Byla 2-22678-934/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovui G. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 2 535,00 Eur skolos, 43,05 Eur palūkanų, 5 proc. metinių už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Skolą prašė priteisti 2017-04-03 pasirašyto paprastojo vekselio ir 2017-08-29 pakvitavimo pagrindu (b. l. 1-4, 7-8).

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos įtektos 2018-06-15 CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (b. l. 12). Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos (b. l. 10). Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių (b. l. 3), yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017-04-03 atsakovas G. M. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį įsipareigojo ieškovui A. P. sumokėti 1 235,00 Eur sumą 2017-12-31 (b. l. 7). Ieškovas kreipėsi į Vilniaus miesto 3-ąjį notarų biurą, tačiau notaras Augustas Rasimavičius atsisakė išduoti vykdomąjį įrašą motyvuodamas tuo, kad ieškovas neturi įrodymų apie vekselio pateikimą apmokėti (b. l. 5). Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad atsakovas 2017-08-29 pasirašė pakvitavimą, kuriuo įsipareigojo ieškovui iki 2017-12-31 grąžinti 1 300,00 Eur (b. l. 8). Taigi atsakovo įsiskolinimas ieškovui iš viso sudaro 2 535,00 Eur. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų padengęs susidariusį įsiskolinimą ar ginčijęs vekselio bei pakvitavimo išrašymą ar paskirtį, nėra (CPK 178 straipsnis).

7Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 81 straipsnyje nustatyta, kad vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka, notarui padarius vykdomąjį įrašą neprotestuotinuose vekseliuose. ĮPVĮ 72 straipsnyje numatyti reikalavimų pateikimo senaties terminai nustato laiko tarpą, per kurį vekselio turėtojas gali pasinaudoti supaprastinta, būtent įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatyta tvarka, išieškant skolą iš vekselio davėjo. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėjimui privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai pasibaigia ĮPVĮ nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011; 2011-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Tokiu atveju vekselis prilygsta paskolos rašteliui, kuriuo patvirtinama, kad atsakovas iš ieškovo gavo pinigus. Nagrinėjamu atveju vekselis mokėjimui turėjo būti pateiktas paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis). Pasibaigus mokėjimo terminui per dvi darbo dienas turėjo būti įformintas protestas (ĮPVĮ 46 straipsnio 3 dalis). Ieškovas šiuos terminus yra praleidęs, tai reiškia, jog vekselis tapo paprastu skolos rašteliu.

8Teismas įvertinęs byloje pateiktą paprastąjį neprotestuotiną vekselį, sprendžia, kad išrašytas paprastasis vekselis iš esmės atitinka tokios rūšies vekselio rekvizitams keliamus reikalavimus (ĮPVĮ 77 straipsnis). Teismo vertinimu, byloje esantis paprastasis vekselis, kaip skolos raštelis, patvirtina, jog atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 1 235,00 Eur sumą iki 2017-12-31. Nors ĮPVĮ nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti skolą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-253/2008). Aplinkybė, kad vekselio gavėjas (ieškovas) nepasinaudojo vekseliu kaip vertybiniu popieriumi, suteikiančiu teisę supaprastinta tvarka gauti prievolės įvykdymą be teismo, o išduodant vykdomąjį įrašą pagal ĮPVĮ, nepanaikina vekselio turėtojo reikalavimo teisės vekselio davėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-256-687/2018).

9Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vekselis yra kaip prievolės įvykdymą užtikrinanti priemonė. CK 6.70 straipsnio 1 dalyje yra išvardytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės (netesybos, laidavimas ir kitos), kitos CK šeštosios knygos penktojo skyriaus normos reglamentuoja šių priemonių taikymo tvarką, tačiau nurodytame CK straipsnyje išvardytų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąrašas nėra baigtinis. Taigi vekselis pagal savo universalų atsiskaitymo pobūdį gali būti naudojamas civilinėje apyvartoje kaip priemonė užtikrinti prievolės, kilusios iš sandorio, kurio sukurtų teisinių santykių pagrindu buvo išduotas, įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013). Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Nagrinėjamu atveju, vekseliu buvo užtikrintas 1 235,00 Eur skolos sumokėjimas, t. y. vekselyje įtvirtinta atsakovo pareiga atsiskaityti su ieškovu. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Nagrinėjamu atveju, vekseliu buvo užtikrintas 1 235,00 Eur, o 2017-08-29 pakvitavime – 1 300,00 Eur skolos sumokėjimas. Vadovaudamasis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu, ieškovas paskaičiavo 43,05 Eur dydžio kompensacines palūkanas už 124 dienas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti 2 535,00 Eur nesumokėto įsiskolinimo ir 43,05 Eur dydžio palūkanų yra pagristas, todėl tenkintinas (CK 6.38, 6.63, 6.200, 6.205, 6.210, 6.261, 6.870 straipsniai).

10Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2 578,05 Eur sumą (2 535 Eur + 43,05 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-06-04, iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo.

11Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinas ir ieškovo sumokėtas 77,00 Eur dydžio žyminis mokestis (b. l. 6) (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

12Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Vilniaus miesto apylinkės teismo pažyma apie pašto išlaidas).

13Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - ) 2 535,00 Eur skolos, 43,05 Eur palūkanų, 5 procentus metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (2 578,05 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-06-04 – iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo, bei 77,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo A. P., asmens kodas ( - ) naudai.

16Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

17Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

18Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Ryšiai