytą sumą atsakovas privalo sumokėti iki 2007 m. balandžio 1 d. Analogiško turinio vekselį dėl 5 000 Lt sumos atsakovas išrašė 2006 m. liepos 4 d., šiame vekselyje nurodyta, kad vekselyje nurodytą sumą atsakovas privalo sumokėti iki 2006 m. liepos 11 d. Atsakovas iki nustatytų vekseliuose datų nesumokėjo nurodytų sumų ieškovui, o ieškovas nei vieno iš vekselių per jų galiojimo terminą nepateikė vykdyti.

9Teismas akcentavo dėl ieškovo teiginių byloje, kad atsakovas vekselius išrašė patvirtindamas paskolos santykius tarp ieškovo ir atsakovo, tai yra, kad ieškovas per du kartus paskolino atsakovui 155 000 Lt, o atsakovas paskolos gavimui patvirtinti išrašė jam vekselius. Su ieškovo argumentais apie paskolos santykius tarp šalių kategoriškai nesutiko atsakovas, tvirtindamas, kad tarp šalių jokių paskolinių santykių nebuvo. Atsakovas nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvę kitokio turinio santykiai, tai yra atlygintinės paslaugos teikimo santykiai. Ieškovas buvo nusamdęs atsakovą vykdyti trijų namų ( - ), statybos organizavimo darbus, taip pat atlikti tam tikrus statybos darbus. Tuo tikslu ieškovas yra davęs atsakovui pinigų, kurių bendra suma sudaro apie milijoną litų. Teismas pažymėjo, kad ieškovas savo atsiliepime į atsakovo priešieškinį patvirtino, jog tarp šalių iš tikrųjų buvo atsakovo nurodyti santykiai, tai yra paslaugos teikimo santykiai. Taip pat atsakovas nurodė, kad atliekant tarp šalių buvusius pavedimus, ieškovas tam tikslui duodavo atsakovui pinigus, o atsakovas po paslaugų atlikimo pateikdavo ieškovui ataskaitą apie pinigų panaudojimą. Ieškovas sąsiuvinyje užrašydavo šios ataskaitos duomenis. Ieškovas sutiko su atsakovo nurodytomis aplinkybėmis ir pateikė sąsiuvinio kopiją, iš kurios matyti, kad atsakovas pasirašydavo sąsiuvinyje apie pinigų gavimą iš ieškovo, taip pat fiksuodavo, kokiam tikslui šie pinigai gauti.

10Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendė, kad tarp ginčo šalių buvo atlygintiniai pavedimo santykiai, pagal kuriuos atsakovas organizavo ieškovui priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), statybas bei atliko kai kuriuos statybos darbus, o ieškovas išmokėdavo atsakovui darbams organizuoti, statybinėms medžiagoms pirkti ir už atsakovo atliktas paslaugas skirtus sumokėti pinigus. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tarp šalių nėra ginčo dėl pavedimo teisinių santykių tinkamo įvykdymo ir tinkamo atsiskaitymo pagal šiuos santykius, šių santykių plačiau neanalizavo, o tik pripažino šiuos santykius. Teismas pažymėjo, kad šiuos santykius jis kvalifikavo todėl, kad byloje buvo svarbu nustatyti, kokie teisiniai santykiai apskritai buvo tarp šalių, siekiant tinkamai išsiaiškinti vekselių atsiradimo pagrindą.

11Teismas pažymėjo, kad nors ieškovas ir nurodo, kad jis paskolino atsakovui pinigus, o šis patvirtindamas paskolos santykius išrašė jam vekselius, tačiau kilus ginčui, ar paskolos davėjas sutarties pasirašymo metu perdavė pinigus, tokį pinigų perdavimo faktą patvirtinančių duomenų ieškovas į bylą nepateikė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis). Be to, ieškovas nurodė, kad jis paskolino pinigus atsakovo verslui plėtoti, tačiau byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad atsakovas vertėsi kokiu nors verslu ar kad ketino juo verstis.

12Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas nesilaikė vekselio realizavimo tvarkos ir terminų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme (toliau – ir ĮPVĮ). Laiku nesikreipus į notarą dėl vykdomojo įrašo padarymo, vekselis prarado vertybinio popieriaus teisinį statusą. Ieškovui kreipiantis į teismą ir įrodinėjant, kad tarp šalių buvę paskoliniai santykiai, ieškovas privalo įrodyti šių teisinių santykių atsiradimo pagrindą, o šiuo atveju jokių objektyvių duomenų apie paskolos perdavimą paskolos gavėjui atsakovui V. G. nėra. Šios aplinkybės leido teismui daryti išvadą, kad paskolos sutartys yra tariami sandoriai. Teismas, remdamasis tuo, kad byloje buvo konstatuotas vekselių išdavimo pagrindo negaliojimas (pripažinus paskolos nebuvimą), pripažino negaliojančiais ginčijamus vekselius, kaip išrašytus dėl akių, neketinant sukurti iš paskolos sutarties kylančių teisinių padarinių, o siekiant sudaryti ieškovui galimybę pateisinti pinigų išleidimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.86 straipsnis).

13Kadangi abu ginčijami vekseliai buvo pripažinti negaliojančiais, o ieškovas kaip skolos priteisimo pagrindą nurodė būtent šiuos vekselius, teismas ieškovo ieškinio reikalavimus atmetė.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Apeliantas (ieškovas) A. G. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 7 d sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinys būtų patenkintas, priešieškinis atmestas.

16Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai pripažino ieškovo pareigą įrodyti pinigų perdavimo faktą, nes tai prieštarauja vekselio, kaip vertybinio popieriaus, naudojimo teisiniam reguliavimui. Ieškovo į bylą pateikti vekseliai atitinka visus ĮPVĮ 77 straipsnyje paprastajam vekseliui keliamus reikalavimus, todėl teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovo išduoti vekseliai yra paskolos sutartys ir ieškovui tenka pareiga įrodyti, jog pinigai buvo atsakovui realiai perduoti.
  2. Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad du vekselius išrašė apelianto prašymu. Teismas patikėjo atsakovo versija, kad ieškovui reikėjo „pateisinti pinigų išleidimą“, tačiau toks argumentas yra nelogiškas ir nesuprantamas. Teismas turėjo paaiškinti savo poziciją, kad ieškovas turėjo atsakovo nenurodytam asmeniui įrodyti pinigų išleidimo teisėtumą. Ieškovas pateikė įrodymų, kad turėjo pakankamai lėšų tam, jog galėtų paskolinti 155 000 Lt atsakovui. Ieškovo pajamos gautos teisėtai, ieškovas yra sumokėjęs visus privalomus mokesčius valstybei, todėl jam nereikėjo atsakovo pagalbos tam, kad legalizuoti pajamas ar išlaidas.
  3. Atsakovai nepaneigė ieškovo sąžiningumo įgyjant vekselius ir neįrodė tyčinių klaidinančių veiksmų. Atsakovai, turėdami pareigą įrodyti, kad vekselių pasirašymo metu atsakovas pinigų negavo, pateikė dokumentus, kurie nėra susiję su vekseliais. Šiam ginčui neturi jokios reikšmės tai, kad atsakovas organizavo statybas ieškovui priklausančiame name. Sąsiuvinyje, kuriame atsakovas statybų metu žymėdavo, kiek pinigų jam perdavė ieškovas už statybas, nurodyti mokėjimai nėra susiję su vekselių išdavimu. Išskyrus su įrodinėjimo dalyku nesusijusius rašytinius įrodymus, byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų teismui pripažinti, kad atsakovas negavo 155 000 Lt pagal vekselius.
  4. Teismas neatsižvelgė į kasacinio teismo praktiką, susijusią su vekseliais, tai yra į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007, 2011 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2011, 2014 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2014.
  5. Atsakovės turimas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), Trakų rajono savivaldybėje, buvo rekonstruojamas vekselių išrašymo metu, todėl akivaizdu, kad atsakovams pinigai buvo reikalingi atsakovės turtui pagerinti.

17Atsakovai V. G. ir A. G. atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi, o netenkinus prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo – įpareigoti ieškovą į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 155 000 Lt sumą kaip atsakovų nuostolių, realiai esančių ir vis didėjančių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, užtikrinimą.

18Atsakovų atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Vekselio turėtojas, norėdamas pasinaudoti vekseliu kaip vertybiniu popieriumi, privalo griežtai laikytis jo realizavimo tvarkos ir terminų. Ieškovas laiku nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo padarymo, todėl vekselis prarado vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto teisinį statusą. Tokiu atveju ieškovui tenka pareiga įrodyti teisinio santykio atsiradimo pagrindą pagal vekselį. Ieškovas ieškinyje nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių skolos teisinių santykių atsiradimą tarp ieškovo ir atsakovo. Paskoliniai teisiniai santykiai tarp ieškovo ir atsakovo nesusiklostė – 2006 m. birželio 4 d. ir 2006 m. liepos 4 d. paprastuosiuose (neprotestuotinuose) vekseliuose (paskolos rašteliuose) pinigų sumos perdavimo faktas nepatvirtintas, todėl, vadovaujantis CK 6.875 straipsnio 3 dalimi, paskolos sutartis pripažintina nesudaryta.
  2. Teismas tinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą, nes ieškovas privalėjo įrodyti pinigų perdavimą atsakovui.
  3. Ieškovas, siekdamas, kad jo tariama teisė būtų pripažinta bendra sutuoktinių prievole, turėjo procesinę pareigą įrodyti, jog ši tariama paskolos sutartis buvo sudaryta šeimos interesais, tačiau tokių įrodymų į bylą nebuvo pateikta. Ieškovas skunde nurodo, kad atsakovams pinigai buvo reikalingi atsakovės turtui pagerinti, visgi ieškiniu ieškovas įrodinėjo, jog pinigai atsakovams buvo reikalingi verslui vystyti, tačiau to ieškovui įrodyti nepavyko. Atsakovės turto rekonstrukcija buvo atliekama ne vekseliu sudarymo laikotarpiu, o vėliau, be to, rekonstrukcija buvo atlikta pasinaudojus banko paskola.
  4. Egzistuoja reali grėsmė, kad dėl ieškovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas patirs žalą. Siekiant to išvengti, yra tikslinga panaikinti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones arba pareikalauti ieškovą pateikti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, tai yra apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

21Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas V. G. 2006 m. birželio 4 d. išrašė paprastąjį (neprotestuotiną) vekselį dėl 150 000 Lt sumos, pagal kurį įsipareigojo sumokėti ieškovui vekselyje nurodytą sumą iki 2007 m. balandžio 1 d. Atsakovas 2006 m. liepos 4 d išrašė paprastąjį (neprotestuotiną) vekselį už 5 000 Lt sumą, pagal kurį atsakovas įsipareigojo sumokėti vekselyje nurodytą sumą ieškovui iki 2006 m. liepos 11 d. (I t., b. l. 3, 4). Ieškovas nepateikė šių vekselių apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduodamą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, o 2013 m. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, vėliau – 2013 m. birželio 18 d. padavė ieškinį dėl skolos pagal vekselius priteisimo. Pareikštu ieškiniu ieškovas įrodinėjo, kad atsakovui per du kartus paskolino 155 000 Lt, kurių (skolos) atsakovas negrąžino. Atsakovas byloje pareiškė priešieškinį, prašydamas pripažinti ginčo vekselius negaliojančiais kaip tariamus sandorius (CK 1.86 straipsnis). Priešieškinį grindė tuo, kad ginčo vekseliais sandorio dalyviai realiai neįgijo atitinkamų civilinių teisių ar pareigų pagal paskolinius teisinius santykius, o tikroji ieškovo valia buvo užsitikrinti, jog atsakovas perduos ieškovo mokamus pinigus rangovams, prekių ir (ar) paslaugų tiekėjams (teikėjams). Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje taip pat buvo nustatyta aplinkybė, jog 2005-2007 m. tarp ieškovo ir atsakovo buvo susiklostę atlygintiniai pavedimo santykiai, tai yra, kad atsakovas ieškovui priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), organizavo statybas bei atliko kai kuriuos statybos darbus, o ieškovas išmokėdavo atsakovui pinigus darbams organizuoti, statybinėms medžiagoms pirkti ir atsiskaityti už atsakovo atliktas paslaugas. Tokias aplinkybes pripažino pirmosios instancijos teismas, jos neneigiamos ir ieškovo apeliaciniame skunde. Pirmosios instancijos teismas byloje konstatavo ieškovo nurodyto vekselių išdavimo pagrindo negaliojimą (pripažinus paskolos fakto nebuvimą). Teismas, pripažindamas ginčo vekselius negaliojančiais nuo jų sudarymo momento, kvalifikavo, kad vekseliai buvo išrašyti tik dėl akių, neketinant sukurti iš paskolos sutarties kylančių teisinių padarinių, o tik siekiant sudaryti ieškovui galimybę pateisinti pinigų išleidimą (CK 1.86 straipsnis). Kadangi ieškovas ieškinyje nurodytą 155 000 Lt piniginę skolą kildino iš paskolos santykių, kurią grindė vekseliais, todėl pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo atmetė. Ieškovas su tokiomis teismo išvadomis nesutinka, apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinio reikalavimus patenkinant, o atsakovo priešieškinį – atmetant.

22Dėl vekselio, praradusio vertybinio popieriaus statusą, įrodomosios reikšmės. Dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais

23Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino paprastojo (neprotestuotino) vekselio pobūdį ir jo įrodomąją reikšmę, ieškovui laiku nesikreipus į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo – byloje esantis vekselis prarado vertybinio popieriaus teisinį statusą ir gali būti vertinamas kaip rašytinis įrodymas – prievolę pagal sandorį patvirtinantis dokumentas. Toks vekselio vertinimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, kurioje nurodoma, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Pagal kasacinį teismą aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 straipsnis). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pasisakoma, kad nors vekselyje įtvirtina prievolė yra abstraktaus pobūdžio, tačiau suprantama, kad yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio (sandorio) pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

24Nagrinėjamu atveju ieškovas vekselius panaudojo siekdamas įrodyti skolos pagal paskolinius teisinius santykius egzistavimą. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad byloje nėra faktinių duomenų, kurie galėtų patvirtinti, jog ieškovą ir atsakovą siejo paskoliniai teisiniai santykiai, tai yra, kad ieškovas būtų skolinęs atsakovui pinigus pagal paskolos sutartis. Apeliantas su tokia teismo išvada nesutinka, tokį savo teiginį išimtinai grįsdamas aplinkybe, kad į bylą pateikti vekseliai atitinka visus ĮPVĮ 77 straipsnyje paprastajam vekseliui keliamus reikalavimus, kad vekseliuose yra aiškiai užfiksuotas atsakovo įsipareigojimas sumokėti konkrečią pinigų sumą, todėl neva yra pakankamas pagrindas spręsti apie paskolinių santykių tarp šalių buvimą.

25Kaip jau buvo minėta, praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Taigi teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais dėl vekselių, kaip piniginių vertybinių popierių, šioje byloje teisinio vertinimo. Šiuo atveju ieškovui įrodinėjant, kad vekselyje nurodyta pinigų suma, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui, buvo atsakovui paskolinta, ginčui išspręsti taikytinos paskolos teisinius santykius reglamentuojančios materialiosios teisės normos bei įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės tokio pobūdžio bylose.

26Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis). Taigi paskolos sutartis yra realinė – ji laikoma sudaryta nuo pinigų ar daiktų perdavimo momento, bendroji įrodymų naštos paskirstymo taisyklė iš paskolos sutarties kilusiuose ginčuose yra tokia, kad kreditorius turi įrodyti, jog paskolą suteikė, o skolininkas – kad paskolą grąžino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2008).

27CK 6.871 straipsnyje nustatyta, kad fizinių asmenų sudaryta paskolos sutartis, jeigu paskolos suma viršija 2 000 Lt, turi būti rašytinė. Nagrinėjamo ginčo atveju paskolos sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta. Atsakovo prievolė sumokėti ieškovui 155 000 Lt įforminta dviem vekseliais. CK 6.871 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Ši teisės norma skirta reguliuoti atvejams, kai šalys nebuvo pasirašiusios bendro (vieno) dokumento, taip pat kai nebuvo apsikeitusios atskirais laiškais, raštais ir pan., tai yra, kai nebuvo sudarytos rašytinės formos sutarties bendrosios paprastos rašytinės sutarties formos sampratos prasme, tačiau egzistuoja faktas, kad paskolos gavėjas yra pasirašęs ir išdavęs paskolos raštelį arba kitokį skolos dokumentą, patvirtinantį paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Šių dokumentų materialioji teisinė reikšmė reiškiasi ir tuo, kad juose raštu yra išreikšta vienos iš sutarties šalių (paskolos gavėjo) valia, jie išduodami kreditoriui prievolei patvirtinti ir liudija apie paskolos davėjo suderintos valios, nors ir neišreikštos rašytine forma, egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus Išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013).

