Byla 2-4350-845/2012
Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, išvadą teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

2sekretoriaujant Editai Beniušienei,

3dalyvaujant ieškovui M. J. ir jo atstovui advokatui Artūrui Sebeikai,

4atsakovei E. J. ir jos atstovui advokatui Algiui Tursai,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. J. ieškinį atsakovei E. J. dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, išvadą teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyrius.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7ieškovas M. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas sumažinti iš jo priteistą 500 Lt dydžio mėnesinį išlaikymą sūnui D. J. iki 175 Lt dydžio, mokamo kas mėnesį iki sūnaus pilnametystės. Nurodė, kad 2009-03-27 teismo sprendimu buvo nutraukta ieškovo ir atsakovės santuoka bei iš ieškovo priteistas 500 Lt dydžio mėnesinis išlaikymas kiekvienam sūnui: Dariuš ir D. J.. Pažymėjo, jog sūnus Dariuš tapo pilnamečiu, todėl ieškovas privalo teikti 500 Lt dydžio išlaikymą sūnui Dominik. Ieškinį grindė aplinkybe, jog nuo 2009-03-27 teismo sprendimo priėmimo pasikeitė ieškovo materialinė padėtis – dėl bedarbystės ženkliai sumažėjo jo gaunamos pajamos, dėl ko buvo susidariusi 20 000 Lt dydžio išlaikymo sūnui Dominik skola. Siekdamas geranoriškai išspręsti susidariusios skolos pašalinimo klausimą, su buvusia sutuoktine ieškovas sutarė, kad sūnui perleis jam priklausančią 1/3 dalį buto, esančio ( - ), Vilniuje ir tai bus užskaityta kaip 20 000 Lt išlaikymo skolos padengimas. Tokiu būdu 2012-04-20 Dovanojimo sutartimi Nr. 4-809, ieškovas jam priklausančią 1/3 buto dalį padovanojo sūnui D. J., o atsakovė užskaitė tai kaip išlaikymo įsiskolinimo padengimą ir atsisakė pretenzijų į 20 000 Lt išlaikymo įsiskolinimą. Šiuo metu išlaikymo įsiskolinimo nėra. Pažymėjo, jog dėl etatų mažinimo ieškovas 2012 m. kovo 6 d buvo atleistas iš darbo, todėl jam yra mokama 591,66 Lt nedarbo draudimo išmoka. Nurodė, kad dėl sunkios finansinės padėties, ieškovas įsiskolino ir už komunalines paslaugas, todėl yra areštuota jam priklausanti žemės sklypo dalis.

8Atsakovė E. J. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovas nepateikė įrodymų, jog buvo atleistas iš darbo būtent dėl etatų mažinimo. Taip pat ieškovas nenurodė ir neįrodinėjo aplinkybių, kodėl iki šiol neįsidarbino. Ieškovo nurodyta aplinkybė, jog perleisdamas savo buto dalį sūnui, padengė 20 000 Lt išlaikymo skolą, nėra reikšminga, sprendžiant išlaikymo teikimo vaikui klausimą, nes turi būti vertinamas ieškovo dabartinis gebėjimas teikti išlaikymą bei gebėjimas jį teikti ateityje. Be to, ieškovas yra fiziškai sveikas, todėl gali dirbti ir užsidirbti, tačiau neįsidarbina tik dėl to, kad siekia sumažinti išlaikymo dydį. Be to, ieškovas turi 523/878 dalis žemės sklypo Vilniuje, ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 390 297 Lt. Dėl šių priežasčių nepagrįstai ieškinyje teigiama, kad ieškovo turtinė padėtis iš esmės pasikeitė tiek, jog jis neišgali teikti sūnaus išlaikymui 500 Lt per mėnesį.

9Išvadą teikianti institucija - Vaiko teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog ieškovo prašymas sumažinti išlaikymo vaikui dydį nuo 500 Lt iki 175 Lt, neatitinka nepilnamečio vaiko interesų, nes tokia suma negali užtikrinti vaiko kasdieninių poreikių.

10Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog nedirba, bedarbio pašalpos negauna, gyvenamosios vietos neturi, gyvena pas sugyventinę, serga hipertonija, todėl kiekvieną dieną geria vaistus ir tam reikia papildomų lėšų. Taip pat paaiškino, jog 523/878 dalies žemės sklypo Vilniuje, ( - ), vertė yra ne 390 297 Lt, o tik 193 000 Lt. Be to, šis turtas yra apsunkintas antstolio R. V. areštu ir priklauso ne tik ieškovui, bet ir atsakovei bei valstybei bendros dalinės nuosavybės teise. Paaiškino, kad ieškovas savo nuosavybės teise turto dalies parduoti negali, nes sklypas yra apstatytas kitiems asmenims priklausančiais pastatais. Nors ieškovas bandė parduoti savo sklypo dalį, tačiau už jį buvo pasiūlyta tik 10 000 Lt.

11Atsakovė teismo posėdyje ieškinį prašė atmesti ir paaiškino, jog gauna tik 300 Lt dydžio atlyginimą, vaikas lanko baseiną, dėl ko patiria papildomų išlaidų. Paaiškino, jog ieškovas nuo 2012 m. birželio mėn. išlaikymą teikia reguliariai. Atkreipė dėmesį, jog šiuo metu yra virš 250 darbo pasiūlymų nekvalifikuotiems darbuotojams, todėl akivaizdu, jog ieškovas darbo neieško. Pasak atsakovės, ieškovas neįrodė, jog jo turtinė padėtis po 2009-03-27 teismo sprendimo priėmimo pasikeitė.

12Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, tačiau pateikė teismui prašymą bylą spręsti pagal surinktą medžiagą nepilnamečio D. J. interesais ir Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant.

13Kadangi ieškovas ir atsakovė prašė bylą nagrinėti Vilniaus miesto Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant, teismas CPK 231 str. 5 d. pagrindu perėjo į bylos nagrinėjimą iš esmės ir bylą išnagrinėjo išvadą teikiančios institucijos atstovui nedalyvaujant.

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15CK 3.201 str. numato, kad priteisto išlaikymo dydžio sumažinimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas vaikams, priėmimo, iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Šio įstatymo paskirtis yra užtikrinti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymą, nepažeidžiant jį teikiančių tėvų teisėtų interesų, proporcingumo principo, reikalaujančio nustatyti vaikų ir tėvų turtinių interesų pusiausvyrą, todėl sprendžiant prašomo išlaikymo klausimą būtina atsižvelgti į CK 3.192 str. 2 d. nuostatas.

16Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad išlaikymo dydžiui pakeisti būtina nustatyti pagrindą, kurį sudaro konkrečios aplinkybės, t.y. esminiai skolininko turtinės padėties pasikeitimai, pripažįstamas ir būtinas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas, kaip orientacinis kriterijus. Spręsdamas išlaikymo nepilnamečiam vaikui sumažinimo klausimą, teismas turi vadovautis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (CK 3.3 straipsnis), todėl išlaikymą teikiančio ar privalančio teikti tėvo turtinė padėtis nėra viską nulemianti, bet kuriuo atveju išlaikymas privalo užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (Lietuvos Aukščiausias Teismas 2005 m. gegužės 11 d. Nutartis Nr. 3K-3-306/2005).

17Ieškovo, atsakovės paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad nepilnametis D. J. yra ieškovo M. J. sūnus (b.l. 4). Vilniaus 3 apylinkės teismas 2009-03-27 sprendimu priteisė iš atsakovo po 500 Lt dydžio sumą per mėnesį sūnums Dariuš ir Dominik išlaikyti. Kadangi sūnus D. J. yra pilnametis, ieškovas teikia išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. J.. 2012-03-06 ieškovas neteko darbo, todėl yra registruotas Vilniaus darbo biržoje (b.l. 6). Nuosavo gyvenamojo būsto ieškovas neturi. Ieškovas nuosavybės teisėmis valdė 1/3 buto, esančio ( - ), Vilniuje, tačiau 2012-04-20 Dovanojimo sutarties pagrindu perleido savo dalį sūnui D. J. (b.l. 9-10). Šalių paaiškinimais nustatyta, jog šis sandoris įvyko 20 000 Lt išlaikymo įsiskolinimui padengti. Kita 2/3 minėto buto dalis priklauso atsakovei (b.l. 9-10). Šiame bute atsakovė su sūnumi ir gyvena (b.l. 34-35). Taip pat nustatyta, jog ieškovas kartu su atsakove bei valstybe bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis valdo žemės sklypą, adresu ( - ), Vilniuje (b.l. 11-12). Minėto sklypo vertė – 193 000 Lt (b.l. 44-45). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog nepilnametis D. J. mokosi „Šaltinėlio“ mokykloje – darželyje, baigė 4 klases, lanko baseiną, sveikatos problemų neturi (b.l. 22-23). Atsakovė E. J. dirba UAB „Altangaris“ kirpėja, jos oficialios gaunamos pajamos - 282 Lt (b.l. 27).

18Byloje nustatyta, jog ieškovas neturi darbo daugiau nei pusę metų, aktyviai dalyvauja profesinio mokymo programoje, bedarbio pašalpos negauna (b.l. 52-53), yra įsiskolinęs už komunalines paslaugas. Teismo manymu, šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovo turtinė padėtis yra pasikeitusi lyginant ją su ta, kuri buvo Vilniaus m. 3 apylinkės 2009-03-27 teismo sprendimo priėmimo dieną. Tokiu būdu yra pagrindas mažinti priteistą 500 Lt dydžio išlaikymą. Tačiau sprendžiant, kiek turi būti sumažintas 2009-03-27 teismo sprendimu priteistas išlaikymas, teismas atsižvelgia į šias byloje nustatytas teisiškai reikšmingas aplinkybes: ieškovas yra bedarbis, dalyvauja profesinio mokymo programoje, gaus 300 Lt stipendiją, turi nekilnojamojo turto, kurio pardavimas yra apribotas. Teismo manymu, šios aplinkybės patvirtina, jog ieškovo turtinė padėtis yra sunki, tačiau tai nereiškia, jog ieškovo turtinė padėtis iš esmės pasikeitė, t.y. pablogėjo tiek, kad teiktinas vaikui išlaikymas būtų mažintinas iki 175 Lt per mėnesį. CK 3.192 str. 3 d. nuostata, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams turi teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai, turi būti įgyvendinama tokiu būdu, kad būtų išsaugota protinga vaiko tėvų galimybių pusiausvyra. Draudžiama piktnaudžiauti šeimos teisėmis, įgyvendinti jas tokiu būdu ir priemonėmis, kad jos pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises, įstatymo saugomus interesus. Taigi, atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, aukščiau nurodytos aplinkybės negali iš esmės lemti nepilnamečio vaiko intereso gauti tinkamą išlaikymą ateityje. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog atsakovė dirba, taip pat nėra pakankama sumažinti vaikui priteistą išlaikymą iki 175 Lt. Teismo manymu, pats nedarbas savaime neatleidžia ieškovo nuo pareigos teikti išlaikymą vaikui, priešingu atveju – ieškovo finansiniai sunkumai būtų sprendžiami nepilnamečio vaiko sąskaita. Juolab, kad ieškovas yra darbingo amžiaus, nėra neįgalus asmuo, neturi kitų išlaikytinių. Be to, sprendžiant dėl išlaikymo pakeitimo dydžio, teismas atsižvelgia į Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą, kurioje nurodyta, kad ieškovo siūlomas 175 Lt dydžio išlaikymas yra nepakankamas net gyvybiškai svarbiems vaiko poreikiams patenkinti ir toks ieškovo reikalavimas neatitinka vaiko teisėtų interesų turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia vaiko fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi (b.l. 32-33). Tokiu būdu, išanalizavus ir įvertinus byloje esančius duomenis, nėra pagrindo mažinti priteistą išlaikymą iki 175 Lt, tačiau atsižvelgiant į aplinkybes, jog ieškovas ilgą laiką yra bedarbis, neturi pajamų, teismas mano, jog yra tikslinga sumažinti priteistą išlaikymą iki 400 Lt. Mažindamas priteistą išlaikymą, teismas įvertina aplinkybes, jog nepilnametis vaikas yra sveikas, specialių poreikių neturi, lanko baseiną, už kurį mokama 40 Lt per mėnesį. Taip pat teismas, mažindamas priteistą išlaikymą iki 400 Lt, atsižvelgia į CK 3.192 str. 1 d. įtvirtintą abipusę tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, taip pat CK 3.165 str. įtvirtintą abipusę pareigą jais rūpintis. Taigi, prie materialinio vaiko išlaikymo turi prisidėti abu tėvai, o tai reiškia, jog atsakovė, būdama jauno, darbingo amžiaus, sveika, negali perkelti tik ieškovui pareigos teikiant išlaikymą vaikui. Pažymėtina, kad sprendžiant dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui padidinimo ar sumažinimo, teismas turi vadovautis vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties pusiausvyros (proporcingumo) principu, t.y. abiejų tėvų turtinės padėties ir galimybėmis teikti vaikui pakankamą išlaikymą įvertinimu. Atsižvelgiant į šias nuostatas, ta aplinkybė, jog atsakovė gauna 300 Lt darbo užmokestį, nesudaro pagrindo nemažinti priteisto išlaikymo. Juolab, kad atsakovė turi nekilnojamojo turto, jos turtinė padėtis, lyginant su ieškovo, teismo sprendimo priėmimo dienai yra geresnė.

19Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas ieškinį tenkina iš dalies ir iš ieškovo priteistą 500 Lt dydžio mėnesinį išlaikymą sūnui Dominik mažina iki 400 Lt.

20Patenkinus ieškinį iš dalies, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinas 50 Lt žyminis mokestis bei 17,30 Lt pašto išlaidų, iš viso – 67,30 Lt, taip pat iš ieškovo priteistinos atsakovės patirtos 414 Lt išlaidos už advokato teisinę pagalbą (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 259 – 270 straipsniais, teismas,

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-235-653/09 nustatytą išlaikymo dydį.

24Priteisti iš ieškovo M. J., a.k.: ( - ) išlaikymą sūnui D. J., gim.: 2001 m., a.k.: ( - ) periodinėmis išmokomis po 400 Lt (keturis šimtus Lt) kas mėnesį nuo 2012-07-12 iki sūnaus D. J. pilnametystės.

25Paskirti atsakovę E. J., a.k.: ( - ) nepilnamečio sūnaus D. J. išlaikymui gaunamų piniginių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

26Priteisti iš ieškovo M. J. į valstybės biudžetą 50 Lt žyminio mokesčio ir 17,30 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, iš viso - 67,30 Lt (šešiasdešimt septynis Lt 30 ct).

27Priteisti iš ieškovo M. J. atsakovės E. J. naudai 414 Lt (keturis šimtus keturiolika Lt) bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,... 2. sekretoriaujant Editai Beniušienei,... 3. dalyvaujant ieškovui M. J. ir jo atstovui advokatui Artūrui Sebeikai,... 4. atsakovei E. J. ir jos atstovui advokatui Algiui Tursai,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. ieškovas M. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas sumažinti iš... 8. Atsakovė E. J. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko,... 9. Išvadą teikianti institucija - Vaiko teisių apsaugos tarnyba pateikė... 10. Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.... 11. Atsakovė teismo posėdyje ieškinį prašė atmesti ir paaiškino, jog gauna... 12. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, tačiau... 13. Kadangi ieškovas ir atsakovė prašė bylą nagrinėti Vilniaus miesto Vaikų... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. CK 3.201 str. numato, kad priteisto išlaikymo dydžio sumažinimas yra galimas... 16. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad išlaikymo dydžiui pakeisti... 17. Ieškovo, atsakovės paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais... 18. Byloje nustatyta, jog ieškovas neturi darbo daugiau nei pusę metų, aktyviai... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas ieškinį tenkina iš dalies ir iš... 20. Patenkinus ieškinį iš dalies, iš ieškovo į valstybės biudžetą... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 259 –... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimu... 24. Priteisti iš ieškovo M. J., a.k.: ( - ) išlaikymą sūnui D. J., gim.: 2001... 25. Paskirti atsakovę E. J., a.k.: ( - ) nepilnamečio sūnaus D. J. išlaikymui... 26. Priteisti iš ieškovo M. J. į valstybės biudžetą 50 Lt žyminio mokesčio... 27. Priteisti iš ieškovo M. J. atsakovės E. J. naudai 414 Lt (keturis šimtus... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...