Byla A2-742-301/2020
Dėl proceso atnaujinimo Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini)

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjos A. K. prašymą suinteresuotiems asmenims U. K., A. B. (buvusi pavardė P), R. B. dėl proceso atnaujinimo Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. ( - ),

Nustatė

3Pareiškėja teismui pateiktu prašymu (b.l. 43-47) prašo jos nurodytas prašymo dėl proceso atnaujinimo termino praleidimo aplinkybes įvertinti kaip išskirtinę teisinę situaciją ir atnaujinti prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimo terminą, atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. ( - ), kreditorių A. P. ir R. B. pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo palikti nenagrinėtą, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas E. K. turtui bei atnaujinti ieškovų A. P. ir R. B. 2011 m. rugsėjo 5 d. ieškinio atsakovei E. K. dėl avanso ir baudos priteisimo nagrinėjimą.

4Pareiškėja prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio l dalies 2 punkto pagrindu bei CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.

5Nurodė, kad ( - ) Marijampolės rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. ( - ) pagal kreditorių A. P. ir R. B. pareiškimą priėmė teismo įsakymą skolininkei E. K. dėl 56000 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 421,93 Lt žyminio mokesčio išieškojimo bei taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštavo skolininkei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 56000 Lt sumai. Nuo 1( - ) E. K. buvo deklaravusi gyvenamąją vietą adresu ( - ) ir visą laiką ten gyveno. ( - ) E. K. mirė. 2014-09-11 testamentinės įpėdinės A. K. ir U. K. ( - ) notaro biuro notarei pateikė pareiškimus dėl palikimo priėmimo ir priėmė palikimą su skola A. P..

6Pareiškėja nurodo, kad 2019-07-25 pokalbio su tėvais apie K. ligoninę metu, tėvas V. K. pasakė, kad paskutinį kartą K. ligoninėje buvo 2011 m. rugpjūčio mėnesį, kai lankė ten nuo ( - ) du mėnesius gulėjusią E. K.. Pareiškėja nurodo, kad ji nežinojo, jog E. K. buvo paguldyta į ligoninę, kadangi nuo 2010 m. spalio mėn. ją į savo namus B. buvo išsivežęs jos sūnus R. V. K. Kadangi tuo metu, kai M. rajono apylinkės teisme (( - )) buvo priimtas teismo įsakymas dėl skolos iš E. K. išieškojimo, ji gulėjo K. ligoninėje, apie pradėtą teisminį procesą E. K. negalėjo būti tinkamai informuota ir teisminis procesas buvo pradėtas jai nežinant. Pareiškėja mano, jog teismo įsakymas priimtas nesilaikant įstatymų, reglamentuojančių teismo įsakymo išdavimo tvarką ir vėlesni veiksmai priimant sekančius teismo procesinius dokumentus, sprendžiant piniginio reikalavimo priteisimo klausimą, yra neteisėti. Neteisėtais teismo įsakymu ir vėlesniais veiksmais buvo pažeista E. K. bei palikimą priėmusių testamentinių įpėdinių Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojama teisė į teisminę gynybą ir tinkamą teismo procesą bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos saugoma vertybė - teisė į teisingą teismą. Pareiškėja nurodo, kad dėl procesinių dokumentų įteikimo tvarkos pažeidimų, teisme buvo gauti ne skolininkės prieštaravimai dėl teismo įsakymo, bet asmens, turinčio priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, prieštaravimai. E. K. nebuvo išklausyta ir negalėjo bylą nagrinėjančiam teismui pateikti argumentų savo interesų gynybai. Prieštaravimų, gulėdama ligoninėje, pati nei parengti, nei teismui pateikti negalėjo, juos galėjo parengti jos sūnus R. V. K., kuris iš reikalaujamos sumos yra gavęs 20000 Lt, todėl turėjo priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Šios aplinkybės yra naujai paaiškėjusios ir sudaro pagrindą kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nurodytais pagrindu.

7Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu pareiškėja nurodo, kad pagal tuo metu galiojusį CPK 438 straipsnį, kreditoriaus pareiškimo ir teismo įsakymo nuorašai bei teismo pranešimas skolininkui įteikiami CPK 124 straipsnio 1-3 dalyse nustatyta tvarka, išskyrus įteikimą kuratoriui ir viešo paskelbimo būdu. CPK 124 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kai nėra galimybės teismo šaukimą ar ieškinio nuorašą adresatui įteikti asmeniškai pasirašytinai, šie procesiniai dokumentai pasirašytinai įteikiami šio Kodekso 123 straipsnio 3 ir 4 dalyse ar 129, 130 straipsniuose nustatyta tvarka. CPK 123 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių, išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra, - namo (bendrijos) administracijai, butų eksploatavimo organizacijai, seniūnijos seniūnui ar darbovietės administracijai. Kitų procesinių dokumentų įteikimo ypatumų bylose dėl teismo įsakymo išdavimo CPK XXIII skyriuje nėra įtvirtinta.

8Nurodo, kad kai iš naujai paaiškėjusių aplinkybių sužinojo, kad skolininkė teismo įsakymo priėmimo metu (( - )) gulėjo ( - ) ligoninėje, tačiau teismas nesiaiškino aplinkybių, kodėl siųsti dokumentai E. K. nebuvo įteikti asmeniškai ir pasirašytinai, todėl sekantys veiksmai buvo atlikti be teisinio pagrindo. Negavusi procesinių dokumentų skolininkė negalėjo pasinaudoti CPK 439 straipsnyje įtvirtinta skolininko teise reikšti prieštaravimus dėl kreditoriaus pareiškimo. Dėl nurodytų aplinkybių skolininkės procesinių teisių perėmėja prašo teismą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu - kai pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą).

9Dėl CPK 368 straipsnyje nustatytų terminų pareiškėja nurodo, kad testamentinės įpėdinės perėmusios palikėjos procesines teises negalėjo prašyti atnaujinti procesą dėl tuo metu CPK 368 straipsnyje galiojusio prašymo padavimo termino skaičiavimo. Net ir tuo atveju, jeigu aplinkybės, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, būtų buvę žinomos, jau buvo suėjęs vienerių metų terminas. Negalėdamos savo teisių ginti proceso atnaujinimo instituto normomis, įpėdinės jas gynė Prienų rajono apylinkės teisme pradėtoje civilinėje byloje Nr. ( - ) pagal E. K. ieškinį atsakovui R. V. K., trečiajam asmeniui V. K. dėl nuostolių atlyginimo. Bylos nagrinėjimas Kauno apygardos teismo ( - ) nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) baigėsi paliekant galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria ieškinys buvo atmestas. Žinodamos, kad iš pagal preliminariąją sutartį gautos sumos (priteistos iš E. K.) 20000 Lt sumą yra gavęs jų tėvas V. K. ir 20000 Lt sumą yra gavęs jų dėdė R. V. K. ( - ) Prienų rajono apylinkės teismui pareiškėjos U. K. ir A. K. pateikė ieškinį atsakovui R. V. K., trečiajam asmeniui V. K. dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo. Prienų rajono apylinkės teismas ( - ) nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) ieškinį priimti atsisakė. Kauno apygardos teismas ( - ) nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) pirmosios instancijos nutartį paliko nepakeistą. Pareiškėjos nuomone, tai patvirtina, kad testamentinės įpėdinės aktyviai gynė neteisėtu ( - ) Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu pažeistas teises, tačiau teismai, jų prašymus atmetė. Proceso atnaujinimas civilinės bylos dalyje, kurioje buvo dalinai patenkintas ieškovų ieškinys dėl avanso ir baudos priteisimo, yra vienintelis būdas pažeistai teisei apginti. Nurodo, kad apie aplinkybes, kurios sudaro proceso atnaujinimo pagrindą sužinojo 2019 m. liepos 25 d., todėl trijų mėnesių prašymo atnaujinti procesą pateikimo terminas nėra suėjęs.

10Suinteresuoti asmenys A. B. (buvusi P) ir R. B. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad pareiškėjos nurodyti argumentai yra nepagrįsti, todėl prašymas atmestinas. Nurodė, kad pareiškėja prašydama atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, nurodė, kad ( - ) Marijampolės rajono apylinkės teisme priimtas teismo įsakymas dėl skolos iš E. K. išieškojimo negalėjo būti įteiktas skolininkei, kadangi ji gulėjo ( - ) ligoninėje ir apie pradėtą teisminį procesą negalėjo būti tinkamai informuota, teisminis procesas buvo pradėtas jai nežinant, todėl teismo įsakymas tariamai priimtas nesilaikant įstatymų ir vėlesni veiksmai, sprendžiant piniginio reikalavimo priteisimo klausimą, yra tariamai neteisėti pagal CPK 366 straipsnio1 dalies 9 punktą.

11Suinteresuoti asmenys nurodo, kad visiškai nesutinka su pareiškėjos prašyme nurodytomis aplinkybėmis, kadangi CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai. Įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai. Be to, CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą. Suinteresuoti asmenys mano, kad 3 mėn. terminas, per kurį asmuo gali kreiptis su prašymu atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nustatytu pagrindu, turi būti skaičiuojamas ne nuo pareiškėjos nurodomo sužinojimo momento, bet nuo tada, kai pareiškėja objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą. Be to, CPK numato 5 metų naikinamąjį terminą prašymui atnaujinti procesą pateikti. Teismo įsakymas buvo išduotas ( - ), t. y. daugiau kaip prieš 8 metus, taigi jau yra suėjęs naikinamasis terminas pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo.

12Atsiliepime nurodo, kad ( - ) teismo įsakymas buvo panaikintas E. K. pateikus prieštaravimus, kuomet suinteresuotiems asmenims buvo nustatytas terminas ieškiniui pateikti. Ieškovams pateikus ieškinį teismui, o šiam nutartimi išsprendus klausimą dėl ieškinio priėmimo ta pačia nutartimi panaikinamas ir teismo įsakymas. Taigi, ( - ) teismo įsakymas neįsiteisėjo, o buvo panaikintas, todėl proceso atnaujinimas panaikinus teismo įsakymą nėra įmanomas. Prieštaravimus byloje pateikė pati E. K., kas tvirtina, kad teismo procesiniai dokumentai buvo jai įteikti tinkamai. Teismui priėmus suinteresuotų asmenų ieškinį, šalys perėjo į ginčo teiseną. Atsakovė E. K. civ. b Nr. ( - ) buvo pateikusi ne tik atsiliepimą, bet ir priešieškinį ieškovams A. B. ir R. B., t.y., ji viso proceso metu aktyviai procese dalyvavo ir teikė procesinius dokumentus. Civilinė byla buvo nagrinėjama 2012 metais ir sprendimas šioje civilinėje byloje buvo priimtas ( - ), t. y. daugiau nei prieš septynerius metus, todėl jeigu atsakovei E. K. teismo procesiniai dokumentai tariamai buvo teikti netinkamai, ji turėjo galimybę šiuos teismo veiksmus apskųsti. Pareiškėja kartu su kita įpėdine U. K. E. K. teises gynė nuo 2012 metų , pareiškėja pati inicijavo ir aktyviai dalyvavo įvairiuose teisminiuose procesuose, susijusiuose su teisminiu ginču civilinėje byloje Nr. ( - ) ir turėjo visas galimybės sužinoti apie tariamai nurodomą pažeidimą ankščiau nei ( - ) po pokalbio su tėvais. Pareiškėja nepateikė nei vieno dokumento ar kito įrodymo, kuris pagrįstų jos prašyme nurodytas aplinkybes.

13Be to, 2017 metais pareiškėja A. K. ir U. K. jau buvo pateikusios prašymą panaikinti ( - ) teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir ( - ) Kauno apygardos teismas civ. b. ( - ) nutartimi paliko galioti Marijampolės apylinkės teismo ( - ) nutartį. Suinteresuotų asmenų manymu, nurodytos aplinkybės patvirtina pareiškėjos nesąžiningumą bei piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, teikiant nepagrįstą prašymą dėl proceso atnaujinimo, siekiant užvilkinti bet kokius antstolės procesinius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Suinteresuoti asmenys nurodo, kad visiškai nesutinka su pareiškėjos prašymu, pateiktas teismui prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas ir neteisėtas, prašo jį paliktu nenagrinėtu.

14Suinteresuotų asmenų manymu, pareiškėja, žinodama jog yra suėjęs CPK 368 straipsnyje nustatytas 5 metų naikinamasis terminas pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo ir pateikdama aiškiai nepagrįstą prašymą, siekdama užvilkinti antstolės procesinius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), užvestoje įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu, ne kartą skųsdama antstolės veiksmus, sąmoningai teikdama aiškiai nepagrįstus prašymus, deklaratyvius skundus, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, pažeisdama išieškotojų teises grąžinti išieškotojams skolą, todėl prašo teismo įvertinti pareiškėjos veiksmus ir atitinkamai, nustačius piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejį vadovaujantis CPK 95 straipsnio 1 dalimi, paskirti A. K. iki penkių tūkstančių eurų baudą, 50 procentų iš šios baudos skiriant suinteresuotų asmenų A. B. ir R. B. naudai. Suinteresuoti asmenys taip pat prašo priteisti suinteresuotų asmenų A. B. ir R. B. naudai iš pareiškėjos A. K. suinteresuotų asmenų patirtas bylinėjimosi išlaidas 300 Eur (be PVM) advokato pagalbai apmokėti.

15Suinteresuotas asmuo U. K. pateiktu teismui atsiliepimu (b.l.71-72) prašo pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo patenkinti. Nurodo, kad močiutė, gulėdama ligoninėje, teismo procesinių dokumentų negavo ir apie priimtą teismo įsakymą nežinojo, todėl negalėjo sumokėti skolą ar pareikšti prieštaravimus dėl pateikto pareiškimo.

16Prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.

17Nagrinėjamos civilinės bylos ir prijungtos civilinės bylos Nr. ( - ) (vėlesnis numeris ( - )) duomenimis nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas pagal kreditorių A. P. ir R. B. pateiktą pareiškimą skolininkei E. K. ( - ) priėmė teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. ( - ) dėl 56000 litų skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 420 litų žyminio mokesčio solidariai kreditoriams A. P. ir R. B. priteisimo, bei kreditorių prašymu ( - ) teismo nutartimi pritaikė laikinąsias priemones ir areštavo E. K. priklausantį turtą 56000 litų sumai (civilinės bylos Nr. ( - ) t.1, b.l.15, 17). Skolininkei išsiųsti teismo procesiniai dokumentai (teismo pranešimas, teismo įsakymas ir teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kopija) buvo įteikti tinkamai ( - ) (įteikta sūnui R. K.) (civilinės bylos Nr. ( - ) t.1, b.l. 19). ( - ) teisme buvo gautas E. K. atskirasis skundas dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo ( - ) nutarties (civilinės bylos Nr. ( - ) t.1, b.l.22-23).

18E. K. ( - ) teismui pateikė prieštaravimus (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.1-2) dėl teismo ( - ) priimto teismo įsakymo. Teismo ( - ) nutartimi skolininkės prieštaravimai buvo priimti ir kreditoriams nustatytas 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos terminas ieškiniui pateikti (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.5). ( - ) teisme buvo gautas ieškovų A. P. ir R. B. ieškinys atsakovei E. K. (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.15-18). Teismo ( - ) nutartimi (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.28-29) ieškovų ieškinys atsakovei E. K. priimtas, o ( - ) teismo įsakymas panaikintas. E. K. skirti teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai (įteikta sūnui R. K.) (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.35).

19( - ) teisme buvo gautas E. K. pareiškimas dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama (pakeisti atsakovę E. K. tinkamu atsakovu R. V. K.) ir prašymas panaikinti areštą E. K. gaunamai pensijai ir specialiųjų poreikių pašalpai (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.40,41). ( - ) teismo nutartimi iš dalies buvo tenkintas atsakovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir panaikintas teismo ( - ) nutartimi taikytas areštas E. K. senatvės pensijai ir pašalpai specialiesiems poreikiams tenkinti (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.64).

20( - ) teisme gautas atsakovės E. K. atsiliepimas į ieškovų A. P. ir R. B. ieškinį (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.49-56).

21( - ) teisme gautas E. K. priešieškinys, ( - ) patikslintas priešieškinys, ( - ) dar kartą patikslintas priešieškinys atsakovams A. P. ir R. B. (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.90-98, 106-110,127-131).

22( - ) nutartimi atsakovės E. K. prašymu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ieškovų A. P. ir R. B. turtui (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.193).

23Marijampolės rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimu ieškovų A. P. ir R. B. ieškinys atsakovei E. K. tenkintas dalinai, atsakovės priešieškinys atmestas (civilinės bylos Nr. ( - ) t.3, b.l.186-188). Kauno apygardos teismo ( - ) nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) Marijampolės rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimas paliktas nepakeistas (civilinės bylos Nr. ( - ) t.4, b.l.43-49).

24Pareiškėja prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. ( - ) (vėliau bylos numeris pakeistas Nr. ( - )) CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu, tai yra kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu.

25CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad bylos, užbaigtos nagrinėti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, procesas gali būti atnaujintas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų buvęs priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr.e3K-3-643-219/2015). Tačiau ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip: patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti (LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB „Statūna“ v. UAB „Parama“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-57/2008).

26Nagrinėjamu atveju pareiškėja, prašydama atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, nurodo, kad <...kai Marijampolės rajono apylinkės teisme (( - )) buvo priimtas teismo įsakymas dėl skolos iš E. K. išieškojimo, ji gulėjo ( - ) ligoninėje, apie pradėtą teisminį procesą E. K. negalėjo būti tinkamai informuota ir teisminis procesas buvo pradėtas jai nežinant. Teismo įsakymas priimtas nesilaikant įstatymų, reglamentuojančių teismo įsakymo išdavimo tvarką ir vėlesni veiksmai priimant sekančius teismo procesinius dokumentus, sprendžiant piniginio reikalavimo priteisimo klausimą, yra neteisėti. Neteisėtais teismo įsakymu ir vėlesniais veiksmais buvo pažeista E. K. bei palikimą priėmusių testamentinių įpėdinių Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojama teisė į teisminę gynybą ir tinkamą teismo procesą bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos saugoma vertybė – teisė į teisingą teismą.> Pareiškėjos manymu tai yra naujai paaiškėjusios esminės aplinkybės, kurios jai nebuvo žinomos ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu.

27Teismas sprendžia, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog E. K. teismo įsakymo priėmimo metu (( - )) gulėjo ligoninėje, neturi įtakos ( - ) Marijampolės rajono apylinkės teisme priimtam sprendimui, išnagrinėjus bylą ginčo teisena po to, kai buvo panaikintas neįsiteisėjęs ( - ) teismo įsakymas. Teismo manymu, pareiškėjos nurodytos aplinkybės neteikia pagrindo daryti išvadai, kad naujai paaiškėjo esminė bylos aplinkybė, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu.

28Pareiškėjos nurodyta aplinkybė, kad E. K. nuo ( - ) du mėnesius gulėjo ( - ) ligoninėje, jokios reikšmės Marijampolės rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimo priėmimui neturi, kadangi E. K. gulėjimo ligoninėje laikotarpiu buvo priimtas tik teismo įsakymas (( - )), dėl kurio E. K. ( - ) teismui pateikus prieštaravimus (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.1-2), ir ( - ) teisme gavus ieškovų A. P. ir R. B. ieškinį atsakovei E. K. (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.15-18), teismo ( - ) nutartimi (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2, b.l.28-29) ( - ) teismo įsakymas, kuris nebuvo įsiteisėjęs, buvo panaikintas.

29Proceso civilinėje byloje atnaujinimo galimybė dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių egzistuoja tais atvejais, kai pareiškėjai įrodo, kad nurodytos aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant procesinį sprendimą, tačiau dėl objektyvių priežasčių jos pareiškėjai ir teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms. Įrodymuose įtvirtinta informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka nurodytų reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014). Dėl pasakyto spręstina, kad pareiškėjos A. K. prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų reikalavimų.

30Pareiškėja taip pat prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, nurodo, kad <... skolininkė teismo įsakymo priėmimo metu (( - )) gulėjo ( - ) ligoninėje, todėl kreditoriaus pareiškimo ir teismo įsakymo nuorašų bei teismo pranešimo gauti negalėjo. Teismas nesiaiškino aplinkybių, kodėl teismo procesiniai dokumentai skolininkei E. K. nebuvo įteikti asmeniškai ir pasirašytinai, todėl sekančius veiksmus, įstatymu numatytus byloms dėl piniginių reikalavimų priteisimo nagrinėti, atliko be jokio teisinio pagrindo. Negavusi procesinių dokumentų skolininkė negalėjo pasinaudoti CPK 439 straipsnyje įtvirtinta skolininko teise reikšti prieštaravimus dėl kreditoriaus pareiškimo. Dėl nurodytų aplinkybių skolininkės procesinių teisių perėmėja prašys teismą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu...>

31CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas numato, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

32Kaip minėta, gavus skolininkės E. K. prieštaravimus ir ieškovams pateikus ieškinį, buvo panaikintas teismo ( - ) įsakymas ir byla toliau nagrinėjama pagal pateiktą ieškovų ieškinį, taip pat ir atsakovės E. K. pateiktą priešieškinį. Bylą išnagrinėjus, Marijampolės rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimu ieškovų A. P. ir R. B. ieškinys atsakovei E. K. tenkintas dalinai, atsakovės priešieškinys atmestas (civilinės bylos Nr. ( - ) t.3, b.l.186-188). Kauno apygardos teismo ( - ) nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) Marijampolės rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimas paliktas nepakeistas (civilinės bylos Nr. ( - ) t.4, b.l.43-49). Todėl teismas sprendžia, kad nėra pagrindo taikyti CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktą, kadangi, kaip jau minėta neįsiteisėjęs teismo įsakymas buvo panaikintas, byla pagal ieškovų pateiktą ieškinį pradėta nagrinėti ginčo teisena, ir priimtas teismo ( - ) sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka ir nėra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą.

33Pažymėtina, kad teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti, sudarant sąlygas teikti argumentus ir įrodymus, kurie nebuvo, tačiau galėjo būti pateikti nagrinėjant bylą pirmą kartą, ir taip tikintis kitokio teismo sprendimo. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2012).

34Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 368 straipsnio 1 dalis).

35Pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo teismui pateikė 2019-09-11. Pareiškėja nurodo, kad apie aplinkybes, kurios jos manymu, sudaro proceso atnaujinimo pagrindą, sužinojo 2019-07-25, todėl mano, kad trijų mėnesių prašymo atnaujinti procesą pateikimo terminas nėra suėjęs.

36Pareiškėja 2019 m. liepos mėn. nesužinojo jokių aplinkybių, sudarančių proceso atnaujinimo pagrindų, nes aplinkybės, kad E. K. teismo įsakymo priėmimo metu gulėjo ligoninėje nesudaro proceso atnaujinimo pagrindo ir nėra padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos, kuri būtų galėjusi turėti įtakos priimant neteisėtą teismo sprendimą ir priimtas teismo ( - ) sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Tokiu būdu atnaujinti praleistą 3 mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti nėra pagrindo ir šis prašymas netenkintinas kaip nepagrįstas.

37Be to, CPK 368 straipsnio 2 dalyje numatyta kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus CPK 366 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus atvejus. Šiuo atveju nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos yra praėję daugiau kaip penkeri metai.

38Tokiu būdu pareiškėjos A. K. prašymas atnaujinti procesą netenkintinas (CPK 370 straipsnio 3 dalis).

39Dėl suinteresuotų asmenų A. B. ir R. B. prašymo skirti pareiškėjai baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

40Civilinio proceso normos numato teismui teisę paskirti šaliai, piktnaudžiaujančiai savo teisėmis, baudą (CPK 95 straipsnis). Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs piktnaudžiavimo procesu atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis). Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir pateikto procesinio dokumento nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013, 2015-02-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015 ir kt.).

41Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis, pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2010). Sprendžiant dėl prašymo taikyti CPK 95 straipsnyje numatytas pasekmes, teismas atsižvelgia į CPK 5 straipsnį įtvirtintą šalies teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, kad būtų apginta ginčijama teisė. Nagrinėjamu atveju pareiškėja, reikšdama prašymą dėl proceso atnaujinimo, realizavo teisę, kad būtų apgintos galimai pažeistos jos teisės ar interesai (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad įstatyme nustatytos procesinės teisės (šiuo atveju – teisės į prašymą atnaujinti procesą) įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-04-04 nutartis civilinėje byloje 3K-3-224/2005). Pareiškėja su prašymu atnaujinti procesą nurodytoje civilinėje byloje kreipiasi pirmą kartą. Tokiu būdu spręstina, kad, atsižvelgus į tai, jog byloje nėra duomenų, rodančių, kad pareiškėja akivaizdžiai siekė sukelti nepatogumus, trukdžius, rūpesčius, pareiškėja yra studentė, neturinti pakankamai teisinių žinių apie proceso atnaujinimo reglamentavimą, – prašymo atnaujinti procesą pareiškimas negali būti laikomas sąmoningu piktnaudžiavimu procesu, todėl suinteresuotų asmenų prašymas dėl baudos skyrimo pareiškėjai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis netenkintinas.

42Suinteresuoti asmenys prašo priteisti iš pareiškėjos jų naudai patirtas 300 Eur (be PVM) bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Kartu su atsiliepimu suinteresuoti asmenys pateikia duomenis, patvirtinančius, kad už teisines paslaugas advokatas M. Š. A. B. 2019-11-11 išrašė PVM sąskaitą faktūrą 363 Eur sumai (300 Eur už teisines paslaugas ir 63 Eur PVM), kurią 2019-11-11 pinigų priėmimo kvitu apmokėjo A. B. (b.l.66,67). Prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinus, iš pareiškėjos A. K. priteistinos suinteresuotų asmenų patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad išlaidas advokatui sumokėjo A. B., iš pareiškėjos priteistinos 300 Eur (be PVM) bylinėjimosi išlaidos, jas sumokant A. B..

43Prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinus, iš pareiškėjos A. K. valstybei priteistinos 9,30 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 365-370 straipsniais, 95 straipsniu,

Nutarė

45Netenkinti pareiškėjos A. K. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. ( - ) (vėlesnis bylos Nr. ( - )) pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir atsisakyti atnaujinti procesą pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktą.

46Priteisti iš pareiškėjos A. K., asmens kodas ( - ), suinteresuotam asmeniui A. B., asmens kodas ( - ), 300 Eur (tris šimtus eurų) (be PVM) bylinėjimosi išlaidas.

47Priteisti iš pareiškėjos A. K., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 9,30 Eur (devynis eurus 30 centų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą, įmokos kodas 5660.

48Netenkinti suinteresuotų asmenų A. B. ir R. B. prašymo dėl baudos skyrimo pareiškėjai A. K. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

49Nutarties kopijas siųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

50Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjos A. K.... 3. Pareiškėja teismui pateiktu prašymu (b.l. 43-47) prašo jos nurodytas... 4. Pareiškėja prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio l dalies 2 punkto... 5. Nurodė, kad ( - ) Marijampolės rajono apylinkės teismas civilinėje byloje... 6. Pareiškėja nurodo, kad 2019-07-25 pokalbio su tėvais apie K. ligoninę metu,... 7. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu... 8. Nurodo, kad kai iš naujai paaiškėjusių aplinkybių sužinojo, kad... 9. Dėl CPK 368 straipsnyje nustatytų terminų pareiškėja nurodo, kad... 10. Suinteresuoti asmenys A. B. (buvusi P) ir R. B. pateikė atsiliepimą, kuriame... 11. Suinteresuoti asmenys nurodo, kad visiškai nesutinka su pareiškėjos prašyme... 12. Atsiliepime nurodo, kad ( - ) teismo įsakymas buvo panaikintas E. K. pateikus... 13. Be to, 2017 metais pareiškėja A. K. ir U. K. jau buvo pateikusios prašymą... 14. Suinteresuotų asmenų manymu, pareiškėja, žinodama jog yra suėjęs CPK 368... 15. Suinteresuotas asmuo U. K. pateiktu teismui atsiliepimu (b.l.71-72) prašo... 16. Prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.... 17. Nagrinėjamos civilinės bylos ir prijungtos civilinės bylos Nr. ( - )... 18. E. K. ( - ) teismui pateikė prieštaravimus (civilinės bylos Nr. ( - ) t.2,... 19. ( - ) teisme buvo gautas E. K. pareiškimas dėl netinkamos šalies pakeitimo... 20. ( - ) teisme gautas atsakovės E. K. atsiliepimas į ieškovų A. P. ir R. B.... 21. ( - ) teisme gautas E. K. priešieškinys, ( - ) patikslintas priešieškinys,... 22. ( - ) nutartimi atsakovės E. K. prašymu buvo taikytos laikinosios apsaugos... 23. Marijampolės rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimu ieškovų A. P. ir R. B.... 24. Pareiškėja prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. ( - ) (vėliau... 25. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad bylos, užbaigtos nagrinėti... 26. Nagrinėjamu atveju pareiškėja, prašydama atnaujinti procesą CPK 366... 27. Teismas sprendžia, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog E. K. teismo... 28. Pareiškėjos nurodyta aplinkybė, kad E. K. nuo ( - ) du mėnesius gulėjo ( -... 29. Proceso civilinėje byloje atnaujinimo galimybė dėl naujai paaiškėjusių... 30. Pareiškėja taip pat prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9... 31. CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas numato, kad procesas gali būti... 32. Kaip minėta, gavus skolininkės E. K. prieštaravimus ir ieškovams pateikus... 33. Pažymėtina, kad teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą,... 34. Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos... 35. Pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo teismui pateikė 2019-09-11.... 36. Pareiškėja 2019 m. liepos mėn. nesužinojo jokių aplinkybių, sudarančių... 37. Be to, CPK 368 straipsnio 2 dalyje numatyta kad prašymas atnaujinti procesą... 38. Tokiu būdu pareiškėjos A. K. prašymas atnaujinti procesą netenkintinas... 39. Dėl suinteresuotų asmenų A. B. ir R. B. prašymo skirti pareiškėjai baudą... 40. Civilinio proceso normos numato teismui teisę paskirti šaliai,... 41. Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama... 42. Suinteresuoti asmenys prašo priteisti iš pareiškėjos jų naudai patirtas... 43. Prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinus, iš pareiškėjos A. K. valstybei... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 45. Netenkinti pareiškėjos A. K. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje... 46. Priteisti iš pareiškėjos A. K., asmens kodas ( - ), suinteresuotam asmeniui... 47. Priteisti iš pareiškėjos A. K., asmens kodas ( - ), valstybės naudai 9,30... 48. Netenkinti suinteresuotų asmenų A. B. ir R. B. prašymo dėl baudos skyrimo... 49. Nutarties kopijas siųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.... 50. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...