Byla 2-186-867/2012
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) skyrimo, nuolatinės globos (rūpybos) vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir piniginių lėšų administratoriaus paskyrimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I. S., sekretoriaujant J.Skuodienei, dalyvaujant ieškovo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei B.Motiejūnienei, atsakovei I. Š., tretiesiems asmenims L. Š., E. Š. ir G. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei I. Š., tretiesiems asmenims L. Š., E. Š. ir G. Š. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) skyrimo, nuolatinės globos (rūpybos) vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir piniginių lėšų administratoriaus paskyrimo,

Nustatė

2ieškovas pateikė ieškinį (b.l. 3-5), kuriuo pareiškė reikalavimus: neterminuotai apriboti atsakovės I. Š. motinos valdžią nepilnamečių vaikų G. Š., gim. ( - ) ir E. Š., gim. ( - ), atžvilgiu ir nustatyti G. Š. nuolatinę globą, o E. Š. nuolatinę rūpybą ir jų globėja (rūpintoja) paskirti L. Š.. E. ir G. gyvenamąją vietą nustatyti pas globėją (rūpintoją) ir priteisti iš atsakovės išlaikymą E. ir G. mokamą periodinėmis išmokomis po 300,00Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui, išlaikymą priteisiant nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki jų pilnametystės, o E. ir G.išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytojais paskirti L. Š.. Nurodė aplinkybes, kad atsakovė I. Š. pagimdė penkis vaikus: E. Š., gim. ( - ), S. Š., gim. ( - ), R. Č., gim. ( - ), E. Š., gim. ( - ) ir G. Š., gim. ( - ). 1990-11-13 Klaipėdos miesto teismo sprendimu atsakovei buvo neterminuotai apribota jos motinos valdžia jos vaikų E. Š., S. Š. ir R. Č. atžvilgiu. Informaciją apie tai, kad atsakovė girtauja, netinkamai rūpinasi nepilnamečiais vaikais Vaiko teisių skyrius gavo 2002m., ji buvo įspėta. 2005-2006m. šeimai buvo teiktos socialinių įgūdžių ir ugdymo ir palaikymo paslaugos, o 2006m. šios paslaugos nutrauktos, nes atsakovė išėjo gyventi pas sugyventinį A. S., o jos nepilnamečiai vaikai liko pas jos motiną L. Š.. 2006-12-29 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl girtavimo bei vaiko nepriežiūros atsakovės šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą. Atsakovė gyvena su sugyventiniu, girtauja, neteikia išlaikymo vaikams, nesirūpina jais, be to pas atsakovę vaikams gyventi nėra jokių sąlygų. 2009-04-03 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu E. Š. ir G. Š. nustatyta laikinoji globa, o jų globėja paskirta L. Š.. L. Š. yra našlė gyvena trijų kambarių bute su patogumais, vaikams pas ją sudarytos geros gyvenimo ir vystymosi sąlygos. Kadangi ji nuo pat vaikų gimimo padėjo savo dukrai auginti vaikus ir šiuo metu juos augina ir prižiūri, mano, kad ji tinkamai atliks globėjos ir rūpintojos pareigas. Atsakovei taikytos poveikio priemonės nepadėjo, ji nepakeitė gyvenimo būdo, girtauja, darbo nesiieško, vaikais nesirūpina, jų neišlaiko ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl prašo neterminuotai jai apriboti motinos valdžią E. ir G. atžvilgiu ir nustatyti jos nepilnamečiams vaikams nuolatinę globą ir rūpybą.

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai. Mano, kad situacija nesikeičia, atsakovė netinkamai vykdo motinos pareigas, todėl prašo neterminuotai apriboti jos motinos teises E. ir G.atžvilgiu, nustatyti E.i ir G. nuolatinę globą (rūpybą), globėja (rūpintoja) paskirti L. Š., priteisti iš atsakovės išlaikymą E. ir G. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300,00Lt kiekvienam vaikui, nuo ieškinio pateikimo iki jų pilnametystės, o jiems išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja paskirti L. Š..

4Atsakovė I. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji sutinka su ieškiniu. Pripažįsta, kad nesirūpina savo nepilnamečiais vaikais G. ir E., nes neturi motiniško instinkto. Nurodė, kad ji šiuo metu nėra registruota darbo biržoje, gyvena pas sugyventinį, dirba pavienius darbus. Paaiškino, kad vaikams išlaikymo neteikia, nes neturi iš ko, o mato juos kartais kieme, ne gyvena netoli.

5Tretysis asmuo L. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad sutinka būti savo anūkų G. Š. ir E. Š. globėja (rūpintoja). Papildomai paaiškino, kad G. Š. ir E. Š. ji globoja nuo 2009m., su vaikais sutaria gerai, vaikai jos klauso.

6Tretieji asmenys G. Š. ir E. Š. nurodė, kad sutinka, kad jų globėja (rūpintoja) būtų L. Š., nes ji juos prižiūri ir jais rūpinasi. Nurodė, kad su motina kartais susitinka kieme.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38str. 6 d. įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, neišlaiko materialiai, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, kas laikytina pakankamu pagrindu taikyti tokiems tėvams įstatymo nustatytą sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

9Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė I. Š. yra G. Š., gim. ( - ) ir E. Š., gim. ( - ), motina (b.l. 28-29, 31-32). Atsakovės nepilnamečių vaikų G. Š. ir E. Š. tėvystė nenustatyta (b.l. 28-29, 31-32). Klaipėdos miesto teismas 1990-11-13 spendimu atsakovei buvo atimtos motinystės teisės (neterminuotai apribojo atsakovės motinos valdžią) jos nepilnamečių vaikų E. Š., S. Š. ir R. Č. atžvilgiu (b.l. 9-10). Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-12-29 įsakymu Nr.AV-1054 I. Š. dėl girtavimo bei vaiko nepriežiūros įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l. 21-22). 2009-04-03 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-367 likusiems be tėvų globos G. Š. ir E. Š. nuo 2009-02-05 nustatyta laikinoji globa, o jų globėja paskirta L. Š. (b.l. 23). Tai, kad atsakovė I. Š. nevykdo savo, kaip motinos pareigos auklėti nepilnamečių vaikų G. Š. ir E. Š. ir jais rūpintis, bei juos prižiūrėti, patvirtina byloje surinkti rašytiniai įrodymai, tai yra atsakovės rašytiniai paaiškinimai (b.l. 7-8), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Priekulės seniūnijos buities ir gyvenimo patikrinimo aktas ir apsilankymo aktas (b.l. 12-13, 17), Priekulės seniūnijos raštai (b.l. 14-16, 18-19), bei kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai. Atsakovė teismo posėdžio metu pati pripažino, kad nevykdo savo kaip motinos pareigų savo nepilnamečių vaikų G. Š. ir E. Š. atžvilgiu, tai yra pripažino, kad neteikia jiems išlaikymo, gyvena atskirai su sugyventiniu, niekur nedirba, verčiasi pavieniais darbais, vaikus mato tik kartais kaime. Nepaneigė ieškovo atstovės nurodytų aplinkybių, kad ji veda asocialų gyvenimo būdą, tai yra vartoja alkoholį, neturi darbo bei nuolatinės gyvenamosios vietos.

10LR CK 3.155str. ir 3.165str. 1d. įtvirtina tėvų asmeninių teisių ir pareigų turinį, tai yra tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu, nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo arba motinos) valdžios apribojimo (LR CK 3.180str. 1d.). Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tik tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (LR CK 3.183str. 2d.). Teismas, remdamasis rašytiniais įrodymais, ieškovo atstovės, atsakovės paaiškinimais ir trečiųjų asmenų paaiškinimais nustatė, kad atsakovė visiškai nesirūpina savo nepilnamečiais vaikais G. Š. ir E. Š., neteikia jiems jokio materialinio išlaikymo, nelanko jų, nesidomi jų sveikatos būkle bei ugdymu. Atsakovė nevykdydama savo kaip motinos pareigų nepilnamečių vaikų atžvilgiu piktnaudžiauja motinos valdžia ir tuo daro žalą savo vaikų fiziniam, dvasiniam ir psichiniam vystymuisi. Byloje nėra duomenų, kad esama padėtis atsakovės santykyje su savo vaikais gali pasikeisti. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovės gyvenimas dėl neturėjimo gerbtinų vertybinių nuostatų, nesirūpinimo savo pajamomis, buitimi, abejingumo vaikų poreikiams, yra nesuderinamas su galimybe užtikrinti vaikų tinkamas ir saugias gyvenimo bei vystymosi sąlygas, todėl yra pagrindas atsakovės I. Š. motinos valdžią nepilnamečių G. Š., gim. ( - ) ir E. Š., gim. ( - ), atžvilgiu apriboti neterminuotai, LR CK 3.180str. 1d., 2d., 3.182str. 2d., 4d. pagrindu.

11Neterminuotai apribojus atsakovės motinos valdžią nepilnamečių G. Š. ir E. Š., atžvilgiu, G. Š. nustatytina nuolatinė globa, o E. Š. nuolatinė rūpyba, paskirtinas globėjas (rūpintojas) ir nustatytina jų gyvenamoji vieta (LR CK 3.251str., 3.252str. 1d. 2p., 2d. 1p., 3.256 str., 3.264 str. 3d., 3.265 str. 1p., 2.14 str.). Iš medicininių pažymėjimų matyti, kad L. Š. yra sveika ir gali būti globėja (b.l. 45). G. Š. ir E. Š., sąlygos pas globėją (rūpintoją) yra geros, vaikų santykiai su L. Š. yra geri, vaikai gerai jaučiasi pas L. Š., jie turi kambarį, kuriame yra visi reikiami baldai, kambarys tvarkingas, jaukus (b.l. 51-56). G. Š. ir E. Š. mokosi Klaipėdos rajono Priekulės I. S. gimnazijoje. Iš VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad L. Š. vardu yra įregistruota nuosavybės teisė į 3 kambarių butą, esantį Venckų k., Klaipėdos r. (b.l. 74-75), gauna senatvės pensiją bei našlių pensiją (b.l. 56-58), be to ji gauna globos išmoką už vaikus (b.l. 59). L. Š. yra G. ir E. močiutė, kuri vaikus padeda prižiūrėti nuo jų gimimo, o nuo 2009-04-03 yra paskirta laikinoji jų globėja ir rūpinasi atsakovės vaikais G. Š. bei E. Š. ir prižiūri juos, ji sutinka būti G. ir E. globėja (rūpintoja), G. ir E. teismo posėdžio metu patvirtino, kad nori gyventi su močiute ir sutinka, kad ji būtų paskirta jų globėja (rūpintoja), todėl G. nustatytina nuolatinė globa, o E. nustatytina nuolatinė rūpyba. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad L. Š. gali užtikrinti vaikui normalias moralines bei gyvenimo sąlygas, teismui nepateikta įrodymų, jog ji negali būti paskirti nepilnamečių globėja (rūpintoja). L. Š. yra pensininkė, našlė, neteista, neturi galiojančių administracinių nuobaudų. Įvertinus visas aplinkybes nepilnamečių G. ir E. gyvenamoji vieta nustatytina su globėja (rūpintoja) L. Š. (LR CK 3.265 str.).

12Tėvai turi ne tik teisę, bet ir pareigą auklėti vaikus, būti atsakingi už vaikų auklėjimą ir vystymąsi. Kas pasireiškia ir turtine pareiga – privalėjimu materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tėvų teikiamas išlaikymas savo nepilnamečiams vaikams privalo apimti visas lėšas, reikalingas vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jų sveikatos priežiūrai, auklėjimo, laisvalaikio reikmėms ir kitiems individualiems vaiko poreikiams (Vaiko teisių konvencijos 3 str., 27 str., LR CK 3.155 str., 3.165 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7-8 str., 11-14 str., 18 str.). Vaiko interesai reikalauja sudaryti tokias sąlygas, kad jis užaugtų sveika, intelektuali ir tvirta asmenybė. Lietuvos teismų formuojama teismų praktika yra tokia, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė vaikui negali būti mažesnė už minimalią mėnesio algą, kuri šiuo metu yra 800,00 Lt (LR CK 6.461str. 2d.). Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, todėl iš atsakovės yra pagrindas priteisti išlaikymą nepilnamečiui sūnui E. Š. ir dukrai G. Š.. Ieškovas ieškiniu iš atsakovės prašo priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams mokamą periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui. Atsakovė teismo posėdžio metu pati pripažino, kad ji neteikia išlaikymo nepilnamečiams vaikas, bei nurodė, kad verčiasi pavieniais darbais bei yra išlaikoma sugyventinio, be to nurodė, kad darbo biržoje ji neregistruota, nes negali nuvykti užsiregistruoti dėl lėšų stokos. Tai kad atsakovė šiuo metu niekur nedirba ir neturi nuolatinės gyvenamosios vietos neatleidžia jos nuo pareigos teikti išlaikymą nepilnamečiams vaikams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netinkamas tėvų pareigų vykdymas, ar visiškas jų nevykdymas pateisinami tik išimtiniais atvejais, nepriklausančiais nuo jų valios, taigi tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaikais; priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti jų asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikams vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004). Dėl to, nustatant atsakovės turtinę padėtį vertintinas ne tik jos turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių ji ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams. Atsakovė neįrodė, kad ji sąžiningai siekė užtikrinti savo vaikų turtines teises į tinkamą išlaikymą, tačiau dėl objektyvių priežasčių (ieškojo, bet nerado darbo, taip pat dėl amžiaus, sveikatos ir pan.) negali teikti pakankamo dydžio išlaikymo, todėl atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį, į tai, kad ji yra sveika ir darbinga, į augančius vaikų poreikius, į tai, kad ieškovo prašoma priteisti išlaikymo suma kiekvienam vaikui po 300,00 Lt per mėnesį nėra didelė, atsižvelgiant į atsakovės vaikų amžių ir esamą ekonominę situaciją Lietuvoje, todėl yra pagrindas iš atsakovės priteisti išlaikymą nepilnamečiams E. Š. ir G. Š. mokamą periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt kas mėnesį kiekvienam vaikui, išlaikymą priteisiant nuo ieškinio padavimo dienos, tai yra nuo 2011-11-10 iki jų pilnametystės (LR CK 3.192 str. 2, 3d., 3.196 str. 1d. 1p., 3.198str.).

13Neterminuotai apribojus motinos valdžią, atsakovei sustabdytinos jos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymu (LR CK 3.180str. 3d.).

14Nepilnamečių išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja paskirtini globėją (rūpintoją) L. Š. (LR CK 3.202 str. 1 d., 3.275 str.).

15Išaiškinti globėjai, kad vaikams skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jų interesams (LR CK 3.203 str. 1d.).

16Motinos valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jeigu būtų įrodyta, kad motina pakeitė savo elgesį ir gali auklėti savo sūnų, taip pat jeigu tai neprieštarautų vaiko interesams.

17Iš atsakovės priteistina 416,00Lt žyminio mokesčio ir 30,56Lt už procesinių dokumentų įteikimą, viso 446,56 Lt, suapvalinus 447,00Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (LR CPK 83 str. 1d. 2., 85 str. 1d. 7p. ir 92 str.).

18Sprendimas dėl išlaikymo ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo vykdytinas skubiai (LR CPK 282 str. 2d. 1p., 496 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260str., 270str., 406str. ir 407str., teismas

Nutarė

20ieškinį patenkinti visiškai.

21Neterminuotai apriboti I. Š., a.k( - ) motinos valdžią nepilnamečių vaikų G. Š., a.k( - ) gim. ( - ) ir E. Š., a.k( - ) gim. ( - ), atžvilgiu.

22Nustatyti E. Š., a.k( - ) gim. ( - ), nuolatinę rūpybą, o jo rūpintoja paskirti L. Š., a.k( - )

23Nepilnamečio E. Š., a.k( - ) gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti su L. Š., a.k( - )

24Nustatyti G. Š., a.k( - ) gim. ( - ), nuolatinę globą, o jos globėja paskirti L. Š., a.k( - )

25Nepilnametės G. Š., a.k( - ) gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti su L. Š., a.k( - )

26Priteisti iš atsakovės I. Š., a.k( - ) išlaikymą E. Š., a.k( - ) gim. ( - ) ir G. Š., a.k( - ) gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt per mėnesį kiekvienam vaikui, išlaikymą priteisiant nuo ieškinio teismui padavimo dienos, tai yra nuo 2011-11-10 iki jų pilnametystės.

27E. Š. ir G. Š. išlaikymui priteistų pinigų lėšų tvarkytoja paskirti L. Š., a.k( - )

28Priteisti iš atsakovės I. Š. 416,00Lt, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

29Sprendimo dalis dėl globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, išlaikymo priteisimo vykdoma skubiai.

30Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I. S., sekretoriaujant... 2. ieškovas pateikė ieškinį (b.l. 3-5), kuriuo pareiškė reikalavimus:... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė jį... 4. Atsakovė I. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji sutinka su... 5. Tretysis asmuo L. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškinį palaiko... 6. Tretieji asmenys G. Š. ir E. Š. nurodė, kad sutinka, kad jų globėja... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38str. 6 d. įtvirtinta tėvų pareiga... 9. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais... 10. LR CK 3.155str. ir 3.165str. 1d. įtvirtina tėvų asmeninių teisių ir... 11. Neterminuotai apribojus atsakovės motinos valdžią nepilnamečių G. Š. ir... 12. Tėvai turi ne tik teisę, bet ir pareigą auklėti vaikus, būti atsakingi už... 13. Neterminuotai apribojus motinos valdžią, atsakovei sustabdytinos jos... 14. Nepilnamečių išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja paskirtini globėją... 15. Išaiškinti globėjai, kad vaikams skirtas išlaikymas privalo būti... 16. Motinos valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti... 17. Iš atsakovės priteistina 416,00Lt žyminio mokesčio ir 30,56Lt už... 18. Sprendimas dėl išlaikymo ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260str., 270str., 406str. ir... 20. ieškinį patenkinti visiškai.... 21. Neterminuotai apriboti I. Š., a.k( - ) motinos valdžią nepilnamečių vaikų... 22. Nustatyti E. Š., a.k( - ) gim. ( - ), nuolatinę rūpybą, o jo rūpintoja... 23. Nepilnamečio E. Š., a.k( - ) gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti su L.... 24. Nustatyti G. Š., a.k( - ) gim. ( - ), nuolatinę globą, o jos globėja... 25. Nepilnametės G. Š., a.k( - ) gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti su L.... 26. Priteisti iš atsakovės I. Š., a.k( - ) išlaikymą E. Š., a.k( - ) gim. ( -... 27. E. Š. ir G. Š. išlaikymui priteistų pinigų lėšų tvarkytoja paskirti L.... 28. Priteisti iš atsakovės I. Š. 416,00Lt, valstybei. Valstybės naudai... 29. Sprendimo dalis dėl globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo)... 30. Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas...