Byla 2A-1307-163/2014
Dėl prievolės pagal vekselį pripažinimo pasibaigusia, vykdomojo įrašo panaikinimo, tretieji asmenys K. M., Klaipėdos miesto

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alonos Romanovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Erinijos Kazlauskienės, Raimondos Andrulienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. Č. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-30 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. Č. ieškinį atsakovui Š. M. dėl prievolės pagal vekselį pripažinimo pasibaigusia, vykdomojo įrašo panaikinimo, tretieji asmenys K. M., Klaipėdos miesto

214-ojo notarų biuro notarė D. R.,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti jo prievolę pagal vekselį pasibaigusia, pripažinti Klaipėdos miesto 14-ajame notaro biure 2011-09-06 išduotą vykdomąjį įrašą negaliojančiu, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2008-12-05 išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, juo įsipareigojo atsakovui sumokėti vekselyje nurodytą sumą – 86 100 Lt. Vekselis buvo išrašytas jo ranka, nurodant vekselyje būtinus rekvizitus, tačiau neįrašant apmokėjimo datos.

42009-04-01, siekdamas įvykdyti atsakovui prievolę, atsakovo sutuoktinei K. M. perdavė 50 000 Lt. Mano, kad perdavęs atsakovo sutuoktinei 50 000 Lt sumą atsiskaitė su atsakovu. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, jog vekselyje prirašyta apmokėjimo data, todėl notarė neteisėtai atsakovui 2011-09-06 išdavė vykdomąjį įrašą.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-04-30 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad iš vekselio kylanti prievolė yra abstraktaus pobūdžio ir besąlyginis įsipareigojimas sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui, todėl visiškai nesvarbu, kokiu pagrindu buvo išrašytas vekselis, ar pinigai iš tiesų buvo skolinami ieškovui, ar vekselis buvo išrašytas, siekiant atsiskaityti už parduodamas įmonės akcijas, taip pat teisiškai nereikšminga ieškovo nurodyta aplinkybė, jog UAB „Boreta“ veikla tapo nuostolinga ir dėl to ieškovui nėra pareigos visiškai atsiskaityti su atsakovu pagal vekselį. Teismas, vadovaudamasis Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-05 sprendimu civilinėje byloje nustatytais faktais, įvertinęs šalių bei trečiojo asmens K. M. duotus paaiškinimus, sprendė, kad nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad ieškovo prievolė pagal vekselį laikytina pasibaigusia. Teismas nurodė, kad atsakovas, prašydamas notaro išduoti vykdomąjį įrašą, turėjo reikalavimo teisę į ieškovą, vekselio klastojimo faktas nėra nustatytas, todėl konstatavo, kad notarė nepažeidė vykdomojo įrašo išdavimo tvarkos ir nėra pagrindo konstatuoti notaro veiksmų, išduodant ginčo vykdomąjį įrašą, neteisėtumo. Teismas pažymėjo, jog ieškovo nurodytos aplinkybės dėl vekselyje padaryto prierašo nepaneigia ieškovo pareigos atsiskaityti pagal išduotą vekselį, o 2008-12-05 vykdomojo įrašo pripažinimas negaliojančiu neatitiktų CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, nepagrįstai suvaržytų atsakovo teisę gauti savo reikalavimo patenkinimą ne ginčo tvarka.

6Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-30 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas netinkamai taikė procesines teises normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą ir aiškinimą, visapusiškai ir objektyviai neįvertino reikšmingų faktinių bylos aplinkybių, taip pat pažeidė materialines teises normas, reglametuojančias vekselio, kaip vertybinio popieriaus formai bei turiniui taikomus reikalavimus, vekselio pateikimo apmokėti terminus bei termino praleidimo pasekmes. Teigia, kad 2009-04-01 atsakovo sutuoktinei K. M. grąžino 50 000 Lt ir tą faktą patvirtina K. M. surašytas atsiskaitymo raštelis, tuo metu atsakovo santuoka dar nebuvo nutraukta, sutuoktinių turtas nebuvo padalytas ir priklausė jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise, todėl turėjo teisę skolą grąžinti atsakovo sutuoktinei, atitinkamai jo prievolė pagal vekselį yra įvykdyta tinkamai ir prievolė yra pasibaigusi, todėl atsakovas 2008-12-05 vekselio pagrindu nebeturi reikalavimo teisės ir neteisėtai išieško skolą. Teismas nepagrįstai vekselyje įrašytą apmokėjimo terminą vertino kaip teisėtą, nors šalys nebuvo sutarusios dėl vekselio apmokėjimo datos. Teismas padarė neteisingą išvadą dėl vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimo teisinių pasekmių, notaro veiksmų teisėtumo ginčo vekselio pagrindu išduodant atsakovui vykdomąjį įrašą. Kadangi vekselyje nebuvo įrašyta vekselio apmokėjimo data, tai pagal ĮPVĮ 36 straipsnį vekselis turėjo būti pateiktas apmokėti per vienerius metus nuo jo išrašymo datos. Atsakovas nepateikė vekselio apmokėti per vienerius metus, skaičiuojant nuo vekselio išrašymo dienos, todėl pasibaigus vekselio apmokėjimo terminui negalėjo būti pateiktas apmokėti ir pagal pasibaigusį vekselį negalėjo būti išduotas vykdomasis įrašas. Atsakovas nepateikė jokių tinkamų ir leistinų jo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytų piniginių lėšų sumą pagrindžiančių įrodymų, todėl teismas turėjo pripažinti, kad ieškovas nėra skoliningas atsakovui, vykdomasis įrašas išduotas ir priverstinis išieškojimas vykdomas neteisėtai.

7Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas

82008-12-05 išrašė paprastąjį neprotestuotinį 86 100 Lt sumos vekselį, su ieškovu sutarė, kad pinigus grąžins per dvejus metus nuo vekselio išrašymo dienos. Pasibaigus prievolės įvykdymo terminui pagal vekselį kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, veselio neklastojo, vekselis išrašytas ieškovo ranka ir prievolė pagal jį turi būti vykdoma. Mano, kad teismas tinkamai įvertino visas aplinkybes ir pagrįstai atmetė ieškinį. Ieškovas nėra grąžinęs sklos, todėl išieškojimas turi būti tęsiamas. Notarė išduodama vykdomąjį įrašą neprivalo tikrinti, ar įrašai vekselyje prirašyti ar ne, notarės vykdomasis įrašas išduotas teisėtai ir pagrįstai, todėl nėra jokio teisinio pagrindo jį naikinti.

9Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Šios bylos nagrinėjimo dalykas yra paprastojo vekselio pagrindu notaro išduoto vykdymojo įrašo teisėtumas ir vekselio turėtojo piniginių reikalavimų patenkinimas ne ginčo tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą.

12Išanalizavusi ir įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad notarė išduodama atsakovui vykdomąjį įrašą nepažeidė vykdomojo įrašo išdavimo tvarkos ir nėra pagrindo konstatuoti notaro veiksmų, išduodant ginčo vykdomąjį įrašą, neteisėtumo.

13Vekselis – vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.101 str, 1.105 str). Paprastasis vekselis – vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą (ĮPVĮ 2 str. 1, 4 d., CK 1.105 str. 4 d.). Vekselio apmokėjimas yra terminuota prievolė. Apmokėjimo terminas vekselyje nurodomas dėl būtinybės apibrėžti reikalavimo pagal vekselį teisės egzistavimo laiką, taip pat siekiant sudaryti sąlygas įsipareigojimui pagal vekselį įvykdyti bei vekselio turėtojui tinkamai įgyvendinti protesto teisę, vekselio neapmokėjus. Vekselio patikimumui civilinėje apyvartoje užtikrinti, mokėtojo ir vekselio turėtojo teisėtiems interesams apsaugoti ĮPVĮ pateiktas vekselio apmokėjimo terminų nurodymo būdų išsamus sąrašas. Pagal ĮPVĮ 35 straipsnio 1 dalį vekselis gali būti išrašytas apmokėti: 1) jį pateikus; 2) per tam tikrą laiką po pateikimo; 3) per tam tikrą laiką nuo išrašymo dienos; 4) nustatytą dieną. Pažymėtina, kad pagal ĮPVĮ nustatytą reglamentavimą nurodyti vekselyje mokėjimo terminą vis tik nėra būtina, nes įstatymo 78 straipsnyje nustatyta, jog paprastasis vekselis, kuriame mokėjimo terminas nenurodytas, laikomas mokėtinu jį pateikus. Vekselis, mokėtinas jį pateikus, turi būti pateiktas apmokėti per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos (ĮPVĮ 36 str. 1 d., 79 str. 1 d. 2 p.).

14Bylos duomenimis, ieškovas 2008-12-05 išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo atsakovui sumokėti vekselyje nurodytą sumą – 86 100 Lt. Ieškovo išduotame paprastajame vekselyje mokėjimo terminas nurodytas 2011-09-01, ieškovas teigia, kad terminas nebuvo nurodytas, atsakovas teigia, kad vekselio išrašymo metu sutarė, kad vekselį ieškovas apmokės per dvejus metus. 2012-02-15 pagal ieškovo pareiškimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 2008-12-05 surašyto vekselio suklastojimo, ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad vekselyje nurodytas apmokėjimo terminas „2011-09-01“ prirašytas, kas įrašė skaitmenis, ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta. Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, sprendžia, kad labiau tikėtina, kad ieškovo išrašytame vekselį apmokėjimo terminas nebuvo nurodytas (CPK 185). Pripažinus, kad ieškovo išrašytame paprastajame neprotestuotiname vekselyje mokėjimo terminas nebuvo nurodytas, tuomet vekselis laikomas mokėtinu jį pateikus, todėl šiuo atveju vekselio turėtojas vekselio davėjui turėjo vekselį pateikti apmokėti iki 2009-12-05 (ĮPVĮ 36 str. 1 d., 78 str. 2 d.).

15Paprastojo vekselio pateikimo apmokėti ir jo nepateikimo apmokėti teisinius padarinius reglamentuoja ĮPVĮ 40–44 straipsniai (ĮPVĮ 79 str. 1 d. 3 p.). ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. ĮPVĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio turėtojas privalo pranešti indosantui, iš kurio jis gavo vekselį, ir vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, per keturias darbo dienas po protesto, o kai vekselyje įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, – per tiek pat laiko po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti. ĮPVĮ 40, 47 straipsniuose įtvirtintų reikalavimų įvykdymas yra būtinas vekselio turėtojui įgyti teisę reikalauti vekselio apmokėjimo ne ginčo tvarka. Ši vekselio turėtojo teisė gali būti įgyvendinama per ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą terminą – per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos. Vekselio turėtojas, pažeidęs pirmiau nurodytus reikalavimus, pagal ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalį netenka teisės pareikšti reikalavimų, t. y. reikalauti vekselio apmokėjimo ne ginčo tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2012). Vekselio turėtojas turi pateikti įrodymus, kad jis tinkamai įvykdė ĮPVĮ 40, 47 straipsniuose įtvirtintus reikalavimus bei nepažeidė ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto termino (CPK 178 str.).

16Aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas ĮPVĮ normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal ĮPVĮ reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (ĮPVĮ 40 str. 1 d., 47 str. 1 d., 55 str. 1 d. 3 p., 72 str. 2 d.). Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011). Pažymėtina, kad notarui pateikiamame prašyme išieškoti pinigus iš skolininko turi būti, be kita ko, nurodyta, ar buvo įvykdyti ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalies reikalavimai, t. y. ar vekselis nustatytu laiku buvo pateiktas apmokėti (Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 4.7 punktas). Kasacinio teismo praktikoje taip pat atkreiptas dėmesys į vekselio turėtojo pareigą pateikti notarui įrodymus, patvirtinančius, jog vekselis buvo pateiktas apmokėti ir kada toks pateikimas buvo atliktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011).

17Byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovas iki 2009-12-05 būtų pateikęs vekselį apmokėti ieškovui bei išsiuntęs ieškovui pranešimą apie tai, kad vekselis neapmokėtas (ĮPVĮ 40 str. 1 d., 47 str. 1 d.). Kaip jau minėta, pagal ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalį vekselio turėtojas turi teisę pareikšti reikalavimus vekselio davėjui per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos. Šiuo atveju konstatuotina, kad ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas senaties terminas reikalavimams pareikšti, t. y. prašyti išduoti vykdomąjį įrašą, prasidėjo 2009-12-05. Vadinasi, vekselio turėtojas turėjo teisę pareikšti reikalavimą vekselio davėjui, t. y. kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, iki 2010-12-05. Bylos duomenys patvirtina, kad ginčijamas vykdomasis įrašas Klaipėdos miesto 14-ojo notarų biuro notarės D. R. išduotas 2011-09-06, o tai reiškia, kad prašymas dėl vykdomojo įrašo atlikimo notarei buvo pateiktas praleidus ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje nustatytą vienerių metų senaties terminą. Apibendrindama pirmiau nurodytus motyvus ir išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad notarė, išduodama ginčijamąjį vykdomąjį įrašą, pažeidė ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą ir neteisėtai išdavė atsakovui vykdomąjį įrašą, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė ĮPVĮ 40 straipsnio ir 72 straipsnio 2 dalies nuostatų ir nepripažino atsakovui išduoto notarės vykdomojo įrašo negaliojančiu.

18Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad atsakovui nesilaikius vekselio, kaip vertybinio popieriaus, realizavimo tvarkos ir terminų, ieškovo išduotas vekselis prarado vertybinio popieriaus teisinį statusą ir atsakovas prarado galimybę išieškoti skolą iš ieškovo ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia apelianto skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas jo paties vekseliu, pasibaigimo, nes pinigų atsakovui perdavimo faktą patvirtina pats vekselio išrašymas, kuriuo ieškovas besąlygiškai pripažino ir įsipareigojo grąžinti 86 100 Lt sumą atsakovui, todėl atmestinas apelianto atgumentas, kad atsakovas nebeturi reikalavimo teisės dėl skolos išieškojimo, ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažino, kad ieškovas nėra skolininkas. Pažymėtina, kad ieškovo prievolė atsakovui nėra pasibaigusi, tik pasikeitė jos išieškojimo tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti, kad jo piniginė prievolė atsakovui pagal vekselį yra pasibaigusi. Kadangi atsakovas praleido įstatyme nustatytus terminus išieškoti skolą ne ginčo tvarka, todėl ieškovo išduotas vekselis tapo paprastu skolos rašteliu, kuriuo kaip rašytiniu įrodymu patvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su atsakovu. Teisėjų kolegija išaiškina, kad pripažinus notarės išduotą vykdomąjį įrašą negaliojančiu, atsakovui neužkertamas kelias teismine ginčo tvarka įrodinėti ieškovo įsiskolinimo, kurio pagrindu buvo išduotas vekselis, egzistavimo faktą ir reikalauti iš ieškovo priteisti skolą. Kadangi šioje byloje nėra spendžiamas klausimas dėl ieškovo įsiskolinimo atsakovui priteisimo, nes atsakovas reikalavimo priteisti skolą iš ieškovo nėra pareiškęs, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl apelianto argumentų, susijusių su vekselyje nurodytos sumos grąžinimu atsakovui.

19Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias vekselio pateikimą apmokėti, todėl nepagrįstai nepripažino notarės veiksmų išduodant vykdomąją įrašą, neteisėtais ir nepanaikino išduoto vykdomojo įrašo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, pripažintina, kad Klaipėdos miesto 14-ajame notaro biure 2011-09-06 išduotas vykdomasis įrašas negalioja ir išieškojimas pagal išduotą vykdomąjį įrašą negali būti vykdomas, kita sprendimo dalis paliktina nepakeista (CPK 326 str. 1 d. 3 p., 330 str.).

20Pakeitus teismo sprendimą, atitinkamai keistinas šalių bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme, paskirstymas (CPK 93 str. 3, 5 d.). CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad ieškinį patenkintus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 144 Lt žyminio mokesčio, už apeliacinį skundą – 75 Lt žyminio mokesčio. Tenkinus ieškovo apeliacinį skundą iš dalies ir ieškovo ieškinį tenkinus iš dalies, ieškovui priteistina iš atsakovo 72 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir 38 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, iš viso 110 Lt (93 str. 3, 5 d.). Atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą sumokėjo 1000 Lt atstovavimo išlaidų (t. 2. B. l. 13). Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo pateiktus įrodymus dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, sprendžia, kad jos pagrįstos, neviršija nustatytų teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies (CPK 98 str. 2 d.), iš ieškovo atsakovui priteistinas 500 Lt atstovavimo išlaidų (CPK 98 str.)

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teismas

Nutarė

22pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-30 sprendimą.

23Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto 14-ajame notaro biurio notarės D. R. 2011-09-06 išduotą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. 4185.

24Priteisti iš atsakovo Š. M. ieškovui A. Č. 110 Lt žyminio mokesčio.

25Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.

26Priteisti iš ieškovo A. Č. atsakovui Š. M. 500 Lt atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. 14-ojo notarų biuro notarė D. R.,... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti jo... 4. 2009-04-01, siekdamas įvykdyti atsakovui prievolę, atsakovo sutuoktinei K. M.... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-04-30 sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 7. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo... 8. 2008-12-05 išrašė paprastąjį neprotestuotinį 86 100 Lt sumos vekselį, su... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 11. Šios bylos nagrinėjimo dalykas yra paprastojo vekselio pagrindu notaro... 12. Išanalizavusi ir įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija nesutinka su... 13. Vekselis – vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų... 14. Bylos duomenimis, ieškovas 2008-12-05 išrašė paprastąjį neprotestuotiną... 15. Paprastojo vekselio pateikimo apmokėti ir jo nepateikimo apmokėti teisinius... 16. Aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas ĮPVĮ normas, kasacinis teismas... 17. Byloje nėra pateikta duomenų, kad atsakovas iki 2009-12-05 būtų pateikęs... 18. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad atsakovui nesilaikius vekselio,... 19. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, teisėjų kolegija konstatuoja,... 20. Pakeitus teismo sprendimą, atitinkamai keistinas šalių bylinėjimosi... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 22. pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-30 sprendimą.... 23. Pripažinti negaliojančiu Klaipėdos miesto 14-ajame notaro biurio notarės D.... 24. Priteisti iš atsakovo Š. M. ieškovui A. Č. 110 Lt žyminio mokesčio.... 25. Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.... 26. Priteisti iš ieškovo A. Č. atsakovui Š. M. 500 Lt atstovavimo išlaidų,...