Byla e2A-623-613/2019

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Erinijos Kazlauskienės, Giedrės Seselskytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Almanto Padvelskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys UAB „Kartografiniai projektai“, E. P., N. L. ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. statybos leidimo Nr. LRS-35-170830-00032 galiojimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. išduoto statybos leidimo Nr. LRS-35-170830-00032 galiojimą. Reikalavimo pagrindu nurodė, kad, atlikus Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017-08-30 išduoto statybą leidžiančio dokumento Nr. LRS-35-170830-00032 teisėtumo patikrinimą, buvo nustatyta, kad rekonstruojamas pastatas priskirtinas ypatingųjų statinių kategorijai, todėl atsakovė statybos leidimą išdavė neteisėtai, neįvertinusi, ar statinio Projekto sprendiniai atitinka statinio Projekte nurodytą statinio kategoriją. Taip pat atsakovė, išduodama statybą leidžiantį dokumentą, neįvertino, kad nepateiktas statinio ekspertizės aktas, kuris nagrinėjamu atveju yra privalomas, bei nurodė, kad projekto vadovas neturėjo teisės vadovauti projekto rengimui, kadangi projekto vadovas – E. P. – neturėjo 5 metų darbo patirties.

62.

7Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad UAB „Kartografiniai projektai“ rengia projekto, dėl kurio kilo ginčas, korektūrą, „C laida“. Minėtame dokumente planuojama, jog priestato antras aukštas bus neeksploatuojamas, o viso pastato bendras plotas neviršys 2000 kv. m ir nepateks į ypatingųjų statinių kategoriją.

83.

9Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad nuomonės ieškinio pagrįstumo klausimu nereiškia, nes tai nėra susiję su Departamento kompetencija. Pastatas Rotušės a. 1, Kretingoje, nėra į Kultūros vertybių registrą įrašytas nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, tačiau patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės Kretingos senojo miesto vietos teritoriją. Departamento Klaipėdos skyrius, vykdantis teisės aktuose Departamentui nustatytas valstybinio administravimo funkcijas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje, patikrinęs pateiktą 2017 m. UAB „Kartografiniai projektai“ parengtą projektą „Paslaugų paskirties pastato rekonstravimo ir maitinimo paskirties patalpų paskirties keitimo į prekybos paskirties patalpas Rotušės a. 1, Kretingoje, projektas“, Nr. KP-14/26 jam pritarė.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

114.

12Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimu ieškinys atmestas. Teismo motyvai:

134.1.

14Nurodė, kad šiuo metu nekilnojamojo turto registre būtų registruojami nekilnojamojo daikto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), duomenys pagal 2018 m. kovo 6 d. užfiksuotus kadastrinius matavimus, viso pastato (unikalus Nr. ( - )) bendras plotas būtų 1997,86 kv. m. Kadastrinius matavimus atliko VĮ „Registrų centras“ ir tai yra oficialūs duomenys bei oficialūs matavimai. Teismas neturi jokio pagrindo abejoti VĮ „Registrų centras“ specialistų kompetencija, atliekant kadastrinius matavimus.

154.2.

16Nurodė, kad N. L. priklausančios priestato patalpos – vieno aukšto. N. L. priklausančiose patalpose yra erdvė, į kurią nėra galimybės patekti laiptais, patekimo angos nėra, ten yra stogą laikančios konstrukcijos, seniau ta erdvė buvo kaip laiptinė avariniam išėjimui iš kino teatro, šiai dienai erdvė turi langus iš gatvės pusės dėl fasadų vientiso vaizdo, ji (erdvė) nėra įteisinta nuosavybės dokumentuose, erdvė paliekama nenaudojama ir negriaunama tik dėl statinio konstrukcijų pastovumo, todėl nėra galimybės atlikti kadastrinių matavimų ir šios erdvės plotas į bendrą pastato plotą nėra įtraukiamas.

174.3.

18Nurodė, kad ieškovės reikalavimas atlikti viso pastato projekto ekspertizę yra perteklinis, formalus, neatitinkantis jokių teisingumo ir protingumo reikalavimų, tuo labiau byloje nepateikta jokių duomenų, kokią apčiuopiamą naudą atlikta ekspertizė konkrečiu atveju gali duoti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pastatas buvo pastatytas 1960 m., jo baigtumas 100 proc., jis sėkmingai stovi jau beveik 60 metų ir iki pat 2016 m. įstatyminio reikalavimo atlikti pastato projekto ekspertizę net nebuvo. Be to, šiai dienai pastatas, esantis ( - ), priklauso daugiau nei dvidešimčiai skirtingų savininkų, todėl atliekant pastato projekto ekspertizę būtų reikalingas kiekvieno jų sutikimas. Taip pat įstatymas numato galimybę atlikti dalinę pastato projekto ekspertizę, tačiau ieškovė tokio klausimo byloje nekelia.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

205.

21Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Apeliantė) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Plungės apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškovės ieškinį tenkinti ir panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. statybos leidimo Nr. LRS-35-170830-00032 galiojimą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

225.1.

23Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir jame padarytomis išvadomis dėl ginčo pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )ploto skaičiavimo ir iš to daromomis išvadomis dėl statinio kategorijos ir projektuojamam statiniui taikomų reikalavimų. Mano, jog teismo sprendimas priimtas netinkamai pritaikius materialinės teisės normas ir taisykles, apibrėžiančias pastatų plotų skaičiavimo tvarką, ypatingų statinių požymius, ypatingų statinių projektavimo tvarką, savavališkos statybos įteisinimą, ir pažeidžiant procesines įrodymų vertinimą nustatančias taisykles.

245.2.

25Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą pirmosios instancijos teismas pagrindiniu ginčo klausimu išskyrė pastato, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ploto skaičiavimą ir ėmėsi vertinti, koks bus šio pastato bendras plotas, kartu apėmus ir trečiojo asmens N. L. įteisinamą savavališkai pastatytą priestatą. Nurodo, jog šiuo atveju minimo pastato bendro ploto rodiklis lemia šio statinio kategorijos nustatymą, kadangi vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-10-27 įsakymu Nr. D1-713, antro skirsnio 1 lentelės 4 punktu, ypatingų statinių kategorijai priskiriami negyvenamosios paskirties pastatai, kurių bendras plotas didesnis kaip 2000 kv. m.

265.3.

27Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo vadovautis VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018 m. kovo 6 d. parengta negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), ir šalia savavališkai pastatyto priestato rūsio ir pirmo aukšto patalpų kadastro duomenų byla, nes joje nėra duomenų apie antro aukšto patalpą. Mano, kad galbūt N. L. nepasirūpino dirbtinių kliūčių, apsunkinusių patekimą į antrą aukšto patekimą, pašalinimu ir nesudarė galimybės fiksuoti šios patalpos kadastro duomenų, bet tai nereiškia, kad šios patalpos nėra ir jos nereikėjo traukti į pastato bendrą plotą. Nurodo, jog šios kliūtys galėjo būti sudarytos sąmoningai ir turint tikslą apsunkinti kadastro duomenų fiksavimą, o vėliau, pasibaigus teisminiam ginčui, bus pašalintos.

285.4.

29Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo remtis VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018 m. birželio 4 d. raštu Nr. (4.4.2.) KLS-573 ir Projekto C laida. Teigia, kad pastato plotas viršija 2000 kv. m, todėl rekonstruojamas pastatas turėjo būti priskirtas ypatingojo statinio kategorijai ir statinio projektavimo metu turėjo būti laikomasi visų iš to kylančių reikalavimų.

305.5.

31Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, kad savavališkai pastatyto priestato antras aukštas tėra „erdvė“, į kurią nėra galimybės patekti laiptais, patekimo angos nėra, ten yra tik stogą laikančios konstrukcijos.

326.

33Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

346.1.

35Nurodo, kad nesutinka su ieškovės apeliaciniu skundu. Jau vykstant teisminiam ginčui buvo atlikti faktiškai naudojamos ginčo patalpos kadastriniai matavimai, kuriuos atliko VĮ Registrų centras bei užsiklausta minėtos institucijos informacijos, koks būtų pastato, esančio ( - ) (unikalus Nr. ( - )) bendras plotas minėtus matavimus įregistravus. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2018 m. birželio 4 d. pranešimu Nr. (4.4.2.) KLS-573 informavo, kad, jei šiuo metu nekilnojamojo turto registre būtų registruojami nekilnojamojo daikto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), duomenys pagal 2018-03-06 užfiksuotus kadastrinius matavimus, viso pastato (unikalus Nr. ( - )), bendras plotas būtų 1997,86 kv. m. Atsižvelgiant į minėtus kadastrinius matavimus UAB „Kartografiniai projektai“ parengė „Paslaugų paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) rekonstravimo ir maitinimo paskirties patalpų (unikalus Nr. ( - )), keitimo į prekybos paskirties patalpas ( - ) projektą (C laida)“. Minėtame projekte, aiškinamajame rašte nurodyta, jog po rekonstrukcijos viso ginčo pastato bendras plotas būtų 1997,86 m, ir pastato kategorija lieka neypatinga.

366.2.

37Nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu, jog Kadastrinius matavimus atliko VĮ Registrų centras ir tai yra oficialūs duomenys bei oficialūs matavimai, todėl teismas neturėjo jokio pagrindo abejoti VĮ Registrų centras specialistų kompetencija, atliekant kadastrinius matavimus. Teismas pateiktą išvadą vertino kaip oficialų rašytinį įrodymą (prima facie).

386.3.

39Nurodo, kad apeliantė administracine tvarka nevertino UAB „Kartografiniai projektai“ parengto „Paslaugų paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) rekonstravimo ir maitinimo paskirties patalpų (unikalus Nr. ( - )), keitimo į prekybos paskirties patalpas ( - ), projekto (C laida)“ atitikties teisės aktų reikalavimams, tačiau teigia, jog teismas neturėtų remtis VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018 m. birželio 4 d. raštu Nr. (4.4.2.) KLS-573 ir Projekto C laida.

407.

41Trečiasis asmuo N. L. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

427.1.

43Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad pastatas, esantis ( - ) yra trijų aukštų, o N. L. priklausančios priestato patalpos - vieno aukšto. N. L. priklausančiose patalpose yra erdvė, į kurią nėra galimybės patekti laiptais, patekimo angos nėra, ten yra stogą laikančios konstrukcijos, seniau ta erdvė buvo kaip laiptinė avariniam išėjimui iš kino teatro, šiai dienai erdvė turi langus iš gatvės pusės dėl fasadų vientiso vaizdo, ji (erdvė) nėra įteisinta nuosavybės dokumentuose, erdvė paliekama nenaudojama ir negriaunama tik dėl statinio konstrukcijų pastovumo, todėl nėra galimybės atlikti kadastrinių matavimų ir šios erdvės plotas į bendrą pastato plotą nėra įtraukiamas.

447.2.

45Nurodo, kad vertinant pastato, esančio ( - ), kadastrinius duomenis nustatyta, kad daug metų jie kito ir nebuvo pastovūs. Šiuo metu nekilnojamojo turto registre būtų registruojami nekilnojamojo daikto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), duomenys pagal 2018 m. kovo 6 d. užfiksuotus kadastrinius matavimus, viso pastato (unikalus Nr. ( - )), bendras plotas būtų 1997,86 kv. m. Kadastrinius matavimus atliko VĮ Registrų centras ir tai yra oficialūs duomenys bei oficialūs matavimai. Teismas neturi jokio pagrindo abejoti VĮ Registrų centras specialistų kompetencija atliekant kadastrinius matavimus. Teismui pateikta išvada vertintina kaip oficialus rašytinis įrodymas (prima facie).

467.3.

47Nurodo, kad rekonstruojamas ginčo pastatas objektyviai yra priestatas prie pagrindinio pastato, unikalus Nr. ( - ). Pirminis statybos leidimas šio priestato statybai ir rekonstrukcijai, esančio ( - ) buvo išduotas buvusiai priestato savininkei R. G. 2004 m. kovo 10 d. Kretingos rajono savivaldybės Statinio techniniuose rodikliuose bendras plotas nurodytas 132,4 kv. m., t. y. priestato rekonstrukcijos apimtis. Iš esmės šio priestato rekonstrukcija baigta dar 2004 metais ir eksploatuojamas iki dabar. Pareiškėja N. L. nuo 2014 metų tik vykdo šios rekonstrukcijos įteisinimo dokumentinius formalumus, susijusius su detaliojo plano sprendiniais ir su tuo susijusiais projektiniais pakeitimais. Pati pareiškėja, nežinodama tam tikrų problemų, susijusių su šio pastato rekonstrukcija, 2014 m. vasario 18 d. iš bankrutuojančios R. G. įmonės įsigijo pastato, esančio ( - ), unikalus. Nr. ( - ), 14-1, negyvenamąsias patalpas-kavinę (pažymėtas plane R-33, 36, 41, nuo R- 43 iki R-46, kurių bendras plotas tik 82,78 kv. m). Šioms patalpoms buvo suteiktas atskiras unikalus Nr. ( - ).

487.4.

49Nurodo, kad prieš įsigyjant priestatą, kurioje yra kavinė, ji jau buvo pastatyta ir funkcionavo. Pažymėtina, kad šis priestatas nėra funkcine priklausomybe susijęs su pagrindiniu pastatu, unikalus Nr. ( - ) ir jo neaptarnauja. Taip pat akivaizdu, kad pareiškėja asmenines nuosavybes teise įsigijo tik konkrečius 82, 78 kv. m., kuriais disponuoja ir kad tik šiose patalpose ir jų ribose, bei tik šia apimtimi gali daryti kokius nors statybos ar rekonstrukcijos darbus. Todėl sieti pareiškėjos siekį įteisinti tik jai nuosavybės teise priklausančios 82,78 kv. m ploto pastato dalies buvusio savininko atliktą rekonstrukciją su viso pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) rekonstrukcija nėra pagrindo.

50Teisėjų kolegija

konstatuoja:

51IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

52Apeliacinis skundas tenkintinas.

538.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

559.

56Vadovaujantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321, 322 straipsniai).

5710.

58Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškinys dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. statybos leidimo Nr. LRS-35-170830-00032 galiojimo panaikinimo, pagrįstumo ir teisėtumo.

5911.

60Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2004 m. kovo 10 d. Kretingos rajono savivaldybė išdavė R. G. statybos leidimą Nr. 21 kavinės „Rūsys“ salės ir priestato rekonstrukcijai, adresu ( - ). 2004 m. rugpjūčio 30 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyresnioji specialistė surašė Statinio statybos sustabdymo aktą Nr. 1, kuriuo pareikalavo sustabdyti statinio rekonstravimo darbus ir jų neatnaujinti, kol nebus gautas leidimas juos tęsti, nes R. G., nukrypdama nuo Kretingos rajono savivaldybės 2004 m. kovo 10 d. išduoto statybos leidimo Nr. 21, rekonstravo kavinę. 2013 m. rugpjūčio 21 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismas nutartimi (civilinė byla Nr. 2-1-903/2013) patvirtino apeliantės, R. G. ir R. G. 2013 m. liepos 23 d. sudarytą taikos sutartį, pagal kurią R. G. įsipareigojo per 8 mėnesių terminą, skaičiuojant nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, pašalinti savavališkos statybos padarinius, nurodytus 2004 m. rugpjūčio 30 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus surašytame Statinio statybos sustabdymo akte Nr. 1, Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengdama projektinę dokumentaciją ir gaudama statybą leidžiantį dokumentą. 2014 m. vasario 18 d. N. L. iš bankrutavusios R. G. įmonės bankroto administratoriaus nupirko negyvenamąją patalpą - kavinę (unikalus Nr. ( - )), bendro 82,78 kv. m ploto, esančią ( - ), ir nuo 2014 m. kovo 28 d. nuosavybės teises įregistravo VĮ Registrų centras. 2015 m. gegužės 27 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismas nutartimi pakeitė vykdymo procese civilinėje byloje Nr. 2-1-903/2013 skolininkę R. G. į skolininkę N. L.. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos nustatyta, kad pastato (pavadinimas: Buitinis pastatas, unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), bendras plotas 1958,36 kv. m, statybos pradžios metai 1960 m., rekonstravimo pradžios metai 2004 m. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė R. B., gavusi statytojos N. L. 2017 m. lapkričio 26 d. pranešimą apie pašalintus savavališkos statybos padarinius, vadovaujantis 2016 m. gruodžio 22 d. Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 1V-175 patvirtinto Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo 11.3 p. nuostatomis, atliko Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. išduoto statybą leidžiančio dokumento Nr. LRS-35-170830-00032 teisėtumo patikrinimą. Statybą leidžiantis dokumentas išduotas statytojai rekonstruoti paslaugų paskirties pastatą (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ), pagal 2017 m. UAB „Kartografiniai projektai“ parengtą projektą „Paslaugų paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) rekonstravimo ir maitinimo paskirties patalpų (unikalus Nr. ( - )) paskirties keitimo į prekybos paskirties patalpas ( - ), projektas“, Nr. KP-14/26 (toliau – Projektas). 2017 m. spalio 23 d. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktu Nr. PS1-248(16.5) (toliau – Patikrinimo aktas) konstatuota, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai. Iš 2018 m. birželio 4 d. VĮ Registrų centras pranešimo Nr. (4.4.2.)KLS-573 nustatyta, kad šiuo metu nekilnojamojo turto registre būtų registruojami nekilnojamojo daikto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), duomenys pagal 2018 m. kovo 6 d. užfiksuotus kadastrinius matavimus, viso pastato (unikalus Nr. ( - )), bendras plotas būtų 1997,86 kv. m.

6112.

62Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrindiniu ginčo klausimu išskyrė pastato, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ploto skaičiavimą ir ėmėsi vertinti, koks bus šio pastato bendras plotas, kartu apėmus ir trečiojo asmens N. L. įteisinamą savavališkai pastatytą priestatą. Ginčo atveju minimo pastato bendro ploto rodiklis lemia šio statinio kategorijos nustatymą, kadangi vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713, 2 skirsnio 1 lentelės 4 punktu, ypatingų statinių kategorijai priskiriami negyvenamosios paskirties pastatai, kurių bendras plotas didesnis kaip 2000 kv. m.

6313.

64Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentais, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai pagrįsti nevisapusišku aplinkybių ir įrodymų vertinimu. Analizuodamas pagrindinį ginčo klausimą – pastato bendrojo ploto apskaičiavimą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi šiais byloje pateiktais įrodymais: VĮ Registrų centras 2018 m. kovo 6 d. fiksuotais trečiajam asmeniui N. L. priklausančios negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), ir šalia savavališkai pastatyto priestato rūsio ir pirmo aukšto patalpų kadastro duomenimis; VĮ Registrų centras 2018 m. birželio 4 d. raštu Nr. (4.4.2.) KLS-573; UAB ,,Kartografiniai projektai“ parengta statinio projekto: „Paslaugų paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) rekonstravimo ir maitinimo paskirties patalpų (unikalus Nr. ( - )) paskirties keitimo į prekybos paskirties patalpas ( - ), projektas“, Nr. KP-17/26 pakeitimų laida C (toliau – Projekto C laida). Tačiau pirmosios instancijos teismas iš esmės netyrė kitų byloje esančių reikšmingų duomenų, neatliko jų analizės ir nepasisakė dėl apeliantės byloje išsakytų argumentų, paneigiančių atsakovės teiginius ir pirmosios instancijos teismo išvadas.

6514.

66Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčijamas statybos leidimas buvo išduotas N. L. šalinant savavališkos statybos, dėl kuriuos 2004 m. rugpjūčio 30 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracija R. G. surašė statinio statybos sustabdymo aktą Nr. 1, padarinius. 2013 m. rugpjūčio 21 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-1-903/2013 patvirtino apeliantės, R. G. ir R. G. 2013 m. liepos 23 d. sudarytą taikos sutartį, pagal kurią R. G. įsipareigojo per 8 mėnesių terminą, skaičiuojant nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, pašalinti savavališkos statybos padarinius, nurodytus 2004 m. rugpjūčio 30 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos surašytame statinio statybos sustabdymo akte Nr. 1, Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengdama projektinę dokumentaciją ir gaudama statybą leidžiantį dokumentą. 2014 m. vasario 8 d. N. L. iš bankrutavusios R. G. įmonės bankroto administratoriaus nupirko negyvenamąją patalpą - kavinę (unikalus Nr. ( - )), bendro 82,78 kv. m ploto, esančią ( - ), ir nuo 2014 m. kovo 28 d. nuosavybės teises įregistravo nekilnojamojo turto registre. 2015 m. gegužės 27 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismas nutartimi pakeitė vykdymo procese civilinėje byloje Nr. 2-1-903/2013 skolininkę R. G. į skolininkę N. L.. Dėl šių nustatytų pirmosios instancijos teismo aplinkybių, ginčo nekilo, jos iš esmės nustatytos teisingai.

6715.

68Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad aprašytos savavališkos statybos mastą sudaro pastato, unikalus Nr. ( - ), rekonstravimas, pristatant dviejų aukštų priestatą su rūsiu. Rekonstravimo metu pastatas, unikalus Nr. ( - ), ir priestatas apjungti į vieną pastatą, praplečiant ir padidinant pastato bendrąjį plotą. Šias aplinkybes įrodo UAB ,,Kartografiniai projektai“ parengto statinio projekte: „Paslaugų paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) rekonstravimo ir maitinimo paskirties patalpų (unikalus Nr. ( - )) keitimo į prekybos paskirties patalpas ( - ), projektas“, Nr. KP-17/26, kurio pagrindu išduotas ginčijamas statybos leidimas, aiškinamajame rašte aprašyta ir fotonuotraukose pavaizduota esama situacija ir projektiniai sprendiniai (Statinio projekto l. 86, 87, 88, 96, 97).

6916.

70Aplinkybes, kad ginčo priestatą sudaro rūsys ir du aukštai taip pat patvirtina po savavališkos statybos užfiksavimo 2006 m. rugsėjo 6 d. parengta VĮ Registrų centras kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuoti, maitinimo paskirties patalpos (kavinės), unikalus Nr. ( - ), ir prie jos savavališkai pristatyto priestato, kadastro duomenys pagal 2006 m. rugsėjo 1 d. būklę (Statinio projekto l. 65-80 ). Pažymėtina, kad aptariamoje kadastro duomenų byloje yra parengti savavališkai pastatyto priestato rūsio, pirmo ir antro aukšto planai, paskaičiuoti patalpų plotai, nustatyti kiti kadastro duomenys. Šioje kadastro duomenų byloje nustatyta, kad savavališkai pastatyto antro aukšto patalpos žymimos indeksu 14-5, jų plotas 25,76 kv. m, paskirtis – kabinetas, patekimas į savavališkai pastatytą antrą aukštą galimas tik laiptais iš savavališkai pastatyto priestato pirmo aukšto, tarp priestato antro aukšto patalpos ir pastato, unikalus Nr. ( - ), antro aukšto patalpos nėra jokių įėjimų, jas skiria uždara siena (I t., b. l. 82). Todėl nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje pakako neginčijamų įrodymų, kad savavališka pastato, unikalus Nr. ( - ), rekonstrukcija buvo atlikta prie esamo pastato, unikalus Nr. ( - ), pastačius dviejų aukštų priestatą su rūsiu ir taip padidinus šį pastatą.

7117.

72Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, kad savavališkai pastatyto priestato antras aukštas tėra ,,erdvė, į kurią nėra galimybės patekti laiptais, patekimo angos nėra, ten yra stogą laikančios konstrukcijos, seniau ta erdvė buvo kaip laiptinė avariniam išėjimui iš kino teatro, šiai dienai erdvė turi langus iš gatvės pusės dėl fasadų vientiso vaizdo, ji (erdvė) nėra įteisinta nuosavybės dokumentuose, erdvė paliekama nenaudojama ir negriaunama tik dėl statinio konstrukcijų pastovumo“ nebuvo galima grįsti išvados, kad dėl to ,,nėra galimybės atlikti kadastrinių matavimų ir šios erdvės plotas į bendrą pastato plotą nėra įtraukiamas“. Tokie pirmosios instancijos teismo motyvai nesuteikia pagrindo pripažinti, kad savavališkai pastatytame priestate nėra antro aukšto patalpų. Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 41 dalimi, patalpa laikoma sienomis ir kitomis atitvaromis apribota statinio erdvė. Nagrinėjamu atveju antrame aukšte esanti pastato erdvė yra apribota atviromis (sienomis, lubomis, grindimis), todėl visiškai atitinka patalpų apibūdinimą. Dėl to ar ši erdvė gali būti traktuojama kaip patalpa, UAB „Kartografiniai projektai“ 2018 m. kovo 1 d. prašymu kreipėsi į apeliantę - Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, Žemės ūkio ministeriją ir Aplinkos ministeriją (I t., b. l. 199). 2018 m. kovo 27 d. raštu Nr. 2D-4075 (9.12) apeliantė pateikė atsakymą UAB „Kartografiniai projektai“, kad paklausimo priede pavaizduota pastato erdvė yra atitvaromis apribota pastato erdvė, todėl ji atitinka Statybos įstatyme pateiktą patalpos sąvokos išaiškinimą ( II t., b. l. 121).

7318.

74Nagrinėjamos situacijos vertinimo nekeičia tas faktas, kad į antrą priestato aukštą nėra galimybės patekti per buvusią patekimo angą laiptais iš pirmo priestato aukšto dėl užtaisytos angos. Tai tėra dirbtinė kliūtis, už kurios sudarymą (kaip ir pašalinimą) atsakingas pats trečiasis asmuo N. L., ir šios kliūties buvimas nepašalina antro aukšto patalpos buvimo fakto. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ,,ši erdvė paliekama nenaudojama ir negriaunama tik dėl statinio konstrukcijų pastovumo“. Taigi, priestato antras aukštas nėra nugriautas ir jo neplanuojama griauti. Vien tai, kad šios antro aukšto patalpos neketinama naudoti, dar nereiškia, kad ji neturi būti įtraukta į viso pastato bendrą plotą. Negyvenamosios paskirties pastato bendro ploto apskaičiavimas nustatytas Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėse, patvirtintose Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 (toliau – Taisyklės). Pagal Taisyklių 154 punktą, negyvenamosios paskirties pastato patalpų bendras plotas skaičiuojamas kaip pagrindinių ir pagalbinių patalpų plotų suma. Pagalbinį patalpų plotą sudaro negyvenamojo pastato visos patalpos, išskyrus tas, kurios įskaitomos į pagrindinį plotą (Taisyklių 153.2 p.). Taigi, visos negyvenamojo pastato patalpos, kurios nėra priskiriamos pastato pagrindiniam plotui (Taisyklių 153.1. p.), įskaitomos į pastato pagalbinį plotą ir turi būti įtrauktos apskaičiuojant visą pastato bendrą plotą. Nagrinėjamu atveju jokių išimčių taikymo Taisyklės nenumato, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad ir ginčo priestato antro aukšto patalpos plotas, kuris 2016 m. rugsėjo 1 d. nustatytų kadastro duomenų pagrindu sudaro 25,76 kv. m taip pat turėjo būti įtrauktas į pastato bendrą plotą.

7519.

76Sutiktina ir su apeliantės argumentu, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo vadovautis VĮ ,Registrų centras 2018 m. kovo 6 d. parengta negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. 5696-0002-7014:0019, ir šalia savavališkai pastatyto priestato rūsio ir pirmo aukšto patalpų kadastro duomenų byla, kadangi joje apskritai nėra duomenų apie antro aukšto patalpą, nors yra nustatyta, kad faktinė situacija nuo savavališkos statybos užfiksavimo pasikeitė tik tuo, kad buvo užtaisyta patekimo anga į priestato antrą aukštą, tačiau antras aukštas nėra nugriautas, jame esanti patalpa išliko. Vien dėl to, kad trečiasis asmuo nepasirūpino kliūčių, apsunkinusių patekimą į antrą aukšto patekimą, pašalinimu ir nesudarė galimybės fiksuoti šios patalpos kadastro duomenų, nereiškia, kad šios patalpos nėra ir jos nereikėjo įtraukti į pastato bendrą plotą.

7720.

78Nagrinėjamu atveju kiti įrodymai, kuriais rėmėsi pirmosios instancijos teismas, t. y. VĮ Registrų centras 2018 m. birželio 4 d. raštas Nr. (4.4.2.) KLS-573 ir Projekto C laida, grindžiami būtent VĮ Registrų centras 2018 m. kovo 6 d. kadastro duomenų bylos turiniu, visiškai nevertinant aplinkybės, kad savavališkai pastatytas priestatas turi antrą aukštą su jame esančia patalpa, kurios plotas taip pat turi būti įtrauktas į visą pastato, unikalus Nr. ( - ), bendrą plotą, t. y. šiuo atveju prie nustatyto 1997,86 kv. m bendro ploto pridėjus priestato antro aukšto patalpos plotą 25,76 m2 , pastato plotas viršija 2000 kv. m, todėl rekonstruojamas pastatas turėjo būti priskirtas ypatingojo statinio kategorijai ir statinio projektavimo metu turėjo būti laikomasi visų iš to kylančių reikalavimų.

7921.

80Pažymėtina, kad UAB ,,Kartografiniai projektai“ parengto statinio projekte: „Paslaugų paskirties pastato (unikalus Nr. ( - )) rekonstravimo ir maitinimo paskirties patalpų (unikalus Nr. ( - )) keitimo į prekybos paskirties ( - ), projektas“, Nr. KP-17/26, 5 dalyje projektuojami statiniai nurodyta, kad pastato – buitinis bendras plotas prieš rekonstravimą yra 1976,03 kv. m, o po rekonstravimo – 2049,26 kv. m (I t., b. l. 101), tokie patys duomenys nurodyti ir prie bendrųjų statinių rodiklių (I t., b. l.17). 2010 m. kovo 16 d. pastato kadastro duomenimis viso pastato bendras plotas nurodytas 2134,61 kv. m (I t., b. l. 92). Taigi, darytina išvada, kad pastato kadastriniams matavimams nuolatos kintant, ne kartą nustatyta, kad po rekonstrukcijos pastato bendras plotas viršija 2000 kv. m.

8122.

82Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad Projekto C laidoje nebuvo galima atsisakyti priestato antro aukšto sprendinių, kadangi Statinio projektas, kurio pagrindu išduotas ginčijamas statybos leidimas, buvo rengiamas su tikslu įteisinti savavališkos statybos darbus visa apimtimi, todėl visi šio Statinio projekto pakeitimai, įskaitant Projekto C laidą, taip pat turėjo apimti visą savavališką statybą, o ne tik jos dalį. Vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 16 dalies 1 punkto nuostatomis, statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros neatliekamos ir statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, jeigu iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos gauta informacija, kad yra nustatytas savavališkos statybos faktas ir savavališkos statybos padariniai teisės aktų nustatyta tvarka nepašalinti. Tokiu atveju gali būti išduodamas statybą leidžiantis dokumentas tik su savavališkos statybos padarinių šalinimu susijusiems statybos darbams atlikti. Šiuo atveju Projekto C laidoje negalėjo būti numatyti vien savavališkai pastatyto priestato rūsio ir pirmo aukšto sprendiniai, nenumatant jokių projektinių sprendinių dėl priestato antro aukšto, kuris yra sudėtine ir savo konstrukcijomis neatskiriama savavališkai pastatyto priestato dalimi.

8323.

84Teisėjų kolegija taip pat negali sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ,,Inspekcijos reikalavimas atlikti viso pastato projekto ekspertizę yra perteklinis, formalus, neatitinkantis jokių teisingumo ir protingumo reikalavimų, tuo labiau byloje nepateikta jokių duomenų, kokią apčiuopiamą naudą atlikta ekspertizė konkrečiu atveju gali duoti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pastatas buvo pastatytas 1960 m., jo baigtumas 100 proc., jis sėkmingai stovi jau beveik 60 metų ir iki pat 2016 m. įstatyminio reikalavimo atlikti pastato projekto ekspertizę net nebuvo. Be to, šiai dienai pastatas, esantis Rotušės a. 1, Kretinga, priklauso daugiau nei dvidešimčiai skirtingų savininkų, todėl atliekant pastato projekto ekspertizę būtų reikalingas kiekvieno jų sutikimas. Taip pat įstatymas numato galimybę atlikti dalinę pastato projekto ekspertizę, tačiau ieškovė tokio klausimo byloje nekelia“.

8524.

86Pažymėtina, kad galimybė post factum (po to, kai viskas baigta) įsiteisinti savavališką statybą yra įstatymų leidėjo suteikta tam tikros formos lengvata, kuria neturi būti piktnaudžiaujama. Ji turi būti atliekama atsižvelgiant į besivystančius teisinius santykius ir griežtai laikantis savavališkos statybos pasekmių šalinimo metu galiojančių teisės aktų nuostatų. Be to, fakto dėl ginčo statinio priskyrimo ypatingojo statinio kategorijai nustatymas lemia teismo pareigą patikrinti, ar apeliantės nurodyti pažeidimai parengus ypatingojo statinio projektą iš tikrųjų buvo padaryti. Tačiau teismas negali ypatingojo statinio, kaip ir bet kurio kito statinio, projektavimui taikomus reikalavimus ir pareigą jų laikytis vertinti per tai, kokią tai duos apčiuopiamą naudą ir pasisakyti dėl tikslingumo jų laikytis. Viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti teisės aktų reikalavimus, jų priimti sprendimai turi būti pagrįsti teisės normomis, o sprendimų turinys atitikti teisės normų reikalavimus. Priešinga atveju viešojo administravimo subjekto veikimas, ignoruojant galiojantį teisinį reguliavimą (imperatyvias teisės normas), sudarytų pagrindą paneigti įstatymo viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia principus bei konstitucinį teisinės valstybės imperatyvą.

87Dėl bylos procesinės baigties

8825.

89Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, jog įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2010).

9026.

91Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į aptartų aplinkybių visetą, teisinį reglamentavimą, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir ginčo esmę, neturėjo pagrindo vadovautis VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018 m. kovo 6 d. parengta negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), ir šalia savavališkai pastatyto priestato rūsio ir pirmo aukšto patalpų kadastro duomenų byla, nes joje nėra duomenų apie antro aukšto patalpą, sprendimas priimtas netinkamai pritaikius materialinės teisės normas ir taisykles, apibrėžiančias pastatų plotų skaičiavimo tvarką, ypatingų statinių požymius, ypatingų statinių projektavimo tvarką, savavališkos statybos įteisinimą. Dėl nurodytos priežasties skundžiamas Plungės apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas - Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. išduoto statybos leidimo Nr. LRS-35-170830-00032 galiojimas naikintinas (CPK 326 straipsnis 1 d. 2 p.).

92Dėl bylinėjimo išlaidų

9327.

94Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė nepateikė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl klausimas dėl jų priteisimo nespręstinas. Patenkinus ieškovės apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos atsakovei nepriteistinos.

95Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

96Plungės apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti – panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. išduoto statybos leidimo Nr. LRS-35-170830-00032 galiojimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti... 6. 2.... 7. Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 8. 3.... 9. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 10. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimu... 13. 4.1.... 14. Nurodė, kad šiuo metu nekilnojamojo turto registre būtų registruojami... 15. 4.2.... 16. Nurodė, kad N. L. priklausančios priestato patalpos – vieno aukšto. N. L.... 17. 4.3.... 18. Nurodė, kad ieškovės reikalavimas atlikti viso pastato projekto ekspertizę... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 20. 5.... 21. Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 22. 5.1.... 23. Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir jame... 24. 5.2.... 25. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą pirmosios instancijos teismas... 26. 5.3.... 27. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo vadovautis VĮ Registrų... 28. 5.4.... 29. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo remtis VĮ Registrų centro... 30. 5.5.... 31. Nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis... 32. 6.... 33. Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą... 34. 6.1.... 35. Nurodo, kad nesutinka su ieškovės apeliaciniu skundu. Jau vykstant teisminiam... 36. 6.2.... 37. Nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų... 38. 6.3.... 39. Nurodo, kad apeliantė administracine tvarka nevertino UAB „Kartografiniai... 40. 7.... 41. Trečiasis asmuo N. L. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo... 42. 7.1.... 43. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad pastatas,... 44. 7.2.... 45. Nurodo, kad vertinant pastato, esančio ( - ), kadastrinius duomenis nustatyta,... 46. 7.3.... 47. Nurodo, kad rekonstruojamas ginčo pastatas objektyviai yra priestatas prie... 48. 7.4.... 49. Nurodo, kad prieš įsigyjant priestatą, kurioje yra kavinė, ji jau buvo... 50. Teisėjų kolegija... 51. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 52. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 53. 8.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai... 55. 9.... 56. Vadovaujantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas nagrinėjamas... 57. 10.... 58. Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškinys dėl... 59. 11.... 60. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2004 m. kovo 10 d. Kretingos rajono... 61. 12.... 62. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrindiniu ginčo... 63. 13.... 64. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentais, kad pirmosios... 65. 14.... 66. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčijamas statybos leidimas buvo... 67. 15.... 68. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas... 69. 16.... 70. Aplinkybes, kad ginčo priestatą sudaro rūsys ir du aukštai taip pat... 71. 17.... 72. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis,... 73. 18.... 74. Nagrinėjamos situacijos vertinimo nekeičia tas faktas, kad į antrą... 75. 19.... 76. Sutiktina ir su apeliantės argumentu, kad pirmosios instancijos teismas... 77. 20.... 78. Nagrinėjamu atveju kiti įrodymai, kuriais rėmėsi pirmosios instancijos... 79. 21.... 80. Pažymėtina, kad UAB ,,Kartografiniai projektai“ parengto statinio projekte:... 81. 22.... 82. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad Projekto C laidoje nebuvo galima... 83. 23.... 84. Teisėjų kolegija taip pat negali sutikti su pirmosios instancijos teismo... 85. 24.... 86. Pažymėtina, kad galimybė post factum (po to, kai viskas baigta) įsiteisinti... 87. Dėl bylos procesinės baigties... 88. 25.... 89. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 90. 26.... 91. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į aptartų aplinkybių visetą,... 92. Dėl bylinėjimo išlaidų ... 93. 27.... 94. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas... 95. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 96. Plungės apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimą panaikinti ir...