Byla 2-26444-430/2013
Dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu, dalyvaujant tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų BUAB V. U. vaistinė IĮ ir UADB „IIZI“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei, dalyvaujant ieškovės V. U. atstovui advokato padėjėjui Tomui Jurgelioniui, atsakovo A. A. atstovui advokatui Pauliui Vaicekauskui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal V. U. ieškinį atsakovams A. A. ir 18-ojo notarų biuro notarei Gelminei Každailienei dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu, dalyvaujant tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų BUAB V. U. vaistinė IĮ ir UADB „IIZI“

Nustatė

2teisme priimtas ieškovės V. U. ieškinys atsakovei 18-ojo notarų biuro notarei Gelminei Každailienei dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu, dalyvaujant tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų BUAB V. U. vaistinei IĮ ir A. A.. Pakeitus A. A. procesinę padėtį, jis buvo patrauktas atsakovu. Ieškinyje nurodyta, kad 2008-10-20 ieškovė pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Vekseliu ieškovė įsipareigojo 2008-12-22 sumokėti A. A. 200000,00 Lt. 2008-12-26 ieškovė gavo 2008-12-22 A. A. pranešimą dėl vekselio apmokėjimo. 2010-03-23 A. A. kreipėsi į Vilniaus miesto 18-ojo notarų biuro notarę Gelminę Každailienę dėl vykdomojo įrašo pagal 2008-10-20 neprotestuotiną vekselį išdavimo. 2010-03-23 notarė išdavė vykdomąjį įrašą. Ieškovė nesutinka su notarės išduotu vykdomuoju įrašu, kadangi jis yra neteisėtas. Vekselio turėtojas A. A. pažeidė Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 40 straipsnį, nes vekselio pateikimą apmokėti pateikė ieškovei 2008-12-22 pranešimu, o ne pateikdamas vekselį, be to, išieškotojas pažeidė IPVĮ 47 straipsnį, nes neįvykdė pareigos pranešti vekselio davėjui apie vekselio neapmokėjimą – 2008-12-22 pranešimas dėl vekselio apmokėjimo nėra pranešimas apie vekselio neapmokėjimą. Notarė neįvykdė pareigos patikrinti įrodymus ar vekselio turėtojas laiku pranešė visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas (vekselio davėjai nebuvo pranešta) ir tą pačią dieną, t.y. 2010-03-23, kai buvo pateiktas A. A. prašymas išdavė vykdomąjį įrašą, tuo pažeisdamas Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 8 punktą. 2008-10-20 vekselis buvo pateiktas vykdomajam įrašui gauti tik 2010-03-23 ir notarės įrašas buvo atliktas praleidus terminus, todėl notarės veiksmai neteisėti. Notarė pažeidė imperatyvias ĮPVĮ nuostatas ir notarų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, todėl notarės išduotas vykdomasis įrašas yra neteisėtas ir naikintinas. Teismo prašo pripažinti 2010-03-23 atsakovės notarės Gelminės Každailienės vykdomąjį įrašą, kuriuo reikalauja išieškoti iš ieškovės vekselio turėtojo A. A. naudai, per vekselio mokėjimo terminą, iki 2008-12-22, nesumokėtą 2008-10-20 paprastojo neprotestuotino vekselio sumą 200000,00 Lt bei 1000,00 Lt notaro atlyginimą už vykdomojo įrašo išdavimą negaliojančiu.

3Teisme gautas atsakovės notarės Gelminės Každailienės atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovė 2008-10-20 išdavė A. A. paprastąjį neprotestuotinąjį vekselį, kuriuo besąlygiškai įsipareigojo atsiskaityti su juo minėtame vekselyje nurodytomis sąlygomis. Vekselis buvo pateiktas apmokėti ieškovei, tačiau į vekselyje nurodytą mokėjimo vietą atsiskaitymui pagal vekselyje nurodytas sąlygas niekas neatvyko. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad vekselio davėjas buvo atvykęs atsiskaityti pagal vekselį į jo mokėjimo vietą, tačiau niekas joje vekselio nepateikė, todėl ieškovės nurodytos aplinkybės dėl vekselio nepateikimo laikytini neįrodytais. ĮPVĮ nustato pareigą vekselio turėtojui vekselį pateikti apmokėti vekselio mokėtojui, tačiau įstatyme nėra reglamentuota kokiais būdais vekselis turi būti pateikiamas apmokėti. Pati ieškovė pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad ji gavo trečiojo asmens A. A. 2008-12-22 pranešimą dėl vekselio neapmokėjimo, kuris atitinka ĮPVĮ 47 straipsnio reikalavimus. Notarė atliko visus Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkoje nurodytus veiksmus. Vekselis buvo mokėtinas konkrečią dieną ir ieškovė vekselio išdavimo metu žinojo konkrečią atsiskaitymo datą bei vietą, todėl ieškovė išvis neturėjo būti informuota apie vekselio neapmokėjimą. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

4Atsakovas A. A. atsiliepime į ieškinį su juo nesutinka. Atsiliepime nurodyti tie patys nesutikimo motyvai, kaip ir notarės Gelminės Každailienės atsiliepime į ieškinį. Pažymėjo, kad notarė yra apdraudusi savo profesinę civilinę atsakomybę. Teismo sprendimas gali turėti tiesioginės įtakos notarės draudiko teisėms ir pareigoms, todėl atitinkama draudimo įmonė turėtų būti įtraukta šioje byloje trečiuoju asmeniu. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą, priteisti A. A. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5BUAB V. U. vaistinė IĮ bankroto administratorius ir UADB „IIZI“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti.

7Teismo posėdžio metu atsakovo A. A. atstovas prašė ieškinį jo atstovaujamojo atžvilgiu palikti nenagrinėtu, o atsakovės notarės atžvilgiu – atmesti. Ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtu dėl to, kad ieškovas analogišką reikalavimą buvo pareiškęs Kauno apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje, ieškovas ieškinio atsisakė ir teismas bylą nutraukė. Pripažino, kad pareiškimas dėl vykdomojo įrašo atlikimo buvo pateiktas praleidus ĮPVĮ nustatytą terminą, tačiau ieškinys turi būti atmestas, nes tokie reikalavimai turi būti reiškiami tiek notarui, tiek vekselio turėtojui.

8Byla atsakovo A. A. atžvilgiu nutrauktina.

9Ieškinys tenkintinas.

10Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus ieškovė V. U. išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį (b.l. 8). 2008-12-22 vekselio turėtojas (byloje atsakovas A. A.) išsiuntė pranešimą dėl vekselio apmokėjimo (b.l. 11). 2010-03-03 A. A., atstovaujamas pagal įgaliojimą, kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo (b.l. 10). 2010-03-23 Vilniaus miesto 18-o notarų biuro notarė Gelminė Každailienė padarė vykdomąjį įrašą (b.l.9).

11Byloje kilo ginčas dėl vykdomojo įrašo teisėtumo bei ieškinių tapatumo.

12Tapačiais ieškiniai gali būti pripažinti tais atvejais, kai sutampa trys elementai – šalys, ieškinio dalykas ir faktinis ieškinio pagrindas. Sprendžiant dėl ieškinio dalyko tapatumo būtina įvertinti reikalavimų turinį. Kasacinis teismas savo praktikoje yra ne kartą aiškinęs, kad, nustatant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialusis santykis, esantis teisminio nagrinėjimo objektu, ir gynybos būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-31 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-475/2007; 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-494/2010; 2013-01-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2013).

13Pagal į bylą pateiktą Kauno apygardos teisme priimtą ieškovės V. U. ieškinį atsakovui A. A. dėl 2010-03-23 vykdomojo įrašo ir 2008-10-20 paprastojo neprotestuotino vekselio pripažinimo negaliojančiais akivaizdu, jog Kauno apygardos teisme priimto ieškinio reikalavimas dėl 2010-03-23 vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu yra tapatus tiek šalimis, tiek ieškinio dalyku, tiek pagrindu. Abiejuose teismuose reiškiamas reikalavimas dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu yra tapatus, nors nagrinėjamoje byloje detalizuojamas pats vykdomasis įrašas, kuris prašomas pripažinti negaliojančiu. Tapatumas nustatytinas pagal tai, kad ieškovė siekia to paties teisminio objekto gynimo. Ieškinio pagrindas pripažintinas tapačiu, nes ieškinys grindžiamas tuo pačiu juridiniu faktu, tokiu kaip ĮPVĮ 81 str. 1 d. nustatyta vekselio turėtojo reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka, notaro veiksmų, išduodant vykdomąjį įrašą teisėtumas. Pažymėtina, kad abiejuose ieškiniuose sutampa ir ieškinio faktinis pagrindas, t.y. aplinkybės, susijusios su V. U. išrašytu paprastuoju neprotestuotinu vekseliu, 2008-12-22 vekselio turėtojo išsiųstu pranešimu dėl vekselio apmokėjimo, 2010-03-23 Vilniaus miesto 18-o notarų biuro notarės Gelminės Každailienės padarytu vykdomuoju įrašu. Kauno apygardos teismas 2013-05-20 nutartimi civilinėje byloje Nr.2-1391-230/2013 priėmė ieškovės V. U. atsisakymą nuo ieškinio A. A. dėl vykdomojo įrašo ir vekselio pripažinimo negaliojančiais ir civilinę bylą nutraukė (b.l. 48). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės reikalavimas dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu atsakovui A. A. yra tapatus, ieškinio atsisakymą Kauno apygardos teisme nagrinėtoje civilinėje byloje teismas priėmė, byla atsakovo A. A. atžvilgiu nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 3p.).

14Nagrinėjant ginčą dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu taikytinas Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau - ĮPVĮ) bei Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka, patvirtinta LR Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu Nr.988. Kai reiškiamas reikalavimas dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu tinkamais atsakovais byloje laikytini vekselio turėtojas ir notaras. Šiuo atveju bylą atsakovo A. A. atžvilgiu nutraukus, teismas laiko, jog procesinių kliūčių bylai išnagrinėti nėra, kadangi ieškovė remiasi notarės veiksmų, išduodant vykdomąjį įrašą, neteisėtumu. Kadangi notaras gali atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, tai ir nereiškiant reikalavimų vekselio turėtojui, toks reikalavimas gali būti teisminio gynimo objektu.

15Kai atsiranda reikalavimo teisė vekselį užprotestavus arba atleidus vekselio turėtoją nuo pareigos įforminti protestą bei pranešus visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka (ĮPVĮ 81 str.). Vekselio turėtojas turi teisę patenkinti savo reikalavimus ne ginčo tvarka, jeigu įvykdytos ĮPVĮ 81 straipsnyje nustatytos sąlygos: reikalavimo teisės atsiradimas ir pranešimas pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas. Tai, kad atsakovas A. A. turėjo reikalavimo teisę, o pasibaigus vekselyje nurodytam mokėjimo terminui, jam nebuvo sumokėta, byloje ginčo nėra. Kad sutinka su skola ieškovė buvo nurodžiusi ir 2008-12-22 pranešime dėl vekselio apmokėjimo (b.l. 11). Vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 3 punkte nustatyta, kad notaras daro vykdomuosius įrašus pagal vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens arba atgręžtinio reikalavimo teisę turinčio asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko; kartu su prašymu pateikiamas vekselis (vekselio nuorašas), užprotestuoto vekselio protestas, pakvitavimas, jeigu sumokėta vekselio sumos dalis; prašyme inter alia nurodoma, ar vekselis, kuriam neprivalomas protestas, nustatytu laiku pateiktas vekselio davėjui ir iš jo pareikalauta apmokėti vekselį (Vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 4.7 punktas).

16ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Šių reikalavimų neįvykdžius atsiranda ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinti padariniai – pasibaigus nustatytiems terminams pateikti neprotestuotiną vekselį apmokėti, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, indosantams ir kitiems įsipareigojusiems asmenims. ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas bendrasis terminas, per kurį vekselio turėtojas turi kreiptis į notarą ir pareikšti reikalavimus vekselio davėjui, yra vieneri metai nuo nustatytu laiku įformintos protesto dienos, o kai vekselyje buvo įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, - nuo mokėjimo termino dienos. ĮPVĮ 76 straipsnyje imperatyviai nustatyta, jog įsipareigojimų pagal vekselį vykdymo terminų atidėjimas neleidžiamas nei įstatymų, nei teismo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Vekselio turėtojas, pažeidęs pirmiau nurodytus reikalavimus, pagal ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalį netenka teisės pareikšti reikalavimų, t. y. reikalauti vekselio apmokėjimo ne ginčo tvarka. Tuo tarpu byloje nagrinėjamu atveju notarės 2010-03-10 vykdomasis įrašas buvo atliktas praleidus Įstatyme nustatytą terminą, kadangi prašymas išduoti vykdomąjį įrašą pagal 2008-10-20 vekselį buvo pateiktas (ir vykdomasis įrašas padarytas) 2010-03-23, o mokėjimo terminas – 2008-12-22 (b.l.8-10). Tai, kad vekselio turėtojas praleido Įstatyme nustatytą terminą teismo posėdžio metu pripažino ir atsakovo A. A. atstovas. Tuo atveju, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą dėl vykdomojo įrašo gavimo pasibaigus įstatyme nustatytiems terminams, notaras turi atsisakyti išduoti vykdomąjį įrašą, o išduotas vykdomasis įrašas negali būti laikomas teisėtu ( ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 81 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad pagal ĮPVĮ reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, gali būti tenkinami tik tada, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos, o pasibaigus šiam terminui neprotestuotinas vekselis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą, konstatuotina, kad notarė neteisėtai išdavė vykdomąjį įrašą. Vadovaujantis išdėstytu, reikalavimas pripažinti vykdomąjį įrašą negaliojančiu tenkintinas.

17Ieškinį patenkinus dėl reikalavimų pateikimo senaties terminų nesilaikymo, dėl kitų argumentų teismas nepasisako.

18LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, todėl ieškovės naudai iš atsakovės Vilniaus m. 18-ojo notarų biuro notarės Gelminės Každailienės priteistina 144,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, b.l. 7).

19Kadangi atsakovo A. A. atžvilgiu byla nutraukta CPK 293 str. 1 d. 3p. numatytu pagrindu jam atlygintinos atstovavimo išlaidos (CPK 94 str. 1 d.). Atsakovas pateikė įrodymus, pagrindžiančius 2500,00 Lt atstovavimo išlaidų turėjimą (b.l. 31,32). Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio dydį atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, nei registruota advokato darbo vieta, pinigų sumų dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, teisinių klausimų naujumą. Įvertinus parengtų procesinių dokumentų kiekį (atsiliepimas į ieškinį), pačios bylos apimtį (1 tomas); 2 posėdžiai, į tai, kad byla neišsiskyrė nei specifiškumu, nei teisinių klausimų naujumu, nei reikalingomis specialiomis žiniomis, tas pats advokatas atsakovą atstovavo reiškiant analogišką reikalavimą, bylinėjimosi išlaidos mažintinos. Teismas, vadovaujantis realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, išlaidas ieškovo patirtas advokato pagalbai apmokėti mažina iki 1000,00 Lt.

20Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovų valstybės naudai priteistina 42,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

21Vadovaudamasis LR CPK 260,270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Pripažinti Vilniaus m. 18-ojo notarų biuro notarės Gelminės Každailienės 2010-03-23 vykdomąjį įrašą, reg. Nr. ( - ), kuriuo reikalaujama išieškoti iš ieškovės V. U. vekselio turėtojo A. A. naudai, per vekselio mokėjimo terminą, iki 2008-12-22, nesumokėtą 2008-10-20 paprastojo vekselio sumą: 200000,00 Lt ir 1000,00 Lt notaro atlyginimą už vykdomojo įrašo išdavimą negaliojančiu.

24Bylą atsakovo A. A. atžvilgiu nutraukti.

25Priteisti ieškovei V. U., a.k. ( - ) iš atsakovės Vilniaus m. 18-ojo notarų biuro notarės Gelminės Každailienės 144,00 (šimtas keturiasdešimt keturi Lt) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti atsakovui A. A., a.k. ( - ) iš ieškovės V. U., a.k. ( - ) 1000,00 Lt (tūkstantis Lt) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš atsakovės Vilniaus m. 18-ojo notarų biuro notarės Gelminės Každailienės valstybės naudai 31,00 Lt (trisdešimt vienas Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

28Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, sekretoriaujant... 2. teisme priimtas ieškovės V. U. ieškinys atsakovei 18-ojo notarų biuro... 3. Teisme gautas atsakovės notarės Gelminės Každailienės atsiliepimas į... 4. Atsakovas A. A. atsiliepime į ieškinį su juo nesutinka. Atsiliepime nurodyti... 5. BUAB V. U. vaistinė IĮ bankroto administratorius ir UADB „IIZI“ per... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinį jame nurodytais... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo A. A. atstovas prašė ieškinį jo... 8. Byla atsakovo A. A. atžvilgiu nutrauktina.... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus ieškovė V. U. išrašė... 11. Byloje kilo ginčas dėl vykdomojo įrašo teisėtumo bei ieškinių tapatumo.... 12. Tapačiais ieškiniai gali būti pripažinti tais atvejais, kai sutampa trys... 13. Pagal į bylą pateiktą Kauno apygardos teisme priimtą ieškovės V. U.... 14. Nagrinėjant ginčą dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu... 15. Kai atsiranda reikalavimo teisė vekselį užprotestavus arba atleidus vekselio... 16. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas... 17. Ieškinį patenkinus dėl reikalavimų pateikimo senaties terminų nesilaikymo,... 18. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 19. Kadangi atsakovo A. A. atžvilgiu byla nutraukta CPK 293 str. 1 d. 3p. numatytu... 20. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš ieškovų valstybės naudai priteistina 42,00... 21. Vadovaudamasis LR CPK 260,270, 279 straipsniais, teismas... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Pripažinti Vilniaus m. 18-ojo notarų biuro notarės Gelminės Každailienės... 24. Bylą atsakovo A. A. atžvilgiu nutraukti.... 25. Priteisti ieškovei V. U., a.k. ( - ) iš atsakovės Vilniaus m. 18-ojo notarų... 26. Priteisti atsakovui A. A., a.k. ( - ) iš ieškovės V. U., a.k. ( - ) 1000,00... 27. Priteisti iš atsakovės Vilniaus m. 18-ojo notarų biuro notarės Gelminės... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...