Byla e2-20225-465/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. R. ieškinį atsakovei I. D. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės I. D. 5 344,30 EUR negrąžintą paskolą, 945,24 EUR palūkanas, 5 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2013 m. lapkričio 4 d. paprastojo neprotestuotino vekselio pagrindu atsakovė I. D. privalėjo ieškovui sumokėti 15 000 Lt (4344,30 Eur) iki 2013 m. gruodžio 31 d., tačiau iki ieškinio padavimo dienos atsakovė savo prievolės neįvykdė. Nurodo, kad 2015 m. liepos 21 d. ieškovas, atsakovės prašymu, pervedė į atsakovės nurodytą sąskaitą AB DnB 1 000 Eur. Teigia, jog atsakovė žadėjo abi paskolintas sumas grąžinti iki 2015 m. pabaigos, tačiau savo įsipareigojimo neįvykdė.

42018 m. rugpjūčio 23 d. teisme gautas ieškovo pareiškimas, kuriuo ieškovas atsisakė nuo dalies ieškinio reikalavimų, t. y. 1 000 Eur sumos, nurodydamas, jog 2015 m. liepos 21 d. atsakovės prašymu jos nurodytą sumą pervedė ne į atsakovei, bet į jos sūnui R. D. priklausančią sąskaitą. Ieškovas prašė dalyje dėl 1 000 Eur skolos grąžinimo bylą nutraukti ir grąžinti ieškovui 75 proc. žyminio mokesčio sumos, sumokėtos už ieškinio reikalavimus, nuo kurių ieškovas atsisako.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatyta 14 dienų laikotarpį atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

6Bylos dalis nutrauktina, kita ieškovo reikalavimų dalis tenkintina.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad pagal 2013 m. lapkričio 4 d. išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį atsakovė įsipareigojo iki 2013 m. gruodžio 31 d. sumokėti ieškovui 15 000 Lt (4 344,30 Eur). Atsakovė nurodytu terminu savo įsipareigojimų pagal vekselį neįvykdė. 2015 m. liepos 21 d. ieškovas į atsakovės nurodytą sąskaitą AB DnB pervedė 1 000 Eur. Kaip teigia ieškovas, abi paskolintas sumas atsakovė žadėjo grąžinti iki 2015 m. pabaigos, tačiau savo pažado netesėjo.

9Ieškovas atsisako reikalavimų dalies dėl 1 000 EUR priteisimo. Ieškinio dalies atsisakymas neprieštarauja viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Esant šioms aplinkybėms, yra visos sąlygos priimti ieškinio dalies atsisakymą (CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 1 d.). Ieškovui atsisakius dalies ieškinio, jam grąžintini 75 % už nurodytą reikalavimo dalį sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.). Už ieškinį ieškovas sumokėjo 142,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškovui atsisakius dalies ieškinio (1 000 Eur), jam grąžintini 75 % už nurodytą reikalavimo dalį sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 17,00 Eur (CPK 87 str. 2 d.), o likusi dalis ieškovo sumokėto žyminio mokesčio - 125,00 EUR priteistini ieškovui iš atsakovės.

10Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas gali davėjui pareikšti reikalavimus sumokėti, jei pasibaigus mokėjimo terminui nebuvo sumokėta (ĮPVĮ 45 str. 1 p.). Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti, kai įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“ (ĮPVĮ 55 str. 1 d. 3 p.). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys atsiskaitymo datą vekselyje nustatė 2013 m. gruodžio 31 d, įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“, tačiau vekselis nustatytu terminu nebuvo pateiktas atsakovei apmokėti. Taigi ieškovas praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą, todėl neteko ir teisės notarui teikti rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko vykdomuoju įrašu. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalyje šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai ieškovui iš atsakovės priteistina 4 344,30 EUR negrąžintos skolos.

12Sutinkamai su CK 6.874 straipsnio 1 dalimi, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki ieškinio pateikimo teismui dienos priteistina 945,24 EUR palūkanų.

13Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gegužės 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

14Ieškovas patyrė bylinėjimosi išlaidas – 125 EUR žyminio mokesčio, 150 EUR išlaidų už teisinę pagalbą rengiant procesinius dokumentus teismui (CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 2 d.), iš viso 275 EUR.

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 EUR dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

16Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

17Priimti ieškovo S. R., asmens kodas ( - ) ieškinio dalies dėl 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) priteisimo iš atsakovės I. D., asmens kodas ( - ) atsisakymą ir šioje dalyje bylą nutraukti.

18Kitą ieškovo S. R., asmens kodas ( - ) ieškinio dalį patenkinti.

19Priteisti iš atsakovės I. D., asmens kodas ( - ) 4 344,30 Eur (keturis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt keturis eurus 30 ct) skolą, 945,24 Eur (devynis šimtus keturiasdešimt penkis eurus 24 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gegužės 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 275,00 Eur (du šimtus septyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo S. R., asmens kodas ( - ) naudai.

20Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovui S. R., asmens kodas ( - ) 17,00 EUR (septyniolika eurų) žyminio mokesčio.

21Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

22Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

23Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 4. 2018 m. rugpjūčio 23 d. teisme gautas ieškovo pareiškimas, kuriuo ieškovas... 5. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo... 6. Bylos dalis nutrauktina, kita ieškovo reikalavimų dalis tenkintina.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad pagal 2013 m. lapkričio 4 d. išduotą... 9. Ieškovas atsisako reikalavimų dalies dėl 1 000 EUR priteisimo. Ieškinio... 10. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 40... 11. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1... 12. Sutinkamai su CK 6.874 straipsnio 1 dalimi, jeigu paskolos gavėjas laiku... 13. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos... 14. Ieškovas patyrė bylinėjimosi išlaidas – 125 EUR žyminio mokesčio, 150... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės... 16. Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,... 17. Priimti ieškovo S. R., asmens kodas ( - ) ieškinio dalies dėl 1 000 Eur... 18. Kitą ieškovo S. R., asmens kodas ( - ) ieškinio dalį patenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovės I. D., asmens kodas ( - ) 4 344,30 Eur (keturis... 20. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 21. Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi... 22. Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 23. Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...