Byla e2-23184-430/2016
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. S. ieškinį atsakovui O. S. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2013 m. gegužės mėnesį ieškovas paskolino atsakovui 13032,90 Eur (45000,00 Lt) pinigų sumą. Kaip prievolės užtikrinimo priemonė atsakovui buvo išrašytas 2013-05-17 vekselis, pagal kurį atsakovas besąlygiškai įsipareigojo sumokėti ieškovui minėtą sumą. Atsakovas pagal minėtą vekselį su ieškovu nėra atsiskaitęs. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 5 proc. dydžio palūkanas, kas sudaro 1590,73 Eur. Teismo prašo priteisti iš atsakovo 13032,90 Eur skolos, 1590,73 Eur palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės naudai.

3Atsakovas, remiantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio tvarka buvo informuotas apie civilinės bylos iškėlimą ir atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2013 m. gegužės mėnesį ieškovas paskolino atsakovui 13032,90 Eur (45000,00 Lt) pinigų sumą. Kaip prievolės užtikrinimo priemonė atsakovui buvo išrašytas 2013-05-17 vekselis, pagal kurį atsakovas besąlygiškai įsipareigojo sumokėti ieškovui minėtą sumą (civilinės bylos Nr. eL2-11753-816//2016, b.l. 2). Atsakovas pagal minėtą vekselį su ieškovu nėra atsiskaitęs. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 5 proc. dydžio palūkanas, kas sudaro 1590,73 Eur (e.b.l. 2). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo reikalavimo dėl skolos dydžio ir pagrįstumo nenuginčijo. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui skolą, nėra (CPK 12, 178 straipsniai).

7CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

8Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Pagal CK 6.870 str. 1 d. ir 2 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.873 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.65 str. nustato, kad kreditorius, priimdamas visą skolos įvykdymą, grąžina skolininkui skolos dokumentą arba skolos dokumente daromas atitinkamas įrašas. Byloje nustatyta, kad skolos dokumentas – vekselis – yra pas ieškovą. Jokio įrašo apie skolos grąžinimą vekselyje nėra, byloje tokių duomenų nepateikė ir atsakovas (CPK 178 str.). Todėl konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 13032,90 Eur skolos yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkintinas (CK 6.870 str.).

9Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Atsakovas su ieškovui neatsiskaitė, t.y. skolos laiku negrąžino, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1590,73 Eur palūkanų.

10CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (14623,63 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016-05-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 3 dalis).

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 1253,80 Eur bylinėjimosi išlaidos: 329,00 Eur žyminio mokesčio, 224,80 Eur už antstolio suteiktas paslaugas, 700,00 Eur už advokato teisines paslaugas.

12Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (2,32 Eur), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

13Teisėja, remiantis CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovo V. S., a.k. ( - ) naudai iš atsakovo O. S., a.k. ( - ) 13032,90 Eur (trylika tūkstančių trisdešimt du Eur 90 ct) skolos, 1590,73 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt Eur 73 ct) palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (14623,63 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-05-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo 1253,80 Eur (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt tris Eur 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai