Byla 2A-987-513/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. K. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-130-750/2012 pagal ieškovės ŽŪKB „Pamario pienas“ ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti 2011-02-04 atsakovo V. K. pasirašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį paskolos rašteliu bei priteisti iš atsakovo 2 129,60 Lt skolą, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-01-19 sprendimu tenkino ieškinį ir priteisė

42 129,60 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų už negrąžintą 2 129,60 Lt sumą nuo 2011-09-08 iki visiško sprendimo įvykdymo dienos, 2 320 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovės ŽŪKB „Pamario pienas“ naudai. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad vekselio turėtoja ieškovė prarado galimybę išsiieškoti skolą pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Tokiu atveju vekselis gali tapti paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko (atsakovo) pareiga atsiskaityti su kreditore (ieškove), tačiau tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą. Teismas remdamasis ieškovės atstovės paaiškinimu nustatė, kad neprotestuotinas paprastasis vekselis patvirtina, jog atsakovas V. K. be pagrindo gavo iš ieškovės 2 129,60 Lt sumą, kuriuos įsipareigojo grąžinti iki 2011 m. liepos 31 d. Esant šioms aplinkybėms teismas konstatavo, kad atsakovas nepagrįstai praturtėjo ir tokius šalių teisinius santykius reglamentuoja civilinio kodekso 6 knygos XX skyriaus normos.

5Atsakovas su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutiko prašė jį panaikinti ir bylą iš naujo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui arba priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi teismas išnagrinėjo bylą apie jos nagrinėjimą nepranešęs atsakovui. Be to, kaip nurodo atsakovas, teismas neatskleidė bylos esmės. Atsakovas nurodo, kad ieškovas per klaidą pinigus už pienovežio remontą pervedė ne A. Knapkio įmonei, o UAB „Baltų keliai“, kurios akcininkas yra atsakovas. Šiai įmonei iškėlus bankroto bylą ieškovės reikalavimas buvo pripažintas pagrįstu ir patvirtintas kaip kreditorinis reikalavimas. Kadangi ieškovės finansinis reikalavimas patvirtintas BUAB „Baltų keliai“ bankroto byloje jos ieškinys turėtų būti atmestas.

6Ieškovė atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą nurodė, jog atsakovo pateiktas apeliacinis skundas nepagrįstas dėl to nėra teisinio pagrindo jo tenkinti. Esant šiai aplinkybei prašė atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti 500 Lt už advokato paslaugas už atsiliepimą į apeliacinį skundą surašymą.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

9ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Šių reikalavimų neįvykdžius atsiranda ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinti padariniai – pasibaigus nustatytiems terminams pateikti neprotestuotiną vekselį apmokėti, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, indosantams ir kitiems įsipareigojusiems asmenims. Pagal ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalį vekselio turėtojas turi teisę pareikšti reikalavimus davėjui per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos. ĮPVĮ 76 straipsnyje imperatyviai nustatyta, jog įsipareigojimų pagal vekselį vykdymo terminų atidėjimas neleidžiamas nei įstatymų, nei teismo. Aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas ĮPVĮ normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal ĮPVĮ reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 72 straipsnio 2 dalis). Kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011, 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Iš to darytina išvada, kad vekselio turėtojas norėdamas pasinaudoti vekseliu kaip vertybiniu popieriumi privalo griežtai laikytis jo realizavimo tvarkos ir terminų. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų ieškovas laiku nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo padarymo, dėl šios priežasties jo vekselis prarado vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto teisinį statusą. Tokiu atveju, ieškovas praleidęs ĮPV įstatyme nustatytus terminus ir nesikreipęs į notarą ĮVPĮ nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą tik bendraisiais pagrindais privalėdamas įrodyti teisinio santykio atsiradimo pagrindą pagal vekselį ir nebegali reikalauti priteisti skolą remdamasis ĮPVĮ normomis.

10Nagrinėjamu atveju ieškovas prie vekselio pasirašė skolos grąžinimo grafiką, kuriuo grafike numatytais terminais įsipareigojo ŽŪKB „Pamario pienas“ grąžinti skolą. Šis atsakovo įsipareigojimas taip pat nėra nuginčytas, jis yra galiojantis ir pagrįstas. Dėl to nėra teisinio pagrindo atsakovui atsisakyti vykdyti įsipareigojimus kylančius iš šio įsipareigojimo netgi ir pasitvirtinus atsakovo apeliaciniame skunde nurodytoms aplinkybėms. Atsakovas buvo UAB „Baltų keliai“ akcininkas, o direktoriumi – A. K. (b. l. 51), pinigai už pienovežio remontą turėjo būti pervesti A. Knapkio įmonei (b. l. 53). Įstatymas nedraudžia asmenims laisva valia sudaryti sandorius, taip pat įvykdyti prievoles už kitus asmenis ir tokie sandoriai turi būti vykdomi sąžiningai (CK 6.38 str. 1 d., 6.50 str.). Nagrinėjamu atveju šalys susitarė, kad atsakovas sumokės ieškovei ginčo sumą nustatytais terminas, iki 2011-07-31, šis susitarimas nustatyta tvarka nenuginčytas, todėl ieškovė pagrįstai reikalauja jį įvykdyti (CK 6.154 str., 6.200 str. 1 d., 6.205 str.). Aplinkybė, jog ieškovės kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas BUAB „Baltų keliai“ bankroto byloje nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, kadangi atsakovo prisiimtas įsipareigojimas yra savarankiškas prievolės atsiradimo pagrindas, be to, kreditinis reikalavimas nepatenkintas, 2012-06-26 priimtas sprendimas dėl BUAB „Baltų keliai“ pabaigos (CK 6.1 str., LITEKO duomenys, CPK 179 str. 3 d.).

11Taip pat nėra teisinio pagrindo sutikti su atsakovo apeliaciniame skunde nurodoma aplinkybe, jog apie bylos nagrinėjimo vietą bei laiką jam pranešta netinkamai. CPK 123 str. 3 d. nustatyta, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra, – darbovietės administracijai. Iš byloje esančio šaukimo matyti, jog atsakovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 38). Teismo šaukimas buvo įteiktas 2011-12-03 jo mamai I. K. atsakovo gyvenamosios vietos deklaruotu adresu (LITEKO duomenys, CPK 179 str. 3 d.). Esant šiai aplinkybei, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog atsakovui apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

12Atsižvelgdamas į anksčiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apelianto apeliacinis skundas atmestinas, nes skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

13Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovo V. K. ieškovei ŽŪKB „Pamario pienas“ priteistinos pagrįstos ir proporcingos išlaidos, susijusios su advokato pagalba apeliacinės instancijos teisme (b. l. 64–65, CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str., 2004-04-02 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 p.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teismas

Nutarė

15Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

16Priteisti iš V. K. ŽŪKB „Pamario pienas“ 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai