Byla 2-2625-570/2016
Dėl skolos priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, sekretoriaujant Rimai Gucaitienei, dalyvaujant ieškovei B. K. ir jos atstovui advokatui A. P., atsakovo atstovei advokatei D. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės B. K. ieškinį atsakovui G. B., trečiajam asmeniui UAB „Continental Transport“ dėl skolos priteisimo, ir

3Priimdama galutinį sprendimą šioje byloje,

Nustatė

4Teismas, ieškovo prašymu bylą išnagrinėjęs dokumentinio proceso būdu, 2016-03-16 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo tenkino ieškovės B. K. ieškinį ir priteisė iš atsakovo G. B. 2919,02 Eur paskolos, 6459,04 Eur delspinigių, 14,48 Eur baudos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2016-03-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 341 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas, nesutikdamas su preliminariu sprendimu, pareiškė prieštaravimus, todėl teismas bylą nagrinėja iš esmės, kad šioje byloje priimtų galutinį sprendimą.

5Ieškovė prašo jo ieškinį tenkinti bei palikti nepakeistą preliminarų sprendimą. Nurodė, kad su atsakovu 2013-01-04 sudarė paskolos sutartį Nr. 2013/01/04, pagal kurią jam suteikė 2919,03 Eur (10000 Lt) paskolą. Pinigus grynais perdavė pasirašius paskolos sutartį G. B. darbovietėje, t.y. UAB „Continental Transport“ biure Kauno m. Atsakovas buvo įmonės UAB „Continental transport“ tolimųjų reisų vairuotojas, o ji – šios įmonės akcininkė, todėl siekiant išlaikyti darbuotoją, ji pinigus ir paskolino. Kokiu tikslu ir kam atsakovui buvo reikalingi pinigai, ji nepasidomėjo, tačiau jų įmonėje tokia buvo tokia praktika skolinti darbuotojams pinigus. Pagal kartu su paskolos sutartimi pasirašytą skolų grąžinimo grafiką, atsakovas skolą turėjo grąžinti lygiomis dalimis per 20 dienų, t.y. iki 2013-01-31, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Kadangi nustatytais terminais skola nebuvo grąžinta, savo įsipareigojimus, kylančius iš paskolos sutarties, atsakovas patvirtino neprotestuotinu vekseliu. Kada ir kokiomis aplinkybėmis buvo pasirašytas vekselis, ji paaiškinti negalėjo, mano kad atsakovas buvo atvykęs į įmonę. Taip pat negali paaiškinti, dėl kokių priežasčių vekselis nebuvo tinkamai pateiktas apmokėti nustatytu terminu. Žino, kad atsakovas jų įmonėje nebedirba, ar jis buvo įmonei padaręs žalos ar pan. ji teigia nežinanti. Ieškovės paskaičiavimais atsakovas liko skolingas 2919,02 Eur skolos, 6459,04 Eur delspinigių (pagal sutarties 9 p. po 0,2 proc. už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo 2919,03 Eur sumos už 1106 d.) ir 14,48 Eur baudos.

6Atsakovas su ieškiniu nesutinka visiškai, preliminarų teismo sprendimą prašo panaikinti. Nurodo, kad jis iš B. K. pinigų niekada nesiskolino ir 2013-01-04 pasirašęs paskolos sutartį negavo jokių pinigų. Nuo 2012-12-10 iki 2013-01-03 dirbo UAB „Continental transport“ tolimųjų reisų vairuotoju. Paskolos sudarymo dieną jis įmonėje jau nedirbo ir pasirašyti su įmonės akcininke sutarties negalėjo. Vekselio pasirašymo dieną 2013-03-31 jis dirbo UAB „Avansas“ vairuotoju ir buvo komandiruotėje Latvijoje, todėl taip pat su B. K. susitikti negalėjo ir jo nepasirašė. Mano, kad šie dokumentai buvo pateikti pasirašyti apgaulės būdu, galimai jo buvusio darbdavio administracinėse patalpose jam pasirašant darbo sutarties ar kitus dokumentus. Jis B. K. nepažįsta ir jos nėra matęs, dokumentus pasirašyti davė kiti administracijos darbuotojai. Manytina, kad tarp darbo sutarties bei kitų dokumentų galėjo būti ir sutartis su vekseliu, kurio turinio nežinodamas, jis galimai pasirašė. Tačiau nagrinėjamu atveju tarp jo ir B. K. jokie paskolos teisiniai santykiai neatsirado, nes paskolos dalykas ar jo dalis atsakovo nuosavybėn perduota nebuvo. Atsakovas savo parašo ant paskolos sutarties ir vekselio neginčija, tačiau aiškina, kad jis šiuos dokumentus pasirašė nežinodamas jų turinio, per aplaidumą, per klaidą, didelį greitį, kadangi pasirašant darbo sutartį buvo pateikta dar daug kitų dokumentų. Taip pat prašo laikyti paskolos sutartį nesudaryta, o jei teismas manys kitaip, taikyti ieškinio senatį dėl delspinigių priteisimo.

7Trečiasis asmuo UAB „Continental Transport“ atsiliepimu prašo tarp šalių kilusį ginčą spręsti teismo nuožiūra, jam nėra žinomos paskolos sutarties sudarymo ir vekselio pasirašymo aplinkybės (b.l. 67-68). Prašo priteisti iš pralaimėjusios šalies 90 Eur bylinėjimosi išlaidų taip pat prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

8Ieškinys atmestinas, preliminarus teismo sprendimas naikintinas

9Byloje kilo ginčas dėl paskolos sutarties sudarymo ir jos vykdymo bei vekselio teisinės reikšmės ir kylančios prievolės pagrįstumo.

10Ieškovės ir atsakovo paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas nuo 2012-12-10 iki 2013-01-03 dirbo UAB „Continental transport“ tolimųjų reisų vairuotoju (b.l.28). Ieškovė B. K. minėtu laikotarpiu buvo šios įmonės akcininkė (b.l. 37). Šalys 2013-01-04 pasirašė paskolos sutartį Nr. 2013/01/04, pagal kurią ieškovė B. K. įsipareigojo perduoti atsakovui 2919,03 Eur (10000 Lt) paskolos, o atsakovas ją sugrąžinti iki 2013-01-31 d., pagal pridedamą skolų grąžinimo grafiką Nr. 1 (b.l. 4-7)

11Tačiau atsakovas iki 2013-03-31 paskolos nesugrąžino, 2013-01-31 pasirašė paprastąjį vekselį (b.l. 19), pagal kurį besąlygiškai įsipareigojo sumokėti vekselio gavėjai B. K. 10 000 Lt. Tačiau šio vekselio neapmokėjo. Ieškovė jį apmokėjimui laiku nepateikė. Kaip matyti iš VSDFV pažymos (b.l. 28), paskolos sutarties pasirašymo dieną atsakovas UAB „Continental transport“, kurio akcininke buvo ieškovė, jau nedirbo, o vekselio pasirašymo dienai jis dirbo kitoje įmonėje ir buvo išvykęs į Latviją, todėl įmonėje Kauno m. būti negalėjo (b.l. 55, 36)

12Atsakovas nurodo, kad paskolos sutartį ir vekselį galimai pasirašė atleidžiant jį iš darbo kartu su visais dokumentais, tačiau jokios paskolos negavo, su B. K. jokie santykiai jo nesiejo. Darbdaviui žalos taip pat nepadarė, nutraukus darbo sutartį darbdavys pretenzijų jam nereiškė todėl neturi pareigos sumokėti tokių lėšų.

13Atsakovas teismo posėdyje patvirtino, kad parašas paskolos sutartyje ir vekselyje galimai yra jo, tačiau nurodytos sumos jis negavo.

14Paskolos sutartis įstatyme apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų ir mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui momento (CK 6.870 str. 2 d.).

15Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad paskolos sutartys yra realinės, nes tam, kad atsirastų paskolos sutartiniai santykiai, yra būtina pinigus arba rūšies požymiais apibūdinamus suvartojamuosius daiktus perduoti paskolos gavėjui, todėl nors viena šalis išreiškia sutikimą kitai skolinti pinigus arba daiktą, o atitinkamai kita sutinka priimti pinigus arba daiktą ir įsipareigoja nustatyta tvarka ir terminu grąžinti pinigus ar daiktą, paskolos sutartis nebus pripažinta sudaryta, jeigu paskolos dalykas paskolos davėjo nebus perduotas ar paskolos gavėjo – priimtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-361-378/2016). Kai paskolos gavėjas nevykdo sutartinės pareigos grąžinti paskolos dalyką, paskolos davėjas įgyja paskolos sutarties pagrindu reikalavimo teisę susigrąžinti paskolos dalyką, jo dalį ir atlygį už daikto skolinimą, jeigu toks buvo šalių sutartas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013).

16Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad paprastai šiuose dokumentuose turėtų būti atskirai, padarant atitinkamą įrašą, užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (pavyzdžiui, pinigus gavau, ši sutartis yra pinigų perdavimo–priėmimo aktas ir kt.), nes tai sudaro prielaidas sutarties šalims išvengti su tuo susijusių ginčų ateityje, tačiau net jeigu toks faktas tiesiogiai ir nėra užfiksuotas, jis gali būti nustatomas (patvirtinamas) teismui vadovaujantis sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklėmis, reglamentuotomis CK 6.193–6.195 straipsniuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013).

17Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas pasirašė paskolos sutartį, kuria įsipareigojo sugrąžinti 10 000 Lt paskolą iki 2013-01-31, tačiau nei paskolos sutartyje, nei kituose dokumentuose nėra įrašo ar kt. duomenų, kad atsakovas minėtą paskolą gavo.

18Bylose dėl paskolos grąžinimo į įrodinėjimo dalyką visuomet įeina aplinkybės dėl paskolos sutarties sudarymo, t. y. esminių jos sąlygų egzistavimo – paskolos dalyko perdavimo paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimo grąžinti pinigus arba rūšies požymiais apibūdinto suvartojamojo daikto (-ų) ekvivalentą. Pagal kasacinio teismo praktiką tuo atveju, kai paskolos raštelyje ar kitame skolos dokumente neužfiksuotas pinigų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui faktas, pareiga įrodyti pinigų perdavimo faktą tenka paskolos davėjui, šiuo atveju ieškovei (CPK 12, 178 straipsniai).

19Paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų ar daiktų faktiškai negavo arba jų gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Jeigu įrodoma, kad pinigai ar daiktai iš tikrųjų nebuvo paskolos gavėjui perduoti, paskolos sutartis pripažįstama nesudaryta.

20Ieškovė, įrodinėdama savo reikalavimą atsakovui grąžinti skolą, į bylą pateikė atsakovo pasirašytą paskolos sutartį, kurioje atsakovas nėra pasirašęs, kad pinigus gavo. Nagrinėjamu atveju vertinant ar tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai, analizuotini tiek rašytiniai, tiek žodiniai šalių parodymai. Atsakovė negalėjo paaiškinti dėl kokių priežasčių paskolą suteikė jau iš darbo išėjusiam ir įmonėje labai trumpą laiką dirbusiam asmeniui, su kuriuo nebuvo pažįstami, ji nežinojo kokiam tikslui suteikia tokią didelę paskolą, negalėjo paaiškinti iš kokių lėšų per 20 d. jis grąžins paskolą, kai išėjo iš darbo dėl kilusio konflikto su darbdaviu.

21Todėl nesant duomenų apie jos suteikimą (išdavimą) atsakovui, tikėtina, kad paskolinti tokią didelę pinigų sumą atsakovė negalėjo, o paskolos sutartis galėjo būti sudaryta siekiant pridengti kitus santykius (įmonei padarytos žalos atlyginimą ar pan.), tačiau šalys tokių aplinkybių neįrodinėjo, įtrauktas trečiuoju asmeniu atsakovo darbdavys jokių paaiškinimų ir įrodymų nagrinėjamu klausimu neteikė. Todėl teismo įsitikinimu, tarp šalių paskolos sutartis sudaryta nebuvo, o paskolos sutartyje nurodyta suma atsakovui nesuteikta.

22Sprendžiant dėl vekselio sudarymo ir atsakovo įsipareigojimo jį apmokėti, vadovaujamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, pagal kurią vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui. Kasacinis teismas nutartyse yra pabrėžęs, kad vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 19 straipsnyje nustatytas draudimas reikšti vekselio turėtojui prieštaravimus, grindžiamus asmeniniais santykiais, netaikytinas tuo atveju, kai tokius prieštaravimus reiškia paprastojo vekselio davėjas pirmajam vekselio įgijėjui, t. y. tiesioginiam santykių, kurie buvo pagrindas išduoti vekselį, kontrahentui.

23Pirmasis vekselio įgijėjas yra tiesioginis tų santykių, dėl kurių jo kontrahentas išduoda jam vekselį, dalyvis, žino apie visus galimus šių santykių trūkumus, todėl vekselio davėjas pirmajam vekselio turėtojui turi teisę reikšti prieštaravimus dėl vekselio, remdamasis jiems žinomais santykiais.

24Byloje nėra ginčo, kad B. K. per įstatymo nustatytą terminą nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo 2013-01-31 paprastojo vekselio pagrindu, todėl byloje esantis vekselis prarado vertybinio popieriaus teisinį statusą ir gali būti vertinamas kaip rašytinis įrodymas – prievolę pagal sandorį patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013). Pažymėtina yra tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pasisakoma, kad nors vekselyje įtvirtina prievolė yra abstraktaus pobūdžio, tačiau suprantama, kad yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio (sandorio) pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

25Nagrinėjamu atveju sprendžiant ginčą dėl 2013-01-04 vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšio, vekselis turi būti vertinamas neatsiejamai nuo tarp ieškovės ir atsakovo sudarytos paskolos sutarties ir iš jos kilusios prievolės.

26Teismas pažymi, kad vekselio pasirašymo diena buvo diena, kai atsakovas buvo išvykęs į komandiruotę kitoje valstybėje ir teismas tiki atsakovo paaiškinimais, kad jis tuo metu jo pasirašyti negalėjo, todėl tikėtina kad jis galėjo būti pasirašytas kartu su paskolos sutartimi, vekselyje neteisingai nurodant jo sudarymo datą. Tokiu atveju nebuvo jokio pagrindo išrašyti vekselį, nes buvo pasirašoma paskolos sutartis.

27Atsižvelgiant į tai, kad 2013-01-31 vekselis išrašytas siekiant užtikrinti paskolos sutartį, atsižvelgiant į tarp šalių susiklosčiusių santykių specifiką ir tą aplinkybę, kad paskolos sutartis tarp šalių sudaryta nebuvo ir paskola atsakovui nebuvo suteikta, kad atsakovas įrodė jog tarp šalių nebuvo kitos prievolės, iš kurio galėjo kilti vekselyje įtvirtinta prievolė (( - ) str., 185 str.), teismas konstatuoja, kad ieškinys dėl paskolos ir kitų iš jos kilusių reikalavimų yra atmestinas, o Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. preliminarus sprendimas naikintinas (CPK 430 str. 6 d. 2 p., 8 d.).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų.

29CPK 430 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad galutiniu sprendimu teismas išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą, todėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas iš naujo spręstinas galutiniu sprendimu. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Į bylą yra pateiktas 2016-04-01 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimas (b. l. 29), iš kurio matyti, jog G. B. buvo suteikta nemokama antrinė teisinė pagalba valstybei garantuojant ir apmokant 100 proc. bylinėjimosi išlaidų, o minėtos tarnybos išduota pažyma (b.l. 87) patvirtina, kad valstybė dėl to patyrė 314,80 Eur bylinėjimosi išlaidų. Todėl ieškinį atmetus, šios išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovės (CPK 88 str. 1 d. 6 p.). Kaip ir priteistinos 7,20 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti.

32Priteisti valstybei iš ieškovės B. K. a.k. ( - ) gyv. ( - ) 314,80 Eur (tris šimtus keturiolika eurų, 80 ct) už atsakovui suteiktą nemokamą antrinę teisinę pagalbą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM į.k. 8872567 sąskaitą, įmokos kodas 5630 mokėjimo paskirtyje nurodant – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą - ir 7,20 Eur (septynis eurus 20 ct) už procesinių dokumentų įteikimą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM į.k. 8872567 sąskaitą, įmokos kodas 5660.

33Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės B.... 3. Priimdama galutinį sprendimą šioje byloje,... 4. Teismas, ieškovo prašymu bylą išnagrinėjęs dokumentinio proceso būdu,... 5. Ieškovė prašo jo ieškinį tenkinti bei palikti nepakeistą preliminarų... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutinka visiškai, preliminarų teismo sprendimą... 7. Trečiasis asmuo UAB „Continental Transport“ atsiliepimu prašo tarp... 8. Ieškinys atmestinas, preliminarus teismo sprendimas naikintinas... 9. Byloje kilo ginčas dėl paskolos sutarties sudarymo ir jos vykdymo bei... 10. Ieškovės ir atsakovo paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais... 11. Tačiau atsakovas iki 2013-03-31 paskolos nesugrąžino, 2013-01-31 pasirašė... 12. Atsakovas nurodo, kad paskolos sutartį ir vekselį galimai pasirašė... 13. Atsakovas teismo posėdyje patvirtino, kad parašas paskolos sutartyje ir... 14. Paskolos sutartis įstatyme apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis... 15. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad paskolos sutartys yra realinės, nes... 16. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad paprastai šiuose dokumentuose... 17. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas pasirašė paskolos sutartį,... 18. Bylose dėl paskolos grąžinimo į įrodinėjimo dalyką visuomet įeina... 19. Paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų ar... 20. Ieškovė, įrodinėdama savo reikalavimą atsakovui grąžinti skolą, į... 21. Todėl nesant duomenų apie jos suteikimą (išdavimą) atsakovui, tikėtina,... 22. Sprendžiant dėl vekselio sudarymo ir atsakovo įsipareigojimo jį apmokėti,... 23. Pirmasis vekselio įgijėjas yra tiesioginis tų santykių, dėl kurių jo... 24. Byloje nėra ginčo, kad B. K. per įstatymo nustatytą terminą nesikreipė į... 25. Nagrinėjamu atveju sprendžiant ginčą dėl 2013-01-04 vekselyje įtvirtintos... 26. Teismas pažymi, kad vekselio pasirašymo diena buvo diena, kai atsakovas buvo... 27. Atsižvelgiant į tai, kad 2013-01-31 vekselis išrašytas siekiant užtikrinti... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 29. CPK 430 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad galutiniu sprendimu teismas... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260... 31. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. preliminarų... 32. Priteisti valstybei iš ieškovės B. K. a.k. ( - ) gyv. ( - ) 314,80 Eur (tris... 33. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...