Byla 2-15010-944/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Marijai Tamošauskaitei, dalyvaujant ieškovui V. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę byla pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovui J. U. dėl skolos priteisimo ir,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2700 Lt skolos procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas buvo pasirašęs neprotestuotiną paprastąjį vekselį 2700 Lt sumai, tačiau jo nustatyta tvarka ir terminais neapmokėjo.

3Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys nėra žinomos.

4Ieškinys tenkintinas. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2011 m. lapkričio 7 d. neprotestuotino paprastojo vekselio (b. l. 6) pagrindu atsakovas iki pareikalavimo įsipareigojo ieškovui sumokėti 2700 Lt sumą. 2011-12-20 ieškovas atsakovui išsiuntė reikalavimą grąžinti 2700 Lt sumą (b. l. 7–8). Byloje duomenų, kad atsakovas sumokėjo 2700 Lt sumą nėra pateikta.

5Teismas nurodo, kad pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (LR CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas. Vekselis, kaip vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (LR CK 1.105 str. 1 d., LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str.1 d.). Iš įstatyme įtvirtintos vekselio, kaip vertybinio popieriaus, sąvokos matyti, kad vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė. Paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti). Įstatymo nustatytas reikalavimas, kad vekselyje turi būti besąlyginis įsipareigojimas sumokėti jame nurodytą pinigų sumą (LR CK 1.105 str. 1 d., LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str. 1 d., 3 str. 2 p., 77 str. 2 p.) reiškia tai, kad vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio. Vekselyje įtvirtintos prievolės abstraktumas reiškia tai, kad ši prievolė nesusijusi teisiniu ryšiu su vekselio išdavimo pagrindu, t. y. tuo teisiniu santykiu (tam tikru sandoriu), dėl kurio vekselis buvo išrašytas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, formuoja praktiką tokia linkme, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo, reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui. Vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2005; 2007 m. sausio 22 d. nutartos civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007). Šioje byloje atsakovas neginčijo vekselio, jo išrašymo sąlygų bei pagrindų. Darytina išvada, kad atsakovas pripažino besąlyginį įsipareigojimą sumokėti nurodytą vekselyje sumą.

6LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 str., reglamentuojančio vekselio pateikimą apmokėti, 1 d. nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 str. 1 d. numato, kad, kai vekselyje įrašyta sąlyga „gražinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, vekselio turėtojas privalo panešti vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba nepamokėtas per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 str. 1 d., 47 str., 1 d., 55 str. 1 d. 3 p., 72 str. 2 d.). Kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010, 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011).

7Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad vekselio turėtojas ieškovas praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą. Nors LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti paskolos gavimą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą. Vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia atsakovo skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas vekseliu, pasibaigimo, todėl neturi būti įrodinėjamas pinigų gavimo faktas pagal paskolos sutartį, t. y. faktinis bei realus pinigų perdavimo atsakovui faktas. Atkreiptinas dėmesys, kad pinigų atsakovui perdavimo faktą patvirtina pats vekselio išrašymas, kuriuo besąlygiškai pripažįstama ir įsipareigojama grąžinti 2700 Lt sumą ieškovui. Priešingas aiškinimas prieštarautų LR CK 1.5 str. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. LR CK 6.878 str. numato, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai šio kodekso XLIII skyriaus normos, reglamentuojančios paskolą, šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui.

8Iš ieškovo paaiškinimų nustatyta, kad atsakovui buvo perduota 2700 Lt suma, šios sumos atsakovas negrąžino. Atsakovas atsiliepimo ir ieškovo nurodytų aplinkybių leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė (LR CPK 178 str.), todėl ieškinys tenkintinas ir iš atsakovo priteistina 2700 Lt skola.

9Be to, atsakovui praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

10Visiškai patenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos – 81 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 93 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo J. U., asmens kodas ( - ), ieškovui V. K., asmens kodas ( - ), 2700 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-06-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 81 Lt žyminio mokesčio.

14Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai