Byla e2-2121-1070/2020
Dėl ieškinio atsiėmimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. P. ieškinį atsakovams V. P. ir K. P. dėl sandorių pripažinimo apsimestiniais ir nuosavybės teisės panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, L. P

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Svetlana Panina, sekretoriaujant Enrikai Venslauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui G. D.,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. P. pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. P. ieškinį atsakovams V. P. ir K. P. dėl sandorių pripažinimo apsimestiniais ir nuosavybės teisės panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, L. P..

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės J. P. ieškinį, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiomis 2007 m. balandžio 4 d. žemės sklypo, esančio „( - )“ , dovanojimo sutartį, sudarytą tarp ieškovės ir jos brolio atsakovo V. P., bei 2018 m. rugpjūčio 20 d. to paties žemės sklypo ir ūkinio pastato, esančio „( - )“, dovanojimo sutartį, sudarytą tarp atsakovo V. P. ir ieškovės J. P.; pripažinti ieškovės nuosavybę į žemės sklypą bei ūkinį pastatą 2004 m. kovo 19 d. pirkimo-pardavimo sutarties ir deklaracijos apie statybos užbaigimą pagrindu.

52020 m. rugsėjo 3 d. teisme gautas ieškovės pareiškimas, kuriame nurodoma, kad ji atsiima ieškinį ir prašo palikti jį nenagrinėtu.

6Atsakovų atstovė padavė teismui rašytinį sutikimą dėl ieškinio atsiėmimo, kuriame nurodo, kad atsakovai sutinka, jog ieškinys būtų atsiimtas. Prašė klausimą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu spręsti atsakovams ir jų atstovei nedalyvaujant.

7Trečiasis asmuo L. P. atsiliepime į pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo nurodė, kad prieštarauja ieškinio atsiėmimui, mano, kad ieškovė turi atsisakyti ieškinio šioje stadijoje. Trečiasis asmuo prašė teismui nutarus palikti ieškinį nenagrinėtą išspręsti trečiojo asmens turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, priteisiant jos naudai 1500 Eur. Be to, trečiasis asmuo prašė paskirti ieškovei 5000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesu, pusę paskirtos baudos įpareigojant sumokėti ieškovei. Prašymai grindžiami tuo, kad trečiasis asmuo turėjo išlaidų šioje byloje dėl atsiliepimo parengimo, dalyvavimo posėdžiuose ir ieškovės nesąžiningų veiksmų, siekiant išvengti atsakovo skolos grąžinimo.

8Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas G. D. palaikė ieškovės prašymą dėl ieškinio atsiėmimo, prašė palikti ieškinį nenagrinėtą ir atmesti trečiojo asmens prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo bei baudos ieškovei paskyrimo. Atstovo teigimu, Lietuvos Respublikos civiliniame proceso kodekse (toliau – CPK) nenumatyta, jog ieškovui siekiant atsiimti ieškinį, būtinas trečiojo asmens sutikimas. Todėl tai, kad trečiasis asmuo prieštarauja ieškinio atsiėmimui, negali būti priežastimi atmesti ieškovės prašymą. Trečiojo asmens atsiliepimas į ieškinį šioje byloje yra tokio paties turinio kaip ir atsiliepimas kitoje susijusioje civilinėje byloje. Be to, bylinėjimosi išlaidos atlyginamos tam asmeniui, kurio naudai yra priimtas sprendimas. Šiuo atveju ieškinys atsiimtas ir paliktinas nenagrinėtu, todėl negalima išvada, jog priimtinas procesinis sprendimas kažkieno naudai. Atstovas prašė atmesti trečiojo asmens prašymą dėl baudos paskyrimo ieškovei, nes reiškiant ieškinį šiame procese nebuvo piktnaudžiaujama procesine teise. Ieškinys atsiimtas dėl to, kad šiuo metu nėra skolos trečiajam asmeniui, dėl kurios buvo pradėta kita civilinė byla, ir ieškovė su atsakovais negalėjo įforminti savo civilinių santykių notarine tvarka. Tačiau šiuo metu skolos trečiajam asmeniui nėra, todėl šios bylos šalys ketina sureguliuoti savo santykius neteismine tvarka.

9Atsakovai, trečiasis asmuo ir jų atstovės neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį, kuriame buvo išspręstas klausimas dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu. Apie posėdį jiems pranešta tinkamai. Todėl ieškovės pareiškimas dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu išspręstas jiems nedalyvaujant.

10Teismas konstatuoja:

11Ieškinys paliekamas nenagrinėtas.

12Atmetamas trečiojo asmens prašymas dėl baudos paskyrimo ieškovei.

13Dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu

14CPK 139 straipsnyje nustatyta, jog ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio kopijos atsakovui, turi teisę atsiimti pateiktą ieškinį. Vėliau ieškinį atsiimti galima tik turint atsakovo sutikimą ir ne vėliau kaip iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Ieškinio atsiėmimą teismas įformina nutartimi, kuria ieškinį palieka nenagrinėtą.

15Atsižvelgiant į tai, jog ieškovė J. P. padavė pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, ir atsakovai sutinka, kad ieškovė atsiimtų ieškinį, ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 139 straipsnio 2 dalis). Teismas sutinka su ieškovės atstovo motyvu, kad CPK nenumatyta, jog siekiant palikti ieškinį nenagrinėtą nurodytu teisiniu pagrindu būtinas trečiojo asmens sutikimas. Todėl trečiojo asmens prieštaravimas laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

17CPK 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Pagal CPK 47 straipsnio 2 dalį tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą), išskyrus tam tikras išimtis.

18Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovės atstovas neprašė šioje byloje atlyginti ieškovės bylinėjimosi išlaidų.

19Trečiasis asmuo L. P. prašo priteisti jos naudai 1500 Eur bylinėjimosi išlaidų: 200 Eur už susipažinimą su byla, 800 Eur už atsiliepimo į ieškinį parengimą, 100 Eur už teisines konsultacijas ir pasirengimą bylos nagrinėjimui, 400 Eur už atstovavimą teismo posėdyje. Byloje esantys trečiojo asmens pateikti įrodymai apie bylinėjimosi išlaidas patvirtina, kad atsiliepimas į ieškinį parengtas advokato padėjėjo už 1000 Eur (2019-11-15 trečiojo asmens atsiliepimo priedai). Kitus procesinius veiksmus, už kuriuos trečiasis asmuo prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, atlikto advokatė, kuri dalyvavo viename parengiamajame teismo posėdyje, trukusiame apie 1 val.

20Teismas nustatė, kad atsakovai buvo trečiojo asmens skolininkai, kurie ieškinio pareiškimo dieną gera valia neįvykdė įsiteisėjusio Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 2 d. galutinio teismo sprendimo dėl 22 241,67 Eur skolos priteisimo trečiajam asmeniui L. P., kad trečias asmuo kreipėsi į antstolę dėl priverstinio teismo sprendimo vykdymo. Todėl darytina išvada, jog tuo atveju, jei šioje byloje ieškinys nebūtų atsiimtas, ir būtų nuginčyta 2018 m. rugpjūčio 20 d. dovanojimo sutartis, būtų tikimybė, kad skola galėtų būti išieškota ir iš šioje byloje nurodyto nekilnojamojo turto „( - )“.

21Šios bylos trečiasis asmuo L. P. pareiškė ieškinį dėl pripažinimo negaliojančia dovanojimo sutarties, kurios pagrindu atsakovas V. P. perleido nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą, į kurį gali būti nukreiptas skolos išieškojimas, savo seseriai (civilinė byla Nr. e2-1447-959/2020). Ieškovės atstovas paaiškino teismo posėdžio metu, kad skola buvo grąžinta po pirmojo parengiamojo teismo posėdžio šioje byloje. Todėl darytina išvada, kad trečiasis asmuo, dalyvaudamas šiame procese siekė užtikrinti realų savo skolos išieškojimą iš atsakovų. Dėl to susidarė trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos šioje civilinėje byloje. Trečiajam asmeniui grąžinta skola, bet dėl skolos negrąžinimo laiku, ji turėjo papildomų išlaidų (šios bylos bylinėjimosi išlaidas), kurios turi būti atlygintos iš abiejų šalių lygiomis dalimis (CPK 94 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 2 dalis).

22Teismas nustatė, kad civilinėje byloje Nr. e2-1447-9595/2020 dar nėra išspręstas šalių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, todėl teismas nelaiko teisiškai reikšmingu ieškovės atstovo argumento, jog trečiojo asmens atsiliepimas šioje byloje gali būti identiškas tam, kurį L. P. pateikė kitoje civilinėje byloje. Teismas, nustatęs, kad 2020 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis buvo 1381 Eur, šioje byloje atsiliepimas į ieškinį parengtas advokato padėjėjos, laiko, kad iš šalių prašoma priteisti 1000 Eur suma už trečiojo asmens atsiliepimo parengimą neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – Rekomendacijos), 5, 7, 8.2 punktuose nurodyto atsiliepimo vertės dydžio. Todėl šios trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidos atlygintinos.

23Teismas, įvertinęs tai, kad trečiojo asmens advokatė dalyvavo viename parengiamajame teismo posėdyje, kuris truko apie 1 val. ir kuriam atstovė galėjo ruoštis apie vieną valandą, laikytina, kad trečiajam asmeniui turi būti atlygintos 276,20 Eur (1381 Eur ×0,1×2 val.) advokatės atstovavimo išlaidos (Rekomendacijų 8.19 punktas). Iš viso trečiajam asmeniui šioje byloje turi būti atlyginta 1276,20 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys).

24Teismas, nustatęs, kad ieškinys buvo pareikštas iš esmės nesant tarp šalių ginčo dėl jų tarpusavio turtinių santykių, susijusių su byloje minėtu nekilnojamuoju turtu, sprendžia, kad abi šalys turi atlyginti trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidas po lygiai. Iš ieškovės trečiojo asmens naudai priteisiama 638,10 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, iš atsakovų solidariai – 638,10 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CK 3.109 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

25CPK 87 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad kai ieškinys yra atsiimamas suinteresuotam asmeniui grąžinamas žyminis mokestis. Atsižvelgiant į tai, ieškovei grąžintina 87 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinio padavimą teismui (CPK 87 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

26Dėl baudos ieškovei skyrimo už piktnaudžiavimą procesu

27Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. CPK 95 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

28Trečiasis asmuo L. P. prašo paskirti ieškovei 5000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 proc. šios baudos paskiriant jai. Prašymas motyvuojamas tuo, kad šiuo procesu buvo siekiama išvengti prievolės trečiajam asmeniui vykdymo. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovė reikšdama ieškinį įgyvendino savo teises, kadangi esant ginčui su L. P. ieškovė ir atsakovai negalėjo sutvarkyti savo sutartinių santykių notarine tvarka.

29Teismas atmeta trečiojo asmens prašymą dėl baudos ieškovei paskyrimo. Byloje nėra akivaizdžių duomenų, leidžiančių teigti, kad ieškovė pareiškė ieškinį, siekdama padėti atsakovui išvengti skolos grąžinimo trečiajam asmeniui. Juo labiau, kad ieškovės atstovo paaiškinimais atsakovų skola trečiajam asmeniui yra grąžinta. Ieškovės atstovas paaiškino teismui, kad šalys ketina sureguliuoti savo sutartinius santykius ne ginčo teisme tvarka ir padarys tai notarų kontoroje. Byloje nesant šiuos duomenis paneigiančių įrodymų, teismo vertinimu, nėra pagrindo skirti ieškovei baudą už aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimą.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 139 straipsniu, 290–291 straipsniais, 94 straipsniu,

Nutarė

31priimti ieškovės J. P. pareiškimą dėl ieškinio atsakovams V. P. ir K. P. atsiėmimo ir ieškinį palikti nenagrinėtą.

32Priteisti iš ieškovės J. P., asmens kodas ( - ) trečiajam asmeniui L. P., asmens kodas ( - ) 638,10 Eur (šešis šimtus trisdešimt aštuonis Eur 10 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

33Priteisti solidariai iš atsakovų V. P., asmens kodas ( - ) K. P., asmens kodas ( - ) trečiajam asmeniui L. P., asmens kodas ( - ) 638,10 Eur (šešis šimtus trisdešimt aštuonis Eur 10 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

34Grąžinti ieškovei J. P., asmens kodas ( - ) 87 (aštuoniasdešimt septynių) Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. rugpjūčio 1 d. ir 2019 m. spalio 1 d.

35Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, vadovaudamasi teismo nutartimi.

36Atmesti trečiojo asmens L. P. prašymą dėl baudos paskyrimo ieškovei J. P..

37Nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo gali būti skundžiama per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus. Kita nutarties dalis neskundžiama.

1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Svetlana... 2. viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose nagrinėjama civilinė byla pagal... 5. 2020 m. rugsėjo 3 d. teisme gautas ieškovės pareiškimas, kuriame nurodoma,... 6. Atsakovų atstovė padavė teismui rašytinį sutikimą dėl ieškinio... 7. Trečiasis asmuo L. P. atsiliepime į pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo... 8. Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas G. D.... 9. Atsakovai, trečiasis asmuo ir jų atstovės neatvyko į parengiamąjį teismo... 10. Teismas konstatuoja:... 11. Ieškinys paliekamas nenagrinėtas.... 12. Atmetamas trečiojo asmens prašymas dėl baudos paskyrimo ieškovei.... 13. Dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu... 14. CPK 139 straipsnyje nustatyta, jog ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė... 15. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovė J. P. padavė pareiškimą dėl ieškinio... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 17. CPK 94 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo... 18. Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovės atstovas neprašė šioje byloje... 19. Trečiasis asmuo L. P. prašo priteisti jos naudai 1500 Eur bylinėjimosi... 20. Teismas nustatė, kad atsakovai buvo trečiojo asmens skolininkai, kurie... 21. Šios bylos trečiasis asmuo L. P. pareiškė ieškinį dėl pripažinimo... 22. Teismas nustatė, kad civilinėje byloje Nr. e2-1447-9595/2020 dar nėra... 23. Teismas, įvertinęs tai, kad trečiojo asmens advokatė dalyvavo viename... 24. Teismas, nustatęs, kad ieškinys buvo pareikštas iš esmės nesant tarp... 25. CPK 87 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad kai ieškinys yra atsiimamas... 26. Dėl baudos ieškovei skyrimo už piktnaudžiavimą procesu... 27. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 28. Trečiasis asmuo L. P. prašo paskirti ieškovei 5000 Eur baudą už... 29. Teismas atmeta trečiojo asmens prašymą dėl baudos ieškovei paskyrimo.... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87... 31. priimti ieškovės J. P. pareiškimą dėl ieškinio atsakovams V. P. ir K. P.... 32. Priteisti iš ieškovės J. P., asmens kodas ( - ) trečiajam asmeniui L. P.,... 33. Priteisti solidariai iš atsakovų V. P., asmens kodas ( - ) K. P., asmens... 34. Grąžinti ieškovei J. P., asmens kodas ( - ) 87 (aštuoniasdešimt septynių)... 35. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, vadovaudamasi... 36. Atmesti trečiojo asmens L. P. prašymą dėl baudos paskyrimo ieškovei J. P..... 37. Nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo gali būti skundžiama...