Byla 2-435-729/2013
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,

3dalyvaujant ieškovei L. B.,

4atsakovui A. B.,

5jo atstovui adv. Laimonui Straukai,

6institucijos, teikiančios išvadą, atstovei S.Tverskienei,

7teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. B. ieškinį atsakovui A. B. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo ir išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir

Nustatė

8ieškovė teismui pateikė ieškinį (b.l.2-3), kuriuo prašo pakeisti 2011-08-08 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu nustatytą jos ir atsakovo nepilnametės dukters E. B., gim. 1997-11-19, gyvenamąją vietą, nustatant ją su ieškove ir priteisti šalių dukterims E. B. ir I. B., gimusioms 1997-11-19, išlaikymą, mokamą periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki dukrų pilnametystės po 400 Lt per mėnesį. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad santuoka tarp ieškovės ir atsakovo buvo nutraukta 2011-08-08, teismo sprendimu, kuriuo dukters E. B. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su tėvu (atsakovu), o kitos dukters, I. B. – su ja, ieškove. Nuo 2013 m. sausio mėn. pradžios dukra E. persikraustė gyventi pas ieškovę ir savo dvynę seserį, yra išreiškusi savo norą likti čia gyventi, ji su tuo sutinka, todėl prašo teismo įtvirtinti gyvenamosios vietos pasikeitimą. Kadangi nutraukiant santuoką išlaikymas dukterims nebuvo priteistas, kiekvienam iš tėvų palikus išlaikyti po vieną dukterį, šiuo metu, pasikeitus situacijai, ieškovė patiria didelių išlaidų, viena išlaikydama abi paaugles dukras ir negali patenkinti visų jų poreikių, todėl prašo priteisti išlaikymą joms iš atsakovo (dukterų tėvo).

9Atsakovas atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, t.y., nesutinka dėl dukters E. gyvenamosios vietos pakeitimu ir išlaikymo abiems dukterims iš jo priteisimu. Nurodo, kad tinkamai vykdė tėvo pareigas, lenkė dukrą prie mokslo, suteikė jai namus, maistą, išlaikymą, todėl nemato pagrindo keisti teismo sprendimu nustatytos dukterų gyvenamosios vietos. Pažymėjo, kad yra pensininkas, turintis sveikatos problemų, todėl skirti ieškovės prašomas sumas dukterų išlaikymui negalės, juolab kad šiuo metu niekur nedirba, nekilnojamojo turto ir brangių transporto priemonių neturi, yra sukūręs kitą faktinę šeimą, kur augina dar du nepilnamečius vaikus.

10Išvadą teikiančios institucijos atstovė pateiktoje išvadoje ir parengiamajame posėdyje nurodė, kad palaiko ieškovės poziciją ir jos reikalavimus, mano, kad ji tinkamai rūpinasi nepilnametėmis dukromis, E. B. nurodė, kad nebenori gyventi pas tėvą, nes jaučiasi nemylima pamotės, auginančios du jaunesnius vaikus, o pas mamą gyventi nori, juolab kad čia gyvena ir jos dvynė sesuo. Siūlo šalims abipusių kompromisų būdu taikiai susitarti dėl atskirai gyvenančio atsakovo teiktino išlaikymo.

11Teismo posėdžio metu šalys nurodė, kad tarpusavio susitarimu nutarė bylą baigti taikos sutartimi, kurią prašė patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti.

12Prašymas tenkintinas.

13Lietuvos Respublikos CPK 140str. 3d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinės šalių taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas turi nepilnametes dukras dvynes E. B., gim. 1997-11-19, ir I. B., gim. 1997-11-19 (b.l. 9-10). Nuo 2013-01-07 abiejų mergaičių gyvenamoji vieta yra deklaruota pas motiną L. B. (5 b.l.). 2011-08-08 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimu nutraukiant santuoką tarp L. B. ir A. B., nepilnametės dukters I. B. gyvenamoji vieta buvo nustatyta pagal motinos L. B. gyvenamąją vietą, o nepilnametės dukters E. B. – pagal tėvo A. B. gyvenamąją vietą , išlaikymas nebuvo nustatytas (6-8 b.l.). E. B. prašo nustatyti jos gyvenamąją vietą su motina ir seserim (11 b.l.). Ieškovė dirba Gargždų ligoninėje, gauna 1489,03 Lt mėnesinį uždarbį (12 b.l.). Iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados nustatyta, kad nepilnametei E. B. pas motiną L. B. sudarytos geros buities ir gyvenimo sąlygos, pati nepilnametė išreiškė norą persikraustyti gyventi pas mamą ir jį motyvavo tuo, kad čia geriau jaučiasi, todėl skyrius sutinka su ieškinio reikalavimais (18-19 b.l.).

15Šalių teismui pateikta taikos sutartis atitinka taikos sutarčiai keliamus reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos CK 6.983–6.986str., sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešam interesui, nepažeidžia šalių ir kitų asmenų teisių ar įstatymų saugomų interesų, todėl yra pagrindas taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti (Lietuvos Respublikos 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.).

16Šalims procesinės civilinės bylos nutraukimo pasekmės išaiškintos ir žinomos (Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.). Šalims išaiškinti, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vaiko liga, šalių turtinė padėtis ir pan.) šalys turi teisę bendra tvarka kreiptis į teismą dėl priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo ar padidinimo.

17Ieškovė skirtina nepilnamečių dukterų išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja (Lietuvos Respublikos 3.185 str.-3.186 str., 3.190str.). jai išaiškinama, kad vaikams skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jų interesams (Lietuvos Respublikos CK 3.203 str. 1d.).

18Iš šalių lygiomis dalimis valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos CPK 80str. 1d. 1p., 85str. 1d. 6p., 87str. 2 d., 92str. ir 96str. 1d.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290str., teismas

Nutarė

20patvirtinti tokią ieškovės L. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovo A. B., a.k. ( - ), gyv. (duomenys neskelbtini0, sudarytą taikos sutartį:

211. šalys susitaria pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-08-08 sprendimą dalyje dėl nepilnametės dukros E. B., gim. 1997-11-19 gyvenamosios vietos nustatymo ir nustatyti, kad nuo 2013-04-15 jų nepilnametės dukros E. B. gyvenamoji vieta yra jos mamos L. B., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta.

222. šalių susitarimu A. B., a.k. ( - ) nuo 2013 metų sausio 16 dienos moka nepilnametėms dukroms I. B., gim. 1997-11-19, ir E. B., gim. 1997-11-19, išlaikymą periodinėmis išmokomis po 325,00 Lt 9 tris šimtus dvidešimt penkis Lt 00 cnt) kiekvieną mėnesį iki dukterų pilnametystės, šią sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bei pinigus pervedant į ieškovės nurodytą sąskaitą DnB banke Nr. ( - ) iki kito, po einamojo mėnesio einančio, mėnesio 20 dienos.

233. šalių susitarimu, išlaikymo įsiskolinimą, susidariusį nuo 2013-01-16 iki 2013-04-17, A. B. sumokės per šešis mėnesius nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta šalių pasirašyta taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

244. šalių susitarimu L. B. skiriama nepilnamečiams vaikams I. B. ir E. B. mokamų piniginių lėšų tvarkytoja.

255. šalių susitarimu A. B. iki 2013-05-15 įsipareigoja atlyginti L. B. 1500,00 Lt ( vieną tūkstantį penkis šimtus Lt), sumokėtus už advokato teisinę pagalbą.

266. šalys susitaria, kad teismo turėtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, abi apmokės lygiomis dalimis.

277. šalys prašo teismo patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą, patvirtindamos, kad teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 5 p. ir 294 str. 2d. joms suprantamos ir žinomos, t.y., kad jos netenka teisės kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

288. šalys patvirtina, kad visos šios sutarties sąlygos buvo jų aptartos ir suderintos, šalys yra pakankamai informuotos ir aiškiai žino visus faktus, susijusius su sutarties sudarymu, jokių pretenzijų viena kitai dėl sutarties sąlygų neturi.

29Civilinę bylą nutraukti.

30Paskirti ieškovę L. B., a.k. ( - ) nepilnametėms E. B., a.k. ( - ) ir I. B., a.k. ( - ) priteistų piniginių lėšų tvarkytoja.

31Priteisti iš ieškovės L. B. ir atsakovo A. B. po 3,85 Lt ( tris litus 85 cnt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ), SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

32Grąžinti L. B. 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, t.y., 107,25 Lt ( vieną šimtą septynis Lt 25 cnt), įpareigojant tai padaryti Valstybinę mokesčių inspekciją.

33Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,... 2. sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovei L. B.,... 4. atsakovui A. B.,... 5. jo atstovui adv. Laimonui Straukai,... 6. institucijos, teikiančios išvadą, atstovei S.Tverskienei,... 7. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. B. ieškinį... 8. ieškovė teismui pateikė ieškinį (b.l.2-3), kuriuo prašo pakeisti... 9. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, t.y., nesutinka dėl... 10. Išvadą teikiančios institucijos atstovė pateiktoje išvadoje ir... 11. Teismo posėdžio metu šalys nurodė, kad tarpusavio susitarimu nutarė bylą... 12. Prašymas tenkintinas.... 13. Lietuvos Respublikos CPK 140str. 3d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir... 15. Šalių teismui pateikta taikos sutartis atitinka taikos sutarčiai keliamus... 16. Šalims procesinės civilinės bylos nutraukimo pasekmės išaiškintos ir... 17. Ieškovė skirtina nepilnamečių dukterų išlaikymui skirtų piniginių... 18. Iš šalių lygiomis dalimis valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290str., teismas... 20. patvirtinti tokią ieškovės L. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovo A. B.,... 21. 1. šalys susitaria pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-08-08... 22. 2. šalių susitarimu A. B., a.k. ( - ) nuo 2013 metų sausio 16 dienos moka... 23. 3. šalių susitarimu, išlaikymo įsiskolinimą, susidariusį nuo 2013-01-16... 24. 4. šalių susitarimu L. B. skiriama nepilnamečiams vaikams I. B. ir E. B.... 25. 5. šalių susitarimu A. B. iki 2013-05-15 įsipareigoja atlyginti L. B.... 26. 6. šalys susitaria, kad teismo turėtas išlaidas, susijusias su procesinių... 27. 7. šalys prašo teismo patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti civilinę... 28. 8. šalys patvirtina, kad visos šios sutarties sąlygos buvo jų aptartos ir... 29. Civilinę bylą nutraukti.... 30. Paskirti ieškovę L. B., a.k. ( - ) nepilnametėms E. B., a.k. ( - ) ir I. B.,... 31. Priteisti iš ieškovės L. B. ir atsakovo A. B. po 3,85 Lt ( tris litus 85... 32. Grąžinti L. B. 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, t.y., 107,25 Lt (... 33. Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama...