Byla 2-283-291/2014
Dėl vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovui M. S., ieškovo atstovui advokatui Muradui Bakanui, atsakovui A. Z., atsakovo atstovui advokatui Valdui Kairiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. S. ieškinį atsakovui A. Z., suinteresuotam asmeniui notarei Vitai Jankovskajai dėl vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas M. S. prašo patenkinti ieškinį ir pripažinti jo išrašytą 2009-06-08 vekselį dėl 31.588, 87Lt atsakovui A. Z. bei vykdomąjį raštą- vykdomąjį įrašą negaliojančiais. Ieškovas nurodė, jog nuo 2007-09-24 dirbo UAB ,,Autotopus‘‘ Šiaulių padalinio kėbulų meistru. Atsakovas buvo UAB ,,Kelias‘‘ Šiaulių padalinio vadovas. UAB „Autotopus“ buvo UAB „Kelias“ dukterinė įmonė, todėl atsakovas dalyvaudavo tvarkant visus UAB “Autotopus“ reikalus. 2009-06-08 jį į kabinetą pasikvietę atsakovas, UAB „Autotopus“ direktorius N. S. ir UAB „Autotopus“ Šiaulių padalinio vadovas R. S. ir pareikalavę pasirašyti vekselį tokiai sumai, kokia buvo neapmokėta už atliktas paslaugas UAB „Autotopus“ Šiaulių padalinio kėbulų remonto dirbtuvėse pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras. Jis sutikęs, nes jam buvo pažadėta, kad kai draudimo įmonės sumokės skolas, įmonėje skolos pasinaikins, tuomet bus panaikintas ir vekselis. Jam buvo daromas psichologinis spaudimas, teigiama, kad bus atleistas iš darbo. Tuo metu jo šeimoje buvusi sunki materialinė padėtis, jo sutuoktinė laukėsi kūdikio, todėl, norėdamas išsaugoti darbo vietą, jis pasirašęs vekselį. Vekselį jis pasirašė Pramonės 24 G, Šiauliai, UAB „Autotopus“ buveinėje atsakovo kabinete. Tuo metu kitų asmenų kartu nebuvo, buvo tik jis su atsakovu, vekselyje jis įrašė sumą, datą ir pasirašė, kad yra skolingas tik A. Z.. Mokėjimo terminą vekselyje, t.y. pinigus sumokėti iki 2009 m. liepos 24 d., taip pat įrašė jis, bet tokį terminą jam nurodęs atsakovas. Į vekselį atsakovas įrašė savo pavardę ir savo asmens kodą. Parašas prie adreso yra atsakovo. Kadangi jis realiai nebuvo atsakovui skolingas, jis jokios skolos jam ir nemokėjo. Tačiau iš A. Z. gavo laišką, kad yra skolingas pagal vekselį. Kadangi jis nėra skolingas atsakovui, o vekselį buvo priverstas pasirašyti dėl susiklosčiusių aplinkybių, prašo ieškinį patenkinti bei priteisti iš atsakovo visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas A. Z. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir nurodo, kad iki vekselio pasirašymo pažinojo ieškovą iš matymo, nors artimai su juo nebendravo. Iki vekselio pasirašymo jis atvykdavo į UAB ,,Autotopus‘‘ Šiauliuose remontuoti ar nusiplauti savo automobilį, kur susitikdavo su ieškovu, su kuriuo pabendraudavo ir pastarasis jam kėlė pasitikėjimą, nes buvo mandagus, sudarė padoraus, pasiturinčio žmogaus įspūdį. Kai ieškovas jo paprašė paskolinti pinigų, jis nesuabejojo ir paskolino jo prašomą sumą, nes namie turėjo grynųjų pinigų, o kam ieškovui buvo reikalingi pinigai, jis nesigilino. Pramonės g. 24, Šiauliuose buvo surašytas vekselis. Ieškovas prašė jo paskolinti apie 32.000Lt, o jis tokią sumą pinigų turėjo namuose, todėl tuos pinigus atsivežęs. Vekselio tekstą surinko buhalterė, ieškovas pinigus jam žadėjo grąžinti per mėnesį iki 2009-07-24. Kodėl vekselyje nurodyta nelyginė pinigų suma, jis nežino, ieškovas pats pinigų sumą įrašė į vekselį. Jis į vekselį įrašė tik savo duomenis, o ieškovas įrašė vekselio sumą, kodėl ji buvo nelyginė – jis nesidomėjo. Ieškovas pinigų jam negrąžino, todėl jis po mėnesio kreipėsi Panevėžyje į notarę, o po to į antstolį. Į notarę Panevėžyje jis kreipėsi todėl, kad labai dažnai darbo reikalais važiuodavo į Panevėžį, o Šiauliuose ieškoti notaro neturėjo laiko. Iš pradžių, jis pats ieškojo ieškovo, norėdamas pasiteirauti dėl skolos, tačiau ieškovo neradęs, todėl ir kreipėsi į notarą. Iš antstolio A. Bložės jis yra gavęs apie 3 300 Lt. Minėtą sumą antstolis jam sumokėjo per du kartus. Kodėl vekselio apmokėjimo vieta nurodyta Pramonės 24 G, Šiauliai, dabar jis negali pasakyti, tačiau turbūt todėl, kad šioje vietoje jis pinigus ieškovui paskolino ir čia buvo surašytas vekselis. Įmonėje UAB „Autotopus“ jis niekada nedirbo, jam ieškovas niekada nebuvo pavaldus. Apie įmonės UAB „Autotopus“ finansinę padėtį jam nebuvo žinoma. Kai buvo pasirašomas vekselis, kabinete buvo jis ir ieškovas.

5Suinteresuotas asmuo notarė Vita Jankovskaja parodė, kad 2009 m. rugpjūčio 7 d. į ją su vekseliu kreipėsi A. Z., paprašydamas išduoti vykdomąjį įrašą. Kadangi vekselis atitiko visus reikalavimus, buvo suėjęs terminas vekseliui apmokėti 2009 m. liepos 24 d., ir kaip to reikalauja paprastųjų vekselių įstatymas, ji išsiuntė registruotą laišką M. S. sumokėti skolą. Kadangi tą laišką pasirašė M. S. žmona, laiškas ieškovui buvo siųstas pakartotinai ir jam pačiam įteiktas asmeniškai 2009 m. rugpjūčio 13 d. M. S. turėjo atvykti pas notarą ir pasiimti vykdomąjį įrašą. Vykdomasis įrašas išduodamas 4 egzemplioriais, pirmas vykdomasis įrašas įdedamas į notaro bylą, antrasis, trečiasis, ketvirtasis atiduodami vekselio turėtojui kartu su vekseliu, kad vekselio turėtojas juos pateiktų anstoliui. Išieškoma pagal skolininko gyvenamąją vietą.Vykdomasis įrašas buvo išsiųstas suėjus terminui. Vekselio turėtojas per metus laiko turi teisę kreiptis į skolininką dėl skolos apmokėjimo. Nors įstatymas numato, jog vekselio turėtojas į notarą turi kreiptis ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po vekselio apmokėjimo dienos, ji atsakovo kreipimąsi keliomis dienomis vėliau laiko nežymiu, ir mano, jog įrašo išdavimo tvarkos ji nepažeidė. Z. prašymas buvo pateiktas laisva forma. Nors vekselis išrašytas 2009 m. birželio 8 d. kvietime dėl vekselio apmokėjimo yra padaryta techninė klaida nurodant, kad vekselis išrašytas 2008 m. birželio 8 d. Vekselyje nurodyta vekselio surašymo vieta Šiaulių mieste yra pakankama, tam, kad nustatyti vekselio surašymo vietą.

6Liudytoja A. I. teismo posėdžio metu parodė, jog buvusiam vyrui M. S., kuris dirbo UAB „Autotopus“, 2009 m. buvo liepta pasirašyti vekselį. Įmonėje UAB „Autotopus“ buvo finansinių sunkumų, klientai nebuvo susimokėję už paslaugas dėl ko ieškovui buvo sumažintas atlyginimas. Vyras buvo priverstas pasirašyti vekselį, nes jam buvo grasinama atleisti iš darbo. Dėl vekselio apmokėjimo pas ją atvykęs joks asmuo nebuvo, su ja nebendravo. Tuo metu jų šeimoje buvusi sunki materialinė padėtis, ji buvo dekretinėse atostogose, šeimoje augo ketverių metų vaikas, todėl sutuoktinis, bijodamas prarasti darbą, pasirašė vekselį.

7Liudytojas N. S. teismo posėdžio metu parodė, kad jis dirbo UAB „Autotopus“ įmonės direktoriumi. UAB „Autotopus“ buvo UAB „Kelias“ dukterinė įmonė. UAB „Kelias“ turėjo savo padalinius Šiauliuose, Panevėžyje. M. S. dirbo UAB „Autotopus“ kėbulų tvarkymo vadovu. Vienu metu tikrinant UAB „Autotopus“ finansinius rodiklius, buvo pastebėti finansiniai neatitikimai, t.y. trūkumai. Buvo nustatyta, jog yra daug neapmokėtų draudimo, privačių asmenų ir įmonių sąskaitų. Kai ieškovas pasirašinėjo vekselį, jis ten nedalyvavo. Atlikus įmonėje inventorizaciją buvo nustatyta daug jo darbo trukūmų, dėl kurių susidarė skolos apie 30000 Lt. Su UAB „Autotopus“A. Z. nėra susijęs, jis dirbo UAB „Kelias“. Tuo laikotarpiu UAB „Autotopus“ dirbo nuostolingai, buvo nustatyti buhalterinių sąskaitų neatitikimai, jis apie tai informavo A. K.. M. S. iš darbo išėjo savo noru pateikęs pareiškimą.

8Liudytojas A. K. parodė, jog jis yra UAB „Kelias“ direktorius, o ieškovas buvęs dukterinės įmonės UAB „Autotopus“ darbuotojas. Jo tiesioginis viršininkas buvo N. S., o su atsakovu ieškovas jokiais darbiniais reikalais nebuvo susijęs. A. Z. jam buvo sakęs, kad M. S. skolinosi iš jo pinigų ir negrąžino. Jam žinoma, jog ieškovas skolinosi pinigus savo verslui, ir yra daug kam skolingas.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, suformavo praktiką taip, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010; kt.). Kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, tai vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Tačiau tam, kad vekselio turėtojas galėtų patenkinti savo reikalavimus ĮVPĮ nustatyta tvarka, jis turi laikytis šio įstatymo imperatyviųjų nuostatų ir vykdyti jame nustatytus reikalavimus.

11Iš šalių paaiškinimo, bylos dokumentų matyti, kad 2009m. birželio 8d. ieškovas M. S. išdavė atsakovui A. Z. paprastąjį vekselį 31588,87 Lt sumai, pagal kurį įsipareigojo atsakovui iki 2009m. liepos 24d. ją grąžinti. (I t. b.l. 9) Mokėjimo vieta vekselyje nurodyta Pramonės 24G, Šiauliai. Ieškovui iki vekselyje nurodyto termino negrąžinus skolos, atsakovas 2009m. rugpjūčio 7d. kreipėsi į Panevėžio miesto 5-ąjį notarų biurą, ir notarė Vita Jankovskaja notarų išsiuntė ieškovui kvietimą dėl vekselio apmokėjimo, o 2009m. rugpjūčio 20d. antstolis pradėjo priverstinį išieškojimą dėl vekselyje nurodytos sumos pagal notaro pateiktą vykdomąjį dokumentą (I t. b.l. 15). Ieškovas, prašydamas pripažinti vekselį negaliojančiu, nurodė, jog jis buvo priverstas pasirašyti jį dėl darbdavių psichologinio spaudimo ir tiesioginių grasinimų atleisti jį iš darbo. Šiuo atveju pareiga įrodyti, kad toks spaudimas išrašant vekselį buvo daromas, tenka vekselio davėjui, t.y. ieškovui. Ieškovas įrodinėja, kad vekselio išrašymo laikotarpiu jis buvo susijęs su atsakovu darbiniais santykiais, jog atsakovas neoficialiai dalyvavo sprendžiant visus UAB ,,Autotopus‘‘, kur jis dirbo, reikalus. Tačiau iš byloje pateiktų dokumentų matyti (I t. b.l. 80-103), kad UAB ,,Kelias‘‘ vadovas ir akcininkas buvo A. K., UAB ,,Kelias‘‘ buvo vienintelis UAB ,,Autotopus‘‘ akcininkas, o įmonės vadovas N. S.. Atsakovas dirbo UAB ,,Kelias‘‘ Šiaulių padalinio vadovu ir su ieškovu jokiuose darbiniuose santykiuose nebuvo. Jis, kaip nurodė, UAB ,,Autotopus‘‘ lankydavosi dėl paslaugų suteikimo., t.y. automobilio remonto ar jo nuplovimo. Tai, kad tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo jokių tarpusavio pavaldumo santykių, byloje patvirtino ir posėdžio metu apklausti liudytojai: N. S. ir A. K. Šalys yra tiesioginės vekselio teisinio santykio dalyvės. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų, kad jis buvo priverstas pasirašyti ginčo vekselį, t. y. kad atsakovas būtų naudojęs prievartą, grasinimus ar spaudimą, kad ieškovas būtų kreipęsis į teisėsaugos institucijas iki vekselio pasirašymo (CK 1.91 straipsnis). Be to, ieškovas, 2009-06-08 m. pasirašęs vekselį, kaip sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo, turėjo iš karto jį ginčyti. Tačiau į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2012-07-24, t.y. praėjus daugiau kaip trims metams nuo vekselio išrašymo ir antstoliui jau išieškojus dalį skolos. Todėl teismas mano, jog nėra pagrindo pripažinti negaliojančiu ieškovo M. S. 2009-06-08 išrašytą vekselį atsakovui A. Z. negaliojančiu.

12Ieškovas paprastąjį vekselį išrašė 2009-06-08, ir juo įsipareigojo sumokėti vekselio gavėjui A. Z. 31588,87Lt iki 200-07-24d. Teismo posėdžio metu apklausta Vita Jankovskaja nurodė, kad 2009 m. rugpjūčio 7 d. A. Z. kreipėsi į ją su vekseliu, paprašydamas išduoti vykdomąjį įrašą. Kadangi vekselis atitiko visus reikalavimus, buvo suėjęs terminas vekseliui apmokėti ji išsiuntė registruotą laišką M. S. sumokėti skolą.

13ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas gali davėjui pareikšti reikalavimus sumokėti, jei pasibaigus mokėjimo terminui nebuvo sumokėta (ĮPVĮ 45 straipsnio 1 punktas).Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti, kai įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“ (ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Šios normos, vadovaujantis ĮPVĮ 79 straipsniu, taikomos ir paprastiesiems vekseliams. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata lemia išvadą, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010).

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys atsiskaitymo datą vekselyje nustatė 2009-07-24 įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“, tačiau vekselis nustatytu terminu nebuvo pateiktas ieškovui apmokėti. Į notarą atsakovas kreipėsi tik 2009-08-07, t.y. praėjus 14 dienų nuo termino, kada turėjo būti apmokėtas vekselis. Taigi atsakovas praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą, todėl neteko ir teisės notarui teikti rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko vykdomuoju įrašu, bei neteko galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka. Tokiu atveju vekselis tapo paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti šalių teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-514/2009). ĮPVĮ nustatytų terminų praleidimas neatima iš vekselio turėtojo galimybės išieškoti skolą iš vekselį išdavusio asmens ginčo teisenos tvarka.

15Šiuo atveju atsakovas, gindamas savo teises, gali pasinaudoti teismine gynyba, t. y. ginčo teisenos tvarka kreiptis į teismą, prašydamas priteisti iš ieškovo skolą. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 straipsnis). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tokia išvada atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010). Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, t.y., nustačius, jog atsakovas praleido terminą pateikti vekselį apmokėti, notarė negalėjo išduoti vykdomojo įrašo ne ginčo tvarka, nes tokiu atveju vekselis tapo paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Todėl ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu Panevėžio miesto 5-ojo notarų biuro notarės V.Jankovskajos išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 31588,87Lt piniginių lėšų išieškojimo iš M. S. išieškotojui A. Z. tenkintinas.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų.

17LR CPK 93str. 2d.numato, jog patenkinus ieškinį iš dalies, išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui- proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

19Ieškovo M. S. ieškinį atsakovui A. Z. dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu atmesti.

20Pripažinti negaliojančiu Panevėžio m. 5 notarų biuro išduotą dokumentą Nr. ( - ) dėl 31588,87Lt piniginių lėšų išieškojimo iš M. S..

21Priteisti iš ieškovo M. S. atsakovui A. Z. 300,00 Lt atstovavimo išlaidų.

22Priteisti iš atsakovo A. Z. ieškovui M. S. 80Lt ieškovo sumokėto žyminio mokesčio ir 605Lt atstovavimo išlaidų

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas M. S. prašo patenkinti ieškinį ir pripažinti jo išrašytą... 4. Atsakovas A. Z. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir nurodo, kad iki... 5. Suinteresuotas asmuo notarė Vita Jankovskaja parodė, kad 2009 m. rugpjūčio... 6. Liudytoja A. I. teismo posėdžio metu parodė, jog buvusiam vyrui M. S., kuris... 7. Liudytojas N. S. teismo posėdžio metu parodė, kad jis dirbo UAB... 8. Liudytojas A. K. parodė, jog jis yra UAB „Kelias“ direktorius, o ieškovas... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias... 11. Iš šalių paaiškinimo, bylos dokumentų matyti, kad 2009m. birželio 8d.... 12. Ieškovas paprastąjį vekselį išrašė 2009-06-08, ir juo įsipareigojo... 13. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys atsiskaitymo datą vekselyje... 15. Šiuo atveju atsakovas, gindamas savo teises, gali pasinaudoti teismine gynyba,... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 17. LR CPK 93str. 2d.numato, jog patenkinus ieškinį iš dalies, išlaidos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str.,... 19. Ieškovo M. S. ieškinį atsakovui A. Z. dėl vekselio pripažinimo... 20. Pripažinti negaliojančiu Panevėžio m. 5 notarų biuro išduotą dokumentą... 21. Priteisti iš ieškovo M. S. atsakovui A. Z. 300,00 Lt atstovavimo išlaidų.... 22. Priteisti iš atsakovo A. Z. ieškovui M. S. 80Lt ieškovo sumokėto žyminio... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...