Byla 2-792-860/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Ž. Č. ieškinį atsakovui R. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I. Ž. Čeponis pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo iš atsakovo R. V. priteisti 5 000 Lt / 1 448,10 Eur skolą, 245,65 Eur delspinigių, 5 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-7).

4Ieškinyje nurodo, kad atsakovas ieškovui 2012-03-21 išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį Nr. 201201, kurio pagrindu pasiskolino iš ieškovo 5 000 Lt / 1 448,10 Eur. 2012-03-21 AB „Šiaulių banko“ kasos pajamų orderis Nr. 720233 patvirtina, kad ieškovas atsakovui į banko sąskaitą pervedė 5 000 Lt. Kasos pajamų orderio mokėjimo paskirtyje nurodyta, jog pinigai skolinami pagal skolos raštą. Atsakovas skolą įsipareigojo grąžinti iki 2014-10-16, tačiau iki šiol savo įsipareigojimo neįvykdė, į raginimus padengti įsiskolinimą nereagavo. Skolos negrąžinimo faktą įrodo ir SEB banko pažyma apie 2012-03-21 – 2012-10-26 lėšų įskaitymus iš atsakovo į ieškovo sąskaitą. Dėl nurodytų aplinkybių buvo praleistas ĮPVĮ 40 straipsnyje nustatytas terminas vekselio davėjui pateikti vekselį, todėl ieškovas prarado galimybę kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo. Be to iš atsakovo prašo priteisti 0,02 proc. dydžio delspinigius, paskaičiuotus už laikotarpį nuo 2014-10-16 iki 2015-01-09, už 85 dienas, iš viso 245,65 Eur. Taip pat atsakovas privalo nuo ieškovo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos mokėti ieškovui 5 procentų metines palūkanas nuo išieškomos sumos, atlyginti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Kaip matyti iš bylos medžiagos, R. V. ieškovo naudai, 2012-03-21 išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį Nr. 201201 - 5 000 Lt sumai. Mokėjimo vieta nurodyta AB Šiaulių bankas, a. s. ( - ) (b. l. 8). AB Šiaulių banko Alytaus filialo išrašytas tarpfilialinis kasos pajamų orderis Nr. 720233 patvirtina, kad Ž. Č. 2012-03-21 pervedė atsakovui į AB Šiaulių banko sąskaitą ( - ) - 5 000 Lt sumą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „skolinami pinigai pagal skolos raštą“ (b. l. 14). 2014-10-02 ieškovas siuntė atsakovui reikalavimą apmokėti vekselį iki 2014-10-12 (b. l. 15) bei 2014-10-14 pranešimą apie neapmokėjimą (b. l. 16, 17). AB SEB banko 2014-10-27 pažyma patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2012-03-21 iki 2014-10-26 atsakovas į ieškovo sąskaitą ( - ) lėšų neįnešė (b. l. 18). Duomenų, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu byloje nėra (CPK 178 str.).

9Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau - ĮPVĮ) 78 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paprastasis vekselis, kuriame mokėjimo terminas nenurodytas, laikomas mokėtinu jį pateikus. Šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai vekselis turi būti apmokėtas vekselį pateikus mokėtojui, vekselis turi būti pateiktas apmokėti per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos. Aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas ĮPVĮ normas kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal ĮPVĮ reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (ĮPVĮ 40 str. 1 d., 47 str. 1 d., 55 str. 1 d. 3 p., 72 str. 2 d.). Kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011, 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011).

10Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, ieškovas laiku nepateikė atsakovui vekselio apmokėti ar akceptuoti, dėl šios priežasties jo vekselis prarado vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto teisinį statusą todėl ieškovas, praleidęs ĮPV įstatyme nustatytus terminus ir nesikreipęs į notarą ĮVPĮ nustatyta tvarka, nebegali reikalauti priteisti skolą remdamasis ĮPVĮ normomis. Pažymėtina, jog pats vekselis, jam praradus vertybinio popieriaus statusą dėl įstatyme nesilaikytos jo realizavimo tvarkos ir terminų, nėra pagrindas nepriteisti ieškovui skolos įrodžius prievolės atsiradimo pagrindą ir pinigų perdavimo faktą.

11CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.

12Ieškovo nurodytas aplinkybes patvirtina pateiktas neprotestuotinas paprastasis vekselis, kuriuo atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti 5 000 Lt. Prievolės atsiradimo pagrindą ir pinigų perdavimo faktą patvirtina AB Šiaulių banko Alytaus filialo išrašytas tarpfilialinis kasos pajamų orderis Nr. 720233, iš kurio matyti, kad Ž. Č. 2012-03-21 pervedė atsakovui į AB Šiaulių banko sąskaitą ( - ) - 5 000 Lt sumą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „skolinami pinigai pagal skolos raštą“ (b. l. 14). Ieškovas pareikalavo atsakovo iki 2014-10-12 apmokėti vekselį. Duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs vekselyje nurodytą sumą ieškovui, byloje nėra. Kadangi atsakovas tinkamai savo prievolės neįvykdė, ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistina 5 000 Lt / 1 448,10 Eur negrąžinta paskolos suma (CK 6.38 str., 6.205 str., 6.870 str.).

13Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,2 procentų delspinigius, paskaičiuotus nuo 2014-10-16 iki 2015-01-09 už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, t. y. už 85 dienas.

14Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Taigi, delspinigiai – viena iš netesybų rūšių (CK 6.71 str. 1 d.), o CK 6.72 straipsnyje nustatyta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. CK nenustatyta jokių šios taisyklės išimčių. Atsižvelgiant į esamą teisinį reglamentavimą, į tai, kad vekselyje nėra įrašų dėl netesybų bei šalys atskirai raštu dėl delspinigių už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą nėra susitarusios, pripažintina, kad nėra teisinio pagrindo delspinigiams dėl pavėluoto atsiskaitymo priteisti, todėl šis prašymas atmestinas.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 % metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Nagrinėjamu atveju pripažintina, kad ieškovo reikalavimai yra patenkinti 90 proc., todėl iš atsakovo ieškovui priteisiama 45,90 Eur sumokėto žyminio mokesčio (b. l. 2), 104,02 Eur už teisines paslaugas (b. l. 9-13), 1,82 Eur už registruotų laiškų siuntimą (b. l. 17) ir 15,64 Eur už banko pažymą (b. l. 19), iš viso 167,38 Eur (CPK 88 str. 1 d. 3 ir 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

17Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

18Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 286 straipsniais,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo R. V. (a. k. ( - ) ieškovui Ž. Č. (a. k. ( - ) 1 448,10 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 10 euro centų) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-01-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 167,38 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt septynis eurus 38 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus rajono apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

23Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

24Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Ž.... 3. I. Ž. Čeponis pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo iš atsakovo R. V.... 4. Ieškinyje nurodo, kad atsakovas ieškovui 2012-03-21 išrašė paprastąjį... 5. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir... 8. Kaip matyti iš bylos medžiagos, R. V. ieškovo naudai, 2012-03-21 išrašė... 9. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau -... 10. Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų aplinkybių, ieškovas laiku nepateikė... 11. CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 12. Ieškovo nurodytas aplinkybes patvirtina pateiktas neprotestuotinas paprastasis... 13. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,2 procentų delspinigius,... 14. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovo... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų... 18. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 142 straipsnio... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo R. V. (a. k. ( - ) ieškovui Ž. Č. (a. k. ( - ) 1... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 23. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti... 24. Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo...