Byla 2KT-11/2013

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Rimvida Zubernienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinių bylų Nr. 2-617-123/2013 ir Nr. 2-419-904/2013 sujungimo klausimą,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teisme gautas AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ prašymas spręsti dėl Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-617-123/2013 sujungimo su Klaipėdos rajono apylinkės teisme nagrinėjama civiline byla Nr. 2-419-904/2013 pagal ieškovės UAB „Agrovet“ ieškinį atsakovėms AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ dėl tarp atsakovių sudarytos jungtinės veiklos sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis. Nurodo, kad ginčai šiose bylose yra tarpusavyje susiję, tarp tų pačių šalių, todėl jie turi būti nagrinėjami kartu. Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjami turtiniai reikalavimai, pagrįsti AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ santykiais, kuriuos reglamentuoja Klaipėdos rajono apylinkės teisme ginčijama sutartis.

3Bylos nesujungtinos.

4Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalis numato, jog teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium.

5Iš civilinių bylų medžiagų nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teisme šiuo metu vienoje sujungtoje byloje nagrinėjami trys reikalavimai. Vienas ginčas kilęs tarp UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ ir UAB „Agrovet“ dėl iki 2011-12-31 susidariusio įsiskolinimo už šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalimo paslaugas. Kitas ginčas yra tarp AB „Klaipėdos vandenys“ ir UAB „Agrovet“ dėl įsiskolinimo, susidariusio nuo 2012-01-01, už šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalimo paslaugas priteisimo. AB „Klaipėdos vandenys“ nurodo, kad pagal jos su Klaipėdos rajono savivaldybe sudarytą sutartį nuo 2012-01-01 AB „Klaipėdos vanduo“ vietoj UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ teikia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Trečiasis byloje nagrinėjamas ginčas yra kilęs tarp AB „Klaipėdos vandenys“ ir UAB „Hidrona“ dėl naudojimosi UAB „Hidrona“ priklausančių nuotekų tinklais, reikalingais AB „Klaipėdos vandenys“ viešajam vandens teikimui ir nuotekų tvarkymui.

6Klaipėdos rajono apylinkės teisme UAB „Agrovet“ ginčija atsakovių AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ sudarytos jungtinės veiklos sutarties sąlygas ir teigia, jog AB „Klaipėdos vanduo“ neturi teisės reikalauti atsiskaityti už paslaugas nuo 2012-01-01 iki 2012-03-31, nes tuo laikotarpiu jai dar nebuvo perduota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra.

7Atsižvelgiant į bylų medžiagą, nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje byloje visi AB „Klaipėdos vanduo“ reikalavimai grindžiami ir kyla iš 2011-11-08 tarp AB „Klaipėdos vanduo“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės sudarytos Viešųjų paslaugų – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – teikimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje sutarties. Taigi visi reikalavimai byloje keliami minėtos sutarties, bet ne Klaipėdos rajono apylinkės teisme ginčijamos jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

8Įvertinus prašomose sujungti bylose esančius duomenis bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, darytina išvada, kad sujungus civilines bylas ginčai nebus greičiau ir teisingiau išnagrinėti. Nors ginčai ir gali būti susiję, tačiau reikalavimai dėl įsiskolinimo priteisimo bei naudojimosi turtu reiškiami ne ginčijamos sutarties pagrindu, todėl abiejose bylose kilę ginčai gali būti išnagrinėti skyrium ir nėra pagrindo juos sujungti. Be to, Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamoje byloje jau ir taip yra sujungti trys reikalavimai dėl naudojimosi turtu ir įsiskolinimo, susidariusio skirtingais laikotarpiais, priteisimo, taigi bylų, kurios gali būti išnagrinėtos atskirai, sujungimas galėtų tik apsunkinti bei pailginti ir taip sudėtingos bylos procesą.

9Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principais (CPK 7 str.), civilinės bylos Nr. 2-617-123/2013 ir Nr. 2-419-904/2013 nejungtinos.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi, 290-291 straipsniais, Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

11nesujungti civilinių bylų Nr. 2-617-123/2013 ir Nr. 2-419-904/2013 bei perduoti šias bylas jas nagrinėjantiems teisėjams.

12Civilinę bylą Nr. 2-419-904/2013 grąžinti Klaipėdos rajono apylinkės teismui.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai