Byla e2S-91-544/2019
Dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo pagal Zarasų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-179-731/2017

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Čeknienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Bendras finansavimas“ atskirąjį skundą dėl Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2018 m. spalio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2VP-6403-477/2018 pagal pareiškėjos UAB „Bendras finansavimas“ prašymą dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo pagal Zarasų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-179-731/2017 ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. Pareiškėja UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą, prašydama, vadovaujantis 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 655/2014 (toliau – Reglamentas), išduoti skolininkės M. K. atžvilgiu Europinį sąskaitos blokavimo įsakymą. 2. Pareiškėja teismui pateikė Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo prašymą (užpildytą I priedą), taip pat antstolės S. K. 2018 m. liepos 5 d. raštą dėl informacijos pateikimo, 2017 m. gegužės 8 d. raginimą įvykdyti sprendimą, 2017 m. birželio 20 d. raginimą įvykdyti sprendimą, 2017 m. kovo 7 d. Zarasų rajono apylinkės teismo sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. e2-179-731/2017 bei vykdomojo rašto kopijas. 3. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmai 2018 m. spalio 8 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą pašalinti prašymo trūkumą – patikslinti skolininkės M. K. kontaktinius duomenis, nurodant jos gyvenamosios vietos Liuksemburge adresą. 4. Pareiškėja 2018 m. spalio 16 d. pašalino teismo nustatytą trūkumą ir patikslino skolininkės gyvenamosios vietos adresą Liuksemburge.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

65. Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmai 2018 m. spalio 18 d. nutartimi nustatė pareiškėjai UAB „Bendras finansavimas“ 7 dienų terminą nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pašalinti nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytus prašymo dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo trūkumus. 6. Teismas pažymėjo, jog pareiškėja nepateikė neginčytinų įrodymų, kuo pasireiškia skolininkės piktybiškumas, nemokumas bei sunki finansinė padėtis, vengiant grąžinti neišieškotas sumas. Vien tai, kad skolininkė iki šiol nesumokėjo skolos, arba vien tai, kad ji neturi Lietuvoje jokio turto ir piniginių lėšų, neįvertinus jos finansinės padėties (ar ji nepalanki, ar blogėja), savaime nėra laikoma pakankamu įrodymu įsakymo išdavimui pagrįsti. Teismas turi įvertinti kreditorės pateiktus įrodymus, pagrindžiančius, kad esama tokios rizikos. Be to, teismas pažymėjo, jog kreditorius savo prašymą gauti informaciją apie skolininkės sąskaitas motyvavo tuo, kad skolininkė yra jauno amžiaus ir tikėtina, kad Liuksemburge dirba bei gauna pajamas, tačiau šios savo prielaidos niekaip nepagrindė. Prie prašymo nėra pateikta jokių duomenų, patvirtinančių, kad skolininkė Liuksemburge dirba, vykdo profesinę veiklą, gauna už šią veiklą pajamų, kad Liuksemburge turi registruotino ar nekilnojamojo turto. Nors pareiškėja patikslino skolininkės gyvenamosios vietos adresą Liuksemburge, tačiau nenurodė, kada ir kokiomis aplinkybėmis jai tapo žinomas skolininkės tikslus adresas Liuksemburge ir ar buvo bandoma susisiekti su ja šiuo adresu.

7III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

87. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Bendras finansavimas“ prašo panaikinti Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2018 m. spalio 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. 8. Nurodo, kad teismas formaliai ir klaidingai vertino pareiškėjos pateiktus įrodymus bei pažeidė ankstesnę Panevėžio apygardos teismo nutartį šioje byloje (buvęs civilinės bylos Nr. e2S-648-212/2018). Pakartotinai nustatydamas iš esmės tuos pačius trūkumus, kaip ir motyvai ankstesnėje byloje, kurioje nutartis atmesti pareiškėjos pareiškimą buvo panaikinta, teismas Reglamento nuostatas vėl vertina tik formaliai, nesilaiko Panevėžio apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e2S-648-212/2018 įpareigojimo vertinti pareiškėjos teiginius ir byloje pateiktus įrodymus ir nevertinti Reglamento nuostatų vien tik formaliai, kas akivaizdžiai užkerta kelią pareiškėjai siekti savo reikalavimų patenkinimo. 9. Teigia, jog iki šiol neįvykdytas Zarasų rajono apylinkės teismo išduotas vykdomasis raštas ir antstolės 2018 m. liepos 5 d. pažyma yra pakankami įrodymai išduoti europinio sąskaitos blokavimo įsakymą. Antstolės pažyma pagrindžia, kad nacionalinės priemonės nėra pakankamai veiksmingos tinkamai įgyvendinti Zarasų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimą už akių, kuriuo pareiškėjai iš skolininkės priteista skola. Tuo tarpu pagal esamos skolos dydį, pritaikius blokavimo įsakymą, skolininkė būtų priversta reaguoti, taip būtų užkirstas kelias išleisti lėšas kitur. Šiuo atveju teismas, nutartyje nurodydamas, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, kodėl būtina skubiai priimti Europinį blokavimo įsakymą, nepagrįstai uždėjo per didelę ir neproporcingą įrodinėjimo naštą, nustatė trūkumus, kurių pareiškėja ištaisyti negalės. Teismas

konstatuoja:

9Atskirasis skundas atmetamas.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1110. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). 11. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjai nustatytas terminas pašalinti nutartyje nurodytus prašymo dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo trūkumus, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. 12. Teismų praktikoje nurodoma, kad ieškinio trūkumų šalinimo instituto paskirtis yra sudaryti galimybę į teismą besikreipiančiam asmeniui ištaisyti ieškinio trūkumus, nepraleisti ieškinio senaties termino ir tęsti procesą, užuot teismui iš karto atsisakius priimti įstatymų reikalavimų neatitinkantį ieškinį (CPK 115 straipsnio 2 dalis, 138 straipsnis). Ieškinio trūkumų šalinimo instituto taikymas neleidžia iškelti civilinės bylos procesinių reikalavimų neatitinkančiu ieškiniu ir yra skirtas tiek galimybei kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims efektyviai gintis nuo pareikšto ieškinio, tiek koncentruotam teismo procesui užtikrinti. Taigi, ieškinio trūkumų šalinimo instituto paskirtis – užtikrinti koncentruotą ir ekonomišką teismo procesą, o ne kliudyti asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimui (CPK 5, 7 straipsniai). 13. Teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas reikalauja, kad teismas, nustatydamas procesinio dokumento trūkumus ir nurodydamas terminą jiems pašalinti, suprantamai išaiškintų į teismą besikreipiančiam asmeniui, kokie konkretūs trūkumai trukdo ieškinį priimti ir kaip juos reikėtų taisyti. Teismas nutartyje dėl ieškinio trūkumų turėtų išvardyti šalintinus trūkumus ir nurodyti jų šalinimo būdus. 14. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas šios nutarties 13 punkte nurodytų reikalavimų laikėsi, nes skundžiamoje nutartyje nurodė, kad pareiškėja neįvykdė pareigos tinkamai pagrįsti prašymą dėl blokavimo įsakymo, t. y. nepateikė neginčytinų įrodymų, kuo pasireiškia skolininkės piktybiškumas, nesąžiningumas, nemokumas bei sunki finansinė padėtis, vengiant grąžinti neišieškotas sumas, taip pat prie prašymo nėra pateikta jokių duomenų apie skolininkės darbovietę Liuksemburge ar kitų objektyvių duomenų, patirtinančių, kad ji Liuksemburge dirba ir vykdo profesinę veiklą bei gauna už šią veiklą pajamų. 15. Minėtas 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 655/2014 nustato procedūrą, kuria kreditoriui sudaromos galimybės siekti, kad būtų išduotas europinis sąskaitos blokavimo įsakymas, kuriuo, neviršijant įsakyme nurodytos sumos, užkertamas kelias tam, kad kiltų pavojus vėlesniam kreditoriaus reikalavimo įvykdymui dėl lėšų, kurias turi skolininkas ar kurios turimos skolininko vardu valstybėje narėje esančioje banko sąskaitoje, pervedimo ar išėmimo. Kreditorius gali pasinaudoti blokavimo įsakymu kaip alternatyva pagal nacionalinę teisę galiojančioms blokavimo priemonėms (Reglamento 1 straipsnio 1 ir 2 dalys). 16. Teismas išduoda blokavimo įsakymą, jei kreditorius yra pateikęs pakankamai įrodymų, kad įtikintų teismą, jog reikia skubiai taikyti tokią apsaugos priemonę kaip blokavimo įsakymas, nes esama realios rizikos, kad be tokios priemonės bus trukdoma arba bus gerokai sunkiau vėliau įvykdyti kreditoriaus reikalavimą skolininko atžvilgiu (Reglamento 7 straipsnio 1 dalis). Teismas priima sprendimą rašytinio proceso tvarka, remdamasis informacija ir įrodymais, kuriuos kreditorius pateikė savo prašyme. Jei teismas mano, kad pateiktų įrodymų nepakanka, jis gali, jei leidžiama pagal nacionalinę teisę, prašyti kreditoriaus pateikti papildomų rašytinių įrodymų (Reglamento 9 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK nuostatas, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti (CPK 115 straipsnio 2 dalis). Taigi, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju turėjo teisinį pagrindą taikyti trūkumų šalinimo institutą ir prašyti, kad kreditorius pateiktų papildomų įrodymų. 17. Pažymėtina, kad prašymas gauti informaciją pagal Reglamento 14 straipsnio 1 dalį apie skolininkės sąskaitas ir banką, kuriame jos tikėtinai yra, gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu teismas nustato visas blokavimo įsakymo išdavimo sąlygas (Reglamento 14 straipsnio 3 dalis). Todėl apeliantė nepagrįstai tvirtina, kad, jai pateikus prašymą dėl informacijos suteikimo, nebuvo pagrindo nustatyti terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti. 18. Reglamento preambulės 14 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad sąlygomis, kuriomis remiantis išduodamas blokavimo įsakymas, turėtų būti nustatyta tinkama kreditoriaus interesų siekti, kad būtų išduotas įsakymas, ir skolininko interesų užkirsti kelią piktnaudžiavimui įsakymu, pusiausvyra. Todėl kreditorius turėtų įrodyti, kad esama realios rizikos, jog gali būti trukdoma arba gerokai sunkiau įvykdyti esamą arba būsimą teismo sprendimą, nes skolininkas gali būti iššvaistęs, paslėpęs ar sunaikinęs savo turtą, perleidęs neįprastą jo kiekį, už mažesnę vertę ar neįprastu būdu (CPK 178 straipsnis). 19. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, vertinant kreditoriaus pateiktus įrodymus apie galimą riziką, teismas gali ir turi atsižvelgti į visus žinomus veiksnius ir bendrai įvertinti, ar esama rizikos, o tokiais duomenimis gali būti įrodymai, susiję su skolininko elgesiu reaguojant į kreditoriaus reikalavimą ar ankstesnio šalių ginčo metu, skolininko kredito istorija, jo turto pobūdis ir pastarojo meto veiksmai, kurių jis ėmėsi savo turto atžvilgiu, iš skolininko sąskaitų išimamos sumos, jų dydis, paskirtis (ar normaliai verslo eigai užtikrinti, šeimos išlaidoms padengti), priežastys, dėl kurių skolininkas nemoka ar užginčija reikalavimą, kiek ir kodėl jis turi kreditorių, ar jo finansinės aplinkybės nepalankios, ar jos blogėja (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1516-370/2018). Pastebėtina, jog apeliantė tiek pirmosios instancijos teismui, tiek apeliacinės instancijos teismui iš esmės nepateikė jokių duomenų apie skolininkės nesąžiningumą. Byloje nėra duomenų, kad skolininkei bent vieną kartą yra tinkamai asmeniškai pranešta apie prieš ją buvusį teismo procesą ir priteistą skolą. Antstolės pateiktoje pažymoje nėra nurodyta, kaip keitėsi skolininkės sąskaitos likutis iki jai išvykstant iš Lietuvos Respublikos. Vien tai, kad skolininkės finansinės aplinkybės Lietuvos Respublikoje nepalankios (neturi turto ir/ar pajamų), nereiškia, kad jos tokios yra ir skolininkės dabartinėje gyvenamojoje vietovėje, todėl tai savaime nėra pakankamu pagrindu įsakymui išduoti (CPK 185 straipsnis). Nesant vienos iš sąlygų įsakymui išduoti, negali būti patenkintas ir prašymas gauti informaciją (Reglamento 14 straipsnio 3 dalis). 20. Dėl virš nutartyje išdėstytų argumentų ir motyvų apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodymu, kad pareiškėja prie pareiškimo nepridėjo pakankamai duomenų, iš kurių būtų galima pagrįstai spręsti apie virš nutartyje nurodytus kriterijus ir riziką, todėl pagrįstai nustatė apeliantei papildomą terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti, taip suteikdamas galimybę papildyti pateiktą pareiškimą faktiniais duomenimis. 21. Apeliantė atskirajame skunde akcentuoja ir tai, jog teismas pažeidė Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 2 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2S-648-212/2018, nurodymus. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu nesutinka. Minėtoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2018 m. gegužės 7 d. nutartį ir perduodamas prašymą dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, konstatavo, kad teismas, atsisakydamas tenkinti prašymą dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo, būtent ir nepatikrino visų būtinų Reglamente nustatytų sąlygų ir nenustatė reikšmingų klausimo išsprendimui kriterijų, t. y. spręsdamas klausimą dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo, netinkamai aiškino ir taikė Reglamento nuostatas. 22. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir savaime neįtakoja kitokio šio klausimo išsprendimo. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011 ir kt.). 23. Įvertinęs visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti ar keisti atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis). 24. Kadangi skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi apeliantei nustatytas terminas trūkumams pašalinti pasibaigė, šia nutartimi jis nustatomas iš naujo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 115 straipsnio 2 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

13Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2018 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Nustatyti pareiškėjai UAB „Bendras finansavimas“ terminą iki 2019 m. sausio 21 d. pašalinti Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2018 m. spalio 18 d. nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytus prašymo dėl Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo trūkumus.

Proceso dalyviai
Ryšiai