Byla N2-10226-131/2012
Dėl tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jam priteisimo, trečiasis asmuo – S. L

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Vladas Leonas, sekretoriaujant Ingai Murauskaitei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Linai Pupelienei, atsakovei J. S., atsakovo V. B. (V. B.) atstovei advokatei I. P., trečiajam asmeniui S. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams J. S. ir V. B. (V. B.) dėl tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jam priteisimo, trečiasis asmuo – S. L.,

Nustatė

2Ieškovas nurodė, kad atsakovai turi nepilnametę dukrą V. B., gimusią 2008-11-14, dukters susilaukė ne santuokoje, šiuo metu atsakovai gyvena skyrium. VšĮ Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė 2008-11-19 informavo VTAS, kad atsakovės moteriškos lyties naujagimis gimė su abstinencijos sindromu, nes moteris būdama nėščia iki 13 nėštumo savaitės vartojo heroiną, o vėliau dalyvavo metadono programoje. Nustatyta, kad vaiko tėvas taip pat vartojo narkotikus. Dėl šių aplinkybių Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-27 įsakymu atsakovų šeima įrašyta į Vilniaus miesto socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitą, šeimai buvo pradėtos teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Kurį laiką atsakovai gyveno kartu, abu augino dukrą, dažnai konfliktuodavo, smurtaudavo vaiko akivaizdoje, piktnaudžiavo alkoholiu, leisdavo laiką įtartinos reputacijos neblaivių žmonių kompanijose, jų mažametei dukrai būti kartu buvo nesaugu. Nuo 2010 m. pradėjo gyventi skyrium, atsakovas yra visiškai nusišalinęs nuo dukters auklėjimo, priežiūros ir išlaikymo, tėvo valdžios visiškai nebeįgyvendina, 2011-10-24 grįžęs iš įkalinimo įstaigos, tėvystės įgūdžių neturi, dukra nesidomi, pajamų išlaikymui teikti neturi, pasirūpinti dukrą negalėtų, net jei ir dirbtų, nes neturėtų tam laiko. Atsakovo motina, pas kurią gyvena atsakovas, nesutinką, kad anūkė taip pat gyventų pas ją, nes jai tada tektų išlaikyti net tik sūnų, bet ir anūkę. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011-05-10 įsakymu vaikui nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta trečiasis asmuo S. L.. Atsakovė įsipareigojo įsiregistruoti darbo biržoje, ieškoti darbo arba mokytis, susirasti pastovią gyvenamąją vietą, spręsti priklausomybės alkoholiui problemą, lankyti psichologo konsultacijas. 2011-08-23 ir 2012-02-23 nustatyta, kad atsakovė įsipareigojimų nevykdo: ne kartą pastebėta neblaivi, nedirba, nenoriai ieško darbo, priklausomybės nuo alkoholio nesprendžia, dukrą aplanko, bet nėra motyvuota keisti susidariusią situaciją, pati pasirūpinti dukra. Atsakovas nuo 2006-10-04, atsakovė nuo 2007-09-28 įrašyti į priežiūros grupę, jiems diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant opioidus bei priklausomybės sindromas. Atsakovas teistas, abu bausti administracine tvarka (atsakovė - tėvų valdžios nepanaudojimas, atsakovas – neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekais). Nustačius laikinąją globą, atsakovai patys pripažino, kad dukra nesirūpina ir galimybių patys auginti ir išlaikyti vaiką neturi. Globėja taip pat netiki, kad situacija gali pasikeisti. Atsakovė 2012-08-12 susilaukė dar vieno vaiko D. M. K. (K.), (b.l. 77), nėštumo metu nesilankė pas gydytojus, galimai vartojo alkoholį, nepasiruošė vaiko gimimui, neturi gyvenamosios vietos, jokių pajamų, vaiko kraitelio, su tariamu vaiko tėvu nesutarė, 2010 metais buvo jo sumušta, kaltinama neištikimybe, vaiko išlaikymui pinigų negauna, S. L. nesutinka atsakovės priimti su kūdikiu pas save (b.l. 75-76), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-08-23 įsakymu vaikui nuo 2012-08-21 nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti Vilniaus sutrikusios vystymosi kūdikių namai (b.l. 84). Ieškovas prašo teismo laikinai apriboti atsakovei motinos vadžią, neterminuotai apriboti tėvo valdžią jų vaiko atžvilgiu ir priteisti vaikų išlaikymą po 400 Lt iš kiekvieno iš tėvų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, nustatyti nepilnametei nuolatinę globą ir jos globėja bei gaunamų lėšų administratore paskirti trečiąjį asmenį S. L., nustatyti vaiko gyvenamąją vietą kartu su globėja (b.l. 1-5, 91-93).

3Atsiliepimų į pareikštą ieškinį atsakovai nepateikė. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais, pranešimas dėl atsiliepimų pateikimo ir teismo šaukimas) įteikti (b.l. 61, 65), jam skirta valstybės antrinė teisinė pagalba, jis 100 proc. atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų (b.l. 80-82). Atsakovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, nesutinka su išlaikymo dydžiu, atsakovas nedirba, profesinių įgūdžių neturi, suma per didelė, įrodymų, kad vaikui reikalinga prašoma 400 Lt suma, byloje nepateikta , atstovė nežinojo, ar atsakovas kada nors teikė vaikui išlaikymą (b.l. 91-93).

4Atsakovė teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašė jį tenkinti, nurodė, kad gyvena su antro vaiko tėvu, nedirba, darbo biržoje registruota, dukrą aplanko, laikina globėja labai gerai rūpinasi mergaite (b.l. 91-93).

5Trečiasis asmuo teismo posėdyje su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti, nurodė, kad pinigais atsakovai prie vaiko išlaikymo neprisideda, atsakovas dirba kapinėse, gamina paminklus, moka skolas antstoliams, mergaitės visiškai nelanko (b.l. 91-93).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus (CPK 268 str. 5 d.).

8Pagal CK 3.180 str. 1 d. įvardytą baigtinį sąrašą, tėvų valdžia ribojama tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta LR Konstitucijos 38 str. 6 d. nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir juos išlaikyti. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovai turi nepilnametę dukrą V. B., gimusią 2008-11-14, dukters susilaukė ne santuokoje, šiuo metu atsakovai gyvena skyrium (b.l. 6). Dėl dukters nepriežiūros Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011-05-10 įsakymu vaikui nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta trečiasis asmuo S. L. (b.l. 22), buvusi atsakovės globėja.

10Atsakovė 2012-08-12 susilaukė dar vieno vaiko D. M. K. (K.), (b.l. 77), nėštumo metu nesilankė pas gydytojus, galimai vartojo alkoholį, nepasiruošė vaiko gimimui, neturi gyvenamosios vietos, jokių pajamų, vaiko kraitelio, su tariamu vaiko tėvu nesutarė, 2010 metais buvo jo sumušta, kaltinama neištikimybe, vaiko išlaikymui pinigų negauna, S. L. nesutinka atsakovės priimti su kūdikiu pas save (b.l. 75-76), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-08-23 įsakymu vaikui nuo 2012-08-21 nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti Vilniaus sutrikusios vystymosi kūdikių namai (b.l. 84).

11Teismas nustatė, kad atsakovai netinkamai vykdė tėvų pareigų dukters atžvilgiu, yra visiškai nusišalinę nuo dukters auklėjimo, priežiūros ir išlaikymo (b.l. 1-59, 91-93). Dėl nurodyto, vadovaujantis CK 3.180 str., atsakovui neterminuotai apribojama tėvo valdžia nepilnametės dukters atžvilgiu, atsakovei laikinai apribojama motinos valdžia nepilnametės dukters atžvilgiu (byloje yra duomenys, atsakovė dukrą lanko, tai patvirtino ir globėja, atsakovė ieško darbo, registruota darbo biržoje, gyvena kartu su antro vaiko tėvu, kol kas gyvenamąją vietą turi), teismas tiki, kad atsakovė, būdama dar labai jauna (23 metų amžiaus) susitvarkys gyvenimą, buitį ir sieks susigrąžinti vaikus į šeimą (b.l. 91-93).

12Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nustatytas orientacinis nepilnamečio vaiko išlaikymo kriterijus – teiktino iš abiejų tėvų vieno mėnesio išlaikymo dydis negali būti mažesnis už vieną minimalią mėnesio algą, t.y. 850 Lt (CK 6.461 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005-06-23 nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“).

13Įvertinus paminėtą, vaiko amžių, LAT praktiką, aplinkybę, kad prašomas priteisti išlaikymo dydis yra mažesnis nei minimalus, vaiko abu tėvai yra jauni ir darbingi, reikalavimas dėl 400 Lt išlaikymo priteisimo vaikui iš kiekvieno iš tėvų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. 2012-05-18, iki vaiko pilnametystės tenkintinas visiškai (CK 3.192 str., 3.196 str. 1 d. 1p.).

14Atsakovų dukrai nustatyta laikina globa, globėju paskirta prosenelė S. L., buvusi atsakovės globėja. Apribojus tėvams tėvų valdžią, dukrai nustatytina nuolatinė globa. Laikinoji globėja mergaite rūpinosi nuo gimimo, turi visas sąlygas ir norą vaikaitę globoti, atitinka vaiko globėjui įstatymo keliamus reikalavimus, vaikui pas globėją jaučiasi gerai, mergaitė yra sveika, judri, aktyvi (b.l. 20-28, 31-35, 51-59, 91-93), todėl nepilnametės globėja ir gaunamų lėšų administratore skiriama S. L. (CK 3.259 str., 3.268-3.269 str., 3.275 str.). Nepilnametė neturi jos vardu registruoto nekilnojamojo turto, kuriam būtų reikalinga nuolatinė priežiūra. Nepilnametės gyvenamoji vieta nustatytina kartus su globėja, globėjos gyvenamojoje vietoje (CK 3.265 str. 1 p.).

15Iš atsakovės valstybės naudai priteistina 143 + 144, viso 287 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str.1 d.2 p., 83 str. 1 d. 3 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

16Atsakovas nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybės naudai atleistas (b.l. 80-82).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263-270, 282 str., 406-407 str., 496 str.,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Neterminuotai apriboti atsakovui V. B. (V. B.) a.k. ( - ) tėvo valdžią nepilnametės dukters V. B. a.k. ( - ) atžvilgiu.

20Laikinai apriboti atsakovei J. S. a.k. ( - ) motinos valdžią nepilnametės dukters V. B. a.k. ( - ) atžvilgiu.

21Priteisti iš atsakovų V. B. (V. B.) a.k. ( - ) ir atsakovės J. S. a.k. ( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai V. B. a.k. ( - ) po 400 Lt iš kiekvieno iš jų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-05-18 iki vaiko pilnametystės.

22Nustatyti nepilnametei V. B. a.k. ( - ) nuolatinę globą.

23Paskirti nepilnametės V. B. a.k. ( - ) globėja ir gaunamų lėšų administratore trečiąjį asmenį S. L. a.k. ( - )

24Nustatyti nepilnametės V. B. a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su globėja S. L. a.k. ( - )

25Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje vykdyti skubiai.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą skundo padavimas sprendimo vykdymo išlaikymo priteisimo, globos nustatymo, globėjo ir globotinių lėšų administratoriaus paskyrimo dalyse nesustabdo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Vladas Leonas, sekretoriaujant... 2. Ieškovas nurodė, kad atsakovai turi nepilnametę dukrą V. B., gimusią... 3. Atsiliepimų į pareikštą ieškinį atsakovai nepateikė. Atsakovui teismo... 4. Atsakovė teismo posėdyje nurodė, kad su ieškiniu sutinka, prašė jį... 5. Trečiasis asmuo teismo posėdyje su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti,... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 7. Kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali... 8. Pagal CK 3.180 str. 1 d. įvardytą baigtinį sąrašą, tėvų valdžia... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovai turi nepilnametę dukrą V. B.,... 10. Atsakovė 2012-08-12 susilaukė dar vieno vaiko D. M. K. (K.), (b.l. 77),... 11. Teismas nustatė, kad atsakovai netinkamai vykdė tėvų pareigų dukters... 12. Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192... 13. Įvertinus paminėtą, vaiko amžių, LAT praktiką, aplinkybę, kad prašomas... 14. Atsakovų dukrai nustatyta laikina globa, globėju paskirta prosenelė S. L.,... 15. Iš atsakovės valstybės naudai priteistina 143 + 144, viso 287 Lt žyminio... 16. Atsakovas nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybės naudai atleistas... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 263-270, 282... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Neterminuotai apriboti atsakovui V. B. (V. B.) a.k. ( - ) tėvo valdžią... 20. Laikinai apriboti atsakovei J. S. a.k. ( - ) motinos valdžią nepilnametės... 21. Priteisti iš atsakovų V. B. (V. B.) a.k. ( - ) ir atsakovės J. S. a.k. ( - )... 22. Nustatyti nepilnametei V. B. a.k. ( - ) nuolatinę globą.... 23. Paskirti nepilnametės V. B. a.k. ( - ) globėja ir gaunamų lėšų... 24. Nustatyti nepilnametės V. B. a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su globėja S. L.... 25. Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje vykdyti skubiai.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...