28Minėta, kad paskola yra realinis sandoris, kuriam patvirtinti pakanka paskolos raštelio (CK 6.871 straipsnio 3 dalis). Tokiam paskoliniam santykiui įforminti arba piniginei skolai apmokėti neretai išduodamas vekselis. Žinoma, vekselis netampa paskolos sutartimi, tačiau šiuo dokumentu ieškovas turi teisę įrodinėti paskolinių teisnių santykių tarp šalių buvimą. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija nesutinka su apelianto skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą ir netinkamai įvertino vekselio įrodomąją reikšmę šioje byloje.

29Vekseliuose yra atsakovo įsipareigojimas sumokėti ieškovui bendrą 155 000 Lt sumą. Šiais dokumentais patvirtinta abstrakti atsakovo prievolė ieškovui, tačiau kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą. Pirmosios instancijos teismas byloje padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė pinigų perdavimo fakto, o atsakovas bylos nagrinėjimo metu neigė pinigų jam pagal paskolos sutartį perdavimo faktą, tai yra neigė, kad tarp ieškovo ir jo susiklostė paskoliniai teisiniai santykiai. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes dėl vekselio, praradusio vertybinio popieriaus statusą, įrodomosios reikšmės, į tai, kad byloje nėra įrodymų apie tai, kad pinigai, kaip paskolos dalykas, ieškovui buvo perduoti, teisėjų kolegija neturi pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo sprendime padarytoms išvadoms dėl duomenų, patvirtinančių ieškovą ir atsakovą siejusius paskolinius santykius, nebuvimo. Pagal kasacinio teismo praktiką tuo atveju, kai paskolos raštelyje ar kitame skolos dokumente neužfiksuotas pinigų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui faktas, pareiga įrodyti pinigų perdavimo faktą tenka paskolos davėjui. Tuo atveju, kai skolos dokumentas patvirtina paskolos dalyko perdavimą paskolos gavėjui (paskolos raštelis atitinka CK 6.871 straipsnio 3 dalies reikalavimus), preziumuojama, kad paskolos sutartis yra sudaryta, ir tokiu atveju įrodyti paskolos dalyko neperdavimo faktą pareiga tenka paskolos gavėjui. Taigi prezumpcijos, kad paskolos sutartis sudaryta ir pinigus paskolos gavėjas gavo, galiojimą bei įrodinėjimo naštos paskirstymą lemia tai, ar paskolos raštelis ar kitoks skolos dokumentas atitinka CK 6.871 straipsnio 3 dalies reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2010). Nagrinėjamoje byloje vekselis nėra paskolos sutartis ir savaime nepatvirtina pinigų, kaip paskolos dalyko, perdavimo fakto. Taigi tokiu atveju įrodyti paskolos dalyko perdavimo faktą pareiga tenka paskolos davėjui. ĮPVĮ nustatyta tvarka ir terminais notarui dėl vykdomojo įrašo atlikimo nepateikti vekseliai tapo paprastais skolos rašteliais, kuriuose aiškiai neatsispindi pinigų perdavimo faktas ir ieškovui teko pareiga įrodyti, jog pinigai pagal paskolą atsakovui buvo suteikti, o to neįrodžius (ieškovas pinigų perdavimo fakto apskritai neįrodinėjo, o tarp šalių esančius paskolos teisinius santykius įrodinėjo išimtinai ginčo vekseliais) – paskolos sutartis pripažįstama nesudaryta (CK 6.875 straipsnio 3 dalis).

30Pirmiau šioje nutartyje jau buvo nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas ginčo vekselius pripažino negaliojančiais, kaip išrašytus tik dėl akių, neketinant sukurti iš paskolos sutarties kylančių teisinių padarinių, o tik siekiant sudaryti ieškovui galimybę pateisinti pinigų išleidimą. Apeliantas skunde prašo atsakovo priešieškinį atmesti, nes nesutinka su atsakovo paaiškinimų pagrindu padaryta pirmosios instancijos teismo išvada, kad vekseliai buvo išrašyti tam, jog apeliantas (ieškovas) galėtų „pateisinti pinigų išleidimą“. Teisėjų kolegija su teismo išvada pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento 2006 m. birželio 4 d. ir 2006 m. liepos 4 d. paprastuosius (neprotestuotinus) vekselius nesutinka. Šioje byloje ieškovui teigiant, kad ginčo vekseliai patvirtina paskolinių teisinių santykių tarp ieškovo ir atsakovo egzistavimą, vekseliai, kuriuos pateikti apmokėti buvo praleistas terminas, byloje dėl skolos priteisimo atlieka ne vekselio, kaip vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto, paskirtį, o yra vienas iš faktinių duomenų, kuriuo remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Vekselis, tapęs viena iš priemonių faktinėms aplinkybėms nustatyti, atitinkamiems prievoliniams teisiniams santykiams įrodyti (šiuo atveju ieškovas įrodinėjo paskolinius teisinius santykius), negali būti vertinamas pagal CK įtvirtintus sandorio negaliojimo pagrindus. Minėta, kad paskolos sutartis yra realinė, pripažįstama sudaryta nuo pinigų ar daiktų perdavimo momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis), taigi, nustačius, kad pinigai ar daiktai nebuvo perduoti, teisine prasme ji laikoma nesudaryta. Nesudaryta paskolos sutartis (nesant įvykusio pinigų ar daiktų perdavimo fakto) nėra sandorio pripažinimo negaliojančiu objektas.

31Esant tokioms pirmiau šioje nutartyje nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, konstatuojant, kad tiek ieškovo ieškinys, tiek atsakovo priešieškinis atmetami.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

33CPK 93 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

34Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 straipsniai).

35Byloje yra duomenys apie tokias šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas: ieškovas už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo sumokėjo 1 025 Lt žyminio mokesčio, turėjo 500 Lt atstovavimo išlaidų, pateikdamas ieškinį papildomai sumokėjo 3 075 Lt žyminio mokesčio (I t., b. l. 2, 7, 8, 32), turėjo 1 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (I t., b. l. 159); atsakovas, pateikdamas priešieškinį sumokėjo 144 Lt žyminio mokesčio, likusios 3 956 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimas buvo atidėtas iki teismo sprendimo byloje priėmimo (I t., b. l. 73, 125-126), atsakovas turėjo 5 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (I t., b. l. 179-1813); atsakovė A. G. turėjo 2 160 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (I t., b. l. 184-187). Byloje teismas turėjo 37,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

36Kadangi ieškovo ieškinys ir atsakovo priešieškinis yra atmesti, ieškovui ir atsakovui jų turėtos bylinėjimosi išlaidos vienam iš kito nepriteistinos.

37Atsakovė A. G. bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme teikė šiuos procesinius dokumentus: prieštaravimus, atsiliepimą į ieškinį, tripliką (I t., b. l. 25, 48-51, 70-71) (šie procesiniai dokumentai pateikti kartu su atsakovu), atsiliepimą į priešieškinį (I t., b. l. 135-136), atsakovės atstovas advokato padėjėjas dalyvavo 2014 m. sausio 6 d. teismo posėdyje, kuris truko nuo 9 val. iki 9.16 val. (I t., b. l. 160-161), 2014 m. kovo 18 d. teismo posėdyje, kuris truko nuo 13.34 val. iki 16.10 val. (I t., b. l. 194-217). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovo ieškinio reikalavimai atsakovei buvo atmesti, įvertinusi atsakovės atstovo suteiktų paslaugų pobūdį ir apimtį, taip pat atsižvelgdama į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus kriterijus, mano, jog būtų teisinga ir protinga atsakovei iš ieškovo, pareiškusio atsakovei reikalavimą kaip solidariajai skolininkei, priteisti 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

38Kadangi atsakovo priešieškinis yra atmestas, valstybei iš atsakovo priteistina 3 956 Lt žyminio mokesčio, kurio mokėjimas už priešieškiniu reiškiamą reikalavimą buvo atidėtas iki procesinio sprendimo byloje įsiteisėjimo, taip pat valstybei iš ieškovo ir atsakovo priteistina po 18,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnis).

39Ieškovas apeliaciniame skunde ir atsakovai atsiliepime į jį prašė priteisti jų turėtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios apeliacinės instancijos teismui nebuvo pateikti duomenys, patvirtinantys, kad šalys apeliacinės instancijos teisme turėjo bylinėjimosi išlaidų.

40Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi tenkino ieškovo A. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tai yra areštavo atsakovams nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o šio turto nesant ar esant nepakankamai – lėšas. Ši nutartis Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi palikta nepakeista (I t., b. l. 15-16, civilinės bylos Nr. 2S-1399-258/2013 b. l. 40-42).

41Atsakovai atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi, o netenkinus prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo – įpareigoti ieškovą į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 155 000 Lt sumą kaip atsakovų nuostolių, patiriamų ir vis didėjančių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Šis atsakovų atsiliepime išdėstytas prašymas turėjo būti išspręstas pirmosios instancijos teisme, kuris sprendė atsiliepimo į apeliacinį skundą priėmimo klausimą ir kurio žinioje prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pareiškimo metu buvo byla (CPK 147 straipsnio 1, 2 dalys), tačiau toks prašymas nebuvo išspręstas. CPK 150 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kadangi šia teismo nutartimi, kuri įsiteisėja nuo priėmimo dienos, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistas, atmetant ir ieškinį, ir priešieškinį, o laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos siekiant užtikrinti ieškovo reikalavimų įvykdymą, teisėjų kolegija byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikina.

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

43Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 7 d. sprendimą, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

44„Ieškinį ir priešieškinį atmesti.

45Priteisti atsakovei A. G. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) iš ieškovo A. G. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) 2 000 (du tūkstančius) Lt bylinėjimosi išlaidų.

46Priteisti valstybei iš atsakovo V. G. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) 3 956 Lt žyminio mokesčio ir 18,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 3 974,70 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt keturis litus ir septyniasdešimt centų).

47Priteisti valstybei iš ieškovo A. G. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) 18,70 Lt (aštuoniolika litų ir septyniasdešimt centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.“.

48Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. L2-22481-734/2013, V. G. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) ir A. G. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – turto ir piniginių lėšų areštą.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas jam priteisti... 5. Atsakovas V. G. pateikė teismui priešieškinį, prašydamas pripažinti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 8. Teismas nustatė, kad atsakovas V. G. 2006 m. birželio 4 d. išrašė... 9. Teismas akcentavo dėl ieškovo teiginių byloje, kad atsakovas vekselius... 10. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendė, kad tarp ginčo... 11. Teismas pažymėjo, kad nors ieškovas ir nurodo, kad jis paskolino atsakovui... 12. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas nesilaikė vekselio realizavimo tvarkos... 13. Kadangi abu ginčijami vekseliai buvo pripažinti negaliojančiais, o ieškovas... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Apeliantas (ieškovas) A. G. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos... 16. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 17. Atsakovai V. G. ir A. G. atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo... 18. Atsakovų atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 21. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas V. G. 2006 m. birželio 4 d. išrašė... 22. Dėl vekselio, praradusio vertybinio popieriaus statusą, įrodomosios... 23. Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas teisingai... 24. Nagrinėjamu atveju ieškovas vekselius panaudojo siekdamas įrodyti skolos... 25. Kaip jau buvo minėta, praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio... 26. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies... 27. CK 6.871 straipsnyje nustatyta, kad fizinių asmenų sudaryta paskolos... 28. Minėta, kad paskola yra realinis sandoris, kuriam patvirtinti pakanka paskolos... 29. Vekseliuose yra atsakovo įsipareigojimas sumokėti ieškovui bendrą 155 000... 30. Pirmiau šioje nutartyje jau buvo nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas... 31. Esant tokioms pirmiau šioje nutartyje nurodytoms aplinkybėms, pirmosios... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir laikinųjų apsaugos priemonių... 33. CPK 93 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu apeliacinės instancijos... 34. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 35. Byloje yra duomenys apie tokias šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas:... 36. Kadangi ieškovo ieškinys ir atsakovo priešieškinis yra atmesti, ieškovui... 37. Atsakovė A. G. bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme teikė šiuos... 38. Kadangi atsakovo priešieškinis yra atmestas, valstybei iš atsakovo... 39. Ieškovas apeliaciniame skunde ir atsakovai atsiliepime į jį prašė... 40. Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m.... 41. Atsakovai atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašė panaikinti... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 43. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 7 d. sprendimą, jo... 44. „Ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 45. Priteisti atsakovei A. G. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) iš ieškovo A.... 46. Priteisti valstybei iš atsakovo V. G. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) 3... 47. Priteisti valstybei iš ieškovo A. G. (asmens kodas (duomenys neskelbtini)... 48. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartimi,...