Byla 1S-18-875/2019
Dėl kurių buvo praleistas terminas skundui paduoti

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Nerijus Masiulis, išnagrinėjo nuteistojo N. A. skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. sausio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, nes nuteistasis nepateikė svarbių priežasčių, dėl kurių buvo praleistas terminas skundui paduoti.

Nustatė

2N. A. Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gegužės 15 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalį ir jam paskirta bausmė 9 (devyni) mėnesiai laisvės apribojimo. Vadovaujantis BK 641 straipsniu bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir galutinė bausmė skirta 6 (šeši) mėnesiai laisvės apribojimo. Skirti įpareigojimai: būti namuose nuo 22.00 val. iki 5.00 val., jei tai nesusiję su darbu; nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 9 punktu, 3 dalimi, 722 straipsniu skirta baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose. Baudžiamojo poveikio priemonę įpareigotas įvykdyti per 4 (keturis) mėnesius. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 2 dalimis, paskirta bausmė visiško sudėjimo būdu subendrinta su Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme – 12 MGL dydžio bauda ir galutinė bausmė paskirta – 6 (šeši) mėnesiai laisvės apribojimo su įpareigojimais – būti namuose nuo 22.00 val. iki 5.00 val., jei tai nesusiję su darbu, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose ir 12 MGL (keturių šimtų penkiasdešimt vieno euro 92 centų) bauda.

32018 m. gruodžio 6 d. teismo nutartimi paskirta laisvės apribojimo bausmė buvo pakeista į 90 parų arešto bausmę. Teismo posėdyje dalyvavo pats nuteistasis. Tą pačią dieną jis neatvyko į teismo nutarties paskelbimą, nors apie nutarties paskelbimo laiką buvo informuotas.

4Nuteistajam pasirašytinai teismo nutartis įteikta tik 2018 m. gruodžio 20 d. (b. l. 174).

52018 m. gruodžio 28 d. Šiaulių apylinkės teismo priimtas patvarkymas pateikti vykdyti 2018 m. gruodžio 6 d. teismo nutartį.

62019 m. sausio 4 d. Šiaulių apylinkės teisme buvo gautas nuteistojo N. A. skundas, kuriuo jis prašė Šiaulių apygardos teismo panaikinti 2018m. gruodžio 6 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartį. Tame pačiame skunde nuteistasis prašė Šiaulių apylinkės teismo atnaujinti terminą skundui paduoti, kadangi terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, nes iki 2018 m. gruodžio 31 d. jis intensyviai dirbo. Prie skundo pridėta UAB ( - ) pažyma, kurioje nurodyta, kad S. M. imtinai dirbo miško ruošos darbus iki 2018 m. gruodžio 31 d.

7Šiaulių apylinkės teismas 2019 m. sausio 7 d. nutartimi atmetė N. A. prašymą dėl praleisto termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo, motyvuojant tuo, kad 2018 m. gruodžio 6 d. Šiaulių apylinkės teismo nutarties apskundimo terminas baigėsi 2018 m. gruodžio 27 d., nuteistasis N. A., kaip nurodyta UAB ( - ) pažymoje, intensyviai dirbo iki 2018m. gruodžio 31 d., tačiau skundą pateikė dar po 4 dienų. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismo manymu, nuteistasis nepateikė teismui svarbių priežasčių, dėl kurių buvo praleistas terminas šiam skundui paduoti.

8Šiaulių apygardos teismui pateiktu skundu N. A. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartį ir atnaujinti terminą skundui paduoti dėl 2018 m. gruodžio 6 d. Šiaulių apylinkės teismo nutarties panaikinimo. Priimti skundą ir jį tenkinti, panaikinti 2018 m. gruodžio 6 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartį ir priimti naują sprendimą, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus teikimą Nr. ( - ) atmesti.

9N. A. nuomone, Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl turi būti panaikinta ir terminas skundui paduoti atnaujintas. Skunde N. A. nurodo, kad terminą skundui paduoti praleido, nes dirba miškuose ir vykdo individualią veiklą.

10N. A. pažymi, kad turi išlaikyti du savo vaikus (L. A. ir A. A.), jo darbas yra vienintelis pragyvenimo šaltinis. Pažymi, kad intensyviausi miško kirtimo darbai yra vykdomi žiemos metu, tenka tam tikrą laikotarpį darbų metu gyventi miške, tai patvirtina ir UAB ( - ) pažyma.

11Apeliantas pažymėjo, kad nors teismas ir pripažino, kad darbas miške yra svarbi priežastis, tačiau atmetė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Apeliantas nurodo, kad skundą jis galėjo paduoti per septynias dienas, grįžęs iš miško darbų skundą padavė per keturias dienas, todėl septynios dienos net nebuvo praėjusios. Nurodo, kad jam prireikė laiko susirasti advokatą, kuris surašytų skundą, o 2019 m. sausio 1 d. buvo ne darbo diena.

12Skundas atmetamas.

13Išnagrinėjęs skundo argumentus, skundžiamą teismo nutartį bei teismui pateiktą medžiagą teismas konstatuoja, kad Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl tenkinti N. A. skundą ir naikinti šią nutartį nėra jokio pagrindo.

14Baudžiamojo proceso terminams reglamentuoti yra skirtas visas BPK VII skyrius, kuris apibrėžia terminų paskirtį, skaičiavimą, jų laikymąsi ir praleisto termino atnaujinimo tvarką. BPK 102 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl svarbių priežasčių praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Skundą nagrinėjantis teismas pažymi, kad terminų laikymasis yra būtina sąlyga proceso veiksmų efektyvumui, todėl BPK nustatyti terminai negali būti laisvai interpretuojami ir pažeidžiami. Sprendžiant termino praleidimo klausimą, būtina užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama suteiktomis teisėmis, todėl reikia atsižvelgti į sąžiningo, atidaus ir rūpestingo asmens elgesio standartus. Asmuo pats turi rūpintis tinkamu savo teisių įgyvendinimu ir pažeistos teisės gali būti ginamos tik tada, kai asmuo elgiasi sąžiningai, apdairiai ir rūpestingai, o svarbios termino praleidimo priežastys yra nuo asmens valios nepriklausančios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios asmeniui įgyvendinti savo teises ar vykdyti pareigas.

15Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad apylinkės teismas savo sprendimą patenkinti teikimą grindė tuo, kad N. A. nepateikė svarbių priežasčių, dėl kurių buvo praleistas terminas skundui paduoti. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad 2018 m. gruodžio 6 d. Šiaulių apylinkės teismo nutarties apskundimo terminas baigėsi 2018 m. gruodžio 27 d., o N. A., kaip nurodyta UAB ( - ) pažymoje, intensyviai dirbo iki 2018m. gruodžio 31 d., tačiau skundą pateikė tik dar po 4 dienų. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas mano, kad nuteistasis nepateikė teismui svarbių priežasčių, dėl kurių buvo praleistas terminas skundui paduoti.

16Apygardos teismas pažymi, kad 2018 m. gruodžio 6 d. teismo posėdyje pats nuteistasis dalyvavo, bet tą pačią dieną į teismo nutarties paskelbimą jis neatvyko, nors apie nutarties paskelbimo laiką buvo informuotas (b. l. 165). Atkreiptinas dėmesys, kad nutarties nuorašas N. A., dėl neįsiteisėjusios Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 6 d. nutarties, jam įteikta pasirašytinai tik 2018 m. gruodžio 20 d. (b. l. 175), taigi apeliacinį skundą N. A. galėjo paduoti iki 2018 m. gruodžio 27 d. Apelianato nurodytos aplinkybės, kad jis negalėjo laiku paduoti skundo, nes dirbo ir gyveno miške, o grįžus iš miško darbų jam prireikė laiko susirasti advokatą ir 2019 m. sausio 1 d. buvo ne darbo diena, nėra laikomos svarbiomis priežastimis, nes tai ne tokios priežastys, kurios sukliude paduoti skundą dėl nuo N. A. valios nepriklausančių aplinkybių.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad iki 2018 m. gruodžio 31 d. N. A. dirbo ir atliko miško ruošos darbus (b. l. 183). Pažymėtina, kad UAB ( - ) direktoriaus pažymoje nėra užsimenama kokiomis sąlygomis ir darbo valandomis, nuo kada iki kada dirbo N. A., nėra nurodyta, ar kažkuriuo laikotarpiu N. A. turėjo gyventi miške ir dėl to negalėjo surašyti ir išsiųsti skundo. Apygardos teismo vertinimu, N. A. negalėjimas paduoti apeliacinio skundo dėl darbo nelaikytina svarbia priežastimi. Pažymėtina ir tai, kad skundas po pasibaigusių 2018 m. gruodžio 31 d. darbų buvo paduotas tik 2019 m. sausio 4 d., todėl sutinktina su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad N. A. nepateikė svarbių priežasčių, dėl kurių buvo praleistas terminas skundui paduoti. N. A. turėjo imtis efektyvių priemonių savo teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti, tačiau jis nesirūpino savo tinkamu teisių įgyvendinimu, nenurodė jokių objektyvių, svarbių priežasčių, kurios jam būtų sutrukdžiusios įgyvendinti savo teisę į apeliaciją. Apygardos teismas pažymi, kad nuteistojo N. A. pasirinktas elgesio variantas, delsimas veikti operatyviai, rodo, jog termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimą lėmė išimtinai subjektyvios, nuo pačio nuteistojo valios priklausiusios priežastys.

18Nesant objektyvių duomenų, kad N. A. terminą skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių, nėra jokio pagrindo skunde išdėstytais motyvais naikinti Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartį, nes baudžiamojo proceso teisinis reglamentavimas neturi sudaryti prielaidų baudžiamojo proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis ar kitomis teisėmis.

19Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 314 straipsnio 3 dalimi, 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20atmesti nuteistojo N. A. skundą ir palikti galioti Šiaulių apylinkės Šiaulių rūmų 2019 sausio 7 d. nutartį.

21Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Nerijus... 2. N. A. Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gegužės 15 d. teismo baudžiamuoju... 3. 2018 m. gruodžio 6 d. teismo nutartimi paskirta laisvės apribojimo bausmė... 4. Nuteistajam pasirašytinai teismo nutartis įteikta tik 2018 m. gruodžio 20 d.... 5. 2018 m. gruodžio 28 d. Šiaulių apylinkės teismo priimtas patvarkymas... 6. 2019 m. sausio 4 d. Šiaulių apylinkės teisme buvo gautas nuteistojo N. A.... 7. Šiaulių apylinkės teismas 2019 m. sausio 7 d. nutartimi atmetė N. A.... 8. Šiaulių apygardos teismui pateiktu skundu N. A. prašo panaikinti Šiaulių... 9. N. A. nuomone, Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. sausio 7 d. nutartis yra... 10. N. A. pažymi, kad turi išlaikyti du savo vaikus (L. A. ir A. A.), jo darbas... 11. Apeliantas pažymėjo, kad nors teismas ir pripažino, kad darbas miške yra... 12. Skundas atmetamas.... 13. Išnagrinėjęs skundo argumentus, skundžiamą teismo nutartį bei teismui... 14. Baudžiamojo proceso terminams reglamentuoti yra skirtas visas BPK VII skyrius,... 15. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad apylinkės teismas savo... 16. Apygardos teismas pažymi, kad 2018 m. gruodžio 6 d. teismo posėdyje pats... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad iki 2018 m. gruodžio 31 d. N. A. dirbo ir... 18. Nesant objektyvių duomenų, kad N. A. terminą skundui paduoti praleido dėl... 19. Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 314... 20. atmesti nuteistojo N. A. skundą ir palikti galioti Šiaulių apylinkės... 21. Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama....