Byla 2-4543-845/2012
Dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, institucija, teikianti išvadą - Vilniaus m. Vaikų teisių apsaugos tarnyba, tretysis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

2sekretoriaujant E. B.,

3dalyvaujant ieškovės atstovei S. G.,

4išvadą teikiančiai institucijos atstovei A. M.,

5parengiamjame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A M pateiktą ieškinį atsakovui D. J. dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, institucija, teikianti išvadą - Vilniaus m. Vaikų teisių apsaugos tarnyba, tretysis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, ir

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo D. J. po 425 Lt mėnesinį išlaikymą sūnui iki jis sulauks pilnametystės, 14 400 Lt išlaikymo įsiskolinimą bei priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas nurodytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu sutiko iš dalies.

8Institucija teikianti išvadą - Vilniaus m. Vaikų teisių apsaugos tarnyba, teismo nustatytu terminu pateikė raštą, jog išvados dėl objektyvių priežasčių surašyti negalėjo.

9Tretysis asmuo pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

10Atsakovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko.

11Parengiamajame teismo posėdyje ieškovės atstovė pateikė prašymą patvirtinti šalių 2012-11-20 sudarytą taikos sutartį. Paaiškino, jog reikalavimo dėl juridinio reikšmę turinčio fakto nustatymo atsisako.

12Ieškovės atstovė parengiamajame teismo posėdyje paaiškino, kad šalys sudarė taikos sutartį, su taikos sutarties sąlygomis šalys sutiko, todėl prašė ją patvirtinti.

13Vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovė šiam prašymui neprieštaravo.

14CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi.

15Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.

16Kadangi reikalavimą dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiui vaikui priteisimo šalys nutarė išspręsti sudarydamos taikos sutartį, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja įstatymams, nepažeidžia šalių bei trečiųjų asmenų teisių ir įstatymo saugomų interesų, taikos sutartį tvirtina. Išaiškina šalims, kad jų turtinei padėčiai pasikeitus, jos gali kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 140 str. 3d., 87 str. 2 d., 94 str., 93 str. 1 d. teismas

Nutarė

18patvirtinti ieškovės A M ir atsakovo D. J. 2012 m. lapkričio 20 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis: 1. Atsakovas nuo šios Taikos sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja sumokėti Ieškovei 14 400 Lt (keturiolika tūkstančių keturis šimtus Lt) dydžio išlaikymo įsiskolinimą, 1 700 Lt nesumokėtą 2012-07-19 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartimi nustatytą laikiną išlaikymą nuo teismo nutarties iki šios taikos sutarties pasirašymo dienos bei atlyginti Ieškovei 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų, viso Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovei 18 100 (aštuoniolika tūkstančių šimtą Lt), pervedant pinigus į ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440. 2. Atsakovas įsipareigoja nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos teikti nepilnamečiam sūnui D. P. J (asmens kodas ( - ) išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 425 litus, pervedant pinigines lėšas į Ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, ne vėliau kaip iki paskutinės kalendorinės mėnesio dienos už einamąjį mėnesį. Ieškovė tvarko išlaikymo lėšas uzufrukto teise. 3. Atsakovas įsipareigoja šios sutarties l punkte nurodytą 18 100 (aštuoniolika tūkstančių šimtą Lt) sumą mokėti dalimis po 200 Lt kiekvieną mėnesį, sumokant juos ne vėliau kaip iki paskutinės kalendorinės mėnesio dienos, o nuo 2015 metų sausio l d. po 600 litų kiekvieną mėnesį, sumokant juos ne vėliau kaip iki paskutinės kalendorinės mėnesio dienos, iki Ieškovei bus pilnai sumokėta šias sutarties l punkte nurodyta 18 100 (aštuoniolika tūkstančių šimtą) litų suma. 4. Šia taikos sutartimi Atsakovas įkeičia Ieškovės naudai jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - negyvenamąją patalpą - kūrybines dirbtuves, esančias Užupio g. 14-15, Vilniuje, unikalus numeris 1094-0408-5028:0012, savo prievolių šioje sutartyje nustatytais terminais sumokėti 18 100 Lt sumą Ieškovei bei mokėti išlaikymą nepilnamečiam sūnui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 425 Lt, užtikrinimui. 5. Taikos sutarties Šalys kitų, šioje sutartyje neaptartų, bylinėjimosi išlaidų viena kitai neatlygina. Su šios bylos nagrinėjimu susijusias Teismo patirtas išlaidas atlygina D J. 6. Ieškovei yra žinoma, jog, sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., sudarius Taikos sutartį ir tuo pagrindu bylą nutraukus, grąžinami 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Ieškovė, pasirašydama šią Taikos sutartį, Teismo prašo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio - 106,95 Lt. 7. Taikos sutarties šalys pareiškia, kad joms yra išaiškintas Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 d. numatytų Taikos sutarties sudarymo teisinių pasekmių turinys, t.y. išaiškinta, jog, sudarius Taikos sutartį ir nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalinis turintis galutinio teismo sprendinio (res judicata) galią.

19Civilinę bylą Nr. 2-4543-845/12 (proceso Nr. 2-03-3-03376-2012-2) pagal ieškovės A M ieškinį atsakovui D. J. dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, institucija, teikianti išvadą - Vilniaus m. Vaikų teisių apsaugos tarnyba, tretysis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, nutraukti.

20Grąžinti ieškovei A. M., a.k. ( - ) 75 procentus žyminio mokesčio, t.y. 106,95 Lt (vieną šimtą šešis Lt 95 ct), sumokėto 2012 m. rugpjūčio 22 d. mokėjimo nurodymu AB banke Swedbank į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą AB banke Swedbank. Išaiškinti ieškovei, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinės mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,... 2. sekretoriaujant E. B.,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovei S. G.,... 4. išvadą teikiančiai institucijos atstovei A. M.,... 5. parengiamjame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 6. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 7. Atsakovas nurodytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su... 8. Institucija teikianti išvadą - Vilniaus m. Vaikų teisių apsaugos tarnyba,... 9. Tretysis asmuo pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė bylą nagrinėti... 10. Atsakovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko.... 11. Parengiamajame teismo posėdyje ieškovės atstovė pateikė prašymą... 12. Ieškovės atstovė parengiamajame teismo posėdyje paaiškino, kad šalys... 13. Vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovė šiam prašymui neprieštaravo.... 14. CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti... 15. Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina.... 16. Kadangi reikalavimą dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiui vaikui priteisimo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 140... 18. patvirtinti ieškovės A M ir atsakovo D. J. 2012 m. lapkričio 20 d. sudarytą... 19. Civilinę bylą Nr. 2-4543-845/12 (proceso Nr. 2-03-3-03376-2012-2) pagal... 20. Grąžinti ieškovei A. M., a.k. ( - ) 75 procentus žyminio mokesčio, t.y.... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus...