Byla 2-1330-904/2012
Dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo ir išlaikymo priteisimo, tretieji asmenys A. J., E. J., J. J., Lapių pagrindinė mokykla

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, dalyvaujant ieškovo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Violetai Šuminienei, atsakovui R. J., trečiųjų asmenų A. J., E. J., J. J., atstovaujamų Lapių pagrindinės mokyklos atstovei Rimai Tarvydienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui R. J. dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, globėjo skyrimo ir išlaikymo priteisimo, tretieji asmenys A. J., E. J., J. J., Lapių pagrindinė mokykla, ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė reikalavimus: 1) neterminuotai apriboti R. J. tėvo valdžią nepilnamečių vaikų A. J., gim. ( - ), E. J., gim. ( - ), J. J., gim. ( - ), atžvilgiu; 2) nustatyti nepilnamečiams vaikams nuolatinę globą; 3) nepilnamečių vaikų globėju ir turto administratoriumi paskirti Lapių pagrindinę mokyklą; 4) nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą Lapių pagrindinėje mokykloje; 5) priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiams vaikams, mokamą po 200,00 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės. Reikalavimų pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovas yra trijų nepilnamečių vaikų tėvas, tačiau jis vaikų neaugina, jais nesirūpina, vaikų mama yra mirusi. 2008-11-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nepilnamečiams vaikams nustatyta laikinoji globa, jų globėju paskirtas Gargždų ugdymo centras „Naminukas“, vėliau vaikų globėju paskirta Lapių pagrindinė mokykla. Šilalės rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos nuomone atsakovas piktnaudžiauja tėvo valdžia, neatlieka tėvo pareigų, vaikų neaugina, neteikia išlaikymo, nesidomi jų sveikata, auklėjimu. 2012-04-05 Informatikos ir ryšių departamento duomenimis atsakovas teistas daug kartų, šiuo metu jam skirta kardomoji priemonė, nes įtariamas padaręs nusikaltimą. Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės mokyklos pateiktuose raštuose nurodoma, kad atsakovas savo vaikams niekada neskambina, vaikais nesidomi. Iš surinktos medžiagos matyti, kad pokalbiai Vaiko teisių apsaugos skyriuje atsakovui įtakos neturėjo, jis nepakeitė gyvenimo būdo, nesirūpina savo vaikais, jų neišlaiko ir nėra duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti.

3Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Trečiasis asmuo Klaipėdos rajono Lapių pagrindinė mokykla pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka (b.l. 43).

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, nurodė ieškinio pagrindu išdėstytas aplinkybes (b.l.73-74).

6Trečiojo asmens Lapių pagrindinės mokyklos atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti (b.l. 74).

7Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka, paaiškino, kad jam yra paskirta laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos (b.l. 74).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatytos aplinkybės. Iš gimimo įrašų, gimimo liudijimų nustatyta, kad A. J., gim. ( - ), E. J., gim. ( - ), ir J. J., gim. ( - ), mama įrašyta I. J., tėvu įrašytas atsakovas R. J. (b.l. 7-12). Nepilnamečių vaikų mama I. J. ( - ) mirė (b.l. 16). Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-11-11 įsakymu nepilnamečiams vaikams nustatyta laikinoji globa, globėju paskirtas Gargždų ugdymo centras „Naminukas“ (b.l. 17). Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-08-28 ir 2009-04-24 įsakymais buvo pakeistas 2008-11-11 įsakymas ir nepilnamečių vaikų globėju buvo paskirta Lapių pagrindinė mokykla (b.l. 18, 19). Iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos pažymos matyti, kad tarnybos duomenimis atsakovas piktnaudžiauja tėvo valdžia, neatlieka tėvo pareigų, vaikų neaugina, neteikia vaikams išlaikymo, nesidomi jų sveikata, auklėjimu (b.l. 20). Iš registro duomenų nustatyta, kad nuo 1999-12-09 atsakovas eilę kartų yra nuteistas už nusikalstamų veikų padarymą, 2012-01-23 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo pagal LR BK 129 straipsnį (b.l. 33-40, 45-48). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovas Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-12 nuosprendžiu pripažintas kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 129 str. 1 d., 22 str. 1 d. ir 129 str. 1 d., 129 str. 2 d. 5 p., 178 str. 2 d., 187 str. 1 d., jam paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas iki gyvos galvos; nuosprendis yra apskųstas, apeliacine tvarka dar nėra išnagrinėtas.

10Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, teismo posėdžio metu duotus ieškovo atstovės, atsakovo, trečiojo asmens atstovės paaiškinimus, pripažintina, kad atsakovas nevykdė savo pareigos tinkamai prižiūrėti, auklėti, išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad atsakovas nuolatos darė nusikalstamas veikas, šiuo metu 2012-10-12 teismo nuosprendžiu už nusikalstamų veikų padarymą atsakovui paskirtas laisvės atėmimas iki gyvos galvos (nuosprendis šiuo metu nėra įsiteisėjęs, byla nagrinėjama apeliacine tvarka). Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad atsakovas daro ypatingą žalą savo nepilnamečių vaikų vystymuisi. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovas šiuo metu visiškai nesirūpina savo nepilnamečiais vaikais ir daro ypatingą žalą vaikų vystymuisi ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl yra pagrindas atsakovui neterminuotai apriboti tėvo valdžią nepilnamečių vaikų - A. J., gim. ( - ), E. J., gim. ( - ), J. J., gim. ( - ), atžvilgiu (Lietuvos Respublikos CK 3.180 straipsnio 2 dalis).

11Apribojus neterminuotai tėvo valdžią, yra pagrindas nepilnamečiams vaikams skirti nuolatinę globą ir nustatyti jų gyvenamąją vietą (Lietuvos Respublikos CK 3.183 straipsnio 4 dalis, 3.256 straipsnis). Įvertinus aplinkybę, kad nepilnamečiams yra nustatyta laikinoji globa ir laikinu jos globėju yra paskirta Lapių pagrindinė mokykla, nesant asmenų, galinčių ir pageidaujančių globoti atsakovo nepilnamečius vaikus, nepilnamečiams vaikams nustatytina nuolatinė globa, jų globėju ir turto administratoriumi paskiriant Lapių pagrindinę mokyklą (Lietuvos Respublikos CK 3.261 straipsnio 1 dalis). Nepilnamečių vaikų globos vieta nustatytina vaikų globos institucijoje (Lietuvos Respublikos CK 3.265 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

12Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams išlieka pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvis Respublikos CK 3.195 straipsnis). Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnio 1 dalis 2 dalis imperatyviai nustato tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties.

13Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas šiuo metu nedirba, Nekilnojamojo turto registro duomenimis jo vardu įregistruoto turto nėra. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad atsakovas šiuo metu teisiamas už nusikalstamas veikas. Tėvų pareiga teikti vaikams išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis. Vien ta aplinkybė, kad vienas iš tėvų, būdamas darbingo amžiaus ir sveikatos, nedirba, savaime nėra teisinis pagrindas mažinti išlaikymą nepilnamečiams vaikams, nes ši aplinkybė nepateisina nuolatinių pajamų iš darbo teisinių santykių neturėjimo. Įvertinus šias aplinkybes, atsakovo turtinę padėtį, iš atsakovo priteistinas išlaikymas jo nepilnamečiams vaikams A. J., gim. ( - ), E. J., gim. ( - ), J. J., gim. ( - ), mokamas po 200,00 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui. Kadangi atsakovas išlaikymo vaikams neteikia nuo 2009-06-27, išlaikymas priteistinas nuo 2009-06-27 iki kiekvieno vaiko pilnametystės (Lietuvos Respublikos CK 3.200 straipsnis, 3.202 straipsnio 1 dalis).

14Nepilnamečiams vaikams priteisto išlaikymo tvarkytoju skiriamas jos globėjas Lapių pagrindinė mokykla (Lietuvos Respublikos CK 3.202 straipsnio 1 dalis).

15Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 406 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti visiškai.

17Apriboti neterminuotai tėvo valdžią R. J., a.k. ( - ) nepilnamečių vaikų - A. J., ak. ( - ) gim. ( - ), E. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), J. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), atžvilgiu.

18A. J., ak. ( - ) gim. ( - ), E. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), J. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), nustatyti nuolatinę globą, paskirti jų globėju ir turto administratoriumi Klaipėdos rajono Lapių pagrindinę mokyklą, įmonės kodas 191791237, Žvelsos g. 13, Lapių k., Klaipėdos r.

19A. J., ak. ( - ) gim. ( - ), E. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), J. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), globos vietą nustatyti vaikų globos institucijoje - Klaipėdos rajono Lapių pagrindinėje mokykloje.

20Priteisti iš atsakovo R. J., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams - A. J., ak. ( - ) gim. ( - ), E. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), J. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 200,00 Lt (po du šimtus Lt) kas mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo 2009 metų birželio 27 dienos iki kiekvieno vaiko pilnametystės.

21Paskirti Klaipėdos rajono Lapių pagrindinę mokyklą nepilnamečiams vaikams priteisto išlaikymo tvarkytoju.

22Sprendimo dalį dėl globos ir išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

23Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant... 2. ieškovas pareiškė reikalavimus: 1) neterminuotai apriboti R. J. tėvo... 3. Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 4. Trečiasis asmuo Klaipėdos rajono Lapių pagrindinė mokykla pateikė... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė jį... 6. Trečiojo asmens Lapių pagrindinės mokyklos atstovė teismo posėdžio metu... 7. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka, paaiškino,... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatytos aplinkybės. Iš gimimo... 10. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, teismo posėdžio metu... 11. Apribojus neterminuotai tėvo valdžią, yra pagrindas nepilnamečiams vaikams... 12. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams išlieka pareiga išlaikyti... 13. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas šiuo metu... 14. Nepilnamečiams vaikams priteisto išlaikymo tvarkytoju skiriamas jos globėjas... 15. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 406... 16. ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Apriboti neterminuotai tėvo valdžią R. J., a.k. ( - ) nepilnamečių vaikų... 18. A. J., ak. ( - ) gim. ( - ), E. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), J. J., a.k. ( - )... 19. A. J., ak. ( - ) gim. ( - ), E. J., a.k. ( - ) gim. ( - ), J. J., a.k. ( - )... 20. Priteisti iš atsakovo R. J., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiams vaikams -... 21. Paskirti Klaipėdos rajono Lapių pagrindinę mokyklą nepilnamečiams vaikams... 22. Sprendimo dalį dėl globos ir išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...