Byla e2-578-1068/2020
Dėl skolos priteisimo

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Jurgita Ališauskaitė,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. K. ir R. K. ieškinį atsakovui K. G. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovo K. G. 937,50 Eur skolos ir 70,12 Eur palūkanų ieškovei D. K., priteisti iš atsakovo K. G. 562,50 Eur skolos ir 42,07 Eur palūkanų ieškovui R. K., priteisti iš atsakovo 5 procentų metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Ieškinio dalykas yra piniginiai reikalavimai, kurie grindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, todėl byla nagrinėtina dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad S. K. 2018-01-22 paskolino atsakovui K. G. 1500,00 Eur, o atsakovas pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo besąlygiškai S. K. sumokėti 1500,00 Eur iki 2018-07-15. S. K. ( - ) mirė. Jo palikimą priėmė sutuoktinė (šioje byloje ieškovė) D. K. ir sūnus (šioje byloje ieškovas) R. K.. Ieškovė D. K. priimdama palikimą įgijo teisę į 5/8 dalis, o R. K. į 3/8 dalis kreditorinio reikalavimo K. G. atžvilgiu. Atsakovas iki nustatyto termino nei pačiam S. K., nei jo teisių perėmėjams – ieškovams skolos negrąžino. Ieškovai Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) nustatyta tvarka vekselio nerealizavo. Ieškovės atstovas 2018-07-13 kreipėsi į atsakovą ragindamas susidariusį įsiskolinimą padengti iki 2018-07-18, tačiau iki papildomai nustatyto termino atsakovas susidariusios skolos nepadengė. Už delsimą įvykdyti piniginę prievolę ieškovai už laikotarpį nuo 2018-07-18 iki ieškinio pateikimo teismui dienos, t. y. už 546 dienas paskaičiavo 112,19 Eur palūkanų.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.878 straipsnyje nustatyta, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai šio skyriaus normos šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui. Pagal ĮPVĮ 1 straipsnį vekselis – vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas.

10Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013).

11Iš teismui pateikto 2018-01-22 sudaryto vekselio, kuriuo atsakovas K. G. besąlygiškai S. K. įsipareigojo sumokėti konkrečią pinigų sumą, darytina išvada, kad tarp šalių buvo susiklostę paskoliniai teisiniai santykiai. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio1 dalis). Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų paskolos davėjo teisių perėmėjams – ieškovams nustatytais terminais ir tvarka neįvykdė. Formaliai įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad atsakovas iš sutarties kilusios prievolės neįvykdė. Laikytina, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio l dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis), ir tai laikytina esminiu sutarties pažeidimu. Netinkamas prievolių, kylančių ir sutarties, vykdymas sąlygoja dėl sutarties nevykdymo kalto asmens civilinės atsakomybės atsiradimą. Darytina išvada, kad ieškovų D. K. ir R. K. reikalavimai atitinkamai priteisti 937,50 Eur skolos, 70,12 Eur palūkanų ir 562,50 Eur skolos, 42,07 Eur palūkanų yra pagrįsti, todėl tenkinti.

12Už laiku neįvykdytą piniginę prievolę iš atsakovo ieškovams taip pat priteistinos įstatymo numatytos 5 procentų metinės palūkanos už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovė D. K. sumokėjo 18,14 Eur žyminio mokesčio bei patyrė 1200,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos visos jos patirtos ir rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti ieškovei D. K., a. k. ( - ) iš atsakovo K. G., a. k. ( - ) 937,50 Eur skolos, 70,12 Eur palūkanų, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 1007,62 Eur (tūkstančio septynių eurų ir 62 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2020-01-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1218,14 Eur (tūkstantį du šimtus aštuoniolika eurų ir 14 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti ieškovui R. K., a. k. ( - ) iš atsakovo K. G., a. k. ( - ) 562,50 Eur skolos, 42,07 Eur palūkanų bei 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 604,57 Eur (šešių šimtų keturių eurų ir 57 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2020-01-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

19Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovams gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Ryšiai