Byla 2-1587-476/2019
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant Linai Indilienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Tomidas“ direktoriui T. S., atsakovui A. R., jo atstovui advokatui Stanislovui Jankauskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tomidas“ pareikštą ieškinį atsakovui A. R. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas UAB „Tomidas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo A. R. 3000 Eur skolą ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovo UAB „Tomidas“ atstovas T. S. teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad prašoma priteisti iš atsakovo suma yra įmonės negautos pajamos už atsakovo A. R. savo pareigų nevykdymą ir neišvykimą į reisus. Atsakovas 2018 m. vasario 6 įsidarbino įmonėje vairuotoju-ekspeditoriumi. 2018 m. vasario 7 d. atsakovas su kolega išvyko į reisą. 2018 m. vasario 15-16 d. jie turėjo grįžti iš reiso. Reiso metu atsakovas su kolega, nenuvažiavę pilno valandų skaičiaus, 2018 m. vasario 10 d. sustojo Lenkijos ir Vokietijos pasienyje ir pradėjo gerti. Krovinį jie turėjo pristatyti 2018 m. vasario 12 d., tačiau pristatė tik 2018 m. vasario 14 d. Iš reiso atsakovas su kolega grįžo tik 2018 m. vasario 23 d. nors turėjo grįžti 15 d. tai yra 8 dienas nukrypo nuo numatyto grafiko. Po 23 dienos atsakovui priklausė poilsis, vasario 26 d. vėl buvo suplanuotas išvykimas į reisą, tačiau atsakovas grįžęs iš reiso pradėjo gerti. Atsakovas į reisą išvažiavo tik 2018 m. kovo 14 d. viskas buvo suplanuota, tačiau mašina neišvyko, nebuvo pristatyti suplanuoti kroviniai ir nebuvo gautos pajamos. Dėl tokio atsakovo neatsakingo elgesio, abejingumo darbui, įmonė patyrė nuostolius, kuriuos atsakovas 2018 m. kovo 14 d. atvykęs į darbą pripažino, pats pasiūlė, kokiu būdu galima išspręsti nuostolių atlyginimo klausimą. Kartu dalyvavo ir įmonės teisininkas, kuris pasiūlė pasirašyti vekselį ir atsakovas vekselį savanoriškai pasirašė. Paprastasis vekselis buvo pasirašytas 2018 m. kovo 13 d., pinigai atsakovui pasirašius vekselį perduoti nebuvo. Įmonei padaryta žala buvo dėl atsakovo neišėjimo į darbą ir neįvykdytų užsakymų, nepristatytų prekių. Pagal paprastąjį vekselį pinigai turėjo būti sumokėti 2018 m. birželio 1 d. Suėjus nustatytam terminui į notarą nesikreipė iš žmogiškumo, nes atsakovas dėl savo elgesio labai gailėjosi ir sakė, kad turi daug įsiskolinimų. Jie patikėjo A. R. ir leido jam dirbti. Per likusį laikotarpį jis dirbo normaliai.

6Atsakovas A. R. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad jam įsidarbinus UAB „Tomidas“, jis su kolega išvyko į reisą. Jie buvo nuvykę į Lenkiją ir pritrūko pinigų sumokėti už kelius, todėl skambino UAB „Tomidas“ direktoriui T. S. norėdamas pasakyti, kad jiems truks pinigų nuvažiuoti iki nurodytos vietos. Direktorius tą vakarą neatsiliepė, nes girtavo. Po to jis prisiskambino direktoriaus žmonai, kuri pasakė, kad ryt gal būt bus pervesti pinigai. Sekmadienį per Vokietijos teritoriją buvo negalima važiuoti, todėl jie pralaukė iki pirmadienio ryto. Gavus pinigus, susimokėjo už kelius, nuvažiavo iki išsikrovimo vietos ir iki kitos dienos laukė pakrovimo. Šitaip įvyko yra direktoriaus asmeninių reikalų ir jų kaltės nėra. Išsikrovus krovinį Prancūzijoje, pakrovimo jiems vėl teko laukti kelias dienas. Viskas buvo užfiksuota žinutėse. Jam grįžus į Lietuvą, jis tuoj pat išvyko vietoje vairuotojo A., nes jis buvo girtas, o krovinys jau buvo pakrautas. Už tą reisą jis pinigų negavo iki šiol. Jo mašina buvo nesutvarkyta, todėl jis negalėjo išvažiuoti. Vėliau jis įsidarbino Danų firmoje, ten atidirbo septynias savaites. Ten priklauso užmokestis po 65 Eur, tačiau jam mokėjo tik po 55 Eur. Jis dirbo toliau ir prašė direktoriaus, kad ieškotų vairuotojų, nes jam vienam yra per sunku. Pakaitinio vairuotojo nesurado. Vekselis buvo paprašytas dėl galimos žalos atsiradimo, jei sugadintų mašiną ar laiku nepristatytų krovinio. Parašas vekselyje yra jo. Iš UAB „Tomidas“ jis jokių pinigų negavo. Jis jokių pinigų UAB „Tomidas“ 2018 m. birželio 1 d. nesumokėjo. Vekselį jis supranta kaip dokumentą, kurį pasirašius jam turi būti sumokėta vekselyje nurodyta suma. Jokios žalos ieškovui jis nepadarė, krovinius pristatė laiku, mašinos nesugadino, o jo išgėrimas laisvu laiku yra jo reikalas.

7Liudytojas J. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis dirbo UAB „Tomidas“ teisininko pareigose, atsakovas yra buvęs jo bendradarbis, nes kartu dirbo UAB „Tomidas“. Atsakovas 2018 m. vasario 6 d. pasirašė darbo sutartį su ieškovu, o kitą dieną jau išvyko į reisą. Atsakovas, gavęs laisvas dienas, po išeiginių neišeidavo į darbą. Jis siūlė direktoriui atleisti atsakovą iš darbo už grubius pažeidimus, nes neatvykdavo į darbą ir nevykdydavo savo tiesioginių pareigų. 2018 m. kovo 13 d. atsakovui atvykus į darbą, jis prašė jo neatleisti, paaiškino, kad turi įsipareigojimų antstoliui, turi finansinių problemų. Atsakovas sutiko, kad padarė įmonei žalos, todėl kaip galima variantą toje situacijoje, jis pasiūlė pasirašyti vekselį. Pasirašydamas vekselį, atsakovas su viskuo sutiko ir užtikrino, kad dirbs ir atidirbs. Tačiau gegužės mėnesį jis vėl nevyko į reisus, nes girtavo. Paskui jis išėjo iš darbo atidavęs automobilio raktus, antspaudus kitam vairuotojui ir net neatėjo į darbą. Jis nenutraukė darbo sutarties taip, kaip numatyta darbo kodekse. Be to, atsiliepime nurodyta aplinkybė, kad kiekvienam įmonėje dirbančiam vairuotojui buvo duodama pasirašyti vekseliai, visiškai neatitinka tikrovės. Ttokia situacija susiklostė tik su A. R., siekiant jam padėti ir neatleidžiant jo iš darbo už grubius darbo drausmės pažeidimus. Pinigai pagal pasirašytą 2018 m. kovo 13 d. vekselį atsakovui perduoti nebuvo, jie buvo perduoti tomis aplinkybėmis, kurias nurodė prieš tai, tai yra atsakovui pripažinus padarytą žalą ir laisva valia pasirašius vekselį. Vekselis šiuo atveju yra rašytinis skolos įrodymas.

8Ieškinys atmestinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. vasario 6 d. tarp ieškovo UAB „Tomidas“ ir atsakovo A. R. buvo sudaryta darbo sutartis, kurios pagrindu A. R. nuo 2018 m. vasario 7 d. pradėjo dirbti pas ieškovą vairuotoju-ekspeditoriumi (b. l. 16-17). 2018 m. kovo 13 d. atsakovo vardu buvo išduotas vekselis ieškovui UAB „Tomidas“ 3000 Eur sumai, kurią atsakovas A. R. įsipareigojo besąlygiškai sumokėti iki 2018 m. birželio 1 d. (b. l. 11). Iš 2018 m. lapkričio 6 d. tarnybinio pranešimo dėl A. R. darbo drausmės pažeidimo matyti, kad A. R. 2018 m. lapkričio 5 d. be pateisinamos priežasties neatvyko į darbą, su juo buvo susisiekta telefonu ir paprašyta atvykti į darbą pasiaiškinti, tačiau jis atsisakė pateikti paaiškinimus (b. l. 35). Iš 2018 m. lapkričio 6 d. UAB „Tomidas“ įsakymo matyti, kad buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl vairuotojo – ekspeditoriaus A. R. galimo drausmės pažeidimo, tarnybinį patikrinimą pavesta atlikti įmonės teisininkui J. V. (b. l. 36). 2018 m. lapkričio 12 d. tarnybiniame patikrinime dėl A. R. darbo drausmės pažeidimo nurodyta, kad UAB „Tomidas“ vairuotojas – ekspeditorius A. R. 2018 m. lapkričio 5 d. be pateisinamos priežasties neatvyko į darbą. Susisiekus su juo telefonu ir paprašius atvykti į darbą pasiaiškinti, A. R. atsisakė tai padaryti bei nurodė, kad jis turi kitą darbą ir nesiruošia atsiskaitinėti su UAB „Tomidas“. Prašymą išeiti iš darbo bei kitus daiktus priklausančius UAB „Tomidas“ jis paliko pas įmonės mechaniką V. D.. Buvo nuspręsta A. R. atleisti iš darbo šiurkščiai pažeidus darbo pareigas vadovaujantis Darbo kodekso 58 straipsnio 3 dalies 1 punktu (b. l. 37). 2018 m. lapkričio 16 d. UAB „Tomidas“ įsakymu A. R. šiurkščiai pažeidus darbo pareigas vadovaujantis Darbo kodekso 58 straipsnio 3 dalies 1 punktu buvo atleistas iš darbo (b. l. 38).

10Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo A. R. prievolės atsiskaityti su ieškovu UAB „Tomidas“ pagal 2018 m. kovo 13 d. išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Byloje ginčo dėl to, kad atsakovas pasirašė paprastą neprotestuotiną vekselį, nėra. Taip pat nėra ginčo ir dėl to, kad ieškovas į notarą dėl vykdomojo įrašo nesikreipė ir nurodytu laiku nebuvo pateikęs vekselio apmokėti.

11Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.), dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str.). Vekselis, kaip ir kiti vertybiniai popieriai, turi viešo patikimumo savybę, kuri reiškia tai, kad sąžiningas šio vertybinio popieriaus turėtojas gali pasitikėti tuo, jog dokumentas, atitinkantis įstatymo vekseliui nustatytus formalius reikalavimus, patvirtina, kad jis yra teisėtas šiame dokumente išreikštos teisės subjektas. Šio vertybinio popieriaus turėtojas laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių, tol, kol neįrodyta priešingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2014).

12Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad įstatymo nustatytas reikalavimas, jog vekselyje turi būti besąlygiškas įsipareigojimas sumokėti jame nurodytą pinigų sumą, reiškia tai, kad vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio. T. y. skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį. Tačiau vekselio abstraktumo savybė negali būti suabsoliutinta. Neįmanoma paneigti to, kad yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio (sandorio) pagrindu. Taigi vekselio abstraktumo savybė nereiškia, kad vekselis gali patekti į apyvartą visiškai be jokio pagrindo arba visais atvejais likti apyvartoje po to, kai teismas konstatuoja jo išdavimo pagrindo negaliojimą, arba kai tas pagrindas išnyksta dėl kitų priežasčių (pavyzdžiui, pagal vekselio davėjo ir pirmojo vekselio įgijėjo, t. y. tiesioginių santykių, iš kurių kilusiu pagrindu vekselis buvo išrašytas, dalyvių susitarimą dėl pagrindinės prievolės pasibaigimo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007).

13Teisinė vekselio prigimtis lemia ir tai, kad vekselio turėtojas gali reikalauti paprastąjį neprotestuotiną vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka indosanto, davėjo ir kitų pagal vekselį įsipareigojusių asmenų tik per vekselio apmokėti pateikimo terminą (ĮPVĮ 40 str. 1 d.). Tačiau kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

14Kaip jau minėta anksčiau, tarp bylos šalių nėra ginčo dėl to, kad ieškovas į notarą dėl vykdomojo įrašo nesikreipė ir nurodytu laiku nebuvo pateikęs vekselio apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui nesilaikius vekselio, kaip vertybinio popieriaus, realizavimo tvarkos ir terminų, 2018 m. kovo 13 d. vekselis prarado vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto teisinį statusą. Nagrinėjamu atveju, vekselis tapo paprastu rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, patvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi pagal pradinį teisinį santykį.

15Įstatyme nustatytos įrodinėjimo pareigos ir jų paskirstymo taisyklės (CPK 176–185 straipsniai). Įrodinėjimo pareiga pagal šias taisykles tenka tam, kas teigia – ieškovui reikia įrodyti ieškinio, atsakovui – atsikirtimų faktinį pagrindą, kita vertus, kai kuriose civilinėse bylose materialiosios teisės normos nustato kitokį įrodinėjimo pareigų paskirstymą ir jose nurodoma, kuri šalis ir ką konkrečiai turi įrodyti. Kai materialiosios teisės normos nustato kitokią įrodinėjimo pareigų paskirstymo tvarką negu CPK normos, reikia vadovautis materialiosios teisės normomis nustatytomis prezumpcijomis bei teismų praktikos suformuotomis įrodinėjimo civiliniame procese taisyklėmis. Visais atvejais teismas privalo išsiaiškinti šalių ginčo esmę ir apimtį, jų pateiktus įrodymus, preliminariai įvertinti teisinį santykį, dėl kurio kilo ginčas, surasti taikytiną teisės normą ir jos pagrindu nustatyti įrodinėjimo dalyką, esant pagrįstam šalių prašymui, išreikalauti įrodymus, patikrinti įrodymų ryšį su įrodinėjimo dalyku (įrodymų sąsajumą), įrodymų leistinumą, prireikus patikslinti šalių pareigą įrodinėti bei atlikti kitus veiksmus, reikalingus tinkamam bylos išnagrinėjimui (CPK 159 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 1 dalis, 225 straipsnio 1 punktas, 226 straipsnis, 227 straipsnio 4 dalis, 230 straipsnio 1 dalis).

16Taigi nagrinėjamoje byloje nustačius, kad 2018 m. kovo 13 d. dokumentas neturi vekselio galios ĮPVĮ prasme, jis laikytinas vienu iš netiesioginių įrodymų reiškiamam reikalavimui pagrįsti. Susiklosčius tokiai situacijai, kad byloje pateiktas vekselis nebeturi vertybinio popieriaus statuso, teismas turi aiškintis teisinį santykį, kurio pagrindu buvo išduotas vekselis. Faktas gali būti laikomas nustatytu, jeigu byloje surinktų, teismo ištirtų ir įvertintų įrodymų duomenų pakanka išvadai apie tokio fakto buvimą (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę ta šalis, kuri teigia tam tikrų įrodinėtinų aplinkybių egzistavimą, turi pateikti jas patvirtinančius įrodymus, o ne jas neigianti šalis (CPK 178 straipsnis). Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai dokumentas, įvardytas kaip vekselis, pagal įstatymą neturi vekselio galios, tai aplinkybes, kokio sandorio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas ir, kad skolininkas yra skolingas kreditoriui, turi įrodyti taip teigiantis kreditorius (nagrinėjamu atveju ieškovas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje 3K-3-52-313/2015). Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovui UAB „Tomidas“ prašant priteisti iš atsakovo 3000 Eur sumą, reikia nustatyti, kokiu pagrindu nurodyta prievolė atsakovui atsirado, o ieškovas turi pareigą įrodyti savo ieškinio reikalavimų pagrįstumą.

17Ieškovas UAB „Tomidas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. R. 3000 Eur skolą, o savo reikalavimus atsakovui dėl skolos priteisimo kildina iš neva atsakovo A. R. įmonei padarytos žalos. Byloje ieškovas teigia, kad vekselis buvo išduotas su tikslu užtikrinti atsakovo įmonei padarytos žalos atlyginimą, tačiau atsakovas su ieškovo argumentais dėl padarytos žalos ir nurodytomis žalos padarymo aplinkybėmis nesutinka, teigdamas, kad jis UAB „Tomidas“ jokios žalos nepadarė, krovinius pristatydavo laiku, transporto priemonės bei priekabos neapgadino, o vekselį pasirašė pradėjęs dirbti įmonėje, nes darbdavys to reikalavo paaiškindamas, jei jis įmonei padarytų žalos, vekselis garantuotų greitesnį žalos išieškojimą. Nagrinėjamu atveju, ieškovas savo reikalavimus grindžia argumentais, kad atsakovo pareiga atsiskaityti su UAB „Tomidas“, yra žalos, atsiradusios iš delikto, atlyginimas.

18Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad vekselio pasirašymo ir galimai atsakovo A. R. padarytos ieškovui žalos atsiradimo metu, bylos šalis siejo darbo teisiniai santykiai, o ginčas byloje yra kilęs iš darbo teisinių santykių, todėl ginčijamo vekselio atsiradimo pagrindą būtina analizuoti ir darbuotojų atsakomybės dėl padarytos darbdaviui žalos aspektu, vadovaujantis Darbo kodekso normomis.

19Ieškovo atstovas, įrodinėdamas teisę ieškovui iš atsakovo reikalauti vekselyje nurodytos sumos, jos nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais, o teismo posėdžio metu negalėjo aiškiai nurodyti, kokia konkrečiai žala UAB „Tomidas“ buvo padaryta ir kaip ji buvo apskaičiuota. Nustatytos aplinkybės rodo, kad atsakovo prievolė darbdaviui UAB „Tomidas“ negalėjo atsirasti paprastojo neprotestuotino vekselio pagrindu, nes jis jokių turtinių įsipareigojimų, suteikiančių teisę darbdaviui iš jo reikalauti sumokėti 3000 Eur neturėjo. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas A. R. nuo 2018 m. vasario 7 d. pradėjo dirbti UAB „Tomidas“ vairuotojo – ekspeditoriaus pareigose (b. l. 16-17), vykdė darbines funkcijas, jo ir liudytojo J. V. parodymuose nurodytos vekselio pasirašymo aplinkybės duoda pagrindo manyti, kad bendrovėje UAB „Tomidas“ vekselis buvo išrašytas būtent bendrovės administracijos iniciatyva, galimai kaip darbuotoją drausminanti priemonė, neketinant reikalauti vekselyje nurodytos sumos, t.y. žinant, kad pasirašytas vekselis nėra teisėtas pagrindas iš darbuotojo reikalauti atlyginti vekselyje nurodytą sumą. Ieškovas vekselį laiko rašteliu, suteikiančiu teise iš atsakovo A. R. reikalauti 3000 Eur skolos, tačiau iš ieškovo atstovo paaiškinimų duotų teismo posėdžio metu matyti, kad iš tikrųjų vekseliu siekiama, jog atsakovas atlygintų ieškovui UAB Tomidas“ neva padarytą žalą, atsiradusią darbo santykių pagrindu. Nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodinėjo, kad paskolino atsakovui vekselyje nurodytą pinigų sumą, o atsakovas įsipareigojo ją grąžinti. Ieškovas vekselį panaudojo siekdamas įrodyti skolos pagal darbo teisinius santykius egzistavimą. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu teigė, kad atsakovas A. R., dirbdamas pas ieškovą, dėl savo aplaidaus darbo pareigų vykdymo, padarė UAB „Tomidas“ žalą, šią žalą jis pripažino ir įsipareigojo atlyginti išduodamas UAB „Tomidas“ vekselį.

20Abi šalys, siekdamos įrodyti savo argumentus, pateikė į bylą rašytinius įrodymus, pagrindžiančius ieškovą siejusius darbo santykius su atsakovu. Ieškovas pateikė įrodymus apie atsakovo 2018 m. lapkričio 5 d. padarytą darbo drausmės pažeidimą, dėl ko atlikus tarnybinį patikrinimą A. R. už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą buvo atleistas iš darbo. Tačiau ieškovas teigdamas, kad atsakovas savo veiksmais įmonei padarė žalos, kurią pripažino 2018 m. kovo 13 d. pasirašydamas vekselį, į bylą nepateikė nei vieno tai patvirtinančio įrodymo. Pažymėtina ir tai, kad darbuotojo padarytos darbdaviui žalos dydžio nustatymą bei atlyginimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso X skyrius „Žalos atlyginimas“. Akivaizdu, jog atsakovo išduotu vekseliu ieškovas iš darbo santykių kilusius reikalavimus siekė išspręsti CK normų pagalba, taip apeinant DK nuostatas ir taip suvaržant atsakovo teises gintis nuo darbdavio reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovo ieškovui žalos padarymo faktas turėjo būti užfiksuotas darbdavio, t. y. pateikti tai patvirtinantys įrodymai, priimtas darbdavio įsakymas, padarytos žalos apskaičiavimai ir pan., tačiau nei duomenų, kad atsakovui būtų paskaičiuota žala, susijusi su darbinių funkcijų vykdymu, nei, kad pagal darbo teisės normas jam vekselio pasirašymo metu būtų taikyta drausminė atsakomybė, byloje nėra. Nepriėmus atitinkamų žalą ir jos dydį patvirtinančių dokumentų, darbuotojas praranda teisę gintis nuo pareikšto reikalavimo, ginčyti priimtus darbdavio sprendimus įstatymo nustatyta tvarka, kas netoleruotina, nes darbuotojas yra silpnesnioji santykio šalis.

21Aplinkybes, kad žalą patvirtinančių dokumentų bendrovėje nebuvo priimta, teismo posėdžio metu patvirtino ir ieškovo atstovas T. S. Į bylą pateikti duomenys tik apie atsakovo šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, tai yra A. R. 2018 m. lapkričio 5 d. neatvykimą į darbą, dėl ko jis buvo atleistas. Aplinkybes apie šios drausminės nuobaudos skyrimą A. R. patvirtino ir teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas J. V. Tačiau iš bylos duomenų akivaizdu, kad minėtos drausminės nuobaudos atsakovui paskyrimas ir jo atleidimas iš darbo (b. l. 37), nepatvirtina aplinkybės, kad dėl atsakovo darbinių funkcijų netinkamo vykdymo ieškovui buvo padaryta reali žala. Be to, teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad vekselis buvo pasirašytas žymiai anksčiau (2018-03-13) nei atsakovui paskirta drausminė nuobauda.

22Atsakovas, teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis jokios žalos UAB „Tomidas“ nepadarė, krovinius pristatydavo laiku, transporto priemonė apgadinta nebuvo, o pats darbdavys jokių pretenzijų jam neturėjo. Šių atsakovo nurodytų aplinkybių ieškovas nepaneigė, tai paneigiančių įrodymų į bylą nepateikė. Pažymėtina, kad pagal proceso įstatyme įtvirtintą įrodinėjimo pareigos taisyklę, padarytos žalos dydį įrodyti privalo darbdavys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2012).

23Visos šios aplinkybės paneigia ieškovo nurodomą prievolės atsiradimo pagrindą. Byloje nesant įrodymų apie galimai dėl atsakovo darbinių funkcijų netinkamo vykdymo atsiradusią žalą ir jos dydį, teismas daro išvadą, jog ieškovas UAB „Tomidas“ neįrodė, kad atsakovas A. R. pagal Darbo kodeksą turėjo prievolę atlyginti darbdaviui padarytą 3000 Eur žalą, todėl ieškovo UAB „Tomidas“ ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

25CPK 93 str. 1 d. ir 98 str. 1 d. nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklė, pagal kurą bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, t. y. pagal principą „pralaimėjęs moka“. Ieškinį atmetus bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo priteistinos atsakovo naudai. Atsakovas šioje byloje patyrė 300 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Atsižvelgiant į tai, iš ieškovo UAB „Tomidas“ atsakovo A. R. naudai priteistinos 300 Eur bylinėjimosi išlaidos.

26Teismas šioje byloje patyrė 8,51 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl jos valstybės naudai priteistinos iš ieškovo UAB „Tomidas“.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

28ieškovo UAB „Tomidas“ ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Tomidas“, įmonės kodas 302325433, buv. Žemaičių g. 71, Joniškis, 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovo A. R., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), naudai.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Tomidas“, įmonės kodas 302325433, valstybės naudai 8,51 Eur (aštuonis eurus, 51 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į vieną iš pasirinktų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis: bylinėjimosi išlaidos.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Irena... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. ieškovas UAB „Tomidas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 5. Ieškovo UAB „Tomidas“ atstovas T. S. teismo posėdžio metu ieškinį... 6. Atsakovas A. R. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Teismo... 7. Liudytojas J. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis dirbo UAB... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 m. vasario 6 d. tarp ieškovo UAB... 10. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo A. R. prievolės atsiskaityti... 11. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą vekselis yra vertybinis... 12. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad įstatymo nustatytas... 13. Teisinė vekselio prigimtis lemia ir tai, kad vekselio turėtojas gali... 14. Kaip jau minėta anksčiau, tarp bylos šalių nėra ginčo dėl to, kad... 15. Įstatyme nustatytos įrodinėjimo pareigos ir jų paskirstymo taisyklės (CPK... 16. Taigi nagrinėjamoje byloje nustačius, kad 2018 m. kovo 13 d. dokumentas... 17. Ieškovas UAB „Tomidas“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. R. 3000... 18. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad vekselio pasirašymo ir galimai... 19. Ieškovo atstovas, įrodinėdamas teisę ieškovui iš atsakovo reikalauti... 20. Abi šalys, siekdamos įrodyti savo argumentus, pateikė į bylą rašytinius... 21. Aplinkybes, kad žalą patvirtinančių dokumentų bendrovėje nebuvo priimta,... 22. Atsakovas, teismo posėdžio metu paaiškino, kad jis jokios žalos UAB... 23. Visos šios aplinkybės paneigia ieškovo nurodomą prievolės atsiradimo... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 25. CPK 93 str. 1 d. ir 98 str. 1 d. nustatyta bendroji bylinėjimosi išlaidų... 26. Teismas šioje byloje patyrė 8,51 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 259-260 straipsniais,... 28. ieškovo UAB „Tomidas“ ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Tomidas“, įmonės kodas 302325433, buv.... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Tomidas“, įmonės kodas 302325433, valstybės... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...