Byla e2-4215-285/2019
Dėl negrąžintos skolos, 4,88 procentų metinių pelno palūkanų už negrąžintą nuo vekselio išdavimo dienos iki visiško skolos grąžinimo, 14,73 Eur dydžio kompensuojamąsias palūkanas už laikotarpį nuo termino praleidimo dienos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Janina Narkevičiūtė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės ,,Marlanga“ ieškinį atsakovui G. M. dėl negrąžintos skolos, 4,88 procentų metinių pelno palūkanų už negrąžintą nuo vekselio išdavimo dienos iki visiško skolos grąžinimo, 14,73 Eur dydžio kompensuojamąsias palūkanas už laikotarpį nuo termino praleidimo dienos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo teismo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 2 830,00 Eur skolą; 4,88 proc. pelno palūkanas; 14,73 Eur dydžio kompensuojamąsias palūkanas nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki visiško skolos (2 814,73 Eur) grąžinimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo kitas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodo, kad atsakovas iš ieškovės įsigijo 22 vienetus PVC gaminių (langų) už 5 630,00 Eur, 2018 m. birželio 21 d. atsakovui buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija MAR Nr. 4998. Ieškovės teigimu, dalį sumos atsakovas sumokėjo, tačiau liko skolingas 2 830,00 Eur, dėl to, skoliniam įsipareigojimui patvirtinti, atsakovas 2018 m. lapkričio 7 d. ieškovei išdavė paprastąjį vekselį, įsipareigodamas skolą grąžinti iki 2018 m. lapkričio 30 d. Ieškovės teigimu, atsakovas skolos negrąžino ir liko skolingas ieškovei.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškovės reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl, atsižvelgiant į ieškovės prašymą, byla nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

8Byloje nustatyta, kad atsakovas iš ieškovės įsigijo 22 vienetus PVC gaminių (langų) už 5 630,00 Eur, 2018 m. birželio 21 d. atsakovui buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija MAR Nr. 4998 (e. b. l. 9). Ieškovės teigimu, dalį sumos atsakovas sumokėjo, tačiau liko skolingas 2 830,00 Eur, dėl to, skoliniam įsipareigojimui patvirtinti, atsakovas 2018 m. lapkričio 7 d. ieškovei išdavė paprastąjį (solo) neprotestuotiną vekselį, įsipareigodamas skolą grąžinti iki 2018 m. lapkričio 30 d. (e. b. l. 8). Duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas būtų tinkamai ir laiku atsiskaitęs su ieškove byloje nėra.

9Ieškinys tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.105 straipsnio 1 dalį, vekselis – tai dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui. Paprastuoju vekseliu (solo) jo davėjas pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą (CK 1.105 straipsnio 4 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 35 straipsnio 3 dalį, vekselis gali būti išrašytas apmokėti per tam tikrą laiką nuo išrašymo dienos. Nagrinėjamu atveju proceso šalys susitarė, jog atsakovas skolą ieškovei sumokės iki 2018 m. lapkričio 30 d. Vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis). Nors vekselio turėtojas privalo pranešti indosantui, iš kurio jis gavo vekselį, ir vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, per keturias darbo dienas po protesto, o kai vekselyje įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, – per tiek pat laiko po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti (ĮPVĮ 47straipsnio 1 dalis), tačiau vekselio davėjas, įrašydamas vekselyje sąlygą „neprotestuotinas“, gali atleisti vekselio turėtoją nuo pareigos įforminti protestą dėl neakceptavimo arba neapmokėjimo, kad jis galėtų pasinaudoti reikalavimo teise (ĮPVĮ 48 straipsnio 1 dalis) Atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjamų atveju išekovė ir atsakovas sudarė neprotestuotiną vekselį. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo ne ginčo tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011).

11Nagrinėjamu atveju 2018 m. lapkričio 30 d. vekselis nebuvo pateiktas apmokėti. Pažymėtina, jog tai neeliminuoja atsakovo pareigos grąžinti ieškovei skolą dėl neįvykdytos prievolės pagal pirkimo–pardavimo sandorį, sudarytą tarp ieškovės ir atsakovo. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Ieškovės ir atsakovo sudarytas vekselis, kuriuo atsakovas pripažino 2 830,00 Eur skolą, nagrinėjamu atveju, atsižvelgus į minėto dokumento turinį ir prasmę, vertintinas kaip skolos raštelis.

12Pažymėtina, kad tarp šalių rašytinė pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta nebuvo, tačiau, atsižvelgiant į tikruosius šalių interesus, bylose medžiagą, laikytina, kad šalys sudarė pirkimo–pardavimo sandorį, įtvirtintą raštu 2018 m. birželio 21 d. atsakovui buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija MAR Nr. 4998 (e. b. l. 9) (CK 1.73 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 6.331 straipsnis). CK 6.317 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog pardavėjas privalo pagal pirkimo–pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę, o pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 straipsnio 1 dalis). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovu buvo parduotos prekės, išrašyta PVM sąskaita faktūra, pagal kurią atsakovas turėjo apmokėti ieškovei už parduotas prekes, tačiau atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų nevykdė tinkamai, neatsiskaitė su ieškove. Dėl to ieškovei priteistina 2 830,00 Eur skola iš atsakovo už nesumokėtas parduotas prekes.

13Kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties nustatytas palūkanas, kurios pradedamos skaičiuoti nuo daikto perdavimo ar šalių sutarto termino, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita (CK 6.314 straipsnio 5 dalis, 6.344 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 4,88 procentų metines pelno palūkanas už negrąžintą 2 830,00 Eur skolą nuo vekselio išdavimo dienos 2018 m. lapkričio 7 d. iki visiško skolos grąžinimo, 14,73 Eur dydžio kompensuojamąsias palūkanas už laikotarpį nuo termino praleidimo dienos (2018 m. gruodžio 1 d.) iki ieškinio pateikimo teismui dienos (2019 m. sausio 7 d.) bei 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos pinigų sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Toks ieškovės reikalavimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl tenkininas.

14Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys tenkintinas: byloje nesant duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas vykdė savo prisiimtus įsipareigojimus, laikytina, kad atsakovas nevykdė prievolės, sutartu laiku negrąžino skolos, nesumokėjo palūkanų, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 2 830,00 Eur skolą už parduotas prekes; 14,73 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio 21 d. iki 2019 m. sausio 7 d., 4,88 procentų metinės pelno palūkanos už negrąžintą 2 830,00 Eur skolą nuo vekselio išdavimo dienos 2018 m. lapkričio 7 d. iki visiško skolos grąžinimo ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2 844,73 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnis, CK 6.205 straipsnis, 6.210 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis).

15Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 32,00 Eur žyminis mokestis, mokamas bylą nagrinėjant dokumentinio proceso tvarka, 500,00 Eur išlaidos už teisines paslaugas, iš viso 532,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas ir 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 262 straipsnio 1 dalimi, 428 straipsniu,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - ), ieškovei akcinei bendrovei „Marlanga“ juridinio asmens kodas 303394012, 2 830,00 Eur (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų trisdešimties eurų) negrąžintą skolą, 14,73 Eur (keturiolikos eurų 73 ct) palūkanas už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio 21 d. iki 2019 m. sausio 7 d., 4,88 procentų metines pelno palūkanas už negrąžintą (2 830,00 Eur) skolą nuo vekselio išdavimo dienos (2018 m. lapkričio 7 d.) iki visiško skolos grąžinimo, 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą ( 2 844,73 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 532,00 (penkių šimtų trisdešimt dviejų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

19Atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti preliminarųjį sprendimą arba pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia.

20Jeigu per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

21Preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją, ieškinį ir jo priedus išsiųsti atsakovei.

22Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti ne vėliau kaip per tris darbo dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo.

23Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Janina Narkevičiūtė... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo teismo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš... 5. Ieškovė nurodo, kad atsakovas iš ieškovės įsigijo 22 vienetus PVC... 6. Teismas... 7. Ieškovės reikalavimai yra grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais,... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovas iš ieškovės įsigijo 22 vienetus PVC... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.105 straipsnio 1... 11. Nagrinėjamu atveju 2018 m. lapkričio 30 d. vekselis nebuvo pateiktas... 12. Pažymėtina, kad tarp šalių rašytinė pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta... 13. Kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę... 14. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys tenkintinas: byloje nesant duomenų,... 15. Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 17. Ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - ), ieškovei akcinei bendrovei... 19. Atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo... 20. Jeigu per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos... 21. Preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją, ieškinį ir jo priedus... 22. Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti ne... 23. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas....