Byla e2-6318-965/2020
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika Tamošaitienė

2dokumentinio rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Euroratas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Neringos logistika“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 634,11 Eur skolą, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Ieškinys pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, todėl nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7remiantis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad ieškovė perdavė atsakovei 4 padangas ir jas sumontavo už 634,11 Eur sumą. Šiuo pagrindu 2020 m. balandžio 8 d. ieškovė atsakovei išrašė PVM sąskaitą – faktūrą ERA Nr. 35016, 634,11 Eur sumai. Atsakovė už prekes ir suteiktas paslaugas turėjo atsiskaityti PVM sąskaitoje - faktūroje nurodytu terminu. Ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl skolos sumokėjimo žodžiu bei 2020 m. gegužės 12 d. raštu, tačiau atsakovė su ieškove iki šiol neatsiskaitė. Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų sumokėjusi skolą, pareiškusi pretenzijas dėl paslaugų kokybės, skolos paskaičiavimo, byloje nėra.

8Darytina išvada, kad tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalys). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, pardavė ir perdavė atsakovei jos užsakytas prekes, suteikė paslaugas, tačiau atsakovė už jas neatsiskaitė, tai yra netinkamai vykdė savo prievoles, todėl ieškinio reikalavimas dėl 634,11 Eur skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Palūkanų, mokėtinų už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą, dydis yra nustatytas CK 6.210 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme.Šalys yra ūkio subjektai, besiverčiantys ūkine – komercine veikla, todėl palūkanų dydis yra nustatomas vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis. Minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškiniui tenkinti, ieškovės reikalavimu, palūkanų dydžiui apskaičiuoti taikytina 8 procentų dydžio palūkanų norma ir priteistinos iš atsakovės nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 4 dalis, 2 straipsnio 5 dalis).

10Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 10 Eur žyminis mokestis ir 200 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Neringos logistika“ 634,11 Eur (šešių šimtų trisdešimt keturių eurų vienuolikos centų) skolą, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 634,11 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. gegužės 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 210 Eur (du šimtus dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Euroratas“.

14Atsakovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

15Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai