Byla 2A-478-125/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj, Audriaus Saulėno, sekretoriaujant Tomui Dryžui, viešame teismo posėdyje dalyvaujant ieškovui A. T. ir jo atstovui advokatui Vaidotui Rutavičiui, atsakovui T. Č. ir jo atstovui advokatui Rimvydui Paulauskui, trečiajam asmeniui S. Ž., apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo T. Č. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-505-778/2010 pagal ieškovo A. T. ieškinį atsakovui T. Č., tretysis asmuo S. Ž., dėl avanso grąžinimo ir atsakovo T. Č. priešieškinį ieškovui A. T., tretieji asmenys S. Ž., Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo vykdyti sutartį ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti jam iš atsakovo 11500,00 lt sumokėto avanso, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo pareiškė reikalavimą pripažinti ieškovo 2008-05-20 pirkimo-pardavimo sutarties vienašališką nutraukimą neteisėtu ir įpareigoti jį vykdyti šią sutartį.

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2010-10-18 sprendimu ieškinį patenkino, o priešieškinį atmetė. Nurodė, kad po ginčo sutarties sudarymo tretysis asmuo S. Ž. pareiškė pretenzijas dėl nuosavybės teisės į ieškovo perkamas kolonas iš atsakovo, todėl ieškovas pagrįstai su atsakovu nutraukė prikimo – pardavimo sutartį. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog pripažinus tai, kad ieškovas pagrįstai vienašališkai nutraukė tarp šalių sudarytą ginčo sutartį, todėl priešieškiniu pareikštas reikalavimas negali būti tenkintinas, todėl atmestinas.

4Atsakovas nesutiko su Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-09-22 sprendimu nurodė, kad šioje byloje vyksta ginčas dėl statybinių konstrukcijų nuosavybės teisės, kurios buvo įsigytos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Veviržėnų seniūnijos organizuotuose aukcionuose. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus dėl nuosavybės teisių į parduodamus daiktus ir todėl padarė nepagrįstas išvadas, kad atsakovas iš esmės pažeidė sutartį ir dėl to galėjo vienašališkai atsisakyti nuo sutarties. Pasak apelianto, jis pateikė ieškovui nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, todėl trečiojo asmens pretenzijos į ieškovui parduotą turtą yra nepagrįstos, kadangi jis 26 atraminių laikiklių komplektų aukcione nenusipirko. Esant šioms aplinkybėms prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują.

5Ieškovas A. T. nurodo, jog sudarius pirkimo – pardavimo sutartį paaiškėjo, jog į parduotas prekes nuosavybės teises pareiškė ir trečiasis asmuo. Atsakovui buvo nustatytas terminas pašalinti abejones dėl nuosavybės teisių į parduotas prekes, tačiau jis to nepadarė. Esant šioms aplinkybėms ieškovas turėjo teisę su ieškovu nutraukti sutartį, kadangi atsakovui neišsprendus ginčo su trečiuoju asmeniu, ieškovas negalėjo pagrįstai gauti to, ko tikėjosi pagal sutartį. Atsižvelgdamas į tai ieškovas prašo palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

6Atsakovo apeliacinis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

8Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog šioje byloje kilęs ginčas dėl statybinių konstrukcijų nuosavybės teisės, kurios buvo įsigytos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Veviržėnų seniūnijos organizuotuose aukcionuose. Šios bylos ginčas dėl nuosavybės teisės dėl statybinių konstrukcijų įsigytų Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Veviržėnų seniūnijos organizuotame aukcione galėtų būtų pripažintas tik tokiu atveju, jeigu trečiasis asmuo arba ieškovas būtų pareiškęs ieškinį dėl nuosavybės teisių pripažinimo. Šalims nepareiškus reikalavimo dėl nuosavybės teisių pripažinimo į atraminių laikiklių komplektus, teismas neturi teisės spręsti, kam šie objektai priklauso, priešingu atveju pasisakytų dėl tų reikalavimų, kurių šalys nėra pareiškusios. Šiuo nagrinėjamu atveju išimtinai sprendžiama, ar ieškovas turėjo teisę ir ar pagrįstai nutraukė sutartį su atsakovu.

9CK 6.321 str. 6 d. numatytas specialus pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo pagrindas. Remiantis šios normos nuostatomis pirkėjas turi teisę reikalauti nutraukti sutartį tais atvejais, kai pardavėjas pažeidžia šios normos 1–4 dalyse nurodytas pareigas, jeigu pardavėjas neįrodo, kad pirkėjas žinojo arba turėjo žinoti apie trečiųjų asmenų teises į daiktus ar šių teisių suvaržymą. Taigi šiuo nagrinėjamu atveju ieškovas norėdamas nutraukti sutartį su atsakovu turi įrodyti, jog atsakovas pažeidė vieną iš CK 6. 321 str. 1 – 4 dalyse numatytų jo pareigų, o atsakovas privalo įrodyti, jog tokios pareigos nepažeidė arba apie šias pažeidimą suponuojančias aplinkybes ieškovas žinojo sutarties sudarymo metu. Šioje byloje ieškovas nurodo, jog sudarius pirkimo – pardavimo sutartį paaiškėjo, jog atsakovo tvirtinimas, kad niekas kitas į jam parduotus daiktus neturi pretenzijų yra melagingas ir taip atsakovas pažeidė CK 6.321 str. 1 d įtvirtintą pardavėjo pareiga patvirtinti, kad į perduodamus daiktus tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų. Šiuo nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog pretenzijas į ieškovui parduotus daiktus reiškia trečiasis asmuo. Kaip teigia atsakovas, jis ieškovui parduotus daiktus įsigijo aukcione. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-09 nutarimo Nr. 531 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo” 34 p., kuriame nustatyta, jog viešame aukcione parduoto turto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į įsigytą turto objektą patvirtinantis dokumentas. Šiuo nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė teismui įrodymų, jog tokį dokumentą ieškovui būtų pateikęs, taip pat tokio dokumento atsakovas nepateikė nei pirmosios instancijos nei apeliacinės instancijos teismui. Pažymėtina, jog ieškovui įrodžius, jog atsakovas pažeidė savo pareigą patvirtinti, jog tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į parduotą turtą, o atsakovui neįrodžius, jog šios pareigos jis nepažeidė, konstatuotina, kad ieškovas turėjo teisę nutraukti sutartį CK 6.321 str. 6 d. Esant šioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas, nors ir kitu teisiniu pagrindu, tačiau pagrįstai pripažino ieškovo teisę nutraukti sutartį, o tai nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės teisingo ir pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 straipsnis 1 dalis 1 punktas).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

11atsakovo T. Č. apeliacinį skundą atmesti. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-10-18 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai