Byla 2S-1166-653/2014
Dėl notaro veiksmų, suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 23-ojo notarų biuro notarė D. J., A. L

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto pareiškėjo L. I. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 19 d. nutarties, kuria skundas dėl notaro veiksmų atmestas civilinėje byloje Nr. 2-3184-430/2014 pagal pareiškėjo L. I. skundą dėl notaro veiksmų, suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 23-ojo notarų biuro notarė D. J., A. L..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4pareiškėjas prašė panaikinti notarės 2013-11-28 nutarimą atsisakyti atlikti notarinį veiksmą ir priskirti 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo mokėjimo termino pasibaigimo, išrašant notarei naują vykdomąjį įrašą (b.l. 10-11). Nurodė, kad 2010-06-07 pareiškėjas su prašymu kreipėsi į Vilniaus miesto 23-ojo notarų biuro notarę D. J. dėl vykdomojo įrašo pagal neprotestuotiną paprastąjį vekselį vekselio gavėjui A. L. išdavimo. Tą pačią dieną vykdomasis įrašas buvo išduotas. Savo prašyme pareiškėjas nenurodė išieškoti pagal CK 6.210 straipsnį priklausančių 5 proc. metinių palūkanų.

5Suinteresuotas asmuo A. L. atsiliepimu į pareiškėjo skundą dėl notarinių veiksmų su skundu nesutiko. Nurodė, jog vekselio turėtojas turi teisę, bet ne pareigą reikalauti, kad asmuo, kuriam jis pareiškia reikalavimus pagal vekselį, sumokėtų 6 proc. metines palūkanas arba gali šių palūkanų nereikalauti. Pareiškėjas į notarę dėl vykdomojo įrašo kreipėsi 2010-06-07. Praėjus 3,5 metų, pareiškėjas prašo notarės įrašyti palūkanas, kas atsižvelgiant į Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 72 str. 2 d. yra neįmanoma. Pažymėjo, kad pareiškėjo vardu yra išduota bent keliolika vekselių, kurių dalį jis yra pateikęs vykdymui, t.y. pareiškėjas turi patirtį vekselių klausimais.

6Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 23-ojo notarų biuro notarė D. J. atsiliepimo į skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 19 d. nutartimi skundą atmetė.

9Teismas nustatė, kad 2009-04-10 tarp pareiškėjo (vekselio turėtojo) ir suinteresuoto asmens A. L. (vekselio davėjo) buvo sudarytas neprotestuotinas paprastasis vekselis dėl 52000,00 EUR sumos. Vekselio turėtojas L. I. kreipėsi su 2010-06-07 prašymu į notarę dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Prašymu pareiškėjas prašė išieškoti iš A. L. 52000,00 EUR, 897,72 Lt notaro atlyginimą už vykdomojo įrašo išdavimą, 2,00 Lt už notarinio veiksmo projekto parengimą, 5,80 Lt už duomenų patikrą registre, iš viso 905,52 Lt. 2010-06-07 notarė D. J. padarė vykdomąjį įrašą (Notarinio registro Nr. 1277) pagal A. L. išduotą vekselį, kurį pareiškėjas pateikė antstoliui vykdyti. 2013-11-22 pareiškėjas kreipėsi į notarę su prašymu įrašyti vykdomajame įraše pagal įstatymą priklausančių 6 proc. metinių palūkanų, priskaičiuotų iki prievolės įvykdymo. Notarė 2013-11-28 priėmėm nutarimą atsisakyti atlikti notarinį veiksmą.

10Pagal ĮPVĮ 72 str. 2 d., vekselio turėtojas turi teisę pareikšti reikalavimus vekselio davėjui per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos, kai vekselyje buvo sąlyga „neprotestuotinas“, t.y. įstatyme numatytas terminas kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo. Į bylą pateiktame neprotestuotiname paprastajame vekselyje nurodyta, kad vekselio suma turėjo būti sumokėta iki 2009-08-10, todėl pareiškėjas turėjo teisę pareikšti reikalavimus, vekselio davėjui per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos, t.y. iki 2010-08-10. Reikalavimą dėl 6 proc. palūkanų išieškojimo pareiškėjas pareiškė tik 2013-11-21, t.y. praleidus įstatyme numatytą terminą.

11ĮPVĮ 50 str. 1 d. numatyta, kad vekselio turėtojas gali reikalauti, kad asmuo, kuriam jis pareiškė reikalavimus, sumokėtų neakceptuoto arba neapmokėto vekselio sumą su palūkanomis, jeigu jos buvo numatytos, 6 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo mokėjimo termino pasibaigimo, protesto išlaidas, pranešimų siuntimo bei kitas išlaidas. Notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens arba atgręžtinio reikalavimo teisę turinčio asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko (Tvarkos 3 p.), t.y. savo reikalavimus pagal vekselį vekselio turėtojas išdėsto notarui pateiktame prašyme išieškoti pinigus iš skolininko. Teismas nustatė, kad pareiškėjas kreipėsi su prašymu į notarę dėl vykdomojo įrašo išdavimo, kuriuo prašė išieškoti iš A. L. 52000,00 EUR, 897,72 Lt notaro atlyginimą už vykdomojo įrašo išdavimą, 2,00 Lt už notarinio veiksmo projekto parengimą, 5,80 Lt už duomenų patikrą registre, iš viso 905,52 Lt, t.y. pareiškėjas savo prašyme palūkanų išieškoti neprašė, todėl sprendė, kad notarė pagrįstai vykdomajame įraše nenurodė, kad turi būti išieškomos palūkanos priskaičiuotos iki prievolės įvykdymo. Teismas pažymėjo, kad nei ĮPVĮ nuostatuose, nei Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos nuostatuose, nėra numatytas vykdomojo įrašo ištaisymas ar papildomojo vykdomojo įrašo išdavimas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

13Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (b.l.47-48), kuriuo prašo prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Nurodo, jog 2013 m. lapkričio mėn. G. B. antstolių kontora atkreipė dėmesį, jog 2010-06-07 d. notarės D. J. vykdomajame įraše nėra įrašytos 5% procesinės palūkanos. 2013-11-21 pareiškėjas su prašymu kreipėsi į notarę D. J. prašydamas ištaisyti šį neapsižiūrėjimą.

14Su skundžiama nutartimi nurodo nesutinkantis, nes nei notarė D. J., nei teismas neužsiminė apie universalią teisinę normą, t.y. CK 6.210 str. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti 5% metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. 1999-09-13 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 988, patvirtintos Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 4 p. nenumatyta, kad pareiškėjas savo prašyme turi nurodyti notarui apie procesinių palūkanų išieškojimą. Tvarkos 9 str. numatyta, kad vykdomuoju įrašu notaras siūlo išieškoti iš skolininko per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumos dalį su priklausančiomis palūkanomis, notaro atlyginimą taip pat pranešimų siuntimo bei kitas išlaidas. Tvarkos 9 str. akivaizdžiai buvo neįvykdytas, t.y. notarė savo 2010-06-07 išduotame vykdomajame įraše nepasiūlė pareiškėjui priklausančių 5% procesinių palūkanų. Todėl nesuprantamas teismo argumentas, kad pareiškėjas prašyme palūkanų išieškoti neprašė. Teismas privalėjo ne tik paminėti Tvarką savo 2014-02-19 nutartyje, bet ir ja vadovautis. Apeliantas nurodo, jog nėra teisės specialistas ir apie galiojančią Tvarką nežinojo.

15Nesutinka su teismo argumentais, kad apeliantas praleido ĮPVĮ 72 str. 2 d. numatytus terminus pareikšti reikalavimus vekselio davėjui. Dėl vykdomojo įrašo į notarę jis kreipėsi laiku. Ginčas yra dėl notarės Tvarkos 9 str. pažeidimo. Tvarkos 9 str. jokiu būdu neliečia vekselio davėjo, todėl apeliantas negalėjo praleisti jokio įstatymo numatyto termino, liečiančio vekselio davėją. Be to 2009-04-10 vekselis turi akceptą su akceptanto parašu, todėl jam galioja ĮPVĮ 72 str. 1 d., numatanti, jog visi reikalavimai akceptantui gali būti pareikšti per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos.

16Apelianto manymu, teismas turėjo suprasti, kad suinteresuotas asmuo A. L. savo 2014-01-26 atsiliepime netiesiogiai pripažįsta, kad net po 3,5 metų iki šios dienos imtinai nėra atsiskaitęs su apeliantu ir deda visas pastangas išvengti savo prievolės.

17Suinteresuotas asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti (b.l.52-53). Nurodo, jog apeliantas kreipdamasis į notarę palūkanų išieškoti neprašė, todėl pagrįstai vykdomajame įraše notarė D. J. nenurodė, kad turi būti išieškomos palūkanos priskaičiuotos iki prievolės įvykdymo. Vekselio turėtojas turi teisę, bet ne pareigą reikalauti, kad asmuo, kuriam jis pareiškia reikalavimus pagal vekselį, sumokėtų šešių proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo mokėjimo termino pasibaigimo, arba gali šių palūkanų nereikalauti.

18Teigia, jog šiam ginčui spręsti aktuali ĮPVĮ 72 str. 2 d. norma, pagal kurią vekselių turėtojas turi teisę pareikšti reikalavimus vekselių davėjams per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos. Šia įstatymo norma reglamentuojama vekselio turėtojo teisė pareikšti reikalavimus reiškia kreipimąsi į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo (ĮPVĮ 81 str.). ĮPVĮ 72 str. 2 d. nuostatą aiškinant kartu su šio įstatymo 76 str. įtvirtintu draudimu atidėti įsipareigojimų pagal vekselį vykdymo terminus, taip pat atsižvelgiant į vekselio kaip vertybinio popieriaus statusą ir į vekselio turėtojo teisę iš vekselio kylantį reikalavimą patenkinti ne ginčo tvarka, daro išvadą, kad ne tik įstatymas ar teismas, bet ir vekselio davėjas, turėtojas ir (arba) notaras neturi teisės atidėti, pratęsti norminiuose teisės aktuose nustatytų terminų, taikytinų iš vekselių kylantiems reikalavimams. Nurodytus terminus pažeidus, vekselis praranda vertybinio popieriaus statusą ir negali būti įvykdytas ne ginčo tvarka.

19Apeliantas į notarę dėl vykdomojo įrašo kreipėsi 2010-06-07, todėl praėjus 3,5 metų, apeliantas prašė notarės pridėti palūkanas, kas, atsižvelgiant į jau minėtą ĮPVĮ 72 straipsnio 2 d., nėra įmanoma. Akivaizdu, kad notarė D. J. apelianto minimo Tvarkos 9 p. nepažeidė.

20Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 23-ojo notarų biuro notarė D. J. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti (b.l.54). Nurodo, jog visus argumentus, kodėl netenkintas pareiškėjo L. I. prašymas dėl pakartotinio vykdomojo įrašo išdavimo dėl 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo, nurodė pareiškėjui įteiktame ir Lietuvos notarų rūmams išsiųstame 2013- 11-28 Nutarime atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, Nr. 70. Taip pat nurodė pridedanti minėto nutarimo kopiją.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

23Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas skundas dėl notarų veiksmų, yra pagrįsta ir teisėta.

24Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį nesivadovavo CK 6.210 str. bei 1999-09-13 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 988, patvirtintos Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 4 p. normomis; notarė savo 2010-06-07 išduotame vykdomajame įraše nepasiūlė pareiškėjui priklausančių 5% procesinių palūkanų; apeliantas nėra teisės specialistas ir apie galiojančią Tvarką nežinojo. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apelianto argumentais.

25Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo kitaip vertinti pirmosios instancijos teismo nustatytą aplinkybę, jog apeliantas prašė išieškoti iš A. L. tik 52000,00 EUR, 897,72 Lt notaro atlyginimą už vykdomojo įrašo išdavimą, 2,00 Lt už notarinio veiksmo projekto parengimą, 5,80 Lt už duomenų patikrą registre, iš viso 905,52 Lt, tačiau savo prašyme palūkanų išieškoti neprašė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad notarė pagrįstai vykdomajame įraše nenurodė, kad turi būti išieškomos palūkanos, priskaičiuotos iki prievolės įvykdymo. Pažymėtina, jog vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja ĮPVĮ. Notarų vykdomųjų įrašų, daromų pagal notarų užprotestuotus arba neprotestuotinus įsakomuosius ir paprastuosius vekselius, atlikimą reglamentuoja 1999 m. rugsėjo 13 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 988 patvirtinta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka (toliau – Tvarka). Minėtos Tvarkos 9 p. nustatyta, jog vykdomuoju įrašu notaras siūlo išieškoti iš skolininko: 1) per vekselio ar čekio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio ar čekio sumą arba nesumokėtą vekselio ar čekio sumos dalį su priklausančiomis palūkanomis, 2) vekselio ar čekio turėtojo sumokėtą notaro atlyginimą už vekselio ar čekio protestavimą ir vykdomojo įrašo darymą, 3) taip pat pranešimų siuntimo bei kitas išlaidas. Taigi, šiame poįstatyminiame akte yra nurodyti alternatyvūs variantai, ką gali vykdomuoju įrašu pasiūlyti notaras išieškoti iš skolininko ir nėra imperatyvios nuostatos, kad notaras privalo pasiūlyti vekselio turėtojui pasinaudoti teise į palūkanas pagal prievolę. Notaras nėra vekselio turėtojo atstovas ir neprivalo už jį formuluoti reikalavimo vekselio davėjui; jei vekselio turėtojas pageidauja gauti palūkanas, jis tokią savo valią ir turi konkrečiai išreikšti savo prašyme notarui (Tvarkos 3 p.).

26Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju, vekselio suma turėjo būti sumokėta iki 2009-08-10, todėl pareiškėjas turėjo teisę pareikšti reikalavimus, vekselio davėjui per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos, t.y. iki 2010-08-10, tačiau reikalavimą dėl 6 proc. palūkanų išieškojimo pareiškėjas pareiškė tik 2013-11-21, t.y. praleidus įstatyme numatytą terminą. Apeliantas, nesutikdamas su šiais skundžiamos nutarties argumentais atskirąjį skundą grindžia ir ta aplinkybe, kad nepraleido ĮPVĮ 72 str. 2 d. numatytų terminų pareikšti reikalavimus vekselio davėjui, nes Tvarkos 9 str. negalioja vekselio davėjui, atvirkščiai, pagal ĮPVĮ 72 str. 1 d., visi reikalavimai akceptantui gali būti pareikšti per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos.

27ĮPVĮ 72 str. 2 d. įtvirtintas bendrasis terminas, per kurį vekselio turėtojas turi kreiptis į notarą ir pareikšti reikalavimus vekselio davėjui, t.y. vieneri metai nuo nustatytu laiku įformintos protesto dienos, o kai vekselyje buvo įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, - nuo mokėjimo termino dienos. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pagal įstatymą reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (ĮPVĮ 40 str. 1 d., 47 str. 1 d., 55 str. 1 d. 3 p.,72 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat suformavo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką dėl vekselių turėtojo reikalavimų pareiškimo tvarkos, kuria išaiškinta, kad kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-43/2011).

28ĮPVĮ 2 str. apibrėžtos sąvokos: akceptantas – „akcepto įrašą vekselyje padaręs asmuo“, akceptas – „įrašas vekselyje, patvirtinantis, kad padaręs įrašą asmuo sutinka vekselį apmokėti laiku“. ĮPVĮ 23 str. vekselio turėtojui suteikta teisė pateikti vekselį iki sueis mokėjimo terminas, mokėtojui šio gyvenamojoje vietoje (buveinėje) akceptuoti. Akceptas įforminamas pagal ĮPVĮ 27 str. reikalavimus. Kai vekselio turėtojas pateikia vekselį akceptuoti, o vekselio davėjas vekselį akceptuoja, jis tampa akceptantu, tokiu atveju visi reikalavimai pagal vekselį akceptantai gali būti pareikšti per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos (ĮPVĮ 72 str. 1 d.).

29Nagrinėjamu atveju net ir vertinant skolininko A. L. 2009-08-11 įrašą „Vekselis pateiktas apmokėjimui“ bei parašą po šiuo įrašu kaip akceptą, ir tokiu atveju apeliantas yra praleidęs ir šį terminą reikalavimui dėl 6 proc. palūkanų išieškojimo pareikšti. ĮPVĮ 72 str. 1 d. numatyta, kad visi reikalavimai pagal vekselį akceptantui gali būti pareikšti per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos, tuo tarpu apeliantas, kaip matyti iš jo pateiktų procesinių dokumentų, šį terminą skaičiuoja nuo 2010-06-07, kuomet jis su prašymu kreipėsi į notarę. Tačiau mokėjimo termino diena nagrinėjamu atveju vekselyje nurodyta 2009 m. rugpjūčio 10 d. Taigi, apeliantas visus reikalavimus pagal vekselį akceptantui galėjo pareikšti per trejus metus nuo 2009 m. rugpjūčio 10 d., tačiau į notarę su prašymu dėl 6 proc. palūkanų išieškojimo kreipėsi tik 2013-11-21 (b.l.6), t.y. daugiau kaip metus praleidęs įstatyme įtvirtintą trejų metų senaties terminą.

30Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie neturi įtakos priimtos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

31Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. pareiškėjas prašė panaikinti notarės 2013-11-28 nutarimą atsisakyti... 5. Suinteresuotas asmuo A. L. atsiliepimu į pareiškėjo skundą dėl notarinių... 6. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 23-ojo notarų biuro notarė D. J.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 19 d. nutartimi skundą... 9. Teismas nustatė, kad 2009-04-10 tarp pareiškėjo (vekselio turėtojo) ir... 10. Pagal ĮPVĮ 72 str. 2 d., vekselio turėtojas turi teisę pareikšti... 11. ĮPVĮ 50 str. 1 d. numatyta, kad vekselio turėtojas gali reikalauti, kad... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 13. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (b.l.47-48), kuriuo prašo prašo... 14. Su skundžiama nutartimi nurodo nesutinkantis, nes nei notarė D. J., nei... 15. Nesutinka su teismo argumentais, kad apeliantas praleido ĮPVĮ 72 str. 2 d.... 16. Apelianto manymu, teismas turėjo suprasti, kad suinteresuotas asmuo A. L. savo... 17. Suinteresuotas asmuo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį... 18. Teigia, jog šiam ginčui spręsti aktuali ĮPVĮ 72 str. 2 d. norma, pagal... 19. Apeliantas į notarę dėl vykdomojo įrašo kreipėsi 2010-06-07, todėl... 20. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 23-ojo notarų biuro notarė D. J.... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas,... 23. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 24. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą... 25. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo kitaip vertinti pirmosios... 26. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nagrinėjamu atveju, vekselio suma... 27. ĮPVĮ 72 str. 2 d. įtvirtintas bendrasis terminas, per kurį vekselio... 28. ĮPVĮ 2 str. apibrėžtos sąvokos: akceptantas – „akcepto įrašą... 29. Nagrinėjamu atveju net ir vertinant skolininko A. L. 2009-08-11 įrašą... 30. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskirojo skundo... 31. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 19 d. nutartį palikti...