Byla 2-29029-910/2014
Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir atsakovo V. J. priešieškinį ieškovui R. M. dėl vekselio dalies apmokėjimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB „HELES Group“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant R. K., dalyvaujant ieškovui R. M., jo atstovei advokato padėjėjai D. R., atsakovo atstovui advokato padėjėjui M. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovui V. J. dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir atsakovo V. J. priešieškinį ieškovui R. M. dėl vekselio dalies apmokėjimo, kurioje trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, BUAB „HELES Group“,

Nustatė

2ieškovas 2014-06-25 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu jo išrašytą atsakovui 2013-12-23 paprastąjį neprotestuotiną vekselį.

3Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas V. J. (užsakovas, pirkėjas) ir trečiasis asmuo UAB „HELES Group“ (rangovas, pardavėjas), atstovaujamas projektų vadovo ieškovo R. M., 2013-10-28 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), kuria UAB „HELES Group“ įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2013-12-31 pagaminti pagal atsakovo individualų užsakymą baldus už 20 000 Lt kainą. Pagal šią Sutartį atsakovas sumokėjo 10 000 Lt avansą. 2013-12-19 UAB „HELES Group“ informavo atsakovą, kad dėl kilusių nesklandumų, susijusių su medžiagų tiekimu, Sutartis nebus įvykdyta iki 2013-12-31. Įvertinus aplinkybes, kad UAB „HELES Group“ nespės pagaminti baldų iki nustatyto termino, 2013-12-23 šalys pasirašė Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir papildymo, kuriuo, be kita ko, susitarė: 1) pakeisti bendrą 20 000 Lt Sutarties kainą, sumažinant ją iki 17 443 Lt; 2) pratęsti Sutarties įvykdymo terminą iki 2014-02-01; 3) nustatyti, kad tuo atveju, jeigu UAB „HELES Group“ neįvykdys Sutarties iki 2014-02-01, per dvi darbo dienas grąžins atsakovui jo sumokėtą 10 000 Lt avansą ir sumokės 5000 Lt baudą. Tą pačią dieną UAB „HELES Group“ projektų vadovas – ieškovas R. M. – pasirašė atsakovo naudai avanso sumos dydžio paprastąjį neprotestuotiną vekselį (toliau – Vekselis), kuriuo įsipareigojo 2014-02-04 sumokėti atsakovui 10 000 Lt (t. y. pagal Sutartį sumokėtą avansą). Šalys susitarė, kad Vekselis turi būti sunaikintas, kai UAB „HELES Group“ įvykdys sutartinius įsipareigojimus, t. y. iki 2014-02-01 pagamins ir pristatys baldus. UAB „HELES Group“ pagamino atsakovo užsakytų baldų dalį: kampinę sofą (Rio Corner M) ir čiužinį, kurių bendra vertė – 8393 Lt). Tačiau atsakovas nusprendė nutraukti Sutartį ir nurodė kitų baldų negaminti. UAB „HELES Group“, atstovaujama projektų vadovo – ieškovo, siūlyme dėl Sutarties nutraukimo nurodė, kad atsakovas negali tos pačios 10 000 Lt avanso sumos išieškoti du kartus, t. y. pagal Sutartį ir Vekselį, bei pasiūlė atsakovui iki 2014-05-31 informuoti dėl Sutarties nutraukimo ir Vekselio sunaikinimo. 2014-06-16 pranešimu atsakovas pareikalavo, kad ieškovas per keturias dienas nuo pranešimo įteikimo dienos grąžintų 10 000 Lt. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas, siekdamas užtikrinti 2013-10-28 Sutarties, pakeistos 2013-12-23 Susitarimu, įvykdymą, išrašė 2013-12-23 Vekselį. Tačiau, ieškovo teigimu, ta aplinkybė, kad atsakovas, gindamas dėl netinkamo Sutarties įvykdymo pažeistas teises, pareiškė reikalavimus skolininkui UAB „HELES Group“, prašydamas nutraukti Sutartį, ir Vekselio davėjui – ieškovui, užtikrinusiam tinkamą UAB „HELES Group“ prievolių įvykdymą, per se nesuteikia atsakovui teisinio pagrindo reikalauti, jog prievolę įvykdytų ir pagrindinis skolininkas UAB „HELES Group“, ir Vekselio davėjas – ieškovas, papildomai užtikrinęs prievolės įvykdymą. Pasak ieškovo, atsakovas iš už prievolės įvykdymą atsakingų asmenų gali reikalauti tik tiek, kad būtų pašalintas jo teisių pažeidimas, ir neturi teisės gauti tą pačią sumą dvigubai, t. y. ir pagal Sutartį, ir pagal Vekselį, kuriuo buvo užtikrintas Sutarties įvykdymas. Ieškovo teigimu, pasirašydamas Vekselį, jis nesiekė sukurti naujos prievolės, o siekė suteikti atsakovui papildomą užtikrinimą, kad UAB „HELES Group“ tinkamai įvykdys prievolės pagal Sutartį, pakeistą 2013-12-23 Susitarimu. Pasak ieškovo, pasirašydamas Vekselį, jis suklydo dėl šio sandorio esmės ir pobūdžio, nes su atsakovu buvo susitarta, kad, UAB „HELES Group“ įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, vekselis bus sunaikintas, tuo tarpu po to, kai UAB „HELES Group“ pagamino baldų dalį, atsakovas, nutraukė Sutartį ir, veikdamas nesąžiningai, reikalauja iš ieškovo 10 000 Lt pagal Vekselį. Ieškovo teigimu, jis neužsiima veikla, susijusia su pinigų skolinimu, vekselių išrašymu, tuo tarpu atsakovas, įgydamas vertybinį popierių, žinojo, kad nėra pagrindo jam išduoti, nes 2013-12-23 Susitarimu buvo nustatyta tapati prievolės užtikrinimo priemonė – Sutarties neįvykdymo iki 2014-02-01 atveju UAB „HELES Group“ įsipareigojo grąžinti atsakovui 10 000 Lt avansą. Pasak ieškovo, atsakovas, įgydamas Vekselį, tyčia veikė ieškovo nenaudai, UAB „HELES Group“ pagaminus baldų dalį, nutraukė Sutartį, taip reikalaudamas grąžinti avansą ir pagal Sutartį, ir pagal Vekselį. Dėl to, ieškovo nuomone, Vekselis turi būti pripažintas negaliojančiu pagal CK 1.90 straipsnį dėl ieškovo esminio suklydimo, nes, pasirašydamas Vekselį, jis negalėjo numatyti tokio veiksmo padarinių ir aplinkybių, kad atsakovas bus nesąžiningas ir sieks dvigubos naudos.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime pažymėta, kad po to, kai UAB „HELES Group“ 2013-12-19 informavo atsakovą, jog dėl jos kaltės Sutartis nebus įvykdyta iki 2013-12-31, šalys 2013-12-23 pasirašė Susitarimą, kuriuo nusprendė pratęsti Sutarties įvykdymo terminą iki 2014-02-01. Atsižvelgiant į tai, kad dėl vėlesnio Sutarties įvykdymo atsakovas patirs nuostolių, šalys susitarė sumažinti bendrą Sutarties kainą, taip pat nustatė, kad tuo atveju, jeigu UAB „HELES Group“ iki 2014-02-01 neįvykdys Sutarties, privalės grąžinti atsakovui jo sumokėtą 10 000 Lt avansą bei sumokėti 5000 Lt baudą. Atsakovo teigimu, 2013-12-23 Vekselį ieškovas išrašė užtikrindamas visų UAB „HELES Group“ sutartinių įsipareigojimų (tiek prekių pagaminimo ir sumontavimo, tiek avanso grąžinimo, baudos sumokėjimo ir nuostolių atlyginimo) įvykdymą. Siekiant užtikrinti šių sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, ieškovas 2013-12-23 išdavė atsakovui Vekselį, kuriuo įsipareigojo 2014-02-04 sumokėti atsakovui 10 000 Lt. Atsakovo teigimu, UAB „HELES Group“ ir atsakovo pasirašytas Susitarimas dėl Sutarties termino pratęsimo ir ieškovo išduotas Vekselis yra vientiso derybų proceso rezultatas bei vieningos šalių valios pasekmė. Pasak atsakovo, jeigu ieškovas nebūtų sutikęs išduoti Vekselio, atsakovas nebūtų daręs nuolaidų ir Susitarimas nebūtų sudarytas, todėl Vekselis negali būti pripažintas negaliojančiu, nepripažinus negaliojančiu Susitarimo, tačiau šio ieškovas neginčija. Atsiliepime pažymėta, kad, vadovaujantis kasacinio teismo išaiškinimais dėl vekselio, kaip vertybinio popieriaus teisinės prigimties ir savybių, prievolės pagal vekselį abstraktumo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007), ieškovas, 2013-12-23 išdavęs paprastąjį neprotestuotiną vekselį, negali remtis prievolės pagal šį Vekselį atsiradimo pagrindo nebuvimu, jo galiojimu ar negaliojimu, taip pat atsisakyti vykdyti pareigas, kilusias iš šio Vekselio. Ieškovo išduotas Vekselis turi visus būtinus rekvizitus, nustatytus Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 3 straipsnyje. Atsiliepime taip pat pažymėta, kad, analizuojant atsakovo sąžiningumą šalių bendradarbiavimo laikotarpiu, akivaizdu, jog jis, susirašinėdamas laiškais su ieškovu, ne kartą ragino išspręsti kilusius nesutarimus dėl Sutarties vykdymo, geranoriškai siekė bendradarbiauti, sutiko tęsti dėl ieškovo kaltės pažeistą Sutartį ir, darydamas nuolaidas, sudarė Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir papildymo. Tuo tarpu ieškovas nereagavo į daugkartinius atsakovo prašymus padengti skolą, vilkino atsiskaitymą, siekdamas išvengti prievolės vykdymo, elgėsi nesąžiningai. Atsiliepime pažymėta, kad ieškovo teiginiai, jog atsakovas siekia susigrąžinti avansinį mokėjimą ir pagal Sutartį, ir pagal Vekselį, yra visiškai nepagrįsti, nes atsakovas reikalauja tik permokėtos avanso dalies, o kitą reikalavimo dalį sudaro Susitarime numatytos netesybos ir nuostoliai. Ieškovui pasirašius Vekselį, pagal Susitarimo sąlygas jis tapo solidariu skolininku ir kartu su UAB „HELES Group“ privalo atsakyti už Sutarties pažeidimą (CK 6.6 straipsnio 1 dalis, 6.259 straipsnis). Atsakovas, kaip kreditorius, turi teisę rinktis, iš kurio skolininko reikalauti įvykdyti prievolę. UAB „HELES Group“ atsisakius įvykdyti prievoles pagal Sutartį, atsakovas pateikė reikalavimą ieškovui, kaip solidariam skolininkui, apmokėti Vekselį. Atsiliepime taip pat nurodyta, kad atsakovas neatliko jokių tyčinių nesąžiningų veiksmų, dėl kurių ieškovas galėjo būti suklaidintas. Priešingai, atsakovas ne kartą kreipėsi į UAB „HELES Group“ ir ieškovą (tai patvirtina du 2014-03-25 laiškai, 2014-03-26, 2014-03-31, 2014-04-01, 2014-04-02, 2014-05-04, du 2014-05-05 el. laiškai), siekdamas bendradarbiauti ir sklandžiai išspręsti dėl ieškovo kaltės kilusius nesklandumus. Be to, atsakovo gautame 2014-05-05 el. laiške buvo patvirtinta, kad ieškovas pripažįsta įsipareigojimą atsiskaityti su atsakovu, todėl darytina išvada, jog ieškovas neginčija Vekselio išrašymo. Ieškovas yra profesionalus verslininkas, todėl jam negalėjo būti nežinomos vekselio teisinės pasekmės. Atsiliepime pažymėta, kad ieškovas Vekselį išrašė 2013-12-23, tuo tarpu ieškinį dėl jo nuginčijimo pareiškė tik po reikalavimo jį apmokėti, t. y. 2014-06-25. Pasak atsakovo, ginčydamas Vekselį po tokio nepateisinamai ilgo laiko, be to, tik po to, kai buvo pareikalauta jį apmokėti, ieškovas siekia nepagrįstai išvengti prievolės įvykdymo ir praturtėti atsakovo sąskaita.

52014-09-11 atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 6095,68 Lt. Priešieškinyje pažymėta, kad po atsiliepimo į ieškinį pateikimo, t. y. 2014-08-04, ieškovas sumokėjo atsakovui 1607 Lt, taip patvirtindamas savo įsipareigojimus atsakovui. Priešieškinyje nurodyta, kad 2013-12-23 išduotu Vekseliu ieškovas įsipareigojo 2014-02-04 sumokėti atsakovui 10 000 Lt, taip užtikrindamas UAB „HELES Group“ sutartinių įsipareigojimų pagal 2013-10-28 Sutartį ir 2013-12-23 Susitarimą įvykdymą. Pagal kasacinio teismo praktiką, sutartinė prievolė gali būti užtikrinta ir vekseliu. Vekselio, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, naudojimas civilinėje apyvartoje sudaro kreditoriui galimybę paprasčiau, operatyviau ir ekonomiškiau gauti prievolės, kurios įvykdymas užtikrintas vekseliu, įvykdymą. Pasak atsakovo, ieškovas, išdavęs 2013-12-23 Vekselį, tapo solidariuoju skolininku kartu su UAB „HELES Group“, ir atsakovas, kaip kreditorius, turi teisę pasirinkti, kurio iš jų reikalauti įvykdyti prievolę (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Dėl to, kad UAB „HELES Group“ įvykdė tik dalį sutartinių įsipareigojimų, t. y. iki 2014-02-01 pagamino ir pristatė tik dvi iš penkių prekių, atsakovas patyrė finansinių praradimų, todėl ieškovas, kaip solidarusis skolininkas, turi pareigą juos atlyginti. Atsakovo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad Susitarime buvo nustatytas naikinamasis terminas (iki 2014-02-01) UAB „HELES Group“ sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, iki nurodyto termino pagamintos tik dvi iš penkių prekių, atsakovo permokėto avanso dalis turėjo būti nedelsiant jam grąžinta. Susitarimu UAB „HELES Group“ ir atsakovas susitarė pakeisti bendrą Sutarties kainą iš 20 000 Lt į 17 443 Lt, t. y. prekių kainą sumažino 2557 Lt arba 12,785 proc.; dėl bendros Sutarties kainos sumažėjimo pasikeitė ir atskirų prekių galutinė kaina, inter alia „Rio corner M“ kampinės sofos kaina sumažėjo 887,66 Lt, t. y. iki 6055,34 Lt, o Čiužinio – 185,38 Lt, t. y. iki 1264,62 Lt. Taigi nurodytų dviejų prekių bendra kaina – 7319,96 Lt, bet ne 8393 Lt, kaip nurodyta PVM sąskaitoje-faktūroje HELES Nr. 00724. Ieškovas 2014-08-04 sumokėjo atsakovui 1607 Lt iš 2680,67 Lt grąžintinos avanso dalies, taigi likusi negrąžinta avanso dalis – 1073,04 Lt. Susitarimo 3 punkte nustatyta, kad, Pardavėjui neįvykdžius Sutarties iki 2014-02-01, Pardavėjas per dvi darbo dienas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą avansą. UAB „HELES Group“ netinkamai įvykdžius Sutartį ir Susitarimą, UAB „HELES Group“ neturėjo jokio teisinio pagrindo pasilikti tą avanso dalį, kuri viršija realiai pagamintų ir pristatytų prekių vertę (CK 6.240 straipsnio 1 dalis). Už negrąžintą avanso dalį atsakovui yra atsakingas ir ieškovas. Be to, pagal CK 6.240 straipsnio 1 dalį už be pagrindo įgytą pinigų sumą skaičiuotinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo to momento, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie nepagrįstą pinigų gavimą ar sutaupymą. Pagal Susitarimo 3 punktą, permokėtą 2680,04 Lt avanso dalį UAB „HELES Group“ turėjo grąžinti atsakovui iki 2014-02-04, todėl nuo 2014-02-05 UAB „HELES Group“ turi pareigą mokėti atsakovui 5 proc. dydžio metines palūkanas. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo nutartimi, įsiteisėjusia 2014-07-09, UAB „HELES Group“ iškelta bankroto byla, ir nuo šios dienos nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 6 dalies 3 punktas), palūkanos skaičiuotinos už laikotarpį nuo 2014-02-05 iki 2014-07-09, ir jų suma yra 22,64 Lt. Ieškovas, kaip solidarusis skolininkas, yra atsakingas už šios sumos sumokėjimą. UAB „HELES Group“ netinkamai įvykdžius Sutartį ir Susitarimą, kyla sutartinė atsakomybė, šiuo atveju – pareiga atlyginti atsakovo negautas pajamas, susijusias su buto ( - ), nuoma. Sutartyje nurodytus nestandartinius baldus UAB „HELES Group“ turėjo pagaminti ir sumontuoti bute ( - ); šie baldai buvo pritaikyti būtent šio buto interjerui. Sudarydamas Sutartį, atsakovas pagrįstai tikėjosi, kad iki 2013-12-31 visi baldai bus pagaminti ir sumontuoti, taigi jis galės persikraustyti iš buto ( - ), kuriame tuo metu gyveno, į butą ( - ). Atsakovas planavo, kad po to, kai persikraustys, butą ( - ), išnuomos. UAB „HELES Group“ neįvykdžius Sutarties iki 2013-12-31, šalys pratęsė Sutartį iki 2014-02-01, tačiau ir iki šio termino sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti. Atsakovas, negalėdamas persikraustyti į butą ( - ), liko gyventi bute ( - ), todėl šis negalėjo būti išnuomotas. Ieškovui nepagaminus baldų, atsakovas 2014-03-03 užsakė baldus kitoje bendrovėje –UAB „Vilpega“, kuri turėjo pagaminti baldus iki 2014 m. 15 savaitės. Atsižvelgdamas į šį susitarimą, atsakovas 2014-03-22 sudarė buto ( - ), nuomos sutartį su T. P.; kadangi baldai turėjo būti pagaminti 2014 m. 15 savaitę, šalys susitarė, kad butas bus išnuomotas nuo 2014-04-09, už 1300 Lt nuomos mokestį. Dėl UAB „HELES Group“ neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų atsakovas nuo 2014-02-01 iki 2014-04-09 negalėjo nuomoti buto ( - ), ir dėl to negavo 2946,67 Lt pajamų. Nagrinėjamu atveju yra visos būtinos sąlygos civilinei atsakomybei nuostolių atlyginimo forma taikyti. Pareigą atlyginti atsakovo nuostolius dėl negautų pajamų turi ir ieškovas, kaip solidarusis skolininkas. Priešieškinyje taip pat nurodyta, kad pagal Susitarimo 3 punktą, Pardavėjui neįvykdžius Sutarties iki 2014-02-01, Pardavėjas per dvi darbo dienas ne tik grąžina Pirkėjui jo sumokėtą avansą, bet ir sumoka 5000 Lt baudą. Taigi UAB „HELES Group“ iki 2014-02-05 turėjo ne tik grąžinti permokėtą avanso dalį, bet ir sumokėti 5000 Lt baudą, tačiau to nepadarė. Kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolius. Atsakovas patyrė 2946,67 Lt nuostolių dėl negautų už buto nuomą pinigų; atlikus nuostolių įskaitymą į netesybų sumą, bauda mažintina iki 2053,33 Lt. Priešieškinyje nurodyta, kad atsakovo naudai iš ieškovo priteistina iš viso 6095,68 Lt (1073,04 Lt negrąžinta avanso dalis + 22,64 Lt palūkanų + 2946,67 Lt nuostolių dėl negautų pajamų + 2053,33 Lt bauda). Nors ieškovas 2013-12-23 Vekseliu įsipareigojo sumokėti atsakovui 10 000 Lt, atsižvelgiant į tai, kad UAB „HELES Group“ yra skolinga atsakovui 6095,68 Lt, atsakovas reiškia reikalavimą ieškovui tik dėl Vekselio sumos dalies, t. y. 6095,68 Lt, sumokėjimo. Įsipareigojimas dėl likusios Vekselio dalies apmokėjimo laikytinas pasibaigusiu (b. l. 72-80).

6Atsiliepime į priešieškinį ieškovas nurodė, kad nesutinka su priešieškiniu. Ieškovo teigimu, išduodamas 2013-12-23 Vekselį, jis, kaip UAB „HELES Group“ projektų vadovas, iki 2014-02-04 įsipareigojo atsakovui sumokėti 10 000 Lt, t. y. atsakovo pagal Sutartį sumokėtą avansą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad kreditoriaus, kurio naudai išrašytas vekselis, reikalavimo teisė yra apribota, ir iš už prievolės įvykdymą atsakingų asmenų (vieno ar visų) jis gali reikalauti tiek, kiek jo iš sandorio kilusi teisė pažeista ir kiek nustato įstatymas. Kreditorius neturi teisės išsiieškoti tos pačios sumos dvigubai, t. y. ir pagal pirminį sandorį, ir pagal vekselį, atlikusį to sandorio užtikrinimo funkciją. Jeigu vekselio turėtojas piktnaudžiauja vekselio teisiniais ypatumais (prievolės abstraktumu) ir taip pažeidžia vekselio davėjo teises, šis turi teisę pažeistas teises ginti įstatymo nustatyta tvarka (pvz., ginčyti kreditoriaus reikalavimą teisme) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014-01-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014; 2014-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2014). Sandorio, kurio pagrindu išduotas vekselis, teisinė padėtis (teisėtumas, vykdymo eiga, prisiimtų prievolių pasibaigimas) turi įtakos vekselio teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-06-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013). Atsiliepime pažymėta, kad atsakovas trečiajam asmeniui UAB „HELES Group“ pagal 2013-10-28 Sutartį sumokėjo 10 000 Lt avansą. Trečiasis asmuo UAB „HELES Group“ pagamino atsakovui dalį (dvi iš penkių) prekių, kurių vertė – 8393 Lt: kampinę sofą „Rio Corner M“ (6943 Lt) ir čiužinį (1450 Lt) (2014-05-06 PVM sąskaita-faktūra HELES Nr. 00724). Atsakovas nepareiškė trečiajam asmeniui jokių prieštaravimų dėl nurodytų baldų kokybės. Atsakovas pripažino, kad ieškovas 2014-08-04 bankiniu pavedimu pervedė jam papildomai 1607 Lt. Ieškovo teigimu, šio mokėjimo paskirtis – grąžinama avanso pagal 2013-10-28 Sutartį dalis. Pasak ieškovo, atsižvelgiant į tai, kad Vekselis išduotas būtent 10 000 Lt avanso sumai, atsakovui pagamintos ir perduotos 8393 Lt vertės prekės, papildomai grąžintas 1607 Lt avanso likutis, neliko ieškovo prievolės pagal Vekselį. Ieškovo nuomone, atsakovas nepagrįstai teigia, kad, išrašęs Vekselį, ieškovas tapo solidariuoju skolininku pagal 2013-10-28 Sutartį ir 2013-12-23 Susitarimą: tokio įsipareigojimo nėra įtvirtinto nei įvardytuose sandoriuose, nei Vekselyje. Pasak ieškovo, UAB „HELES Group“ jis dirbo pagal darbo sutartį, nebuvo nei vadovas, nei akcininkas, neturėjo finansinių įsipareigojimų Bendrovei, todėl jis neturėjo jokio pagrindo ir tikslo įsipareigoti atsakyti už darbdavio prievoles. Atsiliepime taip pat nurodyta, kad atsakovas nepagrįstai teigia, jog 2013-12-23 Susitarimu šalys susitarė sumažinti visų prekių kaną 12,785 proc. Ieškovo teigimu, iš Susitarimo turinio ir vėliau išrašytų su Susitarimu susijusių dokumentų matyti, kad šalys siekė sumažinti tik nepagamintų prekių kainą. Sutarties kainą buvo susitarta sumažinti dėl to, kad trečiasis asmuo nespėjo iki Sutartyje nustatyto termino (2013-12-31) pagaminti dalies prekių. Ieškovo teigimu, šalių tikruosius ketinimus patvirtina 2014-05-06 PVM sąskaita-faktūra HELESNr. 00724, kurioje nurodyta nesumažinta dviejų pagamintų ir perduotų atsakovui prekių kaina – 8393 Lt. Pasak atsakovo, esant tokioms aplinkybėms, atsakovo reikalavimas dėl 1073,04 Lt dalies avanso priteisimo yra nepagrįstas. Atsiliepime taip pat nurodyta, kad atsakovas nepagrįstai reikalauja iš ieškovo 5 proc. dydžio palūkanų už negrąžintą avanso likutį, kuris, be kita ko, buvo 1607 Lt, o ne 2680,04 Lt. Nagrinėjamu atveju avansas iš atsakovo buvo gautas esant teisiniam pagrindui, t. y. Sutarčiai; atsakovas nesiekė nutraukti Sutarties jau nuo 2014-02-04, priešingai, siekė tęsti sutartinius santykius (pvz., 2014-02-18 pasidomėjo, dėl kokių priežasčių vėluojama pagaminti dalį baldų, nereikalaudamas nedelsiant grąžinti avanso likutį. Atsakovas iki 2014-06-04 pranešimo dėl PVM sąskaitos-faktūros Nr. 00724 nereikalavo šių palūkanų. Atsiliepime teigiama, kad atsakovas nepagrįstai reikalauja iš ieškovo nuostolių (negautų pajamų) atlyginimo. Buto nuomos sutartis, kuria savo reikalavimą grindžia atsakovas, sudaryta 2014-03-22; butą sutarta išnuomoti nuo 2014-04-07. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie savo ketinimus išnuomoti butą iki 2014-04-09. Be to, UAB „Vibaltpega“ nesugebėjimą pagaminti baldų iki 2014-04-11 atsakovas nepagrįstai sieja su trečiojo asmens UAB „HELES Group“ civiline atsakomybe. Iš 2014-03-03 užsakymo matyti, kad atsakovas užsakė UAB „Vibaltpega“ pagaminti kitokius baldus, nei buvo užsakęs, kad pagamintų UAB „HELES Group“: pagal UAB „HELES Group“ pateiktą užsakymą atsakovui nepagaminta 5100 Lt vertės miegamoji lova, 4000 Lt vertės valgomojo staliukas, 2557 Lt vertės žurnalinis staliukas; pagal UAB „Vibaltpega“ pateiktą užsakymą užsakyta pagaminti 2400 Lt vertės miegamoji lova, 2550 Lt vertės sekcija. Atsakovas nepateikė jokių duomenų, kad UAB „HELES Group“ nepagamintų baldų kiti baldų gamintojai negalėjo pagaminti greičiau nei UAB „Vibaltpega“ arba kad baldų nebuvo galima iki 2014-04-09 tiesiog nupirkti parduotuvėje. Be to, atsakovas nepateikė įrodymų, kad UAB „Vibaltpega“ pagaminti baldai buvo užsakyti ir pagaminti būtent butui ( - ), kad baldai iš tiesų pagaminti, atsakovas už juos yra sumokėjęs. Kita vertus, atsakovas neįrodė, kad dėl UAB „HELES Group“ nepagamintų baldų dalies negalėjo įsikelti į butą ( - ). Atsiliepime taip pat nurodyta, kad atsakovas nepagrįstai reikalauja iš ieškovo baudos pagal Sutartį. Iš Susitarimo turinio matyti, kad avanso grąžinimo ir baudos mokėjimo prievolę šalys numatė tik visiško Sutarties neįvykdymo atveju. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo, pagaminęs dalį baldų, įvykdė Sutarties dalį. Šalys Sutartyje nenumatė, kokie padariniai kyla nevisiško Sutarties įvykdymo atveju. Atsiliepime pažymėta ir tai, kad Sutartyje nustatytos netesybos – 5000 Lt bauda, atsižvelgiant į Sutarties kainą, tai, kad ji iš dalies įvykdyta, yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, prieštaraujančios protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai, suteikia galimybę atsakovui nepagrįstai praturtėti (b. l. 107-113).

7Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, BUAB „HELES Group“ bankroto administratorius nurodė, kad jam nėra perduoti bankrutuojančios įmonės dokumentai, todėl neturi galimybės dėl kilusio ginčo išsakyti pozicijos ir ją pagrįsti (b. l. 119).

8Trečiojo asmens bankroto administratorius pareiškė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

9Teismo posėdyje ieškovas, ieškovo atstovė palaikė ieškinį, prašė Vekselį pripažinti negaliojančiu, o priešieškinį dėl atsakovo nurodytų nuostolių atlyginimo – atmesti kaip nepagrįstą, nes ieškovas, išduodamas Vekselį, taip užtikrino tik 10 000 Lt avanso atsakovui grąžinimą, tačiau neįsipareigojo atsakyti už atsakovo nuostolius, patirtus dėl UAB „HELES Group“ netinkamai įvykdytos Sutarties.

10Teismo posėdyje atsakovo atstovas nurodė, kad ieškinys dėl Vekselio pripažinimo negaliojančiu yra nepagrįstas, todėl atmestinas, tuo tarpu priešieškinis dėl atsakovo nuostolių, patirtų dėl netinkamo Sutarties įvykdymo, ir netesybų – tenkintinas, nes, išduodamas Vekselį, ieškovas atsakovui įsipareigojo 10 000 Lt suma atsakyti už visų prievolių pagal Sutartį įvykdymą, o ne tik avanso sumos grąžinimą.

