Byla e2-2694-860/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės R. S. ieškinį atsakovams O. I., A. I. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

31. Ieškovė R. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų O. I. ir A. I. 4 344,30 Eur pagrindinės skolos, 1 086,10 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (4344,30 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2011 m. rugsėjo 18 dieną R. S. paskolino O. I. ir A. I. 15 000 Lt, kas sudaro 4 344,30 Eur, kur šias faktines aplinkybes patvirtina pridedamas 2011-09-18 skolos raštelis. Kaip iš šio skolos raštelio matyti, kad atsakovai šią pasiskolintą sumą įsipareigojo grąžinti pagal ieškovės pareikalavimą. Pažymėjo, kad ieškovė pirmą kartą iš atsakovų pareikalavo grąžinti aukščiau paskolintą sumą dar 2013 m. pradžioje (sausio, vasario mėn.), tačiau atsakovai prašė ieškovės dar truputį palaukti. 2013 m. pavasarį (gegužės mėn.) ieškovė vėl pareikalavo iš atsakovų, kad šie grąžintų paskolintą sumą, tačiau šie labai prašė ieškovės, kad ši dar šiek tiek palauktų ir grąžins jai visą pasiskolintą 15 000 Lt (4 344,30 Eur) sumą ir dar su 5 procentais. Po antro pareikalavimo, ieškovė su atsakovais žodžiu susitarė, kad atsakovai mokės dalimis per banką į ieškovės asmeninę banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią SEB banke, su 5 procentais metinių palūkanų. Atsakovams geranoriškai nevykdant ieškovės dar 2013 m. pateiktų dviejų pareikalavimų dėl aukščiau įvardintos skolos grąžinimo, atsakovai patys 2016-01-01 išrašė ir pateikė ieškovei du vekselius po 2 200 Eur sumomis kaip garantiją ieškovei, kad atsakovai tikrai grąžins ieškovei iš šios dar 2011-09-18 dieną pasiskolintą 15 000 Lt sumą. Atkreipė dėmesį, kad vienas vekselis turėjo būti apmokėtas 2016-12-31, o kitas – 2017-12-31. Pažymėjo, kad šių vekselių išdavimo dieną (momentu) nebuvo perduodami ir / ar skolinami pinigai. Šiuos vekselius atsakovai išrašė ieškovei kaip garantiją dėl 2011-09-18 pasiskolintų 15 000 Lt sumos grąžinimo. Abu vekseliai yra užpildyti pačių atsakovų ranka, o būtent ieškovės žiniomis, šiuos vekselius užpildė atsakovė A. I.. Akcentavo, kad ieškovė ne vieną kartą kreipėsi į atsakovus dėl aukščiau įvardintos skolos (4 344,30 Eur) grąžinimo, tačiau iš pradžių atsakovai tik žadėjo, vėliau prašė palaukti, bet jokių konkrečių veiksmų neatliko, ir šiai dienai neatlieka grąžinant 4 344,30 Eur skolą. Pažymėjo, kad paskutiniu metu atsakovų telefonai apskritai yra išjungti ir ji neturinti galimybių su atsakovais susisiekti. Nurodo, kad atsakovai pažeidė savo prievolę laiku ir tinkamai grąžinti jai skolą. Dėl šių priežasčių, ieškovė yra priversta kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo. Tai, kad atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę (4 344,30 Eur) prievolę nuo 2013 m. vasario mėn. iki šios dienos (2019-02-08), tad už šį laikotarpį turi būti paskaičiuotos ir materialinės palūkanos. Iš atsakovų ieškovės naudai prašo priteisti materialines palūkanas už paskutinius 5 metus nuo negrąžintos 4 344,30 Eur skolos sumos (4 344,30 Eur * 5 proc. / 100 proc. = 217,22 Eur už vienus metus. Viso materialinių palūkanų per penkerius metus sudaro: 217,22 Eur * 5metai = 1 086,10 Eur. Todėl bendra ieškinio suma yra: 4 344,30 Eur (pagrindinė skola) ir 1 086,10 Eur (materialinės palūkanos), kur bendrai – 5 430,40 Eur. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį prašo priimti sprendimą už akių.

52. Atsakovams O. I., A. I. teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jų per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovės prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

73. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

84. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė R. S. pagal 2011-09-18 skolos raštelį paskolino atsakovams O. I. ir A. I. 4 344,30 Eur (15 000 Lt) sumą. Atsakovai pagal ieškovės pareikalavimus paskolintų pinigų negrąžino. Ieškovė sutiko pratęsti skolos grąžinimo terminą su sąlyga, kad bus mokama 5 proc. metinės palūkanos nuo skolos (4 344,30 Eur) sumos. 2016-01-01 atsakovai surašė du vekselius, kurių kiekvienas po 2 200,00 Eur sumą, nurodant grąžinimo terminus – 2016-12-31 ir 2017-12-31.

95. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau - ĮPVĮ) 78 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paprastasis vekselis, kuriame mokėjimo terminas nenurodytas, laikomas mokėtinu jį pateikus. Šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai vekselis turi būti apmokėtas vekselį pateikus mokėtojui, vekselis turi būti pateiktas apmokėti per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos. Aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas ĮPVĮ normas kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal ĮPVĮ reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 72 straipsnio 2 dalis). Kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 3K-3-314/2010, Nr. 3K-3-43/2011, Nr. 3K-3-199/2011).

106. Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, ieškovė laiku nepateikė atsakovams vekselių apmokėti ar akceptuoti, dėl šios priežasties jos vekseliai prarado vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto teisinį statusą, todėl ieškovė, praleidusi ĮPVĮ nustatytus terminus ir nesikreipusi į notarą ĮVPĮ nustatyta tvarka, nebegali reikalauti priteisti skolą remdamasi ĮPVĮ normomis.

11Tačiau pažymėtina, kad pats vekselis, jam praradus vertybinio popieriaus statusą dėl įstatyme nesilaikytos jo realizavimo tvarkos ir terminų, nėra pagrindas nepriteisti ieškovei skolos, įrodžius prievolės atsiradimo pagrindą ir pinigų perdavimo faktą.

127. CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.

138. Kaip minėta, ieškovės nurodytas aplinkybes patvirtina pateiktas 2011-09-18 skolos raštelis, jo pagrindu išduoti du neprotestuotini paprasti vekseliai, pagal kuriuos atsakovai įsipareigojo ieškovei sumokėti viso 4 400 Eur sumą (2 200 Eur x 2). Duomenų, kad atsakovai būtų sumokėję vekseliuose nurodytą sumą ieškovei, byloje nėra. Kadangi atsakovai tinkamai savo prievolės neįvykdė, tad ieškinys tenkintinas, ir solidariai iš atsakovų ieškovei priteistina 15 000 Lt / 4 344,30 Eur negrąžinta skolos suma (CK 6.38 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.870 straipsnis).

149. Ieškovė prašo iš atsakovų priteisti 5 procentų palūkanas, paskaičiuotas už paskutinius penkerius metus, kas sudaro 1 086,10 Eur sumą ((4 344,30 Eur x 5 proc./100 proc.) x 5 metai).

1510. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas kompensuojamojo pobūdžio palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta kitaip. Tai reiškia, kad atlygintinės paskolos sutarties atveju, kai paskolos gavėjas pažeidžia sutartinę prievolę grąžinti skolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui sutartas arba įstatyme pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį nustatytas pelno palūkanas ir kompensuojamojo pobūdžio palūkanas, nustatytas CK 6.210 straipsnyje.

1611. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad prašomos priteisti kompensuojamojo pobūdžio palūkanos yra pagrįstos, todėl yra pagrindas priteisti tokią palūkanų sumą (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis, CK 6.874 straipsnio 1 dalis).

1712. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi ir ieškovės prašymu, iš atsakovų priteistinos ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (4 344,30 Eur), skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019-02-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

1813. Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro: 162,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 1 400,00 Eur advokato teisinės paslaugos (viso 1 562,00 Eur), kurios lygiomis dalimis priteistinos iš atsakovų (t. y. po 781,00 Eur iš kiekvieno atsakovo) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

1914. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3,00 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnį, 96 straipsnio 6 dalį ir teisingumo ministro bei finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 1R-298/1K-290, į valstybės biudžetą nepriteisiamos.

20Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 286 straipsniais, teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti.

22Priteisti solidariai iš O. I. (a. k. ( - ) ir A. I. (a. k. ( - ) ieškovei R. S. (a. k. ( - ) 4 344,30 Eur (keturis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt keturis eurus 30 ct) skolos, 1 086,10 Eur (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt šešis eurus 10 ct) palūkanų, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 4 344,30 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-02-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti lygiomis dalimis iš O. I. (a. k. ( - ) ir A. I. (a. k. ( - ) ieškovei R. S. (a. k. ( - ) 1 562,00 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus šešiasdešimt du eurus 0 ct) bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 781,00 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą) iš kiekvieno atsakovo.

24Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

25Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės R.... 3. 1. Ieškovė R. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2011 m. rugsėjo 18 dieną R. S. paskolino O. I. ir A.... 5. 2. Atsakovams O. I., A. I. teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. 3. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. 4. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė R. S. pagal 2011-09-18 skolos... 9. 5. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo... 10. 6. Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, ieškovė laiku nepateikė... 11. Tačiau pažymėtina, kad pats vekselis, jam praradus vertybinio popieriaus... 12. 7. CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 13. 8. Kaip minėta, ieškovės nurodytas aplinkybes patvirtina pateiktas... 14. 9. Ieškovė prašo iš atsakovų priteisti 5 procentų palūkanas,... 15. 10. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas laiku... 16. 11. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad prašomos priteisti... 17. 12. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi ir... 18. 13. Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro: 162,00 Eur sumokėto žyminio... 19. 14. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę... 20. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4... 21. Ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti solidariai iš O. I. (a. k. ( - ) ir A. I. (a. k. ( - ) ieškovei R.... 23. Priteisti lygiomis dalimis iš O. I. (a. k. ( - ) ir A. I. (a. k. ( - )... 24. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...