Byla e2-5882-494/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. G. ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 2000,00 EUR skolos, 66,92 EUR palūkanų, 5 proc. metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

4Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas) buvo įteikti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 130 straipsnio 1 dalis, t.y. viešo paskelbimo būdu). Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2018-06-18 atsakovas pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, patvirtintą Vilniaus m. 45-ojo notaro biuro notarės J. K., pagal kurį besąlygiškai įsipareigojo ieškovui sumokėti 6000 EUR sumą iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. 2018-08-14 atsakovas grąžino ieškovui 4000,00 Eur sumą, o likusią skolos dalį - 2000,00 Eur atsakovas įsipareigojo grąžinti ne vėliau kaip iki 2018-09-30, atitinkamai 1000,00 Eur sumą sumokėti iki 2018-08-31 ir 1000,00 Eur - iki 2018-09-30. Ieškovas, atsiradus reikalavimo teisei pagal vekselį, nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo padarymo, todėl prašo priteisti iš atsakovo 2000 EUR skolą. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų padengęs susidariusį įsiskolinimą, ar ginčiję vekselio išrašymą, ar paskirtį, nėra (CPK 178 straipsnis).

8Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 81 straipsnyje nustatyta, kad vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka, notarui padarius vykdomąjį įrašą neprotestuotinuose vekseliuose. ĮPVĮ 72 straipsnyje numatyti reikalavimų pateikimo senaties terminai nustato laiko tarpą, per kurį vekselio turėtojas gali pasinaudoti supaprastinta, būtent įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatyta tvarka, išieškant skolą iš vekselio davėjo. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėjimui privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai pasibaigia ĮPVĮ nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011; 2011-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Tokiu atveju vekselis prilygsta paskolos rašteliui, kuriuo patvirtinama, kad atsakovas iš ieškovo gavo pinigus. Nagrinėjamu atveju vekselis mokėjimui turėjo būti pateiktas paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis). Pasibaigus mokėjimo terminui per dvi darbo dienas turėjo būti įformintas protestas (ĮPVĮ 46 straipsnio 3 dalis). Ieškovas šiuos terminus yra praleidęs, tai reiškia, jog vekselis tapo paprastu skolos rašteliu.

9Teismas įvertinęs byloje pateiktą paprastąjį neprotestuotiną vekselį, sprendžia, kad išrašytas paprastasis vekselis iš esmės atitinka tokios rūšies vekselio rekvizitams keliamus reikalavimus (ĮPVĮ 77 straipsnis). Teismo vertinimu, byloje esantis paprastasis vekselis, kaip skolos raštelis, patvirtina, jog atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 2000 EUR sumą iki 2018-09-30 Nors ĮPVĮ nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti skolą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-253/2008).

10Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vekselis yra kaip prievolės įvykdymą užtikrinanti priemonė. CK 6.70 straipsnio 1 dalyje yra išvardytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės (netesybos, laidavimas ir kitos), kitos CK šeštosios knygos penktojo skyriaus normos reglamentuoja šių priemonių taikymo tvarką, tačiau nurodytame CK straipsnyje išvardytų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąrašas nėra baigtinis. Taigi vekselis pagal savo universalų atsiskaitymo pobūdį gali būti naudojamas civilinėje apyvartoje kaip priemonė užtikrinti prievolės, kilusios iš sandorio, kurio sukurtų teisinių santykių pagrindu buvo išduotas, įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013). Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Nagrinėjamu atveju, vekseliu buvo užtikrintas 2000 EUR skolos sumokėjimas, t. y. vekselyje įtvirtinta atsakovo pareiga atsiskaityti su ieškovu. Byloje nesant įrodymų, jog atsakovas minėtą vekselį yra apmokėjęs ar ginčijęs vekselio išrašymą ar paskirtį, ieškovo naudai ir atsakovo priteistina 2000 EUR skola.

11Ieškovas taip pat paskaičiavo 66,92 EUR palūkanų už laikotarpį nuo 2018-08-31 iki 2018-09-30. Patenkinus pagrindinį ieškovo reikalavimą, iš atsakovo ieškovo naudai už nurodytą laikotarpį priteistinos ir 66,92 EUR dydžio palūkanos (CK 6.870 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaujantis CK 6.210 straipsniu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (2066,92 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-05-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistina 247,00 EUR bylinėjimosi išlaidos: 47,00 EUR žyminis mokestis ir 200,00 EUR atstovavimo išlaidos (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnis).

14Į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl šios išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str., 265 str., 285 str.,

Nutarė

16tenkinti ieškinį visiškai.

17Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) ieškovui E. G., asmens kodas ( - ) 2000,00 Eur skolos, 66,92 Eur delspinigių, iš viso – 2066,92 Eur (du tūkstančius šešiasdešimt šešis eurus 92 ct), 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą 2066,92 Eur sumą nuo 2019-05-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 247,00,00 Eur (du šimtai keturiasdešimt septyni eurai 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

19Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

20Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

21Įteikti atsakovui A. M. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019-05-27 sprendimą už akių, civilinėje byloje Nr. e2-5882-494/2019, viešo paskelbimo būdu, t.y. specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt:

22„Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmuose 2019-09-17 priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-5882-494/2019 pagal ieškovo ieškovo E. G. ieškinį atsakovui A. M., gim. ( - ), dėl skolos priteisimo; ieškinys tenkintas pilnoje apimtyje. Atsakovui procesinių dokumentų gyvenamosios vietos adresu įteikti nepavyksta, todėl atsakovui A. M. sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. (8 5) 275 0897.“

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio... 4. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 7. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2018-06-18 atsakovas pasirašė... 8. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau... 9. Teismas įvertinęs byloje pateiktą paprastąjį neprotestuotiną vekselį,... 10. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vekselis yra kaip prievolės įvykdymą... 11. Ieškovas taip pat paskaičiavo 66,92 EUR palūkanų už laikotarpį nuo... 12. Vadovaujantis CK 6.210 straipsniu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5... 13. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 14. Į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma... 15. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str., 265 str., 285 str.,... 16. tenkinti ieškinį visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo A. M., asmens kodas ( - ) ieškovui E. G., asmens kodas... 18. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 20. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos... 21. Įteikti atsakovui A. M. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono... 22. „Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmuose 2019-09-17...