Byla 2S-2070-324/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo E. B. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3113-399/2011 pagal E. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Akytbetonio gaminiai“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3E. B. pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 20 000 Lt skolai grąžinti, 123,29 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. liepos 15 d. nutartimi atsisakė priimti E. B. ieškinį kaip nenagrinėtiną teisme. Vadovaudamasis Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau tekste – ĮPVĮ) 81 straipsnio 2 dalimi, sprendė, kad nepateikia įrodymų, jog E. B. pasinaudojo įstatyme nustatyta tvarka dėl vykdomojo įrašo padarymo, tačiau dėl tam tikrų priežasčių vykdomąjį įrašą buvo atsisakyta padaryti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Išaiškino, kad dėl vykdomojo įrašo padarymo E. B. turi kreiptis į notarą.

5Atskiruoju skundu E. B. nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

6Paprastasis neprotestuotinas vekselis buvo pasirašytas 2011 m. balandžio 15 d. Šiuo vekseliu atsakovas besąlygiškai įsipareigojo 2011 m. gegužės 20 d. sumokėti E. B. 20 000 Lt, tačiau to nepadarė iki šiol. E. B. yra ne Lietuvos pilietis, todėl nežinojo ĮPVĮ reikalavimų, t. y. kad vekselio turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti vekselio gavėjui paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas ir, kad pagal minėto įstatymo 47 straipsnio 1 dalį vekselio turėtojas privalo pranešti vekselio davėjui apie tai, jog vekselis neapmokėtas per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo apmokėti. E. B. raštišką pranešimą dėl vekselių apmokėjimo atsakovui pateikė tik 2011 m. gegužės 31 d., nurodė, kad vekselis būtų apmokėtas iki 2011 m. birželio 3 d. Nesulaukęs apmokėjimo, E. B. kreipėsi į notarą, tačiau pastarasis atsisakė priimti E. B. prašymą išieškoti pinigus iš skolininko ir dėl vykdomojo įrašo atlikimo, argumentuodamas tuo, kad E. B. praleido terminą pateikti prašymą skolininkui apmokėti skolą pagal vekselį. Notaras nurodė, kad skolos išieškojimas ne ginčo tvarka yra negalimas ir E. B. privalo kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo ginčo tvarka.

7Prašo panaikinti nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Vekselio apmokėjimas yra terminuota prievolė (ĮPVĮ 3, 77 straipsniai). Apmokėjimo terminas vekselyje nurodomas dėl būtinybės apibrėžti reikalavimo pagal vekselį teisės egzistavimo laiką, taip pat siekiant sudaryti sąlygas įsipareigojimui pagal vekselį įvykdyti bei vekselio turėtojui tinkamai įgyvendinti protesto teisę, vekselio neapmokėjus.

10ĮPVĮ 40 straipsnio, reglamentuojančio vekselio pateikimą apmokėti, 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. ĮPVĮ 47 straipsnio 1 dalis numato, kad, kai vekselyje įrašyta sąlyga „gražinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, vekselio turėtojas privalo panešti vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba nepamokėtas per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal ĮPVĮ reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 72 straipsnio 2 dalis). Kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010, 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011).

11Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis ĮPVĮ 81 straipsniu, padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškinys nenagrinėtinas teisme, nes vekselio turėtojo reikalavimai tenkintini ne ginčo tvarka.

12Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad paprastasis neprotestuotinas vekselis buvo pasirašytas 2011 m. balandžio 15 d., jame buvo nurodyta, jog atsiskaitymo data yra 2011 m. gegužės 20 d. Kartu su ieškiniu E. B. pateikė įrodymus, kad jis raštišką pranešimą dėl vekselių apmokėjimo atsakovui išsiuntė 2011 m. gegužės 31 d. E. B. praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą, jis neteko galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka. Šią išvadą patvirtina apeliacinės instancijos teismui E. B. pateiktas Marijampolės 6-ojo notaro biuro notarės L. R. nutarimas atsisakyti išduoti vykdomąjį įrašą pagal 2011 m. balandžio 15 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį 20 000 Lt sumai, jam neatitinkant ĮPVĮ 40 straipsnio reikalavimų dėl vekselio pateikimo apmokėti. Tokiu atveju, kai praleidžiamas įstatymo nustatytas paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminas, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-514/2009). Darytina išvada, kad ĮPVĮ nustatytų terminų praleidimas neatima iš vekselio turėtojo galimybės išieškoti skolą iš vekselį išdavusio asmens ginčo teisenos tvarka.

13Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias reikalavimų, kylančių pagal vekselius, pareiškimo tvarką, todėl nepagrįstai atsisakė priimti E. B. ieškinį, kaip nenagrinėtiną teisme. Išdėstytų argumentų pagrindu Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartis panaikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

15panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai