Byla e1-204-1000/2020

1Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėja Šarūnė Butkuvienė, išnagrinėjusi Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 06-2-00154-19 ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kurioje M. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), faktiškai gyvenantis ( - ), nevedęs, profesinio išsilavinimo, dirbantis ( - ), darbininku, teistas Pasvalio rajono apylinkės teismo 2017-07-03 baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalį – 602,56 Eur (16 MGL) dydžio bauda, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 314 straipsnio 2 dalyje.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3M. B. vengė šaukimo į privalomąją karo tarnybą, tai yra 2019 m., būdamas įrašytas į Panevėžio regiono karo prievolininkų sąrašą, tinkamai informuotas apie karo prievolininkų pareigas tiek viešai skelbiamojoje internetinėje svetainėje https://sauktiniai.kam.lt, tiek registruotais laiškais, nuo 2019-03-05 iki 2019-10-18 vengė šaukimo į privalomąją karo tarnybą, dėl ko 2019-04-30 buvo nubaustas administracine tvarka pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 560 straipsnio 1 dalį 15 eurų bauda, kurią 2019-05-02 sumokėjo, pakartotinai 2019-09-13 buvo nubaustas administracine tvarka pagal ANK 560 straipsnio 2 dalį 60 eurų bauda, kurios nesumokėjo, 2019-10-18 į karinės medicinos ekspertizės komisijos Panevėžio pakomisę neatvyko.

4Kaltinamasis M. B. savo kaltę dėl nusikalstamos veikos pripažino visiškai ir nurodė, kad vengė šaukimo į privalomąją karo tarnybą, kadangi nenorėjo prarasti nuolatinio darbo Norvegijoje, ten jis surinkinėja karkasinius namus. Jau aštuonis metus važinėja uždarbiauti į Norvegiją. Apie tai, kad 2019 m. buvo įtrauktas į karo prievolininkų sąrašą jis sužinojo gavęs šaukimą paštu. Šaukime buvo nurodyta data, kada jam reikia prisistatyti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Biržų poskyrį, nurodytą dieną negalėjo atvykti, nes buvo išvykęs dirbti į Norvegiją. Jam vėl buvo išsiųstas šaukimas atvykti kitą dieną, tai yra 2019 m. balandžio mėnesį. Atvykti nurodytą dieną jis vėl negalėjo, nes tebedirbo Norvegijoje. Telefonu susisiekė su Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Biržų poskyriu, sutarė kitą atvykimo dieną. Nurodytą dieną jam vėl nepavyko atvykti, nes negalėjo išvykti į Lietuvą nebaigęs darbo. Kai tik grįžo į Lietuvą, 2019 m. balandžio 30 d. jis iš karto nuvažiavo į Biržus, į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybą. Ten jam buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas, su nusižengimu jis sutiko. Jam buvo skirta 15 eurų bauda, kurią po kelių dienų ir sumokėjo. 2019 m. birželio mėnesiui jam buvo išrašytas siuntimas pasitikrinti sveikatą karinės medicinos ekspertizės komisijoje. Kai jam išrašė siuntimą pasitikrinti sveikatą, jis sakė Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos pareigūnams, kad negalės atvykti tą dieną, nes tuo laiku dirbs Norvegijoje. Jis, nenorėdamas prarasti darbo, birželio mėnesį neatvyko į Lietuvą pasitikrinti sveikatos. Supranta, kad tokiu būdu vengė šaukimo į privalomąją karo tarnybą, tačiau tuo metu jam buvo svarbiau išlaikyti darbo vietą. Jis žinojo, kad jam vėl surašys administracinio nusižengimo protokolą, kad paskirs didesnę baudą. Apie karo prievolininko pareigas ir jų neatlikimo pasekmes Karo prievolės ir komplektavimo tarnyboje jis buvo informuotas. Gavo šaukimą atvykti jau 2019 m. liepos mėnesį, tačiau atvykti negalėjo, nes įsidarbino naujoje vietoje, norvegų firmoje, sudaryta neterminuota darbo sutartis. Vasaros pabaigoje buvo grįžęs į Lietuvą, nuvyko į tarnybą, prisistatė. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos pareigūnai jam vėl surašė administracinio nusižengimo protokolą už vengimą atlikti karo prievolininko pareigas. Jis sutiko, kad vengia atlikti karo prievolininko pareigas. Jam buvo skirta 60 eurų bauda, šios baudos dar nesumokėjo. Jam vėl buvo išrašytas siuntimas pasitikrinti sveikatą 2019 m. spalio 18 d., jis į medicinos komisiją neatvyko, tiksliai nepamena, dėl kokios priežasties, galbūt jau dirbo (b. l. 110-112).

5Kaltinamojo M. B. kaltė padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 314 straipsnio 2 dalyje, įrodyta ne tik jo paties prisipažinimu, bet ir liudytojos parodymais bei rašytiniais bylos įrodymais.

6Liudytoja G. B. ikiteisminio tyrimo apklausos metu parodė, kad gyvena ( - ). M. B. yra jos anūkas, jis taip pat yra registruotas jos gyvenamosios vietos adresu. 2019 m. spalio 21 d. Mantvydas išvyko dirbti į Norvegiją, ten dirba statybose. Apie tai, kad jam reikia atlikti privalomąją karo tarnybą, anūkas žinojo. Kadangi gavo darbo pasiūlymą, nebevažiavo jos susitvarkyti (b. l. 64).

7Iš 2019-10-28 Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos rašto „Dėl ikiteisminio tyrimo inicijavimo M. B. dėl karo prievolininko pareigų nevykdymo“ matyti, kad Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (toliau – KPKT) Panevėžio regioniniam karo prievolės ir komplektavimo skyriui vykdant administracinio nusižengimo teiseną karo prievolininkui M. B., gim. ( - ), nustatyta, jog šio asmens padaryta veika galimai turi nusikalstamos veikos, numatytos BK 314 straipsnio 2 dalyje (šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimas), požymių. Pareiškėjas šį faktą grindė tuo, kad M. B. yra įtraukas į Panevėžio regiono 2019 m. karo prievolininkų sąrašą, paskelbtą viešai www://sauktiniai.kam.lt. Pagal šaukimą jis 2019-03-05 turėjo pateikti KPKT reikalingus dokumentus ir duomenis. Šios pareigos asmuo neįvykdė, todėl pradėtas administracinio nusižengimo tyrimas. Šaukimas duoti paaiškinimus šiame tyrime siųstas turimu M. B. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, jis buvo įteiktas gavėjui. 2019-04-08 nurodytu laiku M. B. neatvyko, tačiau susisiekė telefonu ir nurodė, jog negali atvykti, nes yra užsienyje. Jo prašymu atvykimo laikas perkeltas į 2019-04-23 d. Šią dieną M. B. į administracinio nusižengimo tyrimą neatvyko. 2019-04-29 šaukimai dėl atvykimo išsiųsti jo gyvenamosios, tėvų gyvenamosios ir jo darbo vietos adresais. Nurodyta atvykimo data 2019-05-28. Laiškai buvo įteikti visais minėtais adresais. 2019-04-30 M. B. į administracinio nusižengimo tyrimą atvyko, pateikė reikalingus dokumentus, duomenis bei registruotas 2019-06-21 pasitikrinti sveikatos daktaro J. Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karinės medicinos ekspertizės komisijos Panevėžio pakomisėje (toliau – KMEKP), įteiktas siuntimas į minėtą komisiją. M. B. tyrimo metu nepateikė jokių savo pareigų nevykdymo prieš tai priežasčių, todėl jam surašytas administracinio nusižengimo, numatyto ANK 560 straipsnio 1 dalį, protokolas, paskirta 15 Eur bauda, M. B. ją sumokėjo. 2019-06-21 asmuo į KMEKP nenuvyko. Vėl pradėtas tyrimas dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 560 straipsnyje. 2019-06-26 M. B. kviestas šaukimu pasiaiškinimui 2019-07-22, šaukimas įteiktas gavėjui, tačiau M. B. 2019-07-22 neatvyko. 2019-07-23 jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu išsiųstas šaukimas atvykti 2019-08-14, laiškas gavėjui nebuvo įteiktas. 2019-08-21 išsiųstas naujas šaukimas deklaruotos gyv. vietos adresu, nurodytas atvykimo laikas 2019-09-09. Šis laiškas įteiktas gavėjui (www.post.lt duomenimis). M. B. į administracinio nusižengimo tyrimą atvyko 2019-08-28, dėl karo prievolininko pareigų nevykdymo pateisinamų priežasčių nepateikė. Už pakartotinį nusižengimą surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal ANK 560 straipsnio 2 dalį, paskirta 60 Eur bauda. M. B. pakartotinai kviestas atvykti pasitikrinti sveikatos KMEKP 2019-10-18, gavo siuntimą, šaukimo nurodymas suformuotas ir paskelbtas viešai. Asmeniui išaiškintos jo teisės, pareigos ir atsakomybė. Paskirtu laiku 2019-10-18 asmuo nenuvyko į KMEKP (b. l. 29-61).

82020-01-02 antstolės I. E. pranešime dėl informacijos pateikimo nurodyta, kad išieškant baudą iš M. B., likusi neišieškota baudos dalis yra 567,22 Eur (b. l. 86).

9Visuma teismo ištirtų ir įvertintų įrodymų patvirtina, kad kaltinamasis M. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 314 straipsnio 2 dalyje, t. y. jis, būdamas karo prievolininku, vengė šaukimo į privalomąją karo tarnybą.

10Prokurorui kaltinamajam pranešus apie galimybę užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, išaiškinus pasekmes ir nurodžius siūlomą bausmės rūšį ir trukmę, jis sutiko su tokia proceso užbaigimo tvarka, su bausmės rūšimi ir dydžiu (b. l. 117-119).

11Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41 straipsnio 2 dalis), bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 straipsnio 2 dalis) – atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, stadiją, kaltinamojo asmenybę, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes. M. B. padarė vieną baudžiamąjį nusižengimą (BK 11 straipsnio 3 dalis), jis teistas, teistumas neišnykęs (b. l. 87-90), turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 91-93), dirbantis Norvegijoje. M. B. atsakomybę lengvina tai, jog jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, atsižvelgiant į tai, jog M. B., turėdamas neišnykusį teistumą už tyčinį nusikaltimą, padarė baudžiamąjį nusižengimą. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamajam bausmės tikslai bus pasiekti už nusikalstamą veiką skiriant prokuroro pareiškime siūlomą baudos bausmę (BK 47 straipsnis). Byloje esant BK 641 straipsnyje numatytiems pagrindams, bausmė mažinama 1/3. Paskirta bausmė vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 2 dalimis, bendrinama.

12Kaltinamajam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – panaikinama.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsniu, 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

14M. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 314 straipsnio 2 dalį ir skirti jam 30 MGL (1 500 Eur) dydžio baudą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, M. B. skirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti jam 20 MGL (1 000 Eur) dydžio baudą.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1-2 dalimis, paskirtą baudą subendrinti su Pasvalio rajono apylinkės teismo 2017-07-03 baudžiamuoju įsakymu paskirtos 20 MGL (753,2 Eur) dydžio baudos nesumokėta dalimi – 567,22 Eur – visiško sudėjimo būdu ir paskirti jam galutinę subendrintą bausmę – 1 567,22 Eur dydžio baudą.

16Įpareigoti M. B. teismo skirtą baudą sumokėti per 12 (dvylika) mėnesių nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: LT78 7290 0000 0013 0151 AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“ AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, įmokos kodas – 6801.

17Informuoti M. B., kad nesumokėjus teismo paskirtos baudos nustatytu terminu, bauda bus išieškoma priverstinai, taip pat gali būti taikomos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47 straipsnio 7 ir 8 dalių taisyklės dėl baudos pakeitimo į viešuosius darbus ar laisvės apribojimą.

18Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, M. B. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

19Kaltinamajam išaiškinti, kad:

201. nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, jis turi teisę per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmams prašymą, pareikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme;

212. padavus tokį prašymą, bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas privalomai, tačiau šią bylą nagrinėsiantis teismas nebus saistomas teismo baudžiamajame įsakyme nurodytu bausmės dydžiu, be to, galės paskirti ir bet kurią kitą sankcijoje numatytą bausmę;

223. nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 351 straipsnyje nustatyta tvarka.

23Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėja Šarūnė Butkuvienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. M. B. vengė šaukimo į privalomąją karo tarnybą, tai yra 2019 m., būdamas... 4. Kaltinamasis M. B. savo kaltę dėl nusikalstamos veikos pripažino visiškai... 5. Kaltinamojo M. B. kaltė padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 314... 6. Liudytoja G. B. ikiteisminio tyrimo apklausos metu parodė, kad gyvena ( - ).... 7. Iš 2019-10-28 Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos... 8. 2020-01-02 antstolės I. E. pranešime dėl informacijos pateikimo nurodyta,... 9. Visuma teismo ištirtų ir įvertintų įrodymų patvirtina, kad kaltinamasis... 10. Prokurorui kaltinamajam pranešus apie galimybę užbaigti procesą teismo... 11. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41... 12. Kaltinamajam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418... 14. M. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 314... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1-2... 16. Įpareigoti M. B. teismo skirtą baudą sumokėti per 12 (dvylika) mėnesių... 17. Informuoti M. B., kad nesumokėjus teismo paskirtos baudos nustatytu terminu,... 18. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, M. B. skirtą kardomąją... 19. Kaltinamajam išaiškinti, kad:... 20. 1. nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, jis turi... 21. 2. padavus tokį prašymą, bylos nagrinėjimas teisme bus rengiamas... 22. 3. nepateikus prašymo surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 23. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....