Byla 2YT-2281-1067/2019
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė Visakavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos T. C. skundą suinteresuotiems asmenims V. C., Luminor Bank AS Lietuvoje veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, antstoliui J. P., dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja T. C. kreipėsi į antstolį J. P. su skundu prašydama panaikinti antstolio J. P. patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos antrosios buto (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), varžytynės Nr. ( - ), ir priimti patvarkymą kuriuo šios varžytynės būtų paskelbtos neįvykusiomis; nutraukti priverstinį skolų išieškojimą iš buto (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), bei kreiptis į teismą dėl buto (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), atidalinimo bendrojoje V. C. ir T. C. nuosavybėje, ir tik atlikus turto padalinimo veiksmus tęsti vykdymo veiksmus.

5Pareiškėja nurodė, kad iš elektroninės varžytynių sistemos sužinojo, kad antstolis J. P. nuo 2018 m. balandžio 24 d. iki 2018 m. gegužės 24 d. vykdė antrąsias buto (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ) (toliau - Turtas) varžytynes Nr. ( - ), kuriose Turtas buvo parduotas už 84000 Eur kainą. Pareiškėja, įsitikinusi, kad antstolis vykdydamas išieškojimą nesustabdant priverstinio skolų išieškojimo iš pareiškėjos Turto dalies pažeidė imperatyvias teisės normas.

6Antstolis J. P. 2019 m. sausio 21 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalimi, skundą kartu su vykdomosiomis bylomis perdavė apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Antstolio patvarkyme nurodoma, kad pareiškėjos skunde išdėstyti teiginiai akivaizdžiai prieštarauja rašytiniams įrodymams. Nurodė, kad klausimas dėl antrųjų varžytynių teisėtumo jau buvo išspręstas teisme ir šios aplinkybės pareiškėjai yra žinomos. Antstolio manymu, pareiškėja T. C. sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą bei piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, todėl teismas tūrėtų spręsti klausimą dėl baudos pareiškėjai T. C. skyrimo už nesąžiningai pareikštą nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

7Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS Lietuvoje veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių atsiliepimu su skundu nesutiko bei pateikė prašymą pareiškėjos skundą atmesti. Nurodė, kad visiškai sutinka su antstolio patvarkyme išdėstytais argumentais.

8Į bylą suinteresuotu asmeniu įtrauktinas V. A., kadangi pareiškėjos reikalavimai gali turėti įtakos šio asmens – varžytynių laimėtojo - teisėms ir teisėtiems interesams (CPK 443 straipsnio 3 dalis).

9Teismas

konstatuoja:

10Remiantis vykdomųjų bylų duomenimis nustatyta, jog antstolis J. P. atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pagal Vilniaus miesto 19-ojo notaro biuro 2017 m. lapkričio 14 d. vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl 77491,49 Eur skolos ir 16 procentų metinių palūkanų išieškojimo solidariai iš skolininkų V. C. ir T. C. išieškotojo Luminor Bank AS Lietuvoje veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (buvęs pavadinimas Luminor Bank AB) naudai, už skolą parduodant įkeistą skolininkams priklausantį turtą - butą, adresu ( - ) (v. b. psl. 2).

11Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų (CPK 585 straipsnio 4 dalis), laikytis CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas įpareigoja antstolį vykdant vykdomuosius dokumentus imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus ir nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

12Pirmiausia, skundu pareiškėja nurodė, kad ji, būdama areštuoto turto bendrasavininkė, nebuvo nurodyta varžytynių Nr. ( - ) sistemoje.

13CPK 707 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad skelbime apie varžytynes nurodoma: 1) varžytynių numeris; 2) turto savininko vardas ir pavardė (juridinio asmens pavadinimas); 3) antstolio, parduodančio turtą iš varžytynių, vardas ir pavardė, kontoros buveinė, telefonas pasiteirauti, kur kreiptis dėl turto apžiūrėjimo; 4) turto buvimo vieta ir trumpas aprašymas; 5) varžytynių pabaigos laikas; 6) varžytynių dalyvio mokesčio dydis; 7) pradinė pardavimo kaina; 8) parduodamo turto nuosavybės apribojimai; 9) pranešimas apie tai, kad visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus; 10) elektroninė nuoroda į dalyvių registracijos ir varžytynių vykdymo tvarką.

14Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto, esančio adresu ( - ), savininku nurodytas V. C. (v. b. psl. 173). Pažymėtina, kad antstolis nurodydamas iš varžytynių parduodamo turto duomenis, vadovaujasi VĮ „Registrų centras duomenimis“. VĮ „Registrų centras“ duomenimis buto, esančio ( - ), savininku nurodytas V. C. (v. b. psl. 158). Be to akcentuotina ir tai, kad pareiškėjos, kaip buto, esančio adresu ( - ), bendrasavininkės nurodymas ar nenurodymas turto pardavimo iš varžytynių skelbime jokių teisinių padarinių pareiškėjos atžvilgiu nesudaro, jos kaip bendraturtės teisių į parduodamą būstą nepanaikina. Todėl esant paminėtų aplinkybių visumai, konstatuotina, kad antstolis jokių pažeidimų nepadarė.

15Pareiškėja nurodė, kad V. C. yra kredito sutartį su Luminor Bank AB sudaręs asmuo (kredito gavėjas), o pareiškėja šios sutarties tinkamam įvykdymui yra įkeitusi savo Turto dalį, t y. yra susiklosčiusi svetimo daikto hipotekos situacija. Su tokiais pareiškėjos teiginiais nėra pagrindo sutikti.

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.181 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad svetimo daikto hipoteka – nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai skolininkas yra kitas asmuo negu įkeisto daikto savininkas.

17Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstoliui J. P. pateiktas vykdyti Vilniaus miesto 19-ojo notaro biuro 2017 m. lapkričio 14 d. vykdomasis įrašas Nr. ( - ) dėl 77491,49 Eur skolos ir 16 procentų metinių palūkanų išieškojimo solidariai iš skolininkų V. C. ir T. C. išieškotojo Luminor Bank AS Lietuvoje veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių naudai. Vadinasi tiek V. C., tiek pareiškėja yra solidariai atsakingi išieškotojui Luminor Bank AS Lietuvoje veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių. Minėtame vykdomajame įraše nurodoma, kad notaras siūlo pagal šį vykdomąjį įrašą priverstinai išieškoti hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą arba nesumokėtos skolos dalį su priklausančiomis palūkanomis solidariai iš skolininkų V. C. ir T. C. hipotekos kreditoriaus Luminor Bank AS Lietuvoje veikiančio per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių naudai pagal sandorį. Šalys V. C., T. C. pasirašė sutartinės hipotekos lakštą, identifikavimo kodas ( - ), sudarymo data 2009 m. rugsėjo 28 d., notarinio registro Nr. ( - ), kuriuo įkeitė jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ) (v. b. psl. 3-5). Rašytinių įrodymų pagrindu, konstatuotina, kad pareiškėja nepagrįstai teigia jog ji nėra skolininkė pagal notaro išduotą vykdomąjį dokumentą, taip pat nepagrįstai reikalauja nustatinėti areštuoto turto dalį, kadangi pagal notaro išduotą vykdomąjį dokumentą, tiek V. C., tiek T. C. procesinė padėtis yra skolininkai, todėl antstolis neturėjo jokios pareigos nustatyti skolininko turto dalies su kitais asmenimis.

18Iš viešosios erdvės pareiškėja sužinojo, kad nuo 2019 m. sausio 2 d. sujungti Lietuvos, Latvijos ir Estijos „Luminor“ bankai pradėjo veikti per banką Estijoje ir jo skyrius Lietuvoje bei Latvijoje. Pažymėjo, kad Luminor Bank AB buvo prijungtas prie naujo subjekto užsienio valstybėje - Estijoje. Pareiškėja atkreipė dėmesį į tai, kad apie reikalavimo perleidimą naujajam subjektui Estijoje pradinio išieškotojo Luminor Bank AB informuota nebuvo. Nurodė, kad svetimo daikto hipotekos atveju kreditorius neturi teisės perleisti reikalavimo teisės trečiajam asmeniui be įkeisto turto savininko sutikimo. Pareiškėja, įkeisto Turto savininkė, nedavė sutikimo dėl reikalavimo teisės perleidimo iš Luminor Bank AB į banką Estijoje, dėl ko laiko, kad hipoteka yra pasibaigusi, todėl išieškojimas iš pareiškėjai priklausančios Turto dalies negali būti atliekamas. Su tokiais pareiškėjos argumentais taip pat negalima sutikti.

19Antstolis savo iniciatyva, vykdymo proceso šalių ar suinteresuotų asmenų prašymu per septynias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patvarkymu išsprendžia vykdymo proceso šalies pakeitimo klausimą. Antstolio patvarkymas pakeisti arba atsisakymas pakeisti vykdymo procese išieškotoją ar skolininką fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais gali būti skundžiamas CPK nustatyta tvarka. Apie vykdymo proceso šalies pakeitimą antstolis praneša vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai ir vykdymo proceso šalims Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka (CPK 596 straipsnio 1 dalis).

20Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad 2019 m. sausio 23 d. patvarkymu Nr. ( - ) antstolis pradinį išieškotoją Luminor Bank AB pakeitė nauju išieškotoju Luminor Bank AS Lietuvoje veikiančiu per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (v. b. psl. 313). Šį patvarkymą antstolis išsiuntė proceso šalims, kaip tai numato CPK 596 straipsnio 1 dalis, įskaitant ir pareiškėjai T. C., adresu ( - ) (kuris nurodytas ir pateiktame skunde).

21Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad kaip anksčiau minėta, byloje netaikomos svetimos hipotekos teisės normos, kadangi byloje esančiais duomenimis konstatuota, kad tiek V. C., tiek pareiškėja yra solidarieji skolininkai išieškotojui. Iš varžytynių parduotas turtas, esantis adresu ( - ), priklauso pareiškėjams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, hipotekos lakštu V. C. ir T. C. turtas įkeistas išieškotojui, todėl pareiškėjos sutikimas pagal CK 4.181 straipsnio 3 dalį yra nereikalingas.

22Be to, sutiktina su suinteresuotu asmeniu Luminor Bank AS Lietuvoje veikiančiu per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, kad T. C. sutikimas dėl reikalavimo teisių perleidimo nereikalingas, kadangi Luminor Bank AS, veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, įgijus Luminor Bank AB teises ir pareigas, įvyko universalus materialinių subjektinių kreditoriaus teisių ir pareigų perleidimas, kuris nereikalauja kitų asmenų sutikimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 362/2014).

23Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėjos skunde dėstomos aplinkybės yra nepagrįstos.

24Antstolis prašo teismo spręsti klausimą dėl baudos pareiškėjai T. C. skyrimo už nesąžiningai pareikštą nepagrįstą ieškinį skundą arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

25Nurodė, kad T. C. skunde išdėstyti teiginiai akivaizdžiai prieštarauja rašytiniams įrodymams, esantiems vykdomojoje byloje Nr. ( - ), pareiškėjai yra žinoma jos procesinė padėtis, kas yra išieškotojas bei į tai, kad skolinio reikalavimo užtikinimui yra įkeistas visas butas, o ne jo dalys. Pažymėjo, kad klausimas dėl antrųjų varžytynių teisėtumo jau buvo išspręstas teisme. Antstolio manymu pareiškėja T. C. sąmoningą veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą bei piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį įtvirtinta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais jis gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013).

27Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (aktu), kuris vėliau gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka. Įstatymas nedraudžia skųsti antstolio priimto patvarkymo, jei šalis mano, kad toks antstolio atliktas procesinis veiksmas pažeidžia jo teises. Dėl to teigti, kad pareiškėja, pateikdama skundą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nėra pagrindo ir prašymas dėl baudos skyrimo pareiškėjai atmestinas. Kartu pažymėtina ir tai, kad pareiškėja T. C. prašo panaikinti antstolio patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos antrosios buto, adresu ( - ), varžytynės Nr. ( - ), ir priimti patvarkymą, kuriuo šios varžytynės būtų paskelbtos neįvykusiomis kitais nei civilinėje byloje Nr. 2YT-8704-323/2018 nurodytais pagrindais, todėl nėra pagrindo pareiškėjai skirti baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

28Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis konstatuotina, kad teismas nenustatė pareiškėjos teisių ir vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, skundžiami antstolio veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, nenustatyta jokio teisinio ir faktinio pagrindo panaikinti antstolio J. P. patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos antrosios buto, esančio adresu ( - ), varžytynės Nr. ( - ), bei įpareigoti antstolį atlikti kitus pareiškėjos prašomus veiksmus, todėl pareiškėjos skundas atmestinas.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

30įtraukti į bylą suinteresuotu asmeniu V. A., gim. ( - ), gyvenantį adresu ( - ).

31Pareiškėjos T. C. skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

32Netenkinti antstolio J. P. prašymo dėl baudos T. C. skyrimo.

33Grąžinti antstoliui J. P. vykdomąją bylą Nr. ( - ).

34Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos T.... 3. Teismas... 4. pareiškėja T. C. kreipėsi į antstolį J. P. su skundu prašydama panaikinti... 5. Pareiškėja nurodė, kad iš elektroninės varžytynių sistemos sužinojo,... 6. Antstolis J. P. 2019 m. sausio 21 d. patvarkymu netenkino pareiškėjos skundo... 7. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS Lietuvoje veikiantis per Luminor Bank AS... 8. Į bylą suinteresuotu asmeniu įtrauktinas V. A., kadangi pareiškėjos... 9. Teismas... 10. Remiantis vykdomųjų bylų duomenimis nustatyta, jog antstolis J. P. atlieka... 11. Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis... 12. Pirmiausia, skundu pareiškėja nurodė, kad ji, būdama areštuoto turto... 13. CPK 707 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad skelbime apie varžytynes nurodoma:... 14. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antrosiose varžytynėse parduodamo... 15. Pareiškėja nurodė, kad V. C. yra kredito sutartį su Luminor Bank AB... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.181 straipsnio 1... 17. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstoliui J. P. pateiktas vykdyti... 18. Iš viešosios erdvės pareiškėja sužinojo, kad nuo 2019 m. sausio 2 d.... 19. Antstolis savo iniciatyva, vykdymo proceso šalių ar suinteresuotų asmenų... 20. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad 2019 m. sausio 23 d. patvarkymu Nr.... 21. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad kaip anksčiau minėta, byloje... 22. Be to, sutiktina su suinteresuotu asmeniu Luminor Bank AS Lietuvoje veikiančiu... 23. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog pareiškėjos... 24. Antstolis prašo teismo spręsti klausimą dėl baudos pareiškėjai T. C.... 25. Nurodė, kad T. C. skunde išdėstyti teiginiai akivaizdžiai prieštarauja... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatyme... 27. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu... 28. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis konstatuotina, kad teismas nenustatė... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510, 513... 30. įtraukti į bylą suinteresuotu asmeniu V. A., gim. ( - ), gyvenantį adresu (... 31. Pareiškėjos T. C. skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.... 32. Netenkinti antstolio J. P. prašymo dėl baudos T. C. skyrimo.... 33. Grąžinti antstoliui J. P. vykdomąją bylą Nr. ( - ).... 34. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...