11Ieškinys atmestinas. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

12Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „HELES Group“, atstovaujamas ieškovo R. M., ir atsakovas V. J. 2013-10-28 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria pardavėjas UAB „HELES Group“ įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2013-12-31 kokybiškai pagaminti ir sumontuoti pirkėjo V. J. užsakytus baldus, iš viso – 5 vienetus, už 20 000 Lt. Pirkėjas (atsakovas) įsipareigojo Sutarties pasirašymo dieną sumokėti 50 proc. užsakytų prekių sumos avansą; likusią kainos dalį sumokėti per penkias darbo dienas nuo kokybiškai pagamintų prekių pristatymo ir sumontavimo (b. l. 9; 34-36).

13Atsakovas 2013-10-28-30 sumokėjo UAB „HELES Group“ 10 000 Lt avansą.

14Iš UAB „HELES Group“ 2013-12-19 pranešimo, pasirašyto ieškovo, kaip projektų vadovo, matyti, kad UAB „HELES Group“ pranešė užsakovui V. J., kad 2013-10-28 Sutartis nebus įvykdyta dėl nesklandumų, susijusių su medžiagų tiekimu, todėl, neįvykdžius Sutarties dėl UAB „HELES Group“ kaltės, 2014 m. sausio mėn. Bendrovė grąžins avansą su apskaičiuotomis netesybomis (b. l. 11).

15UAB „HELES Group“, atstovaujama ieškovo, ir atsakovas 2013-12-23 pasirašė Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir papildymo, kuriuo, be kita ko, susitarė: 1) pakeisti bendrą Sutarties kainą iš 20 000 Lt į 17 443 Lt; 2) pratęsti Sutarties įvykdymo terminą iki 2014-02-01; 3) papildyti Pardavėjo įsipareigojimus, nustatant, kad tuo atveju, jeigu UAB „HELES Group“ neįvykdys Sutarties iki 2014-02-01, per dvi darbo dienas grąžins Pirkėjui jo sumokėtą 10 000 Lt avansą ir sumokės 5000 Lt baudą (b. l. 12-13).

16Susitarimo sudarymo dieną, t. y. 2013-12-23, ieškovas R. M. paprastuoju neprotestuotinu vekseliu įsipareigojo 2014-02-04 sumokėti atsakovui 10 000 Lt (b. l. 14).

17Iki 2014-02-01 UAB „HELES Group“ pagamino ir pristatė atsakovui dvi iš penkių prekių: kampinę sofą „Rio corner M“ ir čiužinį.

18UAB „HELES Group“ nepagaminus iki nustatyto termino likusių baldų, atsakovas 2014-02-18, 2014-02-21 el. laiškais kreipėsi į ieškovą, prašydamas paaiškinti, kodėl neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai (b. l. 43, 44).

192014-03-25, 2014-03-26, 2014-03-31, 2014-04-01, 2014-04-02, 2014-05-04, 2014-05-05 el. laiškais atsakovas prašė UAB „HELES Group“ ir jai atstovaujantį ieškovą R. M. grąžinti permokėtą sumą už baldus, sumokėti baudą, atlyginti nuostolius ir taikiai išspręsti kilusį ginčą (b. l. 45-53).

202014-04-01 el. laiške nurodyta, kad būtų teisinga iš UAB „HELES Group“ reikalauti 1607 Lt permokėto avanso, 2500 Lt netesybų, 1278 Lt kompensacijos už neįvykdytą užsakymo dalį; 2014-04-02 el. laiške nurodyta, kad pinigai gali būti grąžinti mėnesio pabaigoje; 2014-05-05 el. laiške, pasirašytame UAB „HELES Group“ direktoriaus, nurodyta, kad visus klausimus pagal Sutartį spręs ieškovas asmeniškai; buhalterėms baigus derinti buhalterinius dokumentus, bus sumokėta sandorio suma (b. l. 54, 55).

21Trečiasis asmuo UAB „HELES Group“ 2014-05-06 išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą HELES Nr. 00724 dėl dviejų pagamintų ir perduotų atsakovui prekių: kampinės sofos („Rio corner M“ (6943 Lt) ir čiužinio (1450 Lt), iš viso – 8393 Lt sumai (b. l. 10).

222014-05-26 atsakovas gavo UAB „HELES Group“ pasiūlymą dėl Sutarties nutraukimo, į kurį atsakė 2014-06-05 raštu, nurodydamas, kad rengia ieškinį dėl negrąžinto avanso, palūkanų, baudos ir nuostolių priteisimo iš UAB „HELES Group“ (b. l. 15-16).

23Atsakovas 2014-06-16 pateikė ieškovui pranešimą dėl neapmokėto Vekselio, kuriuo pareikalavo per keturias darbo dienas sumokėti 10 000 Lt (b. l. 17).

24Ieškovas 2014-06-25 padavė teismui ieškinį dėl Vekselio pripažinimo negaliojančiu (b. l. 2).

25Vilniaus apygardos teismo 2014-06-27 nutartimi, įsiteisėjusia 2014-07-09, UAB „HELES Group“ iškelta bankroto byla.

26Civilinės bylos nagrinėjimo metu, t. y. 2014-08-04, ieškovas pervedė į atsakovo sąskaitą 1607 Lt, nurodydamas, kad tai – grąžinama avanso dalis pagal 2013-10-28 Sutartį (b. l. 81).

27Atsakovas 2014-09-11 pateikė priešieškinį dėl negrąžintos avanso dalies, netesybų ir nuostolių priteisimo iš ieškovo (b. l. 72-80).

28Dėl Vekselio pripažinimo negaliojančiu, kaip sudaryto dėl esminio suklydimo

29Ieškovas teigia, kad Vekselį atsakovui išrašė dėl esminio suklydimo, nes, prieš išrašydamas Vekselį, negalėjo numatyti tokio savo veiksmo padarinių, aplinkybių, kad atsakovas bus nesąžiningas ir sieks dvigubos naudos sau.

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad vekselio išrašymas yra abstraktus vienašalis sandoris. Vekselis, kaip rašytinis dokumentas, yra asmens vidinės valios išraiškos rezultatas. Dėl to, kad vekselio išrašymas yra valinis veiksmas, galimi atvejai, kai asmens, t. y. vekselio davėjo, veiksmai neatitinka jo vidinės valios. Tokiais atvejais vekselį išrašęs asmuo gali ginčyti šį sandorį, remdamasis ir bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais dėl valios ydingumo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

31CK 1.90 straipsnyje įtvirtinta galimybė pripažinti sandorį negaliojančiu iš esmės suklydus. Kasacinio teismo ne kartą nurodyta, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojamas suklydimo faktas ir suklydimo esmingumas. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus. Šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo padarinius. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, nerūpestingumo, neatidumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo ir kitas svarbias aplinkybes. Suklydimą galima konstatuoti buvus tik tuo atveju, jeigu suklysta dėl esminių sandorio elementų, egzistavusių sandorio sudarymo metu, bet ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo. Teismai, spręsdami dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu, privalo tirti ir vertinti CK 1.90 straipsnio taikymui nurodytų sąlygų visumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-27 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2009;2014-04-16 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2014; kt.).

32Išanalizavęs ir įvertinęs nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų visumą, vadovaudamasis aptartais kasacinio teismo išaiškinimais, teismas konstatuoja, kad nėra teisinio ir faktinio pagrindo pripažinti, kad ieškovas ginčijamą Vekselį išrašė esmingai suklydęs dėl tokio savo veiksmo esmės ir padarinių. Tiek ieškinyje, tiek nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovas patvirtino, kad Vekselį atsakovui išrašė, siekdamas suteikti atsakovui papildomą užtikrinimą, jog UAB „HELES group“ tinkamai įvykdys Sutartį, o neįvykdymo atveju atsakovui bus sugrąžintas sudarant Sutartį jo sumokėtas 10 000 Lt avansas.

33Dėl ieškovo argumentų, kad jis pirmą kartą išdavė vekselį, pažymėtina tai, jog tokiu atveju ieškovas, būdamas apdairus ir rūpestingas dėl savo teisių, galėjo pasikonsultuoti su teisininkais. Pažymėtina, kad ieškovas veikė kaip trečiojo asmens UAB „HELES group“ projektų vadovas, būtent jis UAB „HELES group“ vardu sudarė su atsakovu tiek Sutartį, tiek Susitarimą. Byloje nėra duomenų, kurie būtų pagrindas teismui abejoti, kad ieškovas, išrašydamas atsakovui Vekselį, ne laisva valia sutiko asmeniškai užtikrinti UAB „HELES group“ su atsakovu sudarytos Sutarties, pakeistos, Susitarimu, įvykdymą.

34Ieškovo nurodyti argumentai, kad, išrašydamas Vekselį, jis negalėjo numatyti, jog atsakovas bus nesąžiningas ir sieks dvigubos naudos sau, nėra pagrindas konstatuoti Vekselio negaliojimą, nes, minėta, kasacinio teismo išaiškinta, jog turi būti suklysta dėl esminių sandorio elementų sandorio sudarymo metu, bet ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo. Byloje nėra duomenų, kad Vekselio išrašymo metu ieškovas klydo dėl esminių savo įsipareigojimo pagal Vekselį elementų. Išvadą, kad ieškovas tinkamai suvokė Vekselio išrašymo pasekmes, patvirtina ir ieškovo veiksmai, kilus šalių ginčui dėl netinkamo Sutarties įvykdymo, – ieškovas, 2014-08-04 sumokėdamas atsakovui 1607 Lt, pripažino savo asmeninę prievolę grąžinti atsakovui permokėtą avanso dalį.

35Išdėstytų motyvų pagrindu ieškovo reikalavimas pripažinti Vekselį negaliojančiu CK 1.90 straipsnyje įtvirtintu pagrindu atmestinas. Manydamas, kad atsakovas, naudodamasis Vekseliu, siekia dvigubos naudos, ieškovas turi galimybę ginti savo teises kitais būdais, o ne ginčyti Vekselį dėl valios jį išduodant trūkumų, kai tam nėra teisinio pagrindo.

36Dėl Vekselio kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės

37Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ne kartą nurodyta, kad vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje: jis gali būti išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti); taip pat gali atlikti tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją, suteikdamas kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta. Vekselis, išduotas kaip prievolės užtikrinimo priemonė, netampa garantija ar laidavimu, jam netaikytinos CK šeštosios knygos penktojo skyriaus normos. Tiek jo išdavimą, tiek jame nurodytos pinigų sumos išieškojimą reglamentuoja Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas. Kai prievolė užtikrinama vekseliu, jo ryšys su pradine prievole pasireiškia tuo, kad sandorio, kurio pagrindu išduotas vekselis, teisinė padėtis (teisėtumas, vykdymo eiga, prisiimtų prievolių pasibaigimas) turi įtakos vekselio teisinei padėčiai. Aplinkybė, kad kreditorius, gindamas dėl sandorio netinkamo vykdymo pažeistas teises, pareiškia reikalavimus skolininkui ir vekselio davėjui, kuris užtikrino skolininko prievolės tinkamą įvykdymą, per se nesudaro teisinio pagrindo vekselius pripažinti negaliojančiais, nes kreditorius, esant pažeistai teisei, turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų skolininkas ir (ar) jo prievolės įvykdymą užtikrinę kiti asmenys. Vis dėlto kreditoriaus reikalavimo teisė apribota, ir iš už prievolės įvykdymą atsakingų asmenų (vieno ar visų) jis gali reikalauti tik tiek, kiek jo iš sandorio kilusi teisė pažeista ir kiek nustato įstatymas. Kreditorius neturi teisės išsiieškoti tos pačios pinigų sumos dvigubai, t. y. ir pagal pirminį sandorį, ir pagal vekselį, atlikusį to sandorio užtikrinimo funkciją. Jeigu vekselio turėtojas piktnaudžiauja vekselio teisiniais ypatumais (prievolės abstraktumu) ir taip pažeidžia vekselio davėjo teises, šis turi teisę pažeistas teises ginti įstatymo nustatyta tvarka (ginčyti kreditoriaus reikalavimą teisme, reikšti ieškinį dėl kreditoriaus nepagrįsto parturtėjimo, kt.) (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-06-20 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013; 2014-01-31 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014; 2014-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2014; kt.).

38Pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad ginčo Vekselio išrašymas UAB „HELES Group“ prievolei pagal Sutartį užtikrinti neprieštaravo įstatymui, nenustatyta Vekselio davėjo valios trūkumų. Kartu pažymėtina tai, kad, kilus ginčui dėl ieškovo įsipareigojimų pagal Vekselį pobūdžio ir apimties, šis ginčas spręstinas atsižvelgiant tiek į kreditoriaus, tiek į skolininko teises, atsiradusias dėl Vekselio išrašymo.

39Dėl Vekselio nepateikimo apmokėti teisinių padarinių

40Nagrinėjamos bylos ypatumas yra tas, kad atsakovas, kaip Vekselio turėtojas, nepateikė jo apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka.

41Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 straipsnio 1 dalį vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimą jo davėjui, kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata lemia išvadą, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo netaikytinos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013; kt.).

42Vadovaujantis aptartais kasacinio teismo išaiškinimais, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad, atsakovui nepateikus Vekselio apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka, ieškovo išrašytas Vekselis prarado vertybinio popieriaus statusą, kartu ir savo abstraktumo savybę, suteikiančią vekselio turėtojui privilegiją neįrodinėti nei reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo, nei vekselio davėjo įsipareigojimų pobūdžio ir apimties.

43Kartu pažymėtina tai, kad pagal kasacinio teismo praktiką ta aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas vekselis. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu išduotas vekselis, tai, esant ginčui teisme, kreditorius nurodytą dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių buvimą (CPK 178 straipsnis). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu rašytiniu įrodymu, patvirtinančiu skolininko pareigą atsiskaityti su kreditoriumi (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

44Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad ieškovo išrašytas Vekselis, atsakovui nepateikus jo apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka, prarado vertybinio popieriaus statusą, abstraktumo savybę, tačiau, remdamasis juo kaip rašytiniu įrodymu, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas įvykdytų prievolę, kurios pagrindu Vekselis buvo išduotas.

45Nagrinėjamu atveju nėra šalių ginčo dėl to, kad Vekselis ieškovo išrašytas siekiant užtikrinti atsakovo ir trečiojo asmens UAB „HELES Group“ sudarytos 2013-10-28 Sutarties, pakeistos 2013-12-23 Susitarimu, įvykdymą. Šalys nesutaria tik dėl to, kokia prievolė buvo užtikrinta Vekseliu – tik atsakovo sumokėto avanso grąžinimas Sutarties neįvykdymo atveju ar ir kitos prievolės, kylančios iš Sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, t. y. ir netesybų mokėjimas, nuostolių atlyginimas.

46Dėl ieškovo atsakomybės apimties

47Atsakovas laikosi pozicijos, kad, išrašydamas Vekselį 10 000 Lt sumai, ieškovas nurodyta suma įsipareigojo užtikrinti visų UAB „HELES Group“ prievolių pagal Sutartį įvykdymą, tarp jų – ir nuostolių atlyginimą bei netesybų mokėjimą.

48Nesutikdamas su priešieškinio reikalavimais dėl negautų pajamų atlyginimo ir baudos priteisimo, ieškovas remiasi tuo, kad, išduodamas 2013-12-23 Vekselį, jis, kaip UAB „HELES Group“ projektų vadovas, užtikrino tik 10 000 Lt avanso, sumokėto atsakovo pagal Sutartį, grąžinimą tuo atveju, jeigu UAB „HELES Group“ neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų iki 2014-02-01.

49Šalių ginčui dėl ieškovo įsipareigojimų pagal Vekselį pobūdžio išspręsti būtina aiškintis ieškovo, kaip Vekselio davėjo, tikrąją valią Vekselio išdavimo metu. Ieškovui ir atsakovui laikantis skirtingų pozicijų dėl tikrosios valios Vekselio išdavimo metu ir nesant Vekselyje papildomų įrašų, iš kurių būtų galimybė spręsti, kokių sutartinių prievolių įvykdymui užtikrinti išduotas Vekselis, dėl ieškovo įsipareigojimų pobūdžio spręstina analizuojant Vekselio išdavimo aplinkybes, vertinant, kokius įsipareigojimus analogiškoje situacijoje būtų prisiėmęs bet kuris kitas asmuo, taip pat analizuojant šalių elgesį po termino sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti pasibaigimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Vekselis išduotas atsakovo, kuris, be kita ko, turi teisinį išsilavinimą, siūlymu.

50Pažymėtina tai, kad Vekselis išduotas 10 000 Lt sumai, kuri yra tokio paties dydžio, kaip ir atsakovo sumokėto pagal Sutartį už baldų gamybą avanso suma. Vekselis išduotas po to, kai trečiasis asmuo UAB „HELES Group“ 2013-12-19 pranešė atsakovui, jog nepagamins baldų iki 2013-12-31, ir šalys 2013-12-23 sudarė Susitarimą dėl termino baldams pagaminti pratęsimo, bendros Sutarties kainos sumažinimo bei susitarė dėl papildomos sąlygos, nustačiusios Pardavėjo pareigą grąžinti 10 000 Lt avansą bei sumokėti 5000 Lt baudą, jeigu sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti iki 2014-02-01. Susitarimo sudarymo ir Vekselio išdavimo metu nebuvo žinoma, ar UAB „HELES Group“ įvykdys įsipareigojimą pagaminti užsakytus baldus iki naujo termino, t. y. 2014-02-01. Tuo tarpu atsakovas 2013-10-28-30 buvo sumokėjęs 10 000 avansą, kuris sudarė pusę visos baldų kainos. Suprantama, kad tokioje situacijoje atsakovas turėjo pagrįstą interesą prašyti papildomų priemonių, užtikrinančių sumokėto avanso grąžinimą tuo atveju, jeigu UAB „HELES Group“ neįvykdys sutartinių įsipareigojimų ir iki naujai nustatyto termino. Taip pat suprantama, kad ieškovas, būdamas UAB „HELES Group“ projektų vadovas, turėjo interesą siekti kliento pasitikėjimo, jog Sutartis bus įvykdyta, o jos neįvykdymo atveju klientas nepraras to, ką yra sumokėjęs pagal Sutartį.

51Pareiga įrodyti, kad Vekselis išduotas visų prievolių pagal Sutartį, tarp jų – ir netesybų bei nuostolių atlyginimui užtikrinti, nagrinėjamu atveju tenka atsakovui, kuris savo reikalavimus grindžia nurodytomis aplinkybėmis ir negali remtis ieškovo prievolės abstraktumu (CPK 178 straipsnis).

52Teismo vertinimu, pagal byloje esančius duomenis nėra pakankamo pagrindo pripažinti pagrįstais atsakovo argumentų, kad Vekseliu ieškovas užtikrino ir nuostolių bei netesybų mokėjimą Sutarties neįvykdymo ar jos netinkamo vykdymo atveju. Tokia atsakovo pozicija grindžiama iš esmės teisiniais argumentais. Tačiau vien teisinių argumentų nepakanka, jie turi būti pagrįsti faktiniais duomenimis, patvirtinančiais, kad, prieš ieškovui išrašant Vekselį, šalys aptarė, jog Vekselio suma užtikrinamos visos prievolės, kilsiančios dėl Sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, ir ieškovas, išduodamas Vekselį, išreiškė savo valią asmeniškai užtikrinti ne tik avanso grąžinimą, bet ir netesybų mokėjimą bei nuostolių atlyginimą 10 000 Lt sumos ribose. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas yra teisininkas, ieškovas – vidurinio išsilavinimo.

53Minėta, Susitarimu, be Pardavėjo UAB „HELES Group“ pareigos grąžinti 10 000 Lt avansą, nustatyta ir pareiga sumokėti 5000 Lt baudą, tačiau ieškovas, užtikrindamas Sutarties, pakeistos Susitarimu, įvykdymą, 2013-12-23 išdavė Vekselį ne 15 000 Lt, bet būtent 10 000 Lt, t. y. atsakovo sumokėto avanso sumai. Byloje nėra duomenų, iš kurių teismas galėtų daryti pagrįstą išvadą, kad Vekselis ieškovo išduotas užtikrinant ne tik pagal Sutartį sumokėto avanso grąžinimą, bet ir nuostolių bei netesybų Sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atlyginimą (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Byloje esančių rašytinių įrodymų turinio analizė teikia pagrindą pripažinti pagrįsta ieškovo poziciją, kad Vekselį jis išrašė užtikrindamas atsakovo sumokėto 10 000 Lt avanso grąžinimą: siūlyme dėl Sutarties nutraukimo nurodyta, kad Vekselis buvo išduotas atsižvelgiant į atsakovo baimę, jog nedingtų sumokėti kaip avansas pinigai (b. l. 15); atsakovo 2014-04-02 el. laiške ieškovui rašoma apie įmonės, ne ieškovo asmeninius įsipareigojimus (b. l. 50); 2014-05-04 el. laiške atsakovo pažymėta, kad nesuprantama, kaip asmeninės ieškovo problemos susijusios su įmone ir įsipareigojimų nevykdymu, taip pat nurodyta, kad įsipareigojimai neįvykdyti nuo vasario 1 d. (tai – UAB „HELES Group“ įsipareigojimų įvykdymo data; ieškovas įsipareigojimus pagal Vekselį turėjo įvykdyti 2014-02-04) (b. l. 51); atsakovo 2014-05-05 el. laiške rašoma apie UAB „HELES Group“ įsipareigojimų vykdymą (b. l. 52); 2014-05-05 el. laiške atsakovas UAB „HELES Group“ atstovams nurodė, kad UAB „HELES Group“ ir R. M. atsakomybė nėra tapatinama: Bendrovės atsakomybė kyla iš 2013-10-28 Sutarties ir 2013-12-23 Susitarimo, tuo tarpu R. M. – 2013-12-23 Vekselio pagrindu (b. l. 53); 2014-04-01 el. laiške, be kita ko, nurodyta, kad Vekselis buvo pasirašytas kaip garantas avansiniam mokėjimui susigrąžinti, jeigu baldai apskritai nebus pagaminti (b. l. 54).

54Išanalizavęs byloje esančių duomenų visumą, teismas prieina prie išvados, kad nagrinėjamu atveju ieškovas, išduodamas ieškovo naudai Vekselį 10 000 Lt, taip užtikrino atsakovo sumokėto pagal Sutartį avanso grąžinimą. Tokioje, kokia susiklostė nagrinėjamu atveju, situacijoje, nesant duomenų apie ieškovo ir atsakovo susitarimą dėl netesybų ir nuostolių užtikrinimo, nėra pakankamo pagrindo manyti, kad ieškovas, neturėdamas teisinių žinių, išreiškė valią užtikrinti UAB „HELES Group“ prievolių įvykdymą, įsipareigodamas asmeniškai atsakyti ne tik už atsakovo sumokėto avanso grąžinimą, bet ir netesybų mokėjimą bei galimų nuostolių atlyginimą.

55Ieškovas tvirtina, kad po to, kai jis 2014-08-04 sumokėjo atsakovui likusią negrąžinto avanso dalį – 1607 Lt, su atsakovu yra visiškai atsiskaityta, todėl ieškovo prievolė atsakovui yra įvykdyta.

56Atsakovas priešieškiniu, be kitų reikalavimų, prašo priteisti ir negrąžintą avanso dalį, teigdamas, kad iš sumokėto avanso jam turėjo būti grąžinta ne 1607 Lt, bet 2680,67 Lt, taigi iki šiol negrąžinta 1073,04 Lt permokėto avanso.

57Šalių pozicijos dėl grąžintinos avanso dalies dydžio išsiskyrė dėl to, kad ieškovas ir atsakovas skirtingai aiškina Susitarimo nuostatą, kuria šalys susitarė sumažinti Sutarties kainą nuo 20 000 Lt iki 17 443 Lt. Ieškovo teigimu, šiuo Susitarimu šalys sutarė sumažinti tik nepagamintų prekių kainą, tuo tarpu dviejų pagamintų prekių kaina neturi būti mažinama. Pasak atsakovo, nurodytu Susitarimu, atsižvelgiant į tai, kad dėl UAB „HELES Group“ vėluojamų įvykdyti įsipareigojimų atsakovas patiria nuostolių, sumažinta visų prekių kaina, tarp jų ir tų, kurias trečiasis asmuo pagamino.

58Pažymėtina tai, kad Susitarimo įžanginėje dalyje, be kita ko, nurodyta, jog Šalys suinteresuotos tolesniu Sutarties vykdymu ir Pardavėjas supranta, kad dėl vėlesnio Sutarties įvykdymo Pirkėjas patiria nuostolių. Susitarimo 1 punkte šalys susitarė pakeisti bendrą Sutarties kainą iš 20 000 Lt į 17 443 Lt.

59Sisteminė Susitarimo sąlygų ir byloje esančių duomenų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad, sudarydamos Susitarimą, jo šalys susitarė sumažinti bendrą, t. y. visų prekių, kainą, atsižvelgdamos į tai, jog dėl vėlesnio jų pagaminimo Pirkėjas patiria nuostolių. Ieškovas remiasi 2014-05-06 PVM sąskaita-faktūra, kurioje nurodyta nesumažinta aptariamų dviejų prekių kaina. Šis buhalterinės apskaitos dokumentas išrašytas vienašališkai UAB „HELES Group“, vykstant šalių susirašinėjimui dėl netinkamo Sutarties įvykdymo, todėl nagrinėjamu atveju nėra pakankamas įrodymas ieškovo įrodinėjamam šalių susitarimui nemažinti pagamintų prekių kainos įrodyti. Atsakovas gavęs šią PVM sąskaitą-faktūrą apmokėti, grąžino ją UAB „HELES Group“, 2014-06-04 rašte pažymėdamas, kad joje nurodyta kaina iš esmės neatitinka galiojančio šalių Susitarimo, pagal kurį sumažinta bendra Sutarties kaina ir dėl to atitinkamai sumažėjo atskirų prekių kaina (b. l. 39-40).

60Išdėstytų motyvų pagrindu teismas konstatuoja, kad atsakovas turi pagrindą reikalauti 1073,04 Lt negrąžintos avanso dalies.

61Kartu teismas pažymi, kad atsakovas nagrinėjamu atveju netinkamai remiasi nepagrįstą praturtėjimą reglamentuojančiomis teisės normomis. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, nepagrįsto praturtėjimo institutas yra subsidiaraus taikymo. Jis taikomas tik tais atvejais, kai nėra įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė, ir turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją, priteisiant nuostolius, įpareigojant prievolę įvykdyti natūra, taikant sutarčių, deliktų ar daiktinės teisės nustatytus gynybos būdus) arba jos apginamos nevisiškai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2009-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-355/2009; 2010-02-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-90/2010; 2010-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2010; kt.).

62Nagrinėjamu atveju ieškovo prievolė grąžinti atsakovo reikalaujamą avanso dalį kilusi iš vienašalio sandorio – Vekselio išrašymo, kuriuo ieškovas įsipareigojo užtikrinti trečiojo asmens prievolės pagal Sutartį įvykdymą. Tokioje teisinėje situacijoje ginčo santykius reglamentuoja sutarčių teisės ir prievolių įvykdymo užtikrinimo teisės normos.

63Minėta, kad byloje nustatyta, jog, išduodamas Vekselį, ieškovas užtikrino atsakovui, kad Sutarties neįvykdymo atveju jam bus grąžintas sumokėtas 10 000 Lt avansas. Trečiasis asmuo UAB „HELES Group“ netinkamai įvykdė Sutartį – pagamino ir perdavė atsakovui tik dvi iš užsakytų penkių prekių. Šių dviejų prekių kaina yra mažesnė už atsakovo sumokėto avanso sumą. Vadinasi, permokėta avanso dalis atsakovui turi būti grąžinta.

64Avanso permokos grąžinimo atsakovas reikalauja ne iš Sutarties šalies – trečiojo asmens BUAB „HELES Group“, bet iš šio asmens prievolę užtikrinusio ieškovo. Atsakovo nuomone, trečiasis asmuo BUAB „HELES Group“ ir ieškovas yra solidarūs skolininkai, todėl jis, kaip kreditorius, turi teisę pasirinkti, kuriam iš jų reikšti reikalavimą dėl prievolės įvykdymo.

65Teismas neturi pagrindo pripažinti pagrįsta tokios atsakovo pozicijos. Prievolės solidarumas nepreziumuojamas, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus. Solidarioji skolininkų prievolė atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais. Nagrinėjamu atveju atsakovas neįvardijo, kokios teisės normos pagrindu ieškovas laikytinas solidariuoju skolininku. Ieškovo pareiga atsakyti solidariai su UAB „HELES Group“ nenustatyta nei Sutartyje, nei Susitarime, nei Vekselyje.

66Reikalavimą subsidiariam skolininkui kreditorius turi teisę pareikšti tada, kai pagrindinis skolininkas atsisako įvykdyti prievolę arba per protingą terminą neatsako į kreditoriaus reikalavimą (CK 6.245 straipsnio 5 dalis).

67Iš nagrinėjamoje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pagrindinis skolininkas – trečiasis asmuo UAB „HELES Group“ – atsisakė tenkinti atsakovo reikalavimus, nurodydamas, jog „Remigijus asmeniškai pasilieka visą sandorį susitvarkyti su jumis“ (b. l. 56). Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovas turi teisinį pagrindą reikšti reikalavimą ieškovui, kaip subsidiariai atsakingam skolininkui.

68Išdėstytų motyvų pagrindu iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 1073,04 Lt negrąžinto avanso.

69Byloje nustačius, kad ieškovas, išduodamas Vekselį, užtikrino atsakovo sumokėto pagal Sutartį avanso grąžinimą, pripažintina, jog už pavėluotą avanso dalies grąžinimą atsakovas turi teisę reikalauti iš ieškovo kompensuojamųjų palūkanų. Kartu pažymėtina, kad šių palūkanų atsakovas turi teisę reikalauti ne jo nurodyto CK 6.240 straipsnio 1 dalies, bet CK 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu.

70Pagal Sutartį, pakeistą Susitarimu, trečiasis asmuo UAB „HELES Group“ visus baldus turėjo pagaminti ir perduoti atsakovui iki 2014-02-01. Užtikrindamas šios Sutarties įvykdymą ir išrašydamas Vekselį, ieškovas įsipareigojo atsakovui 10 000 Lt sumokėti 2014-02-04 (b. l. 14). Ieškovui, kaip UAB „HELES Group“ projektų vadovui, tiesiogiai bendravusiam su atsakovu dėl Sutarties vykdymo, buvo gerai žinoma, kad iki 2014-02-01 pagaminti ne visi baldai, tik jų dalis. Ieškovui taip pat buvo žinoma, kad pagamintų baldų kaina yra mažesnė už atsakovo sudarant Sutartį sumokėtą avanso sumą, todėl permokėta avanso dalis turi būti grąžinta atsakovui. Nurodytos aplinkybės ieškovui neabejotinai turėjo būti žinomos jo įsipareigojimo pagal Vekselį įvykdymo dieną, t. y. 2014-02-04.

71Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas, atstovaudamas trečiajam asmeniui UAB „HELES Group“, tiesiogiai veikė santykiuose su atsakovu, taip pat tai, kad ieškovas asmeniškai užtikrino atsakovui sumokėto avanso grąžinimą tuo atveju, jeigu iki 2014-02-01 Sutartis nebus įvykdyta, ir avansą įsipareigojo grąžinti konkrečią dieną – 2014-02-04, teismas sprendžia, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju, nepaisant to, jog atsakovas iš karto nereikalavo avanso permokos, ieškovas turi mokėti atsakovui kompensuojamąsias palūkanas, nes jis gerai žinojo savo piniginės prievolės grąžinti atsakovui permokėtą avanso dalį įvykdymo terminą (2014-02-04), tačiau jį praleido (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

72Atsakovas prašo priteisti palūkanas už laikotarpį nuo 2014-02-05 iki 2014-07-09, be to, skaičiuoja šias palūkanas už 1073,04 Lt negrąžintą avanso dalį (b. l. 74-75). Teismas tenkina aptariamą priešieškinio reikalavimą, neperžengdamas atsakovo nurodytų šio reikalavimo ribų. Pagal atsakovo pateiktus skaičiavimus, už negrąžintą 1073,04 Lt avanso dalį 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 154 pradelstas dienas yra 22,64 Lt (b. l. 75). Atsižvelgdamas į atsakovo nustatytas aptariamo priešieškinio reikalavimo ribas, teismas priteisia atsakovui 22,64 Lt palūkanų už termino grąžinti avanso dalį praleidimą (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

73Šiuo teismo sprendimu konstatavus, kad, išduodamas ginčo Vekselį, ieškovas užtikrino tik atsakovo sumokėto pagal Sutartį avanso grąžinimą, priešieškinio reikalavimai dėl Sutartyje nustatytų netesybų ir nuostolių atlyginimo priteisimo atmetami. Reikalavimus dėl netesybų ir nuostolių atlyginimo atsakovas turi teisę reikšti kontrahentui pagal sutartį, t. y. trečiajam asmeniui UAB „HELES Group“.

74Apibendrinant išdėstytus argumentus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 1073,04 Lt negrąžinto avanso ir 22,64 Lt kompensuojamųjų palūkanų, iš viso – 1095,68 Lt.

75Dėl bylinėjimosi išlaidų

76Ginčo šalių patirtų proceso metu bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bendroji taisyklė yra ta, kad šalis, kurios reikalavimai yra atmesti, atlygina kitai šaliai šios patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Kai patenkinta dalis reikalavimų, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

77Nagrinėjamoje byloje pareikštas tiek ieškinys, tiek priešieškinis. Ieškovo ieškinys atmestas, atsakovo priešieškinis patenkintas iš dalies. Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 6095,68 Lt, teismo sprendimu priteista 1095,68 Lt, vadinasi, patenkinta 18 proc. priešieškinio reikalavimų, atitinkamai atmesta priešieškinio dalis – 82 proc. Įvertinus atmestų ir patenkintų tiek ieškinio, tiek priešieškinio reikalavimų dalį, ieškovo patenkintų reikalavimų dalis yra 41 proc. (ieškinys atmestas 100 proc., priešieškinio reikalavimai ieškovų atžvilgiu atmesti 82 proc. (82 proc. : 2); atsakovo patenkintų reikalavimų dalis – 59 proc. (ieškinys atsakovo atžvilgiu atmestas 100 proc., priešieškinis patenkintas 18 proc. (100+18):2). Atsižvelgiant į tai, ieškovas turi teisę į 41 proc., o atsakovas – į 59 proc. pagrįstomis pripažintų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

78Dėl atlygintinų teisinės pagalbos išlaidų dydžio pažymėtina tai, kad pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

79Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės normų, reglamentuojančių išlaidų už advokato teisinę pagalbą atlyginimą, yra išaiškinta, jog ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Teismas, spręsdamas dėl tokių išlaidų dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-02-07 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

80Spręsdamas šioje civilinėje byloje ginčo šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, teismas atsižvelgia į tai, kad byla nevertintina kaip sudėtinga teisės klausimų požiūriu, nėra didelės apimties, kita vertus, atsižvelgtina į tai, jog joje pareikštas ieškinys ir priešieškinis. Spręsdamas dėl atlygintinų išlaidų dydžio, teismas, be kita ko, atsižvelgia į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius, ginčo šalims atstovavusių advokatų padėjėjų galimas darbo ir laiko sąnaudas, parengtų procesinių dokumentų kiekį, pobūdį, turinį.

81Rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio už advokato padėjėjo paslaugas dydžiai apskaičiuojami taikant koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA). Nuo 2013-01-01 iki 2014-10-01 MMA – 1000 Lt, nuo 2014-10-01 – 1035 Lt.

82Ieškovas pateikė įrodymus, kad turėjo 300 Lt žyminio mokesčio išlaidų, 1815 Lt išlaidų už teisines paslaugas, rengiant ieškinį, taip pat 400 Lt išlaidų už atsiliepimo į priešieškinį parengimą ir 1000 Lt už atstovavimą teismo posėdyje (b. l. 6, 7-8, 32, 121).

83Teismas nepripažįsta atlygintinomis 1815 Lt išlaidų už teisines paslaugas, rengiant ieškinį, nes nepridėta sutartis, sudaryta su teisinių paslaugų teikėju, PVM sąskaita-faktūra išrašyta UAB „Eusita“ direktoriaus R. M., t. y. ieškovo, pirkėjui R. M., pačiam ieškovui (b. l. 7). Išlaidos už atsiliepimo į priešieškinį parengimą pripažintinos pagrįstomis, protingo dydžio, todėl atlygintinos, atsižvelgiant į patenkintų ieškovo reikalavimų dalį. Dėl išlaidų už atstovavimą teismo posėdyje dydžio teismas pažymi, kad pagal Rekomendacijų 7, 8.18 punktų nuostatas maksimalus rekomenduotinas atlygis už vieną atstovavimo teisme valandą – 155,25 Lt (1038 Lt MMA x 0,15). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad už advokato padėjėjo teisines paslaugas skaičiuojamas 80 proc. Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus atlygio. Taigi maksimalus rekomenduotinas atlygis už vieną advokato padėjėjo atstovavimo teisme valandą – 124,20 Lt.

84Ši civilinė byla išnagrinėta per vieną teismo posėdį, trukusį 1 val. 50 min. Įvertindamas bylos sudėtingumą, galimas ieškovo atstovės darbo ir laiko sąnaudas rengiantis šiam posėdžiui, teismas sprendžia, kad yra pagrindas pripažintini atlygintina maksimalią pagal Rekomendacijas apskaičiuotą už dvi atstovavimo teisme valandas (Rekomendacijų 9 punktas) sumą – 248,40 Lt, ir priteisti šių išlaidų atlyginimą, atsižvelgiant į ieškovo naudai išspręstą bylos dalį.

85Apibendrinant išdėstytus argumentus, pagrįstomis pripažintinos 948,40 Lt dydžio ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas ieškovui turi atlyginti 41 proc. nurodytų išlaidų, t. y. 388,84 Lt.

86Paduodamas priešieškinį, atsakovas sumokėjo 182,85 Lt žyminio mokesčio. Pagal atsakovo pateiktus įrodymus, jis turėjo 2500 Lt teisinės pagalbos išlaidų (b. l. 32-33). Atsakovo atstovas parengė atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį (pagal Rekomendacijas maksimalus atlygis už atsiliepimo į ieškinį, priešieškinio parengimą advokatui – 3000 Lt, advokato padėjėjui – 2400 Lt (iki 2014-10-01), taip pat atstovavo atsakovui tesimo posėdyje, trukusiame 1 val. 50 min. Įvertinęs atsakovo atstovo parengtų dviejų procesinių dokumentų turinį ir apimtį, galimas atstovo darbo ir laiko sąnaudas, rengiant šiuos procesinius dokumentus, taip pat advokato padėjėjo dalyvavimą atstovaujant atsakovui teismo posėdyje, teismas prieina prie išvados, kad atsakovo patirtos išlaidos pripažintinos pagrįstomis ir protingo dydžio.

87Apibendrinant išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad ieškovas atsakovui turi atlyginti 59 proc. iš 2682,85 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 1582,88 Lt.

88Įskaičius ginčo šalims vienas iš kitos priteistas bylinėjimosi išlaidų sumas, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 1194,04 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

89Dėl vykusio teismo proceso valstybė patyrė 38 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš ieškovo ir atsakovo, atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų reikalavimų dalį (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis). Iš ieškovo priteistina 22,42 Lt (6,49 euro), iš atsakovo – 15,58 Lt (4,51 euro) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

90Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

91atmesti ieškovo R. M. (a. k. ( - ) ieškinį dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu.

92Patenkinti atsakovo V. J. (a. k. ( - ) priešieškinio atsakovui R. M. (a. k. ( - ) dalį.

93Priteisti iš ieškovo R. M. (a. k. ( - ) atsakovo V. J. (a. k. ( - ) naudai 1095,68 Lt (vieną tūkstantį devyniasdešimt penkis litus 68 ct) negrąžinto avanso ir kompensuojamųjų palūkanų bei 1194,04 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą devyniasdešimt keturis litus 04 ct) bylinėjimosi išlaidų.

94Kitą priešieškinio dalį atmesti.

95Priteisti iš ieškovo R. M. (a. k. ( - ) 22,42 Lt (6,49 euro), iš atsakovo V. J. (a. k. ( - ) – 15,58 Lt (4,51 euro) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą (sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. ( - ), banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660). Mokėjimo kvitus būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

96Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant R.... 2. ieškovas 2014-06-25 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 3. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas V. J. (užsakovas, pirkėjas) ir trečiasis... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodo, kad su ieškiniu nesutinka.... 5. 2014-09-11 atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš... 6. Atsiliepime į priešieškinį ieškovas nurodė, kad nesutinka su... 7. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, BUAB „HELES... 8. Trečiojo asmens bankroto administratorius pareiškė prašymą bylą... 9. Teismo posėdyje ieškovas, ieškovo atstovė palaikė ieškinį, prašė... 10. Teismo posėdyje atsakovo atstovas nurodė, kad ieškinys dėl Vekselio... 11. Ieškinys atmestinas. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 12. Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „HELES Group“, atstovaujamas... 13. Atsakovas 2013-10-28-30 sumokėjo UAB „HELES Group“ 10 000 Lt avansą.... 14. Iš UAB „HELES Group“ 2013-12-19 pranešimo, pasirašyto ieškovo, kaip... 15. UAB „HELES Group“, atstovaujama ieškovo, ir atsakovas 2013-12-23... 16. Susitarimo sudarymo dieną, t. y. 2013-12-23, ieškovas R. M. paprastuoju... 17. Iki 2014-02-01 UAB „HELES Group“ pagamino ir pristatė atsakovui dvi iš... 18. UAB „HELES Group“ nepagaminus iki nustatyto termino likusių baldų,... 19. 2014-03-25, 2014-03-26, 2014-03-31, 2014-04-01, 2014-04-02, 2014-05-04,... 20. 2014-04-01 el. laiške nurodyta, kad būtų teisinga iš UAB „HELES Group“... 21. Trečiasis asmuo UAB „HELES Group“ 2014-05-06 išrašė atsakovui PVM... 22. 2014-05-26 atsakovas gavo UAB „HELES Group“ pasiūlymą dėl Sutarties... 23. Atsakovas 2014-06-16 pateikė ieškovui pranešimą dėl neapmokėto Vekselio,... 24. Ieškovas 2014-06-25 padavė teismui ieškinį dėl Vekselio pripažinimo... 25. Vilniaus apygardos teismo 2014-06-27 nutartimi, įsiteisėjusia 2014-07-09, UAB... 26. Civilinės bylos nagrinėjimo metu, t. y. 2014-08-04, ieškovas pervedė į... 27. Atsakovas 2014-09-11 pateikė priešieškinį dėl negrąžintos avanso dalies,... 28. Dėl Vekselio pripažinimo negaliojančiu, kaip sudaryto dėl esminio suklydimo... 29. Ieškovas teigia, kad Vekselį atsakovui išrašė dėl esminio suklydimo, nes,... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad vekselio... 31. CK 1.90 straipsnyje įtvirtinta galimybė pripažinti sandorį negaliojančiu... 32. Išanalizavęs ir įvertinęs nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų... 33. Dėl ieškovo argumentų, kad jis pirmą kartą išdavė vekselį, pažymėtina... 34. Ieškovo nurodyti argumentai, kad, išrašydamas Vekselį, jis negalėjo... 35. Išdėstytų motyvų pagrindu ieškovo reikalavimas pripažinti Vekselį... 36. Dėl Vekselio kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės ... 37. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ne kartą nurodyta, kad vekselio teisinės... 38. Pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad ginčo... 39. Dėl Vekselio nepateikimo apmokėti teisinių padarinių... 40. Nagrinėjamos bylos ypatumas yra tas, kad atsakovas, kaip Vekselio turėtojas,... 41. Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 straipsnio 1 dalį... 42. Vadovaujantis aptartais kasacinio teismo išaiškinimais, nagrinėjamu atveju... 43. Kartu pažymėtina tai, kad pagal kasacinio teismo praktiką ta aplinkybė, jog... 44. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad ieškovo išrašytas... 45. Nagrinėjamu atveju nėra šalių ginčo dėl to, kad Vekselis ieškovo... 46. Dėl ieškovo atsakomybės apimties ... 47. Atsakovas laikosi pozicijos, kad, išrašydamas Vekselį 10 000 Lt sumai,... 48. Nesutikdamas su priešieškinio reikalavimais dėl negautų pajamų atlyginimo... 49. Šalių ginčui dėl ieškovo įsipareigojimų pagal Vekselį pobūdžio... 50. Pažymėtina tai, kad Vekselis išduotas 10 000 Lt sumai, kuri yra tokio paties... 51. Pareiga įrodyti, kad Vekselis išduotas visų prievolių pagal Sutartį, tarp... 52. Teismo vertinimu, pagal byloje esančius duomenis nėra pakankamo pagrindo... 53. Minėta, Susitarimu, be Pardavėjo UAB „HELES Group“ pareigos grąžinti 10... 54. Išanalizavęs byloje esančių duomenų visumą, teismas prieina prie... 55. Ieškovas tvirtina, kad po to, kai jis 2014-08-04 sumokėjo atsakovui likusią... 56. Atsakovas priešieškiniu, be kitų reikalavimų, prašo priteisti ir... 57. Šalių pozicijos dėl grąžintinos avanso dalies dydžio išsiskyrė dėl to,... 58. Pažymėtina tai, kad Susitarimo įžanginėje dalyje, be kita ko, nurodyta,... 59. Sisteminė Susitarimo sąlygų ir byloje esančių duomenų analizė teikia... 60. Išdėstytų motyvų pagrindu teismas konstatuoja, kad atsakovas turi pagrindą... 61. Kartu teismas pažymi, kad atsakovas nagrinėjamu atveju netinkamai remiasi... 62. Nagrinėjamu atveju ieškovo prievolė grąžinti atsakovo reikalaujamą avanso... 63. Minėta, kad byloje nustatyta, jog, išduodamas Vekselį, ieškovas užtikrino... 64. Avanso permokos grąžinimo atsakovas reikalauja ne iš Sutarties šalies –... 65. Teismas neturi pagrindo pripažinti pagrįsta tokios atsakovo pozicijos.... 66. Reikalavimą subsidiariam skolininkui kreditorius turi teisę pareikšti tada,... 67. Iš nagrinėjamoje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad... 68. Išdėstytų motyvų pagrindu iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 1073,04... 69. Byloje nustačius, kad ieškovas, išduodamas Vekselį, užtikrino atsakovo... 70. Pagal Sutartį, pakeistą Susitarimu, trečiasis asmuo UAB „HELES Group“... 71. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas, atstovaudamas trečiajam asmeniui UAB... 72. Atsakovas prašo priteisti palūkanas už laikotarpį nuo 2014-02-05 iki... 73. Šiuo teismo sprendimu konstatavus, kad, išduodamas ginčo Vekselį, ieškovas... 74. Apibendrinant išdėstytus argumentus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina... 75. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 76. Ginčo šalių patirtų proceso metu bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 77. Nagrinėjamoje byloje pareikštas tiek ieškinys, tiek priešieškinis.... 78. Dėl atlygintinų teisinės pagalbos išlaidų dydžio pažymėtina tai, kad... 79. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, pasisakant dėl teisės normų,... 80. Spręsdamas šioje civilinėje byloje ginčo šalių patirtų bylinėjimosi... 81. Rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio už advokato padėjėjo... 82. Ieškovas pateikė įrodymus, kad turėjo 300 Lt žyminio mokesčio išlaidų,... 83. Teismas nepripažįsta atlygintinomis 1815 Lt išlaidų už teisines paslaugas,... 84. Ši civilinė byla išnagrinėta per vieną teismo posėdį, trukusį 1 val. 50... 85. Apibendrinant išdėstytus argumentus, pagrįstomis pripažintinos 948,40 Lt... 86. Paduodamas priešieškinį, atsakovas sumokėjo 182,85 Lt žyminio mokesčio.... 87. Apibendrinant išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad ieškovas atsakovui... 88. Įskaičius ginčo šalims vienas iš kitos priteistas bylinėjimosi išlaidų... 89. Dėl vykusio teismo proceso valstybė patyrė 38 Lt procesinių dokumentų... 90. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259,... 91. atmesti ieškovo R. M. (a. k. ( - ) ieškinį dėl vekselio pripažinimo... 92. Patenkinti atsakovo V. J. (a. k. ( - ) priešieškinio atsakovui R. M. (a. k. (... 93. Priteisti iš ieškovo R. M. (a. k. ( - ) atsakovo V. J. (a. k. ( - ) naudai... 94. Kitą priešieškinio dalį atmesti.... 95. Priteisti iš ieškovo R. M. (a. k. ( - ) 22,42 Lt (6,49 euro), iš atsakovo V.... 96. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...