Byla 2S-452-524/2012
Dėl kelio servituto nustatymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų R. B. ir R. B. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-18 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo J. M. ieškinį atsakovams R. B. ir R. B., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos bei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai dėl kelio servituto nustatymo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė nustatyti 6 metrų kelio servitutą per atsakovams priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ).

3201-10-11 parengiamojo teismo posėdžio metu protokoline teismo nutartimi šalys buvo įpareigotos iki 2011-10-24 teismui pateikti savo teismui pateiktus procesinius dokumentus, kad teismas juos galėtų išsiųsti naujai į bylą įtrauktam trečiajam asmeniui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai.

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2011-10-27 nutartimi kiekvienam atsakovui paskyrė po 50 Lt baudą. Nurodė, kad atsakovai per teismo nustatytą terminą, t. y. iki 2011-10-24, nepateikė atsiliepimo į ieškinį, kurį teismas galėtų įteikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai.

5Atsakovai 2011-11-10 pateikė prašymus panaikinti jiems paskirtas baudas. Nurodė, kad teismas 2011-10-11 protokoline nutartimi neišsprendė ieškovo atstovės prašymo įpareigoti atsakovus pateikti teismui Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atsakovui R. B. adresuoto rašto priedus bei neišsprendė atsakovės prašymo iškviesti į teismo posėdį asmenį, dariusį geodezinę nuotrauką, todėl jie manė, kad šie klausiami bus išspręsti atskiroje rašytinėje nutartyje, kurią jie gaus vėliau.

6Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2011-11-18 nutartimi atsakovų R. B. ir R. B. prašymus dėl jiems paskirtų baudų panaikinimo atmetė. Nurodė, kad teismas nenustatė reikalavimo pateikti naują atsiliepimą į ieškinį, o reikalavo pateikti papildomą atsiliepimo ir jo priedų kopiją, kurią galėtų įteikti naujai į bylą įtrauktai šaliai. Pažymėjo, kad atsiliepimo apimtis nėra didelė, todėl per nustatytą terminą atsakovai galėjo įvykdyti šį įpareigojimą. Atkreipė atsakovų dėmesį į tai, kad kitos šalys, tai yra ieškovo atstovė bei trečiojo asmens atstovė teismo įpareigojimus įvykdė, todėl nusprendė, kad protokolinė nutartis buvo aiški ir suprantama.

7A. R. B. atskiruoju skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo 2011-11-18 nutartį ir panaikinti paskirtą 50 Lt baudą. Nurodė, kad teismas pažeidė LR CPK 142 str. nustatytus procesinius terminus, nes įpareigojo pateikti atsiliepimą per trumpesnį terminą. Apelianto nuomone, teismo 2011-10-11 protokolinėje nutartyje neišspręsti ieškovo ir atsakovų prašymai, nenutarta dėl dokumentų iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pateikimo bei neteisingai nurodyti terminai atsiliepimui pateikti. Teigia, kad jis nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir sąmoningai neveikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, o buvo suklaidintas nekonkrečia teismo protokoline nutartimi. Dėl šių aplinkybių turi būti panaikinta jam paskirta bauda.

8Atsakovė R. B. atskiruoju skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo

92011-11-18 nutartį ir panaikinti paskirtą 50 Lt baudą. Nurodė, kad teismas pažeidė LR CPK 142 str. nustatytus procesinius terminus, nes įpareigojo pateikti atsiliepimą per trumpesnį terminą. Apelianto nuomone, teismo 2011-10-11 protokolinėje nutartyje neišspręsti ieškovo ir atsakovų prašymai, nenutarta dėl dokumentų iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pateikimo bei neteisingai nurodyti atsiliepimui pateikti terminai. Teigia, kad jis nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir sąmoningai neveikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, o buvo suklaidintas nekonkrečia teismo protokoline nutartimi. Dėl šių aplinkybių turi būti panaikinta jam paskirta bauda.

10Atsiliepimų į atskiruosius skundus per teismo nustatytą terminą negauta.

11Atskirieji skundai tenkintini.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

13LR CPK 106 str. 1 d. nustatyta, kad teismas baudas skiria LR CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio. Teismo bauda yra procesinė teisinė sankcija, išreikšta proceso įstatyme nustatyta suma. Tai pagrindinė nuobauda, kurią teismai skiria už procesinių pareigų nevykdymą. Išaiškintina, kad LR CPK nenumato galimybės skirti proceso šaliai baudos už papildomą procesinių dokumentų kopijos nepateikimą. Šiuo atveju teismas parengiamojo teismo posėdžio metu įtraukė į procesą naują asmenį – Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją. Kadangi naujai įtrauktam asmeniui nebuvo pateikta šalių procesinių dokumentų kopijų, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą ir pagal LR CPK 115 str. nustatyti terminą papildomai pateikti teismui papildomą ieškinio su priedais bei atsiliepimo su priedais kopiją. Šaliai neištaisius procesinio dokumento trūkumo, t. y. nepateikus reikiamo skaičiaus procesinių dokumentų, atitinkamai turėjo būti taikomos LR CPK 115 str. 3 d. numatytos teisinės pasekmės, o ne LR CPK 103 str. 1 d. nustatyta viena iš teismo nuobaudų rūšių. LR CPK 115 str. 5 d. numatyta, kad nutartis dėl procesinių dokumentų ir jų priedų trūkumų šalinimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu, todėl pirmosios instancijos teismas vadovaudamasis LR CPK 290 str. 2 d. privalėjo priimti rašytinę nutartį, o ne žodinę, kuri buvo įrašyta į parengiamojo teismo posėdžio protokolą.

14Kiti atskirųjų skundų motyvai neturi teisinės reikšmės priimtos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

15Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-11-18 nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atsakovų prašymas tenkintinas ir Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-10-27 nutarties dalis, kuria paskirtos baudos atsakovams, naikintina (LR CPK 337 str. 3 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335?339 straipsniais, teismas

Nutarė

17Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-11-18 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės: atsakovų R. B. ir R. B. prašymus dėl baudos panaikinimo tenkinti ir panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-10-27 nutarties dalį, kuria atsakovei R. B. ir atsakovui R. B. paskirta po 50 Lt bauda už teismo įpareigojimų nevykdymą; kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai