Byla R-17-838/2012
Dėl gyvūnų laikymo taisyklių“ 45.10 p. reikalavimus bei padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 110 straipsnio 4 dalį

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė išnagrinėjusi iš Administracinės komisijos prie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos gautą administracinio teisės pažeidimo bylą, iškeltą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 110 straipsnio 4 dalį, kurioje administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo I. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), pensininkė,

Nustatė

22012-09-20 Klaipėdos apskrities VPK Klaipėdos rajono PK pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad 2012-09-14 apie 06.00 val. I. M. Vaitelių k., Klaipėdos r. laikė palaidą savo šunį. Tokiais savo veiksmais pažeidė Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-28 sprendimo Nr. T11-88 „Dėl gyvūnų laikymo taisyklių“ 45.10 p. reikalavimus bei padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 110 straipsnio 4 dalį.

3Pažymėtina, kad įstatyme reglamentuota, kad ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, teismas išsiaiškina, ar teisingai surašytas protokolas ir kita administracinio teisės pažeidimo medžiaga (Lietuvos Respublikos ATPK 280 str. 2 p.).

4Surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir nutarimas atitinka Lietuvos Respublikos ATPK 260 straipsnio ir 286 straipsnio reikalavimus, juos surašęs pareigūnas tokią teisę turėjo (Lietuvos Respublikos ATPK 221 str., 2591 str. ).

5Lietuvos Respublikos 110 straipsnio 4 dalies nuostatos numato, jog gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimų, padarytų asmens, bausto už šio straipsnio 1,2,3, dalyse numatytus pažeidimus – užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo.

6Institucija, priėmusi nutarimą prašo sankcionuoti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje ir skirti švelnesnę administracinę nuobaudą – 200,00 Lt baudą.

7Teismas pažymi, kad administracinės nuobaudos tikslas ir yra tam tikrų neigiamų pasekmių atsiradimas asmeniui, kuriam taikoma sankcija už teisės pažeidimo įvykdymą, tuo siekiama prevencijos tikslų. Tuo pačiu įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, siekiant per prevencinių priemonių taikymą auklėti piliečius, kad būtų laikomasi visuotiniai priimtinų elgesio normų, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą, išvengti neigiamų pasekmių. Išimtis galėtų būti taikoma tik nustačius, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui gali būti taikomos ATPK 301 straipsnyje numatytos nuobaudos švelninimo taisyklės. Tam būtinos išskirtinės atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Tokios aplinkybės nagrinėjamojoje byloje nenustatytos. Švelnesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimas šioje administracinėje byloje prieštarautų ATPK 1 straipsnio ir 20 straipsnio nuostatoms. Be to, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo jau buvo baustas už tokios pat rūšies administracinį teisės pažeidimą.

8Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nutarimas nesankcionuotinas.

9Administracinėje byloje esantys rašytiniai įrodymai, tai yra pažyma apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas bei pensininko pažymėjimas, neįrodo sunkios pažeidėjos turtinės padėties. Asmuo gali turėti ir kito turto, tačiau byloje tokių duomenų nėra. Teismas atkreipia dėmesį, jog organas (pareigūnas) priimdamas nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje arba ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos asmens rašytiniu prašymu gali atsižvelgdamas į traukiamo ar patraukto administracinėn atsakomybėn asmens turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dviejų metų, atsižvelgdamas į paskirtos baudos dydį (Lietuvos Respublikos ATPK 313 str. 3 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 21, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

11Nutarimo nesankcionuoti.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai